UUE AJA INIMESE VIIS KOOSTISOSA

 Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest.

Me ütleme teile, et nimetus Magneetiline Teenistus on üksnes metafoor ja see on seotud sellega, et planeedi magnetiline võre tingib teadvust.

Oleme rääkinud, et ilma selleta te ei suudaks elada planeedil Maa. Algsetel etappidel, vastavuses eesseisvate teadvuste nihetele, Maa magnetatribuudid pidid läbi tegema muutusi. Seda oli tarvis selleks, et kõik oleks toimuva jaoks valmis. Sellega oli tegevuses teenistus, mille kohaselt mina esmalt saabusin. Nüüdseks ettevalmistustööd võre muutmiseks on meie rühma poolt jõudnud lõpule. Ma olen nüüd üksnes saadikuna, kanaldaja osas. Inimesed küsivad jätkuvalt, et kust ma tegelikult tulen…? Ma olen juba rääkinud, et ma pole olemus, ega ole ka singulaarsus. Üksnes teie inimlik eelarvamus sunnib teid mõtlema, et sõnumid tulevad üksnes ühest ainsast singulaarsest punktist. Ma olen Loomise Lätte osa, nagu teiegi. Ma kujutan endast puhast armastuse ja mõistmise teadvust ning räägin üksnes läbi inimese, keda näete enda ees istumas siin toolil (Lee Caroll). Kas on see siis sedavõrd veider ja ebatavaline?

Kolmkümmend aastat peale Jeesuse surma, vanglas istus Saul Tarsosest, kellest sai Paulus. Ta pani seal kirja seda, millest sai hiljem Püha Kiri. Ta istus üksinduses, täis rõõmu. Pisarad voolavad mööda põski, kuid tema paneb hämaruses kirja sõnu, mida hiljem hakkavad lugema miljonid inimesed ja mida nimetatakse Jumala Sõnaks. Kuid see ei ole nii, see on üksnes Pauluse sõna, mis sai kirja pandud tema enda kena Jumala mõjul. See oli kanaldus, otsene. Tema sai sõnumeid Jumala imedest, sellest, mis oli maapeal sündinud, sõnumeid Armastuse Meistrist.

Aga kui teie ees toolil on istumas inimene, ning annab edasi kaasaegseid sõnumeid Loomise Lättelt, eesseisvast tohutust nihkest, siis paljud suures usaldamatuses räägivad, see ei ole võimalik. Selline on teie oskus ära tunda ja selles ei ole hukkamõistu teie usule. Kuid ma palun teid tunda ära, üksnes tunda ära ja tunnetada antud olukorda. Tunnetage selle energiat, mida olete kuulamas otse praegu. Kas kuulete üksnes neid sõnu, püüdes kuulda ja mõista neid või siiski, hakkate tunnetama neid? Me kutsume teid tunnetama meie mõistmist ja armastust teie igaühe vastu, või tegite juba eelnevalt otsuse, et seda siin ei toimu?

Vana Vaimsuse küsimus.

Tänane sõnum on vastuseks küsimustele, mida sageli esitavad vanad ärkavad vaimsused.

Kallis Krayon, kallis Vaim, kallis Jumal, mida saavad vanad vaimsused teha planeedil, uues muutuvas energias, mis on võimendumas ja aitamas meid,  mis hakkab toimuma edasi, mida saame teha, või mida peaks tegema?

Kallid, igal korral, kui esitatakse taolisi küsimusi, igal korral vastus tuleb üha evolutsioneerunum. Teie lineaarse aja möödudes muutuvad potentsiaalid. Olete juba sellises reaalsuses, millist te pole veel kunagi üle elanud, see on uudne. Seda on võimalik tunnetada kui eilset, või üleeilset, kuid kõige potentsiaalid, mis on ümbritsemas teid, on juba muutunud. See nihke vorm, mida olete ootamas, võib üldse mitte toimuda, kuid toimuda võib midagi hulga enamat. Kõik on dünaamiline, ja olukorrad on pidevalt muutumas.

Kallid, ei ole olemas kindlat energia hulka, mida toimetatakse teile kindla kava kohaselt. Teie teadvus on muutmas endi potentsiaale, kogu teie elu jooksul. Ja see on suurepärane. Ma saan anda teile üksnes seda, mida annan, seda, mida on juba olnud. Teistes ilmades olid samad sündmused, kui teil ja mõned teie seast on läbinud seda, te olete olnud seal. Teie Akašid räägivad sellest, et olukorrad korduvad, et te ise  olete teadlikud, mida teha, kuna olete seda kord näinud. See pole esimene kord ja sellel planeedil olete te inimkonna olulise nihke tipus. Mida saaksite teha, et saada lähedaseks käesoleva energiaga, saada üheseks temaga?

Viis koostisosa

Mul on kavas anda teile viit kontseptsiooni, viit koostisosa, ja need pole lihtsate killast. Kallid see pole nimekiri, ei ole loend, mida peaksite tegema, ja me ei anna nimistusi. Need on pigem kontseptsioonid, uue inimese koostisosad. Üheks esimesteks neist, millest hakkame alati rääkima kui esmasest,  ja seda igal selle teema arutlemisel.

Esmane – Kogemuse tunnustamine.

Tunnustamist on võimalik vabalt tõlgendada kui usu kinnistamisena (tsementeerimisena). Te usute gravitatsiooni olemasolusse, kuna olete tunnetanud seda juba oma sünnist saati. Ta on nähtamatu, kuid te usute seda sedavõrd, et isegi ei mõtle sellele. Te tunnustate gravitatsiooni. (Krayon muigab). Ta üksnes on. Ja see pole selline, mida usud kui mingit haldjat oma veel lapsena oleku ajast. Ei, sa tunnustad seda, ning see saab sinu osaks kuni viimse hingetõmbeni. – sa usud gravitatsiooni olemasolusse.

Meil on kavas paluda teid tunnustada usku sellesse, et energia, millesse olete liikumas on teine, sootuks teine kui see, milles olete kulgenud siiani. Ta on kõige esmasem, ta on esmane. Te peate kinnistama oma veendumust sedavõrd, et kõik, mida olete tegemas praegu, olete tegemas uues energias ja see on uueks normiks, mis ei muutu kunagi endiseks, kuna ta on uue plaani osa. See oleks kui oleksid surnud  ja nüüd oled tagasi, uues gravitatsiooni energias. Gravitatsiooni jõud oleks kui vähenenud, seetõttu nüüd oled võimeline tegema enam asju. Sa pead tunnistama, et see on igaveseks.

Kallid, selline on esimene osa viiest. Te ei ole võimelised tegema midagi muud, kui ei ole veendunud nihke toimumises ja et see on reaalne. Nihe on dünaamiline ja see on jätkumas oma muutustega. See oleks kui lehe pööramine teksti lugemisel, sa jätkad uute sõnade lugemist järgmisel lehel, lehekülg jääb pööratuks ja sa ei naase eelmisele lehele, et lugeda üle toimunut. Elad edasi uuel leheküljel, uues energias ja tunnistad seda, mis on selles toimumas, usud sellesse, mis on toimumas.

TeineMuutuste lubamine.

Oo, paindumatu inimolevus, harju muutuma. Asjad on muutumas, ehk muutumas mitte nii, kui oled planeerinud (Krayon muigab). Milline on sinu suhtumine sellesse? Oo, singulaarne inimolevus, kas oled võimeline mõistma, et andes luba muutusteks, on samm saada täiskasvanumaks? Kas oled võimeline mõtlema väljaspool oma kitsa toosi piire? Kas oled suuteline üksnes ütlema, kas on veel midagi paremat sellest? Ma annan loa arenguks, annan loa oma teadvusele, et see muudaks minus seda, mis suudaks muuta minu elu, kusjuures sellisel viisil, millist ma ei ole suuteline kunagi ette kujutama.

Kuivõrd kardad selliseid muutusi? Tuleks ütelda, et hirm muutuste ees, ei ole hirm mitte tulemuste pärast, vaid hirm üksnes sõna „muutus“ ees. Seega, teiseks koostisosaks on,  lubada muutustel toimuda ja mistahes hirmuta.

Vaadake nende osade numeroloogiat. Üks on alati uuteks algusteks, see on ka mõistetav kaks on sageli seotud kahesusega, kuid kahesus on sageli hirmul uuenduste ees. Sa üksnes oled vastu, et reaalsus nihkuks kõrvale keskjoonest, millega oled harjunud. See joon on sageli seotud ellujäämisega Valguse ja Pimeduse vahel. Kahesus on harjumuspärane tasakaal Valguse ja Pimeduse vahel ja see on mugav sinu jaoks. Kuid, äkki vaim müksab sind veidi ja sa hakkad saama enam Valgust, kusjuures selliselt, et Pimedust jääb sinu elus vähemaks. See muudab edaspidi pea kõike. Kas lubad sellel toimuda? Või siiski mitte? Usk ja luba muutusteks, on kaks esmast koostisosa.

Me vaatame teid eesriide tagustest ning teame, et kõik, millest tuleb teil läbi minna, on midagi loobumise taolist vanadest harjumustest. Kuid kõik see on üksnes harjumused. Tegelikult oled  valdamas superväge, oled võimeline lendama, ja niisama, lihtsalt, sama mõnuga, kui käia kõikjal jalgsi. (Krayon muigab). Metafor on selge – luba muutusteks.

Kolmas – Mõistev tegevus.

Järgmised kolm koostisosa on pigem praktilist laadi, kuigi suhteliselt rasked. Oma kindla usuga, mis on kinnitatud teie loaga muutusteks, olete valmis üheks veelgi suuremaks sammuks.

Kolmandaks koostisosaks on „mõistev tegevus“. Kõik, mida olete tänasest peale tegemas, teete üksnes mõistmise vaatevinklist. Oletame, et sa sõidad oma autos mööda teed, kuid äkki keegi „lõikab“ ja hüppab sinu ette teele, annab sulle signaali ja käituvad kui arulagedad, isegi karjuvad sinu peale. Kuidas tunneksid end sellisel juhul? (Krayon muigab). Kas saaksid võtta seda mõistmise tasemel? Tegelikult vist mitte. Kuid vastuseks peaks olema – jah. Esimeseks, ära luba sellel mõjutada end. Kas on olemas mingi universaalne seadus, kus sa pead sellisel juhul avaldama raevu? Sa oled mõistev inimene, seega, olgu sinu ärrituse ja raevu nupud välja lülitatud, et sa ei reageeriks mingil viisil sellisele olukorrale. Selle asemel sa üksnes mõtleks, ju sellele inimesel on täna vilets päev, ning võta ise kiirus maha, et neil oleks ruumi manööverdamisteks. Sinul pole ei rahulolematust, ei soovi vastata solvajale, ega karjuda neile järgi needusi (Krayon muigab). Sa väljendad kõiges mõistvat tegevust, mida ka ei tehtaks. Elades koos teiste inimestega, võivad sinuga juhtuda kõige erinevamad asjad, mis võivad haavata sinu tundeid. Sinu elu on unikaalne, kuid on asju, mis võivad sind haavata  isegi sellega, mida räägitakse, või kuidas käitutakse, ehk isegi pettumustega, mida tekitavad ümberolevad inimesed.

Kallid, kõik see on kõigest inimlik olemine. Mis oleks kui vastuseks neile pettumustele, lähtuksid mõistvalt vaimsuselt, kes on nägemas kõike sootuks teisiti? Mõistval teekonnal ei ole kedagi, kes saaks haavata teie tundeid, kus see ka poleks, kuna olete teadlikud, kes te olete. Nemad ei ole võimelised piirama teid sellega, mida räägitakse teist, ega võtta teid sellisena, millisena teie ei ole. Nende reaalne raskus seisneb selles, et võib olla oli neil oli sel korral „paha päev“, seetõttu sellel hetkel olid tasakaalutud. Kas mõistate, millest räägin? Mõistev tegevus lähtub mõistvast südamest, sõltumatult millestki. See on tarkuse väe seisund.

Mõningatele teie seast, kes on kuulamas, või lugemas seda praegu, on tarvis kuulda enamat – olge mõistvad ja see ei ole nõrkus. Selle planeedi Meistrid kiirgasid mõistmist, edastasid seda ümberolevatele. Need Meistrid, keda  olete kummardamas, olid pilgeni täis mõistmist. Kallid, nõrkusi neil ei olnud. Mida teile ka ei räägitaks heasoovlikust ja mõistvast inimesest – teil tuleks endil häälestada oma vastuvõtt ümber. Tasakaal on vägi. Mõistmine on vägi. Tasakaalustatud inimolevus ei jää haiguste küüsi, kas  on see teile  teada? Tasakaalustatud inimesele saab kättesaadavaks see, mida nimetate sünkroonsuseks. Enamus nimetab seda „vedamiseks“. Sünkroonsus on osutuda vajalikus kohas vajalikul hetkel, et saaksid sündida vajalikud asjad ja need oleksid mõistmise kohase tegevuse tulemused. Mõistmine tegelikult on sama energia, mis on nügimas mõtet õnnestumise suunas, ehk vedamise hetkesse. Sa ise oled juhtimas oma reaalsust. See on kaunis omadus, kas pole? Kui olete astunud mõistmise teekonnale, siis muutub kõik. Selline oli kolmas osa.

Kolm numeroloogias on katalüsaatoriks. Sõna katalüsaator on sageli kasutuses keemias, mingi käivitava substantsi nimetamiseks, mis muudab ümberolevat seisundi, kuid ise sellest osa ei võta. Mõistev inimene muudab neid, kes on tema ümber, kuid ise jääb nende mõju alt välja. Teile ei jää ükski negatiiv külge. Selline on sinu Väe seisund, mille tõttu paljud tahavad olla sinu läheduses sagedamini. Te muudate maad seal, kust lähete läbi.

Neljas – Vaimne nägemine.

Ma tahaksin näidata teile suurejoonelisemat pilti. Tahaksin, et te näeksite Jumalat kõiges. Tahaksin, et vaataksite enda ümber ning näeksite Jumalat kõiges – puudes, igas tolmu kübemes, igas päikese valguse kiires ine. Tahaksin, et tunnetaksite, kuidas Jumala soojus on valgustamas teid isegi pimedal ajal. Mõistmine on üks, kuid omades vaimset nägemist, olete võimelised nägema Jumalat kõiges, isegi inimestes.

See, kes „lõikas“ teel sulle ette, omab samuti endas Jumalat, ning sinu vaimne nägemine, mis on ühtne sinu mõistmisega, ütleb ette, et seal on liikumas mingi olevus, mis on minu taoline, kuid tema veel ei ole teadlik minust, veel mitteMõistev vaimsus, omades kolmandat koostisosa ja vaimset nägemist, on võimeline nägema Jumalat igas inimeses. See aitab sind mõistvaks muutumises, kas pole? Kui keegi karjub sulle näkku, kuid sina vihastumise asemel näed temas Jumalat. Oled selleks võimeline.? Sina peaksid mõtlema teisiti, pead milleski olema planeedi Meistri taoline, see on just see, mida nemad tegid.

Kallid, need koostisosad, millistest räägin, kujutavad täpselt ja tõeselt just seda, mida kujutab endast uus tulevane inimolevus. Kui te ei hakka seda kõike praktiseerima, siis ei saa olla 100% edukad ükskõik millisest neist.

Esimene koostisosa seisneb „tunnustuses“, et muutused on käimas. Millegi tunnustamine ei käi koheselt, teil tuleb sellega teha tööd. Usk peab teie teadvuses aegamööda kinnistuma, vastavuses tõestuste nägemisele, kuni see muutub iseeneselikuks tunnustuseks. Tegelikult te ise olete treenimas end tunnustuses ja usus endasse.

Luba „muutustele“ endas peate treenima ise, et saaksite võtta vastu asju, millised võivad olla praegu teistsugused, tööd selle kallal olete tegemas alaliselt. Mõistmine tuleb aegamööda, mitte kohe ja täielikult. Kui ka „murdud“ hetkeks ja ilmutad pettumust või ärritust, ning vihastud, siis ära võta seda kui kaotust, see on kõigest meeldetuletus sellest, et sa pole veel küllaldaselt mõistev. Mu kallid, isegi „Vaimne nägemine“ tuleb aegamööda, üksnes aja jooksul. Tuleb aeg, kui kõikjal, kuhu ka ei vaataks, saab kõike näha üksnes jumalikus valguses ja sootuks muus perspektiivis.

Kui teie laua juurde astub ettekandja, siis see ei ole üksnes ettekandja, vaid suurejooneline inimolevus, kes on kandmas endas Looja valgust. Sa naeratad temale, kuna on tahtmine emmata teda ja tänada üksnes selle eest, et ta astus laua juurde. Kas on see siis sedavõrd veider? Kas on veider näha esmalt üksnes kaunidust, ega taha teha halvustusi ja kriitikat? Kui hakkate teine teist võtma teisiti, siis see ei ole nõrkuse väljendus. See on suurim vägi, millist olete võimelised kunagi valdama, olles Inimolevusena, näha Jumalat teistes. Olles looduses, saate näha Jumalat puudes. Sulle on teada, et see on süsteem ja sa ise oled selle osa ja tema on sinu osa. Sa võid olla täis rõõmu ja armastust üksnes sellest, et oled selle süsteemi osa. See kõik on sedavõrd erinev sellest, mida on õpetatud sinule.

Viies – Muutus.

Numeroloogias viis on  muutus ja see on üks keerulisematest atribuutidest, ning see vajab kannatust. Inimolevus tahab, et kõik oleks otsekohe. Nagu näete, ma tunnen teid. Tahta, et kõik oleks koheselt, see on kätketud teisse. Oleme rääkinud sellest palju-palju kordi. Kui mingi autoriteet räägib teile millestki, siis tema tahaks, et see oleks koheselt ka teil. Igal korral, kui teile jagatakse juhendeid ja kui teile selles midagi on meeldimas, siis te tahate seda teha koheselt, aga mitte kunagi hiljem. Inimolevustel on tahtmine, et asjad oleksid käes koheselt ja kõik sünniks koheselt. Teil seisab ees praktiseerida seda kõike, lõõgastudes minna sünkroonsusesse. (Krayon rõhutatult) Pange tähele, asjad, milliseid paljud teie seast tahavad, on sõltumas teistest asjadest, millised peavad sündima enne. Seega, lõõgastuge.

On olemas teisi asju, mille üle näiliselt teil ei ole kontrolli., ehkki nende muutumise potentsiaal on juba olemas. On vaid üks tingimus, kas olete suuteline seda ära ootama ja samas mitte pettuma, või ärrituda sellest? Selles on teie ülesanne.

Palju aastaid tagasi, kui me partneriga alustasime kanaldustega, tõime näite piletist rongile ja ootusest perroonil. Olete juba kohal ja piletki ostetud. Ka rong peaks tulema, kuid te ei tea, millal. Kuna olete kannatlik inimene ja olete teadlik, et rong tuleb, olete rahulik ja mõnuga veedate aega, ning kannatlikult ootate rongi. See kõik on teil närvelduse ja kurtmise asemel,  kuigi  rong võib äkki hilineda, või jääda tulemata. (Krayon muigab). Vaid kannatust. Vaimne kannatus on kuld ja see on raske.

Ükski neist viiest koostisosast ei ole omane kellelegi teist (Krayon naerab). Te pole sündinud ühegagi neist ja just seetõttu need on teile rasked.  Kuid on kättesaadavad, mu kallid ja teostatavad. Kuid tööd peate siiski tegema eraldi, iga ühe kallal, välja arvatud  esimene. Tehke seda esmases järjekorras. Tunnistage seda, millega olete tegelemas. Esmalt mõistke ja süüvige ühte, alles seejärel asuge ülejäänute kallale. Te võite teha tööd nende kõigi kallal korraga. Mõned teie seast on edukamad ühes ja vähem edukamad teises. See on sellest, et kõik olete unikaalsed ja teie isiksused on kogemuse ja õppetunni kokkuvõte, mida olete kogenud möödunud elude jooksul. Ärge võrrelge end kellegiga, ega tunnetage, et olete tegemas midagi vääriti. Kas saate minust aru? Teil on kalduvus korjata kõik kokku ja üldistada, luues üldistatud kokkuvõtte. Kui te ei sobitu kokkuvõttega, siis arvate, et järelikult teete midagi vääriti. See ei ole see olukord, kus võiksite nende asjade puhul käituda selliselt, kuna teil on isikuline vaimsus, kes on läbi teinud märkimisväärse hulga kehastusi. Teil on siin mõndagi tuttavat, kuna olete sellega tegelenud, kui olite siin eelmine kord. See on mõjutamas teie edukust kõigis viies osas. Mõni on nendeks valmis, aga mõni mitte. Mõnel tuleb teha rohkem tööd, kui teisel. Selleks on tarvis isikulikku lähenemist kõigele, ning ülesannet tuleb lahendada, olenemata sellest, mida teile räägitakse, või soovitatakse, kuidas tuleks teha. Te kõik erinete teine teisest väga paljus.

Ma tahaksin, et te teaksite, et kõik see,  ja selle õppimine, on absoluutselt normaalne ja kogu jumalikkuse poolt vastuvõetav. Te ei tekita pettumust kellelegi, seetõttu, ärge võrrelge end teistega. Ma tahaksin, et te vaataksite Loojale otse silma ja teaksite, et te ise olete Jumal.

Kõik, millest olen siin rääkinud on tõene ja kõik on võimalik. See kõik on üksnes algus. (Krayon muigab). See oligi see, millest oli kavas täna rääkida teile.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga