MAA ENERGEETILISED VÕRED JA EESRIIDE KADUMINE

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest...

Olen teile varem rääkinud, et on olemas Maa energeetilised võred, mida inimesed tunnetavad ja teevad nendega koostööd. On kolm peamist energeetilist võre – Magnetvõre (ühendus, side), Kristallvõre (mälu) ja Gaia võre (esivanemate tarkus).

Põlisrahvad, müstikud ja targad olid veendunud, et planeet on elusolevus. Olen teile rääkinud ka energeetiliste võrede keskmetest  – Machu Picchu, Stonehenge, Shasta mägi, Uluru ja püramiidid Egiptuses.

Võib olla on teil, seoses sellega, esile kerkinud küsimused, et miks mõne koha energiad on tunnetatavad nagu oleksite seal varem olnud?

Miks see on nii?

On see mõni portaal või mingi süsteemi osa?

Vastused neile küsimustele ja paljudele muudele, saate selle sõnumi vahendusel.

Maa energeetilised võred.

  • Magnetvõre on seotud teadvusega, see on mõõdetav mikroteslades (magnetvälja pinge). Ja magnetvõre on vajalik inimelude jaoks.
  • Kristallvõredesse talletuvad ja säilivad meendused, need talletuvad emotsionaalsete sündmuste energeetiliste jäljenditena. Need on kvantilises seonduses Loomiskoopaga (teie vaimsuse olemusega, mis hoiab tallel teie möödunud elude kogemised).
  • Gaia võre kujutab endast Emakese Maad ja esivanemate püha tarkust. Kui lahkute planeedilt, siis osa teie vaimsustest jääb Gaia võre osaks.

Maa on täis paljumõõtmelist elu ja elementaalide (esoteeriliste olevuste) heasoovlikku energiat ja ma soovitan näha ja tunnetada, Planeet Maa, enda partnerina. Elades planeedil, teid saadab kaaskond, mis tunnustab teie tarkust, mida avate neil aegadel.

Kõige olulisem tarkus on – suhtumine.

Paljud teie seast, üle kogu planeedi, ei ole teadlikud sellest. Minu tänane sõnum on täis energiat, mis aitab teil jõuda selles selgusele. Tahaksin, et te saaksite mingisuguse ettekujutus sellest.

Teie vaimsused on igavesed ja planeedile tulete vaid mõneks ajaks. Ma olen siin olnud ammustest aegadest alates ja tean, et teie kõigiga on kaasas kaaskond, paljude olemuste näol. Teie vaimsuse, kõikide erinevate elude ajal, nad on alati olnud teie suhtes heasoovlikud ja suurepärased. Te olete neid pidanud ingliteks-vardjateks. Kuna paljud teist ei taju, ega tunneta neid, seetõttu ka eitavad nende olemasolu.

Te olete paljumõõtmelised olemused ja see on tõde ning sellised olete olnud aegadest alates ning sellisteks jääte igaveseks.

Elades konkreetset elu, vaadates peeglisse, te näete vaid ühte nägu, mis kasvades ja arenedes muutub. See on seetõttu, et teie teadvus on lineaarne ja te arvate, et see on ainus, mida tunnete ja näete. Oma lineaarse teadvuse tõttu, arvate end olevat suletud, nagu lineaarsesse karpi ning selle karbi kohaselt võtate ka oma vaimsust. Kuid see ei ole nii, teie vaimsus on paljumõõtmeline ja suursugune, ta on juba sündides teil suursugune ja on mõõtmatu. Inimteadvus ise on ennast sulgenud lineaarsuse karpi. Ütlen veel kord, et kõik, kes või mis, on väljaspool teie karpi, on paljumõõtmeline. Paljud, väljaspool karpi, võivad olla teie enda vaimsuse fragmentideks, isegi need. kes on lahkunud teie juurest. Nii mõnigi teist ehk on nõus sellega, kuna on tundnud lahkunute lõhna, kuulnud ja tajunud nende liikumist.

Kuid, tahaksin öelda veel, et teil on üks ja ainus sõber, aga ma ei nimeta veel tema nime. Temal on olemas kõik teile vajalikud atribuudid. Tema kindlustab teile muretut rahu ja tasakaalustab kõik seal, kus ei ole kuigi palju rahu. Tema on teiega, kui elate oma elu, või kui teete seda, mis on teile jõukohane. Ta on üks abilistest, kes on teie kõrval alaliselt. Kuid reeglid siin on kõigile ühised, nii teie vaimsusele, kui kogu planeedi olule, ja see on, et teil on vaba valik. Looja, Vaim, kuidas te ka ei nimetaks Loovat Lätet, ei ilmu teie ette põleva põõsana, ega anna õpetussõnu.. Ta ei ilmu teie ette enne, kui te ise ei pöördu tema poole.

Teie parimaks ja ainsaks sõbraks on Gaia ise.

Temal on kaunis paljumõõtmeline mõistusega energia, milline on parimaks partneriks teile maapeal. Gaia pakub teile rahu ja muretust, seda tunnet, kui viibite oja või järve ääres, või kui naudite tuule kohinat puude latvades. Iga looduse armastaja saab kinnitada, et mul on õigus. Jääge korraks kuulatama vee vulinat ja tuule kohinat – kas see pole kaunis?

Kuid kahjuks on teile sellise kontseptsiooni tunnetus kaduma läinud. Kuid nüüd, kõik see, on teile tagasi tulemas.

Edasi küsiksin teilt, et  kuhu on kadunud teie teadmised planeet Maast endast?

Need on vajunud unustusehõlma, need olid kohased lootosõite, Budha või hindude aegadel, kus võeti kõike ühtse tervikuna, kaasa arvatult ka Maad. Teie planeedil on palju põlisrahvaid, kes on kaotanud oma esivanemate taseme. Nende sugupuu on ammendunud, ega ole suuteline eksisteerima igavesti. Nemad kõik jagasid teile oma tarkust. Kui oleksite usaldanud nende tarkusi, siis teie teadvus oleks toetunud iidsete tarkusele. Kui te oleksite olnud suutelised kuulma iidsete tarkusi, millised on talletunud Gaiasse, siis teie teadvus oleks võimeline avanema sootuks teisel tasemel ja te oleksite teadlikumad paljust enamast.

Teile võib näida uskumatu, kuid põlisrahvad tunnustasid Põhja, Lõunat, Lääst ja Ida. Teile võiks näida veider, et nad palvetasid oma esivanematele. Kuid selles ei ole midagi veidrat ja see oli neile reaalne elu ja  esivanemad vastasid neile nende intuitsiooni kaudu. Tänu esivanematele nad olid teadlikud, kus pidada jahti, kuidas elada, mis toimub ilmaga ja kuidas elada rahus. Ükskõik kes, põlisrahvaste seast, kas vanaema, või vanaisa, istuksid heal meelel teiega maha ja ütleksid teile, et neil on hea meel vastata teie küsimustele. Nemad räägiksid teile, kuivõrd oluline on, et Maa on teile partneriks, sõbraks. Nemad räägiksid sama, mida edastame teile neis sõnumites.

Tegelikult, teil ei ole mingit vajadust minna metsa elama, et elada loodusega kooskõlas. Kui te tunnustaksite planeeti kui partnerit, siis isegi, kui elaksite 80 korrusel, ega käiks kuigi tihti all, maapeal, ka siis partner, Gaia, oleks teiega, alati ja kõikjal. Planeet Maa, on jätkuvalt selline teie jaoks – saate tunnetada puid, järvi ja kõike seda, mis on teie planeedi, ehk partneri, armastuseks. Ei tasu imestada, kui hakkate tunnetama seda kõike. See on teile alaliselt kättesaadav ja pakub rahu ning pakub teile kõike seda, mida oma elus vajate. Nii saaksite tunda end nagu oleksite oja või järve kaldal ja kuulate tuule kohinat puude latvades. See kõik on olnud alati teiega.

Miks mitte mõelda korraks, et miks kõik see on teil läinud kaotsi?

Edasi räägin teile tõest, mida inimkond on hakanud teadvustama. Teadvustus, see on osaliselt see, mida teil on puudu, see on see, mis oli teie päralt iidsetest aegadest. Kui külastate neid paiku, kus saab uurida põlisrahvaste elu, siis pidage see meeles.

Minu partner (Lee Caroll), on olnud Lihavõtte saarel, nimega Rapa-Nui, ja ta on seal olnud kahel korral. Usutakse, et saarel on palju mõistatuslikku. Usutakse, et saarel olevad kujud on toodud kivimurdudest ja paigutatud mööda saart laiali. Need kujud on suured ja rasked. Kuid tegelikult neis kujudes ei ole mingit saladust ja  sellest räägiksid teile kohalikud põlisrahvad, et need kujud on teinud nende esivanemad. Selles ei ole midagi mõistatuslikku, kuid te ei ole seni suutelised seda mõistma. Paljud üle maailma käivad küll vaatamas neid kujusid, kuid ei suudeta mõista, mida need tähendavad. Need kujud esindavad iidseid esivanemaid, kes elasid Rapa-Nui saarel. Kujude pilgud on pööratud saarele, niimoodi saavad esivanemad jälgida elu kulgu saarel. Paljud on näinud seda ime, kuid vähesed mõistavad selle suursugusust.

Ma kutsun teid tunnetama seda, mis on olnud ammu enne teid, võib olla isegi enne, teie eelmisi elusid. Selles on tarkus, mida olete kogenud lugematute elude ajal ja see kõik on tallel teis ning te saate seda tarkust kasutada nii praeguse, kui ka tulevaste elude ajal.

Teie vaimsuses on kõik teie elud ja läbitud eesmärgid, kõik kavatsused ja püüdlused. Võib olla  mõnigi teist kurdab, et kui poleks eesriiet, siis elu oleks hulga kergem ja parem, et siis oleks võimalik näha ja mõista enda jumallikkust. Kuid ma vastan teile, et kui poleks eesriiet, poleks ka katsumusi, ega kogemise võimalusi. Need katsumused ei ole teile, ega teie vaimsusele, vaid need on planeedi energia katsumus. See on planetaarne katsumus.

Tulete planeedile omal vabal tahtel, duaalsusesse, kus saate näha kõiki Pimeduse ja Valguse asju ja teha neist valiku, mida kogeda. Elades ja jälgides elu planeedil, teadvustate, et planeedil käib võitlus ja et see käib kõikjal ja kõiges, alaliselt. Rääkides Pimedusest ja Valgusaest, võib näha, kuidas viimastel aegadel on muutunud nendevaheline tasakaal, võib näha, kuidas Valgus on avardumas, aina enam ja enam ja tänu sellele hakkate nägema asju, mida varem pole kunagi märganud. Märkate, et ühiskond hakkab lahendama ühiseid asju üha kergemalt, kuna ühiskond ise ärkab kõrgemate tõdede poole. See ei puuduta üksnes Valgustöötajaid, kes on rääkinud teile sellest, mis on näiliselt eesriide tagustes. Seda olukorda võite märgata üle ilma.

Edasi räägiksin teile eesriidest.

Eesriie eraldab teid sellest, mida peate jumalikuks suursugususeks. See eesriie on loodud teie teadvuse poolt ning seda eesriiet olete loonud katsumuste elemendiks, mis aitab teid teie tulekul planeedile. Sellest ajast alates, kui eesriie eraldas teid jumalikkusest, teil tuli endil vastutada kogu toimuva eest planeedil. Seega, eesriiet ei ole üles ehitanud eesriidetagused töölised ja see ei ole, mitte ka selleks, et varjata teie eest tõelist tõde. Selle lõite teie ise, kuid mitte selleks, et varjata enda eest asju, millised ei oleks kohased teie duaalses ilmas. See on miski, mida olete loonud planeedile veel enne, kui jõudsite sellele.

Tahaksin siiski veel öelda, et eesriie ei nihku, vaid muutub hõredamaks, läbipaistvamaks. Eesriide muutus on teie teeneks, see on teie teadvuse tõusu tulemus.

Siin ehk tahaksite küsida, et kui te kõik vastutate eesiide olemasolu eest, et kas siis tuleb aeg, kui eesriie kaob sootuks?

Vastuse saamiseks, ma palun teil minna oma kujutelmas, mingile teisele planeedile  ja seda vaid hetkeks.

Ka see planeet on kokku puutunud samade probleemidega, nagu teie?

See planeet on teie mineviku kohane, kusagil Galaktika avarustes. Ta on kogenud sama, mida olete kogenud ja kogemas teie. Seejärel neil toimus üleminek, eesriie lakkas olemast ja nad jõudsid jumalikkuse mõistmiseni. Nad olid paljus teie sarnased. Nende planeet erines küll teie omast, kuid atribuudid olid enamuses samad, nagu need on teilgi. Kui eesriie oli kadunud, nad nägid ja mõistsid jumalikku suursugusust, tema armastuse suurust ja väge. Nende planeet tegi läbi ülestõusu.

Sama võib sündida ka teil. Siis ehk saate kohtuda nendega ja siis te ei näe neis humanoidi, vaid te näete neid kaunite taevaste olevustena, kes on tulnud jagama teile nõu. Kogu teie ilm usub inglitesse. Uskumine nendesse, esineb teie kõikides kultuurides ning nad on olnud teile ka ajaloolisteks persoonideks.

Ehk tahaksite teada, kust tulevad vaimsused?

Kus nad olid enne ja mida tegid enne teie planeedile tulekut?

Enamus neist on tulnud ilmaruumi avarustest, kus olid kogenud oma jada ning see oli ja on nende teadvuse vajadus ja see on olemas nende DNAs. Planeedil Maa, neist saavad Vanad Vaimsused, kuna vastavad kogemised on neil kogetud juba eelmiste elude ajal, galaktika paljudes avarustes. Neist on saanud Valgustöötajad, kelleks ehk on paljud teie seast.

Eesriie on hõrenemas ja teile avaneb võimalus näha ja mõista, milleks oli vaja, teie poolt loodud eraldumine ilmaloovusest ja milline on Loomisläte. Sild ja udu keset silda – see kõik on eesriie, mis hõreneb Kaheteistkümne Ringis. Tahaksin, et te mõistaksite, et koos eesriide kadumisega, leiate end hoopis uues kohas, oma vaimsuses, milline on täis saavutusi ja milliseid olete saavutanud kõikjal üle Galaktika. Ja seda mitte üksnes maiste eludega. Mõistes seda, valmistute üleminekuks uude mõistmisse. Uued mõistmised vahetavad välja senised arusaamad, millised näisid senini kohased ja meelepärased.

Seega, sõnum eesriide kadumisest on tegelikult sõnum sideme taastamisest Loomislättega.

Need, kes mõistavad seda, on tõelised Meistrid. Meistrite jaoks eesriiet ei ole ja nad ei kao valgussähvatuse saatel taevastesse. Nad on ja jäävad inimolevusteks teie keskele ja nad aitavad teil leida teed oma vaimsuse mõistmiseks – ilma doktriinideta ja reeglideta, millistega olete harjunud elama. Seda on toimunud varemgi ja on kindel, et nii läheb ka seekord. On õnnistatud need, kes seda mõistavad.

Ja nii see ka on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga