ÜHENDUSE LOOMINE (LIITUMINE) PORTLAND, MAINE 2016

Lee Carroll

Mida arvate, mida tähendab olla ühenduses Vaimuga  või, kui näete informatsiooni lugejat, tervendajaid ja kanaldajaid? Kas nemad on ikka ühendunud? Kas sensitiiv saab olla sensitiiv, kui tema pole ühenduses. Mida arvate lusikate väänajatest. Krayon pakub taas teile arutlemiseks selliseid vaidlustavaid teemasid, kuna reeglina selliseid arutlusi te ei leia mujal kusagilt.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Informatsioon, mida tahaksin seekord pakkuda, ehk ei ole teile päriselt mõistetav, kuna on  ennetava loomuga. Et teil ei tekiks segadust, ma palun partneril (Lee Caroll) mitte kiirustada, ning kasutada neid näiteid, mida talle edastan. Siin toolil on toimumas midagi kaunist, midagi, mida saab nimetada ühenduse loomiseks, ehk  liitumiseks.

Kanaldust sellel planeedil ei võeta üheselt, kuna paljude poolt arvatakse, et selline asi ei ole võimalik, et see on okultne ja liiast veider,  isegi enamat, et  see on ebaloomulik. Inimkonna suhe kanaldustesse  on täis eelarvamuslikkust ja vastuseisu. Isegi sellesse, et minu partner on ühenduses Loomise Lättega. Kui ühendumine käib läbi palve, või meditatsiooni, siis seda võetakse normaalsena. Kuid kanaldus on kui teatud piiri ületamine, minu partner astub oma teadvusega kõrvale, sellega ühildab oma mõistmise otseselt minu omaga, lubades minul käivitada temas kogu olevat, et saaks anda sõnumit edasi. Seega,  kanalduse ajal ta on üksnes osaliselt siin selles ruumis. Palju aastaid tagasi ta ise ütles mulle, et ta ei anna luba tema hõivamiseks kogu kanalduse ajaks. Siis ma selgitasin talle, et uues energias ei toimu hõivamist. On vaid partnerlus, sulandumine.

Kui teil ilmneb suurepärane alateadlik mõtlemine kas on see hõivamine? Kui te saate meeldivat vaimset juhendust, kas siis laskute veidrasse transsi? Ei, see ei ole nii.

Viimastel aastakümnetel selles, mis käib inimese võimete kohta, võtta vastu vaimset juhendust, on palju muutunud. 30 või 40 aastat tagasi kanaldaja laskus transsi ning kanalduse protsessi aegu vananes, kuna teostus ajaline asendus, ehk  käis tema keha hõivamine. Mõnedki põlesid selle tõttu läbi. Nii toimus seetõttu, et siis kanalduse ajal polnud sulandumist. See oli töö olemise seisundi hoidmisena kahe ilma vahel, see oli hõivamine. Kuid nüüdseks see ei ole enam nii. See on teada Valguse Töötajatele ja tervendajatele ja neile, kes on lugemas informatsioone. Kui nemad jõuavad sellisesse seisundisse, siis nad saavad kokku informatiivsete voogudega, mis ütlevad neile, kuidas puudutada inimest, et saaks paremini teda tervendada, või mida ütelda inimesele. Kui nad loevad inimeselt maha informatsiooni, siis nüüd nad ei lange mingisse veidrasse seisundisse, nad jäävad rahulikuks, olles ühenduses.

Tervendajad, oma alateadvuse abil, on teadlikud, mida öelda inimesele, kuna tunnetavad Merkaba mustreid. Tervendaja tunnetab neil hetkeil vaikuse hetki, ning kerge hingetõmbega pääseb ühendusse.

Tahaksin rääkida sellest ühenduse saamisest, sest see erineb mõnevõrra sellest, mida olete mõtlemas ise. Teie arusaamine ühendumise saamise vaatevinklist Vaimuga on mõnevõrra keerulisem ja segasem. Esoteerika läheneb sellele punktile, kus on tarvis, et te mõistaks täpselt igat protsessi hetke, et te tunnetaksite  oma ühenduse puhtust.

Kallid, teie seesmuses, igas teie raku struktuuri osas, on olemas tilluke DNA molekul, millest räägime teile pidevalt. Raamatus „Kaksteist DNA kihti“ oleme rääkinud sellest. Teie seesmuses, mingil tasandil on miski, mida ei saa mõõta keemiliselt ja see on Loomislätte  osake. See on Jumal Sinus ja ta on hulga suurem, kui oskad arvata. Tõestust sellele võite leida kõige vanemas tsivilisatsioonis. Iidsed olid veendunud selles, et nende seesmuses on mingil viisil olemas miski suurem, kui on ta ise. Paljud seondasid seda Gaia atribuutidega ja teatud määral neil oli õigus. Nad tunnetasid, et kusagil on olemas keegi Looja, kes on loonud kõike. Seda esines paljudes pärandites, erinevates kultustes ja kummardumistes. Neil kõigil oli olemas mingi keskne, kuid see, et nemad on millegi suurema osa, oli neil alateadlik teadmine.

Seega, ma kinnitan, et teie seesmuses, teie DNAs, on olemas see, mida meie nimetaksime vaimseks koostisosaks, mis paneb teid alateadlikult mõistma, et Loomise Läte on olemas. Just sellise alateadliku mõistmise tulemusel on ilmnenud kõik planeedi usundite süsteemid. Mõelge sellele. Inimesel ei ole mingeid probleeme uskuda Jumalasse. Neid, kes Jumalasse ei usu, on tähtsusetult väike osa. Suurem osa inimkonnast on teadlikud Ühesest Jumalast. See on miski teile omane, ning alateadlikult mõistetav inimkonnale tervikuna, kuna see on olemas teie igaühe seesmuses.

Kallid, selline alateadlik teadmine on aina võimendumas ja muutumas. Mõte sellele, et Jumal on meie seesmuses, on muutumas mõningates aspektides elegantsemaks, kuid samas, muudes aspektides, külaltki mõistetamatuks. Ma pean silmas seda, et Maa ja tema inimkond, hakkavad muutuma, teevad läbi nihke. See ei puuduta üksnes Valguse Töötajaid, mitte üksnes vanu vaimsusi,  vaid kogu inimkonda. Koos planeedi magnetvõre muutumisega, ning lähtudes faktist, et teie päikesesüsteem, pööreldes galaktika keskme ümber, kandub kosmilise avaruse uude piirkonda, ta täitub sellise energiaga, mida te pole kunagi varem tunnetanud. See on muutmas kõike. Ta on muutmas päikese heliosfääri ja on mõjutamas magnetvõret. Mõned võtavad seda kui uut radioaktiivsust, ning kardavad seda.

Kas olete viimase aja jooksul märganud päikese käitumises muutusi? Tema radioaktiivsus ei ühti sellega, milline oli ta viimaste aegade jooksul. Kõik see koos kujutab sellist energiate sulandumist, mis muudab isegi inimkonda. See muudab isegi teie mõtteviisi, teie tunnetusviisi. Muudab teie kujutlusvõimet, muudab vaimseid nõudlusi ja eelistusi, millised on kehtinud inimkonnal paljude ja paljude aegade jooksul.

Vanad vaimsused, kes olid seal ja tegid seda (omavad paljude kehastuste kogemusi), on nendeks, kes mõistavad kogu toimuva põhjusi. Teist saavad õpetajad neile, kes tulevad teie juurde, kas töö juures, kodus, või seltskondade, ning nad küsivad teilt teie rahu ja rõõmu oleku kohta. Teist saavad neile õpetajad. See ongi põhjuseks, miks olete lugemas seda kanaldatut sõnumit. Kui teie kehades ei ole  hirmu, siis selline ülesanne ei ole teile raskuseks. Kallid, osa teie DNAst on paljumõõtmeline ja teadlaste poolt tehtud eksperimentidega on tõestatud, et DNA  ei ole üksnes keemia. Jälgitavate eksperimentidega on saadud tõestusi, mis on näidanud, et juba DNA juuresolek muudab kvantvälja aatomosa spinni. (Spinn – elementaar osakese omadus, mida saab muuta üksnes kvantmõjutuse allika läbi). See räägib teadlastele sellest, et on olemas põhjus-tagajärje efekt, mis on kvantiline, seega., DNA on väikeseks kvantiliseks lätteks.

Meie viimasel koosolemisel tehtud kanalduses oli juttu, et kvantiline mõjutus ei saa toimuda ilma kvantilise allika olemasoluta. Kui kavatsete saada uut imelist kvantilist leiutust, siis see tuleneb kvantilisest lättest, kuna kolmemõõtmeline läte ise ei ole suuteline looma kvantilist efekti. Seega, kogu tänane arutelu viib selleni, et DNA valdab kvantilisi atribuute, ning teda on võimalik nimetada kvantiliste muutuste Lätteks. Teie teadvus on osa teie DNAst. Inimese teadvus on saamas täiskasvanuks ning oma teadvuse abil, olete võimelised hakkama tegema asju, millised võivad üllatada ja hämmastada teid. Esimesteks neist võimetest saab olema enda keha tervendamine ja selle noorendamine. Seega, tarkuse kasutamine algab esimesena endast, alles seejärel, mõne aja pärast, saate seda edastada ka teistele inimestele. Kuid, mu kallid, kõik algab esmalt endast.

Selle sõnumi alguses ütlesin, et nihe on kõigi jaoks. Samas tahaksin meenutada teile, et kõik muutused toimuvad väga aeglaselt. Kui intuitsioon on arenenud teil paremaks ja hakkate seda kasutama oma igapäevases elus, siis inimesed astuvad teile ligi ja küsivad, kuidas olete seda saavutanud. Teil ei ole neile vastata midagi. See on üksnes uus alateadvus, mis on hakanud avalduma enamustel Vanadel Vaimsustel.

Tahaksin tuua teile näiteks ühe metafoori. See näide on ühest teie lemmik imetajast, vaalast. Vaalad kasutavad navigeerimise oskusi rännakutes siginemise kohtadesse, samuti ka toitumiste kohtadesse, kasutades selleks magnetismi. Vaalad oma süsteemis kasutavad miskit, nimega magnetism, mis on alalises koostöös vaalade teadvusega, ehk nende ajuga, ning see on mõjutamas nende alateadvust nende liikumisel. See on nagu mingi kompassi taolist, millest vaalad ise ei ole teadlikud. Nad orienteeruvad üksnes oma alateadvusele.

Et tõestada teile seda, ma viin teid aastat 20 tagasi. Ehk on teil meeles, et neil aegadel paljud vaalad heitsid end järjepidevalt kaldale, osa isegi siin, USA idarannikul, ning see tegi paljudele muret. Kõige veidram oli see, et vaalad ise olid vastu, et neid päästa. Kui madalikul lebavat vaala tiriti avavetele ja lasti vabaks, mille üle inimesed laevadel ja kaatritel rõõmustasid, kuid vaal tormas kaldale tagasi. Kallid, mis toimus samal ajal? Me oleme sellest teile rääkinud, magnetvõre nihkus, nagu oli seda ennustatud. Seetõttu „põhjasuund“ oli nihkunud tunduvalt tuttavast suunast kõrvale. Vaalades olev kompass, mida nemad kasutasid paljude põlvkondade aegu, viis neid kaldale, aga ei juhtinud avavetele. Nemad liikusid magnetjoonte järgi, milliste kohaselt olid ujunud paljusid põlvkondi. See näitab meile selgelt seda, kuivõrd kiiresti nihkus neil aegadel magnetvõre. Läks põlvkonna jagu aega, enne kui vaalad mõistsid uut teekonda, et saaksid taas ujuda vabalt kõikjal. Enam nad ei visku  kaldale.

Miks ma rääkisin teile sellest? Kujutage ette, et vaalal on inimesest tugevam intellekt, ( kui inimkond arvab), seega saaksite võtta vaaladelt intervjuu selle kohta, mida arvavad vaalad ise toimunu kohta. Küsiksime Härra Vaalalt: „mis võimaldab teil teostada navigeerimist kahe olulise koha vahel – siginemise ja toitumise vahel…? Näib, nagu teil on teada, kuhu tarvis ujuda?“ Vaal vastaks ilmselt: „ mul pole sellest aimugi, ma üksnes tean ja teen nii.“

Kallid, mida te vastaksite, kui teilt küsitakse: „ kust on teil teada, et Jumal on olemas? Te võite neile vastata, et ma üksnes tean. Sama on ka vaaladega. Sellised teadmised on neile omased, kaasasündinud omadused. Teie teadvuses on teadmine Loojast enda seesmuses. Selleks, et te mõistaksite, pean ütlema teile järgmis, et  Looja osake on teie seesmuses ja see on sõna otseses mõttes. See ei ole meendus, ega mingi metafooriline hõbeniit, millega oled ühenduses. Ei, see on see, mis on füüsiliselt olemas sinu DNAs, kvantilisel kujul. Just seetõttu olete tajumas seda isakoduna, kus saate ühendust sellega.

Kallid, kui te olete pääsenud sellesse kohta, kus olete ühendunud ja Triaad (süda, käbinääre ja aju) on töötamas tasakaalustunult, siis te olete  oma DNA osa juures ning siis saate peatada kõike, isegi vananemine peatub. Kuid teile ei ole teada, et selline ühendus on reaalne. See on hetk, kus sa võiksid rõõmust poetada pisara, et sinul on olemas ühendus, mis ühendab sind kõigega ja see kõik oled üksnes sa ise. Sina oledki see Loovuse osa ja sa tunned selle ära. Paljud on võimelised pääsema sellisesse püha kohta, ning tunnetama sealset rõõmu, eriti veel nüüdses uues energias. Kuid tahaksin lisada teile veel, et tänu uuele energiale, on osa inimesi samuti tunnetanud osaliselt sellist ühendumist ja  on hakanud isegi seda kasutama. Kuid sellel ei ole midagi ühist Loova Lättega. Kas nemad on siis eksiteel? Seetõttu esitaksin teile retoorilise küsimuse, Kas inimene, kes suudab painutada lusikaid, saab olla vaimne inimene? (Krayon muigab)

Mõtisklege hetke. Neil inimestel tuli pöörduda oma kvanitilise DNA paljumõõtmelise osa poole, paigutada see oma teadvusse, et kasutades seda, muuta füüsikat. Pange tähele, nad on suutelised tegema seda reaalselt. Seega, nende teadvus on töötamas sedavõrd kõrgel tasandil, et on suutelised mõjutama lusika metalli – teha taas ja taas. Inimesed vaatavad seda püha härdusega, kuna nemad valdavad midagi sellist, mis on eriline. Ma ütlen teile järgmist, et seda kõike on võimalik teha, olemata vaimne inimene. Te  kõik võite seda  teha, ilma et oleksite ühenduses.

Vaatame siiski seda puht isikuliselt tasandilt. Oletame, et on olemas selline meister-tervendaja planeedil, kes on võimeline manifesteerima asju ja ta on võimeline tervendama paljusid inimesi. See on üksnes metafoor ja ma ei nimeta siin kindlat inimest. Ma tahaksin, et te mõtleksite sellele metafoorile. Kas selline inimene on ühenduses allikaga? Te muidugi vastate, et muidugi, ta peab olema ühenduses, vaadake üksnes, mida ta suudab ja see saab tuleneda üksnes Jumalast. Kallid, ma tahaks selgitada teile, kust see tuleb. See tuleb Uue Inimese teadvusest, mis on muutumas üha elegantsemaks, ja on valdamas kõrgemat efektiivsust. Selline teadvus hakkab kasutama enda seesmuses olevat paljumõõtmelist kvantilist osa, mis on võimeline muutma füüsikat, ning näha ja täita mustreid, aidata inimesi, kuid siiski nad jäävad ühenduseta. See nõuab hulga kõrgemat äratundmise võimet, kui kunagi varem, kunagi eelmistel aegadel. Naaseme tagasi vaala juurde.

Oletame, et toimus nihe ja vaal muutub intellektuaalsemaks. Vaadake, minu seesmuses on miski, nagu kompass., kuid nüüd alateadliku ujumise asemel saan seda teatud määral juhtida. Ma olen suuteline hetkeks ujuma itta, või läände, kirdesse, või kagusse, et näha, mis on ka seal. Minu seesmine kompass aitab mul minna kuhu tahes, et uurida kõike põhjalikult ning mul on alati võimalus naaseda oma kursile tagasi, oma siginemiste ja toitumiste kohtadesse. Kuid Vaalad ei tee seda kunagi, nad üksnes jätkavad teed, mis on nende ellujäämiseks vajalik. Seetõttu saame neid leida ikka samades kohtades. Neil on automaatne kompass. Kui oletame, et mõned neist otsustavad, et nad on suutelised tegema midagi teisiti. Kas see teeks need vaalad teiseks? Kas tõepoolest, nende kaasasündinud and uurida midagi uut, teeks neid valgustunumaks?

Kallid, teie seesmuses on just see paljutahuline DNA, mis on ettenähtud ühendumuseks Keskse Lättega. Kuid selleks, et olla täienisti ühenduses, on tarvis vallata tasakaalustatud triaadi. Me taas ja veel kord toon teieni seda informatsiooni – Täiuslik Inimolemus on see, kes on täies ühenduses Keskse Lättega, ning on võimeline tegema kõike seda, mida oleme teile rääkinud, kuid peamiseks on selles siiski  armastus. Armastus ja mõistmine  on aju, inimese südame ja käbinäärme loogiline sulandumine. Tasakaalustatud olekus käbinääre on see, mis on saamas ja suunamas püha energiat, ja saab abi oma kvantiliselt DNAlt, mis on ühenduses Loomise Lättega. Pange tähele, kui te ei rakenda käbinääret, või surute alla oma südame, siis kõik tuleneb teil üksnes ajust.

Kuid praegusel ajal te  saate võtta kasutusele oma paljumõõtmelise DNA. Nüüdses  uues energias ilmneb palju selliseid inimesi, kes on võimelised ennetama teisi, nemad hakkavad tegema palju sellist, mis ületab suurelt kõike, mida olete seni teinud. Nad hakkavad tegema seda oma isikliku vaimsuse ajendil, kuid ühendumust allikaga neil siiski ei ole.

See, millest teile räägime  on kõigest osa uutest raskustest, probleemidest ja mõistatustest, mis hakkavad uues energias kerkima inimkonna ees. Kallid, see ei ole nendel inimestel kuritahtlik kavatsus, vaid see võib sündida nendel ettearvamatult. Nad ei ole sellest teadlikud, kuna ei ole ühenduses jumaliku allikaga.

Vana vaimsus, ma ütlen sulle midagi, et pea igaüks, kes on siin istumas, on mingil viisil ühenduses (Krayon muigab). Oled kehastus kehastuse järel kasutanud kompassi, nagu vaal, ning nüüdseks oled õppinud seda kasutama, seega võid suunduda selle abil kuhu iganes. Selleks, et elu muutuks paremaks, õpid kasutama ühendumust. Võid suhelda oma rakkudega, ning ilmutada teistsugust reaalsust. Kui sinul puudub ühendus armastusega, siis teed üksnes seda, mis on sinu arvates sulle parim.

Tervendaja, kes on reaalselt ühendunud, saab oma tervendavale väele vastavat tõusu, võrreldes sellega, mida ta valdas varem, seda mitte üksnes efektsuse mõttes. See, kes mängib lusika painutamise mängu, see mängib üksnes metalli painutamise mängu. Ka nemad võivad olla ühenduses, kuid kuidas nemad saavad sellest teada?  Peamine on selles  armastus. Kallid, iga inimene, kellel on ühendumus, ilmutab oma elus heasoovlikkust, rõõmu, armastavat mõistmist teiste suhtes.

Hoiduge pettunud ja raevunud tervendajast (Krayon naerab). Hoiduge pettunud ja raevunud lusika painutajast (naer saalis). Kui nemad on raevus, siis on tasakaalust väljas, egoistlikud ja endast väljas, sellised on inimesed, kellel puudub ühendus. Ütelda seda pole kuigi keeruline, kuid mu kallid,  teil seisab ees näha veel enamaid ilmnemisi sellest kõigest. Need, kes peavad end kanaldajateks, kuid kanaldavad dramaatilisi asju, teevad kanaldusi vaid oma enda vahel. Need, kes väidavad end kanaldajad olevat, kuid on pettunud ja ärritunud, siis kanaldust ei toimu. Te võite tunda seda nende häältes ja selles, kuidas väljendavad seda teile. Kui võtavad vastu kanaldust, mis on nõudlikul toonil, siis esitavad nõudmisi ka teile. Kanalduse ajal nõuavad teil teha asju, mida te muidu ei teeks, või kasutavad hirmutavaid asju, et panna teid kartma. Kui nende kanaldus on selline, siis neil ei ole ühendumust kauni ja mõistva Loomise Lättega. Pole kuigi raske märgata, kes on tasakaalus ja kes mitte, selles ongi võti.

Teil oma elus seisab ees veel näha seda, mis õpetab teid ära tundma seda. Otsige tõelist heasoovlikkust välise palge tagant, mitte näitlikku heasoovlikust, vaid sellist, mis näitab, millised nad tegelikult on. Vaadake seda, millist elu nad elavad, kas nende elu rajaneb armastusele ja headusele. Seda polegi kuigi raske näha, kuna see tuleneb Triaadi kaudu. Vanad Vaimsused, kes kuulavad, või loevad, teil ei ole kunagi paremat aega olnud, et luua ühendumusi.

Kui  olete igapäevaselt hirmu ja pettumuse kütkeis, siis ilmselt te pole mõistnud seda kõike reaalselt. Olete liialt palju mõtlemas, teie aju on selle protsessiga ülekoormatud, me oleme teile sellest varem ka rääkinud. Aju peab kindlasti töötama triaadis. Teie aju on ellujäämise atribuut ja seda on teile vaja kõige esmalt. Kusjuures süda ja käbinääre peavad olema kaasatud ja töötama ajuga kooskõlas. Praegune ellujäämine pole enam selline, kus oli tarvis kunagi põgeneda bengali tiigri eest. Selline ellujäämine oli reageering hirmule. Kuid nüüdses uues energias ellujäämine on reageering armastusele. Te liigute planeedil uues ellujäämises. See kujutab teie meisterlikkust. Kus te ka ei astuks, Gaia on teadlik, et seal on astumas Meister. (Krayon hellalt), te võite küll ütelda, et te pole meister, selle sõna otseses mõttes. Kuid kust te seda võitsite ja kes teile ütles seda? Te üksnes kordate kellegi sõnu, milliseid on teile õpetatud. Ehk teie vanemad ja koolis õpetajad rääkisid teile, et te ise ei tähenda midagi. Kas võtate seda enesekiituseks, või egoismi rahulduseks – kanda Jumala armastust? See ei ole nii., ajage selg sirgu, olete ära teeninud ühenduse saamise Loomise Lättega. Lahkudes siit, hakkate mõistma, et teie teadvus on suuteline muutma teie elu kõiki asju, isegi tervendumist, või ükskõik mida soovite. Olete võimelised juhtima hulga enamat, kui kunagi varem. Ärge enam kunagi lubage olukordadel juhtida teid, vaid lubage seda teha Jumala armastusel. Lubage seda teha sellel osal, milline on paljumõõtmeline ja on ühenduses Triaadiga.

Kuigi vana energia sageli ilmutab end jätkuvalt,  ärge lubage temal juhtida teid. Võite vana energia purustada kildudeks ja  seda üksnes armastava pilguga,  kas kuulete mind? Võite vana energia purustada kildudeks heasoovlikkusega ja puhta südamega. Vana energia pageb teie eest, ega taha olla teie kõrval. Sõbrad ja muud inimesed, keda tunnete, kes on tegutsemas vanades energiates, hakkavad eemalduma teie lähenemisel, kuna nad hakkavad tundma , et teie ei ole nende seast. See on selline uue ja vana energiate kokkupuude, millist kunagi varem ei ole esinenud. Just see on toimumas planeedil praegusel ajal. Teil ei saa olla enam barbarluse energiat, kuna Valgus on hakanud paistma teie peale.

Oleme rääkinud teile, et vana energia planeedil on ärevuses, ta hakkab pagema erinevatesse suundadesse, hakkab vastu karjudes. Ta ei kavatse surra, kuid sellegipoolest, tema lõpp on silmaga näha, see on nagu peale pööripäevade protsessi tasakaalustamise punkti ületamise. Kõik uued kalendrid ja iidsed prohvetlused on ennustamas sellist nihet. Selle tulemusel langevad süsteemid, millistes puudub terviklikkus. Nende vanade süsteemide tõttu ilmnevad raskused ja seda selle ajani, kuni kõik lõpuks laabub. Vana vaimsus on kogu selle aja jooksul kõige selle kõrval.

Kallid, te olete kõige selle eesliinil ning kõik, mida on tarvis teil teha, on üksnes pidada meeles, et kõige peamine selles on  armastus. Kui võtate Jumala armastuse vastu, siis ei saa olla mingit pettumust. Kui võtate Jumala armastuse vastu, siis ei saa olla enam ohverduslikkust.

Mul läks tarvis neli aastat, et veenda minu partnerit, kuni ta hakkas istuma laua taha, et saaks rahulikult teha kanaldusi. Kõik vastuväited tulenesid tema veendumustest ja eelarvamusest,  mis olid teiste poolt räägitud, aga mitte tema oma mõistusega loodud. Järgnevate aasate jooksul ta vabanes neist kõigist ning lubas Jumalal siseneda temasse.

Ma kutsun kõiki, kelleni jõuavad need sõnumid, lubada muutuda kõigel. Lahti mõtestada omad eelarvamused. Kas see, mida teile on räägitud, saab ikka olla  teie reaalsuseks? Või kavatsete tõmmata oma elus ukse Jumala juurde kinni? (Krayon muiates), see isegi ei ole üldse loogika kohane. Asjad on nihkumas ja muutumas. Küsige seda vaaladelt.

See ei olnud metafooriks (Krayon muigab).

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga