VAIMNE RETRIIT SEDONAS, ARIZONA 30.10- 03.11. 2021

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Teil on alati olnud arvamus, et Looja, Vaim ehk Jumal, on kusagil ülal ja teie olete allpool. Olete alati arvanud, et puudutada tema palet, peate sirutama omad käe üles tema poole ja võib olla teil veab ja Jumal ükskord  teid märkab.

Sageli esitatate küsimuse, et kuidas Jumal näeb teid?

Oleks hea, kui te hetkeks heidaksite minema käesoleva reaalsuse ja selle asemele manaksite ruumi, millel on paljumõõtmeline avarus. See avarus on täis Vanu Vaimsusi, kes on kogenud sellel planeedil kõikvõimalikke kogemusi. Heitke kõrvale kõik oma inimlikud asjad ja saage hetkeks paljumõõtmeliseks, vaid hetkeks. Kujutlege vaimsust, kes suundub läbi sündimistuulte planeedile Maa. Kui ta on lapsena teadvustunud uude ellu, teda hakkab huvitama, kust ta on pärit, kas Looja on olemas ja kui on, siis kas ta on  kusagil tema kõrval, või ta on temas, sest tal on selline tunne.

Peatu hetkeks ja küsi endalt:

  • Kuidas sa ennast tunned?
  • Mida sa läbi elad?
  • Kas sulle tuleb pisar silmadesse?

Võite tänada last, et tema mõistab enamat, kui teie. Tänage last, et ta on lahti mõistatamas mõistatusi, et ta mõistab seda, mida teie ei mõista. Tänage last, et ta leidis teid ja ulatage talle käsi, et ta saaks viia teid uutele loomistele. Selline on Looja töö teiega. Selline on planeedi suurim Tõde, mis on olnud suurepäraselt teie eest varjatud.

Maistes, madalates energiates, olete seadnud üles kena stsenaariumi Jumalast, pidades teda Kõrgemaks Isaks. Kuna planeedi teadvuse tase on tõusmas, siis Vanad Vaimsused, kes on ärganud, mõistavad, et see kõik ei ole üldsegi nii, vaid kõik on hoopis enamat. Süsteem, millest räägib minu partner, on üksnes informatsioon, mis toob esile Suurima Tõe planeedil. Teie olete selle süsteemi osa hetkest, kui väljusite sündimise tuultest. Mõnedki teist kurdavad, et selle mõistmisega neil on probleeme ja et valgus libiseb neil käest.

Edasi räägiksin veidi pimedusest ja valgusest ja selle valemist. Valgus ja pimedus on ebatavalised seetõttu, et neis on esoteerika, millest inimestel ei ole isegi aimu. Olete harjunud, et valgus ja pimedus on nagu stiihiad teie ümber ja need on alalises liikumises. Kuid tegelikult nii see ei ole.

Kui olete akendeta toas, kuhu ei pääse mingi valgus, ega ole süüdatud ühtki tuld, siis mis sellisel juhul toas on?

Seal on pilkane pimedus. Seega, ka teie planeet iseenesest kujutab just sellist tuba. Pimedus ei ole aktiivne, sest seda pole loodud – see üksnes on. Pimedus on kõigest valguse puudumine. Kui ilmub valgus. siis pimedus kaob ja mida eredam on valgus, seda jäägitum on pimedus. Seega väide, et pimedus võitleb valgusega, ei saa kuidagi olla tõene. See ehk vaid näib teile nii. Lülitades valguse sisse, näete ikka sama, mis on alati olnud. Pimeduse hiilimist ei ole olemas. Teie ülesanne on tuua valgust planeedile, mis on jätkuvalt pimeduse katte all ja tuua selliselt, et see ei kustuks iialgi. See on osa küsimusest, osa kavandusest ja on osa asjadest, mida saate siin teada.

Vanad Vaimsused, on veel miski, mis hoiab teid pimeduse eest ja mis näitab teed, kui vajate seda. Seega, on siiski üks asi, mis ei lase pimedust teie ellu ja  ma annan teile nüüd selle valemi. See ei ole ei Krayoni sõnum, ega ole ka Looja sõnum. See on RÕÕM. Üksnes rõõm saab pagendada pimeduse. Kui suudate olla rõõmuküllane ärkveloleku ajal, kui suudate keskenduda sellele, mis toob rõõmu teie ellu, siis valgus ei saa iialgi kaduda teie juurest.

See on vastus Jumala otsingutele, et kuidas tunnete end?

Tõstke käed, sellega annate märku Loojale, et olete valmis astuma ühendusse temaga ning seda ta on oodanud ammu. Ta on tänulik, et olete jõudnud selleni.

Selline on tõde ja see on tõeline.

31. November 2021

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Täna pöördun Vanade Vaimsuste poole, kes on aldimad kuulama seda laadi sõnumeid. Olen rääkinud enamuselt sellest, et te elate Suure Ülemineku ajal, kuid see ei ole üksnes aeg, kus kõik on muutumas.

Tahaksin rääkida neist ülemineku tahkudest, milliseid Vanad Vaimsused on oodanud juba ammu. Peale planeet Maale sündimist, olete saanud teada, kes on Looja ja kes on Vaim, keda peate Jumalaks. Need asjad on seonduses läbi armastuse. Kuid asjad, mis on seonduses usuõpetustega, kannavad metafoorilist hõngu.

Tahaksin taas teile rääkida inimesest, nimega Wu, kes ei ole ei mees, ega naine, ta on inimene. Kuid loo tõttu tõttu, nimetame teda meheks. Wu on esinenud vestetes pea 30 aastat. Wu on vaimne inimene, kes on elanud vaimset elu ja ta on Vana Vaimsus. Temale sai räägitud Üleminekust. Kuid ta ei tea, mida oodata, kuigi on ootamas uut energiat nii endale, kui ka planeedile. Wu on planeedil juba väga ammu, seega, võiks öelda, et ta on oodanud sellist asja, mida nimetame Ülestõusuks. Tal on meeles, kui inimesed lugesid ja rääkisid temale, et saabub aeg, kus tuleb liikuda ülestõusu poole. Wu palvetas omal viisil, mediteeris omal viisil ja suhtles oma Kõrgema Minaga.

Ta hakkas huvi tundma, et kas ka temale leidub koht Ülestõusus, et tõusta üles koos teistega?

Tal oli ettekujutus ülestõusust, kuna oli lugenud sellest Pühakirjades, eriti ta uuris iidseid Pühakirju, lugedes ja uurides hoolega Eelija ülestõusu kohta, et kuidas see oli ja kuidas toimus tema ülestõus. Ta nõustus, et see oli kaunis aeg, et see oli see, mida oli vaja, et just seda tahab ka tema. Ta palvetas, et vaim viiks teda ülestõusule. Ja ei läinudki mööda kuigi palju aega, kui koputati tema uksele ning ka ta ise oli  tundnud, et see peaks peatselt toimuma. Selline oli tema tunnetus. Avades ust, ta nägi väiksemat kasvu meest naljakas riietuses ja väikese kaabuga ja see mees ulatas temale paberlehekese. Wu võttis selle vastu, pani ukse kinni ja mees lahkus. Wu uuris lehekest ja mõistis, et see oli pilet. See oli pilet rongile nimega Ülestõus.

Wu imestas, et miks ta peab minema rongile. Kuid ta ei esitanud küsimusi, kuna mõistis, et Jumal tegutseb teadmatuid teid mööda. Peamine oli see, et temal on pilet ülestõusuks. Ta uuris hoolega piletit ja sellele oli märgitud koht ja sõidu algusaeg. See tekitas temas mõningat segadust, kuna seal oli surma aeg, kuid pilet oli temale, aga ta oli ju soovinud kohta ülestõusuks ja inimene tõi temale selleks pileti. Ta ootas päevani, mis oli piletile märgitud ja ta oli sõiduks valmis. Kaasa ta ei kavatsenud midagi võtta, sest ta ei kavatsenud sõita kusagile, ta kavatses tõusta üles, mis ilmselt pidi toimuma rongiga. Ta mõtles küll, et see ei ole tavaline, kuid, sellegipoolest, ta hakkas astuma vaksali poole. Seal seisiski rong. Wu vaatas ringi, kõikjal olid inimesed ja kõigil olid näpus piletid.

Ta mõtles, et kas see on mingi metafoor, udune joovastuslik metafoor, või midagi sellist, kus kõik olid minemas ülestõusule, korraga ja ta ei saanud sellest aru. Ta siiski mõistis, et temal on käes see, mida oli pikemat aega palunud endale ning see rahustas teda mõnevõrra. Ehk mees, kes tõi temale pileti, võis olla omal viisil ingel, või midagi sellist, aga sellel ei ole enam mingit tähtsust, kuna pilet on temal näppude vahel. Ta uuris rongi ja märkas sellel silti – „Ülestõusu rong“. Ta läks rongile ja see hakkas liikuma. Wu pööras pilgu jaamahoonele, millel oli silt  „Dalsville.

Inimeste näod, kes sõitsid ülestõusule, olid õnne täis. Rong sõitis kaua, aina sõitis ja sõitis. Wu peatselt mõistis, et mingil hetkel see kõik peab muutuma, ehk rong hakkab sööstma taeva poole ja siis juhtub veel midagi, et juhtub see, mis peab juhtuma, kui ollakse surnud. Temale isegi meenus see, mida oli räägitud ülestõusust, et see ei ole üksnes taevastesse minek, et see on midagi enamat. Ta arvas, et uus energia oli toonud temale midagi ootamatut ja et tema  sõidab sellesse. Mõeldes nii, ta oli nõus kõigega, mis tuleb.

Rong ei sööstnud taevasse, ega juhtunud temaga midagi, ta aina sõitis. Ta sõitis läbi pimedatest kohtadest, tunnelitest, sõitis mööda hirmutavatest asjadest. Wu pidas rongi pühaks ja oli kindel, et nendega ei juhtu midagi. Lõpuks rong hakkas kiirust maha võtma ja tegi aeglaselt pöörde nurga taha, ja siis rong peatus. Wu oli šokis, kui nägi jaamahoonet, kust ta oli alustanud sõitu. Kuid nüüd jaamahoone seinal oli üleval kiri „Tere tulemast ülestõusule.“

Wu ei osanud seda oodata. Ta oli pettunud, peale vaid ühe asja, et kõikjal, kuhu ta ka ei astunud, maa hakkas helenduma. Ta pööras pilgu jaamahoonele ja see hakkas muutma värvi, ta märkas taimi, mida varem ei olnud märganud. Wu hakkas mõistma,  et tegelikult ta polegi lahkunud oma kodust. Kõik mis on toimunud, oli toimunud tema sees. Ta oli tõusnud oma teadvuse teisele tasemele, kus kõik senine hakkas muutuma. See ilmselt tuli sellest, et ta leidis RÕÕMU, mida seni temal ei olnud. Ta mõistis, et kuna ta on ühtne kõikide asjadega, siis tahaks jääda planeedile, sest ta saaks muuta paljut, kuna nüüd see on temale jõukohane. Ta mõistis, et selline ongi ülestõus. See on vibratsioonide tõus, mis viib tasemeni, kuhu oli tahtnud tõusta. See oli tase, kus kaovad haigused ja muud probleemid ning see on hulga enamat, kui maja, milles oli seni elanud.

Selles loos on midagi enamatki. Kui mõtlete sellele, siis mõistate, et selles on midagi lootustandvat, mis aitab teil saada väge, et luua midagi enamat. Kallid, teil on olemas võimed, külastada selliseid kohti, millistest teil ei ole isegi aimu, kuid nüüd  võite pääseda sinna. See aeg on kätte jõudmas.

Oleme rääkinud, et olete ülestõusu ära teeninud. Vana Vaimsus, oled läbinud paljut paljude elude jooksul ja oled kokku puutunud paljude vanade energiatega. Mõned teie seast pääsesid sellest läbi suurte raskustega. Te olete selleni jõudnud ja olete valgustamas üle seda kõike, olenemata sellest, mis teie ümber toimub. Mõistes seda, saate luua seda, mida olete alati tahtnud luua, ehk äratada see, mis on olemas teis endis.

02. November 2021

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Kõigi pühakute eelõhtul, kõigi pühakute päeval, sellel Halloweeni ajal, tahan esitada sõnumi, mida nimetaksin – „Asjad, mis äratavad teid öösiti.“

Teile, tegelik reaalsus, on teie jaoks selline üksnes seetõttu, et see on rajatud asjadele, kuidas te neid teadvustate ja vastu võtate. Praktiliselt see on peaaegu sama, kui istuda pimedas laekas-toas, kus olete teadlikud üksnes asjadest, millistega  kokku puutute ning ülejäänut teie jaoks ei ole olemas. Tõepoolest, teie seas on neid, kes ei ole kunagi olnud sellises ruumis, ega ole kuulanud kunagi selliseid sõnumeid, enamgi veel, kuna ei mõisteta, millest räägitakse, ega ei saa räägitut käega puudutada, siis peate seda kõike ebanormaalsuseks. Ja need inimesed  jäävad hea meelega oma laekasse.

Kui küsida neilt, kas nad usuvad üksnes seda, mida saavad näha ja katsuda?

Küsida, et mida nad ütleksid gravitatsiooni kohta, mida samuti ei saa ei katsuda, ega näha?

Nad kinnitavad, et teavad gravitatsioonist ja ütlevad, et see on mõõdetav ning seetõttu saab kinnitada selle olemasolu. Kui küsida neilt armastuse kohta, siis tõmbuvad endasse ja keelduvad edasisest suhtlusest. Nii see on, kui asi puudutab asju, mida ei saa näha, ega puudutada, siis keelduvad sellest rääkima.

Kuid on üks huvitav asi, mida tahaksin arutleda teiega ja mis on seotud paljude reaalsustega. See on küsimus, et kas saab olla üheaegselt kusagil teises reaalsuses, teises mõõtmes ja teha sama, mida teen siin, planeedil Maa, et mõlemas kohas üheaegselt, kuid ilmselt sealses ajas?

See on küsimus, mida on küsinud paljud.

Kas see miski on teis siiski olemas, mis paneb teid seda küsima?

Selle küsimusega tegelevad ka teie füüsikud, kes otsivad Maa taolisi planeete, teistes mõõtmetes, mis võiksid olla sarnased, planeet Maaga. Püüan anda sellele vastuse, kuigi see võib viia teid segadusse. Teeksin seda koondülevaatena.

Jah, selline koht on olemas. Kas olete imestunud, seda kuuldes?

Need lugematud Maad, lugematud „teied „ on olemas üheaegselt, siin ja praegu. Seega, te olete paljudes reaalsustes korraga. See inimene, kes on teises reaalsuses, kes ärkab ja saab teadlikumaks, on võimeline nägema ka teisi planeete, ja on suuteline minema üle teise reaalsusesse, kuid mitte teie siin. Ometi kõikjal kõik toimub üheaegselt. See ka selgitab, miks üks inimene näeb üksnes kindlat reaalsust. Teil on väga palju erinevaid teid, igaüks on oma mõõtme reaalsuses, kuid samas, üheaegselt koos teistega. Kuid on olemas inimesi, kes näevad asju ja elavad läbi asju, mis kuuluvad esoteerika valdkonda, samas mõistmata, et kõik need asjad siiski kuuluvad mingisse reaalsusesse.

Mõneti inglid ilmutavad end seal, kus on mängus armastus, rõõm ja nad on olemas nii neile, kes neid näevad ja ka neile, kes neid ei näe. Mõlemad on koos ja ühes kohas, kuid nad on erinevates mõõtmetes.

Räägime taas Wu’st ja ta on jätkuvalt mees. Wu on vaimne inimene ja vägagi vaimne. Oma kultuuri kohaselt käib ta pühakodades ja ta tunnustab Jumala armastust ja ta usub prohvetitesse. Ta teeb palju muudki, mis on seotud usuga. Wu püüdis näha oma elus üksnes seda, mida pidas vaimseks oma elu jaoks. Ta palvetas palju ja Jumal võttis teda kuulda.

Ükskord, ühel ööl, hakkas midagi toimuma ja see äratas Wu’d 3:30. Ta ei mõistnud midagi ja pärani silmi vahtis ringi, vaadates oma pimedat magamistuba. Ta ei suutnud mõista, mis toimub ja see hirmutas teda.

Nüüd küsime, et mida ta kartis?

Kui miski toimub, mis ei ole teie reaalsuseks, siis olete hirmunud sellest, sest see hirm on teisse programmeeritud. See oli programmeeritud Wu’sse juba sünnist alates, kui temale öeldi, et ühed asjad on, mida ta teab, kuid on ka teisi, mida ta ei tea. Et kui ühel hetkel ilmuvad teistsugused asjad, siis need on kindlapeale kurjad.

Wu oli hirmul, et mis see oli, mis äratas teda 3:30 öösel?

Ta vahtis magamistoas ringi ja paljud asjad võtsid hirmutava kuju ja ta tundis hirmu. See hakkas toimuma nii ka järgmisel ööl ja edasi ka järgmistel öödel. Aitab, ütles lõpuks Wu, ma hakkan magama valguse käes. Nädal hiljem öine valgus kell 3:30 hakkas vilkuma ja ta ärkas selle valguse vilkumise peale. See on võimatu, ütles Wu, siin on midagi korrast ära ja ta hakkas kartma veelgi enam, kui enne. Tema arvates on ruumis midagi, kuid ta ei saanud aru, mis see on. Wu seadis üles videokaamera, et teha selgeks, et olla kindel selles asjas ja et äkki see kõik viirastub temale. Kaamera salvestas üksnes valguse vilkumist ja see oli ikka 3:30 öösel. Wu ei tahtnud sellest kellegile rääkida, et keegi ei saaks teada, mis tema magamistoas toimub.

Mõned nädalad hiljem ta ärkas mitte üksnes valguse vilkumise peale, vaid kuulis ka mingit üminat. Nüüd oli ta kindel, et tema toas elutsevad kummitused. Nii see jätkus ja jätkus ning Wu oli jätkuvalt hirmul. Ja edasi ta tegi otsustava sammu ja ta ütles endale, et kolib ümber võõrastemajja, et ta peab end välja puhkama. Ta koliski võõrastemajja. Kuid öösel, taas 3:30, teda äratasid vilkuvad tuled laes. Nüüd ta oli kindel, et see on viirastus.

Wu mõistis, et viirastused jäävad teda jälitama kõikjale, kuhu ta ka ei läheks. Ta otsustas naaseda koju, kuna mõistis, et viirastusest pääsu ei ole ja ehk tuleks proovida teda minema ajada. Ta võttis ühendust nendega, kes saavad kõrvaldada negatiivsuse elamisest ja teha elamise viirastustest puhtaks. Tuldigi, tehti sellekohaseid riituseid ja teisigi, erinevaid puhastusi. Lõpuks Wu võis tunda end rahulikuna ja Wu mõtles, et Jumal tänatud,  minu tuba on nüüd puhas negatiivsest energiast, ma tänan sind Jumal ja läks magama. Kuid 3:30 valgus hakkas taas vilkuma.

See lugu on inimesest, kes tahtis väga mõista asju, mis teda ümbritsesid, kuid ta ei suutnud saavutada seda, mida püüdis saavutada. Wu lugu on veste reaalsusest, mis oli temasse sedavõrd programmeeritud, et ta ei suutnud mõista, mis tegelikult tema ümber toimub. Seetõttu ta ka kartis kõike. Lugu räägib, et Wu elas head elu, ta oli hea inimene. Kuid ta ei saavutanud seda, mida tahtis ja ei suutnud mõista, mis toimub tema ümber. Ta oli veendunud, et tema ümber  on viirastused.

Kui ta lahkus manala teed, siis eesriide taguses, tema tuleku puhul, oli kena ja suurepärane koosolemine. Ta tundis armastust oma vaimsuse vastu ja tunnetas, et on koos perega. Seal ta kohtas inglit, kellele rääkis, mis toimus temaga oma elu lõpus, et ta ei suutnud päriselt mõista, mis  temaga toimus. Ehk ingel aitaks mõista seda. Ta oli kogu oma elu palvetanud vaimsete asjade poole, oli soovinud Jumala armastust, tahtis puudutada oma prohveti palet ja kõik, mida ta sai vastu, olid üksnes viirastused.

Ingel selgitas Wu’le, et mina ajasin sind üles 3:30, et anda sulle märku, et ma olen sinu kõrval. Kui see ei aidanud, siis ma hakkasin vilgutama valgusega. Kui ka see ei aidanud, siis ma laulsin sulle. Võõrastemajas vilgutasin tuledega laes. Kuid sa ei tahtnud mõista, et andsin sulle märku, et ma olen sinu kõrval. Wu ei osanud isegi ette kujutada sellist asja. Ta jõudis kokkuleppele ingliga, et kui ta naaseb uude ellu, siis püüab mõista neid asju, mis ajavad teda keset ööd üles. Et ta püüab mõista asju, mis on väljaspool tema reaalsust, püüab näha neid sellistena, millistena need on.

Kallid lugejad, neis vestetes on peidus palju seda, mis toimub teie reaalsuses. Olete programmeeritud kartma seda, mida te ei suuda mõista. Kõik te olete programmeeritud teatud tasemel mitte mõistma seda, mis on väljaspool teie reaalsust.

Seega, kui vaimsus teis hakkab endast teada andma, siis ei tasu seda karta. Vaimsus püüab avalduda mingil viisil, mis võiks olla vastuseks teie küsimusele, kuid, kuna te ei ole veel valmis mõistma seda, siis lükkate alateadlikult selle kõrvale, võib olla ka sellepärast, et te ei tea, et selline asi on võimalik. Piirate end laekaga ja olete veendunud, et usute vaid laekas olevat. Teatud tasemel te isegi välistate imesid, milliseid tahaksite siiski näha oma elus.

Need on asjad, mille üle tasuks mõelda. Ilmalooja kogu oma kujutelmatus armastuses soovib, et teil oleks küllaga kõike, et saaksite saavutada kõike, mida te ka ei sooviks. Kui see ei ole nii teie elus, siis üksnes seetõttu, et oma kujutelmas olete sellele vastu ja loote oma hirmuga viirastusi. Ja see oleks ka esimeseks tunnuseks, et teie mõistmisega on midagi viltu. Teades seda, võiksite endale öelda, et las kaovad minust kõik kohatud asjad, et saaksin näha valgust, mis on minus ja minu jaoks. Las asjad, mis kutsuvad minus esile hirmu, hakkavad kokku varisema, otse minu silme all. Üksnes nii saaksin tunda end iga päevaga paremini. Siis saaksin minna edasi teisena, kui tulin siia.

Vana Vaimsus, selline on sinu pärand. Selles on palju erinevaid võimalusi minna väljapoole senisest reaalsusest, milline on täis teile räägitut ja õpetatut. Just seetõttu olete täna siin. Vaimsusena olite sellest teadlikud veel enne, kui tulite siia planeedile. Olete ärkamas sellele, mida ei ole oodanud. Siin saate integreerida seda enda teadvusse.

See oli mulle ka põhjuseks tulla sellele planeedile 32 aastat tagasi. Selline töö oli suunatud just neile aegadele,  et tervendada Vanu Vaimsusi, äratades neid keset ööd.

Ja nii see on…

Krayon

03. November 2021

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Kallid, kui te vaataksite planeeti ja vaimseid süsteeme, milliste alusmõisteks on Looja, Jumal, Vaim, kuidas te ka ei nimetaks neid, siis kõik see räägib sellest, et need kõik on taevast päritolu, kuid teie olete istumas siin, nendel toolidel. Seetõttu sugeneb kummardamise tunne, alt üles. Jääb mulje, et Jumal on kättesaamatu üksnes seetõttu, et ta on väljaspool inimteadvust ja inimmõistust. Kuna olete inimolevus, siis tuleb peatuda ja tunnistada endale, et te  olete allpool Kõigevägevamat. Selline on teie valdav suhe sellesse. Kui vaatate uskumuste süsteeme üle planeedi, siis need kõik teevad inimolemust madalaks ja tõstatavad Jumala tähtsust. Seetõttu, kogu oma eluajal, püüate rühkida ülespoole, et küündida suhtluseni Kõrgemaga, tõusta mööda treppi üles, et olla Jumala palele lähemal.

Kas mõistate, millest räägin?

Olete Valguse ajastus ja valgus on teie teadvustus. Praegu teadvustate teid ümbritsevat nii, kuidas te ei ole seda kunagi varem teadvustanud. Teadvustate oma intellekti sootuks teisiti, kui olete teinud seda varem, kuna ta juhib teid uutesse asjadesse. Olete teadvustamas, et teie suhted kõige võimsamaga on sootuks teised, kui oli teile räägitud. Avastamine algab vähesest. Teie seas leidub neid, kes hakkavad mõistma, et Jumal on midagi enamat, kui on teile räägitud. Sama kehtib see ka teie kohta ja selline mõistmine soodustab uut mõistmist. Ja see hakkab tulenema neilt, kellelt te ei oleks osanud seda oodata või nendelt, keda te ei ole kunagi varem kohanud. Nendeks võiksid olla ehk isegi teatud religiooni esindajad. Võivad esile tulla usu süsteemid, millised surusid kunagi inimesi põlvili, kuid nüüd hakkavad aitama mõistmiste avardumisel. Seega, religiooni alused võivad muutuda, kokku varisemise asemel toimub muutunud aluste tugevdamine.

Kas oleksite sellega rahul?

Võib olla sellest saab kõigi aegade suurim vaimne avanemine planeedil. Üha enam ja enam inimesi hakkab jõudma uute ideede mõistmiseni. Kogu Loovuslus ja selle jumalikkus on teis sedavõrd, kuivõrd on teie seesmuses Looja osi.  Seega, uus avanemise laine liidab teid Loojaga sedavõrd, et hakkate mõistma oma seoseid Loojaga. Selline seoste mõistmine avaneb teil ka teine teise suhtes. Teist saab Pere, mille osa olete hulga enam, kui Jumal teie seesmuses ja te saate Looja pere liikmeks.

Järgmise avastuste laineks saab olla see, et teie planeet hakkab särama galaktikas nagu päike. Planeedi teadvus jõuab mõistmiseni, et seni olite pimeduses. Selle teadvustamine ja planeedi sära jõuavad ka teiste planeetideni, millised ammu juba säravad, nagu päike. Nii saab sündida kohtumine teiste planeetidega üle galaktika. Kui teie planeedi vibratsioon tõuseb, siis ta hakkab saatma signaale kõikvõimalikkudel viisidel ja see ütleb kõigile, et teie planeet ei ole enam ohtlik ühelegi planeedile üle galaktika, et ta on ühese Pere liige. See on suurim pidu üle galaktika. See pidu võib toimuda mitte küll siis, nagu teie arvate. Peo ajaks teie väljanägemine võib olla paljus teine, kuid kindlasti, saate olla selle peo osavõtja.

Selline on teie pärand, mis on kirjas teie Akasha Kroonikates. Peo protsessi ettevalmistused on alanud. Kui tahate aidata seda protsessi, olles veel madalates energiates, siis ehk arutaks teiega küsimust, et  kuidas te saate tõsta oma Valgust. Pean silmas teid, kui Valgusmajakaid.

Miks on püstitatud majakaid üle planeedi?

Milleks oli neid vaja ja milline oli nende kasu?

Sellest saab peaaegu otsene metafoor teie jaoks. Majakad on püstitatud rasketesse piirkondadesse. Teie, Vanad Vaimsused, olete nendeks, kes levitavad valgust. Ei tasu imestada, et olete peaaegu alati rasketes piirkondades. Majakad seisavad ohtlikes kohtades, et hoiatada laevu ohtude eest. Laevad, tänu majaka valgusele, saavad märgata õigeaegselt ohtu.

Samuti, vanad vaimsused, levitavad valgust kõikjal, kus nad ka poleks. Neil on majaka võimed ja liikudes kohast kohta, saavad külvata valgust kõikjale, mida ei saa teha kohale püstitatud majakas. Metafooriliselt levitate valgust pimedatesse kohtadesse, ise seda teadvustamata. Sisenedes ruumi, see ruum muutub valgeks neile, kes istuvad selles ruumis veel pimeduses. Selline on teie väli, millest oleme rääkinud palju kordi ja mida te ise ei teadvusta endile. Paljumõõtmelised asjad toimuvad ka nendega, keda te isegi ei tunne.

Laeva kaptenid, nähes majaka valgust, juhivad oma laevad ohust mööda, isegi tundmata majakavahti. Vanadel aegadel majakal oli vaid üks majakavaht, kes elas majaka kõrval ja süütas valgust igal õhtul.

Nendeks oletegi nüüd teie, ainult teie. Selline on Vanade Vaimsuste ülesanne planeedil. Paljud teist on juba teadvustanud seda. Seda mõista ei ole kuigi raske. Teie valgus on koondvalgus, mida levitate kõikjal, kuhu te ka ei läheks. Kõik juhendajad ja inglid on osa sellest valgusest ja toetavad teie valguse väge – teil ei tule teha seda üksinda, kuid see ei ole alati teile kuigi kerge.

Ma ütlen teile, et igal inimesel on olemas mitmemõõtmeline osa ja see on teie DNA-s, see on igas teie keharakus ja see hakkab valgust vastu võtma. Planeedi nihe seisneb selles, et te saate rohkem  vastu võtta mitmemõõtmelist teadlikkust, mis hakkab arenema kõrgemaks Teadvuseks.  ⠀ ⠀⠀

Enne retriidi lõppu annaksin teile mõned näpunäited valguse hoidmiseks ja selle levitamiseks.

Oletame, et olete mingil taolisel koosolemisel. Olete koos ka nendega, kes eriti ei poolda neid vaateid. Nad ehk isegi võivad arvata, et teie mõistusega ei ole kõik korras. Ehk isegi arvavad, et see on kõigest mingi Krayoni kultus, kuhu inimesed tulevad kuulama totraid asju ja millistesse tuleb veel ka uskuda. Seega, kui koosolemine on läbi ja on aeg minna laiali, siis võib olla kodus, teie tuttav küsib irooniliselt, et kuidas oli see kultuslik koosolemine, et kas saite kokku võõrplaneetlastega ja mida rääkis täna magnetiline ingel?

Kui pöörate end küsija poole, siis te suunate valguse temale, samas ütlete talle tõsiselt ja õrnusega, et ta (Krayon) soovitas mul suhtuda sinusse mõistvalt, nagu heasse kaaslasesse. Küsija, kuuldes seda, jääb mõtlema ja võib olla järgmine kord ta ei suhtu enam nii irooniliselt selliste koosolemiste külastusse. Just seda teevadki tänavu Valgustöötajad. Inimesed  märkavad teie valgust ja see teie valgus muudab inimesi.

Ja nii see on…

Krayon

Toimetas  Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga