ARMASTUSE UUED ATRIBUUDID Indianapoli, Indiana 2018.a.

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Praegused sõnumid on suunatud enamuselt neile, kes istuvad siin ruumis – vanadele vaimsustele. Sõnumid on olnud erinevad, mõned on kindla teemalised, mõned on vestena, mõned on kui akadeemiline informatsioon asjade kohta, mis aitavad avada teile seda, mis käesoleval ajal toimub ja mis toimub edaspidi. Kuid seekordne sõnum on teist laadi. See on lühike sõnum, kuid hiljem (Krayon armastavalt) see jääb jätkuma, jätkuma ja jätkuma.

Esimesena oli armastus.

Me oleme selliselt alustanud palju oma sõnumitest. Kuid praegu ma tahaksin teha siin mõningase uuenduse. Üle 10 aasta tagasi ma esitasin oma partnerile nelja armastuse atribuuti, mida ta pani kirja oma viiendas raamatus „Rännak koju.“ Need 4 armastuse atribuuti andis ingel veste peategelasele, kes võttis neid kuulda. Kas armastus on muutunud selle ajaga? Ei, ütleksite teie, armastus on alati olnud samasugune. Aga ma ütlen teile nüüd, et armastus on muutunud, sest teie ise olete muutunud. Te võite sellega mitte nõustuda. Kuid  nüüd tahaksin tuua neisse atribuutidesse ajakohastatud uuendusi. Mõned neist ehk jääksid samaks, kuid enamustesse saaks teha uuendusi. Te olete jõudnud energiatesse, mis hakkavad avama teile armastust põhjalikumalt.

Mu kallid, üle 2000 aasta tagasi Armastuse Meister näitas teile Armastust. Ta püüdis tuua seda sellele planeedile parimal viisil, et see jõuaks kõigini, et kõik saaksid kasutada seda igapäevaselt. Kõikjal, kus ta ka ei liikunud, oli võimalik näha, et isegi lilled õitsesid tema armastuse väljas teisiti. Inimesed järgisid teda, tänades Armastust. Ta jõudis oma ajas paljus ette. Kuid Maal, peale tema ära minekut, on palju muutunud ja seda tänu tema õnnistavale uudisele, mida ta tõi inimestele ning see oli puhas ja sügavalt jumalik ning te õpite seda tundma tänase päevani. See on Armastus. Ja täna edastan teile neid atribuute uuesti,  seekord mõnevõrra teisiti, kui tegin seda varem.

 Armastuse puhtus on esimesena neist. Ta on niivõrd puhas, mis ületab kõike. Armastuse olemus on selline, et temaga ei saa seguneda ükski muu teadvus. Ta on  puhas, ta on niivõrd puhas, et inimestel on raskusi tema puhtuse mõistmisega. Ema silmad on kõige lähedasemad sellele. Sellest oleme rääkinud varemgi. Siis, kui ema vaatab oma lapsukest esmakordselt, kui esmakordselt tõstab lapse oma rinnale. See on energia, mis on emal oma lapsukese jaoks ja see on ülimalt puhas. See avaldub erutusena, pidustusena, pisaratena, naeruna – ema hing nutab, nähes esimest korda oma sündinud lapsukest. Ema armastusest ei saa midagi puhtamat olla. Tahaksin nüüd, et te võimendaks seda kümnekordselt – just selline on Jumala Armastuse puhtus. Just sellisena ta avaldub teile käesoleval ajal. (Krayon joovastunult). Just selline puhtus on suunatud teile. Ta on puhas, ta on puhas ja ei koorma teid millegagi. Armastus on puhas ja sellest olete saanud alguse. See on suurim, mida ema oli võimeline andma maimukesele ning seda nägi ka isa. Kui ema ja isa vaatasid oma lapsukest esimestel nädalatel koos, olid nad  suures erutuses. See oli suurim puhtus, mida nad olid suutelised andma oma lapsukesele. Kui lapsuke kasvas, siis mingil sisemisel tasandil ta teadis, et looja, kes lõi teda, andis kaasa midagi erilist – võime armastada vastu, Jumala tasandil. Armastuse puhtus, see on kõige imepärasem energia planeedil ja see tuleb Loojalt. Olenemata sellest, kelleks te ennast peate ja mis toimub teie elus, mida ka teile ei räägitaks sellest, te kõik sünnite puhta armastuse tingimustes. Inimkonna teadvuse vaba valik teeb valiku vastavuses oma teadvuse seisundile, milline ta parasjagu on ja kuhu  suundub tulevikus. Kuid hetkel, kui tulete füüsilisse kehasse, on seal üksnes puhas armastus süütu lapsukese jaoks. Selline on esimene atribuut.

Armastus on vaikne, on teine atribuut.

Ta on vaikne ja kannatlik ja  sellest oleme juba ka varemgi rääkinud. Reaalse armastuse puhtus on vaikne. Armastuse Meister, astudes ruumi, ei hüüdnud valjul häälel, et kuulake kõik (Krayon, muiates sellise võimaluse üle), minul on olemas armastus, mida teil ei ole, miks te siis ei kogune, ega kuula mind? Ta ei teinud nii ja te ju teate seda. Kui Armastuse Meister siseneks kõige kaugemast uksest, siis ta teeks seda väga vaikselt, me isegi ei märkaks teda. Te isegi ei teaks sellest seni, kuni ta  hakkab liikuma ridade vahel ja  siis ruumi sigineks vaikus. Selles vaikuses te kuuleksite Loomislätte sügavaid tõdesid – Jumala armastusest, sellest, kuidas manipuleerida füüsikaga ja sellest, kuivõrd te olete tunnustatud ja armastatud. Igaüks tunneks armastust selle puhtamal kujul. Just selliselt avaldub armastus. Kui Armastus ise astuks ruumi, olles kehastumata, mida ta teeksite?  Ei midagi, kuid seda vaid seni, kuni olete märganud teda. (Krayon vaikselt, hingestatult) Sa oledki siin, mida pakud meile täna? Alles seejärel, jäädes vaikseks ja rahulikuks, armastus vastaks, et võta kinni minu käest, ma näitan sulle midagi. Kogu oma vaikuses ja kauniduses Armastus võtaks sind siit ruumist ja viiks vaatama õit. Ta ütleks, et vaata seda õit – see oled sina. See õis  on loodud kogu oma keerukuses, nii oled ka sina loodud samal viisil. Ta  esindab armastust. Õiel on sama palju ühist sinuga, kui sinul õiega. Looja on teil üks ja keerukus on teil sama, kas näed seda? Armastus viiks sind puu juurde ja küsiks sinult, et kas sa teadvustad endale, et oled puuga üks? Kallistades puud, siis Armastus küsiks sinult, et kas suudad tunnetada, kuidas puu sind vastu kallistab. Kas sa tead, et puu on teadlik sinu siin olekust? Puu on teadlik sellest keemilisel tasandil, sest sa ju hingad tema peale, see meeldib puule, tema kasutab sinu hingamist oma elu jaoks, ja vastu annab sulle hapnikku. Ta on sinuga üks ja sina oled üks temaga.

Selle metafoori mõte on järgmine, et iga elav asi planeedil, isegi, need, mida peate elutuks, on sinuga üks. Just rahus ja vaikuses on võimalik seda tunnetada ja ära tunda. On inimesi, kes on suutelised minema väljale ja istuma maha, rääkimata sõnagi, ning kuulama vaikust ja selle muusikat, mis on kaunim kogu ilmas. Kõigega ühtsus on legendaarne ja see on aluste aluseks mõningatele vaimsetele süsteemidele, mida olete õppinud. Selline on armastus ja see on nagu  liim, mis  hoiab sind koos kogu olevaga. See näitab sinu suursugusust sinule endale, kuid samas soovitab sulle, et ei ole vaja rääkida sõnakestki, ole üksnes armastatav. Selline on teine atribuut.

Kolmas atribuut on mõistetav sõnadetagi ja see on, armastus ei hoople, armastus ei tunne kadedust. Kui olete armunud ja liigute ühest kohast teise, siis vaikite ja olete kannatlikud. Te vaja mingeid sõnu selgituseks, ei ole mingit hooplemist, on vaid suur armastus, mida  kannate endas. Kui liikuda selles ruumis ringi, siis Loojat võib näha igas inimeses, olenemata sellest, mida ta parasjagu räägib. Nende kõigi sisemuses on Looja ja see  Looja armastus neis on sama kaunis, kui sinu enda sisemuses.

Kui hakkate mõistma, et inimvaimsuse evolutsioon kätkeb endas vajadust teadvustada ühtsust Loojaga, mis on inimeste vahel olemas, siis hakkate te seda  mõistma. Inimesed muutuvad teine teise suhtes hoolivamaks, hakkavad jälgima, mida nad räägivad teine teisele. Selles kõiges on midagi ühist – puhtus, kaunidus, armastuse vaikus. Inimesed hakkavad mõistma ühtsust enda ja Lätte vahel, hakkavad mõistma ühtsust teistega, Galaktikaga, võib olla isegi ühtsust Armastuse Ülikooliga. Armastuse Ülikool on keskkond, kus saab õppida. Te ise olete selles käesoleval ajal ning ta  tuletab teile meelde, mida  õppisite kõige esimesena, seda, et kõik on Armastus.  

Neljas armastuse atribuut on kõige suurem ja see on esile kerkinud uues energias. Tänu uuele energiale, on armastusele  ilmnenud uus omadus – Ta on nakkus, armastus on nakkav.

Seega, kui kedagi armastatakse ja puhtalt, siis selle vastu ei saa olla miskit, see on nakkav. (Krayon muigab). Kas ollakse sellest teadlikud, või mitte, tahate seda, või mitte, armastus hakkab tahes-tahtmata tungima tuleviku potentsiaalidesse. Ja see tähendab, et omal vabal valikul hakatakse süüvima armastuse valgusesse ja veelgi suurema potentsiaaliga, kui kunagi varem. Ning see vastab otseselt metafoorile – Armastus on Valgus.

Siin toimub ärkamine suuremale tõele, mis ütleb, et kui hakkate süütama oma tulukesi pimeduses, siis pimedus kaob teie juurest. See hakkab tõmbama inimesi Valguse poole, et näha kõike paremini. Kõik hakkab sündima teie omal valikul, aga mitte mingite doktriinide järgi, ega mingite raamatute juhenduste järgi ja seda seetõttu, et nüüd hakatakse paremini nägema. (Krayon hingestatult) Hakatakse nägema ja tunnetama seda kõike paremini. Siis hakatakse rääkima, et ma ei oska öelda, mis asi see on, kuid nüüd ma tunnen elust mõnu. Ma tunnetan, et minu ellu on tulnud miski, on ilmunud lootus näha valgust tunneli lõpus. Ma arvasin, et suren sellesse haigusesse, kuid (Krayon rõõmuga hääles) mul on nüüd parem olla ja ma olen teadlik, et läbi armastuse ma suudan tervendada oma haigust.  (Krayon uhkusega) Vaat, mis  toimub käesoleval ajal planeedil.

Plejaadlased on käinud läbi kõigest sellest, millest olete praegu läbi käimas teie, läbi süsteemidest, mida praegu avastate, läbi sajandite, läbi ajastute avastuste, läbides DNA 23 kromosoomi paari evolutsiooni. Neil kulus vaid mõned tuhanded aastad, et vabaneda haigustest täiesti. Nemad hakkasid mõistma paljusid asju teisiti. Nagu näiteks, et haigus iseenesest on madal vibratsioon ja see haakub sellega, millel on madal vibratsioon. Kui plejaadlaste teadvus hakkas vibreerima kõrgemal sagedusel, siis ka nende DNA hakkas paremini tööle. Kui maapealne rahu sai võidu, siis nad hakkasid liikuma ülestõusu staatuse poole. Haigusel ei olnud võimalust kleepuda neile külge, sest ta muutus nagu „pimedaks“ nende suhtes. Sellega nad said võimaluse pikemaks ja avaramaks-paremaks eluks. Teil on sama DNA, mis neilgi. Nemad, tänu oma kõrgemale teadvusele, said elada vananemata mitmeid põlvkondi.

Nüüd teeme ka teile sellise üleskutse – alustada samaga. Otse praegu ütleme teile, et on aeg alustada suhtlust oma Kaasasündinuga, on aeg rääkida läbi armastuse oma soovidest, mille järgi on teil vajadus. Ja see ei ole üldse see, mida räägib teie meedia. See on oma sisemise kella tagurpidi käima pööramine. Sinu ümber olevad inimesed näevad, et sinul on olemas selline armastus, mis avaldub mõistmisena ja nad näevad, kuidas sa toimid ja mida teed, näevad samuti ka sellist fakti, et sa ei vanane, kuigi nad ise vananevad jätkuvalt. See hakkab sinu puhul esile tulema ja see muutub ligitõmbavaks paljudele. Seetõttu nad küsivad sinult, et kuidas sinul see õnnestub, jaga meile seda, anna nõu. Sina, vaadates neile silma, sul on võimalus öelda neile, et  kas oled teadlik sellest, et oled sündinud suurejoonelisena, ja see võib muutuda veel paremaks, kui vaid ise seda soovid. Kui see köidab nende tähelepanu, siis võid rääkida neile, mida tunnetad, kuidas tunnetad, kuidas juhid paljusid asju omas elus ning saad öelda neile, et me ei ole sündinud ohvritena maapeale, et siin on kõigi jaoks armastus. Armastus hõljub planeedi kohal katalüsaatorina, on kui ühendav liim  ja armastus näitab end kõikvõimalikel viisidel. Pimedus ei saa eksisteerida Puhtuses. Pimedusest hakkavad paljastuma paljud õudused ning see paneb neid endid tundma õudust oma tegude pärast. Nad hukkuvad Valguse käes. Kui teadvustate, et tõstes endas valguse taset, neil ei jää muud üle, kui kaduda ja seda omal valikul, kuna nad ise olid valinud pimeduse teadvuse  teekonna. Nende aeg on ammendunud (Krayon pea sosinal) te näete seda, te näete.

Kui ükskord saate sellega hakkama, siis tahaksin, et te meenutaksite seda sõnumit, seda hetke, kus kanaldaja edastas selle sõnumi, selle informatsiooni.

See kogu informatsioon on olemas Väljas. See protsess on juba alanud, suurpuhastus on alanud. Ärge laske neil asjadel ennast hirmutada, sest pimedus hakkab kindlasti vastu puiklema (Krayon naerdes), aga tal ei ole võidu võimalust.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga