KAHETEISTKÜMNE RING TÕDEDE ÜLEVAADE

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Täna alustame esimese sõnumiga neljast, kõik need on erinevad ja need on nagu süva ülevaated tõdedest, mida oleme rääkinud kõigi 31 aasta jooksul. Mõnigi, kuuldes neid taas, saavad nüüd neist teise arusaamise ja võib olla isegi muudavad oma senist arusaama sellest, kee te tegelikkuses olete.

Esimesena tahaksin rääkida sellest, millest olen rääkinud korduvalt, see on see, mida peaksite mõistma ja omaks võtma, muidugi juhul kui olete nõus seda tegema.

Kõige muljetavaldavam ja vasturääkivam tõde on kõikidel aegadel olnud see, et teie Vaimsus, Looja, Jumal, Vaim on kaunis mõistev energia, mis ei mõista hukka, ega karista kedagi. Kaunis, Kõigeolev Loomisläte, on täis armastust ja ta on loonud teie Vaimsuse oma olemise kohasena ning seetõttu Loomisläte ei mõista kedagi hukka. Kuid enamus doktriine üle planeedi eitab fakti, et Jumalal ei ole inimlikku mõtteviisi, et Jumalal puudub mõtlemine, et see on protsess, mis on omane üksnes teile, inimestele. Jumal üksnes on, ta on jumalik energia ja ta ületab kõike, mida suudaksite ette kujutada. Jumalal puudub loogika ja funktsionaalsus, nagu on teil.

Kuid pange tähele, teie veendumuste süsteemi kohaselt, teil on olemas suurepärane Loomisläte, mis lõi teid ja paigutas planeedile, nagu lapsukese keset metsa, pistis kätte juhendid ja lahkus. Kuid seejärel, vastavuses teie õpetustele, inimkond tegi midagi teisiti, mitte juhendite kohaselt. Seega, teie ajaloo alguses, ühe või kahe inimese valiku tõttu, teie doktriini kohaselt, kogu inimkond oli saadetud karistuseks, kuna ei täinud dokriini ettekirjutisi, õudsasse kohta.

Sellega on seotud ka teie usk Meistritesse, usk määratud protsessidesse ja tegudesse. Teile on räägitud, et kui te ei täida käske, siis teie Vaimsuse Looja saadab teid piinarikkasse kohta, kus põletatakse tulel ja nülitakse elavalt nahka. Ja see ei ole väljamõeldis, vaadake mõnede templite maale, kus on seda kujutatud.

Mida teie arvates tunnevad lapsed, kui te käite nendega sellistes templites, nad näevad pilte sellest, mis juhtub, kui ei kuula sõna?

Nüüd küsiksin teilt, kas selline loogika on Jumalalt, või inimestelt?

See on iseenesest selge, ega ole loogiline isegi vaimsest vaatevinklist lähtuvalt.

Küsin lapsevanematelt, et kuivõrd armastate oma lapsi?

Vanemate armastus oma laste vastu on suurim armastus planeedil. Emad, kui laps on eksinud, siis mida, te temaga teete.  Te teete kalli ja pühite tema pisarad ja niimoodi teete pidevalt. Kui laps on isekas ja teeb pidevalt pahandusi, siis teete ikka sama, sest te ju armastate teda isegi siis. Teil on palju lugusid, vesteid ja allegooriaid, näiteks lugu kadunud pojast, kus üks poegadest teeb kõik õigesti, kuid teine mitte. Kui mõlemad naasevad koju, siis mõlemat võetakse võrdselt vastu.

Sellega on öeldud, et Looja armastab teid piiritult, alati ja vaatamata millele tahes.

Mõnede arvates igale teole peab olema oma hind, eriti siis, kui inimene on olnud halb. Kuid nii on see olnud ainult teie kolmemõõtmelises ilmas, teie ühiskonnas, sest te ise olete nii seadnud. Kõige suurem tõde on selles see, et teid armastatakse piiritult ja te olete ära teeninud olla siin. Tõelise vaimse loogika kohaselt Looja on andnud teile valiku vabaduse, valiku, kuidas areneda sellel planeedil, ilma mistahes kõrvalise sekkumiseta.

Kallid, Ilmaruumis ei ole olemas ei karistusi, ega põrgut, vaid on üksnes mõistmine ja armastus. Mõelge sellele.

2 osa.  Otsi üles oma sisemine laps.

Vaimsuse terviklik ja täiuslik teadvus on eesriide tagustes, Loomislättes, Loojas ja see on täiusliku teadvustusena igas hetkes ja ka praegu siin. Ehk, olles siin, te loodate saada energeetilist sõnumit, mis on määratud üksnes teile. Nii see on, iga sõnum on alati isiklikult teile ja te olete siin, et kuulda seda ning see on ka teie siia tuleku põhjus. Ja see soov tuleb teie endi seest esile, kuid te ehk ei ole kunagi sellele mõelnud.

Tänane sõnum ja kõik järgnevad, on tervenemise katalüsaatoriks. Katalüsaator on energia, mis aitab teil muuta endas midagi. See on kontseptsioon, mis aitab teil mõista ja endas midagi muuta. Seega, katalüütilised energiad aitavad terveneda ja on teie jaoks unikaalsed.

Tervenemine võib olla kas haigusest, suhetest, või hirmu kontseptsioonist – kõik on tervenemise nimel.

Esimene katalüsaator on olla teadvustunud, kuna sellest oleneb teie sõnade jõud. Oleme varem selgitanud, et sõnad on võimelised muutma keha keemiat. Sellele järgnevad muutused, tervenemine, eluea pikenemine ja palju muud.

Edasi läheneme millegile, mis erineb vaid veidi ja see puudutab suhtumist. Suhtumine, millest on kavas rääkida, on eriti oluline, kuid paljude poolt on lastud sellel kaotsi minna. Üheks kaotsi läinuks osaks on ka teie sisemine laps.

Paljudele on arusaamatu, mille poolest sisemine laps on sedavõrd oluline?

Ta on oluline, kuna ta oli tunnetatav kunagi teil kõigil, siis nüüd on tarvis see ühendus taastada. Sisemine laps on olnud teie kõikides kultuurides. Olles noor, olite teistsugused, kui hilisemas vanuses. Kuigi mõnedel teist nooruse iga oli raskes keskkonnas, kuid samas teil olid sõbrad, kellel olukord polnud nii raske nagu teil. Kuigi elu vanematega oli raske, kuid teil olid sõbrad, kellega saite väljuda oma peremullist ja koos nendega mängida. Siis teil ei olnud sellist stressi, kui on käesoleval ajal. Praegu teil on hirm tuleviku elu pärast. Olete rahutu, mida polnud teie lapsepõlve ajal, siis oli suuremaks mureks see, et kui kaua lubatakse teil väljas olla.

Kas see olukord meenub mõnedele teist?

Siis oli kohalolek, süütus ja rõõmutunne. Te ei muretsenud tuleviku pärast. Nüüd tulekski see olukord taas äratada, äratada oma siseminet laps. Kui te suudaksite meenutada seda aega ja tuua see esile, siis sellest saaks katalüsaator sellele, mis toob teile rahu ja võtab ära hirmud. Kuid, te ei ole võimelised seda esile tooma, sest teis on miski, mis ei taha olla laps, käituda laste kombel, olla rumalam jne.

Kallid, teil ei ole tarvis käituda laste kombel ega olla naiivsed. Kui te saaksite meenutada sellest ajast kasvõi  midagi, siis teiega hakkaks sündima midagi erilist. Kõige huvitavam ehk oleks see, et teie keha tahaks nooreneda, taastuda. See oleks kaasasündinu reageering, see oleks tema soov terveneda. Kaassündinu on mõistusega keha, tema mõistab, mille poole püüdleb teie teadvus. Sellest algab teie abi teile endile ja sellest oleme varemgi rääkinud. See ei tule kusagilt väljastpoolt, ei inglite, ega juhendajate poolt, see tuleb teie eneste seesmusest. Kaasasündinu on teie seesmise Jumala osa, mis tahab aidata teid paljuski. Üksnes te ise saate avada oma keemia portaalide ust, et see saaks alustada tööd keha tervendamiseks. Kaasasündinu teab, et mida enam lõõgastute oma sisesmise lapse teadvuses ja heidate minema hirmud, seda tervemaks muutub teie keha.

Edasi räägiksin teile millestki, mis on esoteerilisem, kui oskate arvata. Tahaksin, et te pöörduksite oma eelmiste elude juurde, millised on kätketud teie  kaasasündinusse, millised on tallel teie teadvuses. Kõik teie poolt elatud elud on seal. Soovin, et te meenutaksite oma kõikide elude lapsea aega.

Ega see pole liiga veider teie jaoks?

Näha lapselikku naiivsust, tema rõõmu ja naeru, mis on olnud kõikide kehastuste ajal  ja tuua see kõik siia, sellesse, praegusesse ellu.

Mida see annaks teile?

See tooks tagasi teie itsitused ja rõõmud. Te näeksite kõike lapse silmadega. Ja te saaksite olla mõnda aega lapselikus rõõmus nähtu üle. Just seda ongi teil tarvis saavutada käesoleval ajal ja siis sellest saabki teile katalüsaator  tervenemiseks. Teie rahulolu on miski, mis vähendab mistahes häireolekut ja loob välja tervendumiseks, ega lase tekkida teie ellu stressiolekuid  ja hirmusid. Tabage ja tunnetage endas oma sisemine laps ja vaadake temale silma ja siis te näete, kas mul oli õigus.

3 osa. Kontroll oma keha üle.  

Lähtudes sellest, et on neid, kes kuulavad sõnumit esmakordselt, seetõttu teen lühikokkuvõtte eelmistest sõnumitest. Antud Tervendamise Ringil on otsene seos tervendavate energiate katalüsaator- atribuutidega, millised soodustavad tervenemist ja avavad uksi uute võimalusteni. Tervendamine on paljutahuline, kuid, kui tunnete hirme ja kardate palju asju, siis tervenemine on küsitav. Kui leiaksite viisi vabaneda hirmudest, siis sellest algaks ka teie tervenemine. Kui suudate leida endas rahulolu, siis see oleks tervenemise aluseks. Kui suudaksite vabaneda mistahes painajalikest mõtetest, siis ka sellest algaks tervenemine.

Kas olite teadlikud sellistest tervenemise võimalustest?

Vaatame esimeseks teie keha, mis on üles ehitatud keemilistele reaktsioonidele, millised käivituvad aju elektriliste signaalide peale. Samas on ka keemia see, mis kutsub teis esile rahutust, või isegi hirmu ja  on see, mis määrab teie eluea kestvuse.

Olen rääkinud, et olete võimelised muutma üksnes kolmemõõtmelise keha keemiat ja mitte kuidagi esoteerilise keha energeetikat. Olen rääkinud teile, mida kogete keemia vahendusel ja sellest, kuidas keemia vahendusel saab tervendada keha. Jutt käib meditsiini ajaloost, kus märgati, kuidas keemia oli võimeline aitama kehal terveneda.

Esmase tervendamisena oli allopaatiline tervendamine, kus, manustades mingit keemilist ainet, sai muuta keha keemiat, mis aitas keha tervenemisel. Lisatud keemia tekitas reaktsiooni, mis pani keha tervenema. See on laialdaselt kasutusel ka praeguse aja meditsiinis.

Homöopaatias on kasutusel sama põhimõte, kuid siin kasutusel olev tõmmis ei tekita reaktsioone, vaid on märguanne kaasasündinule, nagu juhend keha tervendamisele. Kuid ka see on teatud määral keemiline mõjutus. Seega, on olemas miski, mis saab muuta keha keemiat ja kui te oleksite võimelised muutma oma keha keemiat teadlikult, siis te ei looks häire keemiat, või hirmu keemiat. Just häired ja hirmud lühendavadki teie eluiga.

Esimeses sõnumis rääkisime Wu’st, kes avastas, et saab juhtida oma rakustruktuuri ja suunata oma laeva ohutusse kohta. See on seotud kontrolliga enda keha ja mõtete üle, millest paljudele ei ole teada midagi.

Kolmandaks katalüsaatoriks on kontroll keha keemia üle ja seda kontrolli saab teha läbi erilise vastuvõtu ja selle uuringu läbi.

Kuid on veel ka naer. Kuid paljudel stressis olevatel inimestel on naermine kadunud. Naer toimib rahustavalt ehk naermise ajal kehas toimuvad keemilised muutused. Naer võtab ära  hirmud ja rahutuse oleku. Seetõttu otsite endale meelelahutusi.

On tehtud palju uuringuid, mis kinnitavad, et naeru ajal keha keemia muutub. Te  praktiseerite naerujoogat, kus palju inimesi koos hakkavad ühiselt naerma, ilma igasuguse põhjuseta.

Mis paneb inimesi koos naerma?

Naermisel teie keha hakkab genereerima naeru keemiat, mis hakkab kaasa tõmbama ka teisi ümberolevaid. Keha keemia muutub läbi naeru, kuid sama võib toimuda mistahes juhul, kasvõi armastuse puhul enda vastu. Järjepidev ja sagedane naer muudab keha keemiat, avab tee valguse poole, mida muidu te ei oleks võimelised märkama. Naer aitab ületada isegi silda Kaheteistkümne Ringis. See toimis reaalselt isegi teie kolmemõõtmelisuses.

Miks mitte teha seda igapäevaselt, nagu olete tegemas kõike muud?

Need asjad, millest räägin teile, on reaalselt toimivad ja need soodustavad teie tervenemise protsessi. Miks mitte võtta neid oma ellu?

4 osa.  Rahulolu.  

Paljude aastate jooksul olen rääkinud teile, et vaimne pere ei ole teie bioloogiline pere. Nii mõnedki teie seast on tundnud huvi oma ülesannete kohta planeedil Maa.

Kui tulete planeedile, ja olete valinud raske pere, milline surub teid maha ja õpetab teile vääraid veendumusi, siis teil endil tuleb sellest välja tulla, võttes appi vaimseid või psühhoteraapilisi praktikaid.

Kuid, mis plaan see selline on?

Ma ütlen teile, et see oli suurepärane plaan, just sellistele vanadele vaimsustele, nagu olete teie ehk raud teritab rauda. Vanad vaimsused, kelleks te ka ei ole, olete läbimas seda selleks, et jõuda arusaamisteni ja mõistmisteni, tunnustuseni ja tunnistamisteni, et mõista ja rääkida ka teistele, mida sellega teha. Sellised on meistri atribuudid.

Mõnedele selline plaan ei meeldi ja neil on õigus, kuna see on tõeliselt raske plaan. Mõned on ületanud need probleemid ja läinud edasi. Kui olete Valgustöötaja, siis kõik olete seda läbimas ja selle nimeks on – Elu.

Paljud on kogenud äratundmise efekti, mis ongi toonud teid  kuulama seda sõnumit.

Meile katalüsaatoriks on teie kogemised, millised avavad teed millekski uueks. Kogemus viib uute tegevusteni, mis ongi katalüsaatori omaduse avaldumiseks.

Seni rääkisime kolmest katalüsaatorist, millised võimaldavad tervendamise tee avamist.

Esimeseks katalüsaatoriks on mõistmine – teie keha keemia reageerib teadvusele. Kui olete suutelised rääkima oma rakkudega, siis on kujunenud liit, millist varem ei olnud, ehk te lõite sideme suhtluseks, mis loob tervenemise potentsiaali. Seni lasite oma rakustruktuuril tegutseda iseseisvalt, seetõttu kõik toimis juhuse tahtel ja toimus nakatumine kõikvõimalikest haigustest.

Olen korduvalt rääkinud, et olete võimelised kontrollima kehas toimuvaid protsesse ja selleks on tarvis leida teil ühendus oma Kaasasündinuga ja oma rakkudega. Üksnes luues suhtlust, saate kõrvaldada selle, mis lühendas teie eluiga – rahutused, hirmud ja haigused.

Olen rääkinud ka teistest võimalustest, mis aitavad muuta midagi endas, leida suund, mille läbi saab terveneda lihtsamal viisil.

Olen rääkinud sisemisest lapsest, kes saab aidata meenutada seisundit, kus saite tunda end muretuna, rõõmsana ja tuua see seisund üle oma tänasesse ellu. Olen rääkinud tervendavast naerust ning rääkinud veel paljust muustki.

Naer on üks tervenemise katalüsaatoritest. Sellest on teadlikud ka teie psühholoogid. Kui  naerate, siis kaovad hirmud ja ärevus, kuna olete hoopis teises seisundis.

Viimane, neljas katalüsaator, võib näida teile kõige lihtsam olevat, kuid see ei ole nii. Seda sõna olete kuulnud oma elus vägagi tihti ja  selle sõna ütlen välja hiljem. Tegelikult see ei ole kuigi lihtne ja võib osutuda isegi kõige raskemaks. Et mõista seda paremini, kutsun teid kaasa külastama Suurimat Meistrit, kes oli ajalooliseks isiksuseks ja vaimseks gigandiks.

Milline oleks teie tunnetus, kui saaksite olla tema jalge ees, kuidas te tunneksite ennast?

Millise sõnaga saaksite kirjeldada tunnet, kui saaksite olla tema kõrval?

See on  rahulolu tunne.

Kas suudate olla konflikti keskmes, kus kõik on kokku varisemas ja samas säilitada rahu. Sellised olid meistrid, kes on kunagi maapeal kõndinud. Ehk Suur Meister oli siin selleks, et läbi tema saaksite näha rahu. Ta rääkis suurtest plaanidest ja asjadest, mis mööduvad, et kõik on mööduv, isegi ravimatud haigused.

Kallid, te peaksite mõtlema ebastandartselt, mõtlema oma vaimsusele ja olekule selles ilmas.

Küsige mõnelt lendurilt, kus ta tahaks kõige rohkem olla?

Ta vastab teile, et ülalpool pilvi, kuna seal kõik mured ja probleemid jäävad allapoole pilvi.

Seega, rahulolu tunne on kõige katalüütilisem energia tervenemiseks.

Tervenemine on rahulolu tunde kõrvalprodukt.

Tervenemine tuleneb sellest, kui suhtlete oma kehaga.

Tervenemine tuleneb sellest, kui suhtlete oma sisemise lapsega, tema süütusega.

Tervenemine tuleneb sellest, kui tunnetate naeru tähtsust.

Siis olete võimelised leidma sellist rahulolu, mis ületaks kõik arusaamad. Kui leiduks inimesi, kes tunneks huvi teie rahulolu allika kohta, siis teie vastuseks oleks, et ma olen see, kes ma olen ja lisate sellele, et rahulolu toob vastuseid kõigele ning aitab terveneda. Kõige huvitavam selles on see, et tervenemine on nagu kõrvalprodukt kõigele.

Kas olite sellest teadlikud?

Need neli elementi on enamat, kui üksnes katalüsaatorid, sest need kaotavad hirmud ja toovad tervenemise, sillutavad tee tasaseks seal, kus varem oli kivide räsu.

See on ka minu siin olemise põhjuseks ja selleks on ka kõik Krayoni õpetused.

Kõik, millest olen rääkinud 31 aasta jooksul, toimub teil tänapäeval, käesoleval ajal.

Olete suurepärased kõiges, mida teete Valguse vastuvõtuks ja jagamiseks, seda kõigile, kes on selleks valmis.

 

Ja nii see on…

Krayon

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga