ILMARUUMI ARHITEKTIDE NÕUDED INIMKONNALE ja TULEVIKU VÕIMALUSED

 

ILMARUUMI  ARHITEKTIDE NÕUDED  INIMKONNALE

Käesoleva mõõtme inimelu stsenaariumi aluseks on järgida valikut, mida on teinud vaimsus. Vaimsus ise kujundab tulevast inimolemust, valides selleks optimaalsema variandi ja kõiki tõenäosusi, milliste kohaselt kogeda. Algaastail inimene liikus mööda inimstsenaariumit, hoides rangelt sellest kinni.

Näiteks: vaimsuse vajaduse kohaselt on vaja arendada küllust. Selleks, sünniti vaeses peres, kus keegi ei saanud aidata teda selles. Siis on inimesel stiimul õppida ja areneda, leida tööd ja saada hinnatud spetsialistiks,  kuid see ei vasta vaimsuse stsenaariumile.

Või teine variant, et inimene ei õpi, ei tee tööd, elab oma elu vireledes ja sõltub teistest, siis selline kehastus on määratud läbikukkumisele.

Oma elulised huvid määrab inimene ise, kuid oma intuitsiooni ei taheta kuulda võtta, ega  järgida. Kui inimene liigub oma vaimsuse stsenaariumi kohaselt, jõuab ta mõõdukate tulemusteni. Miinimum plaani stsenaarium eeldab mõõdukat progressi. Maksimum plaani kohaselt on inimene saavutanud iseseisvuse, avaldab initsiatiivi ja kavandab huvitavaid ideid oma teekonna läbimiseks. Sellisel juhul tema vaimsusel ei ole tarvis teda tarida, piisab vaid juhendusest uuele eluteele, mis aitab areneda. Tõustes uuele tasemele, vaimsus usaldab inimesel kujundada iseseisvalt funktsioonide aluseid. Seega, kaob vajadus teda tarida. Ta saab liikuda edasi oma initsiatiivi kohaselt, ning valida, kuidas areneda.

Inimese järgmise taseme elustsenaarium on oma loomult soovide stsenaarium. Soov täiustuda, teha tööd endaga, et olla parem, see on oluline arenevale inimesele. Siin vaimsus ja Kõrgem Mina ei ümmarda enam inimest, vaid neile jääb kehtima üksnes partnerlus.

Kõik, mida inimene hindas endas, käesoleval tasemel, on lähteorientiiriks järgmise taseme kujundamiseks. Nendeks on: püüdlused ja huvid teaduse ja täpisdistsipliinide vastu, armastus lastesse, loomadesse, loodusesse, ka avatus suhtlusteks, või üksinduse otsing. See kõik on inimolemuse kujunemise alusteks. Sellel etapil inimesel on tarvis määratleda oma suunitlus, kuna kõrgemal tasemel sellel on oluline osa. See annab uued võimalused arenguks ja koostöö loomiseks. Iga tasemega avanevad uued võimalused arenguks ja tasemete avardamiseks. Saavad kättesaadavaks uued atribuudid ja nende kasutusele võtmise võimalused.

Järgmisel tasemel inimese peamiseks ülesandeks on, tegevuste valik, millised hakkavad motiveerima elu ja vaimset arengut kõrgematel tasemetel. See aitab ühildada vaimsuse paljususe ressursse, esmalt teadvuse tasemel. Edaspidine kõrgem tase on erinevate individuaalsete vaimsuste liitumine võrguks, kes ei ole küll teine teise taolised, kuid on valmis lähenemiseks ja teine teise omaduste ülevõtmiseks ja omavahelise sideme loomiseks. Olemuse eneseväljendus on peamine vaimsuse ülesanne.

Järgmise kõrgema taseme olemus, valdab seesmist kaunidust, tasakaalu, tarkust ja kogemusi Ilma tunnetuses, samas ta on heaks vestluskaaslaseks ja on valmis kuulama ja toetama. Avatud ja kannatlik olemus on valmis erepooletult jagama, kuna temas väljendub kõrgeima tasemega olemuse omadus. Kõrgema arenguga olemuste vahelised suhted on rikkalikumad ja eredamad. Vastastikku oma seesmise kauniduse ja tunnetuste jagamine ongi eneseväljenduse vorm. See võimaldab tunnetada partnerit nagu ennast ja saab vahetada mõtteid ja tundeid otse.

Üleminek järgmisele tasemele on inimressursside liitmine,  kuid üleminek ülejärgmisele tasemele on vaimsuste ressursside ühendamine. Kõik, mis oli eraldunud fragmentideks, püüdleb taasühinemise poole. Eraldumise ülesandeks oli tõsta teadvustamist ja saavutada harmoonia fragmentide vahel. Peale sellist ühendumist vaimsuste tase saab paljutahulisemaks.

Ilmaruumi arhitekt.  

TULEVASED VÕIMALUSED

Kuna planeet Maa on liikunud Saturnuse tsivilisatsiooni kureeerimise alt, Jupiteri tsivilisatsiooni kureerimise alla, siis alljärgnevalt:  

Kanaldus Jupiteri tsivilisatsiooni esindajaga. 

Me oleme Jupiteri tsivilisatsiooni kollektiivse teadvuse esindajad ja kujutame endast hulgaliste vastuvõttude variante, seetõttu ka vastuseid saame anda kogu hulga piirides, kuid ühese teadvuse kaudu. Millist informatsiooni sa eelistaksid?

Ehk esmalt tutvustaksite enda olemust, kui kollektiivset olemust. Kas sellistena olite algselt, või oli teil palju tsivilisatsioone, millised said hiljem liituda üheseks?

Meil oli erinevaid arengu viise, kuid algselt meie protsess algas teisiti, kui teil on olnud. Teil algselt oli eraldumine, ja nüüd on koondumine üheseks. Meil algselt oli ühendumine, kuna erilahenduste teostamiseks oli jaotumine eraldi kujunditeks ja rühmadeks, ehk tsivilisatsioonideks.

Kuidas on seatud kollektiivne teadvus Jupiteril, või jupiterlik tsivilisatsioon on kui teatud omadustega energia, mis avaldub teadvusena?

Nii üht, kui teist. Oleme nii Jupiteril, kui ka selle olemuseks. Oleme vastuvõtu omadus, arengu omadus, ehk isegi arengu valem.

Millise seisundi valem see on?

Agregaatliku seisundi valem.

Aine agregaatlik seisund on aine füüsiline seisund, mis oleneb vastavast temperatuuri ja rõhu kooslusest. Agregaatliku seisundi muutustele võivad kaasneda vaba energia, entroopia, tihkuse ja muude füüsiliste suuruste hüppelised muutused.

Seega, olete suutelised, olenevalt tingimustest ja vajadustest, muuta oma agregaatlikku seisundit. Nii see on.

Kas teil mingil tihkuse tasandil on mingi füüsiline kandja, midagi keha näol?

Me loome neid vastavalt vajadusele, kuid pidev vajadus meil nende järel on langenud ära.

Kas mingi vorm siiski teil selleks on olemas. Kuid kuidas saate luua neid ja hoida kollektiivse teadvusena, ehk anda neile ühest struktuuri?

Oleme koos teatud kogemuslike omaduste kohaselt. Ehk, kuidas punast hoida punasena, või kuidas hoida koos elavhõbedat. See on kokkutõmbumise omaduste kohaselt.

Ehk selgitaksite, millist arengu vormi pakute välja maalastele?

Teadvuse voolavust, mitte kinnistumist, mida olete kogenud kõigi eelnevate aegade ajal.

Kas agregaatlikku olemuse voolavust mõjutavad mingid faktorid?

Kõik faktorid on üksnes keskkonna arengu muutused. Kui vorm paigutada kas agressiivsesse keskkonda, või soodsasse keskkonda, siis ta käitub erinevalt, samas arenguks võib moodustada nii erinevaid atribuute kui ka arengu omadusi.. Arengu faktorid annavad laia võimalusi muutusteks. Iga teadvus muutub pidevalt ja alati erinevalt – muidu ei toimuks arengut ja puuduks elu.

Teadvuse teatud tasemel kujuneb teadvustus, milles kõik arengu faktorid viivad edule ja  avardavad vastuvõtu spektri võimaluste avardumisi, seetõttu, kasvuks ja arenguks hakkab kasutama mistahes faktoreid. Iseseisva arengu teatud etapil hakkab omandama kõikvõimalikke faktoreid, vabatahtlikult, vastavalt vajadusele. Sellega avardab oma teadvust, suurendab oma väe jõudu, kogeb uusi vastuvõtu suutlikkusi, saavutab paindlikkust, ehk isegi voolavust, tõstab enesekriitilisust.

Sa ehk oled tuttav enesekriitilisuse seisundiga, selle fluiidiga. Nii, varem, või hiljem, ka sinu teadvus saavutab fluiidset olekut ehk lendavat kergust. Kuid selle saavutamine käib läbi faktorite, läbi agregaatsuse muutuva seisundi, läbi temperatuuri ja rõhu. On ka muid faktoreid, kuid neist on veel vara rääkida.

Seega, teadvustades oma tulevasi ülihõljuvuse võimalusi, ülivoolavuse ja ülilendluse võimeid, teadvus hakkab iseseisvalt kasvatama vastavaid faktoreid temperatuuris ja rõhus, püüdes saavutada ülienesekriitilist olekut. Kuid samas tuleks möönda, et selliste olekute saavutamist oleks lihtsam ja valutumalt teha läbi grupilise teadvuse. Esimeseks see annab väge ja püsivust ja teiseks,  see on pandlikum struktuur, kuna ei ole seotud jäikade seondustega ja vormidega.

Tänan selle selgituse eest. Seega, kas just seda olete valmistamas ka maaelanike jaoks, aidates läbi temperatuuri ja rõhu tõstmise, saavutada ülikriitilist seisundit?

See valem on voolavuse tõstmiseks, mis on teie ilmas ammu olemas. See on nagu aine transmuteerimise valem.

Millist osa te mängite inimkonna arengus. Kas olete maise teadvuse koondumise valemiks, milleni peame oma arengus jõudma, või see oleks meile nagu meie endi mingi arengu potentsiaaliks?

See on nii ja ei ole ka. See on nii üks, kui teine. Me oleme teie süsteemis kui teadvuse arengu valem, samas oleme ka üle päikesesüsteemi (Heliossüsteemi) koondumises.

Miks olete aktiveerunud alles nüüd? Mida tähendab, et inimkond on läinud Saturnuse tsivilisatsiooni kureerimise alt Jupiteri tsivilisatsiooni kureerimise alla?

See on arengu teatud etapp ja selles ei saa olla ühest vastust. Ühest küljest see on vaid arengu tsüklite vahetus, nagu teil on päevade või aastaaegade vahetus.

Teisest küljest, see on süsteemi teatud omaduste ümberjaotus – sarnane, nagu teie vee üleminek ühest olekust ja võimalusest teisse.

Kolmandaks, see oleks nagu teie teatud arengu vormide minek üle ruumilikele vormidele, see oleks kui teatud stagneering, mis nõuab kogu struktuuri süsteemi muutmist.

Ja pealegi, on see Looja jumaliku arengu kohane, mis avaneb väljaspool teie valmidust – nagu teie päeva koidik, olenemata sellest, kas olete puhanud või mitte.

Kuidas toimub teil koostöö Saturnuse tsivilisatsiooniga?

See on kui ühe vormi kaks tahku. Koostöö käib vormi tahkude kokkupuute tasemel.

Miks sellise etapilisuse kohaselt, esmalt Saturnuse tsivilisatsioon, seejärel teie, et miks mitte vastupidi?

Tegelikult see on üksnes tsüklite vahetus, nii ühes kui kõiges. Ei ole algust, ega lõppu, on üksnes vahetus, nagu ringis.

Kuid on teisigi gigantplaneete päikese süsteemis, nagu Uraan ja Neptuun. Kas neil on läbitud need tasemed, mida meil tuleb veel läbida?

Nii üht, kui teist. Teil on läbitud inimkonna arengu tasemed. Gigantsus räägib teadvuse koondumistasemest. On olemas eraldunud teadvuse planeete, millistel seisab veel ees koonduda üheseks. On ka kollektiivse teadvuse planeete, millised kogevad koondumise eeliseid, seda läbi üheste kujundite variantide, ümberkujundamiste. See on keeruline arengu etapp, kuid inimkond, kui päikese süsteemi teadvus, on osaliselt seda juba läbinud.

Kas teie seas on olnud kõrgelt arenenud teadvuse esindajaid, või olete arenenud ja  arenete jätkuvalt erandviisil?

Ah et jälle kas? Ka siin on nii üht, kui teist. Nii ühtesid kui teisi, üheaegselt, kõik kõiges. Oleme erandviisil, kui avaram teadvuse koondumise vorm, see on palju ulatuslikum. Pigem isegi mitte erandviisil, vaid esimeseks, teadvus ei ole võimeline pääsema vastuvõtu avarusse, ehk avarduma. See oleks kui haarata planeedi ulatust ühe tervikuna. Et tuua esile planeedi üksikasju, selleks on vaja palju muid atribuute.

Me edastame teile, meie arengu üldist pilti, laiemas vaates, kuid samas teie olete detailiseerimise, üksikasjalikkuse ja koondamise arengu tasemel. Teil see kõik on ühene protsess, mis käib koos teie päikesesüsteemi teadvusega, mis kuulub teatud galaktika peresse ja areneb koos sellega. Ja nii see on kogu lõpmatuse ulatuses.

Edasi küsimus, et kas Jupiteri ja Saturni vastuvõtud on analoogsed Pimeduse ja Valguse vastuvõtule?

Mitte nii lineaarselt. Ka meil on kasutusel konstruktiivsed ja destruktiivsed arengu suunad, Pimeduse ja Valguse atribuudid. Need pigem on teadvuse taseme tõstmise viisid – areng ja põimumine, mis on samuti olulised mõlemas süsteemis. Kuid siin see ei käi domineerimise võtmes.

Saturnuse tee on kokkusurumise ja põimumise tee, aga Jupiteri tee on arengu ja avardumise tee. Ometi mistahes põimumine, varem või hiljem, viib arenguni uuel tasemel, avanemiseni läbi põimumise punkti. Mistahes arenemine varem või hiljem viib põimumise punktini. Teatud avardumise staadium viib mõistmiseni, et arenedes, võib jõuda punktini, kuid hoopis teises suunas, ehk saavutada oma arengus maksimum tase ja saada punktiks, kuid hulga suuremal tasemel. Ja nii jätkuvalt edasi.

Ehk selgitate seda põhjalikumalt. Kas punkt on avanemise potentsiaal? Põimumine punktis, varem või hiljem, loob potentsiaali avanemiseks teisel tasandil, see on selge. Selge on ka see, et mistahes avardumine, lõppude lõpuks, leiab end punktina, kuid hulga suurema mõõtme süsteemi ulatuses. Kuid tahaksin teada, kuidas mõista seda jumaliku vastuvõtu vaatevinklist – kas need on erinevad punktid, või see oleneb vastuvõtu ulatusest?

Nii üht kui teist. Teil on raske minna otse kolmemõõtmelisest üle paljumõõtmelisele, ehk’arvamiselt’mõistmisele. Peale selle see on uus vaade teie arengu teele. Teil on raske seda mõista, kuna selleks on tarvis minna palju ulatuslikumasse süsteemi. Heaks selgituseks on eemaldumine planeedilt. Vaadates linna lähedalt, ta on tohutu suur, kuid vaadates kosmosest, on see vaid väike punktike. Kokku surumine ja avardumine on tegelikult üks ja sama protsess.

Kas tahate öelda, et seni oleme läbinud kokkusurumise ja avardumise protsessi planetaarses ulatuses, kuid nüüd läheme üle kokkusurumise ja avardumise protsessile päikesesüsteemi ulatuses?

Selliseid protsesse olete läbinud varemgi, kuid siis tegite seda teisel tasemel ja päikese süsteemi ulatuses. Samas teil on õigus öelda, et olete läbinud kokkusurumise ja avardumise galaktika, ilmaruumi ja ilmaloovuse ulatuses. Kuid te ei ole suutelised seda teadvustama, ega haarama oma teadvusega ehk võtma seda enda omaks.

Meile on ammu räägitud spiraalsest arengust, ehk ringiratta arengust. Kuid iga spiraali ring on sarnane ring, millest on tarvis välja astuda. Kas ma mõistan õigesti, et oleme minemas uuele arengu kujundile, mis ei ole enam spiraalsena?

Spiraalne areng teil ei ole veel lõpujärjel. Muuseas, spiraalse arengu võimalusi on palju teisigi. Spiraalse arengu vahendusel kogete erinevaid arengu võimalusi ja suundi, seetõttu ei saa olla mingit üht arengu kujundit. On toorspiraalsus, koonuspiraalsus ja palju muid spiraalsusi. Praegu olete ühildamas kahe arengu võimalusi, kuid tulevikus tuleb seda ühildada paljumõõtmelisuse ulatuses.

Meil Saturnuse tsivilisatsiooni peetakse saatanlikuks ja samastatakse Tumeda arenguga. Teie selgituste kohaselt need tsivilisatsioonid, või need teadvuse arengu võimalused päikesesüsteemis, on kokkusurumise tasemel, mis enamuselt viib lagunemisele, seetõttu peetakse destruktiivseteks.

Meil on rõõm sinu arusaamise üle. Kuid siiski, need on arengu viisid, millised valitsesid teie teatud arengu staadiumitel.

Kas nüüd, kui inimkond on üle minemas teie kureeringu alla, siis meil hakkab valitsema avardumise protsess?

Jah, kuid kui arvate, et need on üksnes õnnistavad ja konstruktiivsed, siis olete eksiteel. Olete ju teadlikud, et mistahes vorm, avardumise puhul, võib lõhkeda nagu õhupall. Seetõttu avardumisel läheb jõudu tarvis enam, kui kokkusurumisel. Kokkusurumisel tuleb vaid osata ühildada oma struktuure, ehk koondada vorm üheseks punktiks.

Näiteks: kui on hulk pulkasid ja kui neid suruda tugevalt kokku, siis need kõik purunevad. Kuid samas, neist võib luua korrastatud struktuur, ning pakkida kokku. See on küll primitiivne selgitus, aga kui kepikestest loodud struktuuri avardada, mis sellega juhtub? Kuidas saaks seda avardada.?

Avardades vormi, ta lõhkeb ja kepikesed lendavad laiali. Nüüd te oletegi minemas üle uuele protsessile – vormi avardamisele.

Kui vaadata protsesse, millised toimuvad käesoleval ajal, meie Ilmas, kas see ei ole avardumine?

See on vastuvõtu võime avardumine, kus õpite asju nägema paljudest ja erinevatest vaatenurkadest. Sellega suurendate oma vastuvõtu ulatust, liites sellega teiste arvamusi, teiste vaatenurki – avardades sellega enda võimalusi. Need, kes ei ole suutelised seda tegema, nende vorm laguneb.

Kas, koos Ilma sündmustega, ei toimu üheaegselt ka selle kokkusurumist. Sündmused ja kõiksugu arusaamad on kokkusurumas inimeste mõistmisi?

See on teil tõesti nii. Kuid oleme ju rääkinud, et kokkusurumine ja avardumine käivad üheaegselt. Temperatuur avardab, kokkusurumine ahendab – nende parameetrite varieerimine toetab üleminekut uude agregaatlikku seisundisse.

Kui võtta vett, millest koosneme meie ja meie planeet, siis selle avardumise agregaatlik seis on aur, lenduvus  ja mis on lähedane fluiidile, millest oled siin rääkinud.

Seda nüüd küll, kuid fluiid ei ole aur, vaid kahe või enama seisundi liit – nii auru, kui vee. Esmalt tarvis läbida ülivoolavuse tase, üksnes seejärel saab jõuda auru tasemele, avardumiseni ja ülivoolavuseni – fluiidsuseni.

Seega, Saturnuse tsivilisatsioon oli abiks tihkes olekus meie arengu etapil ja toetas meid üleminekul voolavamasse olekusse?

Tihketes ja ülitihketes, samas ka kristallteadvuse juhtivuse  ja voolavuse tasemetel.

Nüüd teooriast asja juurde. Mõeldes sellele, kas te juhatate meid mingile muule stsenaariumile või meid on ootamas apokalüpsis.

Arengus on kõikvõimalikke stsenaariume. Kõik oleneb siiski vaimsuse ja isiksuse vajaduste kohasest koostööst. On järske kokkusurumisi ja järske avardumisi, on sujuvaid kokkusurumisi ja sujuvaid avardumise stsenaariume, millistes on vastavaid doseeringuid nii kokkusurumises, kui ka avardumises.

Seega, mõni läheb 100% ulatuses läbi avardumise (Valgusesse läbi Valguse), mõni 100% ulatuses läbi kokkusurumise (Pimedusse läbi Pimeduse), mõni 80% ulatuses läbi kokkusurumise ja 20% ulatuses läbi avardumise (Pimedusse läbi Valguse), mõni 80% ulatuses läbi avardumise ja 20% ulatuses läbi kokkusurumise (Valgusesse läbi Pimeduse). Need on neli stsenaariumit, kuid millised on ülejäänud kaks?

Nendeks on tasakaalustuse stsenaariumid.

Näiliselt need on üks ja sama – 50% kokkusurvet ja 50% avardumist.

Sa jätad tähelepanuta seesmisi ja väliseid kombineeringuid. On olemas kaks tasakaalustatud ja kaheksa tasakaalustamata varianti.

Kas tahate öelda, et mõni võib minna kas täielikule kokkusurumisele enda seesmuses, või avardumisele? Kas see on võimalik – seesmine on ju seotud välisega?

On muidugi, kuid oleneb sellest, kustpoolt tuleb impulss, kustpoolt kõik algab. Mõnel algab läbi seesmise kokkusurumise, mõnel läbi välise avardumise ja nii kõigi stsenaariumite kohaselt, peale tasakaalustuse.

Seega on 10 stsenaariumit, kuid puudu jääb 2, kuni 12’ni.

2 on globaalne avardumine läbi kokkusurve ja kokkusurve läbi avardumise.

Kuivõrd teadlikud olete inimkonnast, kuivõrd lähedased oleme teile?

Minu arvates Saturnuse tsivilisatsioon õppis meid hästi tundma ning on hästi mõistnud meid. Teie olete sootuks teise arenguga tsivilisatsioon ja ma kaldun arvama, te ei ole veel kuigi hästi tuttavad inimarengu põhimõtetega ja inimmotivatsioonidega?

Meie kasutame teist laadi motivatsioone, see on iseenesest mõistetav. Kuid me siiski oleme teadlikud teist – te olete meis, meie oleme teis ja kõik on kõiges. Tuleta meelde, inimarengu tsükleid oli ka meie juures, läbi meie arengu. Te üksnes ei mäleta neid. Meie oleme teadlikud neist ja seetõttu püüame korvata vigu neist aegadest.

Ilmselt olete teadlikud meist samal tasemel, kui meie oleme teadlikud oma rakkudest. Oleme teadlikud nende olemasolust, kuid meid ei huvita rakude motivatsioonid, pigem huvitab meid kogu keha, või keha organite motivatsioonid.

Jah, sul on õigus, nii see on. Kuid see ei tähenda, et saame olla halastamatud teie vastu, nagu teie oma rakkude vastu. Meie siiski püüame luua sidet teiega, mida teie ei tee oma rakkudega.

Kas läbi kokkusurumise ja avardumise?

Need on kõigest arengu atribuudid, ülemineku atribuudid ülivoolavuse ja ülilendluse ülikriitiliste olekuteni, üleminekuks fikseeritust ja tihkest teadvuse faasist muudesse faasidesse. Toon teile mõistetava näite, et kui te olete saunas, siis mida kõrgem on selle kuumus, mis teie kehale ja tema rakkudele ei ole kuigi meeltmööda, seda meelepärasem tunne on teil peale sauna. Sealhulgas ka rakkude jaoks.

Seda küll, kuid teatud kuumuse juures keha võib hakata lagunema.

Ehk minna üle teise faasi. Kuid meil ei ole kavas rakendada ülikriitilisi äärmusi, kuigi need  viiksid teid plasmalise teadvuseni – kuid te ei ole veel selleks valmis. Me suudame ja oskame hoida seda kontrolli all.

Varematel aegadel meie kõrgemad õpetajad tegid tööd iga teadvusega eraldi, kannatlikult ja säästvalt. Teil, nagu mõistan, seda ei ole?

Jah, sa leidsid võrdluseks sobiva analoogi. Teil on tarvis minna raku tasandilt üle kudede tasandile. Töö ei käi iga rakuga, vaid iga organi kudedega, ehk teie üldinimliku teadvusega. Seetõttu koostöö käib teil läbi sideme tõstmise teie juhendajatega. See on üleminek sootuks uuele tasemele, kus juhendus käib mitte üksiku raku tasandil, vaid kogu organi tasandil. Organ peab oskama iseseisvalt korrastama iga oma rakku – tal on ühene teadvus, rakkude kollektiivne teadvus. Kokkuvõttes, teist peaks saama tüvirakkude juhendaja, millised on võimelised täitma kõiki funktsioone, mitte mõningaid üksikuid sihipäraseid suunitlusi.

Üleminek, kas see on üleminek ühelt kontseptuaalsest kureeringust teisele?

Mitte üksnes. See on kogu süsteemi üleminek, nii meie, kui Saturnuse süsteemide üleminek uuele arengu tasemele. Ka meie oleme kasvamas ja arenemas ja me oleme põimumas.

Seega, ega kerge saa olla kellelgi?

Kõik oleneb teie vastuvõtu suutlikkusest. Kui olete valmis tegema tööd ja mõistma kahe protsessi vajadust – avardumist läbi kokkusurumise ja kokkusurumist läbi avardumise – siis seda kõike on kergem ka vastu võtta. Kui olete valmis liituma nende protsessidega vabatahtlikult, siis avaneb ka individuaalne kureering, nagu pioneeride kureering. Neile, kes ei ole selleks valmis, avanevad üldised kokkusurumise ja avardumise jõulised süsteemid.

Kuna individuaalne juhendamine lakkab olemast, mida peaksid tegema tavainimesed, kelle poole peaksid nad pöörduma?

Individuaalne juhendamine ei lakka täilikult, vaid ei domineeri enam. Kureerimine käib mitte isikuliselt, vaid läbi vaimsuste ja nende arengu. Ega eelmise kureerimise süsteemi juhendajad ei kao kusagile, nad on jätkuvalt valmis abistama.

Kas senise süsteemi kureerijad olid Saturnuse päritoluga?

Jah, kui vaid saturnlust ei võeta kui halba ja tumedat, vaid kui kokkusurumise valemitena. Need õpetajad töötasid kokkusurumise ja avardumise valemite kohaselt läbi kokkusurumise.

Kas uued õpetajad hakkavad tööle avardumise ja kokkusurumise kohaselt läbi avardumise?

Nemad on juba teie juures ja teevad seda, kuid kõik ei ole veel võimelised nende tööd vastu võtma. Töö sellega on käimas.

Kuidas saame nende tööd vastu võtta?

Üksnes avardudes. Siis saate mahutada endasse kõike, kõiki sündmusi, kõikide vaateid ja mõistmisi, ka kõikide arusaamu. Ei tasu eirata midagi, ega tasu lähtuda oma isiklikust arusaamast ja oma vaatevinklist, pigem märgata enam vaatevinkleid, ning integreerida need üheseks vaatesfääriks. Samas muidugi, üleminekuks uude agregaatlikku olekusse, tuleks rakendada olemasolevaid atribuute, tõstes enda temperatuuri ja rõhku.

Teid on nimetatud samas uue telje tsivilisatsiooniks, mis teljest on siin juttu?

Uus telg teie juures on teie Maa telje uus asend, uus Päikese telje asend ja uus galaktika telje asend. Kõik teljed on omavahelises seonduses. Kõik oleme üle minemas uuele pöörlemise teljele, uuele spinnile ja uuele pöörlemise tasemele. Varem kõik pöörles ümber inimese ego. Nüüd pöörlemise telg muutub ja kõik hakkab pöörlema ümber inimteadvuse olemuse. Uus pöörlemise telg hakkab kujunema nii ümber iga inimese, kui ka kogu inimkonna olemuse. Teie telje aluseks oli Juurtšakra ja selle tipuks oli Kroontšakra. Nüüd inimolemuse telje alumiseks tšakraks saab iga inimene ise ja telje ülemiseks osaks, Kroontšakraks, saab kogu inimkonna kõrgeim teadvus. Selline on üleminek uuele tasemele, kõrgemale tasemele. Kõik elustsenaariumid, kõik vajaduse ja tulemuse seondused ja sündmused, kõik arengu valemid hakkavad kujunema vastavalt uuele teljele. Varem teie sündmustikkulisus reastus peamiselt, lähtudes enamuselt, teie isiklikest telgedest. Nüüd isiklike telgede aeg on ammendumas ja kõik  reastub ümber, vastavalt inimolemuslikule teljele.

Kuid kuidas see puudutab teid, see on ju inimolemuslik telg?

Sa oled unustanud, et me kõik oleme ühesuses ja oleme kõik seonduses. See kõik on ka meie areng. Ei ole eraldi ei teid, ega meid, vaid on paljumõõtmeline ilmaloovuse organism, mis  koosneb elementaarosakestest, ehk teist, kui aatomitest, rakkudest, kudedest, elunditest, süsteemidest, organismidest, organismide süsteemidest ja nii edasi.

Nüüd küsimus, kui rõhu ja temperatuuri tõus toimub planeedi teatud osas, kas see levib ka mujale või mõningaid sellised stsenaariumid ei puuduta?

Nii üht, kui teist. Need ei puuduta neid, kes, tänu oma vaimsuse küpsusele, oma teadvuses ja valmiduses on arenenud iseseisvalt. Kuid kõik, mis hakkab sündima, ei ole ainult lokaalseks stsenaariumiks. Sellel kõigel on alles algus.

Miks algus on alles selles punktis?

Algus on alanud paljudes punktides, igas ühes neist on läbi võetavad erinevad ja omad koostöö süsteemid. Hiljem kõik tulemused saavad kohandatud kogu inimkonnale. Kogu inimkonnal on võimalus kogeda neid protsesse mitte niivõrd väliselt, kuivõrd seesmiselt. Üksnes vähene osa läbib seda väliselt, läbi sündmustikkulisuse. See siiski on säästev variant. Neil, kes ei ole suutelised läbima seda seesmiselt, tuleb läbida väliseid kogemise stsenaariume. Sama toimub ka nendega, kellel puuduvad oskused, või nad ei taha läbida kogemisi.

Tänan sind küsimustelöe vastamise eest.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga