ÜLESKUTSE TEADLASTELE

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Olen palju kordi teile öelnud, et Looja teab teid, ehk Looja on teadlik, millest olete läbi käimas, mida tunnetate ja mida olete tundma õppinud ning et teie vaimsus on teile mitte üksnes abiks raskuste läbimises vaid vaimsus on siin, et kogeda kõike koos teiega.

Kas teate, et naer rahustab ja tervendab?

Kas te ei tunneta naeratavat Looja loovat energiat neil hetkeil, kui te naerate?

Kui te pidulikult tähistate midagi erilist, siis olete lõõgastunud  ja suurepärases puhke olekus, ja siis meie oleme neil hetkeil koos teiega. Vaimsus on teiega pidevalt 24×7. Vaimsus on teiega eriti siis, kui vajate abi ja ta ulatab neil hetkeil teile käe. See on teie valik, kas võtate selle vastu. Sellest oleme rääkinud teile palju kordi. See on ka Loomisläte, sealt on tulnud Ilmaruumide Taevad, on tulnud kõik, mida näete enda ümber – kõiges olete te kõik.

Eesseisvad muutused

Oleme varemgi rääkinud, et planeedil toimub miski, mis muudab teie mõtteviisi ja et toimub teie teadvuse avardumine. Selle avardumise üheks osaks teile on paljumõõtmeliste energiate avanemine, millised on käesoleva teadvuse osa. Seda võib võtta nagu paljumõõtmelisuse efekti ja just seda tahaksingi arutada.

Inimene mõtleb teatud viisil ja teeb seda enamuselt enese kaitseks. See on alateadlik kaitse valedest asjadest ja see on seotud sotsiaalsete elamustega. See tuleneb asjade järjepidevusest, mis on kestnud pikemat aega ja teatud viisil. Ja see näib teile ka õige olevat.

Kuid paraku, on palju varjatud eelarvamusi, isegi nendel, kes väidavad, et on eelarvamuseta. See tuleneb sellest, et inimest on alateadlikult nii õpetatud juba sünnist peale. Teie lähedased ja kallid inimesed on õpetanud teile kindlaid asju ja näidanud, kuidas need töötavad teie kultuuris. Seda kõike õppisite esmalt koduses keskkonnas, seejärel koolis ja ühiskonnas ja suheldes omaealistega. Kuid mõistmise avardumisega, mõistate aja jooksul, et nii mõnigi teadmine erineb sellest, mida olite teadnud ja siis te sattute segadusse, ega suuda leida selles loogikat. Paljud näevad küll tõe tegelikku avaldumist, kuid nad ei taha seda järgida. Nad tahavad olla jätkuvalt selles, mida on neile õpetatud, isegi, kui see on vale ja ebatäiuslik. Teisiti toimida on nende jaoks kui reetmine, nad ei soovi reeta neid, kes on teinud kõik, et anda neile sellist tarkust. Varjatuid eelarvamusi on paljudes valdkondades ja neid on teil eriti teaduse valdkonnas.

Tasakaalustatud füüsik.

Edasi tahaksin teile tutvustada tasakaalustatut füüsikut.

Need, kes on kõrgema füüsika esindajad, on teadlikud juba algusest, et tegelikkus on midagi enamat, kui on inimkonnal teada ja on palju, mida te ei ole veel avastatud.  Ja isegi teie teadlased tunnistavad, et teadus ei ole teadlik kõigest. Nad viivad läbi põhjalikke eksperimente, kuid siiski veel ei suuda mõista paljusid tulemusi. Paljude uuringute tulemusel nad on täheldanud, et mõningad asjad ei toimi nii, nagu need peaksid toimima kolmemõõtmelise füüsika kohaselt. Heaks näiteks on eksperiment valgusega, kui lasta valgus kahest pilust läbi. See klassikaline näide kinnitab fakti, et valgus võib olla kahes kohas korraga (difraktsiooni ja interferentsi efekt).

Siin tekib küsimus valguse lainelisest ja korpuskulaarsest loomusest ehk üleminekust ühest maagia seisundist teise. Füüsika tudengid õpivad seda juba esimestel kursustel. Nad kuulevad oma õpetajatelt seda, et me ei tea kõike, kuid see, mida õpetame teile, on see, mida me teame tänasel päeval. Tark ja tasakaalukas füüsik alati tunnistab, et inimkonnal on palju veel teadmata. Teie teadlastel on suur huvi paljude asjade vastu ja  nad ka jälgivad paljut, kuid nad ei ole veel võimelised paljusid asju selgitama.

Paraku, laialdase lähenemise juures tundmatule, on neil suurimaks eelarvamuslikuks hoiatuseks, et „ ärge rikkuge füüsika seadusi.“

Füüsika seadused on teie jaoks seni kuldsetena, vankumatutena, kuna need on leidnud tõestust ajastust ajastusse. Sellisteks on nii Newtoni, kui ka Kepleri seadused.

Gravitatsiooni seaduste kohast tööd on tehtud kõrgeimal tasemel üle planeedi, isegi kosmose uuringutes. Nende valemite kohaselt suudeti ületada planeedi külgetõmbe jõudu, maandada sonde teistele planeetidele ja muudele kosmilistele kehadele. See on täielik kinnitus Newtoni ja Kepleri seadustele ning need on neil töötamas ja on muutumatud.

Väljakutse.

Kui tuleb uus ja noor teadlane ja ütleb, et tema on avastanud uue füüsika seaduse, mis erineb paljus Newtoni omast. Mis te arvate, milline on teadlaste reageering sellele ja kas nad tunnevad huvi avalduse vastu?

Vastuseks on, et ei tunne. Nad näitavad noorele ust, öeldes: „ see, mis ja kuidas töötab, me teame hästi, seega, ärge tüüdake meid tühjade avastustega.“

Nii juhtus astronoom Veera Rubinaga 1970 aastal. Tema avastust nimetati „probleemseks küsimuseks“, kuna tema avastus ei vastanud Newtoni ja Kepleri poolt kirjeldatud gravitatsiooni seadustele. Selle asemel, et avardada üldtunnustatut, teadlased väitsid hoopis, et peab olema miski veel, mis loob tugevamat gravitatsiooni, mis on mõjutamas enamat. Teadlased  mõtlesid välja Tumemateeria, mis pani asjad nende jaoks paika. Nad ei tulnud isegi mõttele, et ehk muudaks seekord kuldseid reegleid.

Veera Rubina ei tunnustanud tumedat mateeriat üldse. Tema arvates, ta avastas uue teooria, gravitatsiooni mõjust kaugemate maade taha. Ühed teadlased tahtsid sellest teada enamat, kuid teised olid vastu, väites, et minnakse kallale sellele, mida nad hästi teavad. Ja see on teie juures klassikaline suhtumine uute avastuse puhul, kuna Teie füüsikutele ja arstidele õpetatakse seda, mida on teile teada, arvates, et see on ainuõige ja mida muuta ei saa.

Soovitus teadlastele.

Me soovitaksime teie teadlastele, et kõike, mida olete õppinud ja teate, võtke kui teie reaalsuse algaluse teadust. Kuid kui teile avanevad mõningad asjad, mis muudavad teie teatud arusaamu, siis peaksite mõistma, et need ei eita seda, mida on teile teada, vaid need pigem täiendavad olemasolevaid seadusi, teevad neid avaramateks ja terviklikumateks. Uued avastused aitavad süvendada teie praeguseid seaduste tundmisi. Ehk Newtoni ja Kepleri seadused olid vaid alusteks Rubina töödele ja need ei olnud üksnes vaikivaks kokkuleppeks, vaid need muudavad arusaamist enamate mõõtmete teadvustamisks. Ehk uurides ilmaruumi, te avastate seal midagi sellist, mis pöörab peapeale kõik teie füüsika seadused.

Kas hakkaksite siis vaidlema, nagu teete seda praegu?

Füüsik, kui sa muudaksid massi mõistet, kas siis muutuksid kõik seadused, mis on seotud sellega?

Enamus ehk ütleks, et ei hakka teiega vaidlema, kuid massi ei ole võimalik muuta.

Kas tõesti? Kes ütles seda teile?

Võib olla on mass iseenesest, vaikimisi kokkulepitud mõiste.

Kas on võimalik seda muuta?

Muidugi mõista on ja teil on ees oodata avastusi, mille alusteks saavad olla Newtoni ja Kepleri seadused, kuna need, tuginedes paljumõõtmelistele energiatele, viivad järgmise sammuni. Selle tulemuseks on see, et säilitades oma senised teadmised, te avardate neid suurema reaalsuse kohasteks, kui on teil praegu. Ehk teaduse kohaselt paljudele see oleks huvitav, kuid füüsikute alateadlikud eelarvamused üle planeedi, ei lase kalduda kõrvale neile õpetatust. See on praeguse arutlemise teema. See, mida käesolevala ajal näete, ei ole teostunud veel lõplikuks.

31 aastat tagasi alustasin kanaldustega läbi toolil istuva Caroll Lee. Siis andsin teile teada,  et elasite energiates, milliseid võtate reaalsetena, kuigi selleks need ei ole ning  te olete vaid väikene osa tõelisest reaalsusest. Sellest on saanud minu mantra teile.

Minu reaalsuseks on asjade seis nende täies suuruses, see kätkeb endas kõiki olemasolevaid mõõtmeid ja nende atribuute, milliste kohta teil ei ole midagi teada. Teile kõik on nähtamatu, kuid atribuudid teie ümber on teile tunnetatavad. Oma värvilist ilma näete paraku must-valgena.

Mõni aeg tagasi ütlesin teile, et mäed on elavad, mida teie  teadlased võtsid vastu suure kriitikaga. Ütlesin, et mägedes elavad elementaalid Gaia võrede süsteemis ja neil kõigil on reaalne teadvus, mida peate Emakeseks Looduseks. Ka kivid on elavad.

Paljud olid sellisele väitele vastu, kuna nende arvates mäed ei saa olla elavad. Kuid nad ei suutnud leida oma vastuväitele tõestusi. See ehk näitab, kuivõrd suur on teie eelarvamuslikkus. Mäed ei ole elavad vaid teie kolmemõõtmelise tehnoloogia kohaselt ja see on ka kõik, mida teil on ja mida teate.

Oma must-valge tehnoloogiaga te ei ole võimelised uurima värvide varjundeid. Te isegi kuulutate uhkusega, et mustvalge uuringu kohaselt seda ei saa olla ja seda tõestavad teaduslikud uuringud.

Kujutlege olukorda, kus teie linna tuleb ekspert aastast 1950, et uurida telesaadete teostamise võimalust. Tema väitel teil ei ole veel ühtegi telesaatjat, vaid paar raadiojaama ja eeter on vaba telejaamade jaoks. Samas tema seadmed ei suuda tuvastada mobiilsignaale, Bluetoothi, WiFi, droonide, satelliidi ja GPS-i ja palju teisi signaale. Samas ta ei olnud isegi teadlik, et teil telesignaale ei edastata enam endisel viisil.

Seega, teie reaalsuse uuringud ei ole objektiivsed. Te uurite värve must-valgel meetodil ning te ei saa sellest isegi aru. Te ei saa näha seda, millest te ei ole teadlikud ja sellest lähtuvalt tulenevad ka kõik teie teaduslikud debatid.

Käes on aeg teie eelarvamuste testimiseks.

Peatselt teie teadus näeb asju, millised on väljapool teie ootuste piire. Veel paarsada aastat tagasi paljumõõtmelisi asju peeti nõiduslikeks, ehk kurjuslikeks, kuigi meistrid möödanikust tegid imeasju.

Olege valmis nägema iseenda suursugusust ja Ilm, milles elate, on imeline.

Keemia avanemine.

Teie meditsiin veel alles hiljuti uuris põhjalikult inimese DNAd. Füüsikat ja bioloogiat teil uuriti seni lahus, nagu eri aineid. Teie maateadus on seni lahus füüsikast, bioloogiast ja paljust muust. Kuid ka siin on teil toimumas muutused.

Ehk olete kuulnud kvantilisest bioloogiast, mida käesoleval ajal te uurite. Bioloogia on paljumõõtmelise kooslusega. Ka valgust vaadeldakse kui paljumõõtmelist ilmingut, kuna see  esineb mitmes kohas korraga. Kuid teie bioloogia uuringud on jõudnud käesoleval ajal ummikseisu.

Vaadake vaidAllopaatiline meditsiin.

Lisage veidi keemiat ja te näete reageeringut. Et vabaneda haigusest, tuleb leiutada keemiline aine, mis ergutab keha keemiat vajalikus suunas. Kahjuks ergutamine ei vabasta haigusest, sellega hoopis ilmnevad kõrvalised nähud, mis muutuvad probleemseteks. See süsteem, mis teil on olnud kasutusel pikemat aega, ei ole olnud kõige parem, Kui mõistate oma keha bioloogia paljumõõtmelisuse kontseptsioone, siis ehk mõistate, et teatud energiad mõjutavad haigusi ja see on seotud kaasasündinuga ja organismi intellektiga. Viimase 20 aasta uuringud on näidanud, et teadvusel on samuti energia, seega, teie teadvus saab olla peamine tervendav jõud.

Kui vana on homöopaatia?

Ameerika meditsiin eiras seda, väites, et see ei saa töötada. Aruandes märgiti, et raviomadusi homöopaatias on kõigest miljondik osa ravimist ja see ei ole võimeline kutsuma esile mistahes keemilist reaktsiooni. Sel põhjusel meditsiiniline tööstus võttis homöopaatialt kõik õigused.

Kuid sellegipoolest, homöopaatiat on kasutatud euroopa ajaloos sadu aastaid.

Kuidas see on olnud võimalik?

Homöopaatia kannab tervendavaid signaale teie bioloogia paljumõõtmelistele osadele. Neile signaalidele reageerib teie DNA ja teie veri, kuid selles puudub mistahes keemiline reaktsioon. Keha kaasasündinu protsess on paljumõõtmeline ja see on koostöös teadvuse energiaga. Seda hakkavad märkama ka teie teadlased ja nad hakkavad seda uurima ja testima. Kuid see ei ole veel kõik paljumõõtmeline teadus on eemaldumas mistahes lineaarsest lähenemisest. Teie DNA paljumõõtmelisus muutub avaramaks.

Paljumõõtmelisus on nagu ookean kerge tuule käes. Kõigel sellel on seaduspärasus, mis oleneb sellest, millega on tegemist. See on protsess, millest te ei ole veel teadlikud. Paljumõõtmelisuses on kogu teie päritolu ajalugu teie loovusest. Uues Lemuurias need kõik tulevad esile ja seda näete isegi meditsiinis.

Kokkuvõtteks.

Olge avatud sellele, mida te ei oska oodata, selles on palju sellist, mida teile ei ole veel teada. Ei tasu kinni hoida sellest, mida on teile õpetatud, ega tasu võtta seda lõpliku ja absoluutse vankumatu tõena. Kõik, mida olete kogenud, ei kao ega kustu kunagi, ega seda ei tohi võtta kunagi halvana.

Olge avatud kogu tulevale. Nii võite leida end uue ja täiuslikuma teaduse keskel, milline avaldub Uue Lemuuriana.

Ja nii see on …

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga