UUED PARADIGMAD, Minneapol, Minnesota 22.Juuli 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Oleme rääkinud, et energia muutub. Juba praegu ta võib tugevalt erineda sellest, milline ta oli hetk tagasi. Kanalduse esimestel hetkedel  tunnete alati seda, millesse usute. Kas tunnetate praegu toimuvat nihet? Mõned teist võivad küsida, et „ma ei ole päris kindel, mida ma peaksin tunnetama.“. Ma vastan teile, et  erinevust.

Kallid, kui te tulete sellisele kohtumisele, siis teil on olemas oma arvamus ja oma suhtumine. Kuid millegipärast teil on vaja olla siin ja kuulda siin edastatavat informatsiooni. Praegu ma palun teil välja lülitada kõik omad arvamused. Ma tahaksin, et te tugineksite sellele, mis tuleneb teie tervelt mõistuselt, teie sisemisest teadvusest selle kohta, kes te olete ja et see pääseks esiplaanile.

Kallid, igaüks teist tuleb siia vapustava teadmiste pagasiga, kuna olete sellel planeedil olnud lugematuid kordi. Teis on olemas tohutu raamatukogu ja see on olemas igal kuulajal ja lugejal oma sisemuses ning see võiks täita kogu planeeti Tarkusega ja Teadmisega. Te olete võimelised tunnetama seda Raamatukogu ja ma tajun seda. Palun rahustage oma meeled ja kuulake seda. Oleks hea, kui te kõigepealt tunnetaksite fakti, et see, mis on teie sismuses, on valmis reageerima, see on see, mida peate eesriidetaguseks, kuid ta on hoopis teie sismuses. Te tulete alati planeedile millegiga, mis on alati teiega. See ei ole eesriidetagune, te olete selle toonud endaga kaasa. See on mõistmine, Jumala armastus, ehk Looja armastus. Ta on parim sõber, kes kunagi on teil olnud, ta on lahutamatu osa teist. Ta on suurim tõde, mida saame teile anda. Kanalduse ajal tahaksin, et te kuuleksite seda tõde oma sisemuses. 

Tahaksin  rääkida teile veidi tulevikust ja asjadest, mis on potentsiaalselt juba siin. Nihke tase ja inimkonna evolutsiooni kiirus võivad olla absoluutselt erinevad, see oleneb täielikult teist endist. Valguse ja Pimeduse tasakaal planeedil on hakanud läbi tegema nihet, valgust tuleb juurde. Kui kiiresti ja mis tasemeni võib väheneda pimedus, et ta ei oleks enam probleemiks? Vastus oleks, et nii kiiresti, kui tarvis. Igal tsivilisatsioonil, mis puutus sellega kokku, oli oma stsenaarium, mille aluseks oli nende endi minevik. Teil ta võib olla midagi sarnast, kuid teadke, et see tingimata toimub, aga kui kiiresti, või aeglaselt, oleneb üksnes teist endist. Olen varemgi rääkinud eelseisvatest paradigma muutustest. Täna ma tahaksin panna kokku mõningad arutlusel olnud teemad. See on kombinatsioon 4 asjast, millistest tahaks uuesti rääkida, mõnedesse te neist usute ja mõnedesse mitte. Te ei usu neisse üksnes seetõttu, et see toimus minevikus, kuna mingi teie aju osa väidab, et need asjad ei saa sellisel viisil töötada. Teil on tarvis tõmmata joon märgise 2012 aasta alla ja sellele, milline on teie arvates inimteadvus. See, millest ma räägin teile praegu, lükkab paljutki sellest ümber. Eelduseks on see, et inimteadvus ise hakkab evolutsioneeruma selle suhtes, millisena kujutasite oma minevikku, tuginedes oma käesoleva elu kogemusele. Teil ei ole võimalik võtta aluseks minevikku, ning kavandada sellele oma tulevikku. Me oleme sellest rääkinud.  

Võtame esimese näite.

Te olete harjunud kindla stsenaariumiga, ehk paradigmaga, milline on teil alati olnud. Selle kohaselt olete alati võitlemas, konkureerimas spordis, poliitikas, valitsuses jne. Sama paradigma toimib ka teie igapäevaelus. Olete kui mängur rühmas A, või rühmas B, mis võitlevad omavahel, kuni üks võidab ja teine kaotab. Paradigma väidab, et võitja saab kõik. Teiegi kinnitaks seda, kuidas siis teisiti? Selles ongi asi (Krayon muiates), mis saab olla teisiti?

Kuid mu kallid, inimteadvus ei ole veel teisiti näinud. Me nimetaks seda kaotuseta mänguks, või  mõlema võiduks. Te võite nüüd mulle vastata, et  Krayon, oota hetkeks, spordimängudes vastastikku võitu ei saa olla, seal on punktide arvestus, on olemas mängijad jne. Vastan teile, et saab vägagi olla, sest võib ilmneda selline süsteem, et te üllatusest laksate endale vastu otsmikku ja ütlete endale, et  poleks iial osanud mõelda, et kindlat võitjat ei saagi olla. Lubage mul pakkuda teile midagi, mille üle tasuks mõelda. Teie poliitika kujutab endast täiesti vananenud energiat, et te ei suuda seda ette kujutadagi. 200 aastat tagasi see oli täiesti uudne, see muutis planeeti ning see oli  nagu revolutsioon. Teil sündisid asjad, millest keegi polnud enne kuulnud, nagu inimõigused ja kiriku eraldumine riigist jne. Kõik need asjad olid revolutsioonilised, planeet ei olnud veel kunagi näinud seda. Kuid 200 aastat hiljem, see käib kohapeal ringiratast, see on stagnatsioon, seisak. Ehk olete märganud seda? Põhimõte – võitja saab kõike – enam ei tööta. Teil ei saa olla enam valijaid mõlemalt poolelt, omada erinevaid parteisid,  kus üks neist võidaks ja haaraks kogu võimu endale. Mis juhtub sellisel juhul teistega? Nad hakkavad võitlema võitjatega, kuni saavad vana olukorra tagasi. Mida te sellest saate? Ebaefektse valitsuse. Just seda te praegu näetegi planeedil ja see võib kesta veel aastakümneid. Mis oleks, kui ütleksin teile, et on olemas intelligentsem tee, kus põhimõtteks on, võit võidu üle,  kus võitjateks on kõik. Oleme seda kord juba arutanud ja ütlen taas, et mis oleks, kui te  teadvustaksite endale, et teile ei ole tarvis olukorda, kus võtja saab kõik endale. Kuid seni te ei suuda endale seda veel teadvustada. Kõik, mida teile on tegelikult vaja, on valida parimast parim. Kusjuures tuleb saavutada mitte üksnes kompromissi poolte vahel, vaid viia kokku mõlema poole huvid, kõige mõistlikumal viisil. Teil ei ole vaja valida liidrit ühest või teisest  poolest, vaid teil on vaja täiesti uut rühma, (Krayon muigab) kompromissitud, kelle hulgast saaksite valida parima, kes on võimeline panema kõik nn.pusled kokku. Kes jõuab esimesena selleni ja võtab selle kasutusele, ta ei pea olema teie rahvusest, ta võib  olla keegi hoopist muust kohast ja rahvusest. Te võite nüüd küsida, et miks ta peab tulema kusagilt mujalt? Aga sellepärast,  et teie olete jäänud rööpasse kinni. Teil seisab ees näha, et kellegi teisel on midagi muud, ja selles on mõte, tal on hulga innovatiivsem ja kasulikum lahendus ja seda saaksite ära kasutada ka enda elus. Lubage teilt küsida, kas teate, millest käib jutt? On see võimalik?

Te ehk vastaksite, et inimloomus ei tööta selliselt, et ei saa valida kedagi ilma mingi aluseta. Aga mis on alus? See on seadus, mille alusel otsus tehakse.Kuid siis ilmub kusagilt teine inimene, kes pakub veelgi paremat lahendust. Ta ei kuulu ühessegi teie parteisse ja tema lahenduse idee on vastastikusel võidu põhimõttel. Te küsite nüüd, et kas  see on võimalik?  Vastuseks on kindel Jah.

Kallid, see on täpselt nii nagu oli 200 aastat tagasi, see töötas reaalselt, kuna oli sellele ajale kohaneKa praegu see hakkab tööle, kuna see on uus paradigma ja teil seisab ees seda näha. Kas saate seda näha peatselt?  Vaevalt küll, kuid mingi aja pärast kindlasti saate seda näha. Kui see ilmutub, siis on see kui sõõm värsket õhku ja te ütlete – lõpuks ometikes küll jõudis selle mõtteni, et võitja saab kõik, enam ei tööta.  

Vaatame teist näidet.

Nüüd oleme jõudnud tuleviku plaanideni, mis, teie arvates, ei saa kuidagi hakata tööle, ei mingi hinna eest (Krayon naerab). Seda vaid seni, kuni te ei võta arvesse arenenumat ja elegantsemat teadvust. Teil on olemas süsteem, milles ehitate ja toodate erinevaid asju ja mida peate korporatiivseks süsteemiks, ühiseks tööks, milles kõik protsessid on sobitatud ja kokku viidud. Et süsteem töötaks ka tavalise inimteadvuse puhul, ta peab olema hierarhiline  juhtimise süsteem. Keegi on tipus, keegi allpool ja nii edasi mööda hierarhiat, mis hargneb osakondadesse ja alaosakondadesse,  kuni madalama ahela töötajani välja. Kuid kui niisuguses süsteemis, mingil tööstuslikul liinil ilmneb mingi raskus, ehk ettenägematu probleem, siis tootmisprotsess jätkab töötamist, kuid tootes praaki ja seda seni, kuni juhtkonda saab teavitatud tõrkest. Tootjad küsivad, et miks me toodame jätkuvalt  praaki? See võtab aega, kuni probleem jõuab kõrgema ülemuseni ja siin ilmnebki kitsaskoht, mis on seotud  hierarhilise süsteemiga.  Mis oleks, kui ma räägiksin teile uuest süsteemist, millest te ei ole midagi kuulnud, mis toimub selles? Mis oleks, kui liinitöölised ise leiaksid lahenduse probleemile. Nad koguneksid kokku ja arutaksid, kuidas ja  mida kohendada, et praaki ei tuleks. Nad ise arutaksid omavahel ja teeksid otsuse, ega teavita sellest oma ülemusi – ise lahendaksid tekkinud probleemi. Ja  ülemusele teataksid vaid tekkinud probleemist ja kuidas nad seda lahendasid. Ülemusel oleks hea meel selle üle, ta läheks oma ülemuse juurde ja teataks, et oli probleem, kuid ei ole tarvis tunda muret, kuna temale alluvad töötajad kõrvaldasid selle. Siin osutuvad võitjaks kõik, kuni tarbijani välja. Kas taipate, kuhupoole ma juhin teie tähelepanu?

Seda tegelikult veel ei ole. On olemas vaid mõned teenistuskompaniid, kes hakkavad nägema, kuidas see võiks töötada ja püüavad seda ligilähedaselt käivitada, ligilähedaste süsteemidena. Kuid need ei ole veel sellised, kus töötajad võivad ise juhtida seda, kuna nad ise otseselt suhtlevad tarbijaga. Uues paradigmas saate kasutusele võtta uued tarkused, kuidas tööprotsesse juhtida ja panna kõike tööle veatult. Ka uus tööprotsess läbib omad staadiumid, kus kord töötab, kord mitte ja seda seni, kuni hakkab ladusalt tööle. Kui see juhtub, siis vaatate tagasi hierarhilisele süsteemile, ning mõtlete, et need olid endised ajad, miks me ei kuulnud uuest süsteemist varem, ega loonud seda varem? See on evolutsioon korporatsiooni tasemel, millisest te ei ole isegi mõelnud, kuigi ma olen ka varem rääkinud sellest. Kallid, jutt käib inimteadvuse enda muutmisest. Selle protsessi käigus teil seisab ees näha ka muude asjade muutumisi, millistel on teile eriline tähendus. See aitab teil päevast päeva astuda aina kergemini, süsteemide abil, millised on enam mõistetavamad ja see on parim sõna seda iseloomustama. 

Ja nüüd kolmas näide.

Hiljuti oli meil kanaldus teemal Suhtlus oma Kaasasündinuga (2017.07.02), mida tahaksin korrata, kuna kõik ei ole seda kuulnud. Üks asi, mis hakkab muutuma, on see, mida peate intuitsiooniks ja see läheb teie praeguste kujutluste raamidest kaugele välja. Kuidas kirjeldaksite intuitsiooni praegu? Mõned ütleksid, et see on energia hetkeline sähvatus (mida ehk olete võimelised tabama), mis aitab leida suunda selleni, mida on vaja teada saada. Tõepoolest,  sageli te ei märka seda hetke ja lasete ta mööda. Ehk ei märka seda üksnes seetõttu, et see on niivõrd hetkeline, ega jää teie ette püsima, et saaksite seda analüüsida. Kui teie mõtetest lipsab läbi, et kas oli midagi, või mitte ja võib olla  kordub see taas, kuid kahjuks see hetk ei kordu. Evolutsioneeruv inimolevus hakkab kõikjal kasutama oma intuitsiooni ning see hakkab toimuma aeglasemalt. See hakkab ilmnema aeglasemalt ja te suudate näha seda ja analüüsida nähtut, nii saate teada, mis toimub. Ja see põhjustab selle, et Kaasasündinu saab teie teadvusele lähedasemaks ning siis teil ei lähe enam tarvis lihastestimist. Te saate ise oma veregruppi määrata, saate ise teada, mis toimub teie kehas, millist vitamiini doseeringut vajab teie keha, sest teie keha ütleb seda läbi teie sõnade.

Intuitiivne teadmine asub teie alateadvuses, aga mitte ei varja ennast Kaasasündinus, ega kusagil teie keha sügavustes, nagu see teile praegu tundub. Mõelge vaid, käesoleval ajal teie kehas võib olla kasvamas midagi pahaloomulise moodustise taolist ja istudes praegu siin, te ei tea sellest midagi, kuni arvate, et see on haigus. Kui lähete uuringutele, siis nädala jooksul saate teada, kas või mis kasvab teie kehas. See on nagu haigus või tõrge teie kehas. Nii see on, kuid kahjuks see ei väljendu üldse nii, kui oli kavandatud. Kallid, kavandatud oli nii, et Kaasasündinu, olles teie teadvuse osa, oleks pidanud teadvustama  keha olekust teile ööpäeva ringselt. Seega, kui teie kehas ilmneks midagi võõrast, mingi tõrge ehk haiguskolle, siis te saaksite sellest koheselt teada, tekkimise hetkel – valged verelibled teataksid sellest teile koheselt. See ei oleks enam autonoomne süsteem, mis töötaks varjatult teie eest, kuigi nii toimub jätkuvalt teie kehas ka praegu. Kallid, kõik on selline, nagu näib. Olete saanud suurepärase keha, kuid ta ei ole võimeline teiega rääkima. Kuid ta hakkab ükskord teiega suhtlema. Kui hakkate evolutsioneeruma uude energiasse, millest oleme rääkinud, siis kaovad probleemid tervisega. Te saate kohe teada kõrvalkaldest ja kohe teate, mida tuleb ette võtta ja seda ütleb teile teie Kaasasündinu ning saate viivitamatult oma keha tasakaalustada. Kujutage tervise süsteemi, mis on alati teie teenistuses. On asju, millistest teil ei ole isegi aimu. Planeedil ei lähe halvemaks, ega lähe kahe või kolmekordselt keerulisemaks, kõik hakkab sündima läbi asjade, mis ilmnevad teile tulevikus.  

Tahaksin küsida teilt, kui te naaseks minevikku, umbes aastat 50 või 70 aastat tagasi ja räägiksite seal elavatele inimestele nende tuleviku kohta. Te räägiksite, et neil saab olema Wi-Fi, (Kryon kõkutades naerda), kuid nemad vaataksid teile arusaamatult otsa ja küsiksid, mis see on? Te ei saa seda selgitada neile, kuna neil ei ole veel internetti ega ole veel ka arvutit. Kuidas te selgitaksite neile arvutit, kui nad teevad kõik toimingud alles paberil. Kui hakkasite neile rääkima Wi-Fi’st, jätkaksite selgitamisega kompuutrist, peale selle jõuaksite selgitusteni internetist, selle ajaga nad jääksid magama, ainsa mõttega, et niisugust asja ei saa olla, seda ei juhtu kunagi, see on  võimatu. Nii ka mina kirjeldan teile praegu siin teie tuleviku Wi-Fit“ (Krayon muiates). See on üksnes metafor. Sellised on paradigmad, millistesse teil on raske uskuda, kuna te ei tea asjadest, mis on teile kättesaadavad tulevikus. Need asjad hakkavad tulema aegamööda, kuni hakkavad ilmnema selliselt, nagu ma kirjeldasin. Kujutlege vaid (Krayon hingestatult) intuitsioon on ühenduses Kaasasündinuga. Piisab vaid teil puutuda asjaga kokku, kui kohe  saate intuitiivseid vastuseid. Teil on tarvis vaid veidi oodata ja need ilmuvad teile alateadvusest. Mu sõbrad, praegu veel nii ei toimi, vahel kohati õnnestub, kohati mitte. Kas teile on teada, et kogu protsess DNAs, nii Kaasasündinus, kui ka intuitsioonis, on seotud käbinäärmega, südamega ja ajuga, kogu triaadiga, millest on meil juttu olnud. See kõik vajab evolutsioneeruvat teadvust, et kõik töötaks kavandatu kohaselt, kuid kahjuks praegu see ei tööta veel kavandatu kohaselt.  

Neljas näide.

Seda on  kõige raskem selgitada. Kallid, tuleb aeg, kui teie laste haridus saab täies ulatuses uuendatud. Ta saab olema täiesti ja tervenisti teistsugune, võrreldes käesolevaga ning üle kogu planeedi. Kuid tõeline väljakutse seisneb selles, et kuidas seda saavutada, et see sünniks? (Krayon muigab).See on peaaegu ületamatu, kuna teie senine inimteadvus ei lase teil liikuda selles suunas. Kui hakkate muutma oma laste õpetamise viisi, siis kohtate suurt vastupanu. Esimeseks hakkavad vastu lastevanemad oma väitega, et nad  ise teavad, kuidas oma lapsi kasvatada, neile pole vaja sellest rääkida. Teil seisab ees üldsuse ego arvamus, mis on kujunenud ühiskonnas, kus inimkond on proovinud järgi kõike, millest on räägitud, kõike, mida vanas energias on kasutusele võetud. Peab esile tulema süsteem, mis võimaldaks teile seda näha. See peab olema sedavõrd vapustav, et ei kerki mingeid küsimusi selle kohta, vaid tekib kohe soov seda rakendada. Kuid see ei saa sündida kohe, ega juhtuda üksnes ühes paigas (Krayon muigab). Seega, esimeseks tekivad sellised koolid, mis on tõesti revolutsioonilised, toimides üksnes nii, mida vajavad uue teadvusega lapsed. Kõik on teisiti, päris algusest, juba eelkoolidest alates, kuni lõpuklassideni välja.

Millisel kiirusel  hakkab toimuma õppimine ja mida neile õpetatakse?

Sõbralikkus õpilaste vahel on otsustavaks teguriks, kui kiiresti nad hakkavad liikuma. Üksmeel õpilaste vahel ( aga mitte õpetajate hierarhia ja normatiivid), hakkavad määrama, mida hakatakse õppima, kuidas õpitakse ja millisel kiirusel. Kogu süsteem, täiesti ja tervikuna, on õpilaste poolt loodud ja juhitav, nende poolt, kes  ise õpivad. Neil on olemas tarkuse teadvus, mis on teadlik, milleks nad on koolis, ja mõistmas, et nemad on suutelised juhtima kõike, millega on vaja tegeleda. Heidikuteks saavad need, kes  kuuluvad nende hulka, kellel ei ole sellist teadvust. Neid eiratakse õpilaste endi poolt, mitte kooli normatiivide poolt, mitte õpetajate hierarhia poolt. Õpetamine muutub mingiks ühiseks toiminguks, kus toimub koostöö. Õpetava ja õppija asemel ilmneb liit, teadmiste liitmine ja õpitavate teadmiste pühitsemine. Peale testimisi ja eksamite sooritamist, seda pühitsetakse peoõhtuga. Mida arvate sellest? Palun mõelge sellele, kas  see on teostatav? Te kindlasti ei usu seda praegu (Krayon naerab), kuid ma kinnitan teile  täiesti kindlalt, et  see aeg tuleb. Uus inimteadvus paneb aegamööda kõik paika. Kõige suurem heureka tuleb esile siis, kui selliste eriliste koolide õpilased saavad vilistlasteks. Sellised lõpetajad on peajagu kõrgemad kõigest, mida olete seni kunagi kogenud. Nad läbivad kõik testid, millisteni tänapäeva lapsed ei ole suutelised küündima. Nad on suutelised lahendama asju, mida tänapäeval peetakse lahendamatuteks. See seab selliseid eeliseid, mis on uutele inimteadvusele kohane. Olete rohkem motiveeritud asjadest, mis näivad parimatena neist, mis on olnud seni töös. Teie teelt kaovad asjad, mis on pidurdamas progressi, nagu äri, konkurents, protokollide järgimine jne.

Kui kohtume  teiega umbes 50 aasta pärast, siis näeme, mis on toimunud ja naerdes sa ütleksid mulle, et  jaa, ma ei uskunud sellesse eriti, kuid nüüd ma näen seda käivitumas. Kallid, ehk algab see isegi varem, sest kui kiiresti hakkate liikuma, see oleneb täiesti teist endist.

Vanad Vaimsused, liituge ja ühinege, nii tarkuses, kui tasakaalus. Te muutute tasakaalukamaks, hirmud vabanevad, kuid kõik see nõuab teist elulaadi, nii selles, kuidas reageerite üksteise suhtes, ja kuidas reageerite vanale inimteadvusele, mis rääkis teile, kuidas peab reageerima. Kuid edaspidi te ei tee seda, sest kõigis oma tegudes ilmutate šamaanlust ning esiplaanile tuleb teie sisemine Tarkus.

Selline oli seekordne sõnum, milles tõin välja nelja paradigma nihet, mõnda neist te usute, aga mõned näivad teile veel praegu ebareaalsetena. Meenutage vana indiaanlast, kellele püüdsite selgitada Wi-Fit ja siis mõelge endale. (Krayon naerab), ehk siis taipate, millest ma räägin.

Inimkonna paradigmal endal seisab ees teha läbi suurem nihe ja sellises suunas, kuhu keegi poleks arvanud. Jälgige mängu ja olge selleks valmis. Vana vaimsus, rakenda oma tarkust kogu oma vastuvõtu ulatuses, niipalju kui oled suuteline vastu võtma ja heida kõrvale kõik, mis tuleneb vanast energiast. 

Väljudes sellest ruumist, olge teistsugune, kui tulite, teadmistega ja potentsiaalidega, milliste üle tasuks mõelda, lootusega südames kogu planeedi jaoks. Kusjuures, teadvustage oma teadvuses seda, et te olete vajalikus kohas ja õigel ajal. Lahendused on juba nähtaval, otse nüüd, kui istute veel siin saalis, loete või kuulate seda hiljem. Lahendus teile ja asjadele, mille nimel olete tulnud siia.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga