AVALIKUD VARJATUD ASJAD – KAHETEISTKÜMNE RING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Käes on imelised ajad, ajad, milliseid te ei ole osanud oodata. Käesoleva aja programmi eesmärk on aidata teil läbida seda aega. Ka Kaheteistkümne Ringil on sama eesmärk. Kaksteist, see on kogu oleva kauniduse metafoor, mis aitab teil jõuda keskkonda, kus ei ole varem käinud ükski Vana Vaimsus. See keskkond on teie endi isiklik suursugusus, ehk teie endi vaimsus.

Seekord meil on kavas anda sõnumit, mis räägib teile avalikest varjatud asjadest. Avalikud varjatud, see väljend toob esile  iga inimolevuse suursugususe. See on tõsi, et need on varjatud, kuigi on teada enamusele teist. Kuid, kuna see on varjatud, siis viitab see sellele, et sellel on mingi tähendus. Ja nii see ka on.

Juba algusest alates, oleme rääkinud, et valiku vabadus on antud teile selleks, et te leiaksite seda, mis ei ole teile teada, mis on varjatud. Kui te jääte lihtsalt uitama mööda planeeti, üksnes vahite ringi, üksnes kuulate seda, mida  räägivad teised, sellest, mis on olemas selles kolmandas mõõtmes, siis te ei näe, ega leia midagi.

Iidsed põlisrahvad olid parimad varjatud asjade märkajad. Nemad tabasid kohe, et inimeses on peidus midagi enamat, kui pealtnäha on. Nemad suutsid võtta kasutusele asju, milliseid  avastate käesoleval ajal. Nad kasutasid asju, millised on varjul ka praegu, nagu näiteks side planeediga või side oma esivanematega. Seda, milleni on jõudnud teie praeguse aja astronoomid ja astroloogid, teadsid põlisrahvad nendest asjadest veel enne, teie astronoomide tulekut, nad olid teadlikud enda asetsemise suhtes taevaga,  ja olid teadlikud, kuidas planeedid liiguvad.

Seega, teie eest on palju varjatud asju. Neist varjatutest valisime neli olulisemat, mis aitavad Vanadel Vaimsustel ja paljudel kuulajatel saada ülevaadet oma vaimsest arengust.

Praegusel ajal, teil ei ole ühtegi suuremat ususüsteemi, mis kinnitaks informatsiooni, mida tahaksime jagada teile täna ja paljudele see võib olla isegi täis vasturääkivusi.

Kõik seni räägitu oli välja töötatud juba tuhandeid aastaid tagasi, koos reeglite ja postulaatidega, mille abil on varjatud teie eest, asjade tõelist olemust. Käesoleval ajal need taas avanevad, kuid seekord teile. Teie olete hulga enamat, kui on teile räägitud ja see on eelduseks meie vestlusele.

Teie eest on varjatud, et olete Looja osa. Mõnede jaoks see võib olla teotusena, kuna ususüsteemid on kindlalt väitnud teile, et te  ei ole keegi ja et olete sündinud roojastena, ega ole väärilised vaatama Jumala pale poole. Kuid ma kinnitan teile, et teis on olemas vaimsus, mis on Looja osa ja see osa, on sama puhas, nagu Looja ise ning see on ka teie suursugususe määrajaks. Teis on samad võimed, millised olid meistritel, kes kõndisid kunagi mööda planeeti. Te olete võimelised tegema sama, mida tegid iidsed meistrid.

Kaheteistkümne Ringis räägime sellest, mis teil on kaasas juba sünnist alates ja mida  arendate endis, planeet Maa energiates ja mis käesoleval ajal nihkub ja soodustab teie arengut.

Teil oli meister Jeesus, kelle jälgedes on astunud enamus inimestest. Oma lühikese eluaja jooksul, näitas ta inimestele, jumalikku olemust, milleks on võimeline iga inimene. Tema tegusid peetakse imeks tänase päevani. Ta ei kehasstunud planeedile selleks, et teda kummardataks, vaid ta tuli näitama, milleks on võimeline inimene. Teda nimetati Jumala Pojaks, kuid tema ise rääkis, et kõik inimesed on Jumala lapsed. Vanas energias osa kummardas teda, samas osa püüdis temast lahti saada ja selle nad ka saavutasid. Vanas energias tehti sama ka prohvetitega. Sama, mida tegi Jeesus, teevad nii mõnedki käesoleval ajal, üle planeedi. Lääneilm ei taha tunnistada teda, kuna neile tema teod näivad liiga uskumatutena, kuna ta ilmutas asju eimillestki, äratas surnuid ja oma puudutusega tõi esile spontaanse remissiooni.

Meistrid on rääkinud, et kuna kõigis inimestes, on olemas loomise lätte energia, siis kõik saavad teha sama asju, mis nemad teevad. See on pärand teie eelmistest eludest ja seda  kannate edasi, elust elusse, kuna olete Vana Vaimsus.

Tulin teie juurde 1989 aastal, et aidata teie teadvusel teha nihet, et saaksite liikuda ülespoole. Aastast 2012, kuni tänase päevani, on toimunud palju muutusi magnetvõres. Seondust teadvuse ja magnetvõre vahel on täheldanud isegi teie teadlased. Teadvus on energia, seetõttu teadvus saab mängida olulist osa ka füüsikas ning selle tõdemuseni on jõudmas ka teie teadlased, et tehes tööd koherentsusega, saab üks inimene teha tööd  ja mõjutada teist inimest ja isegi terve rühma. See hakkab ümber kirjutama seda, mida seni olete arvanud, mida olete võimelised tegema teie. Raske on ümber kirjutada ajalugu, kus teile tehti selgeks, et te ei ole võimelised tegema nii mõndagi, ehk isegi ei ole väärilised seda tegema. Kuid käesoleval ajal, kus kõik on muutumises, siis teile  avaneb Suur Tõde – Kaunis tõde. Ja te hakkate tundma ja aru saama, et senine süsteem ei ole enam teie kohane. Et võib olla oleks kohasem  armastus ja mõistmine, et tõemeeli olete osa Looja Suurest Plaanist, et olete suutelised tegema sama, mida suutsid teha iidsed meistrid, et olete suutelised rääkima Looja Suurest Armastusest ja mõistmisest.

Avalik ja varjatud on teie suursugusus, mida te ei ole osanud endast arvata. See ongi teie meisterlikkus, teie teadvuse tõus,  planeedi energia tõus ja just seetõttu olete siin, planeedil. Teid armastatakse ja tunnustatakse selle eest, mis ootab teid ees ja mida olete suutelised ära tegema. Olen teile ka varem rääkinud, et teie vaimsus on teadlik hulga enamat, kui te ise arvate.

Kas olete oma vaimsust võtnud kui osa tohutust vaimsuse terviksüsteemist?

Kuid nii see on.

Üheks suuremaks varjatud asjadest on see, et te olete tervendaja, iseenda tervendaja, sest te olete suutelised muutma oma kehas kõike, mis ei ole teie kehale kohane. Avalikult varjatuna on isegi teie võime muuta oma keha keemiat. Olete võimelised muutma mitte üksnes keha keemiat, vaid muutma isegi DNA raku taset. Te olete sedavõrd võimsad, et olete võimelised muutma isegi oma DNA juhendite hulka. Paljudele see jääb mõistetamatuks.

Juhendites on kirjas teie elu ja teie keemia. Keemia juhend, mis on kirjas teie DNAs, on ülimalt keeruline. Olen korduvalt teile rääkinud, et te olete võimelised kirjutama ümber olemasolevad juhendid. Isegi, kui teil on mingi pärandatud haigus, mis kandub sugupuu liinis edasi, siis olete suutelised seda kustutama ja siis see ei kandu enam teie sugupuu DNA kaudu edasi. Te ei usu, et selline asi on võimalik, kuid selles eksite  suuresti. See on väljaspool metafüüsika või esoteerika raame. Te olete kasvanud selliste juhendite toel, mis programmeerisid teisse sellise arvamise. Teid on õpetatud tegelema üksnes teist väliste asjadega. Seega, kui teil midagi valutas, siis selle asemel, et pöörduda oma sisemise keha energia poole, te pöördusite väljaspoole, otsisite kedagi, kes saaks teid selles aidata.

Seega küsin teilt nüüd, mis on teie esimeseks mõtteks, et kelle poole pöörduda valu korral, kas oma sisemuse pool, või teist väljas oleva poole?

Teie suursugusus jääb siin varjatuks. Vaataksime esmalt üle mõningad asjad, enne, kui läheme üle isiklikumatele.

Oletame, et teil on paise, kas pahaloomuline, või mitte, kuid see on olemas. Kust see tuli?

Te teate, et see ei saanud tulla kusagilt väljastpoolt. See on tulenenud teie enda keemiast. See paise ei meeldi teile, kuid siiski on see tulenenud teie mõtetest ja teie harjumustest, milliseid olete ise kujundanud. Kui mõistate seda, siis saate ka aru, et te olete suutelised muutma oma mõttelaadi ja sellega muudate oma keemiat, mis lõi paise. Muutes oma keemiat, mõtteid ja harjumusi, saate kõrvaldada paise ja te olete täielikult selleks võimelised. Oleme palju kordi rääkinud teile, et rääkige oma keha rakkudega, nemad on valmis kuulama teid. Ma kordan, et need ei ole üksnes sõnad, vaid nendega käivitate endas tervendusprotsessi. Rääkides oma rakkudega, annate neile edasi oma kavatsuse ja nad võtavad heameelega seda kuulda ja hakkavad selle kohaselt ka toimetama.

Oleks hea, kui te mõistaksite ühte, et teie olete rakkudele Bossiks. Kuid kahjuks, teie kultuuris ei tunnistata, et olete oma kehale Bossiks.

Te elate oma elu peas, oma mõtetes, kuid kõik, mis on allpool, te arvate, et see on üksnes asjade kokkulangevus, et kogu tegevus on suunatud keha ellujäämisele. Selliselt on teid õpetatud, ilma kontrollimiseta, üksnes lootuses, et kõik töötab. Kuid see ei ole kaugeltki nii. Avalikult varjatuna, on ka teie võime muuta oma keemiat, millega saaksite kõrvaldada oma kehale kohatuid asju. Olete palju kordi pöördunud homöopaatia ja kinesioloogia poole, saates kehale tervendamise signaali, minimaalse ravimi kaape või tilga näol. Isegi spontaanne remissioon on käivitunud selle tõttu. Samasuguseks näiteks on ka platseebo, mille efekt töötab suurepäraselt – ravimivaba tablett töötab isegi paremini, kui ravim, kuna temasse on kätketud tervenemise programm, mille kohaselt keha hakkab end ise tervendama.

Avalikult varjatud on teis, teie tervendamise meister – ta on nii teie enda, teie keemia, kui ka teie DNA tervendaja.

Edasi räägiksin vaktsineerimisest.

Teie seas on palju neid, kes on radikaalselt vastu vaktsineerimisele, mida tehakse üle planeedi. Nemad kardavad vaktsiinis olevat keemiat ja selle oletatavaid tagajärgi. Ma räägin esimena  teile sellest, mida peaksite teadma. Kui vaktsiini aluseks on RNA, siis te olete võimelised muutma isegi seda, mida ta on teinud teie kehas, sest te olete ju oma keha keemia meister-tervendaja. Te olete suutelised kõrvaldama endale kohatut, kogu oma keha ulatuses. See imeline asi on avalik, aga samas ka varjatud.

Esimeseks avalikuks varjatuks asjaks on isegi teie Jumalik Mina, teie meisterlikkus.

Teiseks avalikuks varjatuks asjaks on see, et te olete oma keha keemia meister-tervendaja – te olete oma keha ja selle keemia peremees. Inimene on alati olnud suursugune.

Järgmisena räägin teile liitumisest oma vaimsusega.

Kui vaatate inimolevust, milline ta on käesoleval ajal, siis saate aru, et ta ei ole enam kaugeltki see, mis ta oli varem – ta on paljus muutunud. Esmalt, inimteadvus ise on suuremal määral muutunud. Inimese võime mõista ja arendada oma veendumuste süsteeme on paljus väljunud kolmemõõtmelisuse piiridest. Ja see, mida varem pidasite Jumalaks, on sujuvalt kujunemas inimvaimsuseks, ehk inimolevuse paljumõõtmeliseks koosluseks. Teie rakustruktuur ja teie DNA on paljumõõtmelised. Selle kohta saate täpsemalt teada, kui pöördute kvantbioloogide poole. Nemad uurivad inimolemuse paljumõõtmelisust kvantilisel tasandil. Ehkki sõna kvantiline füüsikute jaoks ei ole päris õige, nemad ütlevad selle kohta paljumõõtmelisus. Kui see on tõde, siis ka teil on võime olla mittelineaarne ehk on võime olla paljumõõtmeline.

Eelnevalt rääkisime avalikest varjatutest asjadest, kuid nüüd räägiksin teie vaimsusest. See oli ka põhjuseks Kaheteistkümne Ringi tekkimiseks. Siin sai kujundatud uus kontseptsioon, mille abil saate määratleda ja võtta omaks oma vaimsuse olemasolu. Selline vaimsuse mõistmine aitab teil mõista, et ta on loovusluse enda Läte, see on imeline kogemine, mille läbi saab mõista kõike. Kui suudate olla ühene oma vaimsuse energiaga, siis kaovad piirangud kõiges, ükskõik mida te ka ei teeks. Mõelge sellele.

Mõelge Kaheteistkümne Ringi metafooridele, kui  külastasite oma teatrit. Need näitasid teile, milleks olete võimelised, kui saate üheseks oma vaimsusega.

Leidub jätkuvalt ka neid, kes nimetavad seda kõike ulmeks ja ütlevad, et see ei ole võimalik, ning püüavad veenda teid, et vaimsus asub kusagil mujal, kusagil eesriide tagustes. Püüavad veenda teid, et vaimsuse olek sõltub täielikult Jumalast ja et kuni olete siin, planeedil, teil ei ole sellega mingit tegemist.

Süüvige vaimsesse loogikasse, siis asjadele ilmneb ka mõte. Teie vaimsus on kõigiti avaldamas muljet. Vaimsus on keskseks vaimseks alleeks, see on peamiseks vaimseks võtmeks, sidemeks teie ja Looja Lätte vahel ehk ühendavaks lüliks teie ja Jumala vahel.

Kas on võimalik, et saate vaadata Loojale näkku?

Saate, sest Loojaks olete teie ise, teie ise olete kogu Loomingu osa. Vaimsus on igavene, temal ei ole kunagi olnud algust, ega saa kunagi tulla lõppu, ta on ju Loovuslus ise. Seega, kuna olete osa loovusluse lättest, siis see ongi otsene Looja pale puudutamine.

Avalik varjatu on ka teie võime ületada silda, kus saate kohtuda endaga, mineviku meistritega ja saate küsida neilt mida iganes ning läbi selle saate ka endale tervendust ja palju muudki.

Tahaksin, et te mõistaksite, et imed, millistesse usute kui imedesse, võivad mitte olla imedeks, vaid need võivad olla teie võimed. Need võivad näida imedena neile, kellele on räägitud, et see ei ole võimalik. Kuid teile see on võimalik. Tahaksin, et te mõistaksite seda. Seda energiat saab võtta kasutusele ka teisiti, selleks ei ole vaja isegi ületada silda, vaid üksnes sukelduda enda seesmusesse ja olla sügavates meditatsioonides nagu guru Indias. See võib rahustada teid ja luua ühenduse oma keskse energiaga, saada ühendust ilmaga ning seda just neil aegadel, kui vajate seda kõige enam.

Praegu on ärevad ajad paljudele. Meie informatsioon on kõigi jaoks sama. Oma valgusega saate läbida esile tulevaid raskusi kergusega. Teie valgust märkavad paljud. Selline on tänase päeva tõde, see on avalik, kuigi on teie eest varjatud.

Paljudel teist on küsimusi une protsessi kohta. Une ajal toimub teil paljude asjade ümbermõtestamine ja need on seotud keha reorganiseerimisega. Ehk olete märganud, et unenäod on paljumõõtmelised. Unenäod ei ole kunagi lineaarsed, seetõttu võite näha ootamatuid kohti, kus te ei ole kunagi olnud ja kohata ammu elust lahkunuid inimesi.

Ma ütlen teile, et unenäod ei tähenda midagi. Need võivad üksnes kajastada midagi, millega olete olnud hõivatud ärkvel oleku ajal, ehk mõneti kajastavad seda, mida  kogete, kui Valgustöötaja. Paljud unenäod on värvilised, või näete, et lendate, siis sellised unenäod kinnitavad teile, et olete õigel teel.

Viimaseks avalikuks varjatud asjadeks on üks praktiline asi, mis ei ole esoteeriline, ehkki mõned peavad seda selleks, võib olla seetõttu, et nad ei mõista seda, ega oska seda kasutada. Seega, elades päevast päeva, olete suutelised juhtima oma reaalsust. Teie elu pidevalt valmistab teile ebameeldivusi, mille kohta paljud ütlevad et need on juhuslikud.

Kui te astute sõiduteele ja teile sõidab otsa auto, kas see on siis juhus?

Kuidas pääseda sellistest juhustest, kuidas luua reaalsust, kus te ei astu auto ette?

Ehk vaataks seda ühe näitega. Kui teie teadvuse tähelepanu ei ole sõiduteel, siis võite lasta juhtuda millel iganes, siis võite astuda mistahes auku juhuslikult. Kui suunate oma teadvuse tähelepanu sõiduteele, siis suudate märgata mistahes auke ja mööduda neist – seda tänu sünkroonsusele. Kui olete sünkroonis, siis teie tee ei ristu autoga. Te olete ühenduses väljaga, milles on teie teadvuse kogu potentsiaal, millel on ülevaade kogu toimuvast. Olles sünkroonis väljaga, olete suutelised kontrollima oma olekut keskkonna suhtes. Seega, teil on võime välistada juhuseid, isegi tuleviku suhtes. Olete suutelised tabama isegi oma ootuseid.

See ei ole teadlik enda suunamine, soovitule, vaid see on oma elu kavandus ja afirmeering.

Ega te ei arva, et teie keha, tänu oma teadvusele, on suuteline kandma teid ohutusse kohta, või jõudma vajalikku kohta ja õigel ajal?

Tänu sünkroonsusele võite kohata vajalikke inimesi, õiges kohas. Ma ei räägiks teile sellest, kui see ei töötaks – olete ju Vanad Vaimsused ja Valgustöötajad. Teie kavatsus ja veendumus on võtmeks sellele. Oleme korduvalt rääkinud, et tänu oma veendumustele ja ootustele, enda reaalsuse ees, vastutate te ise. See käib ka vastupidise kohta.

Oleme korduvalt rääkinud teile, et te ei ole selle planeedi ohvriteks. Kuid leidub siiski neid, kes arvavad  nii  ja et vaid seetõttu, halvad asjad tulevad nende ellu taas ja taas. Kui te analüüsiksite oma mõtteid, oma järeldusi, miks tunnete end ohvrina, siis leiate, et sellest räägite ka pidevalt teistele ja sellega tõmbategi neid asju endale ligi. Oma elu kulgu juhite ise ja suunate end ise ka ebameeldivustesse. See on nagu restoranis, et mida tellid, seda ka saad. Oma mõtetes teete tellimusi, milliste tulemuste tõttu peate end ohvriks.

Kui suudate muuta oma arvamust ja häälestuda vaid heale, isegi sellisele, mida te pole kunagi varem kogenud ega  näinud, siis sellega te hakkate muutma oma reaalsust. See töötab üksnes läbi inimteadvuse, mida teie nimetate külgetõmbe seaduseks. Mida mõtlete või ütlete, see ka tõmbub ligi.

Kui aga valite menüüst asju, mis on sünkroonis teiega, kuigi teised nimetavad neid võimatuteks, siis kui need hakkavad teostuma, siis näete kuidas see töötab. See on paljude jaoks reaalne, kaasaarvatult mu partner, kes seab oma elu asjade ootustele, millised ei ole veel isegi avaldumas, kuid, kui need hakkavad avalduma, siis nende peale ta üksnes naeratab, kuna ta teadis, et nii läheb. Oleks hea, kui te kinnitaksite endale:

… et teil on selline anne.

… et te ei ole juhuse ohver.

… et teie suursugusus saab aidata luua reaalsust, milline oleks terve, saab aidata jõuda õigesse

     Kohta, kohtuma õigete inimestega ja seda mitte juhuse tahtel.

… et soovite endale üksnes parimat.

… et olete valmis võtma oma suursugususe kaasa ka tulevikku, et näha asjade lahenemisi,

     millised ei ole veel teie elu kohased.

… et selline on teie pärand.

… et tunnistate uut energiat ja olete valmis võtma seda omaks.

… et teie üle hakkab paistma valgus, milline tuleneb teie vaimsuselt ja mis on tulnud temaga

    kaasa ja mis suudab muuta kõike teie ümber.

See on nagu afirmeering, nagu palve ja uskuge, et see on suuteline muutma teie reaalsust.

Sellised asjad on avalikud, kuid teie eest varjatud ja need aitavadki teil iseendal oma elu muuta.

Ja nii see on …..

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga