MEDITATSIOON, TEADA SAAMINE, ISOLATSIOON – 12 RING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Meditatsioon

Oleme Kaheteistkümne Ringis. See on eriline meditatsiooni viis, mida saame läbi viia ühiselt. Sellel Ringil on oma eesmärk ja sellel eesmärgil on tegelikult mitmeid määratlusi.

Esimene neist on, et pääseda kohta, kuhu teie arvates te ei saa minna. Selles kohas on uus ja vapustav energia. Mõned teie seast ei ole kindlad, et kas see meeldib neile. Teiste arvates on selles palju uut, mida saavad hakkata tundma õppima. Seda energiat ennustati ammu ja paljude poolt. Kui 1989 aastal esimese kanalduse  teile tegin, siis rääkisin, mida teil on ees oodata. Rääkisin, et selleks ei ole kolmas Maailma sõda, ei ole Armageddon, mida oli oodatud ammustest aegadest ning sellest on räägitud isegi teie Pühakirjades. Kuid toimus see, millest teile ei räägitud kusagil. Tuli hoopis uus energia, mis on sootuks teine ja mis tõi sisse muutusi positiivsuse suunas. Praegu te ei näe ehk veel kõike, kuid mõningad teist hakkavad juba mõistma, et kui neil aegadel läbida seda, siis kõiges, mis teile avaneb, leiate midagi uut ja positiivset.

Kaheteistkümne Ring kutsub teid nägema ja tunnetama seda, mis on väljaspool tavalist meditatsiooni. Kui me alustasime Kaheteistkümne Ringiga, siis kinnitasime, et tegelikult on inimese jaoks palju erinevaid reaalsusi. Uues energias, paljud asjad, millised vanas energias näisid ebareaalsetena, hakkavad nüüd muutuma reaalseteks ja te saate võtta neid kasutusse.

Te olete olnud ja olete jätkuvalt paljumõõtmelised, teie DNA on paljumõõtmeline ja te elate  paljumõõtmelises ilmas. Kõik, mis teid ümbritseb, on täis paljumõõtmelisi atribuute. Üksnes teie ise olete jäänud kinni kolmandasse ja neljandasse lineaarsesse mõõtmesse. Näib, et olete nõus jätkuvalt elama neis neljas lineaarses mõõtmes, kuigi mõõtmeid, mis ümbritsevad teid, on suuremal hulgal. Uutes energiates te saate minna edasi ja seda seetõttu, et see on teie vaimsuse esmane vajadus. Kui vaid saate sellega hakkama, siis leiate end uues reaalsuses, kus saate alustada uue iseseisva edasi liikumisega. Uues reaalsuses ei lähe tarvis mingeid meditatsioone, ega kedagi juhendajat.

Kutse Kaheteistkümne Ringi on kõigi jaoks ja selles saate kogeda oma sünnipärast, oma omaduste kohaseid paljumõõtmelisi võimeid. Ületades silda Kaheteistkümne Ringis, sisenete enda sellesse ossa, kuhu sissepääsu te varem ei näinud. Sild on võimalus minna kolmemõõtmelisest energiast üle paljumõõtmelisesse energiasse. Mõlemad energiad on teie omad. Minnes üle oma paljumõõtmelise Minasse, te ei leia end mingis hapras energias, vaid enda suuremas osas, palju suuremas osas. Te jõuate uude kohta, ehk nii on teile mõistetavam. Ma üksnes nimetan seda kohaks, sest paljumõõtmelisuses mõistet „koht“  ei ole olemas, seal on üksnes energia.

Sild on ühendus tuntud ja tundmatu vahel, mõistmatuse uduga keset silda, mis varjab tundmatut teie eest. See on nagu eesriie, mida läbite, kui lahkute sellest ilmast. Kõik, mis on mõlemal pool silda, on teie Kodu. Nüüd ehk mõistate, et elades planeedil, te võite käia oma Kodus ringi, jalutades üle silla ja tagasi. Kodu on teie vaimsus kogu jumalikus suuruses ja selles puuduvad mistahes piirangud. Teie vaimsusel puuduvad mistahes piirangud, kuna ta on Loomislätte osa. Ta on alati olnud Loomislättes ja jääb igavesti sellesse. Vaimsus on teie suurim asi, millega liigute ringi, kui olete planeedil.

Täna me ei lähe teatrisse, vaid ruumi, mille uksel seisab teie nimi, mida te ei suuda ei lugeda, ega hääldada. Selles ruumis on asju, mida te ei tea oodata. Uksel ripuvad mõned õhupallid ja need on teie vastuvõtuks. Ukse tagant kostab häälte sumin, suur ja vali sumin. Avades ust, sumin vaibub, ja te kuulete üksnes oma hingamist. Kõik ruumis olijad on vait ja vaatavad teie poole.

Mis siin toimub?

Ruum on täis lapsi. Nähes teid, häälte sumin algab taas, sest neil on rõõm näha teid ning kõik  tervitavad teid. Kõik püüavad võtta teil käest kinni. Vaadake neid, vaadake, kui palju neid on siin. Kõik püüavad näidata oma jooniseid, kõik tahavad olla teiega. Kas teile ei näi imelik, et igas lapses näete ennast.

Miks on nii?

Need lapsed on teie ise, teie sisemised lapsed, igast elatud elust. Nemad kõik olete teie ise, teie puhas rõõm.

Mida peaks see tähendama?

Kontrollimatu rõõm kustutab hirmu. Selline seisund kõrvaldab palju tarbetuid asju, isegi haigusi. Seega, olete laste keskel. Teil tuleb üksnes olla nende keskel, üksnes jälgida oma sisemiste laste rõõmu. Säilitage seda rõõmu, kui lahkute sellest ruumist. Rõõm on võimeline täitma iga teie keha rakku ja iga teie keha rakk ootab seda rõõmu. Oleks hea, kui te teadvustaks seda ja võtaksite saadut koju kaasa. Igal hommikul tervitage oma sisemist last rõõmuga. Lahkudes Kaheteistkümne Ringist, sisemine laps ei lahku teie juurest. Nad saadavad teid kõigis teie eludes. Jääge nendega ja  jagage rõõmu nendega.

TEADA SAAMINE

Kui te tunnetate planeedi armastust, siis kindlasti tunnete selles rahu ja seondust planeediga. Praegu on just hea hetk tutvumiseks selle kanaliga.

Hiljuti arutasime  mõistet „ teada saamine.“ Teada saamine tähendab kindla fakti teadvustamist, mis on muutumatu ja see ka jääb selleks. See sõna tähendab teada olevat fakti, millest ollakse sedavõrd teadlik, et on võimatu seda ümber lükata. Teadvustades seda, see võib teid viia oma vaimsusele lähemale ja aitab õppida tundma, mis on rahu ning selline mõistmine võib avaneda mistahes hetkel. See  tähendab inimest, kes on õppinud tundma, mis on tema elus vaimu armastus.

Kaheteistkümne Ringis ületame sageli silda, mis viib oma vaimsuseni. See aitab paljudel mõista oma võimsuse olemasolu, mis on olemas igal ühel ning mõista, et temaga saab ühendusse astuda mistahes ajal.

Tahaksin pakkuda teile teadvustamiseks veel ühe asja.

Kas olete mõelnud, et milleks on teil teadvus, mis on teie siin oleku eesmärk, miks teiega toimub ärkamine ja milleks seda kõike on vaja?

Sellele kõigele on palju vastuseid. Vastus, mille valite esimesena, võib olla teie jaoks kõige kohasem, ja see vastus võib isegi teid muuta. Oleme rääkinud, et need, kes hakkavad mõistma atribuute ja Valguse metafoore, millised väljendavad teie teadvuse taset, need ehk mõistavad, et kõik see muudab kõiki ja kõike.

Seega, kuigi see on tervendav programm., siis kanaldused on siiski universaalsed, milliseid loetakse väljaspool mistahes tervendusprogramme. Seetõttu on oluline teadvustada mõningaid asju. Need avaldumised, milliseid ehk olete sidumas oma ärkamisega, valgustumisega, on sügava tähendusega. Uues energias on uued atribuudid, milliseid varem teil ei ole olnud. Üheks Valguse vapustavaks atribuudiks on see, et see aitab neil, kes on huvitatud koostööst Valgusega, häälestuda sellele.

Olete sellest kuulnud?

Kuna minu partner on kanaldanud juba palju-palju aastaid, siis ta on märganud, et mõningane vanuse kontingent on rohkem huvitatud neist asjust, kuid teised mitte. Ootamatuseks on veel ka see, et hulk noori on hakanud huvi tundma eneste vastu ja küsima asju, mida minevikus küsisid üksnes täiskasvanud. Ja nendeks on:

Milleks ma olen siin, planeedil?

Kas on midagi enamat, kui meile on räägitud?

Nemad on üha enam ja enam motiveeritud kuulama asjadest, millistest olen rääkimas teile. Milleks olete siin – see on peamine küsimus, mis aitab jõuda teadvustuseni. On tarvis jõuda mõistmiseni, kes te olete, kes te tegelikult olete. Olete looming, mis on sündinud koostööst Loovuslättega. Olete sama suursugune, nagu Loomisläte ise ja kelleks ka ise olete.

Olles suursugune võite küsida, et kas minus on midagi sellist, millest on küll mulle räägitud, kuid milleks ma ei ole võimeline?

Teis on palju sellist, ehkki mõnega neist saate hakkama, kuid enamus jääb teile siiski kättesaamatuks. Kanaldusi kuulavad ja loevad paljud. Kuid ma ütleksin neile, kes ei võta küll sellest kõigest osa, kuid küsivad siiski, et kuidas nemadki saaks aidata üldise olukorra paremaks muutmises.

Vastus sellele on vaid üks – suhtuda kõigisse austavalt ja tunnustavalt. See vastus on olnud alati selline ning jääb alatiseks ja  muutumatuks. Kuigi  muutute aina teadvustunumateks, kuid siiski, metafüüsika jääb paljudele veel arusaamatuks. Kusjuures, teist saab miski, mis kujutab endast veel üht teadvuse kihti.

Edasi naaseme paradigma juurde, metafoori juurde, idee juurde, mis on suurimaks tõeks, mis on kunagi olnud. Ja see on, et te olete Maa Valguse Majakateks. Teete sama, mida teevad majakad, kõrgel kalju otsas.

Mis tööd  teeb majakas?

Ta seisab kõrgel kaljul, on vankumatu, ta on Valgus ja ta on tõeline ja ta töötab pimedal ajal.

Kas mõistate?

Ta seisab üksikul kaljul, suunab valgust kõikjale, kaugele ja valgustab teed sadamasse, madalikest ja kaljudest mööda. Laevadele majakas pimedal ulgumerel, on esimene asi, mida märgatakse ja mis aitab leida ohutut teed. Mõelge vaid – kapten juhib laeva, juhindudes majaka valgusest. Tema ei võta valgust endale, ega saa majakaks, vaid juhindub majaka valgusele.

Metafooriliselt, majakad aitavad orienteeruda ükskõik kellel elus. Majakateks neile olete teie, Valgustöötajad. Te ei püüa veenda kedagi ümber, üksnes valgustate nagu majakad – kiirgate valgust neile. Selline on Valgus, mis aitab jõuda ohutule teele.

Seega, Majakas on universaalne Valgustöötaja, kes ei püüa panna kedagi olema majakaks, vaid ta üksnes levitab valgust tunnustuse järgi kõigile. Ja see ei ole üksnes idee, vaid see on määratlus olla endas kindel, olla teadlik, mida valdate, olla teadlik, et levitades Valgust, te muudate peresuhteid ja kõiki teisi elu suhteid ning seda isegi üle kogu planeedi. Lisaksin veel, et teid on piisavalt, et muuta olukorda oma ümbruskonnas, omas asulas-linnas-riigis, kuni üle planeedi tervikuna. See võib äratada teid selleni, mida te ei osanud kunagi oodata – oma kõrgema teadvuseni, uute paradigmadeni, millised olid teile seni kättesaamatud, ehk isegi hirmutavad.

Olen ammu rääkinud, et Valgus on võitmas ja sellest oleme teinud juttu kõigis meie sõnumites. Olge tänatud kõik, kes te kuulate või loete seda sõnumit, kes on valmis muutuma nii omas elus, kui kõiges enda ümber olevas. Olete uutes energiates.

ISOLATSIOON

Kas keegi teist tunnetab end isoleerituna, et ei saa olla selline, kelleks ta tõeliselt on, nii oma kehas, ühiskonnas, kui ka tsivilisatsioonis?

Kui paljud teist tunnetavad end isoleerituna kõigest, mis toimub?

Ma avan teile ühe vaatevinkli isolatsioonile ja see on see, mida on teile räägitud, kuid te ise ei ole saanud sellest osa võtta. Paljude sajandite jooksul, paljudele miljonitele inimestele, on antud sügav informatsioon, mis talletus teie psüühikasse. Teie kasvamise ajal teile räägitakse paljut, mis kinnistub teisse tugevalt ja millest on võimatu vabaneda või seda unustada. Enamus teist on üles kasvanud teadmisega, et olete Loojast eraldatud, Loojast kes on loonud kõiki Taevaid ja Maad. Olen teile varem rääkinud, et teie vaimsused olid juba Taevate ja Maa loomise ajal, need on olnud olemas aegade algusest alates. Mõnelegi teist seda on raske mõista. Samuti on teile räägitud, et teid on loodud Paradiisi Aias ja alles seejärel on saadetud planeedile Maa.

Kallid, selles on hoopis teine lugu. Tänane sõnum on vaimuseks saamise lugu,  kus inimrass sai vaimsuse, mis on igavene ja on seda olnud igavesti.

Kas vaimsus oli enne aegade algust?

Kui ütleksin, et ta on olnud alati ja jääb alatiseks, siis teist paljudel oleks seda raske endale teadvustada. Inimkond vaatab seda lineaarsuse tasemelt, et kõigel peab olema algus. Teie jaoks kõik asjad, mida näete, on sama lihtsad, kui jupp nööri, et on algus ja lõpp. Nööril on pikkus, nagu on kõigel kolmemõõtmelisuses.

Samas ütlen teile, et jumalikus paljumõõtmelises ilmas asjadel ei ole algust, mitte millegil, millega iganes te kokku puutute.

Mida te sellest arvate?

Kas olete sellega nõus, et te ei ole võimelised seda mõistma, sellest aru saama. See tõesti on nii, sest te ei ole võimelised kujutlema, et kui Looja on loonud Taevaid ja Maad, te olite loomise juures, olite vaimsustena selle juures.

Aga kuidas oleks sellega, et olete Looja enda osa?

Kui tunnete end eraldatuna Loojast, võib olla isegi imeväikesena, siis edasi vaataksime seda sellest vaatevinklist. Räägin teile tõest, mis ületab kõike.

On olnud olukord, kus oli vaid tühjus, ega polnud mingit ilmaruumi. Looja (Jumal) lõi galaktikaid ja palju muud. Temal kulus tohutult palju aega, enne, kuni ta jõudis teie Päikese loomiseni, seejärel teie Maa loomiseni, teile eluks kohaste tingimustega. Tahaksin taas korrata, et te kõik olite selle juures ja jälgisite kogu seda loomist. Te nägite loomingu suursugusust, loomingu kaunidust, nägite, kuidas planeet kujunes teie jaoks. See oli kohaks, kus avanes võimalus kogeda nii Valgust, kui ka Pimedust.

Teisse on talletunud kõik, millest olete läbi tulnud, te nägite kõike, kuidas see toimus kõikjal üle galaktikate  ja ka teie galaktikas, te nägite seda veel ammu enne, kui hakkas kujunema teie Maa. Te võtsite sellest kõigest osa ning ka paljudes teistes galaktikates ja planeetidel.

Milline on teie tunne, teades seda?

Teades, kuivõrd suured ja olulised olete. Siin ma ei pea silmas teie mõõtmeid, vaid teie sugupuu suursugusust, teie ajalugu. Suursugused olete oma vaimsuse poolest, kuna vaimsusena olete olnud kõikjal ja osa võtnud kõiges toimunust. Enamus teie Pühakirjades kirjutatu, kätkeb mõningaid tõe elemente, millised on väljendatud metafooriliselt. Eedeni Aed on tegelikult metafooriline Maa ehk teie planeet. Aadam ja Eeva on metafooriline jutt inimesest, mees- ja naisolemusest. Nende juurde laskunud ingel andis neile mõistmise, ehk vaimsuse, Teadmiste Puu, mida varem neil polnud. Sellega jumalikkus sai teie osaks, sellega muutus ka teie DNA ja te olite valmis selleks muutuseks. Aadama ja Eevana jälgisite protsesse seni, kuni olite valmis panema käed külge, ehk maitsesite Teadmiste Puu vilju.

Eriti need, keda nimetan Vanadeks Vaimsusteks, olid nendeks Aadamateks ja Eevadeks. Kõik see, on talletunud teie DNA-sse, Loomiskoopasse. Kui tulete järgmisse ellu, te võtate kõik selle taas kasutusele ja kannate edasi järgmistesse eludesse.

Loojana tulek, on teie Kaassündinu, ta on teie alateadlik, intuitiivne energia. Kõik, mida olete teinud elust elusse, kõik kinnistus tarkusena Kaassündinusse. Iga uue kehastusega tõstate oma taset, mis taas kinnistub täienenud tarkuseks.

Oleme rääkinud teile mõningatest uue energia imelistest erisustest, eriti neist, mida kannate endas. Üheks neist on uued atribuudid, mida võtavad kasutusse need, kes käesoleval ajal sünnivad ja ka need, kes lahkuvad ja tulevad taas tagasi. Nemad ei hakka kunagi taas õppima seda, mida kogesid ja õppisid käesoleval eluajal. Mistahes kujul uus ka poleks, ta on siiski uus. See on uus paradigma, uue energiaga ja mis kujutab endast uut magnetismi teie planeedile Maa. Teie tulevikus Valgus on hulga suurem, millist planeedil varem ei ole veel olnud. Selle poole on kõik liikumas.

Te kõik võtate osa kõikidest protsessidest, millised planeedil toimuvad. Kuid paraku, palju on teie eest veel varjatud, sellest oleme rääkinud paljudes sõnumites. Te olete need, kes on kõigest osa võtnud ja ma olen siin selleks, et seda kõike teile öelda.Teie suursugusus  ületab kõike, mida olete suutelised endale ette kujutlema. Lahkudes sellest kehast, naastes uude kehasse, teie vaimsus on kõrgema tasemega. Nii see toimub jätkuvalt ja lõpmatult, iga uue kehaga ja igavesti. Teie vaimsuse eksisteerimisel ei ole piire, ega ole olnud kunagi algust. Vaimsusega sulandumine annab suuremat juurdepääsu tema sügavustele.

Ma soovitasin oma partneril, Caroll Lee’l, moodustada Kaheteistkümne Ring, mis oleks inimestele kokkupuute alguseks oma vaimsusega. Puutudes kokku oma vaimsusega, saab toimuda imeline tervenemine paljudes aspektides, hirmudest, mida tunnetate käesoleval ajal ja samuti ebakindlusest oma tunnetes. Nii saate leida rahu seal, kus te ei oodanud seda kunagi leida. Peamiseks tervenemise märgiks on kogeda RÕÕMU.

See on vapustav tõde, et te olete olnud selles kõiges ning et see, on teis kõigis. Laskuge oma keha sügavustesse, see tõde on seal, ümbritsetud SUURIMA ARMASTUSEGA.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga