TSÜKLI LÕPP Portland, Oregon 2018.a.

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Veel hiljuti, alustades kanaldust, ma rääkisin, et esimeseks oli armastus. Nii on alati olnud ja on jätkuvalt. See on armastus Jumala vastu, kes on iga inimolevuse sisemuses ja nii oli see loodud aegade algusest alates. Mina olen olemas olnud alati, kuid tööd alustasin siin Maal aastal 1989, kui teie ees istuv inimene oli valmis koostööks meiega. Tema kaasabil ma sain anda teile edasi Nihke paradigmasid, rääkida erinevaid lugusid ja vesteid, et suudaksite jõuda Nihkeni ja saaksite näha seda. Mõte sellest, et inimkond saab ületada 2000 künnise, ei olnud siis veel iseenesestmõistetav. Teid ootas kokku puutumine suuremate probleemidega, kui seni oli neid olnud. Üleminek 2012 künnisest näis üldse küsitavana, sest inimloomus oli neil aegadel selline, et ei oleks olnud võimeline sellega hakkama saama.

Erinevatel riikidel, erinevatel tsivilisatsioonidel ja organisatsioonidel on olemas oma eluiga, mis muutuvad lõpuks täiesti disfunktsionaalseteks, mille tulemusel variseb kokku ka nende loomise idee. Selline oli ka inimloomus seni. Kuid nüüdsest see  muutub. Inimloomus  evolutsioneerub jätkuvalt, kusjuures selliselt, kuidas keegi ei oleks osanud oodata ning  tundus täiesti võimatuna. See kõik on juba käivitunud. Üks sügavamatest muutustest, mis toimub inimolevusega, isegi sinuga, on see, et algavad aktiivsed ja reaalsed meenutused teie enda Akašide salvestistest. Teile hakkab meenuma, kui palju kordi olete Maale kehastunud, meenuvad tarkused, mida olete saanud eelnevatel eludel. See kõik näitab, et  muutute ja see hakkab looma sildu tundmatust tuntu juurde ja vastupidi.

Antud kanaldus ei tule pikk, vaid edastan teile lühilugusid, täis armastust. Räägin  lugusid, mis jäävad teile kergelt meelde, mida saate hiljem läbi analüüsida ning näha neis seda, mida esimesel kuulamisel ei pannud tähele, ehk mõte jõuab teadvuseni hiljem.

Need lood on kõik sinust, ehkki Wo isiku taustal. Wo võib olla nii mees, kui ka naine, ta on lihtsalt Wo-inimene. Kuid antud juhul tahaksin rääkida Wo-naisest. Kutsun teid selle naise ellu. See lugu on kõigi naiste kohta ja selles on olemas mingi maagia. See on ebaloomulike asjade maagia, mida võite pidada ingellikeks energiateks. Sündmus  toimub aastal 2018. Wo on 30 – 32 aastane naine. Selle elu punktini jõudmisel oli ta kogenud  mitmesuguseid pettumusi, kuna tal oli madal enesehinnang. Ta oli lõpetanud ülikooli ja saanud elukutse, tal oli laps ja üldiselt oli elu korras. Kuid nüüd jõudes selle vanuseni, hakkas ta oma elu nägema teisiti.

Ma esitan teile nüüd ühe küsimuse, see ehk huvitab  teid. Miks siin istujate seas on vähe noori inimesi? Ja ma vastan teile, et nad on liiga hõivatud oma igapäeva eluga. Nagu teil on teada, et inimese elus on olemas selline aeg, mis on meelelahutuseks, on aeg hariduse saamiseks, pere loomiseks, laste saamiseks. Ja on olemas aeg enese ja oma elu analüüsimiseks. Selline aeg on jõudnud kätte ka Wo-naisele. Et pääseda pettumustest, mida ta koges nii isiklikus suhetes kui töö juures, kus asjad ei laabunud mitte nii, nagu soovis, ta viis ennast sageli oma fantaasia maailma. Seal  ta kujundas  endale oma maailma, kus võis ta olla mitmeid tunde järjest, fantaseerides, missugune ta oleks ja kuidas elaks. Wo vaatles end hoopis teistes olukordades, tsenaariumites ja kujuteldatavates lugudes. Seal olid teistsugused inimesed, teised ajad ja dialoogid. Ta sukeldus oma fantaasia maailma nii tihti, kui oli võimalik ja tema jaoks see töötas reaalsusena. Tulles tagasi oma nägemustest, kus ta oli teiste poolt austatav või lausa kangelane, ta  tunnetas austust enda vastu, sai endale öelda, et  see oli talle hea ja see meeldis talle. Kui ta naases reaalsusesse tagasi, ei olnud tal mingit kurba olekut, vaid see andis talle hoopis hea enesetunde. See oli tema jaoks teatud määral nagu teadvuse tablett, mis võimaldas taanduda kohta, kus saab kujutleda ja visualiseerida mida iganes ning olla seal teatud aeg. Talle meeldis samuti vaadata filme ja lugeda raamatuid, sest siis ta muutus  filmide või raamatute tegelasteks. See tegi tema meeleolu paremaks. Kuid lõpuks ta mõistis, et kõik on üksnes erinevad väljamõeldised. Ta hakkas analüüsima end ja oma elu esoteerilisest vaatevinklist lähtuvalt. Hakkas esitama küsimusi, milliseid esitavad inimesed enestele teatud vanuses, et milleks ma seda kõike teen, äkki need ei olegi mingid fantaasiad, võib olla mulle meenuvad mingid asjad aegade hämarusest, mis on minu enda sisemuses? Ta arutles mitte üksnes möödunud aegadest, vaid mõtles, et äkki see kõik on olemas kusagil õhus, eeterlikus energias või Väljas, et ta võtab neid asju sealt ja elab läbi ning need on niivõrd reaalsed, et annavad hea enesetunde.

Kuid ühel päeval, kui ta esitas jällegi enesele neid küsimusi, tema juurde ilmus Ingel. Wo ei ehmunud, kuna ta tundis, et ingel  on  nagu tema sõber, keda ta oli oodanud. Ta mõistis, et see on üks sügav nägemus, mis ei olnud fantaasia moodi. Kogu ingli au ja uhkus oli väljendatud kaunites voolavates värvides ja see tekitas temas inglilt tuleva armastuse tunnetust. Ingel pöördus Wo poole sõnadega: „ kas sa ei mõista, et kõik sinu kaunid fantaasiad on sinu kogemised, mida oled läbi elanud möödunud elude ajal ja sa kannad neid oma DNAs, aga mitte oma peas. DNAs on mälestusi sellest, kes sa oled olnud, on meendusi kuni nimedeni välja, kõikidest dialoogidest kuni emotsioonideni välja. Sinu stsenaariumi kohaselt sulle meenuvad kõik head asjad, mis olid sinuga seotud paljude sajandite jooksul.“ Ingel ütles veel, et miks Wo on praegu siin, miks ta on alaliselt olnud siin ja et selleks on kaalukas põhjus, sest seda ta on teinud igas oma elus. Sa esitasid küsimusi inglile, anusid inglit – kuni ma näitasin end sinule. Iga sinu kehastuse ajal olime sina ja mina ja vestlesime. Oma fantaasiates sa oled fantaseerinud neid asju. Kuid nüüd saan öelda sulle midagi muud. Peale selle, kui ütlesin, et see oled sina, peale selle, kui kinnitasin sulle sinu väärtust, peale selle, kui rääkisin sellest, et fantaseerimine on normaalne, et see kõik oled üksnes sina, et sa võid seda jätkata, kuid pärast seda ma kaon, sa ärkad üles ja sa ei mäleta midagi (Krayon muigab). Ja see kordub ja kordub, kehastusest kehastusse, taas ja taas. Iga kord oled anunud ja halanud oma enda väärikuse järele.

Seekord on taas meil selline vestlus, peale mille sa ärgates tunnetad end paremini ja ütled, et kui suurepärane, need ei ole mingid fantaasiad, vaid ma ise olen see, et ma ise saan teha seda taas ja taas.Ja sa jätkad olemast keegi, kuna sa ise oled mõtteis andnud selleks loa. Sa jätkuvalt teadvustad enesele, et eneseväärikus on miski, mille saad teistelt. Aga see ei ole nii. Ära kuula kedagi, kes sind alandab. Jätka töid tähtsate asjadega. Just seetõttu ma olen taas sinu ees, Wo. Kuid siiski ma ütlen sulle, et see on viimast korda. Wo mõtles veidi ja ütles: „ Kallis, kas ma ei tulegi enam tagasi?“

Ingel vastas naeratades, et kõik te tulete tagasi, kuid juba teistsugustena. Te tulete tagasi alateadliku teadmisega, mida praegu teil ei ole. Need on instinktid, mis on kujunenud Akašis tallel olevatest teadmistest ja oskustest ja neid sa kasutad siis juba ise ning mul ei ole enam vaja tulla sinu juurde. Sa enam ei hakka fantaseerima, vaid pöördud otse reaalsuse poole ja  siis sul on oma väärikus ning sa oled teadlik,  kes sa tegelikult oled. Sul ei ole enam vajadust korrata eelnevate elude poolt tehtud vigu. Praktiliselt kohe peale väljumist ema üsast, oled sa valmis kõigeks. Juba lapsena tead, kes sa oled olnud eelmises elus, mitte üldiselt, vaid üksikasjaliselt ning sa tead, et käesolev kehastus ei ole ainus ja unikaalne. Mind ei lähe enam sulle vaja, kuna ise oled asunud uue Kõrgema Teadvuse saavutamise tasemele. Wo, sinu ümber on vanu vaimsusi, kes seda juba kasutavad. Sa tulid planeedile vabatahtlikult, ilma vajaduseta, ainult käesoleva uue energia pärast.  Wo, nüüd tahaksin rääkida sinu eludest, seda selliselt, nagu mina seda teha saan.

Meenuta 14 sajandit, meenuta neid elusid, milliseid sa said päästa. Kas on meeles, kes sa olid, sa olid see inimene, kes oli abiks sünnitamistel. Sind kutsuti sünnitaja juurde, kuna sinu oskused olid suuremad, kui arstidel. Sinul oli teadlikkus, sinul olid ravimtaimed ning sinul oli vastav teadvus. Sa olid võimeline tunnetama seda, millest tuli läbi käia beebil. Sa olid suuteline ühendama beebit emaga. Inimesed teadsid sinu olemasolust ja muudkui kutsusid ja kutsusid sind. Mõne aja pärast hakkasid ka arstid sind appi kutsuma. 14 sajand, sa olid suurepärane abiline sünnitamise juures ning päästsid palju lapsi ja emasid. Kas on sul meeles, kui sünnitusaeg oli lähenemas, sa nägid loote vale asendit ja siis sa ütlesid emale, et ei,ei veel mitte, ära veel pressi, ära pinguta enne, kui ütlen. Kas sulle meenub, kuidas sa aitasid lootel pöörata? Ellu jäi nii ema kui laps. See oli ime tegu. Sa olid kuulus oma tehtud imede tõttu.

Sa vist ei mäleta 16 sajandi võitlust, kui olid mees? Sinu käes ei olnud relva, sinu tööks oli joosta mööda lahinguvälja ja aidata surevaid. Sa ei saanud neid aidata, kuna lahing oli pöörane ning nad surid sinu käte vahel. Nad vaatasid sinu silmadesse ja palusid sind, et sa räägiksid nende emale nende surmast. Sa täitsid nende palve. Sinu mõõgaks oli lihtne kirjake, kuhu panid kirja võitleja nime ja tema viimsed sõnad. See oli imeline, et said aidata inimesi sellisel viisil.

Kas sul on meeles, kui sa olid laeva kapten? Laev sattus keerulisse olukorda ja sa pidid hoidma laeva mootorite abil ühel kohal, et laev ei satuks kreeni ning nii sai lasta kõik päästepaadid vette. Kas on sul meeles, kuidas said sellega hakkama? Kui kõik paadid said vette, oli ka sinu aeg lahkuda laevalt, kuid sa ei jõudnud. Kas on sul meeles, mida tegid, kui vajusid väga külma vete sügavustesse. Sa muigasid ja ütlesid, et kõik on korras, kõik on korras, et selline surm on auks igale meremehele.

Kehastus kehastuse järel, olen taas sinu ees, et taas lapata sinu fantaasiaid, milliseid lood ka praegu. Mida saan sulle  öelda seekord? Saan sulle öelda, et kõik on korras, sa oled ära teeninud siin olemise. Oled suurepärane, sa oled vana vaimsus. Just seda teevadki vanad vaimsused. Nad on ärganud ja aitavad inimesi. Kusjuures nad teevad seda vägagi erinevatel viisidel, mõnikord privaatselt, mõnikord avalikult. Neil ei ole vaja kirjutada raamatuid või esineda lavadel, nad ainult aitavad inimesi. Selline oled sina, Wo ja  selline sa oled alati olnud. Iga sinu kehastus oli natuke parem eelmisest. Ma ei tule sinu juurde enam kunagi. Kui sa kehastud taas, siis elad koos minuga. Siis sa ise mõistad oma Kõrgemat Mina ja tead, kes on Mina. Mul ei ole enam vajadust taas tulla sinu juurde ning selgitada su enda mõtteid sulle selgemaks – see on tsükli lõpp Wo. Selline oli see veste.

Nüüd edasi Krayonina ma ütlen teile kõigile, nendele, kes on mind kuulanud või lugenud ja kes  istuvad täna siin, et paljutki peate jätkuvalt fantaasiateks, kuna arvate, et need on ebareaalsed. Te ei ole endas sedavõrd veel kindlad, et võtta kasutusele seda, millest fantaseerite. Kuid te olete selleks võimelised, te hakkate seda tegema, kuna olete see, kes te tegelikult olete. Need kanaldused, need kohtumised, need ajad ja kõik sündmused kokku, nende eesmärgiks on  see, et tuua teid lähemale sellele, mida on peetud üleloomulikuks. Kui oleksite suutelised suhtlema oma Kõrgema Minaga, siis ta ütleks teile, et sa oled suurejooneline ja ehk asuksid juba asja juurde. Alusta austusest enese vastu ja kui jõuad selleni, kui see hakkab välja paistma, siis leidub neid, kes tulevad sinu juurde küsimusega, et kuidas sa teed seda? Alles siis võid saada neile teenäitajaks, selleks, kellest saab selle aja kangelane.  Teenäitajaks on see, kelle kohta võiksid öelda, et ta on väga tark, et tema juurde tulevad inimesed küsima nõu, ta on see, kes aitab teha muudatusi senises eluviisis ja mõtteviisis. Teenäitaja on inimene kõrge enesehinnanguga, kes kehastus, kehastuse järel, on pühendanud omad elud kellegi elude päästmiseks, või nende abistamiseks. Vaat see on Teenäitaja.

Seda olete võimelised tegema ka teie, vanad vaimsused. Ka teie ärkate üles ja hakkate astuma, tegutsedes üksnes oma mõistmise kohaselt. Te ärkate oma olnud eludes ning nii mõnigi ehk suudab isegi näha neid. Vaatamata sellele, et mõndagi teist on elusalt põletatud maagiliste tegude pärast, kuid te ikka ja taas naasesite, et jätkata samaga. Nüüd olete jõudnud siia, kus enam ei ole elusalt põletamist, vaid nüüd tullakse teie juurde, kuna valdate sügavat tarkust. Just see asjaolu hakkab muutma teie planeeti.

Kallid, käesoleva aja energias võite korjata kokku kõik fantaasiad ja rakendada need enda hüvanguks ning olla nende teostajateks. Te olete just see, kes te olete. Selline on käesoleva aja reaalsus. Olen Krayon ja ma ei hakkaks teile sellest rääkima, kui see ei oleks nii, selline on selle aja tõde. Algselt oli armastus ja see on jätkuvalt ja endiselt armastus. Ja ka tulevikus on see jätkuvalt armastus.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga