ÜLEMINEK – Vancouver, BC

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Täna räägime sellest, et inimolevus ei ole veel avanenud täiel määral. Osa sellest, mis ei ole veel avanenud, avaneb edaspidi ja seda läbi teadvuse evolutsiooni  ja see toimubki käesoleval ajal. Eriti Vanadel Vaimsustel  avaneb kogu nende vaimne mälu, mis asub tasanditel, mida nad siiani ei hoomanud. Paljud gurud, intuitiivsed tervendajad, või Akashade lugejad, suutsid väljuda tavareaalsusest ja avada need tasemed, aga praegu suudate avada neid ka ise. Energiate avaldumiste teemast oleme rääkinud ka Kaheteistkümne Ringis. Need energiad ei ole uued, uutena on need vaid teie jaoks, kuna te ei teadnud neist varem. Need on uute võimaluste energiad. Kõik, mida teete, viib teid lähemale teie Kõrgemale Minale, ehk Looja vaimsusele ja senised võimalused hakkavad avarduma ja muutuma rohkem kättesaadavamateks.

Krayon, sinu jutt on täis metafoore.

Metafooriline on seetõttu, et teil puudub paljumõõtmeline mõistmine. Elasite kolmemõõtmelises ja pealiskaudses reaalsuses ja seda ei ole võimalik võrrelda paljumõõtmelise reaalsusega. Sellest oleme juba rääkinud eelmistes sõnumites. Teie reaalsus, milles te elate, on teie atribuudiks ja seda ei saa võrrelda teiste mõõtmete reaalsustega.

Esoteerikud püüavad järjekindlalt avardada teie reaalsuse piire ja nad väidavad, et on võimalik minna väljapoole olemasolevat reaalsust, minna ühte või teise mõõtmesse.

Kuid kallid, te ei mõista seda, et järgmisse mõõtmesse ei ole võimalik liikuda juba seetõttu, et te olete kogu aeg kõikides mõõtmetes. Te saate üksnes eemalduda oma reaalsusest ja liikuda seni tundmatute reaalsuste poole ja selles seisnebki teie vaimse loovuse suursugusus.

Tahaksin rääkida teiega üleminekust, mis on üleminek ühelt reaalsuselt teisele, tahaksin rääkida üleminekust eesriide tagustesse ja rääkida surmast. Sõna „surm“ on teile hirmutav ja te käsitlete surma kõige oleva lõpuna ehk elu lõppu. See sõna kannab kurbuse pitserit ja selles näete üleminekut väärikalt vääritule ning seda kajastab ka sõna ise. Kuid see ei ole nii. Enamuselt surm on üleminek sellesse, mida on uskunud kogu inimkond. Suurem osa planeedi tsivilisatsioonist usuvad, et peale surma minnakse kusagile edasi. Sellest olete teadlikud alateadvuse tasemel – selline on teie vaimsuse teekond. Surm ei ole lõpp, vaid ühe füüsilise Mina oleku teostuse lõpp.

Kes mõistab elu planeedil, see mõistab, et keha iga on lühike, mille jooksul toimub ühe elu kogemine ehk vaimsuse kogemine. Seetõttu vaimsus võtab taas ja taas vastu uued kehad, et jätkata tööd planeedil Valguse ja Pimedusega ja keegi ei lahku päriseks, sest lahkub üksnes füüsiline keha.

Edasi annan teile materjali mõtisklusteks.

Planeedi kristallvõre talletab kõik teie emotsionaalsed kogemised, mida olete üle elanud igal oma kehastusel planeet Maa. Oleme taas ja taas rääkinud Kristallvõre tööst, Loomiskoopast, ja Akasha Kroonikast, mis on planeedi osad ja neis kõigis on tallel teie kõigi elude energeetilised salvestised. Lahkudes füüsilisest kehast, kõik jääb planeedile ja tulles uues kehas, võtate need taas kasutusele, meendustena eelmistest kehastustest. Kõikide eelmiste kehastuste rikkus kandub üle uude kehastusse. Mõelge sellele, et kõik olnu on tallel, on siin ja on teiega.

Kui jalutate metsas ja mõtlete lahkunud kalli inimese peale, te võite kuulda teda tuule kohinas või linnu laulus. Selliselt töötab kristallvõre – keegi pole lahkunud, kõik on jätkuvalt siin, energeetiliselt, teiega koos. Ka see ruum siin on täis teie eelmisi kehastusi ja nad jälgivad teid. Nad ei ole mingi ühtne tervik, vaid on eraldi, on sellistena, nagu olid oma kehastuste ajal. See ei ole eelmiste elude segapuder, kõik on eraldi, iga elu on väärt oma tunnustust.

Tahaksin rääkida sellest, mis toimub ülemineku ajal nendega, kes kogevad surmalähedast kogemist. See on väga kaunis kogemus, see on naasemine surma lävelt ja see muudab kogu surmajärgset elu. Neid, kes on seda kogenud, ei olegi nii vähe. Mõnedes kultuurides on keelatud rääkida surma kogemisest, kuid teistes jällegi räägitakse ja isegi kirjutatakse sellest raamatuid. Need vaimsused teadsid oma tagasi tulekust, kuna see oli osa nende kogemise vajadustest. Mõned teie seast peavad seda lepinguks, kuid see ei ole selline leping, millist kasutate teie, käesoleval ajal. See leping on kirjas nähtamatu tindiga ja seda on võimalik mistahes ajal ka muuta. Lepingut võib ka rikkuda, võttes endale ülejõu käivaid asju. Kuid teil on olemas veel ka kokkulepe.

Kui olete vaimselt ärganud, siis teile avanevad uued sünkroonsused, avanevad uued teed.

Minu partner (Lee ), olles 40 aastane, täitis oma kokkuleppe. Olen temale öelnud, et kui ta ei oleks kokkuleppest kinni pidanud, siis tema asemel oleks praegu keegi teine meedium. See oli tema kokkuleppe, mille ta ka täitis ja seetõttu istub siin toolil.

Sama on ka surmalähedase kogemisega. Seega, tegelikult teile oli teada, et teil ei ole kavas niipea lahkuda eesriide tagusesse. Teil oli kavas vaid kogeda surmalähedust ja oli kavas kiigata eesriide tagusesse. Ja see oli teie jaoks unikaalne kogemine. See ei olnud surma seisund, mida kuulutatakse operatsiooni laual.

Kas olete kunagi mõelnud sellele?

See oli lühi kokkupuude tõelise reaalsusega. See oli teie jaoks uskumatu teadvuse avanemine ja sellel hetkel avaneb teie jaoks ülim kaunidus – jumalik valgus, millest ei ole tahtmist lahkuda. Te nägite hetkeks seda, kes te tõeliselt olete. Paljudele tulevad vastu, nende lahkunud ja  seetõttu ei ole ka tahtmist sealt ära tulla. Selline kogemine ei ole pikaldane vaid on lühiajaline ja tulete hetkega tagasi. Siit ka pettumus, et olete taas tagasi oma kehas. Teie vaimsus oli teadlik sellisest kogemisest ja selline oli tema seekordne kokkulepe. See ei olnud tegelik surm, vaid see oli kokkuleppe täitmine. Ja peale seda kogemust, need inimesed ei karda enam üleminekut ja teised inimesed, kes elavad selle inimese kõrval, mõistavad toimunut ja suhtuvad mõistvalt sellisesse protsessi.

Neil vaimsustel, kes  teavad ülemineku võimalusest, neil protsess  toimub aeglasemalt. Et väljuda füüsilisest teadvusest, esmalt toimub neil kohandumine üleminekuks ja siis asjad hakkavad toimuma vastupidises suunas, kuid  nad ise ei ole võimelised seda selgitama. Kui on aeg minna Valgusesse, siis nendega toimuvad erinevad paljumõõtmelised protsessid. Nende jaoks see ei ole kiikamine eesriide tagusesse vaid see on saamine eesriideks endaks, saamine terviku osaks, Looja enda osaks. Teil on käepärast hulgim paljumõõtmelisi protsesse, mis kannavad teid Valgusesse. See ei ole üksnes eesriide eest tõmbamine, see on eesriideks endaks saamine, sulandumine terviku endaga, milleks on Looja ise.

See selgitus on küll metafooriline, kuid, kas olete suutelised ette kujutama, kuidas on ärgata oma teadvusega suurepärases ja imelises kohas, näha oma paljumõõtmeliste silmadega valgust mõõtmatus ulatuses?

Teil ei ole selle võrdlemiseks mitte midagi. Seni näete must-valges spektris, kuid seal avaneb teile ammendamatu värvide spekter. Just sellisesse aega oletegi jõudmas. Olla paljumõõtmeline, tähendab olla siin ja praegu ja alaliselt/igavesti. Seega, surm ei ole üldse see, mida seni teadsite. Igaühele avaneb see omal viisil. Surm on reinkarneerumine – on pidev minek ja tagasi tulek.

Tahaksin rääkida teiega veel ühest mõistmisest, et teie vaimsus on piiritu.

Kas te olete planeedil vaid selleks eluks, või olete kogemas midagi enamat, mida eesriide tagustes ei ole? Mõelge, kas teil endil on selleks mingi alateadlik vastus?

Kindlapeale on.

Kas, olles veel eesriide tagustes, saate tulevaseks kehastuseks määrata teadlikult jumalikumat kohta, parimaid asju, kaasaarvatult ka mistahes tasemel tervenemist?

Me oleme sellest varem rääkinud. Oma valmidusega olete loomas uut tegelikkust. See on seotud vaimsustega, kes elavad planeedil teie kõrval. Oma valmidusega loote oma isiklikku tegelikkust, kuid samas see on seotud kokkulepetega ja inimestega, kes elavad teie keskkonnas, kuid kelle vaimsused on eesriide tagustes, nii nagu teie omagi.

Seega, olles veel eesriidetaguses, leppite nendega kokku või loote nendega koostöö lepingu, selleks konkreetseks eluks planeedil.

Selle kinnituseks räägin teile emast, kellel on rohkem kui üks laps. Laps sünnib naise ja mehe vahendusel, kumba sarnane ta peaks olema?

Temas saavad kokku kahed kromosoomid, mõlema DNAd, mõlema pärandjooned, ehk isegi instinktid. Laps on kas ühe, või teise sarnane, võib olla isegi talendi poolest, kuid iseloomu omaduste poolest, erineb ta täiesti mõlemast vanemast, oleks nagu võõraste vanemate oma. Selline oli vaimu kavandus eesriide tagustes, tulla/sündida just sellesse perre. Nende mõlema vaimsused on erineva tasemega, kuid just selles peres on tal võimalus ühtlustada ja täiendada üksteise tasemeid. See on süsteemi omapära ja see ei toimu pimeda juhuse tõttu, vaid on  kavanduse kohane.

Mida enam süüvite oma vaimsusesse, mida lähedasemaks saate ilmaruumi substantsiga, seda  lähedasemaks saate kõigega. Kas teil jätkub julgust tunnistada, et kõik lahkunud on tegelikult teie kõrval. Teadvustage seda endale, et keegi ei ole kaotsi läinud.

Paljud, süsteemi piires, lahkuvad noorena, kuid seda vaid seetõttu, et täiustuda kiiremini ja nii saab aidata planeedi sageduse tõusu, mida pikalt füüsilises kehas olekuga ei oleks saanud teha. Kas mõistate?

Planeet vajab järgmise põlvkonna arukust. Järgmise, noorema põlvkonna vanade vaimsuste energia on kõrgem ja see on võimeline muutma seda, mis vajab juba praegu muutmisi. Kõik, kes lahkuvad praegusel ajal, on õnnistatud. Ka teile räägin sellest seetõttu, et teil on tarvis teada, et on aeg minna järgmisele evolutsiooni sammule. Ees oodatav erineb paljus sellest, mida arvate olevat.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga