AKAŠŠI EVOLUTSIOON Wilmington, North Carolina 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest. 

Olen varemgi maininud, et siin ruumis on neid, kes on teile nähtamatud, nad on teadlikud, kes siin on. Siin olevate all ma mõtlen neid, kes on tulnud siia ja neid, kes  loevad ja kuulavad hiljem. Te kõik olete selles sakraalses kohas, mida otsustasite külastada, lugedes või kuulates seda sõnumit. Kuni loete või kuulate, seni kõik siin ruumis olevad energiad on ka teie omad. Igaüks teie seast on austatud ja tunnustatud meie poolt – igaüks. Siin on olemas kaaskond, mis saadab mitte üksnes mind, vaid see on selline kaaskond, mis on esindatud kõigi siin olevate vaimsuste energiate poolt. Selline kaaskond on siin selleks, et jälgida ja tunnustada teid. (Krayon läbi huumori). Kohati nad laskuvad teile sülle ja koputavad teile nina pihta, sellega püüavad anda märku endast, et oleme siin, oleme siin, oleme siin. Olen palju aastaid rääkinud, et te ei ole kunagi üksi, sest süsteem on Vaimne Süsteem ehk Jumalik Süsteem.

Tahaksin jätkata ja avardada kõike seda, mida andsime möödunud nädalal. Kui teie ei ole kursis sellega, siis nüüd teen lühiülevaate.

Akaši energiatest.

Eelmisel korral tutvustasime teile kontseptsiooni, kuidas puhastada Akašid. Ehk teeksime taas ülevaate, mis on Akašid ja milline on nende tähendus. Inimolevus, sinu sees on võimas salvestis kõigest, mida oled teinud sellel planeedil – kõigest ja see kokkuvõte asub sinu DNA-s. Kui jõuad uude kehastusse, siis selles käivituvad ka kõik eelmised kehastused, ning kõik kunagi üleelatu asub sinu käesoleva kehastuse DNA-s.  Oleme teile selgitanud, et need salvestised ei ole lineaarsed. Akaši salvestised ei ole inimese tegevustest, vaid need on energiatest, sellest, millised need olid teie jaoks. Kas need olid lühikesed või pikad kehastused, millistes planeedi kohtades, millistes kultuurides, milliste iseloomujoontega ja keeltes, missugune oli teie toitumine. Need on sellest, millistes sõdades te osalesite ja mida te tundsite teisi inimesi tappes, või mida tundsite, kui teid tepeti. Seda kõike on kogenud kõik inimesed, ükskõik millisel ajal Maale on kunagi kehastunud. Ka uppumist olete kogenud, olete kogenud oma laste kaotusi jne. Te võite öelda selle kohta, et see kõik on ju nii hirmus olnud. Oo, jaa  see hirm on teil alles ka siis, kui tulete taas planeedile, kus taas teil on lapsed. Mõnede rahvaste lastele ei panda isegi nimesid, enne kuni nad pole saanud kolme kuuseks.

Mida te nüüd tunnete, kui saite teada eelpool kirjeldatud asjade kohta. Kuidas on ärgata valgusesse ja teada, et oled Vana Vaimsus, kellel on informatsiooni, mis on risti-vastu kõigele, mida on sulle räägitud Jumala kohta? Kas vaikida sellest, või mitte? Vana vaimsus, oled jäänud elama ainult seetõttu, et valdad maagiat. Üksnes seetõttu, et sinul on intuitsioon, kuidas ellu jääda, sul on oskus teha taimseid tõmmiseid ja muid vahendeid, milliseid saad Gaialt, Maalt, et saaksid tervendada ennast ja kõiki teisi enda ümber.  Vaat, millised on olnud teie elud. Vaat, kelle poole ma pöördun. Vana Vaimsus, kuidas rääkida sulle, et on olnud tsivilisatsioone, kus oled elanud, kuid sul ei ole neist siiani olnud vähimatki ettekujutust? Kuid samas Akašid (Krayon pea sosinal) säilitavad ja mäletavad neid kõiki. Kogu informatsioon, mis on talletatud paljumõõtmelises mälestuste massiivis, on olemas igal selle sõnumi kuulajal ning see informatsioon on kogunenud sügavatest energiatest. Millised on need energiad?

Akašid  mäletavad kõike ja seda oleme rääkinud teile juba ammu aega tagasi. Oleme rääkinud reaktsioonide erinevustest, millised tulenesid Akašidest aastat 10 tagasi ja käesoleval ajal, need on märkimisväärselt erinevad. Erinevus  aina suureneb. Akaši salvestistest kerkisid kunagi esile sellised energiad, mis olid suhteliselt rasked energiad. (Krayon matkides teie imestust) „Miks nii, Krayon, miks mõned Akašid olid tugevalt ärritavad, et olime sunnitud pöörduma nende poole, kes oskasid lugeda möödunud elude informatsioone, lootes saada neilt abi pääsemiseks häirivatest mälestustest, milliste pärast  ärkasime öösiti, külma higistena. Milline süsteem  vastutab selle eest?   See süsteem on Vaba Valiku süsteem – selline on vastus teile. Kuhu  liigub inimese teadvus, sinna  suunduvad ka meenutused teie Akašides. Teile meenuvad dramaatilised asjad, ja need hirmutavad teid öösiti teie unenägudes. Need on asjad, mida te ei tahaks meenutada ja need kutsuvad teis esile selliseid tundeid, mida te ei ole võimelised lahti seletama. Just nii on see siiani toimunud.

Akaši puhastamise praktikatest.

Eelmisel korral edastasime teile teatuid informatsioone ja tegime praktilisi harjutusi. Tuletasime teile veel kord meelde, millist võimu ja väge te valdate, nii oma keha, kui ka energia üle. Rääkisime teie Akašide salvestiste ümberkirjutamise otstarbekusest ja ajastusest ning et see saab toimuda  teie enda korraldusel. Seda selleks, et Akašid lõpetaksid negatiivsete draamade meenutused, et nad tooksid esile ainult häid aegu, kus olite rõõmsad ja millised täitsid teid kauniduse ja õndsuse tunnetega toimuva üle. Kõik see on tallel teie Akašides ja  ootab üksnes teie korraldust, et lõpetada vanade energiate programmid, et lõpetada ühtede ja samade negatiivsete piltide väntamine, et selle asemel tuleks pinnale hoopis midagi üllatavalt kauneid mälestusi. Edasi on mul  kavas rääkida, mis toimus Akašide kujunemise ajal. Kuid samas tuleks teada, et Akašid ise ei ole kunagi muutunud, vaid inimene on kirjutanud need ümber ja muutnud neisse pääsemise reegleid.

Siin istuvad neid, kes olid ka eelmine kord üritusel ja on neid, kes eelmine kord ei võtnud osa praktilisest tegevusest, kuid seekord kuulavad või loevad seda sõnumit ning võtavad sellest osa. Siin on ka neid, kes esmakordselt osalevad, esmakordselt loevad või kuulavad. Ja viimaseid on tuhandeid ja nad samuti võtavad sellest osa. Nende seas leidub neid, kes tunnetavad energiaid, ja on ka neid, kes ei tunneta midagi. Kõik oleneb isiklikust tasemest, sellest, kui unikaalne keegi on. Mõned teie seast peavad tegema tööd tunnetuse kallal ja  palju, palju kordi. Kuigi peaksin ütlema teile, et teie keha kuuleb/ tunnetab seda juba esimesel korral. Ta kuuleb ja hakkab kohe sellega tegelema  ja te isegi ei märka seda.  Siin on neid, kes on juba teinud läbi teatud uuenduse ja nendeks ei pea olema üksnes need, kes istuvad siin, vaid neid on ka lugejate ja kuulajate seas. Teil on olnud ka imelisi unenägusid, selliseid, mis viisid teid olukordadesse, mis ei olnud teile kuigi mugavad, olukordadesse, kus oli paha olla, need viisid teid aegadesse, kus esines reetmisi, ebameeldivusi töös, või muid juhtumeid, kus olite osaline. Te sukeldusite neisse oma une ajal. Hommikul ärgates, mõtlesite, et see ei olnud üldse see, mida lootsite näha. Sellisest unenäost jääb terveks päevaks ebameeldiv tunne, kuna see oli niivõrd reaalne ja te siunate ennast, et oli mul tarvis minna sinna ja taas elada üle seda kõike? Kuid seda oli vägagi vaja, sest läbi selle toimus sinus mõne olukorra sulgemine. Sa pidid sinna tagasi minema ja sa pidid vaatama uuesti neile asjadele näkku, sest neid asju sa ei tahtnud kunagi näha, ega märgata. Mõned teie seast ei ole siiani seda teinud.

Need on sinu Akašid parimas variandis, antud kehastuse jaoks. Sa vaatad taaskord asju, millistega Akašid on ühelepoole jõudnud, ehk  teevad kokkuvõtteid. Need on salvestised, milliseid oled kandnud endaga kaasas elust elusse, juba sajandeid. Kuid äkki see ilmub sinu unenäos, sa elad taas seda õudust üle ning õudusega mõtled, et see ei olnud mina, kes seda tegi. Kuid siiski olid see sina. Ja sa mõtiskled, et milleks seda oli uuesti vaja näha, mis kasu on sellest. See on protsessi sulgemine, ütlen ma sulle. See tähendab, et see  lahkub sinust igaveseks, seda see tähendab.

Kui oled üks neist, kes  näeb selliseid unenägusid, siis õnnitlen sind, asi töötab. Sa pidid uuesti olema selles olukorras, kuna sa ei tahtnud vaadata asjale silma, isegi mitte unes. Sa pidid sinna tagasi minema, tunnetama end pahasti teatud hetkel unes, siis sa ei saa päris elus kahjustatud. Kuid just sellistel hetkedel Akašid teevadki sinuga tööd ja seda selleks et see kaoks sinust lõplikult ning sellepärast sa peadki seda korralikult üle vaatama. Ja sa teedki seda, paljud teie seast teevad. Sellise vaatamise protsessis toimub täielik ja lõplik puhastumine, suur lõpp koristamine. See kõik lahkub päriseks, ega naase tagasi, ei kunagi. Vaat, millist väge ja jõudu  valdate  käesoleval ajal. Just sellest rääkisime eelmine kord.

Akašide raamat

Edasi on mul  kavas rääkida Akašide süsteemist, need on kaunid ning see on imeline süsteem, see on teie mälestuste süsteem. Kas oled võimeline ette kujutama, kuidas avada mingit Akaši Raamatut, mis koosneb vaid ühest leheküljest? Kuid sellel leheküljel on kogu informatsioon, mida oled kunagi teinud ja see on paljumõõtmeline. Sellel ainsal leheküljel on tuhandeid köiteid energiatest ja need kõik on paljumõõtmelised. Need kõik tulevad raamatust ja seavad end sisse seintele, laele ilma mingi korrata, sest korda neile ei ole vaja.

Kui vaataksid neid energiaid hoolega, siis märkaksid neis värvitoonide erinevusi, need on erinevad energiad, erinevates värvitoonides. Kas suudad kujutada ette oma laskumist neisse energiatesse, et näha, kes sa oled olnud ja millega oled tegelenud? Kas sinu arvates Akašides on selliseid mõõtmeid, millistes ei ole õudusi ja neis on vaid kaunid asjad? Kas sinu arvates Akašides on selline mõõde, kuhu on koondunud kogu sinu õpitud ja kogetud tarkus? Millisena tahad seda kõike käesoleval ajal näha ? Siis ehk ei peaks liikuma olukordade vahel, et korrata oma eksimusi ja vigu, et saaksid kohe tunda ära, kui keegi püüab varjata tõde. See oleks sama lihtne, kui suhtlemine oma lastega, suheldes töökaaslastega ja nemad tunnetaksid sama. Erinevus ongi selles, et inimesed on alaliselt oma sisemise müra sees ja see  tuleneb Akašidest, see  saadab teid pidevalt ja aitab teid tunda end suursugusena. Just sellekohast tööd tegime eelmine kord.

Vaimsest ajaloost.

Räägiksin teile sellest, mis toimus arengu protsessi ajaloos. Akašide salvestised tekkisid teil kohe peale teie külvi Plejaadlaste poolt. Siis, kui hakkasite saama sakraalset informatsiooni, kas kõrgemalt poolt, või läbi Iidsete. Siis, kui hakkasite huvi tundma vaimsete teadmiste vastu. Selle planeedi Vanad Vaimsused olid alati teadlikud neist. Ka teil on olemas samad teadmised. See on kaunis ja iseenesest lihtne, kuna olete tulnud Tähtedelt. Olete Jumala osa ja Jumal näeb teid kaunitena. Jumal, kellega teid viisid kokku Iidsed või Vaim või Loomise Läte, on palju kõrgem, kui mistahes teadvus, mida  teate sellel planeedil. Te ei ole võimelised kirjeldama ülimalt puhast armastust. Puhas armastus on eredam, kui mistahes ettekujutlus. Kõik eksisteeriv on Puhas Armastus, kõige mõistmine – see on niivõrd kaunis, et kui naased eesriide taha, sa muutud selle osaks, sa sukeldud laulu ilusse, mis kõlab alaliselt ning see paneb su südame kaasa laulma. Vaat, selline on Jumal ja ma ei ole suuteline seda teile sõnadega edasi andma. Midagi suuremat või enamat te ei ole veel näinud ega tundnud. Te ei ole võimelised seda mõistma, ega endasse võtma. Vaat, selline on Jumal.

Hinduismi poolt pakutud süsteem.

Inimolevused hakkasid evolutsioneeruma, süsteemid hakkasid arenema ja üheks esimeseks süsteemiks te peate Hinduismi. Sellest süsteemist me rääkisime Indias, kus me arutasime neid asju. See oli algne lähtesüsteem, millest hiljem sai Budism. Just Hinduismis on midagi sellist, mis tuleb otse Esmalättest. Hinduismis ei ole prohveteid ega ole inimesi, kelle poole pöörduda, et saada teadmisi Kõige Ühtsusest.

Kuid Akašid arenesid millekski muuks, võttes  endasse ka Karma mõiste. Karma tuleneb otseselt Akaši energiatest. Kõik, mis teiega ka ei sünniks, talletub teatud viisil teie Akašidesse. Neist tuleneb hiljem kutse nende puhastamiseks.  Hinduistlik süsteem kutsub teid üles puhastama end asjadest, mida te ei vaja. Selleks tuleb teha koostööd teiste hinduistlike olevustega, millised aitavad teil puhastuda negatiivsusest, kusjuures sedavõrd, et saaksite Karmast täielikult vabaneda. Saades puhtaks Karmast, saate tõusta täieliku valgustunu seisundini, seda tänu Karma puudumisele. Eelmisel korral me tegelesime just samaga (Krayon muigab rahulolevalt)  ja  see oli Akašide puhastamise süsteem. See on kehtiv ka tänapäeval.

Kui ma tulin 29 aastat tagasi Maa magnetvõresse, siis esimese asjana ma rääkisin teile, et karma on oma töö teinud ja teda ei ole enam tarvis ja teil ei ole enam vajadust midagi mäletada. Rääkisime, et avaneb karma automaatne puhastumine ehk isegi Akašid hakkavad puhastuma automaatselt. Teil ei ole enam vajadust, et keegi teid tõmbaks-lükkaks, millised energiad ka ei oleks ning alates juba sellest elust. Me ütlesime siis, et Vaimsele Süsteemile karmat ei ole enam vaja. Kuid see informatsioon oli vastuolus sellel ajal valitseva arusaamadega.  Vaadake, missugused te olete käesoleval ajal. Teil on muudki, millega tegeleda, kui teha tööd karmaga. Kehastute juba käevõruga, millest oli juttu eelmises sõnumis, mis  kuldselt kiirgab teie käel. See on metafooriline nimetus sellele, mis tõmbab teid taolistele kokkusaamistele ja paneb teid täiustuma. Kõik vanad vaimsused sünnivad käevõruga käel, mida  näevad inglid.  Peale selle, kui ütlesin et karmat enam ei ole, siis teil ei ole tarvis tunda muret tema pärast. Käesoleval ajal te ise kujundate oma teekonna suuna.

Vaimse süsteemi inimsustamine.

Tuhandeid aastaid hiljem teatud süsteemid hakkasid muutma enda põhiideed. Tahaksin tuua esile teatud inimlikku kontseptsiooni ja selleks on „patu“ mõiste.

Inimsustamise all me mõistame järgmist, et kõik süsteemi alused kõrvaldati ja asendati iseendaga, kujutlustega sellest, kes te olete. Süsteem võttis üle inimloomuse jooni. See ei ole kuigi kaugetel aegadel ilmunud. Enne Kreeklasi patu mõistet ei eksisteerinud. Kreeklased tegid oma jumalad hullunuteks. Nii sai mütoloogiatesse sisse viia karistuse ja kättemaksu. Ajapikku tase muudkui tõusis, kuni lõpuks jõudsite sellise Jumalani, kes vaatab teid ja mõistab kohut teie käitumiste üle. Patuks sai igasugune asi, mis justkui poleks Jumalale meelepärane.

Nüüd selgitan teile veel ühte asja, mis ilmselt on seni teile arusaamatu, et  Jumal ei ole inimene. Jumal  on ilmaruumi loomisläte, milles on ainult puhas armastus, mis ei ole võimeline mõtlema inimlikult. Selles ei ole mingeid seadusi, ega kokkuvõtteid, nagu on inimesel. Selles ei ole midagi ligilähedast teie teadvusele. Selles ei ole midagi ligilähedast selles, et  kas olla meelepärane, või mitte. Selle süsteemi olete ise välja mõelnud ja üles ehitanud. Seda kaunist loovat Jumalat ja  samas ka õudsat Isa, keda tuleb karta.  Kogu see ülesehitus  patul ja karistusel on tervikult ja täielikult inimmõistuse poolt välja mõeldud. See puht inimlik ülesehitus on poogitud Ilmaruumi võimsale Loojale. See ei tööta sellisel viisil, ja taevastes ei ole sõdu. See kõik  tuleneb Akašidest. Teatud energiad ilmutuvad selliselt, et sünnitavad süütunnet ja seoses sellega te kahetsete tehtut. Te kõik  tunnetasite seda oma Akašides ning ajapikku see muutus aina raskemaks teile. Seega, Akašide salvestiste energiad konverteerusid algul Karmaks ning seejärel konverteerusid  patuks ja karistuseks. Kõik need reaktsioonid ja tunded viisid selleni, et inimolevus, kartes Jumalat, langetas oma teadvuses pea aina madalamale ja madalamale, kuni langes põlvili  – kartes Jumalat. Selles on suur vastuolulisus ning sellel puudub igasugune mõte. Kuidas saab paigutada ennast sellisesse olukorda, kus kardad seda, mis on sinu enda sisemuses ja mis on heasoovlik ja tingimusteta armastav  kõiges, mida üldse olemas on. Inimene  oli ära hirmutatud ja treenitud sellisesse süsteemi.  Need sõnad võivad ehk puudutada kedagi ja solvata kellegi tundeid. Kuid kinnitan teile, et mul ei olnud sellist eesmärki, vaid soovisin avada ja avardada valgustumise piire, et teile avaneksid tõesed  tõed. Et avaneks tõde, et Jumalal ei ole mingit hukkamõistmist, sest ta on loonud teid armastuses.

Esimeste teadmiste avamine.

Milleni see avastamine viis edasi ja mis hakkas toimuma edaspidi? Planeedil hakkasid avanemised pidevalt toimuma, avanes suurem mõistmine, millega kaasnes asjade ümberkirjutamine ja ümberformeerimine, kõiges, mida olen teile edastanud. Ma tean seda seetõttu, kuna olen varemgi seda kõike näinud. Ma räägin teile ajaloost, et te näeksite, millest see on tulnud ja mis sellest välja kujunes.

Kõige hämmastavad saladused, mida te saite, olles lemuurlased, tulid esmaallikast, Õpetavast Ringist ( Kanaldus postitatud 27-29.03.2018). Need teadmised pidid jääma varjatuks, neid ei saadud edasi anda, neid sai üksnes säilitada. Neid saladusi te saite õppides Lemuurias, need säilisid üksnes salaühingutes, milliseid on teil olemas ka käesoleval ajal. Ja need hakkasid avanema praegustes uutes energiates. Teil seisab ees näha, kuidas salaühingute salastatud informatsioon hakkab  avanema kõigile. Sellest saab metafüüsika ja selle otseses tähenduses.  Olete te ka ise loomas neid ühinguid, kus saate õpetada neid asju juba avalikul, mitte enam salaja. Ma rõhutan, et see on esmakordne, kus saate sellise võimaluse, et  teha seda, kartmata tagajärgi ja tagakiusamisi.  Leidub ka neid, kes siiski veel kardavad tulla oma Valgustöötaja kambrist välja, kardavad seetõttu, et viimati, kui tulid välja, sellele olid kurvad tagajärjed. Kuid nüüd seda enam ei juhtu.

Akašide süsteemi uus kontseptsioon.

Nüüd edastan teile teise kontseptsiooni, mis võib viia teid oma mõtetes tupikusse. Kallid, kui kavatsete muutuda veidi enam paljumõõtmelisemateks, siis peate hakkama mõistma ka teist liiki Akašide atribuute. Seetõttu teeksin teile väikese kokkuvõtte üldisemast  informatsioonist. Praeguses, uutes energiates, süsteemid, mis ei tööta veel korralikult, edastavad teile uust informatsiooni ning hakkavad muutuma oma meetodites ja lähenemistes aina valgustunumateks. Neis hakkate märkama seda, mis enam ei vasta sellele armastusele, millist on teile õpetatud. Reeglid hakkavad ajapikku muutuma, hakkavad muutuma sellisteks, millistena nad olid palju eoone tagasi. Need reeglid astuvad taas oma tegevustesse. Selline naasemine viib tagasi aluspaneva tõdemuseni, et Jumal on iga ühe inimese sisemuses. Selle fakti tunnistamine on esimiseks asjaks, olenemata sellest, kes inimesed on ja millesse usuvad. See on see ühtne arusaamine, mis on omane teie kõigi jaoks. See paneb aluse Uuele Ilmale, mis tõmbab end välja sellest, kus see praegu asub. Uues Ilmas ei ole enam mingeid sõdasid.

Edasi räägiksin rohkem sellest, millega teil tuleb edaspidi tegemist teha.

On olemas idee Ajarongist, millel te sõidate ja mis ajapikku muutub rongiks, mis on täiuslik, kaunis ja valgustunud, puhas ja vaba, ning see on valmis liikuma otse Valgusesse, kuna tema programmis on täielikult uus informatsioon. Need, kes seda ei usu, siis selgituseks ütlen, et teie kõikide Akašides on olemas ennetav ja edumeelne informatsioon, mis räägib, millega teil tuleb edaspidi tegemist teha. Ja sellest hakkame rääkima ka edaspidi. Aeg  käib ringiratast. Nii on alati olnud, aeg on alati liikunud mööda ringi. Kujutlege järgnevat.

Rong  liigub mööda raudteed ja rongiks oled sa ise, see on inimrong. Sa püüdled kogu jõust. Oled suuteline sõitma kiiremini ja aeglasemalt, täpselt nii, kuidas soovid. Kuid rongil on üks omapära, ja see on, et ta ei sõida kunagi tagasi, ta sõidab alati edasi – Tulevikku. Rong viib sind alati  selle poole, millega tuleb sul edaspidi kokku puutuda Seljataha jääb üksnes see, millega olid kokku puutunud, mida olid teinud ja mida lõpuni viinud. See on see, kuidas teile see näib.

Nüüd tahaksin teile edastada väikese lisakujutluse. Kujutle, et rong sõidab ümber planeedi (unusta relsid, millised on ka ookeani pinnal). Asi on selles, et sinu Tulevik jõuab järele sinu Minevikule.  Kas sa suudad jälgida seda mõtet? Sa  kihutad ühes ja samas raudtee tsüklis ja järsku on sinu ees sinu minevik.  Kõik, mis minevikus toimus, kõik on tallel sinu Akašides ja see on kui kivisse raiutud. Siin ei ole vahet, kas selles on üks või mitu tsivilisatsiooni, sest see ei oma mingit tähtsust. Selle kontseptsiooni peamiseks on see, et tulevikus teil tuleb kohtuda oma möödunud salvestistega. Mõned teie seast ei mõista, mida see tähendab, nad arvavad, et kõik oli tehtud ja lõpule viidud. Kuid kõik ei olnud hästi tehtud ja kõike ei saadud lõpule viia ning  osa asju viis krahhini, ega andnud tulemusi. Seetõttu ongi see taas teie ees. Ja selle asemel, et võtta minevik endasse ja vedada endaga kaasa, oleks parem teha end puhtaks sellest kõigest, nagu tehakse suurpuhastuse ajal. Oleks parem, kui olete selleks varem valmis, parem on märgata ja tunda ära, ning teha puhtaks juba eelnevalt, enne, kui see uuesti ilmutab end.

Kas see tundub teile liiga keeruline? Mu partner on selgitanud seda, mida olen edastanud teile. Neile küsimustele saab anda vastust üksnes Tulevik.  Andsin just teile miskit väärtuslikku, olulist ja kasulikku.

Krayon, kas tuleb selline aeg, kui saame teha omad Akašid puhtaks kõigest ja ka sellest, mille sisse on sõitnud minu rong?Teha puhtaks Akašide minevik, olevik ja tulevik? 

See on palju keerulisem ja see on teie järgmiseks sammuks. Ma räägin teile sellest, et see ei oleks teile üllatuseks. Avanevad vastavad protsessid, mis võivad aidata teid selles. Kui hakkate tundma ja mõistma seda hetkel, kui hakkab teiega midagi toimuma, siis see ei vii teid segadusse. Siis te enam ei mõtle, et tegite midagi valesti, ega tekita süütunnet. Lõpuks vaatate seda ja ütlete, et toimus kõik just nii, kuidas rääkis sellest Krayon. Sa võid küll naerda selle jutu peale, kuid see tõesti hetkega lahustub ja kaob, kui tunned äraja teadvustad endale, mis see on ja mida ta endast kujutab. See oli sinu mineviku karma, mis kerkis rongi ette teele, mida parasjagu puhastasid. See oli üksnes fantoom, võib olla nimetaks seda fantoomseks karmaks. Hoiduge fantoomsest karmast, hoiduge fantoomsetest Akašide salvestistest. Kõik avanev on  sinu mineviku fantoom. Ainult  meenuta ja nimeta teda selle nimega, mis ta tegelikult oli ja ta kaob.

See oli keeruline sõnum. Võib olla võtate mõne aja pärast uuesti selle ette, et värskendada oma mälu.

Tulevikku ei ole vaja karta,  heitke minema kõik omad hirmud ja need ei tule teie juurde tagasi. Praegune on hoopis uus teekond, mida te varem ei ole läbi käinud, ega ole ta kellegi poolt ette ennustatud. Käesoleval ajal te ise panete maha sellise teekonna, mida varem ei ole kellegi poolt maha pandud.

Just sellest ma soovisingi teile täna rääkida ja see kõik oli teie jaoks.

Nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEEST poolt, toimetas, Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga