UUE AASTA SÕNUM ARKTUURLASTELT

 

Tere tulemast uude aastasse, milline toob teile üllatusi ja muutusi.

Tuleb palju avastusi ja muutusi, mis võivad šokeerida paljusid. Paljud teie seast, oma alateadvuse tasandil, on juba tunnetanud muutusi paljudes valdkondades, kuid ootamatusi tuleb veelgi. Ei tasu karta ega muretseda, kui tuttavad usundid ja traditsioonid ei näi enam olulistena, ega leia sellist kajastust, kui oli varem. See tuleneb sellest, et teie energia on läinud üle uuele resonantsile. Te ei ole enam tasakaalus paljude energiatega, millised olid seni teie elu osaks ning samuti muutuvad paljud teie eelistused. Võib olla juba olete märganud, et teid tõmbab nüüd vaikuse ja üksinduse poole.

Kuna igaüks teist on jumaliku teadvuse individuaalne väljendus, siis vaimne rännak ei lakka teil iialgi. Evolutsiooni vaimne rännak jätkub elust elusse ja läbib kõikvõimalikke kogemisi. Evolutsioon ei peatu isegi siis, kui inimene ärkab kolmemõõtmelistest veendumustest. Siis alles algab tõsine töö. Kolmas mõõde on madalaim trepi aste kõrgeimate mõõtmete poole. Evolutsioon jätkub ka kõrgeimate mõõtmete ajal ning jätkub lõpmatult. Looja on mõõtmatu, kuid seda ei suuda mõista piiratud inimmõistus, kuigi paljud püüavad selleni jõuda ja mõned isegi arvavad, et on saavutanud selle. Looja avaneb igale ühele teist siis, kui te olete selleks valmis, ja kui olete saanud sõnumeid, mis on tulnud justkui eikusagilt.

Kas ikka tulid eikuskilt?

Ülestõus ei ole miski muu, kui teadvuse avardumine läbi tõe mõistmise, mis iseenesest lahustab kogu senise vale. Kuna on üksnes üks Ühene Tõde, siis iga indiviidi osa, Ühesest Tõest, on täiuslik ja teostunud. Kuid, kuna inimene ei mõista seda, siis ta jätkab oma elu ja loovuslust illusioonide ilmas, kogedes erinevaid duaalsuse ja eraldumuse vorme, milliseid oma teadmatuse tõttu ta on ise loonud.

Vaimne rännak on puhastumise protsess määramatust ja valet täis prahist, mida inimene, enda teadmata, on kogunud oma lugematute kehastuste ajal ning see kõik on talletanunud tema vaimses teadvuses. Kõrgem teadvuse olek reageerib Ilmale kõrgematel visiidel, kuid teie teadvus reageerib ilmale, vastavalt teie enda hetke tasemele. Te olete Valguse esindaja ja sellega toetate ülestõusu protsessi, kuid üksnes selliselt, kes te olete. Ühesuse ja Valguse teadvustamine iga inimese poolt,  automaatselt manustab armastust mistahes olukorda. Selline on Valguse töö, see on see, mille nimel olete tulnud planeedile.

Võib tulla olukordi, kus peate tegema teatud tegusid, kuid Valguse Töö mõtteks on mitte võidelda, ega päästa, tervendada või parandada vigu, milliseid näete enda ümber, vaid jääda kindlaks tõele ja selle olemasolule. Jumalik reaalsus on alati olnud selline, kuigi teile see ei näi nii olevat.

Isegi need, kes eelistavad jääda vanadesse energiatesse, tunnetavad kõrgemate mõõtemete valguse sageduste resonantsi. Seetõttu olete mõnedele meeltmööda, kuigi enamus ei suuda mõista teie käitumist. Teie kõrgem energia hakkab mõningaid inimesi ligi tõmbama, kuid ärge lubage neid liiga lähedale. Ehk olete märganud, et üha enam inimesi pühenduvad teiste abistamisele. Enamuselt see toimub läbi mingi moodustatud rühma. Kuid see kujutab endast üksnes esimest sammu, ärkamisel ühese teadvuse poole. Nii töötab evolutsioon, üksnes samm sammult.

Need, kes on kinni jäänud vanasse energiasse ja keelduvad edasi minemast, eelistades kinni hoida vanadest eraldumiste ideedest, aegamööda märkavad, et nende olukord muutub aina raskemaks, seda vastavalt sellele, kuidas Ilm ümberringi muutub.

Paljud teist võitlevad oma võimu pärast, lootes, et isiklik vägi kindlustab neile ohutuse ja külluse. Kõigel, mis on kujunenud usust duaalsusesse ja eraldumusse, ei ole ühtegi seadust, mis hoiaks neid saavutatul. Seega, vastavalt usu nõrgenemisele, nõrgeneb ka nende väline kujund. Palvetamine mõnede jaoks on viis, lunida Jumalalt midagi oma ettekujutuse kohast, mida tema arvates tal puudub, ehk mida ta tahaks saada. Mida kindlam on veendumus, et midagi on puudu, seda kindlamaks muutub usk eraldumusse.

Meditatiivne olek olgu pigem puhkuseks sõnatus teadvustuses. Meditatsioon on viis lubada endal puhata ühesuses Loojaga. See on normaalne ja loomulik, kui meditatsiooni ajal  ilmuvad mistahes kõrvalised mõtted. Ei tasu olla neile raevukalt vastu, väites, et need ei lase mediteerida. Üksnes lubage ilmnenud mõtetel vabalt voolata, pööramata neile tähelepanu, kuid jätkates keskendumisega vaikusele ja sõnatule ühesuse teadvusele. Ärge püüdke kuulda hääli või saada elamusi, mille kohta olete lugenud või kuulnud kellegi käest. See on olnud vaid kellegi isiklik kogemus, nagu teiegi olete kogemas isiklikku kogemist. Teile ehk võib näida, et meditatsiooni ajal ei toimu midagi, kuid teadke, et iga kord, kui asute sisenema olusse „Mina Olen,“ sügavamatel tasemetel, hakkab iseenesest midagi toimuma. Vastavuses inimese arengule, tema elu hakkab muutuma meditatiivsemaks, vajadus istuva meditatsiooni järele, hakkab aina vähenema ja vähenema. Seisund, mida saavutasite läbi meditatsiooni, muutub teie teadvuse seisundiks ja selles seisundis jätkuvad kõik teie edaspidised tööd ja ettevõtmised. Meditatsioon on vajalik üksnes ühe tillukese teadvuse osa toetuseks, milline aitab teil olla ja teadvustada end jumalikus reaalsuses, mis omakorda aitab ära tunda ka teiste jumalikkust, ehk isegi neis, kes on teile ebameeldivad või on negatiivsed teie veendumuste suhtes.

Teie vajadus, olla neil muutuste ajal planeedil, on selleks, et aidata planeedi magavat teadvust ärgata oma tõelise olemuse poole, teadvustada seda, et taevastes ei ole habemikku Jumalat, nagu on teile õpetatud paljude konfessioonide poolt.

Teie oma mõistus loob kõike nähtut, kuuldut, annab tunnetusi ja tajumisi, millised on kolmemõõtmelised ja on reaalsuse materialistlikud kontseptsioonid.

Teie ilm, mida teate, näib teile reaalsusena. Teie, olles vorm, tajute selle vajadusi ja piiranguid, mõneti isegi valulikult. Elades ridamisi elusid, olles aegade jooksul teadmatuses, olete kogunud ja säilitanud kogetud energiat, milline avaldus teie elude ajal välispidiselt, kuid käesoleval ajal, need puhastuvad nii füüsilisel, kui ka emotsionaalse ja mentaalse kehade ulatuses. Kuni inimkond usub, et kolmemõõtmelisus on ainus reaalsus, seni jätkatakse isikliku globaalse reaalsuse ilmutamisega.

Iga inimene on Looja, jumalik olevus, seega, oma ilma ta loob, oma teadvuse substantsist,  teadvusest, mis tegelikult on jumalikuks teadvuseks, milline ajapikku muutus tinglikuks ja ähmastunud usuks headusse ja kurjusse, ehk eraldumusse, kahte väesse.

Teil võib kerkida küsimus, et miks mõningatel headel ja armastavatel inimestel on nii palju probleeme?

See on seetõttu, et nad loovad jätkuvalt kolmemõõtmelise teadvuse olekus. Probleemid ja kannatused ei ole kunagi isiklikud, need on pigem nagu universaalse eraldumuse veendumuste süsteemi isikustamata väljendus, mida inimkond oma teadmatuse tõttu võttis kui oma teadvuse väljendusena. Inimese mateerialik teadvus muutus sama illusoorseks, kui ka inimlik kurjuse teadvustus. See on hüpnoos, mis on nagu ühe kepi kaks otsa.

Käesolev aeg on raske kõigile, nii vaimselt ärganuile, kui ka magavatel, kuid Maa uue energia intensiivsus, on tunnetatav kõigi poolt. Valguse kõrgesageduslikud energiad pööravad pahupidi kõik pimeduse taskud, ja äratavad ka pimeduse pooldajaid, kes elavad tavaliste inimestena üle planeedi. Ei tasu istuda käed rüppes ja oodata üht või teist sündmust, või palvetada, et toimuks mingi kindel sündmus. Jumalik kavand on aktiveerumas ja avanemas kõige ja kõigi parima hüvangu kohaselt. Teie tööks on toetada tõe valgust, et kõik saaks kulgeda kavanduse kohaselt. Sellekohane on ka teie reaalsus, milles kõik on täiuslik ja terviklik.

Jah, olete sellest kõigest väsinud. Kuid ärge võrrelge olnut olevaga, ega lootke, et kõik endine jätkub vanal viisil. Olnu on teostunud, on kandnud Ilma uutele võimalustele ja tõusuks kõrgemale. Olete teadvuse totaalse nihke keskmes. Kogu loovuslus, milline on arenenud kõrgema teadvuse vajaduse kohaselt, on hulga kõrgem möödaniku madalamatest resonantsidest.

Oleme Arktuurlaste rühm

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga