VALGUSMAJAKAD TEIE SEESMUSES GEORGIA, USA 2022

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Vaim ei ole kunagi olnud vaakumis. Teie paljumõõtmelise DNA sees on olemas otsene side Loomislättega ja just see side ongi teie vaimsuseks, ehk teie nimetate seda hingeks. Te olete teadlikud hingest, kuid, kui hakkate mõtlema temale, siis ta osutub teile mõistmise jaoks ülimalt keeruliseks. Te peate mõistma, et teie vaimsus on igavene. Iga teie elu tuleneb teie enda vaimsuse olemusest, ühest ja samast olemusest, mis on igavene ja muutumatu. Aga teie vaimsusel, olles Looja armastav osa, eraldumata Loojast endast, on palju suurem määratlus, mille nimel kehastute planeedile.

Teie vaimsus on otseses seonduses Loomislättega, mida tavatsete pidada Jumalaks. Kuid samas, Loomislätte seondust maise eluga, peate hingeks.

Tulles planeedile, tulete vaimsuste kooli, kuhu tulete taas ja taas, et jõuda ärkamiseni ja mõistmiseni. Seda seetõttu, et teil on vaid maine kogemine, kuna olete läbinud palju maiseid kogemusi..

Kuid uutes energiates hakkavad avanema uued asjad, millised on kohased uutele, tulevastele vaimsustele, kes on kehastunud siia vaid mõned korrad ja neil ei ole veel piisavalt maiseid kogemusi, milliseid on teil, Vanadel Vaimsustel. Uues energias, Uued Vaimsused omandavad kiiresti neid kogemusi, millised on Vanadel Vaimsustel ja sellega nad muutuvad kiiresti Vanadeks Vaimsusteks.

Päris alguses, Krayon, edastas metafoori Valgusest ja Pimedusest, kuna seda metafoori oli kõige lihtsam teil mõista. Valguses te näete, mis on teie ümber, kuid pimeduses ei näe midagi. Pimeduses olles te ootate ootamatut ja te kardate ja peate seda kurjaks. See on suurepärane metafoor, milles on juttu mitte üksnes valgustumisest, vaid ka paljust muust. Selline metafoor töötas alati ja hästi.

Esimeste kanalduste ajal rääkisime pimedast ruumist, kus on palju rahvast, kus keegi ei näe kedagi ja seetõttu ka ei usaldada kedagi. Ei usaldata kedagi teist seetõttu, kuna arvatakse, et nad võivad tulla neile kallale ja kardetakse sedavõrd, et rünnatakse enese kaitseks esimesena. See situatsioon kirjeldab tuhandete aastate tagust aega, kui ükskord keegi neist leidis põleva oksa, mis andis neile mõningat valgust ja kus  kõik olid imestuses, nähes esimest korda, valgustatud ruumi. Õppides kasutama valgust, õpiti teda nägema ja mõistma. Kuna ei oldud enam pimeduse varjus, õpiti omavahel ka suhtlema ja see aitas Valgusel kasvada.

Selline oli metafoor Valgusest ja Pimedusest, valguse kasvust ja levikust. Seega, veidi valgust pimedusse – sellel on suur oluline tähtsus. Samas metafoori sõnum ütleb, et kui valgus on aktiivne, siis pimedus on passiivne. Pimedust määratleb valguse puudumine. Kui te avate ust, siis pimedus ei voola välja, vaid hoopis valgus täidab ruumi. Nüüd mõistate, et kuhu pääseb valgus, seal pimedust ei ole enam.

See on oluline metafoor, mis näitab, mis planeedil käesoleval ajal toimub.

Kui teile avaneb mõistmine, siis see on midagi valguse avanemise taoline. Olete sajandeid-tuhandeid olnud pimeduses, kuid, kui hakkasite mõistma, ehk, hakkasite muutuma valguseks (mõistjaks), hakkasite nägema enda ümber kõike, mis on pikkade aegade ajal alati olnud teie ümber. Enamus eesriidetagustest ei suuda taluda pimedust. Nende esmaseks ettevõtmiseks on, tõsta esile valguse tähtsus, et teha ruum enda ümber puhtaks.

Aastat 16 tagasi hakkasime rääkima planeedi Valguse Majakatest, kelleks on Vanad Vaimsused. Jutt käib siin iidsetest vaimsetest majakatest, millised olid siin juba ammu enne majakate püstitamist.

Edasi arutaksime esmaste majakate metafoori üle, et miks neist said Valgustöötajad.

Valgustöötaja nimetus ei ole kuigi vana, seda ei olnud teil veel 50 aastat tagasi. Vaid 20-30 aastat tagasi hakati nii nimetati inimesi, kes tegid tööd valguse mõistmisega.

Milline on see valgus, mille valguses inimene saaks teha seda tööd?

See valgus on Mõistmine, mida te uurite, arendate ja annate edasi, kui meisterlikkust. Mõistmine on võime jälgida kõike meistri pilguga. Mõistmine on aeglane reageerima negatiivsusele ja reageerib  kiirelt  positiivsusele ja mõistmisele. Mõistmine on tähele panemine. Mõistev inimene moodustab valgusringi enda ümber ja sellega tõmbab ligi teisi valgusi. Sellised inimesed on majakateks pimeduses, millele saavad juhinduda laevad pimedal ulgumerel, et mitte põrgata madalikele ja kaljude otsa. Kuigi majakavahti keegi ei tea, on ta teadlik oma töö tähtsusest. Seetõttu ta kannab hoolt majakate eest. Majakavahid on nagu Vanad Vaimsused.

Tahaksin öelda teile järgmist, et kuigi olete saavutanud mõistmise, mis valgustab teie elu, kuid see saavutus ei ole veel lõplik, sest sellega on vaja veel ja veel teha tööd. Inimloomus on inimloomus ning on asju, mis ei lase teil tunda rõõmu ja nendeks on hirm ja valu südames. Et neist vabaneda, on tarvis süüdata oma seesmine valgusmajakas. Majaka valgust on vaja hoida kõrgel tasemel, siis on võimalik tõsta, teis oleva rõõmu faktori taset.

Seega, majakavahi, ehk Valgustöötaja töö ei ole kuigi kerge. Ei ükski vägi, ega ükski ingellik olemus saa oodata, kuna ületate oma inimloomuse, et suudaksite saada meistriks. Me oleme siin selleks, et aidata teil jõuda selleni. See on küll see, mida peate esoteeriaks, kuid see ei ole nii, vaid see arusaamine on teie kolmemõõtmelisuses.

Kui näete end majakatena, siis täitute rahuga. Isegi keset katsumusi ja vapustusi saate ilmutada headust ja mõistmist. Sellel kõigel on suur tähendus.

Siiski ütlen, et kui te arvate, et te midagi mõistate neist asjadest, siis see veel ei tähenda, et olete Valgusmajakaks. Üksnes olla Vana Vaimsus, veel ei tähenda, et olete Valgusmajakaks. Kuid, kui majakaga midagi juhtub, siis te peaksite teadma, mida tuleb teha. See on oluline ja selles on vahe Majakavahi ja Valgustöötaja vahel.

Teis kõigis on vaimsus, seega, kõik te olete alalises seonduses Loomislättega. Teie kultuurid on kiivalt varjanud seda tõde teie eest. Ehk jõuab kätte aeg, kus küsite endilt, et kas on see tõsi, et olete alaliselt ühenduses Loomislättega.

Et isegi siis, kui ei tunneta end vaimsusena, ega tunneta oma valgust, kas ka siis on võimalik saada abi?

Jah, ma kinnitan teile, et nii see on. Kuid see ei ole kõigil ühtviisi.

Te kõik olete unikaalsed, erinete teine teisest. Paljud teie seast on harjunud Looja sidemega sedavõrd, et isegi ei tunneta seda. Teised on veendunud, et see side on võimalik vaid une ajal. Mõned on veendunud, et saavad tunnetada seda vaid siis, kui peatuvad ja süüvivad vaikusesse. Kõik nad ongi Valgustöötajad.

Edasi sõnum neile, kellel on raskusi rahulolekuga ja on raskusi olla mõistev ja hea. Sellistel juhtudel paljud teist ütlevad, et kuna elu neid piinab, seetõttu neil on raske edasi liikuda ja on raske tunda rõõmu. Sellisel juhul on võimalik luua rahumull enda ümber, mis ei varja küll teid kellegi teise eest, kuid varjab hirmude ja pimeduse eest, samuti ka südamevalude eest, kuna  ta on alaliselt teie ümber, kõikjal, kus te ka ei oleks. Seda rahumulli on vaja õppida juhtima, kuigi see oskus on teil juba sünnist alates olemas.

Kas olete kunagi mõelnud, miks olete siin, planeedil Maa, just neil Ülemineku aegadel?

Vastuseks teile on, et see oli ja on teie vaimsuse vajadus. Vaimsuse tasemel olete teadlik neist aegadest, olete valmistunud selleks ja  ka atribuutide hulk on teil selle kohane. Ja nüüd on tulnud aeg neid kasutusele võtta.

Kui suudate enamuse ajast olla mõistmise ja positiivses olekus, siis ka teie kehal on kergem olla. Haigus ei tule neile, kes on rõõmu olekus ja tasakaalus, kuna sellisena te ei meeldi haigustele. Haigus on elav ja temal on energia ja te peaksite seda teadma.

Mõned  väidavad, et isegi viirustel ja bakteritel on olemas teadvus. See ei ole küll nii, kuid bakteritel ja viirustel on võime, ära tunda, kas saavad selles konkreetses kehas elada, või mitte. Just seetõttu mõningad inimesed ei haigestu.

Kas kuulete seda esmakordselt?

Teadke, et teile on kättesaadavad paljud asjad, millistest teile ei ole kunagi räägitud. Kuigi kehaehitus teil kõigil on sarnane, kuid inimestena, energeetiliselt, te ei ole sarnased. Ja samuti oma teadvuse poolest olete erinevad, kuna  teie teadvus on unikaalne iga vaimsuse jaoks. Teie arenevad kehad on  vaimsusele üksnes võimaluseks, olla planeedil ja näha kõike olevat üle planeedi.

Asi läheb huvitavaks siis, kui jutt läheb üle haigustele. Peaksite teadma seda, et teie teadvus on tervise võti kehale.

Sõnumi lõpetuseks küsiksin teilt, kas et teate mõnda inimest, kes istub nn. „pimedas“ toas ja kes isegi ei teadvusta endale, et igapäevaselt tõmbab endale ligi halbu asju?

Kas olete näinud hüpohondrikuid, kes kardavad nakatuda millesse tahes,  ja lõpuks nakatub mitte ühte või kahte haigusesse, vaid saab terve kompleksi nakkusi ja lahkub selle tagajärel elust?

See oli selgitus teie teadvuse väest ja sellest, kuidas halvad asjad teevad koostööd haigustega. Oma hirmudega avate ukse haigustele, lausa kutsute neid enda juurde. Samuti, inimesed, kes  peavad end ohvriks ja on veendunud, et nendega juhtuvad vaid halvad asjad. Samas mõistmata, et see väitmine kandub tema keha energiasse ja väljadesse, ning halvad asjad reastuvad nende juurde järjekorda, et neisse pääseda.

Kuid need, kes enda arvates liiguvad Valguse teel, kes ootavad ja näevad üksnes head, siis nii enamuselt neil ka läheb. Mõned ehk nimetavad seda külgetõmbe jõuks. kuid see ei ole nii. Seda teeb teie teadvuse energia.

Sellised olid tänased märksõnad Valguse Majaka kohta. Valguse energia loob olukorra, milles Pimedus ei ole võimeline eksisteerima, see lakkab seal olemast.

Ja nii see ka on…

Krayon

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga