SAKRAALSETE TÕDEDE ÜMBERKIRJUTAMINE II OSA – KAHETEISTKÜMNE RING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Kuidas on võimalik kirjutada ümber tõde?

Juba sõna „tõde“ ise viitab millegi stabiilsele ja muutumatule. Kuid samas oleme ka teadlikud, et tõde pidevalt muutub.

Paljudele, sakraalsete tõdede ümberkirjutamine puudutab asju, millised on neile üliolulised ehk isegi pühad ja see puudutab Loojat (Jumalat), teie vaimsust, teie ideede ja reeglite vastuvõttu. Oleme teile varem rääkinud, et huvitav olukord oli siis, kui planeet Maa muutus paljude jumalatega maast, ühe jumalaga maaks ja hakati uskuma, et on olemas üks Looja. Üks tõdedest, mida mainisime eelmine kord, on, et „ ärge mõelge nagu inimene.“

Ma ütlen teile, et te olete alles esimesel vaimsuse küpsuse tasemel. Järgmisena tõusete monoteistlikku tasemeni, kus iga inimese jaoks on oma, enda mõistmise kohane, Kõrgem Looja, ega ole mingit võitlust ühe Jumala pärast. See on tulemas. Kas saaksite kujutleda aega, kus valitses palju Jumalaid. Sellel ajal kummardati Päikest, Kuud, Maad ja tema tuuli, kõiki neid ja palju muid vägesid peeti Jumalateks. Kõigis ühiskondades valitsesid mitmed Jumalad. Kõigis eliitsetes ühiskondades, nagu Kreeklastel, oli palju Jumalaid ja need Jumalad olid vägagi inimlikud. Ajapikku kujunes monoteistlik planeet, ainus Jumal, ainus Looja ning hakati nägema ja mõistama ühest jumalikku armastust.

Ja nüüd mõelge ja öelge, et  mis siis oli tõde ja kas oli mõistlik omada palju jumalaid?

Selline oli nende püha tõde ja  seetõttu peeti ka palju sõdu.

Tänu planeedi teadvustuse ja vibratsioonide tõusule, inimolevuste vastuvõtt on muutumas. Olete eemaldumas vanadest asjadest, vanadest vaadetest ja mõtteviisidest. Eesriie muutub hõredamaks ja kõik hakkab muutuma aina selgemaks.

Ehk oleks huvitav teil teada, milline võiks olla tõde ise?

Seda saaksite näha, kui lähete tavavastuvõtu ja tavamõistmise piiridest välja, ehk tõusete järgmisele tasemele. Siis olete ühe Looja olemasolus kindlad ja näete tema atribuute, millised  avanevad uutes energiates ridamisi. Looja (Jumal) ei muutu kunagi. Ilmaruumi jumalik armastus ei muutu. Muutute üksnes teie. Mida hõredamaks muutub eesriie, seda selgemaks muutub teie teadvustuse tase. Ja siis, kui saate teada midagi, mida varem ei teadnud, tekib teil soov kirjutada ümber kõike, mis oli seni teada. See puudutab rohkem neid, kes ei ole küll vaimsed, kuid vaimsetes asjades valgustunumad ja kes hoiavad kinni reeglitest, mis nende jaoks on seni veel pühad.

Kui näiteks olete füüsik, siis olete teadlik kogu ilmaruumi füüsikast. Kui näiteks olete bioloog, või arst, siis näete enda ees üksnes seda, mida olete õppinud. Koolis olete käinud selleks, et olla see, kelleks olete saanud. Olete teadlikud keemiast, anatoomiast ning olete sellega tegelenud pikka aega. Seetõttu, igas uues olukorras, saavutate soovitud tulemuse. Kuid nüüd on sündimas midagi, mis paneb ümber mõtestama seni teada olevat. Teaduses  see sünnib pidevalt, taas ja taas.

150 aastat – see on ju nii pikk aeg teile, kuid siiski see on ainult kaks inimpõlve. 150 aastat tagasi tehti ridamisi avastusi mikroobide ja bakterite kohta. Ja avastuste tulemused hämmastasid arste. See oli hämmastav, et mingid ussikesed, keda ei ole võimalik palja silmaga näha, on infektsioonide ja haiguste põhjustajateks. Siin võiks öelda, et see kõik sai alguse Louis Pasteurist. Kui selline avastus toodi ühiskonna ette, siis ussikeste pärast neid naerdi välja.

Nendel kaugetel aegadel, lahinguväljadel, haavadele puistati veidi boorhapet, või valati haava peale viskit. Kuigi see oli väga valus, kuid see töötas ja hoidis neid jubedaid ussikesi haavast eemal. Tervel arstide põlvkonnal tuli hingata sügavalt sisse, et uskuda seda, mida ei tahetud kuidagi uskuda. Neil tuli kirjutada ümber midagi sakraalset ja püha. See, mida nad olid õppinud, enam ei töötanud. See, mida kunagi kasutati nakkuse ohjamiseks, muutus naeruväärseks ning see oli midagi barbarlikku. Mikroobide teooria aitas tulla tupikust välja. Kuid olge valmis veel millekski. Teile õpetati paljut, mida võis pidada negatiivseks, kuid see oli siiski püha.

Kas teate midagi pühaduse energiast?

Teile ehk on räägitud, et see on peen ja haavatav asi, seega enne, kui minna sellele ligi, tuleks teha põhjalikku ettevalmistust. See on ülimalt peen ja haavatav asi. Olles praktiseeriv arst, tuleks olla ettevaatlik, et teile võib ette sattuda selline patsient, kellega niisugune asi on juhtunud ning teil tuleb seetõttu teha eeltööd. Eriti veel siis, kui see on seotud patsiendi psüühikaga. Ja see võib olla midagi niivõrd kurja, mille võite endale üle võtta. Seega, tuleb olla ülimalt ettevaatlik ja tuleks enne niisuguse patsendiga tegelemist, teha rida ettevalmistusi.

Leidus ka neid, kes kinnitasid, et olla koos pühakuga, on sama, mis olla miiniväljal.

Uues energias ükski senistest asjadest ei ole tõde, mitte ükski.Edasi annaksin teile sellest mõninga nägemuse. Ja tahaksin, et peaksite edaspidi seda alati meeles. Uues energias valgus alati võidab, valgus, mille kandjaks olete teie, kui valgustöötaja, kes  kuulab või loeb seda sõnumit antud hetkel. Merkaba on nagu mull, täis pühadust ning selline mull on teie ümber ja see on hõbedast värvi ja ta on teie vaimsuse püha teadvus, ning kuhu te ka ei läheks, kõikjal, tema ees, kaob mistahes pimedus.

Krayon, pea kinni, kas sa tahad öelda, et planeedil ei ole kurjust?

Ma ütleksin teisiti, et eesriide taguses ei ole sarvilisi ja sabadega, kes jahiksid teie hingi. Kurjus on üksnes teie planeedil ja see on loodud inimteadvuse poolt. Pimedus on loodav kollektiivselt. Kurjus ei tule eesriide tagustest, vaid teie endi seast. Eesriide tagustest tuleb teie seesmuses olev vaimsus. Sellega kohtudegi Kaheteistkümne Ringis. Teie, kui valgustöötaja, võidate pimedust kõikjal, kuhu te ka ei läheks ja pange seda tähele. Kui olete ise puhastunud, siis tehke puhtaks ka oma Merkaba, üksnes siis saate liikuda edasi.

Minu partner Lee, on palju rännanud ja ta on kõikjal peatunud erinevates hotellides. Võttes vastu hotelli toa võtme, ta küsis alati enne sisenemist, et mis on selles toas varem toimunud. Vastus oli alati üks, et kõike võimalikku. Kuna ta enne kanaldust tahtis puhata, siis iga kord esimesena ta tegi toas puhastuse riituse.

Ma soovitasin tal lõpetada nende riitustega, kuna iga riitus kirjutas ümber tema pühadust. Ta imestas selle üle, kuid edaspidi lõpetas riituse tegemise. Ma ütlesin talle, et juba sisenedes ruumi, ta puhastab selle oma valgusega ja kõik temale kohatud energiad kaovad ruumist, sest need ei talu tema valgust.

Kas panite tähele?

Selline on teie kõigi uus sakraalne tõde ja kirjutage vana ümber. Ainus tõde on selles, et on olemas armastuse ja heasoovlikkuse valgus. Teie mullis (teie Merkabaas) saab olla üksnes selline valgus. Olete astumas heasoovlikkusesse ja selle kütkeis ei saa püsida ükski pimedus.

Teie maailm on tõepoolest muutumas. Praegused energia võivad küll näiliselt kutsuda esile korratusi, kuid need erinevad neist energiatest, millised tõemeeli põhjustavad korratusi. Metafoorses valguses need asjad hakkavad muutuma hulga püsivamateks, kui need olid varem. Varem lahendused libisesid teie eest ära, kuid nüüd muutuvad need teile kättesaadavateks. Need korratused, rahutused ja miitingud, mis kestsid aastaid, ega saavutanud mingeid tulemusi, nüüd need võivad jõuda veelgi suuremate korratusteni. Asi on selles, et kuna eesriie hõreneb, siis ka lahenduste alged jõuavad teile käe ulatusse. Olenemata sellest, kas liidrite teadvus on suuteline seda vastu võtma, või mitte, kuid siiski avaneb see, mida nimetakse valiku vabaduseks. Seetõttu teie, valguse kandjad, oletegi siin.

Edasi räägin kolmandast tõest, mida tuleks ümber kirjutada. Ja seda olete ka ümber kirjutamas. See oleneb sellest, kuidas teie vaimsus näeb teid, kuidas ta reageerib teile. Kuna elate uues ajas ja uutes energiates, siis, vastavalt eesriide hõrenemisele, vastused hakkavad tulema teile kohe.

Olen varem rääkinud, et üheks sakraalsematest tõdedest on see, mida oleme rääkinud teile juba 31 aasta jooksul. Kuid siiski, see ei ole üks kolmest tõest. Seda nimetaksin isegi neljandaks Pühaks Tõeks.

Kas see ei vii teid hämmeldusse?

Oleme rääkinud sellest eelmistes sõnumites, kuid nüüd teeme ülevaate räägitust. Seega, te olete Looja armastuse energiates, milline ei ole kunagi kedagi arvustanud. Loojal ei ole inimlikku teadvust, ta ei ole kunagi inimesena olnud, seega, näha teda inimesena, ei ole võimalik. Temal ei ole ka arvustamise võimeid.

See on esmasena, ja nii on olnud see alati ja seetõttu ei saa kuuluda ka kolme tõe hulka, millistes oleme siin rääkinud ning see on iseenesest ka mõistetav. Seega, Looja on jumalik armastus, aga mitte taevane isa.

Kolmas tõde kolmest on raske mõistmiseks ja on vaieldav, seda seetõttu, et teile seda ei ole õpetatud.

Teile on õpetatud jumalikku hierarhiat, vaimseid süsteeme ja käitumist. Vaatame nüüd peamist. Esmalt ütleksin, et peainglit ei ole olemas, ega ole kedagi, kes vastutaks kõige eest. Inimene ise on otsustanud, et on olemas keegi kõrgem vastutaja ja et selleks peab olema mees. Peaingel on üks osa müüdist inglite kohta, kes toovad inimkonnale sõnumit. Mõnigi püüab väita, et nii on see kirjas Pühakirjas. Ma ütleksin selle peale, et kõik teie pühad kirjad on kirjutatud inimese mõistuse poolt. Selleks ei olnud ühtegi Kõrgemat Sõrme. Mõnedki neist on kirjutatud Jumala egiidi all ja vanas mõistmise energias ning seda kirjutati selles keeles ja mõistmises, mis oli inimestele neil aegadel mõistetav. Inimkond oli siis sõltuv hierarhiatest, kuid neis ei olnud vaimseid energiaid.

Loovusluses ei ole kedagi vastutavat. Seda on raske mõista neil, kes hoiavad kinni lineaarsest mõtteviisist. Kui pööraksite tähelepanu Loomislättele, siis näeksite, et seal ei ole ühtegi vastutavat, ega alluvat, ega ühtegi liidrit, vaid selles on vaid sügav tarkus ja täiuslikkus. Kõik Looomislättes on loovusluse kohane. Ja selle kohaselt töötab ka teie vaimsus. See ei ole inimeste süsteem, ega ole ka usu süsteem. Mõistmine ei vaja süsteemi, selles on üksnes energia. Ilmaruumi Loomisläte on energia ilma süsteemita ning ilma vastutavata.

Edasi nüüd läheksime üle peamisele.

Teil on palju ususüsteeme, milliseid peate pühadeks. Nendega liitusite selleks, et teha kummardus Jumalale, mistahes sobivatel viisidel. Kõik teie süsteemid aitavad tõusta mööda hierarhia redelit. Neis süsteemides teid on hoiatatud valede tegude eest, millistele võib järgneda midagi halba. Loete palveid, näppides palvehelmeid ja seda üksnes selleks, et saada paremaks, kui olete – ronite mööda redelit. Oleme juba ka varem teile rääkinud, et nende süsteemide järgi ei ole mingit vajadust.

Jumalikul armastusel puuduvad süsteemid ning puudub arvustamine. Ei mõistmisel, ega heasoovlikkusel ei ole midagi sellist. See kõik on üksnes teie jaoks ning on teie inimliku mõistmise kohane. Looja näeb teid täiuslikena ja suursugustena, nüüd ja alati. Meie sõnumid on Loovalt Lättelt, mille osa olete teie ise ja kus teie vaimsuses on Jumalale koht.

Võtke teatavaks, et käesolev aeg on eesriide kadumise algus, teadvustuse avanemise algus, te olete võimelised ümber kirjutama kogu Püha Tõe, millist on teile seni räägitud. Teie suursugusus võimaldab teil seda teha. Olete suursugusemad, kui kunagi varem.

Ja nii see on…

Krayon

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga