INIMVAIMSUS 02 – 05.06.2016, BAD RAICHENHALL

Antud kanaldused on viidud läbi Baieri Alpide kuurortlinnas Bad Raichenhall kolmepäevase seminari aegu. Iga sõnum on pühendatud ühele või teisele inimvaimsuse aspektile ja vaimsuste koostööle Akaši süsteemi vahendusel.

Loodame, et meil õnnestus anda edasi peent häälestust vaimsuse energeetikale.

Kanaldus 1 –  Vaimsuse olemus

Tervitan teid, mu kallid, Olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Kõlab rahulik vaikne muusika, mis häälestab peente sageduste vastuvõtuks, mida on loonud kunstnik ja muusik Cacina Meadu.

Sageduste sulandumine, mis on struktureeritud erilisel viisil, jõuab teie kõrvadesse, ning vastavad kuulmise organid juhivad neid teie ajusse, käivituvad sünapsid ja neuronid, alustavad oma tööd – toimub vastuvõtt, mille nimeks on muusika. Ta on häälestamas tunnetusi ja emotsioone, ta on võimeline isegi muutma isiksust.

Kas olete teadlikud muusika väest? Kust ta on tulnud? Millise imetaja evolutsiooni etapil ta ilmnes? Millistel neist tuhandete ja tuhandete evolutsiooni aegadel, mis olid vajalikud Inimolevuseks saamisel? Millisel teie evolutsiooni hetkel ta andis teile seda, millal ta sai tulla teie juurde, et rahustada teid?

Ma tahaksin öelda teile ühe tõe ja see on, et kõigel sellel, mida kanaldame teile täna ja igal järgneval päeval. Tõde on see, et praegusel ajal on teil sootuks teine evolutsiooni tase, kui varasematel aegadel. See on Vaimsuse teadvuse evolutsioon. Te arvate, et kuulete muusikat, kuid  see on tulemas minu poolt eesriiet. Kallid, nüüd on käimas kanaldus. See on  mõningatele siin olijate jaoks uudne. Te kahtlete, et kas see on reaalselt võimalik, et tavaline inimene, istudes siin toolil, teadlikult astudes oma teadvusest välja, lubab häälel eesriide tagustest rääkida tänu ja armastusega läbi tema? (sellega mõeldakse Carol Leed)

Igas rühmas leidub inimesi, kes vastab eitavalt. Selline otsus oleneb teie vastuvõtust. Teie vastuvõtt tugineb sellel reaalsusel, milline on teie teadvuses, ehk sellel, mida on rääkinud teile need, keda tunnustate. Me kordame taas ja taas – te valdate vabat valikut, et mõista kõike ise. Pole tarvis järgida seda, mida teile räägitakse, vaid tugineda sellele, mida tunnetate. Teil on olemas oma mõistus, teie seesmuses on olemas see, mille nimeks on Jumala osa. Nii, nagu muusika on puudutamas teie aju neuroneid, nii ka selle kanalduse energia võib puudutada teie esoteerilisi paljumõõtmelisi osi, nii te saaksite teada sellest, et kanaldus on reaalne ja see on kaunis. Tahaksin samas  pöörata teie tähelepanu sellele, et kuulate küll inimest, kes on istumas toolil ja kanaldab, kuid teil pole aimu neist sõnumitest, mis on suunatud otse teile isiklikult. Kuid see ei tähenda, et kõik piirneb üksnes sinuga ja lavaga sinu ees. Koos sellega siin toimub selline energiate sulandumine, milline saab olla üksnes inimestel.  Üksnes teil on selline võime, millist ei ole ühelgi teisel imetajal. Olete loodud Jumala palge järgi. Selleks palgeks on mõistmine ja armastus, tasakaal ja teadmine ja kauniduse mõistmine.

Täna edastan teile kolme kanaldust, mis saavad pühendatud vaimsusele. Need on:  „Vaimsuse olemus“, „Vaimsuse rännak“  ja „Vaimsuse suhtumine“.

Need sõnumid ei tule kuigi pikad, kuid tahaksin, et teil kujuneks nägemus. Soovin võtta teid kaasa, et saaksite näha, millest räägin, et saaksite näha oma mõistusega. Kõik, millest kavatsen rääkida, olete ise üle elanud, isiklikult.

Piiritu eimiski

(Krayon ohkab)  Kuidas küll saaksin teile arusaadavalt sellest rääkida.? Piiritu eimiski sees on alati olemas Jumal, mida nimetate jumalikkuseks. See, mida nimetate kogu olemasoleva Loojaks, omab olemust, kõige essentsi, mida te ei ole võimelised ei nägema, ei mõistma, ega hoomama tema reaalsust. See kujutab endast seda, mida nimetaksin „kõige täiuslikumaks füüsikaks“. See oleks ka kõik, mis oleks võimalik teile selle kohta öelda. Istumas praegu siin, olete üksnes „füüsika osana“, millena olete teadmas ja tunnetamas mingit fraktsiooni, mida nimetate oma reaalsuseks. Olete kui kalad akvaariumis ja olete tunnetamas midagi veel, seal klaasi-eesriide tagustes. Kuigi teie ilm näib teile täiuslikuna ning teie reaalsus  hubasena.

Kallid, tahaksin teilt küsida:  miks enamus inimesi usub elusse peale surma? Aga seetõttu, et teis on olemas miski, mis on teadlik veel millestki, sellest, mis on teie „akvaariumi klaasi“ taga. Mõnikord teil õnnestub näha mõningaid selle fragmente ja mõnikord tunnetate neid. Kuid mis oleks, kui ütlen teile, et see on uskumatult suursugune ja teile vägagi tuttav? Te räägite eesriidest, reaalsuse barjäärist, mis ei võimalda teil teada saada reaalselt, kes te tegelikult olete. See on sihilikult kavandatud selliselt. Mul on kavas kirjeldada teile, kes te tegelikult olete.

Mis on reaalsus?

(Krayon aeglaselt, vaikse muusika saatel, püüab viia kõiki kuulajaid muu reaalsuse kütkeisse)

Kujutage ette ääretut ja haaramatut Eimiskit. Ainus, mida saab seal tajuda, on üksnes armastust. Kuid sealset armastust ei ole võimalik võrrelda inimliku armastusega. On võimalik tunnetada sellest üksnes osakest. Sellist, mis on suurim kõigest planeedil, mida olete kunagi millegi vastu tunnetanud. See on üksnes tilgake selle kõrval, milleks ta on reaalselt. Jumal oli ammu enne Ilmaruumide algust, veel enne, kui „hakkas“ olema kõik, mis hakkas olema. Inimmõistus, olles jätkuvalt lineaarne, küsib: „aga mis oli enne seda?“. (Krayon muiates)  ja mis oli enne seda? Lubage mul hämmastada teid veelgi enam – oli Kogu Reaalsus, Tsüklina.

Ja nüüd lubage küsida teilt: „ Kus on Kõige Selle algus  ja kus on Tema lõpp?“ Teie lineaarses ilmas on tingimata tarvis leida Esmalätet, kuid sakraalses ilmas on kõik teisiti. Andke oma mõistusele hetkeks vaba voli, ning mõelge järgnevale: Jumalal ei ole ei algust, ega lõppu.  Ta oli, on ja jääb alati olema.  See on tsükkel, haaramatu, Tühjus täis Armastust. Te võite ütelda, et see on  singulaarsus. Füüsikas võib olla peetakse seda täiesti võimatuks. Kuid Jumala jaoks on see  täiesti teostatav. See on olemas Reaalsuse igas kindlas punktis ja kusjuures, see on kõikjal. See on see, mis saab olla nii väikseimas kübemes, kui ka kogu Galaktikas. Sellel puuduvad mõõtmed ja  kindel koht – ta üksnes  ON. Kui teile on tarvis teada selle nime, siis see on, Loomise Läte.

Teie Vaimsused on ühenduses Loomise Lättega.

Seejärel ilmnesid Ilmaruumid, täis erinevaid füüsika ilmnemisi,  ilmnesid Galaktikad koos planeetidega. Ka seal juba olite teie, selles, mis ilmnes Armastuse Lättest, eimillestki saite Inimvaimsuseks. Sellest hetkest hakkas kõik minema tõeliselt keerulisemaks. Teid on olemas miljoneid ja miljoneid. Just seetõttu on öeldud, et vaimsusi peab olema miljardeid. Mis oleks, kui oleks tõesti mingi imeline hõbeniit, mis kulgeks igalt inimolevuselt Lätte Keskmesse? Aga kui Loomise Läte oleks puu taoline, kogu oma juurtega, ning Tema juured oleksid teie vaimsusteks. Siis lubage küsida teilt, kui palju võiks olla üldse vaimsusi-juuri? Kõik on ainuisikulised, kuid samas siiski puu ise ja nad ei eraldu iialgi. Nad lähtuvad haaramatusest, mis on Eimiski, mis on alati olnud ja jääb alati olema. Iga eraldi olev inimolemus on pärit ikkagi sealt. See tõde on teie eest varjul,  seetõttu olete seda otsimas, kas pole nii? Kuid seal klaasi taga on midagi veel, kas pole? Kogu inimkond on teadlik sellest, kuna olete kandnud kaasas asju, mis kinnitavad seda. Juba jumalikkuse otsimine, on Puu otsimine, klaasitaguse selgitamine. Mis on eesriide tagustes muusikaga, mis on minuga, praegu siin – kas kuulete seda? Te olete endaga kaasas kandmas seda, mida teeb muusika. Vaimsus on see, mis kannab seda, te tunnetate selle jumalikkust, selle mõistmist, selle armastust, mida jagub teil teine teisele, lapsele, lemmikloomale jne. See kõik on tulemas klaasi tagustest. See ei ole see, mis ilmneb ja areneb evolutsiooni keemias, see on kaunis, see on see, mis on teil olemas.

Te elate oma kolmandas mõõtmes,  kuid enamus planeedi inimestest seab selle kahtluse alla (Krayon naerab). Samas olete kasutamas kõiki Loomise Lätte atribuute, selline on Vaimsuse eksisteerimine. Kõik mis on seal olemas, on tohutu, kuid on mahtub samas ühte DNA molekulisse. Sellised ongi paljumõõtmelised energiad. Kuid mitte teie reaalsuses, seetõttu on need teile sedavõrd salapärased. Kuid ometi  pole see nii. Seega lubage  sõnumi lõpus küsida: „ kas armastus on teile mingiks salapäraks?“ Te ju vastate, et ta on loomulikkus ise.

Kanaldus 2   Vaimsuse rännak

Mu kallid, ma tervitan teid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

 Kõlab rahulik vaikne muusika, mis häälestab peente asjade vastuvõtuks, seda on loonud kunstnik ja muusik Cacina Meadu.

Taas oleme koos, kuid enne, kui jätkame, tahaksin rõhutada, et oleme teadlikud siin olijatest, ehkki olete seda kuulnud ka varem. Kõik teie poolt esitatavad küsimused on Jumalale teada. Iga väljakutse, millisega puutute kokku, on Jumalale teada. Iga teie hirm ja iga pettumus  on Jumalale teada. See on Vaimsuse energia sidumas teid hõbedase niidiga Peamise Puuga. Olete üksnes juured ühesele Vaimule, mille nimeks on Jumal.

Kui ilmaruume veel ei olnud.

Tahaksin kanda teid ajas tagasi, kanda tagasi ajas, mida nimetate lineaarseks. Tahaksin, et teaksite asju, millised tunduvad teile praegu ilmutusena, kuid on mõne aja pärast on teil võimalik neid näha. Kannan teid aega, kui polnud veel ilmaruume, ei ühtegi. Oleme rääkinud teiega ja teie füüsikutega paljudest ilmaruumide eksisteerimisest, multiilmaruumidest. Kuid siiski te ei ole suutelised mõistma seda füüsikat lõpuni. Teil ei ole mingit ettekujutust sellest, millised võivad olla paljumõõtmelised avarused, nende tasemed ja mõõtmed. On olemas reaalsused, milliseid te ei ole suutelised nägema, sest need on olemas teist eraldi ja teie reaalsus ei kuulu nende hulka. On olemas reaalsus, mida nimetate oma Ilmaruumiks. Kuid Jumal on kõigis neis. Vaimsuse energia, millest on tänane jutt, on samuti ka neis.

„Suure Paugu“ olemust ei ole olnud. Vaid oli see, mida võiks nimetada „Ruumiliseks Nihkeks“. Sündis ruumidevaheliste füüsika membraanide kokkupuude, millele järgnes teie Ilmaruumi kujunemine. Teie seas on neid, kes väidavad, et kõik ilmnes eimillestki, kuid kõik sünnib Kõiges. Ei ole loomist ei millestki, toimub üksnes füüsika põhimõtete ümberhäälestus, mille kohaselt ilmnevad avaldumised. Minu partneril ei jätku sõnu kõige edastamiseks, kuna temal puudub asja täielik mõistmine. Teiega pole kunagi toimunud seda, millega saaksite kõike võrrelda. Teie Ilmaruum sündis. Teie Galaktika kujunes. Tahaksin, et oleksite teadlikud, et ajal, kui kujunes teie Ilmaruum, teised ilmaruumid olid olemas ja neis olid olemas muud galaktikad, muud planeedid. Teie Ilmaruum ei ole esimene, ega ole ka viimane, ta on üks paljudest. Vaimsuse energia on Looja, kõigis Ilmaruumides on ta vaimseks plaani osaks. See, mida peate Jumala teadvuseks, on osa võtmas kõigis neis. See, mida peate Vaimsuseks, on ühese juuresoleku osa, sama oli kaasatud osalema ka muudes Ilmaruumides, mis eelnesid teile.

Te olete seal onud.

Vana Vaimsus, mõtle sellele, et kui oled Loovuse Lätte osa, siis sa oled seal olnud. Teie Galaktika on hulga vanem, kui need neli miljardit, millest räägivad teie teadlased. Ilmaruum on oma vanuse poolest paljutasandiline ja paljukihiline. See on suht naljakas vaadata, kuidas teie teadlased vaatavad neid asju, et on olnud üks ja ainus algus, üks ja sama vanus kõige jaoks, kõik kiirused on võrdsed, reeglid on ühed kõige jaoks. Ja seda üksnes seetõttu, et näete kõike ühtviisi. Kuid kui palju on olemas seda, mida te pole kunagi veel näinud. Kui aeg on suhteline, siis Galaktika enda ühed osad võivad olla hulga vanemad kui teised. Kõik kosmilised nähtuste vasturääkivused, mõistatused ja ilmingud, mida olete nägemas, on üksnes selle tulemus, et olete kasutamas ühtesid ja samu reegleid kõige jaoks. Aegadel, kui teie päikese süsteem oli lapsukese staadiumis, sellel Galaktikal oli juba miljardeid aegasid, oli hulgim planeete. Ma  küsiksin teilt, kui kord leiate kusagil elu mingite vormide näol, kasvõi mikroobidena kusagil teie Galaktika piireis, või päikese süsteemis, kas ka seal leiate teie DNA? Kas ka samad protsessid, mis kujundasid teid, on kujundanud ka teisi? Miks te arvate, et olete sedavõrd unikaalsed? Kas on see kuidagi võimalik, et füüsika, mis on loonud teid, saaks luua midagi muud?

Veel enne seda, kui teie planeedil ilmnes ainurakne elu, oli see teistel  juba ammu olemas, mõnedel oli isegi vaimsus olemas. Kust sai tulla neile vaimsus? Ikka piiramatu Eimiski olemusest, mis oli alaliselt olemas ja  millel puudub nii algus, kui ka lõpp. Võtke teatavaks, Vaimsuse energia on sama vana, kui Jumal. Kuna Jumalal puudub vanus, siis Vaimsus on olemas kõigis Loovuse vormides juba algselt. Kui puudub algus, siis ei ole ka lõppu. Osa sinu vaimsusest on olnud koos teistega veel enne Maad, seega, oled olnud ka seal. Üks viib teiseni.

(Krayon suurema hingestatusega) On planeete, mis on läbinud sama, mida olete läbimas teie oma Maaga ja seda veel enne Maa ilmnemist. Paljud neist on saanud vaimseteks vilistlasteks, kes on muutnud Galaktika vibratsioone. Kõik planeedid, üks teise järel, on tulnud, et leida teed Valguse poole. Selle kõige käigus hakkab Galaktika keskme füüsika ise nihkuma. Just selgitasin teile füüsikat, miks kõik on toimumas. Seega, vaimsuste energia teeb rännakuid füüsilistesse kehadesse. Selliselt saab võimaluse leida jumalikkust oma vaba valiku kohaselt ning muuta oma Valguse atribuute. Kui planeet on ärkamas, siis on muutumas kogu Galaktika. Teid huvitab kindlasti küsimus: „milleks te eksisteerite?“ Muusika nimel, Suure Keskse Lätte nimel, mis muutub aina eredamaks. Jumal on sama nii eile, täna ja igavesti, kuid suhted Jumalasse ilmaruumide keskmes muutuvad. Planeet planeedi järel ja nii kujunes ka Maa. Kallid, teie, kui inimkond, saabusite sellele üksnes viimasel hetkel. Inimkond  on kõige uuem elu Galaktikas,  olete uustulnukad, noorus. Kuid samas, vaimsused teis on sama vanad, kui vana on Jumal.

Üleskutset meenutama.

Ja nüüd olge tähelepanelikud. Mida te arvate, millisena võiksid olla teie Akašid reaalselt? On olemas mitmeid liike Akašisid. On olemas „tänavused“ Akašid, neis on see, kellena olite sellel planeedil. On olemas „ülejäänud“ Akašid ja neis on planeetide hulk, kus olete olnud ja ärganud Valguse poole. Mida võib olla neis Akašides, mis on toonud teid siia toolile, kus kuulate või loete neid ridu? Kas saab olla nii, et enne, kui jõudsite siia, olete rännanud kõikidel planeetidel, Galaktikates ja Ilmaruumides. Ehk, kas olete mäletamas Valgust, mäletamas Nihet,  kas mäletate fakte, aegu ja tärmineid, kui olite seal. See kõik oli rännak. Vana vaimsus, oleks hea, kuisa  teadvustaks, otse nüüd, oma toolil, millel  istud, et sa oled väljaspool oma iga. Sa oled osa võtnud kõigest sellest ja selles pole sinule midagi uut.

Lõpetades sõnumi, teen üleskutse, et sa  meenutaksid. Oleks hea meenutada seda, kuidas kõik see oli. Alustage Ärkamise Protsessiga  ja see kannab teid väljaspoole iga, kus olete võimelised kontrollima oma füüsikat enda teadvusega ja oma mõtetega ning liikuma selle suunas, kus võiksite saada vilistlasteks. Pange tähele,  kõik toimub aeglaselt ja aegamööda, sest te olete siiski alles alustanud. (Krayon  kaastundlikult)  Olete olnud tuhandeid aastaid madalama teadvuse sõdades ja sellest peaks teile piisama. Pööripäevade tasakaalustavad protsessid on toimunud, teadvus hakkab täisikka jõudma. Te võite seda märgata oma laste peal, näete seda kogu teie poliitikas ja ärinduses. Saate näha tervikuna seda, mis on vastuvõetav ja mis mitte. Mõtlemine muutub teiseks. Mõistmine muutub kõikide emotsioonide valitsejaks. Just seda hakkate otsima esma järjekorras oma liidrites. Üksnes mõistmine võib kujundada tulenevat tarkust. Mõistev inimene on tark inimene. Vana Vaimsus, sa oled olnud seal ja oled teinud kõike seda. See oli sinu rännak ja neid tuleb küllaga veel (Krayon muigab).

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus 3 –  Vaimsuse seondus

Mu kallid, ma tervitan teid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Soovin rääkida teile Vaimsusest kõike. Kuid siiski, ei sünni midagi, ega te ei usu midagi enne, kuni te ise ei avane selleks. Kas need on üksnes sõnad, või esineb siin ka kolmas keel? Kolmas keel on saamas teile arusaadavaks. Kuula, kuula, kuula, kõik need sõnad on  oi, kui tõesed. Jätkan nüüd arutlemist Vaimusest.  Maa peal ta on energia ja sedavõrd imetlusväärne, et on võimatu teda kirjeldada. On Ta Jumal, on Ta on inimene? Kus ta on,  kas seesmuses, või väljas või siis mõlemas üheaegselt korraga? Kas vaimsus omab individuaalsust või mitte? Kui on Terviku osa, kas siis eraldi osana, millistest koosneb tervik, omades isiklikku individuaalsust  või kuulub üksnes Tervikule? Kõik need küsimused näitavad, kuivõrd lineaarsed olete. Te tahaksite teada sellest kõike, kas pole, et  kus ta on, mida mõtleb, millest see räägib? Sellised lineaarsed küsimused segavad teid mõistmast kogu kaunidust, milleks ta  on. Kuid inimteadvusele on omane uudishimu. Inimolevusel on olemas intellekt, mis ütleb talle, et enne, kui midagi uskuda, pead esmalt mõistma seda. See hoiabki teid tõe teadmisest. Kõik, mis on teis inimlikkusena,  on lineaarne.

Teie DNA kätkeb osakesi ja fragmente, millistes on olemas suht väikesed kvantilised elemendid, mis on praegu ärkamas. Teie uudishimu hakkab muutuma küpsemaks, mille tõttu olete ka tunnetamas neid asju. Ja praegu, siin Maa peal, on sündinud miski, mida võiksime nimetada „külviks“, ehk seemnete seadmine Loomise ajalukku. Kui inimene omandab teadmise Valgusest ja Pimedusest, siis just sellisel hetkel vaimsus asubki inimesesse.

Mu kallid, te siiski pole veel kuigi kaua olnud siin. Maal, seetõttu teil ei ole teada Vaimsuse seondusest, kui käitumisest, koostööst ja selle seondusest ilmaga. Kas Vaimsus on sinu isiklik? Jah, absoluutselt ja täielikult. Ta  oli sinu oma su eelmises elus, tänavuses ja jääb ka tulevas.

Pea kinni Krayon, kui vaimsus on osa peamisest puust, kas saab siis olla nii, et minu vaimsus on mingil viisil kokkupuutes kellegi teise vaimsusega.? (Krayon naerdes) See on hästi tabatud, olete kõik ühenduses, kuid mitte lineaarsel viisil. Kas oled kunagi kohanud inimest, kes mõtleks täpselt sinuga ühtmoodi? Võimalik, et see on kõigest mingi esoteeriline side, oled kohanud venda või õde vaimus. Kuid oma sisemuses sa tajud, et see on teatud määral su enda osa ja sina oled tema osa.

Mis on siis Vaimsuse seondus? Tahaksin esmalt anda teile määratlust sellisele kaunile asjale, kui Vaimsus. Kui ta on nii sinu, kui ka Jumala osa, siis mis eesmärk tal on? Kui sellel on siiski olemas mingi eesmärk, siis kuidas sellega suhelda? Kas Vaimsus oled sina, või mitte? Kallid, selline on teie kahesus – duaalsus. See on eesriie, mis eraldab inimolevuse bioloogiat esoteerilisest paljumõõtmelisest vaimsusest. Milles seisneb siis seondus? Integreerimises. Teie planeedi energia on läbi tegemas nihet. Üha enam ja enam inimesi on ärkamas tõe suunas. Jumal ei ole eraldunud kellestki, kõik on üksnes tema osad. Sellest on rääkinud kõik planeedi meistrid. Kui see on nii,  siis siin kerkib küsimus – Kuidas seda integreerida? Kuidas oleks võimalik oma kolmemõõtmelises bioloogias luua sidet, suurejoonelist suhtlust selle Jumala osaga, milleks oled sa Ise? Kas oled mingil määral tunnetanud, et see oled sa ise, või siis, et see on miskit esoteerilist, mis hõljub kusagil kõrgustes? Kus asub sinu vaimsus? Igal juhul, mu kallid, kui tunnetate teda, siis see ütleb, et tema on olemas füüsilises bioloogias. Vaimsus  asub inimolevuse molekulaarsel tasemel. Vaimsus on seesmuses. Just see teie seesmuses, on loomas integreerimise potentsiaali. Vaimsus  on Jumala osa ja ta asub teie seesmuses. Milline on siis seondus ise, kui ta ületab isegi integreeringut ja mille poolest? Vastuseks on – Armastus. See on armastus, millist te isegi ei tunne veel. See on selline armastus, mis räägib teile, et Jumal on teadlik igast inimesest. Mida enam olete integreeritud, seda heledamalt särate sellel planeedil. Mida enam näeme teie nägusid, seda enam tunnetate meie kavatsusi ja armastust teie vastu. Saabub kord päev, kus heidate kõrvale oma „inimlikkuse“, oma intellektuaalsed küsimused ja emotsioonid. Kõik integreerub, ega kao kusagile, üksnes tasakaalustub. Siis saate öelda naeratades: „ Minu Vaimsusega on kõik korras, olen õnnelik üksnes olemisest, ja ei ole oluline  miks.“ Siis hakkab tööle mälu,meenuvad omad esivanemad. Tunnetate, et surmal ei ole astelt ja ta ei hirmuta teid enam. Te näete elu tsüklit ja mõistate seda. Teil muutub olemine hubaseks isegi siis, kui keegi teie hulgast kaob. Seda räägin neile, kes ei ole suutelised lahti laskma neid, keda armastasid, kuigi nad on lahkunud.

Teie seesmuses on alaliselt küsimused ja piinlemised. Kuid tahan ütelda teile, et ainus asi, mis sureb, on füüsiline keha. Nende vaimsused, keda olite armastanud, kuid kehaliselt lahkunud, on jätkuvalt teie juures, ehk mõned isegi koos teiega. Osa neist on liitunud teie vaimsusega Looja peamisel puul. Oma kolmemõõtmelisel tasemel te ei ole võimelised neid nägema ja  veedate oma elu kurbuste toosis. Miks kardate tõde, et te ju teete kord sama. Soovitage teie ümber olevatele teha pidu teie mineku puhul, teil on veel piisavat aega selle ettevalmistuseks. Rääkige neile, kuidas see töötab. Siis, kui tuleb selleks aeg, teie lapsed saaksid olla rahulolus selle puhul ehkkii nad jäävad igatsema teid. Kuid teie olete siiski Jumalaga ühene. (Krayon ohkab kergendatult) Selles seisneb tõde. Selline on seondus Vaimsusega. Rõõm ja teadmine, et see on suurejooneline pilt. Kas olete suutelised seda nägema?

On vaid üksikud inimesed planeedil, kes tõepoolest on saanud Jumalaga kokku. Vaid üksikud iidsetest, sellest on kirjas teie Pühakirjades. Kui nemad tunnetasid Loomislätte energiaid, siis nende jalgade iga lihas tardus, ning põlved nõtkusid. Arusaamatu energia sundis neid laskuma põlvili, silmist voolasid pisarad, ning nad pidid kummarduma maani, sest neile oli tundmatu see, mida tunnetasid. Mõningaid neist valdas hirm, kuna nad ei suutnud mõista toimuvat, mõista, mis asi see on. Selles oli Armastus, mis armastas neid. See polnud üldse nii, nagu oli neile räägitud ja nemad ei osanud seda oodata. Neil ilmnes soov koheselt naaseda sinna, naaseda Lätte juurde taas ja taas..

Teile on paraku räägitud, et Jumalat on tarvis karta. Kas olete teadlikud, mida peate kartma? Liialt suurt armastust, mida te ei ole võimelised juhtima. Küsige seda neilt, kes langesid põlvili, kuna ei suutnud sellele vastu panna. Selline on seondus Vaimsusega, mis on ühenduses Looja Lättega. Sina, sinu olemus, essents – kõik see on ühenduses Loomise Lättega. Sa valdad vabat voli, kas näha. või mitte, kas kohe nüüd või hiljem?  On see tõdesinu jaoks või mitte.? Kas pole hea tunda sellist vabanemist, kui oled teadlik, et kõik on nii, nagu peab olema, et sinuga on kõik korras,  et oled vana vaimsus ja oled astumas ühest kehastusest teise, aidates sellega planeedi kulgemist.  Kallid, kuidas on seda tunnetada? Tunnetada seda, kui hakkate selgelt mõistma, et igaüks olete ääretult armastatud, et Ilmaruumi Looja saaks võtta teie käest kinni ning  integreeruda teiega.

Informatsiooni millist peaksite teadma, on veel väga palju – „vaimsuse meendused“, „vaimsuse tulevik“, on olemas „vaimsuse jaotumise“ atribuute jne. On hulk paljumõõtmelist informatsiooni, mida on raske teile edasi anda, kuigi seda on vajalik edasi anda.  Me püüame  seda teile edastada.

Esmalt piisaks teadmisest, et on olemas kõikehõlmav Loomislätte seondus, nimega Jumal, milline ei vaja ei kummardumist, ega kartmist. On  tarvis üksnes lubada Armastusel armastada teid, integreeruda teie ellu, et saaksite muuta teie vananemise šabloone, et saaksite olla rõõmutundes. Mõned on tulnud siia tervenemise järele. Mõelge sellele, et meil on teada, kes te olete, kuigi olles siin, arvate, et olete meile nähtamatud. Tänane sõnum on selle reaalsuse tõestuseks. Mis oleks, kui kohas, kus olete, taotleks seda tervenemist, mille nimel olete siia tulnud? See oleks integreerumise alguseks. Tervenemine ei tuleks laval istuvalt inimeselt vaid teie endi seesmusest. Kas ikka veel kahtlete selles? Kuidas arvate, millest tuleneb spontaanne remissioon? See on saladus (Krayon naerab)

Küsige teadlastelt või arstidelt, kuidas keha saab äkki puhastuda haigustes, spontaanselt, ühe korraga. Selleks on tasakaalustumine keemilisel ja rakulisel tasandil. Kõik, mis seal on olnud , on äkki kadunud. See kõlab kui ime, kas pole? Tere tulemast integreeringusse. Selline on sinu vaimsuse seondus. Miks siis mitte sinu endaga? Aeg on selleks kätte jõudnud. Sünkroonsus on toonud sind siia  selleks, et sa kuuleksid sellest. Sul on valiku vabadus,  kas integreerida endasse seda või lahkuda siit vaid teisena, kui olid tulnud.

Selline on Krayoni sõnum ja selliseks ta jääb alati. Vastavuses sellele, kuidas Maa on läbimas nihet, hakkavad muutuma Valguse atribuudid. Võite võtta neid kasutusele, ning alustada integreerimise protsessiga.

Järgmisel koosolemisel jagan veidi enam ajalugu sellest, mis oli seni ja mida olete läbimas. Me oleme seda näinud ja palju kordi.  Seda nägite ka teie, Vanad vaimsused (Krayoni lai naeratus).

Olgu teiega kõik hästi. Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus 4 –  Vaimsuse teadmine

Mu kallid, ma tervitan teid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

 Kas olete juba tunnetanud, et nüüd tahaksin rääkida Vaimsuse teadmisest? Vaimsuse teadmine  on inimese koondumine vaimsusele. See teadvus, mis on sinus, lubab sul olla teadlik (Krayon teadmise all peab silmas mitte seda, et vaimsus on teadlik millestki, vaid on teadlik enda vaimolemusena olemisest). Paljudel on miski, mis räägib neile, et peaks olema veel miski, millest peaks teadma. ja see peaks olema kaunis asi, mis lausa kutsub teda tunnustama. Mõnedele see on teada ja neile näib, et piisab klõpsata nuppu ja see ilmub täienisti ja nüüd on selleks kõige sobivam aeg saada sellest teadlikuks. Lahkudes sellest saalist, te suundute oma kodudesse ja unustate selle teadmise  ja tunde. Muuseas, just seda on inimolemus praegu õppimas, et hoida neid teadmisi kogu aeg enese kehas. Mõnedele teie seast on teada, et vaimsusega saab olla ühenduses  mistahes ajal, kogu aeg. Kuid mõned võivad olla üllatunud, et kas  selline tunnetus, mis on käesoleval hetkel, saab tõesti säilida, isegi siis, kui vestlete kellegiga või söömise aegu, või kui sõidate kusagile jne?

Planeedil on olemas uus energia, mis hakkab kutsuma üles paljusid inimesi. Ta on kutsumas üles, et oleksite teadlikud sellest, et on olemas veel midagi. Võimalik, et mõned isegi ei juhtu sellistesse kohtadesse, et kuulata taolist kanaldust, kuigi neil on täielikult olemas oma vaimne kogemine, millest nemad ei räägi kellegile. Nemad on seetõttu rahulikumad ja rõõmsameelsemad ning elavad kauem. Neil endil isegi pole aimu, miks see nii toimub, pole aimu, et nemad on seonduses millegagi, mis on jumalik ja kaunis.

Vaimsus, ehk Kõrgem Mina, on kui metafooriline kraan teie seesmuses, mida on tarvis keerata ja aktiveerida, ehk oma mõistmise abil, oma kavatsusega, avada seda ventiili. Kui teete seda, siis avaneb selles olev surve, mis hakkab voolama sealt teile. Peale mõistmise ja kavatsuse pole tarvis muud, kui hakata seda vastu võtma. Ja see polegi sootuks see, mida teile oli õpetatud. Enamusel teie seast selline ventiil on roostes. Kellegile on isegi väidetud, et sellist ventiili ei saa üldse olla. Seega, te ei ole isegi teadlikud selle olemasolust. Selline on kord vaba valik, mu kallid. Kuid tänavuses uues energias paljudel vanadel vaimsustel seisab ees avastada seda. Mõned ehk isegi veidi avavad seda (Krayon muigab), et vaadata huvist, kuidas see käib, ehk ka mõista, et äkki on see midagi head.

Kui muutute teadjaks.

Millised „teadmised“ on teil otse praegu? Oleme rääkinud teile, et inimese vaimsus asub teie seesmuses,  teie DNA seesmuses. Teist ei ole võimalik eraldada seda, mis kujundab teie tervist, teie rõõmu. Kui avate kraani, muutute teadjamaks sellest, mis on selle taga, DNA seesmuses. Iga rakk teie kehas on teadlik kõigest, milleni olete jõudnud. Hakkavad sündima sellised asjad, milliseid te isegi ei osanud arvata, et need on võimalikud teie enda füüsilises kehas. Teil on hulgA küsimusi, millistega olete oma elu jooksul kokku puutunud. Need on seotud ehk harjumustega, millistest tahaksite vabaneda.  Ehk saate vabaneda asjadest, millistega olete olnud seotud paljude aastate jooksul kuigi olete väitnud, et neist ei ole võimalik vabaneda. Kui saate teadlikuks paljumõõtmelisest vaimsusest, mis on teie seesmuses, need harjumused ise kukuvad ära, kaovad jäädavalt. Kas on võimalik muuta seesmist bioloogiat, kui see on olnud sellisena nii palju aastaid? Vastuseks on – Jah. Teie DNA on loodud selliselt, et keha on võimeline noorenema. Kui hakkate keerama kraani, siis jumalik energia hakkab pääsema teie raku tasandile ja hakkab mõjutama noorenemise protsessi efektiivsust.

Kallid, seda teostavad mitte mingid eraldi olevad esoteerilised protsessid, vaid seda teostab kogu teie keha ise ja täienisti.

Olete muutmas planeeti.

Kuivõrd teadlik sellest olete? Selle kõige järel hakkab sündima teadvustamine, et kõik, mida ka ei teeks, jätab jälje kõigele ümberolevale. (Krayon elevusega)  kui käivitad oma jumalikkust, millist oled endasse koondanud ja mis on su enda osana, siis sinu rakud hakkavad vibreerima teisiti, auraväli muutub teiseks ning sinu Merkaba energia muutub tunduvalt erilisemaks.

Kas oled teadlik, et sa jätad oma jäljendi kõigele Maa peal? Kas oled teadlik, et maa on teadmas sellest, millisena oled? Kas oled kuulnud Kristallvõrest, mis on kujunenud selliselt, et saaks talletada kõikide vaimsuste jäljendeid? Sellega on selgitatav olukord, et kui oled läbimas oma jumalikku teekonda, siis sellega muudad planeeti ennast. Oled sidunud seda kõike üheks ning kõik on omavahelises seonduses. Mida teadlikumaks muutud oma vaimsuses, seda enam muutub koostöö keha kõikide rakkude vahel, sest sinu ümberolev väli tõstab oma jumalikkust. Kus sa poleks ka astumas, pea seda alati meeles. Seega, üks on muutmas paljusid. Planeet, tänu sellele, mida on tegemas iga inimene, on lausa tõstmas oma vibratsioone. Vaimsuse teadmine muutub Planeedi teadmiseks,  isegi iga tolmukübeke maapeal on teadlik sinust. Kui soovite näha midagi huvitavat, siis oleks hea, kui naaseksite oma ajaloolisse minevikku, ning uuriks iidseid uskumiste süsteeme. Need kõik on rääkimas sama, millest räägin teile siin,  ikka sellest, et olete osa loodusest ja et tema on osa teist. Teie olete mõjutamas teda ja tema teid. Sajandite jooksul teie uskumuste süsteemid olid piiratud looriga ning te olite kauged kõigest, mis oli väljaspool seda.

Vaimsuse taasühinemine.

Vaimsuse teadmise tõus  on taasühinemine, uus liitumine. Liitute taas sellega, millest olite lahutatud elude jooksul. Kõik on teatud määral teadlikud teist, loomad ja taimed, ookean ja manner ja taevas. Kas olete tunnetamas seda? Kui liitute oma vaimsusega, saate teadmist sellest, mis see on. Kui olete keeramas kraani, siis kõik asjad hakkavad liituma. Teile muutuvad kättesaadavaks suurim rahu ja tasakaalu hulk.  Üksnes tänu liitumisele saate naaseda otse kohta, kuhu te kuulute.  See on vastavuses Gaia püha stsenaariumile. Isegi õhk, mida olete hingamas, on teadlik teist.Teie teadvus alustab nihkega. Kas teadvustad endale, kuivõrd suur mõju on sinul teistele? Kui sinu vaimsus aktiveerub, avaneb sul mõistmine, teisi hakkab tõmbama sinu poole ja neil üksnes meeldiks olla sinu kõrval, suhelda sinuga. Nemad on teadlikud sellest, millega oled hakkama saanud. Selline on nihkumise praktiline osa planeedil. Vaimsuse teadmine on sinu teadmine, sa oled Vana Vaimsus (Krayon muigab).

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus 5 –  Üldised Akašid

Mu kallid, ma tervitan teid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Jätkame Vaimsuse teemaga.

Kas olete kunagi mõelnud, et teil on olemas ülimalt vana ja ustav sõber? Igal korral, kui naasete planeedile, olenemata, mis soost saate keha ja millist nime kannate, teil on alati kaasas üks ja sama Kõrgem Mina, mis tuleb alati koos teiega. Vaimsus on kõige vanem osa planeedil ja tema on teie parim sõber. See sõnum ei ole pikem eelmistest, kuid ta on  keerulisem. Tahaksin esitada teile paradigmat, kusjuures sellist paradigmat, mis ületab kõiki teie mõistmise piire, kuid siiski, sedavõrd kaunist, et on raske seda uskuda. Seda teemat oleme varemgi puudutanud, kuid nüüd peame rääkima sellest taas.

Hakkame rääkima küllaltki keerulisest asjast, mis on sedavõrd elegantne, et on isegi  vaimsuse aluseks. Mul isegi ei ole kavas talle nime anda, selle asemel tuletan teile midagi meelde, et Jumal on paljumõõtmeline. Olete elamas reaalsuses, millel on piiratud hulk mõõtmeid. Te ei ole isegi võimelised korralikult mõtlema asjadele, millistel puudub keha, koht, millistel ei ole külgi ega seinu. Kõike, mida olete suutelised endale teadvustama, on seatud selliselt, et sellel oleks mingi kindel kujund. Kui küsite, kus see asub, siis sellega piirate seda mingi kindla kohaga, mis on sedavõrd lineaarne. Selle nimetamiseks on meil parim metafor, see on – puhas armastus.

Tahaksin, et te meenutaks, kuna olete oma elus üle elanud kõige suuremat armastust? Ema, ehk sinu jaoks see oli see hetk, kui sa esmakordselt vaatasid oma vastsündinule silma? Enamusele see ehk oli armastus oma elupartneri vastu? Oleks hea, kui te taas tunnetaksite seda hetke. Ma tahaksin, et te mõistaksite seda, kuivõrd lineaarsed on küsimused: „ kus asub armastus, kui suur ta saab olla? (Krayon muigab). Kui te asute mistahes planeedi kohas ja teie armastus on koondatud mingile inimesele, või loomale mingis teises kohas, kas on teile teada, et nemad võivad tunnetada seda?  Kui kiiresti see võib jõuda nendeni?  Kui kaugele see võiks levida?  Kus ta paikneb ja mis kohale ta kuulub? Te ju mõisate, et sellel ei saa olla mingit kus, on üksnes armastuse kogemine, mis on kõigest  paljumõõtmelisuse kogemine. Te ei ole suutelised andma määratlust armastusele, ega leida tema asukohta. Ta on kõikjal. Vaimsus on paljumõõtmeline.  Ma kordan veel kord seda, mida võiks nimetada „Üldiseks Vaimsuseks“ ja alustan lihtsamast.

Kujutlege puud, mis on kui Püha Läte, mis samas on ka Jumal. Selle puu juured ühenduvad iga vaimsusega hõbeniidi abil, nii on siin ruumis, kui ka üle kogu maa. Kui äkki mõistad, et sinul on ühine vaimsus kogu Loomise Lättega, siis sul pole vajadust esitada küsimust:“ kus asub vaimsus?“ . Kui see on alaliselt ühenduses Jumalaga, järelikult, osa sinust asub kusagil veel. Oleme rääkinud, et paljumõõtmelisuses ei saa olla mõistet „koht“, seetõttu räägite „eesriide tagusest“. Kuid pane tähele, just sai tehtud järeldus, et sa pole täielikult siin, vaid osa sinu olemusest asub eesriide tagustes. See peab olema nii, kuna olles ühenduses oma Kõrgema Minaga, sa tunnetad seda.  Just selliselt käib ühendumine vaimuga, mida tegelikult on lihtne ka näha. Ma siiski mainiks, et sinu Vaimsuse osad ja fragmendid on ühised teiste Vaimsustega. Kui oled intellektuaal, siis sinul kerkib koheselt terve hunnik küsimusi –  kellega nimelt, kust need tulevad, milline on nende  protsentuaalne suhe jne.?

See on vaid energia, mis ei ole millegagi seotud, ja temal ei ole piire, kuna Jumal on kõikjal. Kui sa ise oled Jumala osa, siis sinu vaimsus on kõikjal ja on su enda DNA seesmuses,  samas on ka eesriide tagustes, planeedi Kristallvõres, metsa deevides jne. Ta on selle osa, millega määratletakse mäe kõrgust. On olemas kaunis süsteem. Pange tähele seda, mida teile nüüd räägin, seda te ei leia üheski oma pühakirjast. Mõned teie seast ehk koheselt ütlevad, et ma ei usu seda, kuna sellest pole kunagi pühakirjades räägitud. Seetõttu ma taas kordan, kirjad, isegi kõige pühamad, milliseid olete võimelised leidma, on kaunid ja õiged ning armsamad teie jaoks, kuid need on kirja pandud siiski vanades energiates. Kui näiteks võtta seda, mida olete õppinud kolmandas klassis, ja võrrelda lõpuklassidega – kuivõrd tõesed need saavad olla? Nii ka siin. Kolmandas klassis õpitus ei ole midagi valesti, kuid vastavuses teie kasvamisele ja targemaks saamisele, muutub teie teadvuses kõik, ilmneb enam elegantsust, muutute edasijõudnumaks,  kuid teie pühakirjad jäävad samaks.

Seda, mida ma nüüd räägin teile, on uskumatult raske uskuda, kuigi see on vaid Ühise Vaimsuse üks paljudest atribuutidest. See tuleb selgituseks selle kohta, mida saaks nimetada „Ühine Akašhi“, millel on otsene suhe Perega. Kui teete oma viimse väljahinge maapeal, siis arutledes lineaarselt, teie vaimsus on lahkumas koos teiega Taevastesse,  toimub taasühinemine. Ning jatkates lineaarset arutlemist, kui sünnite taas planeedile, kas siis teie vaimsus tuleb taas koos teiega? Aga kui ma väidaks, et koos teie viimse väljahingega toimus Vaimsuse jagunemine. Te ei ole suutelised kokku lugema tema osi ja fragmente. Olete hingamas planeedi õhku, kuid, kas olete mõelnud, et keegi viie kilomeetri kaugusel on hingamas sama õhku, mida teiegi? Kas teid ei häiri, et teie atmosfäär on seatud selliselt,  et teie atmosfäär pole pakitud hermeetilistesse pakenditesse ja metallkarpidesse. Teie vaimsus omandab sootuks muud omadust, milleks on süsteem. Vana vaimsus, igal korral, kui lahkud sellest ilmast, toimub midagi erilist. On olemas mingi eriline osa vaimsusest, mis läheb üle neile, kes jätkavad elamist. Nendeks osutuvad teie bioloogilised sugulased, mõnikord  isegi teie partner, (Krayon hääldab hoolega igat sõna) selliseks sideks on armastus. Osa sinust läheb üle armastuseks nende vastu, kes jäävad, tänu sellele nende vaimsus muutub, kuna võtavad osa sinust endale. Te Oleks hea, kui mõtleks viivu sellele, mida see tähendab, (Krayon elevusega) ilmselt tabasite ise. Need teie kallid, kes on lahkunud elust, jätkavad elamist koos teiega teie vaimsuses.

Mu kallid, vanad vaimsused, selline on Armastuse süsteem (Krayon uhkel ilmel). Selline on Armastuse süsteem. Kas mõistate, teie pärand on teie teadvus, mida arendate ja see läheb üle neile, keda armastate,  ta läheb üle ka planeedile.

Pea kinni, Krayon, kas planeedil ka on olemas vaimsus?

Mitte küll selline, kui arvate teie. Temal on Gaia teadvus. See on veel üks protsess, mis on seotud vaimsuse seondusega. See on siiski teie jaoks keeruline (Krayon hämmeldumusega hääles). Kui me seekord lõpetame, siis te küsite: „ aga kus on siis minu vaimsus.?“ Ja-ja (Krayon naerdes rahustab)  üksnes „tabage“ ning võtke vastu kogu armastuse elegantne süsteem,  seda üksnes Akaši süsteemi vahendusel. See tähendab, et te ei lahku siit ilmast kunagi. Iga kehastus, iga elatud elu jääb siia planeedile teatud kindla energia näol. Osa sellest läheb üle neile, keda armastasite ning hiljem naaseb see teile neilt, kes olid enne teid. Oleks hea, kui mõtleksite sellele siin, koosolemisele. Eriti siis, kui jääte üksi ning kogute julgust küsida: „ mis see siiski oli?“  (Krayon muigab, kujutledes seda pilti). Küll olete siis üllatunud, te kõik, pole kunagi üksi. Sinuga pole üksnes Jumal vaid kogu armastav pere ja see on sedavõrd suur.

See on ka kõik, mida saame teile edastada praegu. See on keeruline, kaunis ja elegantne. Ja tõepoolest see on nii. Mõningad teie seast on teadlikud sellest, kuna on tunnetanud seda, tunnetanud kõike seda.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus 6 –  Vaimsuse tulevik

Mu kallid, ma tervitan teid taas, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Minu partner on istumas toolil, ümbritsetuna valgusega. Rääkides sümboolselt, siis iga valguse osa on elu. Nende valgus on valgustamas kõigile ümberolevatele. See on kui valguse tulukeste meri,  te ei ole suutelised määrama, milline tuluke kellele kuulub, kuid siiski, kõik on hoolega ja isikulikult paigutatud kohale. Neil puuduvad nimed. Kogu valguse meri on lõpptulemusena Ühene Valgus. Nii on ka inimvaimsusega. See on parim näide, mida saame tuua side kohta, milline on teie vahel, Loomise Lätte ja Gaia vahel.

Nüüd oleks kohane ütelda lõpusõna, kuna lineaarses mõttes meie kokkusaamine on sellega jõudmas lõpule. Mõned on võtnud osa sellest kõikidel päevadel. Mõte on selles, et seekordne koos olemine on läbi saamas, mis toob mingit kurbuse tunnet. Siin toimus energiate sulandumine minu ja teie vahel, teie ja teie vahel, muusikaga ja sõnumitega, inimolemuse tunnustamisega. Lineaarsest vaatevinklist kõik see lõppeb teie lahkumisega siit.

Oo, inimolevus, küll oled siiski lineaarne. See kõik toimub siiski teie reaalsuse ulatuses, otse nüüd. Miks on nii? Miks olete sedavõrd lineaarsed, miks te arvate, et  kõik kaob, kui toimuv lakkab? Kas reaalne armastus kunagi kaob? Kui tunnete armastust planeedi vastu, kas see saaks mingil hetkel lakata? Kuidas oleks armastusega oma lapse vastu, kes on kasvamas, kas see lakkab kunagi? On olemas Armastus, mis ei lakka iialgi, see on Jumala armastus teie vastu. Kogemus, mida saite ja mida olete hindamas, on teile kasulik, ta toob rõõmu ja ehk omab teie jaoks isegi suuremat tähendust. Siinne füüsiline reaalsus saab jääda teiega, teie mõtetesse. Iga kord, kui vaid mõtlete sellele, kõik muutub uuesti teie reaalsuseks. See ei kao kusagile, kuigi teie lineaarse kalendri järgi jääb teie minevikku. Kuid Jumalal kalendreid ei ole olemas, temal on kõik olemas korraga ja see saab alati jääma nii. Paljumõõtmelise vaimsuse jaoks ei ole mingit lahkumise kurbust, ega pole koosolemiste lõppu. Olemise muusika mängib alaliselt, isegi teie magamise aegu, tuletades teile meelde, kes te olete.

Inimese ja Vaimsuse suhete evolutsioon.

Lõpetan selle tsükli sõnumiga „vaimsuse tulevikust“…

Krayon, kas vaimsusel on evolutsioneerumine olemas? Ei ole, tõepoolest ei ole.

Olles Jumala osana, ta on alaliselt muutumatuna, alati üks ja sama, eile, täna ja igavesti. Kui Vaimsus seondub Inimesega, kellel on füüsiline kest, nagu igal ühel teist, siis nende vaheline suhestus saab evolutsioneeruda. Nihe, mida olete nüüd üle elamas, on uudne. See ei ole esimene, ega viimane nihe. Ta on tänavune nihe, mida inimkond peab läbi tegema, kui ta soovib liikuda edasi. Tulevased põlvkonnad hakkavad viitama nende aegade päevadele, kui vanade aegade lõpule, ellujäämise režiimi lõpule, kui mineviku teadvuse lõpule ja „taassünni“ algusele, Valguse taassünnile, Teadvuse taassünnile. Seda nähakse kui valgustumise aega, kus inimesed hakkasid märkama teine teist, nägema seda, kelleks nemad on, et elu on kallis ja et iga inimene on Jumala osa. Inimvaheliste eksisteerimiste paradigmad ei ole enam iialgi sellistena, kui olid varem. Kõike seda on eksisteerinud vaid mõned aegade aastad. Olete üsna alguses.

Olen Krayon, kes on seismas kõrgema mäe tipus, ja olen rääkimas valjult, kuivaid suudan, käed on sirutatud taevaste poole: „Ma õnnistan sind, Inimolevus, kes sa oled teadlik enda Jumalaks olemisest, et oled osa Ilmaruumist ning oled teadlik, et asjad ei saa enam olla endised, ei iialgi“. Ja nüüd olete istumas siin (Krayon muiates), pööritades silmi ütlete: „ Kuule, Krayon, kas sa uudiseid ei vaata?“ Taas peame märkima ära, kuivõrd lineaarsed siiski olete. Planeedil on sündimas sellised asjad, mis kord ilmutavad end. Te märkate nihet oma käitumistes, märkate, millega ei taha enam leppida, ega taha taluda humaanseid süsteeme, milliseid olete toetanud. Kogu uus ilmnev hakkab vastastikku toetama ressursside kasutamist. Pange tähele, te küll ei usu, kuid tuleb aeg, kus ei lähe enam tarvis toota relvi. Nagu te ei tooda enam varustust voorimehele, kuna ei ole enam tõldasid hobustega. Ka siin see on sama lihtne ja selge.

Teie Akašid on mäletamas, kuidas kõik oli.

Milline tuleb Akaši tulevik? See oleks sama, kui küsida:“ milline vahekord saab olema vaimsuse ja inimese vahel tulevikus?“

Ma annan teile ennustuse. Pange tähele, lumepall on hakanud veerema. Selleks lumepalliks on Rahu maapeal, Valguse taassünd. Esmalt see on igaühe teie jaoks liiast aeglane. Vanad vaimsused on oodanud seda ülimalt kaua. Kuid nüüd, olles märganud ukse poetumist, tahaksite saada kõike korraga (Krayon muigab). Kui palju kehastuste aegu olete oodanud seda? Kui palju võitlusi olete üle elanud, võideldes vana teadvusega? Olles iidse šamaanina, püüdsite jõuda mõistmisele taimedega.

Kuid inimesed teie ümber, nuputasid relvade üle, millega tappa teine teist. See kestis aegade aegu, olete väsinud sellest. Kui mõned olidki ärganud järgmisse ellu, siis neile oli jäänud meelde üksnes raskused ärkamisega, mida nad nimetaksid ehk „õuduseks valgustumise ees“. Vanas energias jäite märkamatuteks, kuid siiski ehk loeti ohtlikeks, kuna teil oli liialt palju tarkust, liialt palju uudseid ideid. Ja nüüd olete siin. Ja nüüd siis äkki, need, kes on teie ümber, äkki hakkavad kuulama teid. Isegi lapsed muutuvad targemaks, ning teevad selliseid uuendusi, mis aitab inimkonnal tulla vaesusest välja. Asjad hakkavad aeglaselt, kuid kindlalt, tegema läbi muutusi. Vana energia on aeglaselt lahkumas planeedilt, ilma hävinguta. Mitte tema hävitamise läbi, vaid läbi valguse vastandamise temale. Pimedust ei saa olla seal, kus on olemas valgus. Selle järel muutub elu, näete asju, millistest teil ei ole olnud isegi aimu, et need saavad olemas olla. Muutub teadvus ise, näete asju, milliseid on tarvis teil näha.

Mõistmine on uue energia kuninganna. Tahaksin teile mainida, et see planeet pole esimene, mis on seda läbi tegemas. Oleme sellest rääkinud siin, meie tänaste koosolemiste alguses. Te olete kord sellest läbi käinud, mõnigi ehk mäletab veel seda, seda, mis oli palju aegu tagasi. Mõningad asjad võivad säilida ka teie Akašides. See, mis on Vanade vaimsustega toimumas, ongi midagi sellest. See tekitab neile kannatamatust (Krayon kiirkõnes, muiates see on juba sii., juba siin, kiiremini-kiiremini, liigu ometi).

Te olete alles alustanud. Teil on tahtmine hüpata võiduautosse ja kihutada mööda võidurada,  kuid võiduautot teile polegi veel isegi hakatud looma. Ometi olete teadlik, kuidas seda juhtida, kas pole? Just seetõttu olete kärsitud. Kallis vaimsus, see, mis seisab sul ees, vajab suurt kannatust. Oled kokku põrganud vanade energiate väljakutsetega,  kuid sinu Akašil on meeles, kuidas see kunagi toimus.

Olete Valguse taassünni teel.

Olete valguse tulukeste keskel, kus iga tuluke kujutab inimest ennast. Kõik tulukesed koos on Ühene Valgus, iga tuluke on vana vaimsus. Vana vaimsus on naasemas taas ja taas ja taas.  Iga korraga tema valgus on muutumas eredamaks,  iga korraga olete mõistmas, et kõik muutub aegamööda paremaks. Teie kannatamatuse tõttu teile ehk ei meeldi sellised pikad ajavahemikud,  kuid see valgus ei kustu enam iialgi. See Valgus siin on igaveseks. Teie planeet on Valguse taassünni teekonnal. Kui palju kordi ka teised planeedid on jõudnud sellisele tasemele, kus teatud atribuudid hakkavad esile tulema. Sellisel juhul lumepalli ei ole kellegil võimalik peatada. Ta on kui Valguse pall, mis on mööda kallakut veeremas allapoole, pühkides oma teelt kogu pimeduse ning kohates vana vaimsust, jätavad temale oma osa endast (Krayon muigab), pall on juba teel (Krayon väljendades läbematust) Krayon, ütle, millisena ta tuleb, millisena tuleb tulevik? Lähtudes sellest, et seda on läbinud juba teised planeedid., milline potentsiaal on ootamas meid.?

Kui ma räägiks teile sellest, siis te ei usuks seda. See on liiast suursugune ja on siiski külaltki kaugel, sellest ei ole mõtet veel rääkida. Tänasel koosolemisel minu partner püüdis viia kokku teadvust ja füüsilist energiat. Ta näitas, kuidas teadvus on võimeline muutma reaalselt keha tervist,  kuidas paljumõõtmeline teadvus on võimeline tunnetama asju lausa veel enne, kui need ilmnevad. Mis võiks juhtuda, kui selline areng jätkuks ja teadvuse füüsika muutuks üha teadvustatumaks, sulandumine teadvuse ja füüsilise keha vahel muutuks aina tugevamaks ja tugevamaks? Mis saab juhtuda, kui Valgus muutuks aina võimsamaks? Ma ütleksin nii, erinevus Kehaliku Mina ja Kõrgema Mina vahel hakkaks hajuma. See omandaks võimet juhtida oma keha mateeriat, võimet iseseisvalt määrata, kui pikaks kujuneb elu. Teie teadvus omandaks tarkust, mis on võimeline kontrollima planeedil toimuvat,  ehkki seni arvate vastupidist, et te ei ole võimelised seda kontrollima. Kõik omandavad meistri atribuute. Lõppkokkuvõttes, planeet ise hakkab liikuma selle suunas, mida nimetate „vilistlaste staatuseks“ ja ta ise hakkab pöörama pilku kosmose poole, otsides kusagil teist planeeti, mille privileegiks võiks saada, olla külvi aluseks teadmistele Valgusest ja Pimedusest. Planeet-vilistlane on alati loomas uut planeeti. Saada teada, kui palju selleks kuluks aega, oleks sama, kui küsida: „ kui pikk on üks sirge?“ Vaba Valiku olemasolu korral see võib võtta pikemat aega  või sootuks  lühikest hetke.

Kaunis Armastuse süsteem.

Seega., milline oleks teie tänane valik.? Oleme rääkinud asjadest, milliseid õppisite tundma, üks neist on Armastuse süsteem Akaši süsteemi vahendusel. Kas olete võimelised tunnetama neid, keda armastasite, kuid kes on läinud manala teed? Pange tähele, kas olete suutelised kutsuma lapsi kõrvale ja ütlema neile, et olenemata olukorrast, isegi peale teie viimset hingetõmmet, te jääte nendega kuni nende viimse hingetõmbeni. Kas olete suutelised panustama neisse kauneid Tõe seemneid? Seega, pole kunagi olemas ei mingit kurbust, ega kannatust, kui olete lahkumas siit ilmast. Te üksnes omandate teadmisi sellest, kuidas energia on tegemas tööd. Alustage rääkimisega sellest otse praegu.. Mõned ehk ei usu teid, ning vastavad, et see on üksnes  esoteerilised sonimised (Krayoni elurõõmus naer). Kui kord lahkute (Krayon kurbusega hääles) nemad meenutavad igat teie sõna ning hakkavad anuma, et see kõik saaks reaalsuseks.

Selline tuleb – Vaimsuse Tulevik. Ta ületab paljuski seda paradigmat, mis on teil olemas praegu. See, kes on mõistmas elu ja surma küsimust täienisti, on teadvustamas, et surmal ei ole astelt, et see on kõigest  energia muutumine ja seda võetakse reinkarneeringu süsteemina. Selline tunnistamine vabastab teid kurbusest, selline tarkus on tsivilisatsiooni läbimurre. Kui tõemeeli tahate näha tõde, just sellisena, nagu see oli teie iidsetel, siis vaadake, millesse nemad uskusid. Nemad uskusid, et kehastus järgneb kehastusele, et nad olid ise võimelised ütlema oma vaimsusele, kuhu liikuda, seda olles isegi maapeal. Nemad uskusid oma sugulusse Gaiaga. Ja nüüd pole miski Uus Aeg, vaid on naasemine iidsele tõele. Aeg selleks on käes.

Juhend teile.

Vaat, mida saite kuulda. Olen jaganud teile sõnumeid erineval viisil ning jatkan seda taas ja taas. On veel palju neid, kellel on tarvis seda kuulda, või lugeda, et suudaksid mõista seda. Kallid, need on teile üksnes juhendid.

Lahkudes siit, minge täis rõõmu, võtke kaasa kõike kaunist, mis oli sündinud teiega, ehk justkui laduge kõike seda kuuldut oma õlakotti, et saaksite seda teile sobival ajal taas avada, ning taastada selliselt, et oleks kui reaalsuse salvestina. Igal korral, avades seda reaalsust, kõik korduks teie ees taas. See on  Armastus, Tunnetus, Suhtumine, Rahu ja Õnnis tunne.

Olen teadlik kõigist siin olijatest ja olen teadlik neist, kes vajasid tervendust. Mõningatele on teada, et saavad seda. Ma tean, et teil on probleeme ja ma tean, kuidas saate nendega hakkama. Minu käsi on teie poole sirutatud, võtke vastu Vaimu kätt juba täna. Pange tähele, teil ei tarvitse olla lahendusi, et jääda rahulikuks. Üksnes teadke, kõik tuleb, kui jääte rahulikuks ja teie vaimsus on hulga enamat, kui arvate.

Antud sõnum on igavene ja see on määratud ärkajatele planeedil. Tõde on pääsemas vanade vaimsuste kõrvadesse ja seda üksnes nende vaba valiku kohaselt. Paljud lahkuvad sellelt koosolemiselt teisena, kui olid tulnud.

Ja nii see on…

Krayon

Kanalduses on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga