VÄLI II OSA, Anchorage, Alaska 7.august 2016

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Kallid, täna meil oli juba üks kanaldus, seega ma pean ütlema kõigile, kes seda ei kuulnud, ütlema, miks nemad ei kuulnud seda. See sõnum oli määratud neile, kes olid siis selles ruumis. Mõned ehk juba aimavad  miks. Ütleme vaid, et siis edastati isiklikud, personaalsed sõnumid, kusjuures selliselt, et need oleksid vastu võetud ja mõistetud. Sõnumite salvestamiseks ei olnud mingit vajadust. Kuid selle juures tulid esile mõningad põhimõtted, milliseid tahaksin korrata neile, kes on kuulamas või lugemas nüüd. Need on sellised põhimõtted, milliseid paljud ei ole kuulnud seni, ning ma tahaksin lisada neile midagi juurde. Enne, kui liikuda edasi, tahaksin ütelda, et selles ruumis, selles kohas, toimub jätkuvalt sama, mis toimus hommikupoole, antud sõnum on kohale jõudmas neile, kellel on tarvis kuulda ja tunnetada seda. Keegi pole juhtunud siia juhuslikult, see on teile teada. See kõik jääb kestma siin pikemat aega, isegi siis, kui kõik olete lahkunud siit.

Teie mõtlemise lineaarsus ütleb teile, et üritus lõpeb koheselt peale selle, kui kanaldaja on sellest ruumist lahkunud. Kuid ma tahaksin teile ütelda, mis jääb siia, jääb alles loodud ühendus, lülitus. Kui olete sellel päeval loonud ühenduse, ning olete tunnetanud midagi uudset, ja see meeldis teile, ja tunnetasite mõistmist, kodutunnet, siis ühenduse te lõite vaimuga, aga mitte kanaldajaga. Kui kanaldaja on läinud, ühendus säilib veel pikka aega. Sellest oleme rääkinud palju kordi, kuid teil on tarvis seda taas kuulda. Te pole kunagi üksi, teid on pea pidevalt ümbritsemas saatjaskond. Saatjaskond on alati üks ja sama, on olemas ja on olnud alati. Kuid peale seda aega, kui lõite sideme, hakkasite  te neid paremini tunnetama.

Mis sunnib asju liituma?

Hiljuti alustasime arutlemist millestki sellisest, mis on olemas füüsikas, kuid ei ole kuigi vaimne. See oli jutt sellest, mida nimetame Väljaks. Füüsikas ta on tuntud erinevate nimede all. Need, kes kasutavad väljendit hõivamine (kaasamine) [füüsikas – kus üks sagedustest hõivab teise ja kaasab selle endale], isegi põiming (kvantiline põiming). Väli on see, mida osaliselt nimetame läbi huumori  füüsikaks suhtelisusega. Kas arvate, et füüsikas on olemas tasakaal, kas jah, või ei? Vastuseks on  jahKas arvate, et füüsika ja bioloogia peaksid tegema koostööd, alati harmoonias ning looma asju, millised töötaks? Vastus on enesestmõistetavalt – jah.

Samas olete teadlikud, et on olemas harmoonia liik, milline seisneb looduse ja füüsika erinevate elementide sümbioosis. Kui püüate viia rivist välja kasvõi ühte neist, siis langevad rivist välja ka ülejäänud. Inimkonnal on uskumatult raske taastada tasakaal selles, mida ta ise on oma elutegevusega viinud tasakaalust välja. Samas, teil on hästi teada, et loodus püüab säilitada oma tasakaalu ja ta säilitab seda, kusjuures olenemata sellest, kas on inimesi, või ei ole. On olemas tasakaalu süsteem ja te tajute seda süsteemi hästi. Kuid Väli on sellest süsteemist üle ehk väljaspool süsteemi. Väli hakkab ilmnema planeedil üha selgemal kujul ja seda tänu nihkele.

Kallis Inimkond, kui läbisid  nihke, siis sellega justkui tegid avalduse – Ma jään. See käivitas uue evolutsiooni protsessi alguse. Protsessi käigus ilmnes teile katalüsaator, ehk füüsikaline koostöös kõiges. Oleme varem maininud, et uues energias on teile abiks pärituul. Füüsikat hakatakse Valguse Töötajate ja Vanade Vaimsuste poolt võtma Väljana, kusjuures sellise väljana, mida võiks määratleda, kui miskit (Krayon hingestatult), mille sooviks on luua harmooniat. Ta lausa sunnib asju liituma ja selliselt, et sünniks harmoonia. Füüsika on teie ees mingi atribuudina (Krayon hämmeldusega), mis on sidumas asju omavahel.

Mu kallid, see ei erine milleski sellest, mida on tegemas Emake Loodus ja Gaia. Ja nii see ka on. See on kõigest veidi teist liiki sümbioos. Kuid see on selline suhe, mis ilmneb Inimolemuse ja Loomise Lätte vahel, ning see, mis paneb asju liituma, mis paneb neid töötama uuel viisil, mis avab uksi uutesse perspektiividesse, see kõik on üksnes Väli. Me räägime sellest veelgi enam, veelgi näitlikumalt. Kuid Väli on juba alustanud selliste asjade loomist, millised on suht erinevamad neist, mida olete oodanud.

Täiesti uus asi.

Kõigepealt,  pöördume selle juurde, millest oli juttu esimeses osas. Ma alustasin juttu sellest, et on olemas teatud põhjused, mille tõttu inimesed eelistavad elada planeedi erinevates piirkondades, kus sõdasid ei ole esinenud. Kui vaadata pilti, kus on elanud kanaldajad viimase 25 aasta jooksul, siis näete, et  neis paigus lahinguid ei ole esinenud, seal planeedi Kristallvõre mäletab hästi inimeste tegusid. Seetõttu need, kes on otsimas kohta oma eluasemeks üle planeedi, püüavad leida kohti, kus on vaba hingata, kus ei ole draamade, sõdade, surmade ja hädade kihistusi, ehk inimesed on valimas otseses mõttes neitsilikke kohti. Selline otsing lähtub Välja toimimisest. Paljusid justkui kutsutakse sellistesse piirkondadesse. Selliseid kohti on palju üle planeedi ja inimesi huvitab, miks need kohad tõmbavad neid ligi. Neid isegi ei huvita, milline kliima on sea, kas  soe või külm. Kohale jõudes, tunnetavadnad  seda kodukohana, ning jäävad sinna elama. Erilise teadvuse tasemega inimesed, jõudes sellistesse kohtadesse looduses, hakkavad looma seda, millest tahaksin teha teiega juttu.

Hiljuti minu partner külastas kohta nimega Patagonia. Kaunis koht, esma sündinud loodus, vähese rahvahulgaga. Ja need, kes on seal elamas, jäävadki sinna elama. Nende väitel neid on miski tõmmanud sinna elama. Mõned elavad isegi üksinda. Muidugi on ka teisi kohti, kus sõda ei ole läbi käinud, pole olnud massilisi hävitamisi, ega ajaloo kihistuste hulkasid. Need on puhtad kohad ja inimesed tunnetavad neid. Need on paremini seotud Gaiaga, loodusega, kui mingid muud kohad planeedil, eri piirkondades.

Ma pöördun nende poole, kes on lugemas või kuulamas, kes on elamas taolistes kohtades ja kes küsivad endilt – miks nad elavad  sellises paigas. Me oleme rääkinud kõrbest ja muudest taolistest kohtadest planeedil. On midagi, mis on toimumas nendega, mis paneb neid elama sellistes kohtades. Ma selgitan seda teile.

Uues energias, ja tänu Väljale, on olemas lülitus, seondus kogu inimkonnaga. Need teie seast, kes on vanadeks vaimsusteks, on seonduses teistega, kes on samuti vanad vaimsused. Kuid on ka palju vanu vaimsusi elamas kohtades, mis pole sedavõrd esmalooduna ja  nii puhta energiaga. Ma mõtlen neist vanadest vaimsustest, kes on Lähis Idas ja kusjuures. mõlemal konflikti poolel. Nemad on sellisel maal, mis on alaliselt lõhestatud sõdade õudustega, see on täis haavu. Seal võib avada maad kiht kihi järel, ning kõikjal avanevad linnade varemed, milliseid on vallutatud ja hävitatud. Millised on olnud nende võimalused? Kas neil on võimalus tunnetada sama, meditatiivses olekus, kui elades puhtas kohtas?

Ma ütlen teile,  Väli harmoniseerib esmalt neid, võrdselt teistega. Ka neil, kes ei asu neis kohtades, on võimalus siseneda meditatiivsesse olekusse, liituda Gaiaga, ning tunnetada absoluutselt kogu maa kaunidust ja selle neitsiliku esmaloodud värskust. Kõik see saab võimalikuks seetõttu, et need, kes oelavad neis kohtades, edastavad olevat teistele edasi. Seega, kui olete elamas  kohas, ükskõik kus see ka ei asuks planeedil, muutute majakaks teistele, Edastajaks, mis saadab teistele seda, mis on olemas teie ümber, et ka nemad saaksid näha ja tunnetada sama, mis teiegi, tunnetada sidet Gaiaga, tunnetada rahu ja rahulolu, millist ei ole nende elupaigas. See on vägagi oluline ja te peate seda teadma. See on täiesti uudne olukord, ehkki Väli on alati olnud. Kuid nüüdses energias, peale aastat 2012, ta on üheks neist Gaia atribuutidest, millistega jätkatakse nihke läbiviimist. See nihe ei toimu üksnes loomulikul viisil, ta on seotud sellega, et te ise olete üle elamas nihet, millise käivitasid Maa Sõlm- ja Nullpunktid. Need on Gaia triger-lülitid. Me oleme arutanud varem, kuidas need teevad koostööd Kristallvõrega. Oleme rääkinud, et kui need muutuvad aktiivseks, siis tasakaalustavad planeeti, et ta saaks teha edasi seda, mida ta on teiega praegu tegemas. Tegelikult Gaia on kaasatud tegevusse hulga võimsamalt, kui kunagi varem. Seetõttu ma räägin seda kõigile neile, kes tahaksid tunnetada Gaia kaunidust ja tema ületamatust, kes elavad kohtades, kus ei ole võimalik seda näha. Mõnes, eluks raskes kohas, suure linna keskel, milles isegi minnes parki jalutama, olete teadlik, et kusagil maa all on tunnelid ja metrood, ja kus on liikumas rongid, te olete ümbritsetud tehnikaga ja selle tehnoloogiatega, täis magnetvälju, mis mõjutavad teie elu, ja seetõttu te ei ole ühenduses.

Kuidas ja millisel viisil saaksite kunagi tunnetada Gaia esmaloodut ja selle kaunidust? Ma ütlen teile, et te saate seda tunnetada üksnes häälestusega. Kõikjal üle planeedi on olemas majakad ja kiirgajad, kes elavad sedavõrd kaunites kohtades, mis on tugevalt seonduses, sedavõrd esmaloodud ja neitsilikud ja seotud Emake Loodusega imelisel viisil., katkematult ja igavesti. Ma kutsun teid tunnetama neid energiaid.

Teiseks, uut laadi asi.

Selleks on alati üks uutest asjadest. Kõik vanad vaimsused on edastamas teine teisele energiaid. Teid ei peaks panema imestama see, et on sündimas sellist laadi asjad. Kuid on olemas ka teist laadi asju, kuid neid on teile  raske selgitada. See käib isiksuse inimloomuse juurde ja puudutab tema halbu harjumusi, vananenud käitumise maneere, hirmu.

Lubage mul küsida igalt ühelt, kes on mind kuulamas, või lugemas. Kuidas sa suhtud teistesse inimestesse, tavalises neutraalses olukorras? Ma pöördun mitte nende poole, kes on siin saalis, vaid kõigi poole, kes on mind kuulamas, või lugemas. Vastusena kuulen teilt, et reeglina ma pean veenma kaasvestlejat, et saada temalt seda, mida mulle on tarvis (Krayon muigab), kuna elan raskes kohas ja minul tuleb rakendada veidi enam agressiivsust, kui enamustel inimestel. Siis ma küsiksin, et kas see peaks tähendama, et suhetes teistega oled pahur ja ebasõbralik? See inimene  vastaks mulle, et  ma ise ei tunneta seda nii, kuid mulle räägitakse, et just selline ma olen, kuid see on ainus võimalus saavutada seda, mida on mulle tarvis (Krayon muigab). Seega, ma küsin., et  kas ikka tõesti? Vastuseks kuulen, et just-just siiski midagi sunnib. Ma tahaksin teile ütelda, et see on siiski, just tänu Väljale.

Kallid, ma räägin juba palju aastaid, et uues energias ei õnnestu istuda kahel toolil. Sellega tahan ütelda, et te ei saa kuulutada, et olles kusagil ühel poolel, saate samas minna üle ja olla teisel poolel. Seda seisu saab nimetada väljendiga:“ istuda aia otsas, ning jälgida toimuvat sealt.“ See ei tähenda, et peale kanalduse lõppu peab ilmtingimata tegema midagi esoteerilist.

Seega, te ehk ütleksite: „ tänan, Krayon, selle soovituse eest, nüüd ma muutun pehmemaks ja südamlikumaks.“ Kas mõistate, Väli vajab harmooniat, ta püüab liita laiali paisatuid asju, ja ta on juba võimendamas enda efekti. Väljaks on kõik, mis ümbritseb teid.

Väli enam ei toeta vana käitumist.

See ei hakka endiselt tööle ja ma püüan teile selgitada, miks. Kallid, Väli püüab luua harmooniat ja liita asju. Kui Väli ei suuda liita asju, siis need, mida ta püüdis liita, langevad veel enam tasakaalust välja, kui nad seni olid. Kuidas on, kas tahaksid kiiremini vananeda ja varem surra? Kui sa tahaksid seda, siis jätka ja „ istu aia otsas edasi“, siis Väli hakkab ise eirama sinu raku struktuuri. Ja see tähendab, et selline tasakaalutus sinu keemias, on tegelikult mõjutamas sinu isiksuse tasakaalust välja kukkumist. See on toimumas sedavõrd sügaval teie sees, et teil ei ole isegi aimu kogu toimuvast. Samas need, kes pole selles ruumis olnud, vaid lugenud, või kuulanud, on samuti tunnetanud end suurepäraselt ja on soovinud olla vaimne. Kuid sõnumi lõppedes on taas ärritunud ja vihastuvad kergelt, või sukelduvad draamadesse, ning ilmutavad külmust teiste vastu. Ma ütlen teile, need, kes on õppinud mõistma, elavad hulga kauem, kui teie. Otse praegu on sündimas need samad asjad, millistest rääkisin siis, kui 25 aastat tagasi tulin siia, et need saavad sündida juhul, kui ületate aasta 2012 märgise. Ja üks neist on just see, et teil ei ole enam võimalust istuda aia otsas. Te kas loote sidet Vaimu ja oma kavatsuse vahel, ühel või teisel viisil või üldse mitte. Ei ole mingit võimalust teeselda, või imiteerida seda. Te ei ole suutelised imiteerima. (Krayon uhkusega) See on süsteem. See on sedavõrd kaunis süsteem, milline püüab harmoniseerida kõike, mida olete tegemas, ta on valmis aitama teid.

Väli lööb kaasa teie kavatsusele muutuda.

On neid, kes räägivad.: „ma tahaksin muidugi lüüa kaasa., tahaksin harmoniseeruda, kuid minu käitumise maneer on kogu elu olnud selline, ning ma olen harjunud selliselt käituma. Kuidas peaksin nüüd olema või mida tegema?“ Ma  ütlen teile selle peale, et koos sinu kavatsusega, koos sinu kinnitusega valmidusest muutuda ja saada mõistvamaks, tuleb Väli, mis lööb kaasa sinu kavatsusele. Siis ilmneb pärituul. Seejärel avastad, et oled muutunud, et asjadest mõtled juba teisiti, et vaatad inimesi teisti, ja räägid neile teisi sõnu. Siis avastad, et energiat sul on juba enam. Seejärel tabad, et sinu rakustruktuur on tervenemas kiiremini, kui varem. Haavandid paranevad kiiremini. On see teile teada? See on täiesti reaalne. Kas on teada, et isegi juuksed ja küüned hakkavad kiiremini kasvama (Krayoni rahulolev naer). Selle põhjuseks on ilmnenud harmoonia, millist polnud siin juba ammu. Kuidas on? Kas tahaksite saada kõike seda, mida olen rääkinud teile paljude aastate jooksul, ning rakendada seda kõike oma isiksuse juures? Muutuda mõistvamaks inimeseks, kes ei kiirusta ärritumistega ja vihastumistega. Kõik see on täiesti võimalik.Väli on teie poolel. Mõelge Väljast kui suurejoonelisest ingellikust juuresolekust, mis on valmis aitama teid kõiges, mida te ka ei teeks, et  te muutuksite mõistvamaks ja saaksite olla enam Meistri taoline. Olen juba rääkinud teile, et tulemused ei seisne üksnes selles, et hakkate kauem elama. Kui olete püsivalt noor, siis isegi teie lapsed märkavad seda. Kas võib teile veel ütelda midagi? Isegi loomad märkavad seda,  nemad tulevad teie juurde juhtudel, kus varem poleks tulnud, nad näevad teis sootuks teisi mustreid, milles puudub ärritus, minimaalselt draamat, et olete kiirgamas rahulolu, te kutsute esile mõistmist.

Kallid, ma ei hakkaks teile andma sellist informatsiooni, kui see poleks tõene. Minu soov on,  et te oleksite valmis paljuks sellest, mida olen rääkinud teile. See kõik on hakanud käivituma planeedil. Ma pööran erilist tähelepanu vanadele vaimsustele, kes püüavad jääda istuma „aia otsa!“, Kõik kuuldu salvestub teisse. Kuid sellel on olemas ka vastureaktsioon, kui inimene ei muutu, siis hakkab ta kiiresti väsima, ta ei jõua enam elada nii nagu enne jõudis.

On tulnud aeg tasakaalustuda Loomise Lättega. Loomise läte  on teie kehas. Ta on siin, ta on teie jaoks, teie sisemuses  ja  ta on alati olnud seal. Kõige lihtsam, mida saaksite teha., on lõõgastuda, otsida üles mõistmine, et ta on alati olnud teie kehas.

Need olid asjad, millistest tahtsin täna teile rääkida. Need olid asjad, milliseid oli tarvis ütelda teile. See on see, mis toimub nihke protsessi aegu praegu. Teil seisab ees näha seda, kusjuures kõige erinevamates ilmingutes. Isegi need, kes ei võta osa vaimsest arengust planeedil, saavad samu tulemusi. Need, kes ilmutavad julmust, hakkavad ligi tõmbama julmust ja  nad langevad tasakaalust veel enam välja, nad ise hakkavad kuulutama oma enese krahhi. Need kes ilmutavad suuremeelsust ja mõistmist, tõmbavad ligi seda, mis on kaunis ja on hästi töötamas. Jälgige seda. On ka selliseid, kes varem ehk oleks ütelnud: „ kuidas saavad eksisteerida sellised inimesed, kes on sedavõrd vaenulikud teiste inimeste vastu?Kuidas nad üldse saavad öösel magada.? Te olete kuulnud seda ka varajasematel aegadel. Seega, mul on kavas ütelda teile eriliselt olulist. Sellised ajad on läinud minevikku,need inimesed lakkavad magamast öösel. Nemad ise hakkavad looma enda hukku.

Nüüdsest saab planeedil olema enam Valgust, kui kunagi varem. Tänavune harmoonia väli on hakanud hõivama kõike. See oleks kui Emakese Looduse kaunidus ise on hakanud mõjutama inimkonda ja seda sedavõrd, et ilmnes inimese ja looduse süsteemide sümbioos ja mis on töötamas kauniduses ja mõistmises. See muudab inimese enda loomust.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda. Õnnitlen teid selles, et elate toimuvas nihkes.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga