UUED SÕNUMID ARKTUURLASTELT

 

Kallid lugejad, nende sõnumite eesmärgiks on aidata neid, kes on valmis aitama kõiki teisi enda ümberolevaid, ükskõik mis tasemel nad ka poleks. Me mõistame, et teie elu on paljudes asjades muutunud raskemaks. Palju harjumuspärasest enam ei rakendu nii nagu varem. Lubage protsessil kulgeda ajakohaselt. Enamus seni veel ärkamatutest on ärkamas, kui mitte täiesti, siis vähemalt kõrgema mõistmiseni, mis on tegelikult elu. Energia, mida olete tunnetamas, muutub aina intensiivsemaks. Kõrgelt resoneeruvad Valguse energiad, astudes kontakti teiega, hakkavad paljastama madalaid tihkeid energiaid, millised  domineerisid ja määrasid inimmõtteviisi eoonide ajal. Kõrgesageduslik energia paneb inimesi kahtlema oma senistes valikutes, veendumustes ja elueesmärkides tervikuna, kuigi nad on elanud nende kohaselt kõik seni olnud ajad.

See, mis praegu toimub, on libaveendumuste lahustumine ning see on esmane eesmärk.  Toimuvad paljastused, ärkamised ja vanade, juurdunud paradigmate maha võtmine. Ei tasu lasta silmist fakti, et te olete valinud ise kehastuse just neil aegadel. Seda mitte üksnes oma energiate puhastamiseks, aegade jooksul kuhjunud saastast, vaid ka selleks, et olla toeks kollektiivse teadvuse taseme tõstmiseks. Kõik kulgeb kavandi kohasel, nii seesmiselt, kui väliselt. Usaldage uut ja lõpetage vana kasutamine. Kogu aeg teha-teha-teha – selline oli vana kolmemõõtmelise energia tegevus ja te olite sellele  programmeeritud.

Käesolevad muutused saavad toimuda üksnes läbi teie enda seesmise lätte, mis on loova mõtlemise ja uute ideede allikaks. Vastuseid ja lahendusi saab teha iseseisvalt, olenemata sellest, kuivõrd mandunud on probleemid. Praktiliselt lahendused tulevad näiliselt tavalistena, kuid need töötavad suurepäraselt. Võib olla paljud teist, hakkavad tunnetama isegi sulandumist teistega. Selliselt algab ühesuse teadvustamise teadvustatud ärkamine. Iga tõe teadvustamine algab tillukesest Valguse killust teadvuses. See väike samm on tegelikult suur samm inimese jaoks, kes on alati elanud täielikult kolmemõõtmelise mõtteviisiga. Seejärel see tilluke kild hakkab kasvama suureks reaalsuseks, mis omakorda lahustab kõike, mis ei ole temale kohane.

Ärge arvustage ümberolevate pingutusi, või nende tegevusetust. Igaüks areneb oma tempos. Mõnedel on veel palju kolmemõõtmelisi ülesandeid, samas teised, on juba lõpetamas omadega. Peate meeles pidama, et igalühel on oma Kõrgem Mina ja Juhendaja. Selle teadmine aitab hoiduda õpetamast neid, kes väldivad valgustunuks saamist. Vaimse õpetaja töö seisneb käe ulatamises sellele, kes abi vajab, kuid kunagi ärge sirutage kätt neile, kesi puiklevad vastu mistahes pakutud abile. Samas on juhuseid, kus sekkumine on vajalik. Kuid sedagi vaid juhul, kui on seesmine mõistmine, et abi temale on tõesti vajalik.

Tarvis on teada tõde inimesest, kellega teed koostööd, olenemata tema vaimse une sügavusest. See ei tähenda, et lubate end kuidagi ära kasutada või lasete end hirmutada mistahes usu paradigmadega. Arenenud ja vaimselt teadlikul inimesel on kindel täisõigus otsustada ja välja öelda oma mõistmine. Kuid, ta ei lase kunagi silmist fakti, et nii tema ise, kui ka kõik teised on vaimsed olevused. Paljud ei ole suutelised mõistma rahumeelset astumist, ja tõlgendavad teiste omadusi nõrkusena ja ütlevad nende kohta ägedaid sõnu ja väljendavad raevukalt oma tegevusi. Sellega nad püüavad kaitsta oma veendumusi, püüavad elada sellistena, millistena olid seni.

Ajapikku jõuab teie kõigini, et tingimusteta armastus on elu reaalsus. Ehk mõnedki teist avastavad, et teile hakkavad liginema suhteliselt võõrad inimesed. See on sellest, et nemad tajuvad teie energiaid ja nad on valmis liituma teie taolistega, ehk on valmis isegi enamaks. Jagage neile vaimset toitu, sest nad on valmis seda vastu võtma. Kui püüate jagada vaimset toitu neile, kes ei ole vaimselt veel ärganud, siis sellega vaid hirmutate neid endast eemale. Usaldage enda intuitsiooni – ta on imeline ja hea nõuandja teile.

Iga mõte, mida mõtlete, iga väär veendumus, millest hoiate kinni, on kollektiivse energia osa. Just seetõttu soovitame piirata uudiste jälgimist ja osavõttu mistahes välistest tegevustest, kuna sellega tõstate kollektiivsesse teadvusse vana energia., mida saamas püüate ülevalgustada. Uurige oma veendumusi, võib olla olete jätkuvalt toetumas vanadele kollektiivsetele veendumustele, millised ei teeni enam  käesolevat, edasi arenenut teadvust. Pidage meeles, et avaldumata teadvust ei ole olemas. Iga väikseimgi veendumus, millele  toetute, tuleb ükskord esile ning seda seetõttu, et olete ise Looja. Lubades tõmmata end nii heasse, kui halvasse, isegi ainult välises pildis, siis lisate kolmemõõtmelise kollektiivi omapoolset väge. Kuid see siiski ei tähenda, et sulgete silmad probleemidele ja küsimustele. Te näete kõike, teadvustate kõike, ei eita neid, ega seisa neile vastu, pigem  võtate kõike teadlikult reaalsusena, mis on kõige aluseks, ja mida te jälgite kõrgema teadvuse tasemelt. Kui teete nii, siis tõstate kollektiivi valgust veelgi.

On selliseidki, kes on kehastunud, et olla poliitik, et mängida aktiivset rolli õigusloomes, religioonis, meditsiinis, hariduses ja teaduses. Sellised vaimsused on kõrgelt arenenud ja külaltki võimsad ja nad avavad valgust kõige tihkemates kohtades. Paljud neist on kannatanud, ehk isegi tapetud, nende püüdluse eest, muuta korda. Paljud teevad jätkuvalt  tööd maailma nimel ja püüavad aidata neid, kes on jätkuvalt mähitud vanadesse energiatesse. Kui olete üks neist, siis peaksite teadma, kes te olete. Me austame ja tunnustame teid teie mehisuse ja teie väe tõttu. Hoidke Valgust kõrgel, kõikjal, kuhu te ka ei läheks. Arenenud teadvuse valgus võib olla majakaks neile, kes võitlevad ellujäämise nimel neis muutuste tormides, millised käivad käesoleval ajal. Iga mõte, mida mõtlete, iga koht, kuhu lähete, iga inimene, kellega teete koostööd, on teie vaimse hoole all, just selline on teie vaimususe Valguse töö. Selline on iga Valguskandja töö.

Kunstnik, kes maalib kaunidust inimestele, on Valguse Töötaja.

Farmer, kes kindlustab inimestele väärtuslikku toitu, on Valguse Töötaja.

Õpetaja, kes kannatlikult õpetab lapsi, on Valguse Töötaja.

Ema, kes kannab hoolt laste ja pere eest, on Valguse Töötaja.

Prügivedaja, kes teeb hoolega oma tööd, on Valguse Töötaja.

Igaüks, kes teeb oma tööd hoolega ja armastusega, on Valguse Töötaja.

Iga inimese teadvuse seisund määrab panuse, mida ta toob ilma.

Laske vabaks omad kujutlused pühakutest, vaimsetest õpetajatest, preestritest ja gurudest, sensitiividest ja tervendajatest, neist, kes on erilised ja pühad, neist, kes teie arvates on teist paremad. See on tõsi, paljudki teist, oma vaimsetes teadmistes, olete saavutanud kõrge taseme ning võite olla arenenumad, kui teised. Kuid igaüks teist esindab Jumalikku Lätet. Muud Loojat ei ole kunagi olnud. Selline oli Kristuse sõnum, mida inimesed ei mõistnud ei siis, ega mõista praegugi. Kummardades teda, unustasite tema läkituse. On ju näha, kuidas paljud, tuginedes sellele, mis toimub välises ilmas, võitlevad vaimse tõega. Jäädes oma keskmesse, lubage välisel ilmal teha seda, mis on tema teha. See, mida loete või kuulate, ei kuulu teile, kui vaid ei lisa seda oma tegudesse. Lubage teistel läbida seda, mis neil on tarvis läbida.

Enamus teist on läbinud oma kolmemõõtmelised kogemised, on teinud oma tööd, ega ole kehastunud üksnes selleks, et elada rahulolevalt kolmemõõtmelist elu. Olete tulnud kehastusse, et inimteadvus saaks tõusta uuele teadvuse tasemele. Kuid, kui teete seda samal tasemel, milline oli kolmemõõtmelise veendumuste kujunemise alguses, siis te ei ole suutelised suurt midagi korda saatma. Teil on vaja tulla vanast energiast välja. Lubage kaduda senisel veendumusel, et olete siin vaid selleks, et aidata ja parandada kõiki ja kõike. Teie ei ole siin selleks ning teie tase ei ole enam endine. Paljudel on raske väljuda sisendatud veendumuste kütkest, et selline ongi inimese tee. Peate olema veendunud, et kõik toimuv on vastavuses Looja kavandusele, et iga vaimsus on ärkamise teel ja kindlapeale ärkab täielikult. Konfliktid, segadused ja kaos, millised on täies hoos, on Maa ülemineku aspektid kõrgemate energiate tasemetele. Kõik toimub kavanduse kohaselt ja selles kahelda pole vaja. Usaldage, lubage ja olge.

Kallid lugejad, meie sõnumid, annavad teile lootust ja hingestatust neil rasketel aegadel. Peate kindlad olema, et kõik kulgeb kavanduse kohaselt, kuigi ehk võib teile näida teisiti. Inimesed on ainsad, kes on suutelised looma soovitud muutusi ja tõstma oma kollektiivse teadvuse taset. Paljud teist loodavad, et need, kes on kõrgemates mõõtmetes, tulevad ja teevad selle töö teie eest ära. Nad ootavad ja palvetavad, et vana energia vorm kaoks, kuid nad ei kasuta selleks oma vaba valikut. Keegi siinpool eesriiet ei saa midagi teha teie eest ära.

Edastame teile ühe selgitava teate, et käesoleval ajal, kõrgemad valguse vood katavad teie Maad. Ainult need, kes elavad neis voogudes, on suutelised muutma kollektiivse teadvuse taset. Nende voogude tõttu teie planeedil on suurimal hulgal kõrgelt arenenuid vaimsusi ja neid on tulemas aina juurde. Enamus uutest vaimsustest on puhtad, ega vaja mingit puhastust. Nemad on tulnud, et lisada ülestõusu protsessi valgust. Suurt tööd teevad need, kes elavad kollektiivis, kuigi eelistavad olla eraldi teistest. Avaneb palju sellist, mis aitab mõista, mis toimus möödunud sajandite jooksul. See äratab paljusid nendest, kes jätkuvalt mõnulevad  kolmemõõtmelises unes. Suurem osa informatsioonist on nende poolt eiratav ja kõrvale lükatav, nende poolt, kes elavad käesoleval ajal võimu ja rikkuse nimel ja lõikavad kasu olemasoleva asjades seisust.

Kõik, mis toimub käesoleval ajal, on osa planeedi ülestõusu protsessist. Kontseptsioonid ja uskumused, millised olid kindlad sajandite jooksul, on nüüd vastavuses inimeste ärkamisele, kuid ei saa veel päriselt kaduda, kuna usk nendesse on toetanud ja aidanud aegade jooksul paljusid. Ei tasu silmist lasta fakti, et olete Looja Lätte väljendused, kus samas ise olete Loojaks. Kui jääte keskendunuks Kõrgemale Tõele, siis peatselt tabate, et teie teadvuses hakkavad ilmnema informatsioonid, mis avavad teile vaimse tõe. Need teie seast, keda tõmbab kõrgemale tegevusele, on teadlikud neist, ning tunnetades seda, hakkavad isegi juhinduma neist informatsioonidest. Need teie seast, keda tõmbab vaikusele ja vaikimisele, on majakateks ja nad teevad üleilmalist tööd – on abiks neile, kes heitlevad ja otsivad enamat.

On olemas üksnes ÜKS, kogu elu on üksnes selles ÜHES. Igas inimeses on alati olnud sügav soov ja tõmme ning seesmine püüd taasühineda ENDAGA ja tunnetada end TERVIKUNA.

Kuna kolmas mõõde on üksnes duaalsuse eraldumise mõõde, siis seesmine püüd terviklikkuse poole on inimmõistuse poolt tõlgendatav kui soov ja vajadus romantikale, sõprusele, perele, saada kiitust, tunnustust, ja muid, mistahes liiki seondusi.

Enamus teist on edukalt puhastumas vanast energiast, vannetest, lubadustest, millised vajavad sageli taolise kogemiste kordust, kuna romantilised suhted on mänginud olulist rolli paljude elude ajal ja mängivad suurt osa ka praeguse puhastumiste ajal. Näete sageli ja korduvalt unes inimesi, keda ei ole enam elavate kirjas, või neid, keda pole kunagi selles elus olnud. Nende unede nägemise pärast võite esitada endale küsimusi:

– miks ma pidin seda tegema?

– tegelikult ma ei pidanud seda tegema.

–  miks astusin neisse suhetesse?

–  miks see inimene oli mulle nii ligitõmbav?

–  miks ma tegin väära valiku.  Ja nii edasi.

Selline mõtlemine viib järelduseni, et keegi ei armasta mind tõeliselt ja selline järelduse tegemine on laialt levinud kolmemõõtmelises mõtlemises. Seda tuleb võtta tõsiselt, mõista ja vabaneda sellest, muidu see hakkab teid eemale hoidma nii endast, kui ka teistest.

Peaksite mõistma, et mistahes armastus on üksnes Loovusluse osa ja tuleneb üksnes sellest, seetõttu inimesed iseenesest ei ole võimelised armastama. Jumaliku armastuse tase on igas olemuses juba loovusluse alguste algusest, kuid inimeses see saab väljenduda üksnes sedavõrd, kuivõrd lubab seda iga inimese enda teadvus. Romantiline armastuse tunne on loovusluse armastuse kontseptsioon, mis kajastab vaimsuse otsinguid, läbi mille oleks võimalik taas kord kogeda terviklikkust. Teise inimese otsingud tulenevad sellest, et otsitakse seda, mida endal ei ole. See on puhtalt kolmemõõtmeline mõtteviis.

Kuna duaalsus ja eraldumuse energia juhivad käesoleval ajal Maad, siis kõik armastuse kontseptsioonid (kolmemõõtmelised tõlgenduses) mingil hetkel hakkavad kokku varisema. Kuid samas, mistahes kontseptsioonid on üles ehitatud eksimuste peale. Idee sellest, et ideaalse romantilise partneri leidmine teeb lõpu kõikidele otsingutele ja õnne püüdmisele. Seega, see jääb alati mõtetuks püüdluseks. Kokkuvõttes, seda avastavad enamus teist. See ei tähenda, et te ei saa kogeda maapeal õnne ja täisväärtuslikke suhteid, need on siiski teie üheks rõõmudest, elamisel füüsilises kehas.

Tahaksin öelda teile, kui vaatate inimese silma, lootes, et see aitab teil leida täiuslikku seondumise tunnet, siis olete selles suure pettuse osaline. See tunne saab tulla üksnes teie enda seesmusest. Kuid rõõmu ja sõbralikke suhteid saab kogeda automaatselt, iga partneri vahendusel ja mitte üksnes läbi suhete, mis on üles ehitatud eneseteadvustuse alustel. Kõrgeimat teadvuse tunnetust saab tunnetada siis, kui kaks inimest on koos vaid oma valiku kohaselt ja vaatavad ühes suunas ning mitte  midagi vajamata teine teiselt. Romantilised seondused, armumised, ehk isegi püsivad abielud, on tulenevad enamuselt ühtedest või teistest seondustest oma eelmistes eludes. Igal vaimsusel on oma vaimne pere, või rühm, mille piirides on enamuselt kehastumised, mängides neis erinevaid rolle, millised on vajalikud kogu pere, või rühma kasvuks. Mõned rollid võivad olla inimvaatevinklist negatiivsed, eriti juhul, kui seda on vaja mingi ammu küpsenud probleemi lahendamiseks. Iga roll on valitav enne kehastust. Siit tuleneb ka partneri leidmine elus.

Enamus tihedaid suhteid, eriti abielu paaridel, on millegi lõpule viimiseks, mida ei suudetud teha eelmiste elude ajal. Mõnedele vaimsustele, et olla valmis lõpu protsessiks, kulub veel rida kehastusi. Sellest ka mõned abielud algavad õnneliku kooseluna, kuid mis edaspidi aega mööda lahtub. Kui ühtimise eesmärk on läbi armastuse saavutatud, siis mõlemad võivad valida, kas jääda kokku, või minna oma teed. Ärge püüdke säilitada midagi, mida alateadlikult tunnete, et see on ammendunud, olenemata mistahes välisest survest. Usaldage oma intuitsiooni ja tehke valikuid selle kohaselt. Enamuselt see osutub õigeks nii teile endile, kui teisele. Valiku vabadus võimaldab elada vastavuses oma veendumuste süsteemile.

On ka neid, kes vaimselt on küll ärkvel, kuid välised veendumused ja kontseptsioonid ei luba neil määratleda valikuid ja tegevusi. Koos vaimse evolutsiooniga tõuseb ka vaimne vägi, tõuseb julgus jääda kindlaks endas ja vastata neile veendunult, et „ tänan teie arvamuse eest, kuid ma eelistan otsustada ise.“

Olete kätte saamas oma väge, vaimset väge, milles ei ole enam kolmemõõtmelise väe tunnuseid, millised püüdsid olla teist üle. Vaimne vägi on iseloomu jõud, veendumuslik julgus võtta ette vajalikke tegevusi, isegi kui  tunnete hirmu eesseisva ees. Ei tasu seista hirmule vastu, ega eitada seda. Hirm on võimas atribuut kolmemõõtmelises ilmas.

Vastavalt sellele, kuidas hakkate mõistma ja elama, vastavalt sellele, kelleks või milleks olete, hakkavad hirmud taanduma. Kuna inimmõistus on harjunud kaitsma seda, mida teab, ja mis on kollektiivse teadvuse kohane, siis ta teadlikult ja jätkuvalt külastab neid.

Kuid peatselt hakkate tundma ja mõistma igat hirmu ja hkkate lülituma ümber tõelisele tõele. Teadke, et kõik kulgeb vastavuses globaalsele ja isiklikule kavandusele ja laske protsessil jätkuda. Olge kindel, et šhoud juhtib teie Kõrgem Mina. Lubage toimuda kõigel, isegi siis, kui läheb ülimalt keeruliseks ja õudsaks. Usaldage oma Kõrgemat Mina.

Arktuurlik rühm

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga