UUS VALGUSE TÖÖTAJA Columbus, Oshio 2019

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

Täna, nagu igal korral, toimus esimeseks kokkuhäälestus, et avaneks suurem armastuse kanal. Esmalt oli küsimus, et  kas hulk inimesi saab aidata inimest, kes ei ole häälestunud? Vastus on jaatav.

Selleks, et te saaksite avardada kooskõla ideed, kuigi see võib näida lineaarse protsessina, on vaja süüvida sellesse palju sügavamalt, kui oskate arvata. Grupp häälestub kokku siis, kui inimesed on sarnased nii mõistmises, kui ka emotsionaalselt. Kujutlege olukorda, kus inimesed on ühtseks häälestunud ja mõtlevad ühte moodi, siis see oleks nagu teie raadiojaam, mis töötab ühel lainel. Kui uues energias see laine hakkaks uitama, mida te sellest arvaksite? See jaam ei töötaks enam lineaarselt, vaid see muutuks ühtse tasakaalu väeks. Ühtsusel on omadus luua suuremat ühtsust. Seda efekti ei ole veel mõõdistatud. Kui üks rühm saab ühtseks, siis teine rühm kusagil ühtlustub esimese mõjul. Seega, ühtsus on energia,  mis oma puhtusega saab luua enda taolist. Kui hakkate keskenduma ühtlustumisele, siis hakkate nägema, et ka teised satuvad sellesse voosse palju kergemalt. See võib osutuda nakkavaks. Kallid, see on eeldus, mida andsime teile läbi metafüüsika, mis väitis, et tasakaal  võimendab tasakaalu. Teadvuse tõeline tasakaal loob energiat. Kui rühmas on üks tasakaalus inimene, kes ei allu kaosele, siis tema ei ole üks paljudest. See oleks nagu üks valgusallikas pimedas ruumis. Inimesed märkavad tasakaalus olevat inimest ja tema tasakaal hakkab levima ka teistele. Ühtlustumine loob veelgi suuremat ühtlustumist, kuni hakatakse märkama sünkroonsust, mida  nimetatakse kooskõlaks. See on vaid üks atribuut paljudest, mis hakkab sellel planeedil esile tulema.

Oleme rääkinud ka teisest atribuudist, et valgus loob valgust. Ehk kõrgema teadvuse valgus loob suurimat valgust, millest te ei ole teadlikud. Seda on võimatu teile selgitada. Kui pimedas ruumis vaatate Valguse Töötaja valgust, siis näete, et see levib, ta ei ole ei lineaarne, ega lokaalne  ta jõuab kõikjale ja üheaegselt. Kui keegi pimedas ruumis süütab tiku, kogu ruum muutub mõnevõrra valgemaks ja kõik näevad natuke paremini. Seega, kasu ei ole mitte ainult tiku süütajale. Seejärel ka teised hakkavad süütama oma tikke ning nii paraneb ka kõigi ülejäänute nägemine olukorra suhtes.

Oleme kolmekümne aasta jooksul rääkinud, palju kordi, et kui te saaksite näha teisi paremini, siis te ei hakkaks kartma kedagi. Hirm tuli planeedile seetõttu, et ei nähtud teine teist. Ei oldud teadlikud teistest ühiskondadest, kultuuridest, rääkimata lähimatest naabritest. Keda ei nähtud, neid kardeti. Kuid praegu olete teadlikud teine teisest, ja mõistate, et teised on samasugused nagu teie. Te teate, et eri rahvustel on palju ühist, isegi usute üht ja sama Loojat. Ehkki riitused-teenistused on erinevad, kuid pöördudes Jumaliku pale poole, lõõgastute kõik.

Tehnoloogiate mõju.

Mis võiks sündida, kui kooskõla oleks üle planeedi, kas või mingilgi määral?

Mis juhtub, kui pime ruum, ehk inimkond, saab rohkem valgust ja hakkate mõistma teine-teist paremini. Kui kõik hakkate nägema teine teist, millega saaks seda võrrelda? Vastuseks oleks, et see onvalgustumine“ ja see on juba alanud. Isegi interneti tulek näitab seda, mida oleme rääkinud teile alates Krayoni tulekust, aastast 1989, et internet võimaldab näha teine teist. Sündisid meedia grupid, milledes liikmeid on sadu miljoneid. See kõik on väljaspool seniseid piire, näha teiste kultuuride elu, näha palju sarnasust. See on hoopis teine planeedi paradigma, millist ei ole olnud üheski senises inimkonna ajaloos. See on inimkonna enda selginemine. See on planeedil esmakordne, kus kultuurid kohtuvad ja saavad vaadata teine teisele otsa, ega pea enam kuulama ainult oma liidreid, kes määravad, keda tuleb karta, keda mitte. Noored üle maailma  näevad teisi noori, kõikides riikides ja seda mitte ainult individuaalselt, vaid massidena, miljonitena. Nad näevad, et teised ei ole sellised, nagu neile on räägitud. Et suhelda kellegiga mingis teises riigis, te hakkate häälestuma neile ja siis märkate, et ka neil on soov suhelda teiega ja sellega teadvustate, et teie soovid kattuvad. Mis siis juhtub, kui te pühendaksite päeva, või kaks, et hakata mõistma teine teist? Võib olla te nimetaksite neid päevi „mõistmise päevadeks“, mille ideeks oleks seada end mõistmise tunnetusse kõikide riikidega. Oletame, et see päev on teil olemas ja te küsiksite sellel päeval kõikidelt inimestelt, et kas nad näeksid mingit põhjust sõja puhkemiseks? On kindel, et kõik vastaks üksmeelselt „Ei.“ Ja see on ka õige, selliselt vastaks suurem enamus, enamatel juhtudel. Ja siis hakkate mõistma sõja disfunktsionaalsust ja seda, miks vähemus saab mõjutada enamust. Seejärel mõistate, kuidas võimul olijad saavad mõjutada neid, kes ei ole nõus nende arvamustega. Siis näete isegi, kuidas teie internet on muutnud kõike seda. See võimaldab teil kiigata nende südameisse, keda et ei tundnud varem. Kallid, see on tehnoloogia näide, mis on ajakohane. See on selle näide, et kõik on võimalik, et kõik tehnoloogiad ei olegi halvad. See nõuab tasakaalu tehnoloogia ja humanismi vahel ja see on vaid väike osa inimkonna arengust, kus võetakse kasutusele käepäraseid atribuute ning ees on ootamas paljugi veel.

Milline on kiirendatud tee valgustumisele.

Täna sai siin antud vastuseid paljudele küsimustele, kuid paljusid küsimusi isegi ei esitatudki. Üks neist oleks võinud olla, et milline tee on kiirem valgustumisele? Ja vastuseks oleks, et see on olla hetkes ja olla armastatud ja veel kord, olla ja olla armastatud. Armastatud olekus vastused tulevad enda sisemusest, enda informatsioonide varamust. Sellisest informatsioonist olen rääkinud teile erinevatel viisidel ja see räägib teie enda elu ajaloost ja mis on alati alanud emast. Need  algavad sellest, mida paljud meenutavad nagu ema kätel hoidmist, kaisutamist, hoolitsust ja armastust. Midagi enamat ei ole olemas, midagi muud taolist ei ole olemas ja kogu keemia selles on täiuslik. See on tingimusteta armastus. Kallid, et mõista armastust, ei ole tarvis olla väga tark, mõistlik või arenenud. Ei ole vaja intellektuaalset teadvuse mõistmist, et olla armastatud. Sama ema armastus ja hool voolab teile igal hetkel, otse Loomislättest. Kuid sellegi poolest, on olemas nähtamatu kilp, mis peatab seda voogu ning see ei pääse teile ligi, et puudutada teid. See kilp hoiab tagasi kogu hoole ja armastuse, ega lase teil tunda ja näha seda. Ja see kilp on sedavõrd võimas, et te isegi ei tea, et selle taga on armastus. Sellele kilbile võite anda ükskõik millese nime, kas või  „uskmatus, hirm muutuste ees“. Samas, seda kõike on teile õpetanud need, keda olete usaldanud. Ehk peate ennast liiga targaks, et hakata uurima teile veidraid asju, nagu metafüüsika. Kuidas oleks lood metafüüsilise kilbiga, vaimse kilbiga? Kas olete võimeline, olles selle kilbi varjus, süüvima sügavuti energiate uurimisse? Jah, seda nimetaks mõistusega metafüüsikaks. Nii mõnigi teist on sedavõrd süüvinud metafüüsika saladustesse ja selle energiatesse, et ei tunneta mingit armastuse tunnet. Nad on liiga süüvinud selle töö peensustesse, ega mõista peatuda, et olla ainult armastatud. Küsige endilt, et kas ikka tõesti olete huvitatud salakooli informatsioonist. Küsige seda, kuidas sai areneda energia, teadvustades üksnes minevikku, uurides kõiki ajaloolisi saladuslikke struktuure, et  mida need kõik pidid tähendama? Kas te tõesti ei soovi kuulata Krayonit? Te tahate kõike, peale armastuse ning see ongi teie poolne kilp. Sellegi poolest. on armastus  aluseks suuremale tasakaalule ja tervislikule elule. Te püüate taas ja taas valmistada toitu, kuid kunagi ei söö seda. Uurite gurmaanide toitu, kuid võimalusel jooksete sööma kiirtoitu. Kas ei oleks aeg loobuda kilbist? Kuidas oleks tunnistada seda ja heita ta minema. Kuid te püüate jätkuvalt väita, et hirm tõe ees hoiab teid selles olekus.

Harjutus

Palun unustage hetkeks kõik, mida on teile õpetatud. Olge praeguses hetkes, kui suudaksite seda teha, siis ka kilp kaob selles hetkes. Kas julgeksite küsida endilt, et mis oleks, kui kõik, mida olen teadnud või mõelnud, on üksnes kolmemõõtmeline versioon paljudest mõõtmetest. Mis oleks, kui kõik, mida olen mõelnud ja uskunud must-valgena, oleks samas  täis värve.  Kui suudaksite kas või hetkeks saavutada neutraalsust, siis samal hetkel teisse siseneks  Jumala armastus ja algaks õppetund ja see oleks midagi tunnetuse õppimise taolist. Selline on armastus, tunnetage teda, jäljendage teda, olge armastus ja siis toimub selginemine. See seisund ei ole ainult väheste jaoks. Seda on kogenud suured teadlased, insenerid ja poliitikud. Kui jõuate sellisesse olekusse, siis hakkate mõistma, kuidas korraldada ja tasakaalustada oma veendumusi, kuidas reageerida energiatele, kuidas korraldada oma metafüüsikat. Nii hakkab kogu teie ilm avarduma.

Oma isiklik kilp.

Kui paljudele teist on räägitud, et peate ehitama enda ümber kaitse, et ei pääseks teile ligi keegi, ega mingi halb sündmus. Ma räägin teile, mida teeb selline kaitse, see varjab teid armastuse eest, sest kaitse on üles ehitatud hirmust. Teie arvates see kaitseb teid pimeduse eest, kuid sellega  varjate end kõige eest, isegi tasakaalu eest. Kas olite sellest teadlikud?

Praegu on palju inimesi, nii siin istujate, kui ka lugejate ja kuulajate seas, kes ei mõista seni, kuidas olla armastatud olekus. Nad tunnevad muret isegi oma veendumuste pärast, et kas ikka teen kõike õigesti, või mitte. Tunnevad muret tumeda energia pärast, kuna nende arvates neil puudub valgus endi sisemuses, millega saaks muuta seda kõike. Paljud tõemeeli püüavad seda teha, kuid see võimendab veelgi nende muret ja see on saanud neile harjumuseks. Sageli loovad isegi rahutusega võitluse rühmi. Kui te suudaks olla uues olekus ja olla armastatav kas või hetkeks, siis kõik tasakaalustuks hetkega. Uus olek aitab ümber kirjutada vanad programmid, milliseid pidasite olulisteks. Kui vaid te lubaksite sellel toimuda. Oleme varemgi rääkinud, et selline ongi teie eesmärk. Kui soovite teada, mis on valgustumine, tahate teada tõelist tõde, siis olge hetkes ja olge armastatav. Informatsioon tuleb teie sisemuses olevalt Jumala palelt, mis ei ole blokeeritud teie uskmatuse kilbiga.

Õpetajatel, kes minevikus kõndisid Maa peal, oli palju järgijaid. Neil aegadel, kui õpetajad käisid mööda maad, paljude põlvkondade järgijad kogunesid kokku ja arutasid, milliseid tähendusi tuleks leida selles, mida õpetajad rääkisid, või tegid. Nad tegid otsuseid, milliseid reegleid tuleks võtta kasutusele oma elus. Kuid üks reegel jäi neil sageli kasutamata, et olla nagu õpetajad. Selleks õpetajad tulidki maale, tegid imesid ja õpetasid armastust, et teiegi teeksite sama. Õpetajad kehastasid armastust.

Praegusel ajal on planeedil  teistsugune energia ja see on hakanud eemaldama teie teadvusest pimedust. Kuid pidage meeles, et teie meedia ei too seda teavet esile, kuna ta on osa rahutuste mehhanismist. Valguse tõeline vägi on teie kooskõlas, tasakaalus ja õpetajaks olemises ja see loob  Valgust, mis levib kõikjale. Tõmmake meistri keep oma õlgadele ja seda igaüks teist, kui vaid soovite seda. See on seisund, kus saate jäljendada oma Loojat, kogu oma Kõrgema Mina ulatuses ja kogu oma teadvuses. See saab ühendavaks jõuks, mis aitab teil, kus te ka viibiks, olla sellises olekus, olla rahus kõikjal. Ja siis inimesed hakkavad tõmbuma teie lähedale. Kui nad küsivad teie sisemise rahu saavutamise kohta, siis te ei anna neile õpetusi, vaid jagate armastust. Selline on uus kontseptsioon. Te annate nendele võimalust, jagades mõistmist ja arusaamist. Te annate neile mõistmist, mis on nakkav. See on tervenemine ja rõõm. Leidub ka neid, kes hea meelega on teiega koos, kuna tunnevad end siis julgemalt. Haigused ei jää teile külge, sest olete tasakaalus ja oma tasakaalu kannate üle ka teistele. Kuigi see kõlab liiga esoteeriliselt, kuid küsige seda oma arstidelt. Ka nemad ütlevad teile, et „ hirm, tasakaalutus ja stress“ on haiguste põhjustajateks. Kusjuures. pean siiski ütlema, et teie kilp on peamiseks faktoriks, mis provotseerib teile haigusi.

Kui teilt praeguses, uues energias, küsitakse, kuidas säilitada tasakaalu, siis te ütleksite neile, et  on vaja vabaneda hirmudest ja  pöörduda Looja suure armastuse poole. Te olete teadlikud, et siin, Maa peal, olete kogemuste kogemiseks, aga mitte planeedi ohvriteks. Te ei pea pakkuma neile Krayoni raamatuid, vaid rääkige neile endast, et kuidas te end tunnete ja kuidas see on muutnud teid. Te kindlasti teate, mida teeb ühine naer, et ühe naer kutsub esile naeru kõigis. Selline ongi Valguse atribuut ja see on suurepärane mõistmise ja rõõmu osa. Naer on teadvus, aga mitte üksnes emotsioon, ega põhjus-tagajärje keemiline atribuut. See on kaunis ja levitab tervendavat energiat teie ümber olevatele.

Ebatavaline ja veider Valguse Töötaja.

Kord rääkisime, et mõned Valguse Töötajad ehmatavad oma olekuga inimesed nende juurest ära. Oma ebatavalisuse tõttu, nad oma olemuselt on agressiivsed ja paljud neist on isegi selle üle uhked. Kui küsida neilt, et kas nad ehmatavad inimesi seetõttu, et on teadlikud oma ebatavalisusest. Nemad aga kinnitavad, et nende ülesandeks ongi oma ebatavalisusega hoida koos planeedi energiat. Valguse Töötajate töö vanas energias oli olla ebatavaline ja veider, et hoida koos planeedi energiat. Nüüd see ei ole enam nii, see oli vanasti, kuid mitte nüüd enam. Uues energias on tuhandeid Valguse Töötajaid, kes  rõõmuga kannavad Valgust ja rõõmuga jagavad seda kõigile. Nemad ei hoia ainult energiat koos vaid hoiavad ja levitavad seda. Kui te vaid mõistaksite, mis vahe on vanal ja uuel planetaarsel energial. Selle selgitamiseks ma  räägin teile  selginemisest. Te hoiate planeedi energiat koos kümmekond korda enam, ja  levitate seda  tasakaalukalt ja rõõmuga. Kunagi varem te polnud nii võimsad. Need ajad on möödanik, kus pidite olema veidrad ja uskuma metafüüsikat. Praegusel ajal  metafüüsika määratluseks on see, et uurida energiaid väljaspool seda, mis ei olnud seni teile teada. Nüüd on tasakaalu ja kooskõla energiate uurimine.

Mõnigi võib olla küsib teilt, et mida teie usute? Võite kergusega neile vastata, et usute kaunitesse energiatesse, millised on kõikjal, usute inglitesse ja olete teadlikud Jumala protsessidest, mida küll veel täielikult ei mõista, aga lõpuks olete võimelised tegema tööd oma eluga. Paljud, kuuldes, et teete seda tasakaalu ja armastuse olekus, tahaksid kuulda sellest rohkem. Nemad ei pööra teist ära. Kallis Valguse Töötaja, Vana Vaimsus, selles ongi teie uus erinevus, selles on vahe.

Minu partneril on teie jaoks eriline veendumuste süsteem, mis võib sageli näida imelikuna, arusaamatuna ja ebatavalisena. On aeg muuta oma suhtumist sellesse. Te võite võtta oma energia, milles olete elanud palju aastaid ja tasakaalustada seda ja siis saate elada sellel planeedil suurepärastena. Selle tulemusena inimesed hakkavad veelgi enam tõmbuma teie ligidale, tasakaalustuvad ja hakkavad otsima mõistmist. Siis te ei näi enam kellelegi veidrana ja ebatavalisena. Õpetajad minevikust, ei paistnud kellelegi veidratena ja ebatavalistena, nad näisid alati tasakaalukatena ja tugevatena. Kui nemad midagi õpetasid, siis seda ka järgiti. Nende sõnad oli südamlikud, pehmed ja kaunid, targad ja tervendavad. Nüüd ka teie olete sellised.

Tere tulemast uude ajastusse, tõeliselt Uude Ajastusse. See ei ole evangeelik vaatevinkel, vaid vaatevinkel, milles Valgus on ligitõmbav. Kuid mõistmine on veelgi ligitõmbavam. Tasakaal on heasoovlik, seetõttu ka olete siin. Ja nüüd, tõuske ja minge ja tehke seda. Ja ka tuul on teile käesoleval ajal tagant. Tõuske, minge ja tehke seda, olge uue energia Õpetajad.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga