SULANDUMINE – St. Simonsi saar, Georgia 2022

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Mõned aastad tagasi ma andsin oma partnerile, Lee Carollile, ülemineku energia kohta selgitusi. Sama tahaksin selgitada ka teile, kuna seda on vaja teada ka teil. Ma ütlesin, et temale, et tal on aeg minna üle järgmisele tasemele. See üllatas teda, kuna arvas, et ta juba on kõrgeimal tasemel. See on nii inimlik, et te ei mõista seda süviti.

Inimkeha kõrgeimal tasemel lakkab olemast, kaob, ehk tõuseb üles. Kõrgeimal tasemel, isegi väheste meistri omadustega, võib pääseda ajajoone lõiku, kus kaob füüsilise inimkeha tähtsus ja kus toimub ühendumine oma vaimsusega. See on tõepoolest järgmine tase  see on kõrgeim tase.

Ta ei suutnud seda mõista. Edasi ütlesin talle, et ta mängib kirikut.

Ta ei mõistnud, et kuidas ta saab mängida kirikut, kui temal ei ole midagi ühist kirikuga?

Ma selgitasin, et kui temal avaneb kanalduse ajal kanal, siis ta lülitub kanalisse ja sõnumi lõppedes ta nagu lülituks kanalist välja, ja on taas iseendaks. Kui ta on laval, siis just see temaga ka toimub, kuid peale sõnumi lõppu tuleb ta lavalt maha tavalise Lee Carrolina. Järgmiseks ma ütlesin temale, et on aeg sulanduda Krayoniga, et meistri energia säiliks temas alaliselt. See oleks kujundlikult, olla nagu veekraan, et kui keerata see lahti, siis vesi hakkab tulema. Nii saab liituda lättega, milline on olemas igas inimeses.

Sellepeale partner küsis midagi naljakat, mis on omane ehk igale inimesele, ka temale, et ega see valus ole?

Ma ütlesin talle, et peale selle oskuse omamist, ta saab elada kauem, tema tervis muutub paremaks ning kõik tema keha rakud ootavad seda lättega liitumise hetke. Partneril kulus mõnda aega, et mõista, mida tähendab sulandumine. Kui ta lõpuks mõistis  seda, siis temas toimusidki muutused  ja temast sai teistsugune inimene. Ta läbis mitmeid muutuste etappe. Teadlikult ta ei teinud midagi, nagu ei tee seda teiegi.

Te tulete kohtumisele, et puutuda kokku siinse energiaga, et olla jumalikus armastuses, et lasta endast läbi informatsioone, millised teevad südame soojaks. Lahkudes siit, jääte kõigest siin toimuvast ilma, kuni järgmise kohtumiseni, kus taas toimub kõik samamoodi. See  tõstab teie vaimsuse taset. Selles seisnebki sõnumite peamine tähtsus. See on väljakutseks teile, kes te olete siin ja see on võimalus teil sulanduda sellega. Sellise kogemise tipuks on, et mõista saadud informatsiooni.

Kuid mõnelegi teist, siin olemine on üksnes kui kaifi kogemine. Mõned ehk kaifivad üksnes olekut kanaldaja kõrval, või kaifivad olekut kogemise tipus. Kuid lahkudes siit, kaif kaob. Selline on nende inimnatuur, neile ei ole oluline edastatud teave ja nad ei kahtle endas. Et mõista, mida te siin, kanalduse ajal kogete, esimeseks on vaja vabaneda vanast energiast.

Kas olete selleks valmis?

Oleks väga hea, kui kõike siin toimuvat, te suudaksite võtta endaga kaasa, oma ellu. Paraku teie psüühika ei ole suuteline talletama kogu siin pakutavat informatsiooni. Kuid siiski,  kõik talletub teisse,  kas te tunnetate seda, või mitte. Kui olete kuulnud informatsiooni ja reageerinud sellele, siis see on teie oma igaveseks. Kõiki tundeid, millised ilmnevad, kuuldes kogu informatsiooni, millega tutvute siin, viite endaga kaasa. Et see jääks teile meelde, ei ole vaja korrata kuuldut, ei ole vaja üles kirjutada, või salvestada – kõik talletub teie teadvusse vastaval tasandil.

Kas mõistate?

Kogu kuuldu kogemine kinnitub teie teadvusse ja jääb igaveseks sinna. Üleskutse üleminekuks uude aega on selleks, et kogeda ja talletada metafooriliselt endasse kõike seda, mida saaksite kasutusse võtta, mistahes ajal ja mistahes olukorras.

Kui olete sattunud olukorda, kus tunnete valu südames, või tekitab vastuolu, hirmu ja raevu, siis teil on võimalus pöörduda enda sisemusse, oma kogemiste varamusse, mis aitab teil vastavalt reageerida. Reageering võib tuleneda ka teie vaimsest mõistmisest, mis võib avalduda alateadlikult. Kuigi teilt oodati ägedat reageeringut, valisite teie kohasema reageeringu viisi, mis oli parim antud juhul. Mõnikord oleks kohasemaks reageeringuks, mitte midagi tegemine. Ehk selle asemel, et reageerida, oleks parem jätta midagi ette võtmata. Kuna te sellisel juhul, ei kaitse end, siis kindlasti leidub neid, kes hakkavad teile näpuga näitama.

Ma ütlen teile, et  meistril ei ole vajadust kaitsta end. Meister enamuselt vaikib ja seda võtavad paljud tema nõrkusena. Kuid ma ütlen veel kord, et see on meistri tunnus. Need, kes võtavad seda nõrkusena, on veel vana energia kütkeis.

Igasugustele olukordadele, on tarvis läheneda uuelt tasemelt, olenemata kõigest, mida  inimesed mõtlevad teist. Te olete ju uus inimene, te talletate kõike ning seega, kõik jääb teiega ja igavesti. Ütlen teilegi seda, mida ütlesin ükskord partnerile, et te mängite kirikut, mis tähendab, et  tulete siia, et kuulata sõnumit, seejärel lahkute, kuni järgmise kanalduseni, kuid mõistmata, et kõik kuuldu jääb teisse. Kui partner lõpuks seda mõistis, siis ta tundis end süüdlasena, et seni, kuni ta oli laval, seni hoidis mind enda elus, kuid kanalduse lõppedes lülitas mind välja. Nii see kestis seni, kui ma ütlesin, et temal ei ole vaja mind sisse-välja lülitada, et on tulnud aeg olla alaliselt seotud, ühenduses, teineteisega. Nüüdseks ta on muutunud hoopis teiseks inimeseks. On olnud hetki, kus rääkisin otse läbi tema ja  see teie jaoks ei olnud kanaldus. Teiseks ta iga uue kanalduse ajal areneb edasi ja astub tänaseks vilistlase teed mööda.

Edasi räägiksin nüüd teist.

Käesoleval ajal, olete süsteemis, mille Valgus pidevalt kasvab. Kuna igapäevaselt kasutate oma Valgust, siis see kasvab samuti ka teie sisemistes energiates. See ei käi kolmemõõtmeliste mõistmiste kohaselt. Hetk, ei ole kolmemõõtmeline mõiste, see on kasutatav üksnes praegu ja on pidevalt muutuv. See on võrreldav õlilambiga, millesse tuleb pidevalt lisada õli, et leek (hetk) püsiks jätkuvalt. Selline mõiste kujutab endast inimolevuse kolmemõõtmelist kontseptuaalset paradigmat. Sellega rõhutaksin, et Valgus, mida kannnate enda sisemistes energiates, asjad, milliseid käesoleval ajal õpte, need hakkavad kasvama iseenesest. Teie küpsuse tõus ja uue õppimine hakkab käima läbi alateadvuse, kuni hakkate ise mõistma, et teis on midagi muutumas. Lõpuks teil kaob isegi vajadus käija sellistel kohtumistel. Te küll ei mõista veel, mis saab edasi, kuidas hakkab see kõik tööle, kuid juba tunnetate teadvuse muutusi ja see omakorda muudab teie suhtumist nii teistesse, kui neisse, kes on teie kõrval. Sellised te olete, uued Valguse Majakad, kes genereerivad suuremal hulgal Valgust.

Kas mõistate?

See on nagu 2+2 võrdub esmalt 5, seejärel 6, siis 7 ja nii edasi. See on isegenereeruv valgus. Seda seetõttu, et teete tööd Valgusega. Ja veel, teiega liitub suuremal hulgal neid, keda peetakse enamuselt kaaskondlasteks ja nii hakkate ühiselt tõstma Valguse väge. Ühiselt, koos saatjaskonnaga, hakkate tõstma oma Valgust enam, kui oleksite arvanud. See tuleneb sellest, et õpite ühiselt tegema koostööd. Selles koostöös hakkate saama isegi seda, mida te poleks kunagi osanud oodata ja see on seetõttu, et olete tõusnud teatud tasemele. Kui olete leidnud ühise keele oma vaimsusega, siis teile hakkab avanema palju enamat. Mõnede arvates nad võivad saada isegi enamat, kui on valmis vastu võtma. Kuid see ei ole nii, sest te ei saa enamaga hakkama, kui olete võimelised.

Kas oskate ette kujutada partneri olukorda, kui ta oli üle neljakümne vana ja istus sellele toolile esimest korda, et mis hakkas temaga seejärel toimuma?

Enamus selles vanuses hakkavad mõtlema juba pensionile, kuid temal algas sootuks uus tegevus – otsast peale. Temal algas uus elu. Esmalt ta oli sellele vastu, kuna tema arvates, ta oli liiga vana sellega tegelemiseks. Siis ma ütlesin talle,  et temal on veel palju aastaid ees, et kui ta hakkab sellega tegelema, siis temale avaneb veel palju enamat. Nüüd ta mõistab seda, kuid siis ei mõistnud. Nüüd ta mõistab, et kõike saab vastavuses vaimsuse vajadusele ja valmidusele selleks. Nüüd ta mõistab, kuna olen rääkinud sellest kõik need aastad. Tal kulus palju aega, et mõista, et keegi ei ole liiga vana, et alustada sellega. Ta mõistis ja teadvustas, et kõik, mida ta teeb selles elus, see on ettevalmistus järgmiseks eluks.

See on üks kontseptsioonidest, millele te ei ole osanud mõelda. Te ei ole osanud mõelda, kuna olite hõivatud mõtlemisega endast, ega olnud võimelised mõtlema, kes te tõeliselt olete selles elus. See toimub seetõttu, et järgmine elu on teie eest varjatud. Nii see on ka muutuste kontseptsiooni tõttu – minnes ja tagasi tulles olete taas noor, te isegi ootate ja loodate põnevusega seda. Kuid see, mis on tulemas, on teie ees täiesti varjatud, kuna tulevat ei ole veel teie psüühikas olemas. See avaneb üksnes teie vaimsuse arengu vajaduse kohaselt. Seetõttu, olles selles elus, te ei tea ei minevikust, ega tulevikust, teil ei ole mingit aimu neist, vaid te saate kogeda ja teha otsuseid üksnes selle elu kohaselt. Kas mõistate, kõik, mida teete Valguses, muudab täiuslikumaks teie bioloogiat ja see pikendab teie eluiga. Te ehk olete teadlik sellest, kuid ei mõista, kuidas see toimub.

Sellest olen mõneti lühidalt maininud, et kas teie rakkudel on teadvus?

Vastuseks: „On“.

Te olete teadlik sellest, teate teda isegi nimepidi, kuid mida te ei kasuta üldse. Selle nimeks on – Kaassündinu. Teie rakud moodustavad „targa keha“, teie keha puhul on palju aspekte, millised suhtlevad Kaassündinuga, ehk teie  „targa kehaga“. Üheks nendest, on teie enda teadvus.

Kui afirmeerite, kui annate korraldusi kuuldavalt, häälega, siis te pöördute oma targa keha poole, rakustruktuuri poole, ehk isegi oma alateadvuse poole.

Kusjuures teie psühholoogid väidavad, et seda ei ole võimalik teha. Nemad kinnitavad, et selleks on vaja teha midagi muud, midagi ületada. Ja neil on ka omamoodi õigus.

Kuid ma ütleksin siiski, et teie rakud on targemad, kui te arvate. Kordan taas, kuigi olen rääkinud sellest palju kordi. Vanas energias inimene elas mõistuse kohaselt, mis, tema arvates, on tema peas. Peaga kuulete, näete, seal on kõik maitsete, tunnete ja rahulolu tunnetused. Teie pea suhtus alumisse ossa nagu millessegi eraldi olevasse ja lootis alati, et see peab vastu ja saab kõigega hakkama. See oli ülimalt omane vaatevinkel enamusele inimkonnast. Seda kinnitasid samuti kõikvõimalikud meditsiinilised tõdemused meedias ja plakatitel. Selle tulemusel inimene püüdis täita end kõikvõimalike narkootiliste ainetega, et panna keha tööle oma arvamuste kohaselt. Selliselt teie ühiskond võimendas teie keha vana energia paradigmat ja seda tegi tegelikult kogu keha, pealaest kuni varvaste otsteni välja. Kuid kõik teie keha osad on teadlikud teie olemisest ja ka sellest, kes te tegelikult, tõeliselt olete. Iga rakk on teadlik, mida räägib keha boss ehk teie.

Sellest olen palju kordi rääkinud., kuid muutunud suuresti te ei ole milleski. Ütlen veel kord, et teie „tark keha“ on teadlik teie teadlikkusest, eriti siis, kui pöördute tema poole. Selle tulemusel teie soov kehale ja selle kinnitamine, tõstavad keha tervise süsteemi jõudlust ja selle tulemusel ta on suuteline tasakaalustama kehas toimuvaid protsesse. Kõik see tuleneb teie oma rakustruktuurist, suhtlusest oma Kaassündinuga, oma alateadvusega ning see kõik kandub teie mõistusesse ja aitab teil mõista asju sügavuti. See on tulemus suhtlusest oma rakusüsteemiga.

Kui mõista sulandumist ja elada selle kohaselt, siis teie eluiga võib kesta pikemalt. Kui võtta Loojat partnerina, mitte Jumalana taevastes, siis temaga saab olla ühtsena sedavõrd, et te ei ole võimelised end eraldama jumalikust olekust, loovuslikust lättest. Olen teile palju kordi rääkinud, et kui te oleksite suutelised nägema endid meie silmadega, siis teil jääks hing kinni. Kallid vaimsused, me tunneme teid terve igaviku. Olete loodud armastuses, olete loodud Looja enda osaks, tema „supi“ osaks, milline on täis armastust ja mõistmist. Olles Suures Üleminekus, sirutame käed teie poole, teie vastuvõtuks.

Teie vanus ei mängi mingit osa teie tarkuses, ega ole oluline, millest olete läbi tulnud. Läbi tulnud mitte üksnes sellel planeedil, vaid paljudes ilmaruumides, kus kulges kunagi teie teekond, ega ole ka oluline, kui kaua jätkate oma teekonda tulevikus. Te olete lõpmatud mõlemas suunas ja me näeme teid suurejoonelistena. Teie Valgus on kasvanud sedavõrd vägevaks, et paistab kõikidesse pimeduse nurgatagustesse ja pimedus kaob kõikjalt, kuhu te ka ei teadvustuks.

Te olete saamas meistriks. Meister olla, tähendab olla päevast päeva partneriks Loomislättega ja see võimaldab teile pikema eluea. Seega, vaadake end sellise pilguga, millisega näeme meie teid. Kui mõistate seda, siis saate aru, millest oli juttu selles sõnumis.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga