Akasha vaatenurk teemale – VAIMSED VÕIMED

Miks on allikaga ühenduse saamiseks oluline mediteerida?

Igasugune mediteerimine ei pruugi oluline olla. Kõik sõltub sellest, kes te olete. Ühed allikaga ühenduse saamise mediteerimise praktikad sobivad osadele väga hästi, teistele need ei sobi. Tegur, mis mediteerimise, nagu te seda defineerite, tähtsaks muudab, on meie sõnul vaikus. Vaikust on vaja allikaga ühenduse saavutamiseks ja mediteerimine on otsene vaikusesse sisenemise tegevus. Kuigi erinevad praktikad juhivad sinna erineval moel ja kõik nad on head, siis kõik kõigile ei sobi. Vaikust on vaja selleks, et allikas, Jumal või jumalus, kuidas iganes te seda nimetate, pole asi, mille järgi haarata, vaid see on midagi, mida meenutada. Fakt on see, et te olete jumalused. Te olete osa allikast.

Allikaga ühendusse astumise protsess, Jumalaga ühenduse saamine nõuab teataval määral sisemist vaikust. Sisemises vaikuses meenub teile, kes te päriselt olete. Sisemises vaikuses jõuab teie meel arusaamiseni, mis tunne on olla tõeliselt ‘mina ise’. Tasub meeles pidada, et mediteerimise esimesed sammud on sageli ebamugavad. Kõigepealt põrkute te kokku kõigi teisse ladestunud blokeeringute ja hirmude laadungiga, mis pole tõeliselt teie. Te ei ole sellised. Seni, kuni te nende asjadega maadlete, pole te päris vaikusesse veel jõudnud. Sinna jõudmise ootus tasub ära, sest peale piisavat praktiseerimist ja kannatlikkust jõuate te lõpuks tõelisesse vaikusesse.

Jumalikkust ja allikat saab kõige paremini tunnetada oma tõelise olemuse vaikuses. See ei eelda mitte konkreetset meditatsioonipraktikat vaid vaikust, sisemist, mõtisklevat, rahulolevat, armastavat vaikust. Kasulikud on kõik vaimsed praktikad, mis aitavad sellist vaikust uuesti ja uuesti saavutada.

Kui ma olen kord üles ärganud ja oma vaimu hinge meenutanud,
siis miks mõne aja jooksul mu ühendus allikaga lahtub?

Selle üks põhjus on see, et vaimne praktika ei ole ühekordne üritus vaid see on pidev protsess. Vaimsesse praktikasse peab tagasi pöörduma taas ja taas, uuesti ja uuesti. See, kuidas see töötab on, et te kõik olete jumalikud olendid ja te kõik olete inimesed. Osa inimeseks olemisest ja inimmaailmas elamisest on killustatuse ja eraldatuse kogemine. Kogemine, et te olete üksteisest ja jumalikkusest eraldatud. Kuigi teie eraldatus pole päriselt tõsi, siis on see kohane teie siinses kogemuses. See on teie inimeseks olemise kogemuse tõde. Te tajute ennast eraldatuna. Inimeseks olemise tõusud ja mõõnad seisnevad oma tõelisest olemusest sisse ja välja liikumises. See toimub erinevatel viisidel. Te olete joondunud, te pole joondunud; te tunnete end hästi, te ei tunne end hästi; te armastate ennast, te ei armasta ennast; te armastate üksteist; te ei armasta üksteist.

Staatiline pole midagi, tegelikult pole universumis midagi staatiline. Pole ühtegi võimalust, et inimene saavutab allikaga püsiva, muutumatu, staatilise ühenduse. Seda ei juhtu kunagi isegi neil, kes on valgustumises kindlad ja kirjeldavad oma tunnet, kuidas nad on pidevas õndsuses olekus kogu aeg. Nad teavad, et nende õndsus pidevalt kõigub. Mingile kõrgusele või vibratsiooni tasemele võidakse mõneks ajaks püsima jääda, kuid ollakse alati üles-alla liikumises. Seni, kui te olete inimesed on teie elus tõusud ja mõõnad. Põhjus, miks kogete ühendust, saate allaikaga ühenduse ja siis see haihtub, seisneb peamiselt selles, et te olete inimesed. Siis kui te olete inimesed kogete te killustatuse perioode. Just nende kaudu peaksite te saama ühenduse järgmise staadiumi või tasandiga. Vaimsete praktikate kasutamine toetab teie läbiminekut aegadest, mil allikaga ühenduse saavutamine on kerge ja aegadest, mil see nii kerge ei ole. Mõlemad ajad on asjakohased ja mõlemad on inimeseks olemise protsessi olulised tahud. Aja jooksul vaimseid praktikaid kasutades, muutuvad ühenduse tõusude ja killustatuse mõõnade erinevused väikemaks, nii et inimeseks olemise ameerika mägede sõidust saab pigem pehme rulluv teekond. Sel põhjusel tunnete te mõnikord lahti ühendatust.

Miks osadel inimestel on kanaldamise võime kui teistel on selgeltnägija võimed või psüühilised võimed?

Vastus on eelnevale üsna sarnane. Te olete kõik omavahel ühendatud ja te kõik olete ühendatud Allikaga. Teoreetiliselt, ametlikult, on teil kõigil võime kanaldada ja kõigil on võime häälestada end oma Kõrgemale minale ja teadmistele, mis asuvad teisel pool loori. Seda, et kõigil on ühesugused anded, pole kunagi määratud. Kui see nii oleks, siis milles seisneks eraldatuse mõte? Eraldatud oleku protsessis või üksteise suhtes eraldatuse tajus on huvitav külg see, et ta annab võimaluse kogeda ennast teistest erinevana. Suure inimeksperimendi, põhimõtteliselt killustatuse eksperimendi säravamaid tulemusi on see, et te olete tulnud arendama, mõistma ja väärtustama mitmekesisust. Läbi mitmekesisuse leiate te uusi viise üksteisega ühenduste loomiseks, mida te siis ei otsiks kui te kõik oleksite ühesugused. See üks põhjustest, miks inimeste maailm üldse loodi.

Jumalike olenditena saate te teha ja teada kõike kogu aeg. Teil pole võimalik omada midagi, mis teil inimestena oli, see tähendab inimene olles oli. Siis, kui te kogesite end eraldatuna ja killustatuna ja olite unustanud, kes te päriselt olete, juhiti teid ka kujutlema, et teil on milestki puudus. Parimal juhul sirutub inimrass üksteise poole, aitab üksteist ja jagab end viisil, mis võimaldab igaühel saada, mida ta teistega ühenduse kaudu saama peab. See viib teid täiesti uue ühenduse tasandile, mis polnud enne inimeseks saamist ealeski võimalik. Teil polnud iialgi võimalik abi vajada; abi pakkuda ega abi saada. Abi saab saabuda vaid neilt kellel on pakkuda midagi, mida te endale lubada ei saa. See on üks paljudest erinevatest põhjustest, miks te üksteisest nii erinevad olete. Ei, teil ei pidanud kunagi olema ühesugused anded. Teoreetiliselt paberil, on teil kõigil ühesugused võimed. Sündides saab iga inimene kaasa ühenduse oma Kõrgema Olemusega. Selgeltnägemise või kanaldamise võimeid saavad arendada endas kõik.

Osadel on see lepingus elutee osana ja see areneb sõltumata sellest, kas nad seda üritavad või ei ürita. Teistel ei ole selget eesmärki, et kanaldama õppida või nõuda endale tagasi selgelt nägemise võime tulenevalt nende isiklikest elukogemuse eesmärkidest. On veel need, kes endas selgelt nägemist küll arendavad, aga see ei tule kergelt ja paljusid see isegi ei huvita, Seda seetõttu, et nad pole siia tulnud seda tegema. Nagu kõikide annete ja võimetega, saavad inimesed endas arendada kõiki võimeid, mida nad vaid soovivad. Osad asjad jõuavad kergemini ühtedele, osad teistele. Kogu asja ilu seisneb õppimises – et kõik õpiksid austama ja tunnustama iseenda teed ning õpiksid austama ja tunnustama teiste teid. Seda jagamise kaudu tehes saavad kõik täpselt seda, mida nad vajavad. Selge vastus on see, et kõik saavad oma Akasha Kroonikast infot kanaldada. See tuleb intuitsiooni, jumalike kokkulangevuste ja paljudes muudes vormides.

Fakt on see, et te kõik saate informatsiooni, mida te vajate Kroonikatest hetkel, mil te seda vajate ja te selleks valmis olete. Siis ta ilmub. Mõnikord te seda ignoreerite ja mõnikord räägite end sellest välja ja see on hea. See on inimeseks olemise normaalne tahk. Osasid kutsutakse teistele kanaldama, kuid igaüks kanaldab endale ise. Esimene samm looritaguse informatsiooniga ühendumiseks on juba saadaval oleva informatsiooni märkamine, hindamine ja usaldamine.

Maal ei ole ühtegi elavat inimest, kes ühel või teisel kujul ei saaks oma Akasha Kroonikast regulaarselt informatsiooni. Kui te selle osa vahele jätate, kujutledes, et see, mis teieni jõuab ei ole reaalne, siis te endas järgmisi samme ei arenda. Te peate austama seda, mida teile antakse ja õppima seda usaldama. Õppige eristama, millised tükid on teiega joondatud ja millised pole. See on edasise selgeltnägemise ja kanaldamise arendamise alusbaas.

___________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Jen Eramith, MA, www.AkashicTransformations.net
Tõlkis Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga