UUED SÕNUMID ARKTUURLASTELT

 

Austatud lugejad, tere tulemast lugema meie sõnumit.

Meie sõnumid annavad informatsiooni ja lootust neile, kes on valmis vastu võtma sügavamaid tõdesid ning see on normaalne, kui tunnetate kollektiivis valitsevat negatiivsust ja hirmu.

Kui laskusite Maa energiatesse, mis resoneerusid teiega, olite teadlikud, et olles mateerialike kehadega, olete te jätkuvalt ka vaimsed olevused, olite teadlikud, et oma tundlikkusega energiate vastu, hakkate tunnetama tihkeid energiaid ja need kanduvad teisse ning olite samuti teadlikud, et laskumisel tihkedesse, duaalsetesse energiatesse, et need hakkavad tekitama teis hirmu, mis viib teid eraldumuseni ning samuti olite teadlikud, et selline hulk tihket energiat soodustab teie ülestõusu protsessi koos planeediga Maa. Pikemat aega kogutud ja varjul olnud energiad peavad pinnale tulema, et neid saaksid kogeda enamus üle planeedi. Selle tulemusel kollektiivi mõttetegevus muutub arenenumaks ja paindlikumaks.

Ei tasu seista vastu sellele, mida tunnetate füüsiliselt ja emotsionaalselt. Kõik liba veendumused, negatiivsed emotsioonid ja hirmud ei ole vaimset päritolu. Pigem võtke asju sellistena, millistena need on, sest need on isiksustamata energiad, millised tulenevad kolmemõõtmelise kollektiivi teadvusest. Ei tasu kunagi väita, et need on teie isiklikud, ega tasu püüda teha neid enda omadeks. Ärge andeke neile võimu enda üle, vaid üksnes lubage neil voolata teist läbi, taas ja taas. Olete vaimsed olevused, kes on kogemas inimkogemusi omal valikul. Nüüd olete puhastumas vana energia jääkidest ning seda aitate teha ka teistel inimestel. Kõrge areng oli teil juba siis, kui valisite kehastumist sellele planeedile ja tahtsite osa võtta Maa ülestõusu protsessist. Oluline küsimus on siin järgnevas – kohe  kui sisenesite kolmanda mõõtme madalamasse resonantsi, toimus unustamine, kes te tegelikkuses olete. Siis olite veendunud, et olete üksnes inimolevus, kelle päralt on kõik hea ja kõik halb, see, mis on maapeal olemas. Inimteadvus on kõigil, planeedil olemise aegadel, olnud täiesti muutumatuna. Kuid inimmõtteviis sidus teid Maa madalamatesse vibratsioonidesse.

Vaimsus ei saa regresseeruda, seetõttu igasse uude ellu, läks ta üle sellele teadvuse tasemele, mida oli viimati saavutanud, isegi siis, kui tema mõistus ei olnud teadlik vaimsetest küsimustest, kuna pidas end üksnes inimeseks. Teadvuse poolt saavutatud tase saadab ümberkehastusi automaatselt, kuhu ta ka ei kehastuks. Igal inimesel on oma reaalne teadvus. On olukordi, kus kõrge teadvusega vaimsus, kehastudes, kohe unustab enda tõelise olemuse. Ehk esmalt arvab, et midagi on valesti, kuna ei sobitu, ega ole kooskõlas, ümberolevate veendumuste ja tegevustega. See on eriti raske kõrge vaimsusega noortel inimestel, kes kehastuvad sellesse aega ja kes ei ole veel saavutanud tunnustust oma eakaaslaste seas.

Õppige tunnustama end, muidu teie Mina, mis on hirmu täis ja segaduses, tunneb end üksi olevana, ehk mõneti tajub isegi soovi lahkuda elust. Negatiivsed emotsioonid ei tähenda, et te olete eksinud teelt, vaid need on ehk pigem, parimad abilised mõistmiseks, et elate kolmemõõtmelises ilmas.

Kuna tunnetate energiaid, siis läbi selle saate ehk tunnetada ka kollektiivis toimuvat. Tuleb meeles pidada, et energiad, mida te tunnetate, ei ole kunagi teie omad. Teie ainsateks energiateks on jumaliku teadvuse energiad, kõik ülejäänud on illusioonide energiad. Emotsioonide ja üleelamiste energiad tõmbavad ligi, ning püüavad ühtlustuda ja ühilduda Ühesega.

Kui inimene kardab haigeks jääda, siis sellega ta just tõmbagi  haiguse endale, kuna sellega  ta toidab seda  hirmu. Kui inimene tunneb alaväärsust, arvates, et teda ei armastata, siis temale hakkavad ligi tõmbuma need, kes kinnitavad sellist arvamust. Tegelikult ei ole olemas mingeid ohvreid, on vaid neid, kes ei ole teadlikud enda tõelisest olemasolust. Just nemad tõmbavad endale ligi kollektiivse teadvuse kõikvõimalikke eksimusi.

Kolmas mõõde on andnud võimu kõigele ja igaühele, mis ei ole ühesuse reaalsusese vägi. Kolmandat mõõdet võiks määratleda kui kahe väe universaalse teadvusena. Kolmas mõõde on kõrgete mõõtmete madalaim aste. Kuid enamus, teadmata seda, peavad inimest intellekti tipuks.

Kõik hirmud tulenevad usust kahte väesse. Nende arvates need väed võivad mõjutada ühtesid halvasti, teisi hästi, mille mõjule neil võimu ei ole. Usk kahte väesse on aluseks ehk vundamendiks, millele on üles ehitatud kõik teie meedia uudised. Usk kahte väesse kujundab kolmanda mõõtme teadvust. Uurige põhjalikult kõike, mida kartsite või mida kardate praegu, siis ehk mõistate, et see kõik on rajatud ühe väe võimule teise väe üle. Kui olete valmis vabanema sellisest usust, siis see oleks suureks sammuks teie jaoks. Oma intellekti kohaselt olete teadlikud, et on olemas vaid üks jumalik vägi ja see on Looja vägi. Nüüdseks on tarvis mitte ainult uskuda Looja väesse, ega rääkida sellest, vaid elada selles. Olge valmis tunnustama täielikult oma vaimsust ja olema ühene väega, mis on iga inimese seesmuses. Te olete ikka sama teie, kuid lugematute kehastuste aegadel, milliseid olete elanud duaalsuses ja eraldumuses, olete unustanud, kes te tõeliselt olete.

Iga püüdlusega saada võimule, muutusite ohvriks, mida toetas kolmemõõtmelise veendumuste elav süsteem. Sellised olid vanad energiad, mida te praegu vabastate oma rakumälust. Täielik ühese väe vastuvõtt on raske samm, mis ei saa vabasta teid kohe hirmudest ja rahutustest. Integratsioon, ja kõik muud vaimsed sammud, on pikaldane protsess. Ei tasu loota, et üksnes Jumal saab vabastada teid mistahes hirmudest.

Ühe või teise tõe väe tunnustamine on üksnes esimene samm selleni, et sellest saaks teadvuse uus seisund. Paljudele, otsus minna üle ühese väe sügavamale teadvustamisele, toob pinnale varjatud hirmud. Kuna sinu valik sai tehtud siirastes kavatsustes, siis ta mõjub võtmena, mis  avab ukse enda seesmuses, sildiga Ühene Vägi.

Kuid selle taga on peidus kehastuste aegadel kogunenud energeetiline prügi, mida on ignoreeritud, varjatud, alla surutud, või lastud vajuda unustusse. Vaimse evolutsiooni sügavamaid aspekte ei ole alati vastu võetud. Mõneti kõik vana ja tihke, mida võeti kunagi nagu naljana, tõuseb pinnale, et te meenutaksite  ja taas kogeksite neid, sest nüüd saate vabaneda neist kõigist. Neid möödunud aegu peetakse isegi vaimsuse pimedateks öödeks.

Kui vaid uks avaneb, siis vanad hirmud, veendumused, probleemid, valud ja palju muud, mis jätkuvalt kajastuvad inimese energia väljades, hakkavad pinnale tõusma. Mõnda aega teile võib näida, et liigute tagurpidi, kuid pidage alati meeles, et sellised üleelamised on ajutised. Need on vajalikud aspektid seesmisteks vaimseteks rännakuteks ja need viivad teid tõelise teadvustamiseni.

Evolutsiooni ainsaks aluseks on Looja vägi. See aitab näha kõike head ja halba kõrgemast vaatepositsioonist, kõike otsitut ja soovimatut, mida karta, mida mitte. Looja on ainus vägi, kuna Tema on alati olemas. Kust saakski tulla teine vägi, kui Looja on ainus olemus.

Oma vaimses arengus olete püsimas suhteliselt intensiivsel tasemel, muidu te ei tunneks huvi sõnumite vastu, ega ka loeks neid ning vastasel juhul te ei mõistaks loetut. Olete väljunud metafüüsika, religiooni ja kõikvõimalike riituste raamidest, kõigest sellest, mis varem püüdis viia teid Jumalale lähemale. Nüüd teate, et olete Looja osa. Loojas olemine on ainus ja kordumatu elu, milles saate väljendada end, nagu iga teine olevus planeedil. Selle mõistmine on oma sisemise rännaku kokkuvõte, rännaku, mis on kestnud ülimalt pikka aega. Nüüd olete jõudnud oma seesmise ukse juurde välja. Kas avate ust, või mitte, see on teie teha.

Võib olla arvate, et parem oleks ehk jätta see avamata?

Siis sinna jäävad kõik, kellega olete koos olnud ja koos kogenud. Ometi olete kulutanud selleks palju elusid, roomates, anudes ja võideldes, et pääseda ukseni – ja nüüd lõpuks olete jõudnud selleni. Nüüd olete küsimuse ees, et kas avada seda, või mitte.  Miks mitte seda teha.

Füsioloogiliste protsesside stabiliseerimine.

Meie, Arktuurlaste teadvused, õpetavad süsteemid, vaimsete juhendajate väljad, vaimsusi kureerivad struktuurid, millised läbivad kogemisi maises plaanis ja on resoneerumas käesoleva projektiga, me kõik oleme ühene voog. Meie arvates on aeg teha teatud kokkuvõtted, mis aitaksid tasakaalustada teadvuse ühese välja psüühilisi välju, tasakaalustada närvisüsteemi, toetada rakustruktuuri ja eraldumist mõningatest maatriks struktuuridest. Kõik need protsessid on kulgemas planeet Maa plaanidel. Me ei hakka siin jagama inimkonda vastuvõtu järgi, vaid vaatame seda osa inimkonnast, mis resoneerub käesoleva kavandiga. See osa inimkonnast on kollektiivse energoinformatiivse mõju all, on allutatav intensiivsete mõjutuste poolt, millised on käimas Maa välja kõigis erinevates piirkondades. Ja see tõmbab alla mõningate inimeste vibratsioonid, kutsub esile häireolekuid ning mõnedel põhjustab isegi stressi. Kuid see hirm ei ole paanika tekitaja, vaid on taustaline mahasurutuse hirm, kus inimene ei tahaks alluda sellele, kuid siiski, haakub välistele mõjutustele, millised, tulles üldisest infoväljast, avaldavad omapoolset mõju. See viib teatud viisil tasakaalust välja närvisüsteemi, psüühilise seisundi ning kutsub esile kortisoli väljapaiskumist, mis provotseerib stressi, mille tulemusel toimub rakulise vibratsiooni langus, ja seda kõike üldise protsessi taustal, milles on praegu kogu inimkond.

Mistahes vaimsusi kureeriv struktuur ja õpetav süsteem on huvitatud sellest, et inimesed oleksid võimelised hoidma kõrgel tasemel oma vibratsioone, suudaksid sujuvalt, kergusega ja harmooniliselt läbima neid protsesse, millised on ja tulevad maistel plaanidel. Neile inimestele, kes astuvad arengu teed, tahaksime jagada toetust läbi harmoniseerimise, läbi tasakaalustamise, psüühika ulatuses, läbi eraldamise mõningatest kollektiivsetest protsessidest, millistes olete igaüks teist.

Me võiksime siin kommenteerida ja teha parandusi inimeste vaimsuste kavanduse kohastes kollektiivsetes protsessides, milliseid nad on läbimas, kuid igal inimesel on omad individuaalsed karmalised küsimused ja need viivad neid kõrgema vaimsuse arenguni. See toimub läbi sündmuste, milliste läbi on võimalus süüvida intensiivsetesse kogemistesse ja need ei peaks teid hirmutama.

Me tahaksime olla energeetiliselt ja tervikuna teile abiks, toetada teie struktuure, närvi süsteeme, et saaksite hoiduda häireolekutest. Töö, mida me teeme, teeb puhtaks teie mentaalsed väljad, tasakaalustab teie süsteemide harmooniat. Samas, raku tasandil toimub puhastus hirmu programmidest, millised on seotud hirmuga haigeks jääda, toimub puhastus bioloogilistes moodustistes, millised põhjustavad krooniliste hirmude tausta ja viivad depressioonini. Sellised seisundid on moodustamas nii rakusisesel, kui ka rakuvälisel tasandil teatud anatoomilisi seondusi, millised on destabiliseerimas füüsilise inimkeha olekut ja tõstmas selle resonantsi viiruste kohaseks.

Kuigi võib olla valmistame pettumust nii mõnelegi, kuid tahaksime siiski kommenteerida immuunsuse toetamise mõtet, tegelemist tervisklike eluviisidega ja oma psüühika tasakaalustamise ja harmoniseerimisega. Mistahes hirmu, häire ja depressiooni vormid viivad immuunsussüsteemi tasakaalust välja ning see tõstab nakatumise taset. Olenemata sellest, kas te tegelete või mitte, enesega, peate siiski arvestama olemasolevaid aspekte ja te ei tohiks olla 100% veendunud,  et tõstes oma teadlikkust, tõstes oma vibratsioone, ei ole teil ohtu nakatuda. See ei ole üldse nii. Teil tuleks mõista, et teil on füsioloogiline tasand, kus on tarvis elada tervislikku elu, toetada oma immuunsust, toetada oma psüühikat ja närvisüsteemi, et see oleks tasakaalustatud olekus ja siis on ka teie keha tervis korras ja tasakaalus.

Te kindlasti olete teadlikud, et mida kõrgem on teie vibratsioonide tase, seda vähem keha resoneerub mistahes haiguse vormidega, sest kõik on energia ja kõik on vibratsioonid. Kui teie keha vibratsioon on kõrge, siis ka keha on puhas negatiivsetest energiatest, siis ka nakatumine mistahes infektsioonidega, on minimaalne. Sellega tuleb teil kindlapeale arvestada.

Uute kohtumisteni, Arktuurlaste rühm

 

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga