AU OOTUSES. PALJUMÕÕTMELINE INIMENE UUE MAA VALGUSES.

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

See on kõige ebatavalisem aeg elada käesoleval ajala sellel planeedil ja enamgi veel, selle planeedi ajaloos.

Kas mõistate seda, te ei ole siin juhuslikult?

See käib kõigi kohta, ega muidu te ei loeks seda kanaldust. Ma ütlen veel enamatki, et teil on kavas muuta seda planeeti uuel viisil ja planeet vajab seda enam, kui kunagi varem kogu oma eksisteerimise ajaloo jooksul. Kuid tuleb mainida järgmist, et need muutused ei toimu hetkega, või homme, kuna paraku teie lõpmatu tulevik, ei ole veel lähemalt vaadeldav. Elu, mida elasite varem, ei ole enam see, kuid ka elu, mida praegu kogete, ei ole ka veel päriselt see. Te elate käesolevala ajal vahepealset aega ning see ei väljenda ei ühte, ega teist, kuid ometi selles on ka kõik, kuna teile on avanemas puhta loovuse aeg. Teist aega selleks ei tule, kuna seda juhtub vaid üks  kord iga tsivilisatsiooni ajaloos. Kuid õigluse nimel tasuks mainida, et muutused, millised toimuvad teie elus praegu, ei saanud kunagi varem toimuda. Te mitte üksnes ei liigu Uude Ajastusse, vaid olete kogemas midagi Uut, mida ei ole teie liigi poolt veel kogetud. Olete Valgustumise Ajastus, milles teid ootab Suur Au. Au, millest te ei osanud unistada veel kümmekond aastat tagasi. Need, kes tulevad peale teid, elavad neis muutustes, milliseid teie käivitate.

Selles seisnebki Suure Au ime.

See aeg annab teile võimaluse kogeda end nii, mida ei ole saanud kogeda senine inimkond. Teil on võimalus ennast kogeda  muutuvana ja muutununa ja just seda kogetegi praegu.

Seetõttu ei saa olla isegi küsimust, et kas muutused ikka tõesti toimuvad ja tulevad?

Millised need muutused tulevad ja millist osa tuleb mängida teil selle loomisel?

Teie lähimad esivanemad elasid oma elu, ega näinud oma veendumustes ühtegi aluspanevat mõtet, mida oleks saanud seada tõsise kahtluse alla. Kõik oli nii, nagu oli ja sellisena olid need käesoleva ajani. Praegu, nii teie, kui ka teie lapsed, on üha kiirenevate muutuste tunnistajateks. Viimase kümne-paarikümne aasta jooksul, isegi viimase paari aasta jooksul, paljud asjad langesid kahtluse alla, või võeti kasutusest maha. Eriti viimasel ajal, muutuste tempo, on saavutanud peadpööritava kiiruse. Teadus, tehnoloogia, meditsiin, filosoofia, isegi teoloogia, kõige aeglasem kilpkonn selles reas, toovad praktiliselt pea iga kuu uusi vaimseid ja füüsilisi arusaamu ja mõistmisi. Kuid see, mida veel eile võtsite kui fakti, siis täna panete selle kahtluse alla. Teie mõistmiseni hakkab jõudma fakt, et möödanikus usaldusväärseid asju ei olnud võimalik leida. Paraku te ei ole veel suutelised nägema selgelt, kuhu viivad käesolevad muutused, kuna muutused ja juba muutunud asjad, kujutavad ühte tervikut.

Ma kordan siiski vist juba sajandat korda, et teil on tarvis jõuda arusaamisele, mitte üksnes selles, kes te olete, vaid ka selles, kelleks valite olla, nii indiviidina, kui ka liigina. Selle arusaamiseni on tarvis jõuda juba nüüd. Teie tulek planeedile neil aegadel, ei ole olnud juhuslik. Teie tulek siia sai ajastatud. Nüüd teie elu on sihipärane, te olete selleks valmis,  muidu te ei loeks neid ridu. Te olete muutuste osa. Teie vaimsus on teadlik, mida see tähendab ja milleni see viib. Kuid teil on tarvis teada ja mõista, mida see tähendab ka planeedile, teie lastele ja lastelastele. Kuna iseseisvat tööd teha ei ole võimalik, siis otsite alateadlikult koostööd ja kollektiivset juhendust. Teile on tarvis inimesi, kellega saaksite teha koostööd, ja liikuda ühes suunas, nii te ei raiska tühja oma energiat.

Ehk vaataksime nüüd, mida saaksite teha, et kogeda ja rakendada end kui muutuste osana. Ma pakun selleks kümmet võimalust – kelleks olla ja mida teil tuleks teha, et saada muutuste osaks.

Esiteks, teadvustage teine teist, ehk teadvustage, kes te tõeliselt olete.

Te olete Looja looming, mis avaldub ja püüdleb kogeda end endas.

Teiseks, tunnustage teine teist.

Kolmandaks, liituge teine teisega.

Neljandaks, lõpetage eraldamast end Loojast.

Viiendaks, elage tões, mida usute.

Kuuendaks, püüdke olla nähtav ja vaba, olge see, kes teab Elust ja Loojast.

Seitsmendaks, pühenduge liidriks olemisele, siis olete seal, kus on keegi puudu.

Kaheksandaks, hoiduge pettumustest ja mõtestage lahti ebaõnne olemus.

Üheksandaks, olge realist ja praktiline kõikides tegudes.

Kümnendaks, ärge kunagi võtke „ei“ vastuseks.

See kõik on lihtne ja  on saavutatav, kui kõik on suunatud ühtsete tulemuse saavutamiseks. Näen ja tunnustan Loojat igaühes teist.

Paljumõõtmeline inimene Uue Maa valguses.

Kui te enam ei samasta end keha ja mõistusega, ehk oma isiksusega, siis saate tunda end mõõtmatuna, nagu mingi määratlematu olemusena, mis ei ole enam mingi piiritletud vorm. Kui võtate ennast mitte füüsilise vormina, vaid energiana, siis olete jõudmas tegelikkuse vastuvõttu ja loovasse koostöösse temaga. Kui hakkate mõistma külluse olemust, siis leiate seda endas, siis näete küllust mitte materiaalse rikkusena oma elus, vaid kui enda väljenduse tahkude küllusena, oma enda eksisteerimise paljutahulise paletina. Siis teadvustate küllust kui elu väe hulka kogu ümberolevas ja koostööd sellega. Kui andute Loojale ja usaldusele Kõrgemale Volile, siis saavutate vabaduse, mis avaldub kõiges ja milles ei ole püüdu olla iseseisev, ega eraldatuna. Saate saavutada lihtsust ja kergust, ega juhendu enam oma mõistusest, vaid mõistate, et elu ei vaja juhtimist, kuna kõik teostub üksnes vajaduse kohaselt. Teil jääb olla üksnes koos kõigega. Kui tühjendate oma teadvuse kõigist teadmistest ja nõustute olema tühjus, siis omandate sügava tarkuse. Teie sisemine valgus hakkab valgustama kõike ja esile tooma kogu oleva tõde. Kui teis tasakaalustuvad mees- ja naisenergiad, te leiate end tervikolemusena. Kui teie avaldumine läbi mehe ja naise taastub oma jumalikus tähenduses, siis olete võimelised väljendama end, läbi enda, kogu Loomingu väe kauniduses.

Kui teis avaldub sügav tunnustus enda suhtes, siis hakkate joovastuma uuest Ilmast, saate olla üksnes käesolevas hetkes, teadvustades kõike toimuvat ja enda olemist selles hetkes.

Kui teile avaneb avaruse tühjus, hakkate suhtlema kogu Ilmaruumiga, siis avaneb informatsioonide mõistmise võime, nii enda ümber, kui ka üle kogu avaruse ning avaneb ka energiate informatsioonide mõistmine.

Kui teadvustate end Teadvusena, siis ilmaruum avaneb teie jaoks kogu oma ulatuses. Kui lõpetate teadvustamast end ainult füüsilise kehana, siis jõuate enda tõelise olemuseni, kogu selle olemuse ulatuses.

Kui teadvustate enda igavikulisust, siis kaovad mistahes vajadused. Kõik, mis avaldub teie juures, on vaid hetkeks js seegi on väljaspool teie olemust.

Seega, paljumõõtmelisena puudub mistahes vajadus millestki kinni hoida. Avanege sellesse ja nautige seda.

Inimteadvuse kvaliteetese hüppe võimalus.

Antud hetkel teie, inimesed, olete jaotumas erinevatesse lainete kombineeringutesse ja  kujutate endast Välja erinevaid lainete ilmutumisi, erinevate laiustega, erinevate sügavustega ja erineva amplituudiga. Et tõusta teatud tasemele ja teha teatud hüppe, inimene peab väljuma oma kookonist, ega nägema ennast isiksusena, vaid õigem oleks siseneda laine kujundina, lainete avaldumiste üldisesse võrku, milline levib üle avaruse. Kui isikuline element kujuneb välja, ta hakkab levitama oma lainete omadusi, millised võivad ühilduda lainete võrku, sellega saavad üheseks nende lainetega, nende avaruste kujunditega, millised on vaid teatud aja hetkel ehk vajalikel hetkedel. Seal, liitudes muude kujunditega, võib saada võimaluse informatsiooni saamiseks, või lugeda informatsiooni, millega saab tõsta isiksuse omadust veelgi enam. Selleks, et saada isikulist kujundlikkust, peab olema vastav avaruslik teadvustus. Kuna inimesed ei ole teadlikud avaruslikust kujundist, siis nad ei tea, kuidas seda luua. Selleks on tarvis lahustuda täielikult avarusse, seda sedavõrd, et oma teadvusega sulanduda sellega. See on nagu väikesest tilgast, või punktist, saada kõikjalolevaks, nagu päike, mis  saadab oma valguse kiiri, levitades neid kõikjale, nii saate teiegi tuua esile oma informatsioonide laineid, millistest saate moodustada uusi lainete põimumisi ja nende võimendumisi.

Igal kiirel on oma laineline mõju, milles on kõik kiire saatja omadused. Mida kaugemale ulatub kiir, seda enam informatsiooni jõuab saatja teadvusse. Seega olemused, kes saavad tõsta oma potentsiaali läbi Ilmaruumi ja Kosmose, sisenedes nende paljudesse tahkudesse, kihtidesse ja tasemetesse, saavad koguda informatsiooni, millist neile on tarvis enda arenguks antud hetkel. Sellest saab üks hüpe, mis saaks aidata inimesel teha sellist sööstu. Saates spiraalsete lainete kiiri, mis annab mitmekülgsemat informatsiooni, siis ka avaruse lugemine käib kõrgemal kiirusel – selline lugemine on kõrgema väärtusega.

Inimteadvus iseenesest on unikaalne, eriti kui läheneda sellele mõistlikult. Kõik oleneb sellest, kuivõrd inimteadvus on valmis selle mõistmiseks. Iga küsimus, mida inimene esitab, on tulnud soovist mõista, teadvustada, pääseda teatud asja olemusse, kätkeb kindlasti ka vastust, mida saab Kõrgematelt. Kuid Kõrgemad ei ole teist kõrgemal – Kõrgemad teie jaoks on teie enda avaram ja sügavam koostöö iseendaga. See oleks nagu Ilma vaatamine palja silmaga, või läbi luubi, või läbi mikroskoobi. Iga vaatamisega, näete Ilma omal viisil, mis annab uusi teadvustamise võimalusi ja aitab tunda end kõigena, kogu kosmose ulatuses. Kuna iga indiviid koosneb erinevatest substantsidest, ehk lainetest, siis iga indiviid tunnetab seda omal viisil. Kuid, kuna sulandumine käib kõigil ühteviisi, siis see toimub hulga sügavamal ja peenemal tasemel. Iga inimene või olemus võib tunnetada koostööd erinevalt. Mõneti see võib olla meendusena sellest, et midagi sellist on juba kogetud. Sellisele tunnetusele tuleks pöörata tähelepanu, kuna teil, inimestel, selline reageering võib tulla rakumälu tasemelt. Kuigi teie rakk on vaid üks osa teie tohutust kehast, kuid samas, kuna ta on kõiges, siis kõik on ka temas. Just see on võtmeks kogu ilmaruumi ja kosmose äratundmiseks, milles te kõik olete.

Rakk on Elu Alge. Elu algab ühest tuumast, mis hakkab avalduma uute tuumadena, ehk jagunema ja kasvama uuteks tuumadeks, ehk nii toimub olevuse kasvamine. Nii see toimub kõikjal, ühe ja sama skeemi kohaselt, kuid mõningate erinevustega nüanssides.

Te küsite, et kas füüsiline surm on samuti selle protsessi osa?

Jah, isegi füüsiline surm on üleminek ühest lainelisest seisundist teisse. See on nagu ühe vibratsiooni oleku üleminek läbi punkti teisse, kus jätkab uue eluna ning selline protsess on pidevas liikumises. See protsess on vankumatu, ühe üleminek teise, ühe ülevoolamine teise, ühe protsessi vahetumine teise protsessi vastu. Selliselt toimub kõige muutumine, selliselt kasvab kõik ning  selliselt on kõik vahetamas oma olemust. Nii see toimub ka teie looduses – pungadest tulevad lehed ja õied, seejärel, kasvades suureks, hakkavad valmistuma närbumiseks, kuni langevad maha ja jäävad ootama kevadet, et alustada protsessiga taas. Osa sellest protsessist rikastub ja annab paremat arengut, kuid osa jääb nõrgaks, ega ole suuteline edasi arenema. Selliselt toimub iseeneslik selektsioon.

Noored oksad puul on täis mahla ja erksa värvinguga, vanad oksad on jämedad ja mahl  liigub aeglaselt, kuid neil on uued võrsed, seega, nad on midagi ka saavutanud. Nii toimub see ka inimestega. Kõik oleneb inimesest endast, tema valmidusest ja tema enda otsuste võimest. Mida ta tahab saavutada selles elus, kas üldse tahab, kas on see suunatud teada saamisele, või ei olegi millegile suunatud.

Kuna kõik on unikaalsed ühikud, ehk sädemed, siis kõik on indiviidid, mis kannavad elulist energiat. Olenevalt sädeme sügavusest, tema heledusest, tema sagedusest, oleneb kõik muu, mis on omane indiviidile teatud aja hetkel. Teie teadvus on unikaalne. Iga inimene valdab teatud teadvuse taset, teatud teadvuse sagedust ja teadvustuse võimet. Kuid iga inimteadvuse vibratsioonide sagedused on erinevad. Seega, iga inimene on kosmilise avaruse eriline ühik, mis annab kosmosele palju omapoolset, kuid ka kosmos annab temale vastu omapoolset. Kõik on üheses pildis, elavad ja voolavad üheses põimingus ning sellised impulssid levivad kõikjale. Teadvus teil on ühene ja see on kosmiline, ta on kõikjal, kõikides tihkuse kihtides, ta on Ühene ja  paljutasemeline, mõõtmatu ja piiritu. Teadvus on kõik, mis ümbritseb meid ja teid ja kõik on üks.

Seega, et väljuda oma teadvuse ulatusest, peate avarduma, valguma laiali mööda avaruse teadvust, te peate väljuma piiratusest, piiratuse raamidest, milles olete käesoleval ajal, mis oli teie süsteemiks, mis paigutas teid teatud võrede ruutudesse-lahtritesse, millistes saite liikuda üksnes ja vaid edasi, olite nagu müüritud sellesse süsteemi suunda. Üksnes väljudes sellest, olles oma teadvuse vastuvõtuga paljumõõtmelisuses, saate avarduda avaruses, avarduda oma teadvuses, kogeda avarust, ja saada rahuldust sellest, mida olete võimelised kogema. Ei ole piire teie mõtetele, ega tasu end seada raamidesse, milliste tõttu te ei jõua kunagi selleni, mida tahaksite saavutada. Te üksnes arvate, et on olemas mingid piirid. Ilmaruumis teie mõistuse kohaseid piire ei ole olemas, need on üksnes teie teadvuses. Teie teadvus on suuteline hetkega kanduma kõikjale, temal puuduvad teie mõistuse kohased piirangud, neid on määranud teile teie süsteem.

Püüdke vabaneda oma mõistuse piiridest ja väljuda teadvuse avarustesse, sellega saate jõuda peenemasse olekusse, mis ulatub üle kogu Olu teadvuse ookeani, piirideta avaruse.

Ja nii see on…,

Krayon

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga