KAASASÜNDINU – KAHETEISTKÜMNE RINGI TERVENDAV KESKKOND

 Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Olen teie juures tänu teie suursugususele. See on ainus põhjus anda teile sõnumeid eesriide tagustest, neid  mis räägivad asjadest, mida teil on tarvis teada ning millised on teile seni teadmatud ja tunnetamatud. Palun teil mõtiskleda veidi selle üle, et  milleks teile kanaldused vajalikud on. Ma ütlen teile, et läbi kanalduse, on vaimsustel võimalik tunnetada Suure Looja energiaid.

Käesoleval ajal planeedil on veel palju varjatut teie eest. Esimesena teie eest on varjatud, et olete loomispere osa, et olete sündinud suurejoonelistena. Ja seda kinnitame teile minu partneriga viimse hingetõmbeni. Mõnedele teist, see võib olla ei ole võetav tõena, vaid mingi veidra väitena. Kuid käesoleval ajal, paljud veidrad asjad hakkavad esile tulema ja muutuma tõdedeks, eriti neile, kelle arvates nad ei näe seda oma elu ajal. Ehk nüüdseks olete teadvustamas ja tunnustamas Loojat, kes on kõigiti teile abiks. Kogu läbitud ajalugu muutub teie jaoks palju tähenduslikumaks, kui oleksite oodanud. Kui võtate end Lätte osana, siis teil on võimalus võtta kasutusele kõiki tema atribuute, eriti  neid, millistest teil ei ole seni isegi aimu olnud.

Tänavune programm võimaldab rääkida teile neist. Käesoleva programmi eesmärk on aidata teil mõista, et on olemas hulga enamat ja see kõik kuulub teile ning juurdepääs selleni on teil vaba ja kõikidele võimalik. Selle mõistmine annab teile rahuldustunde, toob tervendust, aitab vabaneda hirmudest ja sellega elada pikemat elu.

Täna räägin veel kord Kaassündinust ja tema neljast imelisest atribuudist. Räägime ka sellest, miks paljudel ei ole selget pilti sellest.

Esmalt tõstataks esile küsimuse segadusse ajava mõiste kohta ja see on Kaassündinu nimetus.

Kus ta on ja mis ta on?

Teie seas on palju neid, kes ei ole midagi Kaasasündinust kuulnud. Ma ütlen siiski, et see ei ole üksnes informatsioon, vaid see on tõe energia edasi andmine. See on tõde sellest, milleks on teie keha ja sellest, mis on sellesse kätketud ja ka sellest, millest teil ei ole seni isegi aimu olnud. Ükskord rääkisin paljudest vaimsetest aspektidest, ning võrdlesin neid võimsa lennukiga, millega lendate ühest ilma otsast teise, aimamata, et te ise olete suutelised samuti lendama. Sama on ka Kaassündinuga, mida nimetame mõistusega kehaks. Kuid samas pean mainima, et see ei ole ei kolmemõõtmeline keemia. Ta on osaliselt paljumõõtmelise teadvuse osa.

Kogu teie rakusüsteemi katab teadvus, millel ei ole midagi ühist teie ajuga. See on parim selgitus, millega saan anda ettekujutust sellest, mis toimub sellel ajal, kui jälgite Kaassündinu olemust. See, et teadvus katab teie raku struktuuri, tähendab seda, et teie Väli asub teie keha sisemistes energiates. See ei ole kehaväline Väli, vaid keha seesmine ja kätkeb endas, igat eraldi olevat protsessi, milline on toimumas teie keha seesmuses. Kuna Kaassündinu on seonduses teie teadvusega, ja teadvus on teie keha atribuudiks, siis jutt ei käi üksnes rakulistest protsessidest, vaid kõikidest keha protsessidest.

Nüüd ehk tahaksite teada, kas Kaassündinu on seonduses ka teie vaimsusega?

Sellest räägime ühe järgmise kanalduse ajal. Kuid nüüd teeksin määratluse, millega Kaasasündinu tegeleb. See küsimus kerkis ka teadlaste huviorbiiti, kes tundsid huvi vaimsuse vastu, kes uurisid seda tehnilisel tasemel.

Kaassündinu kätkeb palju huvitavaid asju. Seega, mida ta on tegemas?

Kuna ta on teadvusega keha, siis ta teab endast palju enam, kui teie, ta on teadlik isegi teie alateadlikest asjadest. Kuna Kaassündinu on teadlik kõigest, mis toimub teie kehas, siis ta saab minna isegi teie alateadlikest programmidest mööda.

Teie olete enda arvates teadlikud teie kehas toimuvast. Kuid teie keha teadvus, mis on täis blokke, määrab, millel toimuda ja millel mitte. Kuid Kaassündinul, mis on paljumõõtmeline, ei ole mingeid blokke. Isegi spontaanne remissioon toimub Kaassündinu juhendusel. Teis on asju, mis häirivad teid, mõningad häired või mingid haigused ja see kõik on teie teadvuses, mida tabate ja leiate oma loogika kohaselt.  Muretsete, mida teha, kuidas olla, kelle poole pöörduda. Ehk prooviksite kujutleda, kuidas saaksite seda kõike lahendada hetkega, otsekohe. Kaassündinud on selles tuntud lahenduse leidja ja see on tema esmane ülesanne. Tema ei võitle millegiga ning selline ongi üks osa vastusest, esitatud küsimusele.

Kui teil on tegemist teadvusega, mitte alateadvusega, siis Kaassündinu teab, mis on teil korrast ära.

See selgitab, kuidas töötab lihastestimine. Selliselt on võimalik välja selgitada, mille vastu on teil näiteks on allergia. Seega, enne, kui pöördute arstide poole, oleks kasulikum pöörduda Kaassündinu poole.

Järgnevalt räägin ühest ammusest farmaatsia kogemusest. Farmaatsia ettevõtted tegid katseid uute ravimitega, mis enamuses olid pimekatsed. Nad töötasid tablettide jaoks välja maguskapslid. Mõnedesse kapslitesse jätsid ravimid panemata ja sellest katsealustele ei räägitud. Nii tuli esile platseeboefekt. Ehk – inimorganism oli reageerinud tühjadele kapslitele selliselt, kuidas oli arstide poolt lubatud. Platseeboefekt ajas uurijaid segadusse, kuna need moonutasid uuringu tulemusi. Uurijad ei suutnud mõista, kuidas selline asi sai võimalik olla. Seda tegi Kaassündinu. Seega, teadvus, koos tühjade kapslitega, võttis vastu sõnumi, et tuleb teha keha terveks ja kaassündinu hakkas seda teoks tegema. Selline ongi Kaassündinu. Teie teadvus on tundlik sedavõrd, et teil piisab vaid soovida tervenemist, nii kohe algab spontaanne remissioon, olgu see platseeboefekt, või homöopaatia, kõigi tööpõhimõte on üks.

Kas olete valmis seda kasutama? Kas tahaksite sellest enam teada? Kas see huvitab teid?

Jah, see ime on ootamas oma tundi ja ta ootab seda teie kehas.

Kes mõtles välja viiruse ja vaktsineerimise?

Olete olevused, kes on sündinud sellel imepärasel planeedil ja olete saanud temalt suurepärased kehad. Olete tulnud siia Lättest, Absoluudist, täielikust tühjusest. Te tulite kindla missiooniga – viima täide teatud ülesandeid. Käesoleval ajal, missiooni aeg  läheneb oma lõpule ning sellega lõpeb ka ümberkehastuste tsükkel. Ajal, kui tõde avaneb, tuleb loobuda veendumustest. Ülim ükskõiksus ja pimeduse toetamine  takistab teadvuse kasvu.

Looja ees ei ole mõtet otsida mistahes õigustust vähestele teadmistele enda kohta. Kui olete teadvustunud, siis ka mõistate, et kõik, mis on, olete ise loonud, ainult ise, oma täiuslike loovuslike mõttetegevustega. Kogu ajaloo jada endast, kogu planetaarset loovuslust, kogu oma reaalsust, koos kõigi seadustega, olete loonud ise. See kõik on teie fantaasiate kohaste hirmude vili, mida olete kandnud endaga kaasas kehastusest kehastusse ja pärandanud oma järeltulevatele põlvedele.

Kui puhas ka poleks teie teadvus ja teie vaimsus keha sündimise ajal, on teie sooviks  kehastuda füüsilistesse kehadesse, millised on täis eredaid inimlikke tundeid. Te olete toonud kaasa isegi kogu eelnevate kehastuste kogemiste jada. Nüüd olete puhastumas kogu möödaniku negatiivsest taagast. See annab võimaluse taas olla reaalsete jumalike olevusteks, kelleks te tegelikuses ka olete. Võttes käesolevat kogemist mänguna, milles käib teadlik puhastumine kõigil vastuvõtu tasemetel, tuleks teada, et mistahes suhtlus on energiate vahetus, milles toimub oma tõelise olemuse meenutus.

Kohati võib näida, et see ilm ei ole täiuslik, et on liiga palju kannatusi ja valusid. Kuid need on selleks, et teravdada oma tähelepanu, et märgata ja mõista oma ülesandeid. Just neil vaimsuse avanemise hetkedel meie tõeline Kõrgem Mina avaneb oma olemuse kohaselt. Kuid inimene on tahtnud teada saada kõike ühe kehastuse jooksul, teha puhtaks oma DNA magnetvõre negatiivsetest informatsioonidest, millised olid kogunenud sinna programmidena alates ilmaloomisest.

Kõik, mis on tänavu toimumas ilmas, on jumalike koodide avanemine, rakkude puhastamine kogunenud prahist, mis on ladestunud sinna erinevate tsivilisatsioonide ajal, kaasa arvatult ka käesoleval ajal. Selline titaanlik töö enda kallal viis iga ühte teist enda negatiivi paiskamiseni avarusse. Kiskudes välja endas olevat negatiivsust, vabastades end sellest, saadate selle väliskeskkonda. Mitte miskil ei ole kusagile kaduda. Kuna negatiivsusel minna kusagile ei ole, siis ta on jätkuvalt tallel kollektiivses teadvuses, kus ta kujuneb ümber kõikvõimalikeks viirusteks.

Seega, viiruseid ei ole keegi kunagi loonud, need on alati olnud kui informatsioonide ümberladestumise tulemus ehk negatiivne prügi.

Infoklastrites olev informatsioon muundub materiaalsuse koostisosaks, milline on kvantilise dualismi kohane. Paraku sama informatsioon on kätketud teadlaste poolt ka vaktsiini. Saadud mateerialikku koostisosa, manustatakse vedeliku näol kehasse, kus ta muutub informatsiooniks, mis võib, vastavuses inimteadvuse mõttetegevusele, anda erinevaid tulemusi. Kõik toimub taolisuse põhimõtte kohaselt. Kui teie mõttetegevus on seotud hirmuga haiguste ees, siis selliselt kujuneb ka edaspidine kulg. Sama ka vastupidiselt, kui see on seotud tervenemisega, siis nii ka kujuneb. Mõttetöö vajab seondust mingile mõttesubstantsile – üksnes see saab anda taotletud tulemust.

Sama toimub ka süsti saamisel – kui kardate, siis sellist tulemust on oodata peale süsti saamist. Süstitud vedelik on nagu oodatava käivitaja. Avaldumise kiirus tõuseb, kui mõtted on kõrges amplituudis (tugeva hirmu või allasurutuse tunnnete puhul). Kuid samas, kui olla täies rahus, mõteteta ja sõnatuna, siis süstitud vedelik ei hakka kuidagi tööle, kuna puudub seesmine reageering, nii tunnetes, kui ka emotsioonides ehk puudub keha reageeringule alus.

Seetõttu mõni sureb kasvõi järgmisel päeval peale süsti saamist, teiste puhul käivituvad nende endi haigused, mis on olnud varjatud. Kolmandate puhul käivitub kaitsesüsteem.

Praeguses reaalsuses teie elu testitakse vastupidavusele ning see aitab sulguda enamustel sugupuu karmadel. Kui te ei ole vaktsineerinud end, sest teie vanemad tõenäoliselt ei tarvitanud ravimeid ja nad ei olnud ka hirmul ning lootsid üksnes oma kehale. Samadel alustel neil oli hirm kogu farmaatsia ees, mis headuse asemel oli toonud inimestele hävingut.

Üheks alateadliku hirmu aluseks oli Atlantis, milline kadus sekkumise tulemusena inimolemuse säilimisse. Paljud lugematud esivanemad on olnud nendeks, kes sekkusid inimtervikolemusse.

Kogu ilm, käesoleval ajal, keerleb küsimuse ümber,  kuidas vabastada järeltulevaid põlvkondi mineviku karma katsumustest. Igaüks peab mõistma oma ülesandeid selles elus, ta peab jõudma mõistmiseni, kuidas puhastada end möödaniku taagast. Kui teil karmat ei ole, siis te ei saa lisada midagi suurt selle ilma arengusse. Teile jääb üksnes tõusta edasi ja muunduda teiseks, et ükskord tagasi tulles, olete abiks Uue Ilma kujundamises.

Teie tulevane elu Uuel Maal on tuhandete aastate pikkune.

Ja nii see on…

Krayon

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga