VABANEMINE EGREGORIST ja ELAMA ÕPPIMINE PALJUMÕÕTMELISES ILMAS

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

On Egregorist vabanemise aeg, selleks on aeg käes.

Igal ühiskonnal on oma egregor ehk, ühiskonna koondenergia. Egregori energia on enamuse vägi, mis valitseb neid, kelle teadmised on puudulikud. Väljuda egregori mõju alt ei ole lihtne.

Näiteks joodikute ja narkomaanide egregor ei lase inimesi lahti, ta aina sisendab neile, et laena ja joo, mis inimene sa oled, kui sa ei joo. Selline tohutu vägi on üle planeedi. Egregor kannab hoolt, et sellised inimesed ei kaoks tema tiiva alt, kuna neis on temale vajalik energia.

Milline see on?

See mõjutab sageli isegi kogu peret ja tekitab kannatusi ja valu. Kusjuures enamus egregoridest ise, on täie teadvuse juures.

Egregorid on teil hariduses, meditsiinis, usundites, riikides, rahvustes, samas ka paljudes rühmades ja organisatsioonides, ning enamus inimesi kuuluvad neisse. Isegi astudes poodi, kohe teist saab selle egregori liige.

Teadvustunud inimene õpib elama väljaspool egregori mõju. Nad samuti käivad poes, õpetavad lapsi koolides, pöörduvad arstide poole, kuid samas nad oskavad hoiduda nende egregorite mõjust.

Planeet Maa on siiski Loojate õpetamise kool, kas see on teil meeles?

Läbimata katsumusi, kogemata midagi, loobumata teadlikult millestki, on võimatu jõuda järgmisele ärkamise ja valgustumise tasemele, enamgi veel, jõuda ülestõusmisele.

Samas meedikud, enesele teadmatult, levitavad võimast mõttevormi, et inimene ei mõista meditsiini, ega tea oma tervisest midagi, seetõttu tuleb kuulata neid, aga mitte süüvida ise haiguse olemusse. Ehk see on egregor, et me ei õpiks tervendama ennast, oma mõtte ja sõna jõul.

Õpetajad koolides püüavad alateadlikult viia lapsi ühtse taseme alla, sunnivad armastama teadust ja loovust, samas sisendades neile tunnet, et lapsed ei ole suutelised ise mõtlema, ega mõistma, mida neile on tarvis, mida mitte. Rõhk koolis ei ole sellel, mida omandada, et olla tubli – vaid on sellel, mille eest saaks tõmmata hinde alla. Käesoleva aja lapsed, ei allu mingile ühtlustamisele, igaüks neist on individuaalne isiksus. Ka paljud vanemad on aidanud lapsel leida see suund, kus laps saaks areneda vanemate meele kohases suunas. Kuid vanemlik oskamatu hool, purustab  lapsele vajaliku tee, takistab tema püüet saada näiteks geniaalseks leiutajaks, või avastajaks, kes viiks teaduse loovatesse voogudesse. Kui püüdu, jõuda kõrgemale tasemele, ei oleks purustatud, kas siis oleks teadlaste seas selline hulk esoteerikuid.

Ka religioonil on aeg häälestuda ümber, muuta oma kaanonid, vabaneda riitustest ja ümberlaadida vanad veendumused, paljutasandilisteks veendumusteks. Nad ei ole teinud seda tuhandeid aastaid, seetõttu nad on määranud omad egregorid hukule.

Uue ajastu tingimustes see kõik oleks ammu võtnud uue pöörde. Isegi need aastad, kui oleme olnud teiega, on aidanud teil mõista paljut teistmoodi. Mistahes egregor, uute energiate voogudes, on kaotamas oma väge. Egregorlikud ühiskonnad aegamööda lagunevad, kuigi püüavad hoida kõigiti, võimalikult palju inimesi, oma tiiva all. Võimsad egregorid on netis, kompuuter mängudes ja seetõttu on kujunemas kunstliku intellekti egregor – vaadake, mis toimub teie ülikoolides. Otsitakse IT tehnoloogia õpetajaid ja seda kõikjal. Sunnitakse looma informaatika ülikoole. On ülimalt kahju, kuhu suunatakse kollektiivne teadvus.

Kas teie olete võtnud sellest osa?

Kui palju nutiseadmeid on teie peres, kuipalju sellega tegelete?

Kuid, kunstlik intellekt ja alateadvus (loovus ja geniaalsus) on kardinaalselt erinevad mõisted.

Suurimaid ühiskondi on haaramas artistliku šõu egregor – ärindus. Seal, kus püsib suurema inimhulga tähelepanu, seal tegutsebki egregor. Hiljuti valitses teil kovidi egregor ja  vähesed suutsid temale vastu seista.

Egregorid on Tarol, Reikil, Joogal ja paljudel teistel, vaimse arengu süsteemidel, isegi suguvõsal.Egregor iseenesest toitub koondunud inimeste tähelepanust, millesse inimesed ise vajuvad, jäädes kinni ühtedesse või teistesse mõttekujunditesse ning millistest ei ole suutelised ise vabanema.

Millal egregor laguneb?

Laguneb siis, kui enamus pöörab oma tähelepanu temalt ära, kuna on hakatud mõistma tema tööd ja mõju.

Peale üleminekut kvant mõistmisele kõik hakkab kulgema teisiti, enam ei hakata toimima pimesi. Kõik hakkavad tabama mistahes kõrvalist mõjutust ja seda kohe, nii enda, kui võõrast. See tunnetus jääb teie omaks, te ei saa jagada seda kunagi kellegile. Võõrast te ei vaja, sest teil on piisavalt oma.

Esmalt on tarvis vabaneda võõrastest mõttekujunditest, millised teid painavad. Samas on tarvis hoiduda mentaalsetest rünnakutest, millised võivad haavata keha, kuni selle haigestumiseni.

Teie ainsaks juhiks on teie oma vaimsus, ehk teie Kõrgem Mina. Miskil muul ei ole õigust sisendada teile mõttekujundeid, ei teie füüsilisse välja, ei mentaalsesse välja, ega ka eetervälja.

Vabas, teadvustatud vormis, välja öeldud sõnaga, saate tagasi lüüa mistahes sisse tungimise.

Uue Ilma inimene, lähtudes oma paljumõõtmelisest loomusest, on võimeline orienteeruma kõiges. Alustage tööd kavatsusest, eneseväljendusest, kasutades oma vaba valikut, oma valiku väge, oma sõna väge.

Õpite elama paljumõõtmelisuses ilmas

Edastan teile ühe, paljuarvulistest praktikatest, kuidas vabaneda seesmistest mõttevoost.

Kusagil toimuvad sündmused, mis teid otseselt ei puuduta, need puudutavad teisi inimesi, kuid võivad puudutada ka teie lähedasi. Mõte sellest keerleb pidevalt teie peas, tekitades valu ja halba tunnet teie südames. Te ei ole suuteline tasakaalustuma ja seiskama nn. filmiprojektorit, oma peas, et saaksite lõõgastuda ja rahuneda. Üldiselt olete küll rahus ja tasakaalus, kuid hetkes, „siin-ja-praegu“, te ei suuda olla, kuna oma sisemise nägemisega, jätkuvalt vaatate keerlevaid pilte, mis panevad teid lakkamatult ahastama.

Mida teha?

Kahjuks antud tehnika saab aidata üksnes neid, kes teavad, kui oluline on „ teadvustatud sõna“  ja kes on õppinud tegema tööd kavatsustega. Elu on teile korduvalt kinnitanud seda, kui olulised on valjult välja öeldud sõnad, kuna iga „teadvustatud sõna“, eriti kõrgesageduslik, jõuab kiiresti Lätteni. Seda oleme korduvalt arutanud ja selleks sõnaks ongi  „teadvustatud sõna.

Kindlalt ja kuuldavalt väljendades kavatsust, te eraldute teadlikult olukorrast, panete seisma peas keerleva filmi ja naasete „siin-ja-praegu“ seisundisse. Veerand tunniga kaovad olnud mõtted ja kujundid. Film peatub, mõistus jääb vakka ja saabub vaikus ja harmoonia.

Te kõik õpite teadvustama ja tunnetama igapäevaselt seda kvantilise ülemineku reaalsust.

Ajast, kui võtate vastu oma jumalikkuse ja hingate igasse oma keha rakku, jumalikku vaimsust, hakkate elama sootuks teises Ilmas, mitte enam vanas, kolmemõõtmelises ilmas, vaid paljumõõtmelises ilmas. Oma aju hakkate ümber seadma loova tasemega, nii saate areneda inimkeha üleminekuks valgusavarusse ja õpite tundma kõiki oma vaimse ja jumaliku keha võimalusi.

Esmajoones tuleb eemalduda oma DNA surmaprogrammist, avada endas jumalikud energia spiraalid ehk usaldate oma keha, jumalikule vaimsusele.

Paljud teist juba tunnetavad märkimisväärseid muutusi nii endas, kui ka väljaspool ennast. Kui  muudate ennast, muutub ka Ilm teie ümber. Ilm püüab kõigest väest anda teile oma armastust – lehtede sahinaga, linnu lauluga, pärlmutter pilvede sügavusega vms. Need on hingestavad ja ülesviivad, tõstke pea ja vaadake taevasse. Juba siis, kui astusite vaimsuse teele, te ei olnud enam üksi, sest teile on abiks kogu taevane vägi. Kogu taevavägi on teiega, on jäänud vaid vastu võtta kvantilise ilma paljumõõtmelisus.

Kvantilises ilmas seadusi ei ole – füüsikute väitel on vaid kvantosakeste põiming, mis annab määramatu hulga valikuid, kuid needki on pealiskaudsed.

Tegelikult, iga teie samm, iga tegu, iga mõte avab akna uude reaalsusesse. Teie tegevuste tõttu see  muutub ja avaneb hoopis uue reaalsusena ja nii see on lõpmatu protsess. Teie ees on suurim võimalus muuta olevat reaalsust uuema ja parima vastu, mida oleks võimalik ette kujutada. Kvantiline Ilm on paljude akendega avaruses, milliste taga on veel muud avarused.

Seega on reaalsusi meeletul hulgal. Kõik need on teis endas olemas, te ise loote neid ja ise kogete neid antud hetkes. Teie kõigi ees on Ilm, milline on määratud teie valikutega ja mis tulenesid teie isiklikest valikutest. Üksnes igaühe valikuga, olla „siin-ja-praegu“, mängite iga kord olulist osa. Ei ole tulevikku, ei ole möödanikku, reaalsuses ei ole isegi aega – kõik toimub hetkes „nüüd-ja-praegu“ – kogu lõppematu elu jooksul. See on kvantilise paljumõõtmelise tegelikkuse alus. Sellises olekus ei ole mingit muret tuleviku pärast.

Olete kõik oma reaalsuse Looja. Kvant on paljumõõtmelise ja üheaegse energia osa, mis on suuteline end ilmutuma mistahes avaruse punktis, kuid samas, keegi ei ole suuteline määrama tema asukohta – ta on kõikjal ühe korraga. Kuid ta avaldub ainult siis, kui vaatate teda. Tema asukohta ei õnnestu määratleda, kui te  ei vaata seda kohta. Töötab üksnes „siin-ja-praegu“ reaalsus.

Selline Ilm on ootamas teid. Sellist Ilma tuleb tunnistada, üksnes siis olete suutelised avaldama kõiki oma loojaks olemise võimalusi, kogu paljumõõtmelisuse ulatuses. Ka kehad teil muutuvad paljumõõtmelisteks, hakkavad koosnema kvantosakestest. Ka elama hakkate paljudes reaalsustes korraga, kus hakkate teadvustama ja tegema koostööd kõigega.

Paraku seni, kui  teie teadvuses on jätkuvalt vanu blokke, seda kõike on teil raske teadvustada. Teil tuleb alustada oma teadvuse avamisega, puhastada see vanadest piiravatest blokkides.

Ehk teeksime järgnevalt, esimese katseproovi selles.

Kujutlege end jumaliku paljumõõtmelise olevusena paljumõõtmelises Ilmas.

Te olete oma kodus ja samas olete ka kusagil rändamas mööda erinevaid kohti üle planeedi, üheaegselt. Ja samas  mõtlete, kellega soovite kohtuda. Kujutlege seda protsessi, tunnetage seda ja tunnetage ka rõõmu sellise võimaluse üle. Kujutlege maastikku ja soovitut inimest üheaegselt, suruge tema kätt ja maitsege samas mistahes eksootilist puuvilja.

Oma soovi kohaselt saate teadvustada/kujutada ennast mistahes kohas, mitte üksnes mateerialikus ilmas, vaid ka muudes mõõtmetes, elada ja kogeda seal, lahkumata harjumuspärasest Ilmast. Paljumõõtmelisuses saad mitte üksnes olla üheaegselt mistahes kohas, vaid ka omada mistahes füüsilist keha, või selle vormi. Ehk mõnes kohas saate olla üksnes mingi energia voona ja saate võtta mistahes vormi, enda väljendamiseks, mistahes värvitoonides, kas linnuna või lilleõiena – ehk mingis muus galaktikas, sealse vormina ja saate isegi mõelda sealse vormi kohaseid mõtteid ning mõista sealset eluvormi. Samas jätkuvalt elate ja mõtlete maiseid mõtteid.

Kas see pole tore?

Ja samas olete võimeline olema mitte üksnes avaruses, vaid ka aja eri lõikudes. Olete võimeline kohtuma endaga enda lapsepõlves. Kõik on võimalik.

Valmistuge end selliseks tulevikuks, kiigates tuleviku võimalustesse. Paljumõõtmelisel, jumalikul olevusel, puudub aja mõiste, on üksnes „siin-ja-praegu.“

Paljud ei ole veel valmis selle mõistmiseks, neile see näib muinasjutuna, või hullumeelse sonimisena. Kuid siiski, selle mõistmine valmistab teid ette uue kvantilise ilma reaalsusele. See saab toimuda, kui teie teadvus avaneb täielikult, vaimsuse kõigi piiritute võimaluste ulatuses. Selline kujutluslik harjutus aitab paremini teadvustada oma jumaliku vaimsuse olemust ja oma surematu paljumõõtmelise keha tõelisi võimalusi. Siis teie edaspidine elu saab kulgeda täies harmoonias, kui mängite, teie arusaamise järgi, nagu une maailmas.

Ja nii see on……

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga