SÕNUMID ARKTUURLASTELT, SIIRIUSLASTELT JA MIIKAELILT

Kõik te kogete, käesoleval ajal, et elu muutub intensiivsemaks ja seda üle kogu ilma. Ehk oma sügaval sisemuses te teate, et olete siin, planeedil, teatud eesmärgil, ega taha lahkuda siit enne, kui asi saab lõpuni viidud. Püüdke hoiduda negatiivsusest, mis läbistab kogu ilma, kuid samas  teadke, et teie planeedil on avanenud puhastumise protsess vanast energiast. Üleilmne teadvus  üha enam ärkab ja käivitab teie kollektiivse teadvuse. Jumalik kavandus teostub jätkuvalt, olenemata sellest, kas te seda näete või tunnete. Inimvõimetega seda ei ole võimalik ei mõjutada, ega peatada. Käesoleval ajal ei ole midagi juhuslikku, pigem kõik on osa maisest ülestõusu protsessist, mis ei saa toimuda lühikese ajaga. Isiklik, või globaalne, vaimne ülestõusu protsess, toimub vastavalt sellele, kuidas inimkond ärkab Ühesuse reaalsusele, lastes kaduda, möödaniku eraldumuse vananenud  veendumustel. Muutuste protsessis, te sisenete tõe teadvustamisele, olenemata välistest olukordadest. Te olete programmeeritud usule sellesse, et tegutsedes välises ilmas, te alati saavuate midagi. Seega, Valguse toetamine võib näida paljudele, et kogu Ilma heaks sellega ei saa midagi teha. Vaimse elu elamine ei ole tegevuseta elu. Iga elu on elatav seesmiselt, aga see toimub läbi väliste probleemide lahendamistega. Selles aitavad inimest tema intuitsioonid, mis aitavad avalduda jumaliku harmoonial, terviku kohaselt, mis on kätketud teie teadvusse. Vaimne tegevus avaldub sageli viisidel, milliseid te ei ole võimelised, ei ette arvama, ega kavandama, kuna need ei ole veel saanud teie enda teadvuse osaks. Vastavuses libaveendumuste kadumisele ja individuaalse teadvuse valgustumisele, avanevad jumaliku teadvuse omadused (intellekt, tarkus, loovuslus, täius ja harmoonia), mis hakkavad avalduma väliselt, vastavalt hetke vajadusele. Mõistus hakkab tõlgendama jumaliku teadvuse enesetoetavaid omadusi selliselt, et see oleks kohane ja praktiline igale inimindiviidile isiklikult.

Näiteks, arst, võib jumaliku teadvuse avanemisel, leida uusi võimalusi, patsientide ravimiseks.

Mehaanik, jumaliku teadvuse avanemisl, võib leida paremaid lahendusi remontimiseks või leiutaja leiutab, ülimalt vajalikku kogu Ilma jaoks.

Uued kõrgemad ideed ja lahendused saavad ilmutuda, jumalikkust teadvusest, välisesse üksnes siis, kui on õige aeg nende tulekuks ja ilmutumiseks, kus need on olnud eelnevalt vaimses vormis. Ei tasu unustada, et teie teadvus on Jumala teadvuse individualiseeritud teadvus, mis teeb  teist samuti Looja.

Paraku inimmõistusel on juurdepääs üksnes sellele, mis on kätketud kollektiivsesse teadvusse ning seetõttu ta on võimeline looma üksnes seda, mis on teada ja tuntud kõigile. Teile kõigile on teada igavesti korduvad muusika teosed, vaatate härdunult ammu loodud lõuendeid. Kuid need ei lisa vaatajale-kuulajale midagi uut. Kuid suured meistrid, kes lõid neid teoseid, ammutasid ideid enda seesmuses olevast loomise keskmest, lubades uutel ja varem tundmatutel ideedel voolata välisesse, uute vormidena.

Elu, olles ühesus Lättega, on praktiline, kuid kolmemõõtmeline mõtteviis viib selle alla, ebapraktilise, liba, ehk olematu illusiooniks. Sadu aastaid elatud elu eraldatuses Loojast ja mistahes eluvormidest, pani inimest uskuma, et elu tuleb elada vaid töötades ja võideldes ellujäämise nimel. Vaatamata sellele, evolutsioon on kestnud ja jääb kestma ja seetõttu keegi ei saa teeselda end teistsugusena, kui ta tegelikult  oma olemuselt on. Tuleb õppida tundma oma veendumuste süsteemi ja olema aus iseendaga. Ehk mõnigi teist väidab, et kõik see, millesse ta usub, paneb teda tundma ennast uskumuse kohaselt. Mõneti, vaadates peeglisse, olete vihkamas seda, keda näete seal, kes ei peegelda mingit kolmemõõtmelist kontseptsiooni, mis teeks teid veetlevaks ja vastuvõetavaks. Vaadates oma elu, tööd ja suhteid, peate end äpuks, kuna teie valik ei peegelda seda, mida ühiskond peab edukuseks, ega tee teid ühiskonna silmis austuse ja armastuse vääriliseks. Igaüks püüdleb selle poole, et olla tunnustatud ja vastuvõetud ning millest näiliselt väljapääsu ei olegi.

Ühesuse väe energia on see, mida Ilm nimetab Armastuseks. Ühesuse väe avaldumised on tõlgendatavad ja läbi elatavad kolmemõõtmelise teadvuse poolt, kui terviklikkuse otsingute sügava püüdena ja eneseteostumisena. Paljud siiski ei ole teadvustamas seda nii, seetõttu on sunnitud otsima seda, mis nende arvates toob neile tunnustust. Isegi kurjategija arvab, et tema teod toovad talle õnne ja kaaslaste tunnustust. Tõe ja tunnustuse otsingud on käimas igal teadvuse tasandil, kuid teil kehtib üleüldine mõistmatus selles, mis on viinud teie Ilma selleni. Te kõik, järjekindlalt, püüate saavutada seda, mis on teist väljaspool. Kuid teadke ja võtke omaks tõde, et te ise olete avaldunud Looja osake ja seda kogu tema täiuses. Ei ole olemas ei Juhanit, Jaani, ega mingit Marit, vaid on üksnes teie, isiksustatud Looja,  ehk Ma Olen, Juhani, Jaani ja Mari näol. Sõna „ Ma Olen“, on püha sõna, mis väljendab Loojat, aga mitte teie ego.

Kui Kristus ütles: „ Ma olen teekond“, siis ta pidas silmas jumalikkust igas ühes, mitte üksnes endas ja mida on vääriti tõlgendatud kõigi möödunud sajandite jooksul. Üleüldine „Ma Olen“ ignoreerimine, viis inimkonna nagu hüpnoosi, milles kahesuse illusioon  jätkuvalt ilmutab end, eraldumise ja paljude kolmemõõtmeliste jumalate kummardamise näol.

Muutused algavad esmalt kõrgematel ja avaramatel teadvuse tasanditel ja need läbivad palju erinevaid energeetilisi kihte, seda enne, kui jõuavad teie madalaima tasemeni – materialistliku tasandini. Muutused toimuvad nii isiklikul, kui ka globaalsel tasandil ja saavad kättesaadavaks igale ühele teist. Kuigi materialistlikul tasandil palju sellest veel ei avaldu, ei tasu teil kaotada lootust, ega arvata, et teie olek siin, planeedil, ei anna midagi. Te vaid ei näe tulemusi. Pigem olge teadlikud, et kõik toimuv, kulgeb jumaliku kavanduse kohaselt ja vamset  Džinni lampi tagasi saata ei ole võimalik.

Tahaksime neil rasketel kaose ja stresside aegadel ergutada teid. Tahaksime tuletada meelde, et olete läbi teinud raske töö ja olete vaimselt valmis nägema käesolevast vägivaldsusest ja negatiivsusest kaugemale. Kuna olete vaimselt ärganud, siis ka mõistate, et resoneerute kõrgemate energiatega, millised avanevad käesoleval ajal, teie planeedil ja mõjutavad teid kõiki, pannes teid tegutsema, vaatamata hirmudele ja segadustele.

Üha suuremad inimeste rühmad ärkavad uutesse, ühtsuse tunnetesse. Üha enam inimesi püüavad aidata neid, kes on hädas, nii lähedal olevaid, kui ka kaugemal olevaid ja see  viitab suuremale ja sügavamale vaimsele ühesusele. Samas  see täidab ka kollektiivset teadvust, sügavama individuaalse õiguse ja väärtuse mõistmisega, millised küll veel ei avaldu täielikult, avatud vaimse ühesuse teadvustusena, vaid üksnes poikvel piluna. Ka need, kes jätkuvalt eiravad teiste kannatusi ja vajadusi ja samas peavad end neist paremateks, hakkavad avastama, et mõningad üldtunnustatud eraldumise veendumused on vananenud ja nende mõjujõud aina väheneb ja väheneb.

Ülestõusu jätkuv protsess, mis toimub nii globaalselt, kui ka isiklikul tasandil, selles vana, toetav energia kaob ja see omakorda viib paljude veendumuste kadumiseni. Samas olete valmis tegema tööd Valguses, tema kõrgemas vormis ehk olla ise Valguseks. Olla Valguseks, tähendab, et osa teie teadvusest on pidevalt avatud ja teadvustamas ühesust jumaliku Lättega, jumaliku Reaalsusega ja seda olenemata sellest, kes te olete ja mida  teete välises ilmas. Tänu oma vaimsuse evolutsiooni staatusele, olete jõudnud planeedile Maa, kus on võimalus elada kõrgemal teadvuse tasandil, kuigi ärkamata olevusena, kuna teid on õpetatud, selle kehastuse ajal, kogu oma elu,  üksnes teha ja tegutseda. Kuid, olles Valguseks, võib teile näida, et te ei tee midagi.

Ühesuse teadvuse elu, on aegadest aega, olnud kõrgeim tegevuse tunnetus, mis on teinud teist Valguse vardjaid ehk Valguskandjad, õpetajad, kõrgemad vaimsed Valgustöötajad.

Kuna on olemas üksnes Üks Teadvus, siis iga indiviidi teadvus, kui osa Teadvusest, on seonduses mistahes teise teadvusega.

Kuna on olemas üksnes Üks Teadvus, siis kõik individuaalsed teadvused, on teostumas ja ühtlustumas Ühese Teadvusega, nagu ühe järve kalamehed.

Kui on saavutatud ja teadvustatud ühesus Loojaga, Lättega, Jumaliku Reaalsusega, siis algab iseeneslik liitumine ja ühtlustumine kõigi teadvuste tasemetega, millistega ollakse häälestunud oma teadvustega. Teie ühesus Loojaga juba iseenesest loob ühesust iga elava olevuse vaimse reaalsusega, nende jumalike omadustega. Ehk ühe elu, ühe teadvusega, ühe substantsiga, ühe seadusega, ühe mõistuse ja ühe vajaduse kohase tulemusega. Kui Teadvus on Tõe valgus, siis see õpetab ja tervendab neid, kes on võimelised tunnistama seda oma teadvusega.

Kes ei ole veel saavutanud sellist teadvuse taset, ega suuda häälestuda kõrgematele sagedustele, kuigi on valmis selleks, siis need otsivad aktiivselt neid, kellega koos saaks tõusta ühese teadvuse kõrgemate tasemeteni. Selliseks oli meister Jeesus, kelle juurde tulid need, kes otsisid abi ja jätkasid oma teed koos temaga.

Teie püüdlused, teha olukord paremaks, kestab paljude jaoks veel mõnda aega. Kuid teie eesmärk, olla siin, on kõrgema taseme kohane. Teie ülesandeks on viia kolmemõõtmeliste veendumuste süsteem välja igapäevasest püüust parandada, tervendada, muuta, sundida olema kergema eluviisi kohaselt. Olete kehastunud selleks, et avada tihked, võitlust täis teadvuse olekud, maise teadvuseni, aga ka ilmruumi vaimsuse tasemeni, milline on täis jumalikke olemusi.

Olu teostub vaimsuse kõrgematel teadvuse tasemetel. Ärge tehke oma olemist keerulisemaks mistahes püüuga teha midagi õigesti, täpselt reeglite kohaselt, vaid püüdke jõuda selgusele oma püüetes, kuidas teostada neid avanevate võimaluste kohaselt. Paraku paljud veel arvavad, et mediteerimise ajal, enda sisemiste energiate kontaktis olemisel, on aeg visualiseerimiseks ja taotlusteks, et omada seda, mida tahate. Kuid selline tegevus kujutab endast kolmemõõtmelist mõtlemist, mille aluseks on eraldumine ja milles ei ole mingit Olu kõrgemat seisundit. Neil hetkedel, kus enda arvates ollakse meditatiivses seonduses Oluga, on kujundlikult, nagu saagi jahtimine, mis on palve, millega kinnistate jätkuvat veendumust, et minul-ei-ole. Teadvustades endale, et jumalik täius teis, on  ülim täius, kaob vajadus taotleda midagi.

Teie ülesandeks on olla Valgus ja jagada seda kõigile vajajatele, kõigile, kes on avatud selle vastuvõtuks. Selline on uus aeg. Teil on tarvis mõista, et senised üldtunnustatud eluviisid ja selle mõistmised, ei naase iialgi tagasi. Jumalik vaimne teadvus on ainus eksisteeriv substants. Kolmemõõtmelise energia tihkus ei võimalda vaimsuse reaalsusel avalduda. Kuna kollektiivne teadvus on muutumas, seetõttu hakkavad muutuma paljud materjalistlikud vormid.

Planeet Maa on suurepärane ja imeline võimalus paljudele vaimsustele arenemiseks ja kogemiseks. Tõustes kõrgematele sagedustele, midagi senist ei kao teie elust, kuna vaimne reaalsus ei saa kaduda. Seega, kõik senine, avaldub teie elus jätkuvalt, kuid kõrgema reaalsuse tasemel. Kõik jätkub Looja jumaliku kavanduse kohaselt, mis on kohane igale eraldi olevale vaimsusele. Looja jumalikku kavandit ei ole keegi võimeline muutma või peatama. Vaimne reaalsus on ainus loov vägi.

Oleme Arktuurlaste rühm

AVARDAGE VALGUSEOREOOLI – SÕNUM PEAINGEL MIIKAELILT

Kallid inimesed, olen tänulik teile kõigile, kes neil keerulistel aegadel jätkavad oma valgustustööd. Iga päevaga tuleb juurde neid inimesi, kellel avanevad kanalid suhtluseks peene ilmaga. Mida rohkem inimesi on suutelised väljuma tavavastuvõtu piiridest, seda parem on teile kõigile. Kuid ma tean, et kõigil, kes suhtlevad peenilmaga, ei ole kanaldaja omadusi, nad ei ole suutelised ei vastu võtma, ega edastama saadut kogemust edasi teistele. Neid, kes on suutelised saama informatsiooni peenilmast, on kõigest 10% ringis. Enamus neist teevad seda tööd vastavuses oma vaimsuse küpsusele ja kavatsustele. Saadud informatsioone ei tasu võrrelda omavahel, ega ole vaja arvustada ühtegi sõnumit, ega hinnata neid õigeks, või valeks. Informatsioonid tulevad erinevatelt tasanditelt (mitte kõrgematelt, või madalamatelt), seetõttu kõik vastu võetud informatsioonid on võrdse väärtusega. Kõik need sõnumid tulevad üksnes edastamise vajadusest, nende kaudu, kes on selleks võimelised. Just selliselt kõik toimub.

Edasi räägiksin neist, kelle vaimsusel ei ole kanaldamise vajadust.

Kanali avanemine on oluline, nii üksikute, kui kogu inimkonna jaoks tervikuna. Need inimesed peaksid mõistma, et nende vaimsuse ülesandeks on olla nagu jaaniussikesed, et  helenduda kõikjale, üle planeedi ja samuti nad peaksid mõistma, et käes on aeg, süüdata oma seesmine valgus ja valgustada oma ümbruskonda. Alguses saab küll valgustada vaid enda ümber olevaid, kuid  liitudes teiste, sarnaste vaimsustega, saab valgustada üha suuremat avarust. Valguse avardumisega saab tõsta avaruse vibratsioone. Mida avaram on valguskandja valgusoreool, seda suuremat avarust saab ta katta ning seda kergem on planeedil minna üle uute vibratsioonide avarusse.

Tinglikult võiks öelda, et on tarvis ehitada üles valguse võrk (nagu jõululampidejada) ja sellise võrguga on võimalik katta kogu planeet.

Praegu on igaühe panus  Gaiale oluline. Just seetõttu ma pöördun teie kõigi poole, kellel on võimalus teha tööd selles suunas. Liituge selle protsessiga. Kuna peenel tasandil muutused on juba teostumas, siis need ei jäta puutumata ka füüsilist Ilma.

Valgustöötajad, olge kindlad ja järjepidevad oma kavatsustes-tegevustes, üksnes jagage ja kinkige oma valgust ning  sellega te vardate oma valguse oreooli.

Peaingel Miikael  

 

ÜLETAGE  SILD  –  SÕNUM  SIIRIUSLASTELT

Paljud teist võivad imestada, mis toimub teiega käesoleval ajal, Maa ajaloos. Ülestõusmisnähtudest oleme varemgi rääkinud ja paljudele teist, kui Valgustöötajatele, tulevad need nüüd üsna tugevalt esiplaanile. Pole juhus, et praegune, maailmas toimuv, mõjutab elanikkonda nii mitmel moel.

Sümptomid, mida paljud praegu kogevad, on omistatud viirusele ja selle tekitatud hirm, on varjutanud Maa tumedam element, kui kontrolli instrument. Need teist, kes on informeeritud, võivad nüüd olla teadlikud, et mitte viirus ei ole haiguse põhjuseks, vaid läbiviidud nakkuse tagajärg. Teie planeeti on pommitatud mürkidega Maa pealt ja Maa seest, mürkidega õhust ja toiduga, mitmeid aastaid. Teie keha on selle reostusega nii harjunud, et reageerib muutust võimaldavate sümptomitega. Sinu enda keha on iseenesest imeline olend, kes tuleb väga hästi toime paljude asjadega, mida tume element sellele minevikus projitseerida püüdis. Kuid nüüd ütleme teile, et varsti on see kõik läbi, ja te ei koge enam neid probleeme oma kehas.

Te tõusete edasi, kõrgematesse dimensioonidesse ning selle protsessi ajal, muutuvad teie kehad süsinikupõhisest, kristalliliseks ja teie keha ei vanane nii nagu varem. Me oleme teile seda ka varem öelnud, kuid armsad, see juhtub teiega praegu ja te näete selle muutuse tulemusi.

Sümptomid, mida paljud teist praegu kogevad, võivad olla kurnavad, kuna need ulatuvad kergetest rasketeni ja on väga sarnased sümptomitega, mida te nimetate “gripiks”. See on tegelikult kosmosegripp, kuna teie keha reageerib Universumist tulevatele “õhu” muutustele. Keskpäikesest tulevad kiired muutuvad ja sa koged nende kiirte sees, allalaadimisi peaaegu iga päev ning see võtab rohkem aega, et su keha ja vaim jõuaksid järele, kui sinu Kõrgem Mina. Valu, külmetusnähud, väsimus, võivad tulla ja minna nagu seda ei ole kunagi varem juhtunud. Just siis, kui teie kehad tulevad toime ühe muutusega või allalaadimisega, tuleb kohe teine ja kõik algab otsast peale. Teie, Valgustöötajad, olete siiski selles mängus ees ja peaaegu valmis nii öelda silda ületama. Need allalaadimised toovad pinnale vanad probleemid, mis võisid olla aastaid varjatud, ja see on nende lõplik selgitus. Aitab nüüd nende peitmisest, sest nad tulevad lõpuks pinnale, et end näidata ja et te need tervendaksite. Mineviku puhastamisel võite tunda kõigi päevade jooksul, erinevaid emotsioone: viha, ärritust, kurbust ja hirmu, kõiki ühes päevas ning see võib olla teie jaoks piisavalt väsitav. Kuid need ajad ei kesta lõputult, kui sa lõpuks lepid nende emotsioonidega ja õpid, kuidas neid ületada ja tervendada ja siis saad tuua oma kehasse õnne ja rõõmu, mis on sinu sünniõigus.

Oleme siin, et juhendada ja aidata teid sellel teekonnal, sest me kõik läbisime minevikus, samasuguse ülemineku. Kui sul on esinenud väsimust, siis kõige olulisem on lõõgastuda ja kutsu meid appi nende sümptomite leevendamiseks, sest teie arstid ei leia teile nende sümptomite põhjuseid. Need on teie kõigi jaoks täiesti uued ajad ja sellisena võivad need olla kurnavad, aga ka meeliülendavad. Ootame teid kõiki põnevusega, kui tulete vana maailma lõppu ja sisenete Uude Rahu, Armastuse ja Rõõmu maailma. Olge kindlad, et kõik Valgusolendid sisenevad sellesse Uude Maailma. Paljud teie sõbrad ja pereliikmed, kes pole veel ärganud, teevad seda tulevikus.

Tumedam element Maal ei saa eksisteerida uutes muutustes, mis praegu toimuvad. Valgus särab pimedusele, mis on sajandeid Maa eest peidus olnud ja kõik näevad seda. Valgus on võitnud ja kogu see pimedus, mis täna Maal näiliselt toimub, aitab tõeliselt äratada inimesi muutusele.

On täheldatud, et paljud Valgustöötajad on aastaid end varjates töötanud ja seetõttu nad pole kindlad, kas nad on käesoleval ajal esirinnas. Nad võisid väsimatult töötada vähese eest, kuid see muutub, kui nad hakkavad mõistma, kui võimsad nad tegelikult on.

Kogu inimkond muutub ja teid kui Valgustöötajaid läheb väga vaja, et aidata teisi, kes peavad ka niiöelda pimedad hingeõhtud läbi elama. Inimesed pöörduvad juhendamiseks ja nõu saamiseks, teie poole. Kasutage oma võimsaid manifesteerimisvahendeid, et tuua esile kõik, mida soovite. Need teist, kes kahtlesid minevikus oma võimetes, näevad peaaegu kohe, kõige selle avaldumist, mida soovisid. Valgustööna hakkate seda nägema. Kuid on oluline, et te kõik  puhastaksid oma südametes viimasedki negatiivsuse jäänused ja et seejärel teie hinged muutuksid Säravaks Valguseks maailmas, et kanda kogu inimkond edasi 5ndasse Dimensiooni, Maa peal.

Me oleme Siiruslased ja saadame teile palju armastust ja palju õnnistusi.

EraOfLightilt ,Thea Grace Siriuse poolt

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga