ÜLESTÕUSU PROTSESS – ARKTUURLASTE SÕNUM

 

Käesoleval ajal, planeet Maa, tõuseb pinnale suur hulk, vana tihket energiat ja see olukord viib paljusid teist segadusse ja ahastusse. Kuid teadke, et kõik, mida näete, on kolmemõõtmeliste kontseptsioonide, tendentside, seaduste ja tegevuste paljastumine. Praegusel ajal on veel neid inimesi, kes elavad vanas, duaalses teadvuses, mis on kohandunud eraldumusega ja neil negatiivsed energiad, millistega nad on otseselt seonduses, tõusevad pinnale. Selline seondumine annab neile väära õiguse sooritada kuritegusid, või neid tegusid, mis kajastavad nende tihke energia olemust. Just seetõttu on teil suurenenud kuritegevus, mis  kajastab egoismi ja eneseteenimist, millega võimendub eraldumuse tunnetus.

Maa on sisenenud võimsasse ülestõusu protsessi, mis oli Looja poolt kavandatud. Seda ei saa takistada ükski vandenõu, ega inimmõistuse poolt tekitatud intriigid. Pole kunagi kavandatud, et Maa jääks madala resonantsiga, sest Looja teadvuse avaldumistel puuduvad seadused, millised toetaksid madalaid loomisi. Materialistlik vorm kujutab endast mõistuse poolt kujundatud vormi, mille aluseks on veendumused duaalsusest, jagunemisest kaheks väeks, aga neis ei ole midagi, mis hoiaksid neid muutumatuna, peale isikliku või kollektiivse usu neisse, ehk veendumuste muutudes need muutuvad või kaovad. Kuna olete Looja avaldumised, siis kõik te olete Loojad, seetõttu igaüks teist ükskord ärkab selleni.

Segadused ja kahtlused neil aegadel teevad muret paljudele. Ilm näiliselt muutub aina halvemaks. Püüd karta praktiliselt kõike, leiab teil isegi kiitust ja see paneb teid otsima kinnitust meediast, sõpradelt või isegi kirikult.

Pidage meeles, et Looja kavandatut ei saa keegi peatada, ega muuta. Usaldage Looja loovust. Olete jõudnud oma rännakul tasemeni, kus usaldus on mitte üksnes oluline, vaid ka vajalik. Teadke, et teie Kõrgemal Minal on teie jaoks midagi varuks. Sellest kujuneb vaimne evolutsioon, vaimne kasv läbi kogemiste, milliseid vajate ja millisteks olete valmis, kuigi mõned kogemised ei ole teile meeldivate killast. Tunnistage pettumuste ja hukkamõistu emotsioone, kui need on kerkimas teis pinnale, kuid ärge võtke neid omaks, need on üksnes teiepoolsed libaveendumused.

Vaimsed empaadid, kuidas te tunnetate kollektiivset vana energiat, mis kerkib pinnale tänu seesmisele puhastusele?

Kas jätkuvalt kaldute arvama, et negatiivsete emotsioonidega tuleb võidelda?

Hetkel, kui teil on tegemist mõnedega neist, siis ehk muudate neid millekski, mida saaksite usaldada. Õigem oleks usaldada hoopis oma Kõrgemat Mina, kuna tema teab, mida ja millal teil on midagi vaja, kuna Kõrgem Mina on teie tõeline Mina. Kui inimene otsustab areneda, siis teie ego ei saa sellesse sekkuda, kuigi püüab seda teha pidevalt. Lubage protsessil areneda, teades, et toimumas on midagi enamat, kui teile esmasel pilgul näib. Pidage meeles, et kõik, mis ei ole seotud teie tõelise Minaga, ei ole kunagi kuulunud teile. Kõik eksimused ei ole seotud teie isiksusega. Kui tunnete end rusutuna, vihasena, olete lootusetu, siis tunnistage endale, et see ei ole teie. Kinnitage endale,  et olete jumalik olevus, kellel on kõik Looja omadused.

Emotsioonid ja valu on kõigest libaveendumuste tulemused, mis kinnitavad eraldumust, ning ei ole mingit reaalset põhjust neid toetada. Ebameeldivad füüsilised, mentaalsed, emotsionaalsed ja vaimsed probleemid, millistega tuleb teil ülestõusu aegadel kokku puutuda, ei ole, ega saa kunagi olla teie osa.

Kuidas Looja saab langeda depressiooni ja raevu, või teada midagi valust?

Te ei ole iseenda füüsiline keha. Keha on teile üksnes kasutamiseks, nagu kasutate oma autot. Te ei ole kunagi olnud füüsiline keha, ega saa kunagi selleks. Vaimsusele, kehastumiseks madalasse sagedusse, on vaja mateerialikku keha, et elada ja kogeda selle vahendusel. Seetõttu on teil raske end mitte samastada füüsilise kehaga, kuna kolmanda mõõtme ususüsteem püsib peamiselt ideedel ja veendumusel, et inimene on füüsiline keha. Paljud füüsilised probleemid võivad tuleneda sellest, et teie tõeline keha, Valguskeha,  samastub ja ühildub teie füüsilise kehaga. Paljud probleemid, millistega inimene puutub kokku, ei ole alati tema enda teadvuse tulemus, vaid see pigem on sellest, et ta oma teadmatusest lubas kollektiivsel teadvusel saada enda teadvuse osaks. Kuna kollektiiv esimesena toetab duaalsust ja eraldumust, siis inimesed sageli muutuvad millegi või kellegi ohvriteks, millel ei ole midagi ühist tema enda teadvusega. Et olla kaitstud kollektiivsetest veendumustest, tuleks elada oma tõe kõrgemas teadmises, ega mitte vastata ahvatlustele, võttes kollektiivsed teadmised reaalsusena ja lastes neil pääseda oma teadvusse ja saada neil enda teadvuseks.

Kui elate oma tões ja olete Valguseks, siis te ei saa resoneeruda madalamate lammutavate energiatega. Paraku, kuna olete kolmemõõtmelisel planeedil, teil ei ole võimalik pääseda kollektiivi energia võimu alt, kui teil ei ole sügavat põhjust või kogemise vajadust väljuda sellest – üksnes siis võite pääseda nende sügavamatest aspektidest.

Olge kindlad oma kõrgema tõe tunnetes, olge selles tões igal hetkel, olenemata sellest, mida näete või kuulete, korrates endale, et olete jumaliku teadvuse avaldumine ja et olete väljendamas kõiketeadva jumaliku teadvuse omadusi. Paljud tunnevad vaimset tõde, kuid  ei ela selle järgi, kuna eelistavad jääda programmeerituks eelmiste eludega, kus elati duaalsetes energiates ja eraldumuses kaheks väeks. Just see on põhjuseks, miks teil on raske areneda teatud punktist edasi. Loobumine uskumustest, traditsioonidest, mis töötasid alati hästi, on paljudele vägagi hirmutav. Kuigi vaimsus on valmis arenema kõrgemale tasemele ja süüvima sügavamale, kuid mõistus keeldub lahkuma saavutatud tasemelt ja eelistab elada jätkuvalt harjumuspärast elu. Seda seni, kuni saab mingi märguande, mingi sündmuse näol, mis raputab ja äratab ta hubasuse tsoonist välja. Märguanded ärkamiseks, on paljudele olnud tõeliste muutuste ja vaimse kasvamise alguseks.

Palju sellest, mis on kadumas (traditsioonid ja üldtunnustatud eluviisid), vabastavad koha samale, kuid sootuks uutes vormides. Ärge kunagi seiske muutustele vastu, üksnes läbi muutuste saab kõrgem tulla madalama asemele. Tulevad uued ja kõrgemad seaduste vormid valitsustes, meditsiinis, hariduses, eluviisides, mis ei kahjusta eluvorme planeedil. Need on ootel, millal inimkond on valmis nende tulekuks. Evolutsioon on lakkamatu protsess, nii füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt kui vaimselt.

Kunagi inimesed reisisid hobustel ja tõldades, valgust saadi küünaldega ja usuti, et Maa on lapergune. Nüüd on autod, lennukid ja elekter. Tänu teadvuse kasvule tulevad uued ja paremad võimalused-vormid. Kunagi arvati, et naistel on vähem võimeid, kui meestel, kuid nüüd mõistate, et see on jumaliku üksolemuse kaks tahku – meesaspekt on aktiivne tegevuses, aga naisaspekt on aktiivne intuitiivsuses, vastuvõtus ja armastuses.

Evolutsioon on lakkamatu protsess ja see ei lakka isegi siis, kui inimene võtab Loojat enda Minana. On kätte jõudnud aeg eneseanalüüsiks, aeg, kus iga tõsine tõe uurija peaks kiikama enda sisemusse ja ilma eelarvamusteta, ilma enesekiituseta ja egoismita, vaadata järgi, kuipalju on seal veel uskumist millessegi, kasvõi kõige pisemasse, mis seni oli oluline ja tähtis.

Rohkem mõistmist.

Paljud inimesed, vaadates praegu toimuvat, on hakanud kahtlema endas ja kaotama lootust. See on seotud sellega, et küllaltki paljud on jätkuvalt toetumas kolmemõõtmelistele arusaamadele ja veendumustele, kuidas peab toimuma ülestõusu protsess. Kui miski ei lähe nende nägemuse kohaselt, siis hakkavad kahtlema toimuvas ja esitama küsimusi.

Kui te aastaid tagasi saite teada ülestõusust, siis mõnedki lootsid, et see hakkab toimuma mingil erilisel viisil. Neil aegadel räägiti ja kirjutati palju, ning ka ennustusi oli siis küllaga. Kokkuvõttes, lõite endale ettekujutuse, kuidas hakkab kõik toimuma ja sellest samast rääkisid ka ennustajad. Ennustused olid sageli täis ebakindlust, kuna need tulenesid informatiivsest energiast, milline valitses sellel hetkel või samuti ka sellest, et ennustus võis tulla läbi kanali, milline ise võis olla madala tasemega.

Paljud teist, jätkuvalt ootavad, heasoovlikke võõrplaneetlasi, kes maanduvad ja teevad  planeedi puhtaks, kõrvaldavad neid, kes tuginedes duaalsusele ja jagunemisele kaheks jõuks,  hoiavad Ilma puuduses. Teised ootavad, et tulnukate tohutu kogemus muudab kõike ja inimestel ei jää muud üle, kui vaid jälgida, kuidas kõik toimub ja muutub. Mingil hetkel, võib küll avaneda sündmus, täis kõrgelt resoneerivat energiat. Kuid seegi saab avaneda vaid juhul, kui maine energia, tänu enamuse ärkajatele, saab tõusta ja aidata sellel avalduda.

Ülestõusu protsess käib teil täies hoos, kuid kuna see avaldub mitte nii, nagu oli oodatud, siis ootajad hakkavad kahtlema selles ja küsima, et kas ülestõus siiski toimub. Näiliselt midagi ei muutu, ega lähe paremaks,  pigem lähevad asjad aina halvemaks.

On aeg meenutada, et te ei saa teha otsuseid välise ilma eest. Te tulite planeedile kõrge vaimse tasemega, täiesti teadvustatult ja valmis tänapäevasteks aegadeks. Oluline on teadvustada, et kõik, mida näete välises ilmas, on vajalik jumaliku kavandi teostamiseks.

Need, kes näevad asju läbi kolmemõõtmelisuse filtri, ei ole suutelised seda mõistma. On oluline mõista, et inimesed üle planeedi, nii minevikus kui ka tänavu, on loonud ja jätkuvalt loovad kolmemõõtmelist kollektiivset teadvust, milline on sajandite jooksul mõjutanud kõiki ja kõike üle planeedi. Vastavalt sellele, kuidas üha enam inimesi ärkab ja tõusevad kõrgemasse teadvusse, seda enam luuakse uut ja veelgi kõrgemat kollektiivset teadvust, mis hakkab avalduma arenenuma Ilmana. Selliselt toimub ülestõusu protsess.

Kuna enamuse planeedi teadvusest, moodustab inimkollektiiv, siis just inimesed peavad olema nendeks, kes viivad oma planeedi ülestõusule, läbi ärkamise kõrgemasse teadvusse. Just seetõttu teil, kõrgelt arenenud vaimsustel, on tarvis olla neil aegadel sellel planeedil. Iga elav olevus kehastab ja väljendab kõikjaloleva jumaliku teadvuse omadusi. Järelikult kõik, mida inimene peab tõeliseks (mis tegelikult on Looja isiksustatud väljendunud teadvus), on selle ise loonud, kuna teadvus, mis on tõlgendatav läbi mõistuse, on vormide substantsiks.

Seega, mistahes ohverdusi ei ole olemas, vaid on üksnes tõe teadmatus.

Paljud kõrged vaimsused tahaksid olla neil aegadel siin, kuna arenenud teadvuste juuresolek  aitab tõusta kollektiivsel teadvusel, mis iseseisvalt ei ole võimeline tõusma tihkusest välja.

Vaimselt arenenud elavad näiliselt tavalist elu, kuid oma lihtsate ja praktiliste soovitustega manustavad Valgust kõikidesse lahendustesse. Selliselt töötab Valgus. Kõrgelt resoneeruv teadvus juba ammusest ajast on paljastanud tumedate seadusi ja nende varjatuid plaane, sama jätkub ka nüüd ja ka edaspidi, nende teod peavad tõusma pinnale. Kui usku, mis kujundas teid, enam ei toetata, siis selline usk lakkab olemast. Üha suurenev valguse hulk kollektiivses teadvuses toob esile varjatud egoistlikke tegevusi ja saladusi. Paljudele, kes on sattunud valguse kätte, see ei meeldi. Nad reageerivad sellele nii, kuidas on kohane nende teadvusele, mis tuleneb nende vanast energiast, kuid mis suureneva valguse käes on aina kahanemas.

On oluline meeles pidada, kes te tegelikult olete. Pidage meeles,  isegi need, kes loovad probleeme, on Looja teadvuse väljendused. Ei tasu kahelda, Maa on täis Looja vaimseid lapsi.

Looja on üks ja ainus. Mistahes muu nägemine on mõistuse illusoorne nägemine, mis tuleneb nii isiklikust kui kollektiivsest teadvuse olekust, duaalsuse, eraldumuse ja kahe väe veendumustest.

Olete tulnud tõstma Valgust planeedil, mis tihkuse tõttu ei olnud suuteline ise tõusma. Vaimsus teab veel enne ellu tulekut, et kohtab rida isiklikke raskusi, millised on seotud vanade, nii enda, kui maise ilma energiatega. Siin tuleb silmas pidada, et mistahes inimene, kellega puutute kokku oma elu jooksul, saab teie teadvuse osaks, kui ka see, mida temast mõtlete.

Need, kes elavad eranditult kolmemõõtmelise teadvuse kohaselt, mõistavad, et saavad õppida ja ühtlustuda üksnes selle kohaselt, mida peegeldab nende teadvuse tase. Ideaalis, kolmemõõtmelisi tulemusi saavad mõista need, kes tunnistavad endis kaasasündinut jumalikkuse olemasolu. Läbi saadud tulemuste nad kogevad enamat, mis toob neile omakorda armastuse energia mõistmise.

Teie kasvav ja arenev enamus peatselt teadvustab, et on elanud liidrite seaduste ja juhenduste järgi, kes lähtusid vanadest veendumustest ja otsustest, milliste aluseks oli väevõim, eelarvamused ja usk eraldumusse. Nüüd hakkate mingil määral mõistma, et kogu elu oli teil ahistatud. Enamus veel ei suuda mõista, miks nad tunnetavad ja mõistavad teisiti. See ongi  nende ärkav tunnetus, mis viitab uuele ja arenenuma kollektiivi tulekule.

On aeg lõpetada mõtlemast ainult endale, kui inimesele, kes tegeleb probleemidega ja lahenduste otsimistega, kuidas hakkama saada uues ilmas. Olete kehastunud selleks, et väljuda lahenduse otsingutest.

Te ei ole inimolevused, te olete isiksustatud Looja jumalik teadvus, milline valis teadvustumise madalalt resoneeruvasse tihkusesse, kolmemõõtmelisel planeedil. Et tõsta valguse taset planeedil ja tuua sisse muutusi, tuli tõmmata selga materjalistlik rüü.

Te ei ole planeedil juhuslikult. Õppige tundma end kui Looja teadvust.

Oleme arktuurlased…

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga