VAIMSUSE SÜSTEEM Florence, Itaalia 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest… 

Mul on teile täna midagi olulist teatada ning teil on vaja seda kuulda, sest käes on aeg selle kuulmiseks. Te ei suuda seda praegu täielikult uskuda ja seda seetõttu, et kõik, mis on teile kogu teie ajaloo jooksul õpetatud, erineb tugevalt  sellest, millest hakkan rääkima. Tahaksin teile täna rääkida teie Vaimsusest ja sellest  kuivõrd suur ta on.

Mida te vastaksite, kui keegi küsiks teilt oma vaimsuse kohta?

Te võib olla vastaksite, et jah, ta on mul mingil moel olemas, kuid, kui ma suren, siis ta on jätkuvalt edasi. Aga kui küsiksin, kas praegu elades oled sina, või on see sinu vaimsus? Te vastaksite sellele, et te ei ole päriselt kindel, kumb see on. Ja kui edasi küsiksin,  millist rolli  mängib sinu vaimsus praegu, siis elades? Te võib olla vastaksite taas, et te ei ole kindel, millist rolli ta mängib.

Mul on kavas anda teile informatsiooni, mis oli teada juba teie iidsetel rahvastel. Pange tähele vaimset loogikat, et kui sinu sees on Jumala osake, kas siis sinu vaimsus on samuti Jumala osa, et ta on sama Jumala osa, mida  kannad enda sisemuses. Kas saad vastata, kui vana on Jumal? Sinu vastus oleks, et Jumalal ei ole ei algust, ega lõppu, sest ta on igavene. Kas sina ei ole igavene? Kui sa oled Loomislätte osa, siis sinul samuti ei ole ei algust, ega lõppu?  Teie seas leidub neid, kes ei usu sellesse, kuid  küsige siis neilt, mida nemad usuvad? Nad kinnitavad teile, et nad usuvad seda, mida on neile räägitud. Loov Läte on Armastus ja Mõistmine ja ta  räägib Valguse keeles ja see ületab kõike, mida olete kunagi kuulnud või näinud. Selline säde on teie sisemuses. Kogu teie elu jooksul, teie vabal valikul, teilt palutakse  leida see säde enda sisemuses.

Ja  seda, mida kavatsen teile  rääkida, ei ole veel keegi varem teile reaalselt rääkinud.

Jumal teab sind, kuna oled tema osa. Kui sa ei ole Maa peal, siis oled koos Jumalaga teispool loori. Seal sa oled avarustevahelises paljumõõtmelises kohas, mida ei ole võimalik sõnadega kirjeldada, seal saad kuulda Valgust ja seal  kõlab katkematu laul. Kas sa usud, et Jumal on lõbus, heasoovlik ja täis rõõmu? Kas oled võimeline kujutama ette, et Jumalale on omane mingi sinule tuttav emotsioon? Ainus emotsioon, mis Jumalal ja sinul on sarnane, see on rõõm. Rõõm, ja see on see, mida teid palutakse teha, et otsida see enda sisemusest ülesse. Kuid see ei ole veel kaugeltki kõik. Olge valmis millegi selliseks, mida te ei oleks osanud oodata.  On olemas kaunis süsteem, millest sa ilmselt ei ole veel kuulnudki ning see erineb kõigest, mis on lineaarne.

Vaimsusel on palju osi.

Kas  teadsite, et teie vaimsusel on palju osi? Olen ka varem teile rääkinud, et teie vaimsus on  Looja osa, et teie vaimsus ei ole lineaarne, et ta ei ole inimlik. Ta on osa sellest, mis on loodud paljumõõtmelisel viisil ja ta paikneb teie sisemuses.  Lubage nüüd teilt küsida, et kas olete kunagi sellele mõelnud, kuidas Jumal saab kuulda teie palveid? Mõelge, kui tuhanded inimesed  palvetavad korraga, ühel ja samal ajal, kuidas Jumal saab kuulda neid kõiki ühekorraga? Vastuseks sellele on, et  Looja ei ole lineaarne.

Igal ühel teist on oma isiklik Jumala Läte. Seda ei ole lihtne ette kujutada, et teie kõigi palvetamise ajal, on kõigi Looja inglite tähelepanu suunatud teile. Kuidas Jumal on selleks võimeline?  Teil ei ole aimugi, mida tähendab paljumõõtmelisus, ja seetõttu on teil raske sellest aru saada. Saage aru, et kui teil on olemas Jumala atribuut, siis miks te arvate, et teie Vaimsus on mingi eraldi osa ja et ta aktiveerub vaid ainus kord, siis, kui lahkute sellest ilmast.  Ma kavatsen avardada teie usku ja loodan, et mõistate seda ja võtate selle omaks. Kallid, teie vaimsus asub niivõrd paljudes kohtades, nii nagu Jumalgi on  paljudes kohtades.

Olete ju kuulnud oma Kõrgemast Minast, mis on olemas igas ühes teis. Kus ta asub?

Te ehk väidaksite, et Kõrgem Mina kujutab endast teie kõige täiuslikumat pühadust. Kas ta ei ole siis teie Vaimsuse osa? Te vastaksite, et ta kindlasti peaks olema, ta on minu vaimsuse kõrgeim osa. Aga kus asub siis teie Vaimsus? Ja te vastaksite, et ta mingil viisil on minuga kaasas, kuid ta on kõrgemal (Krayon muigab rahulolevalt). Kallid, kui palju osi temal on?  Te ehk hakkate nüüd saama aru, kuhu ma oma jutu viin?

Teie vaimsusel on käesoleval hetkel kaks osa, üks on püha osa, ja ta on pidevalt teiega, ta elab koos teiega, ta võib isegi olla teie DNAs. Kuid  on ka teine osa, mis asub alaliselt eesriide taga ja mis on teie Kõrgemaks Minaks. See on see osa, millega suhtlete siis, kui vajate abi, ta  armastab ja tervendab teid.

Jah, vaimsusel on palju osi ja seetõttu ei saa teda piiritleda, ega tuua esile vaid ühte ainsat osa. Jumal ei ole singulaarne, temas ei ole mingit eraldiseisvaid osi ja nii on see ka igal ühel teist. Teie inimbioloogia on tõepoolest üks ja ainus ja te näete peeglist üht ja sama nägu, kogu oma elu jooksul. Kuid teie vaimsus puutub kokku Jumala palega, selle Jumala palega, kes kuuleb iga teie palvet ja iga meditatsiooni, igat kurbust ja igat rõõmu, kui vaid ise soovid olla Jumalaga silmast-silma. Jumal on teiega kogu aeg, ta on suurepärane ja ta valdab piiramatut tähelepanu. Selline on Jumala suursugusus.  Kuid pane tähele, mida ütlen nüüd. Sinul on samuti üks Vaimsus ja sellel on palju osi ja ta on igavene ning ta vahetab järjepanu füüsilisi kehasid. Kui  naased taas planeedile, siis oled ikka sama vaimsus, seesama vaimsus, mis elas varemgi siin planeedil. Füüsiline inimkeha ei ole võimeline elama Maal tuhandeid aastaid järjest ning Jumalal teab seda. Teie jaoks on olemas süsteem, millest te ei ole kunagi varem kuulnud ning käes on aeg rääkida teile sellest.

Veste vaimsuse jagunemisest.

Et rääkida teile seda lugu selgemalt, selleks tuleb appi võtta veste vorm ehk metafoor. Meie vested on olnud enamasti ühe isiku näol, inimese näol, nimega Wo, kelle abil saame liikuda mööda oma lugusid, kes on samasugune, nagu teie. Ta ei pea olema kindla peale mees ega naine, ta on lihtsalt wo-inimene. (See tuleneb inglis keelest, kus man on mees, aga woman on naine). Siin võite Wo’le lisada oma nime.

Tahaksin  teid viia Wo magamistuppa, kus ta tunneb end alati väga hästi. Kuid tal on viimasel ajal tekkinud probleemid hingamisega ja energiat on jäänud vähemaks. Eluaastad on temal lõpule jõudmas ja tundub, et elu lõpp on lähedal.  Wo uinus, kuid kella kolme ajal öösel ta ärkab ja ta tajub midagi erilist. Ta avab silmad ja näeb, et keegi on lülitanud valguse põlema ning ta tunneb, et tal on hea olla, tekib vau effekt. Tal on kerge hingata ja enesetunne on ilmeline. Wo tõuseb voodist ja hakkab ringi liikuma, ta vaatab oma voodi suunas ja ta näeb, et  voodis  lamab ta ise. Wo oli lahkunud maisest ilmast. Kas võib see olla tõsi, kuidas sai see toimuda?

Te kõik olete sellest palju kordi läbi käinud ja näinud seda juhtumas. Mu kallid, ma ütlen taas kord, et surmal ei ole astelt ja see ei ole valus. Üldsegi mitte ja kui veel lahkute magades.

Enne, kui jätkan lugu Wo’st, tahaksin rääkida teile veel vaimsusest.

Enamus usunditest on olemas oma surma süsteem. Arvatakse, et on vaja vähemalt kolme päeva, et vaimsus saaks jätta maha füüsilise keha ja lahkuda määratud kohta. Mõningad süsteemid suhtuvad sellesse täie tõsidusega ja nad arvavad, et nende päevade jooksul ei tohi keha matta, ega kremeerida. Kolm päeva – me  oleme varem rääkinud neist kolmest päevast. See on tõsi, nii on paljudes usu süsteemides. Kolme päeva on vaja häälestumiseks, kuidas lahkuda inimlikust olemisest, kuidas naaseda sellesse, mis on jumalikkus.

Edasi Wo lugu. Ta tunneb end suurepäraselt, ta ei ole kusagil erilises kohas, keegi ei tule, ega vii teda kuhugi. Kuid, jumal küll, ta näeb Valgust, ta näeb Valgust, justkui keegi oleks selle  sisse lülitanud ja  see on niivõrd kaunis. Wo hakkab äkki nägema värve, milliseid ta ei ole kunagi varem näinud, ta hakkab kuulma kaunist meloodiat, mida võib pidada Taevaste Sfääride muusikaks. Kuid see ei ole tegelikult nii. See muusika on tema kodust, tema vaimsus on alati olnud oma kodus – maapeale ta tuleb vaid lühikeseks ajaks. Wo näeb, kuidas avaneb uks tema tuppa ja sisse astub tema elukaaslane. Naine avastab, et Wo on surnud. Järgnevad ahastus ja pisarad. Ta kutsub lapsi, kes on samuti väga kurvad. Kõik  nutavad, sest Wo on lahkunud.  Kuid Wo ei ole lahkunud, ta seisab ja vaatab kõike pealt. Ta püüab neid kõigiti rahustada, kuid teda ei kuulda, sest nad ei saa teda kuulda. Vaimsusele, kes on avaruste vahelises olekus, on suureks pettumuseks see, et teda ei kuulda.

Kolme päeva jooksul Wo’ga toimuvad  imelikud asjad. Ta hakkab tunnetama, et temas sünnib paljumõõtmeline korrastumine ja jaotumine. Talle hakkab meenuma, et ta on seda kunagi juba läbi teinud, et kohe hakkab sündima midagi imelist. Ja sünnibki see, mida te ei usuks. Osa Wo vaimsusest eraldub ja see jätkab oma rännakuid eesriide taga, kuid teine osa jääb pidama maa peale, ja see jaguneb veelgi enamaks. Kuid seda ei saa pidada eraldumiseks.

Jumal ei eraldu inimeste palvete ajal, et kuulda iga ühte. Ei, Jumal jääb endaks. Ka vaimsus jääb endaks, ta on üksnes paljudes kohtades, toimetades paljude asjadega üheaegselt. Kallis, ka sinu vaimsus toimetab paljudes kohtades, kuid sa ei taju, ega tunneta seda üldse, kuna asud  kolmandas-neljandas mõõtmes.

Räägin nüüd Wo käekäigust edasi. Osa tema vaimsusest eraldub ja jääb naise kõrvale, teised osad lähevad lastega kaasa. Kõik need osad jäävad nende inimestega kuni nende elu lõpuni.  Pange tähele, et kõik, kes on teie juurest lahkunud, on jätkuvalt koos teiega. Mõned teie seast on võimelised teatud aegadel tabama nende lõhna, kuna mäletavad nende riiete lõhna. Mõned mäletavad nende hääli, seetõttu võivad need ilmuda neile unedes. Kõik unes näib niivõrd reaalne, nad embavad ja räägivad armastusest ning kinnitavad, et on jätkuvalt siin. Just une ajal on teile  kättesaadav paljumõõtmelisus, kus saate nendega kohtuda.  Wo lõpetas püüdluse ütelda neile, et ta on siin. Tema vaimsus oli seekord küpsem ja teadvustas, mis võib sellele järgneda. Ta jäi oma kallide kõrvale ja saatis neid nende elu lõpuni, oli neile käeulatuse kaugusel, selleks, et nad saaksid vajadusel temaga suhelda.

Osa teist on kindlasti püüdnud suhelda nendega, keda olete kaotanud ning teie mõttesosinad olid neile kuuldavad läbi Ilmaruumi tuulte ja nad kinnitasid teile, et on jätkuvalt teie kõrval.  Kas olete suutelised seda uskuma, kas olete valmis selliseks informatsiooniks ja kas see tundub tõepärane teie jaoks, või mitte? Selline õnnistav süsteem on olemas siin, teie juures, ja see ei ole mingi hukkamõistmise ja karistamise süsteem. See on heasoovlik süsteem, milles on võimaldatud teile tunda Jumala armastust, taas ja taas, ikka taas ja taas ning mis võimaldab säilitada olemust ennast, lähedaste essentsi, nende, kes on lahkunud teie juurest.

Te tunnetate seda oma südamega.

Nüüd sellest, mis võib teid eksitada. Kas usute möödunud eludesse? See tähendab, et olete korduvalt lahkunud sellest ilmast. Kas usute, et see on võimalik, et osa teie vaimsusest on jätkuvalt nendega, kes olid möödunud elude ajal teie pere?

Vana vaimsus, sinu vaimsus on jätkuvalt hõivatud möödunud elude perede hooldamisega. Selline süsteem on palju suursugusem kõigest, mida võiksid uskuda.  Ma tahaksin, et lahkudes siit, oleksite teised, kui siia tulite. Ma ei taha, et oleksite kurvad, ma tahaksin, et saaksite tunnetada üksnes rõõmu ja mõelda sellest, millised nad olid ja mida nad sulle andsid ja annaksid, kui nad oleksid jätkuvalt elus. See võimaldaks teil näha ja mõista, tunnetada seda, mida te oma neljamõõtmelisuses ei saa reaalselt näha. Ehk isegi sirutad neile mõtteis oma käe ja tänad neid, et nad on jätkuvalt teie kõrval, et tunnetad ja tajud neid. Olgu see selle tõestuseks, et on olemas palju sellist, mida ei ole teile kunagi räägitud, seda, et kuivõrd suursugune on inimolevus. See on suurepärane süsteem ja te olete võimelised seda tunnetama, kui vaid lubate endale seda teha. Tunnetada mitte seda, mida on teile räägitud, vaid seda, mida tunnetate oma südamega. Saage juba käesoleval ajal paljumõõtmelisemaks, kogege seda. Võtke kasutusele vaimne loogika, aga mitte seda, mida on õpetatud teile, kui Jumala reegleid.  Jumal on teie sisemuses, tunnetage seda.

Sellest oli Krayoni tänane sõnum inimkonnale. Kõigile teile, kes te olete palju, palju enamat, kui olete kunagi mõelnud endast. Kui te oskaksite sellest rõõmu tunda, siis ei oleks teil mingit kurbust ega muret. Olles üksinda, saaksite öelda, et  vau, ma ei ole  kunagi mõelnud, et see võib nii olla, tänan sind Jumal selle eest, et see on palju suurem, kui oskasin arvata.

Lahku siit muutununa ning see on sinu enda valik, millesena siit lahkud. See on reaalselt teie enda valik.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga