ÜLEMINEK. SÕNAL ON VÄGI – TERVENDAV KESKKOND

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Praegu, teil toimuva nimeks on – Üleminek ja selle metafooriks on – Valgus võimendub.

Kuna energiate avanemine pidevalt aktiveerub, siis võimendub teadvustamine ja mõistmine.

Ja teine metafoor on – vahe Valguse ja Pimeduse vahel suureneb veelgi.

Teie seas on veel küllalt neid, kes tahaksid hoida teid jätkuvalt vanaisade aegades. Neid leidub rühmitustes, valitsustes, kõikjal üle planeedi ja nemad seisavad uuele vastu. See ongi põhjuseks, miks räägime teile, et teil on tarvis avada end, avada oma Valgus. See Valgus avab teis midagi uut. Uueks on teie bioloogia täiustumine ja DNA 24-da kromosoomi paari aktiveerumine. Teie füüsikas ja keemias, on kõik paaris, ehk kõik on tasakaalus, miks siis teie teadlased ütlevad, et DNA kromosoome on vaid 23 paari. Kuid siiski, on teil neid 24 paari ning viimane neist on vaid muudetud vormis ja see on paljumõõtmeline paar. Nüüd ka see on aktiveerumas ja hakkab puhastama inimolemust, et temas saaks avaneda suurem reaalsus ehk paljumõõtmelisus.

Inimese mõttetegevus hakkab teisiti tööle. Avanevad uued ja paremad asjad, mis teil on kunagi olnud. Jätate maha oma ajaloolise raudtee, millel liikusite ringiratast. Paljud need asjad, mis ei tähendanud teie jaoks seni midagi, hakkavad muutuma olulisteks.

Terviklikkus hakkab domineerima ja humaansuse tase hakkab tõusma.

Mida uut on oodata, mis muudab inimkonda?

Paljud on veendunud, et inimelu vägi on oluline planeedile ja kõigele sellel olevale.

Kas on see tõepoolest oluline, või on see üksnes hääl keset ookeani avarust?

Kas olete üks paljudest, kes  võitleb kõigega?

Ma ütlen teile, et te olete valgustumas kui vanad vaimsused. Sellega saab teist midagi enamat planeedil, kui seni olite. Kui korjate kokku oma vaimsuse killud, teie elu hakkab tähendama planeedile enamat. Olete juba nüüdki hulga enamat, kui seni – te olete elu vägi.

Teie esoteeriline jälg planeedil on tohutu – kas tabate seda?

Kõik, kuhu astute ja mida teete, kõikjale jagate Valguse Väge, mida valdate. Kõik see on uudne, juba seetõttu, et mistahes muutused hakkavad endast märku andma. Seega, see ei ole kohane üksnes vanadele vaimsustele, vaid see on kohane kogu inimkonnale. See on kogu inimkonna jaoks ja aeg selleks on nüüd käes.

Kuigi teile pole kunagi räägitud, et teie kehad on muutunud täiuslikumaks, kuid aastal 2012 teile avanesid uued atribuudid. Te olete alateadlikult teadlikud, kuidas neid kasutada. Te olete jumalikul planeedil, mis on teie partneriks, kuna ta on osa teie vaimsusest.

Planeet on aegamööda tõusnud, seega, 50 või 100 aasta pärast tuleb isegi kirjutada ümber inimkonna määratlus, siis see on suurem ja avaram ning erineb paljus senisest. Sünnivad asjad, mida te pole kunagi lootnud, et need sünnivad. Aga teil on tarvis veel enam virguda, kuna olete planeedi jaoks tähtsad. Teie kaunim osa vaimsusest, mis on teie Kõrgem Mina, mis on alati olnud eesriide tagustes, hakkab rakendama oma energiat teie seesmuses – sellesse on kätketud kogu teie eluvägi. Teie esoteeriline jäljend, ehk avarus, mida hõlvate sellel planeedil, on teie kohane, seega, kus te ka poleks, kõikjal toimuvad muutused. Oleks hea, kui te mõistaksite seda. Mõistaks, kuidas saab kavandada tulevikku ja kontrollida, mida leidub esimeses vagunis. Paraku see, kuhu raudtee rööpad teid viivad, on paljudele  tundmatu ja hirmutav.

Oleme teile varem rääkidud, et mis siis oleks, kui saaksite suunata oma energia esimesse vagunisse?

Siis, kuhu te ka ei läheks, kõikjal kohtate ennast teistsugusena, uudsena, kes  valmistab endale uuenenud kohta.

Mõelge sellele hetkeks – see oleks mõõtemeteta ajatuse kontseptsioon. Selline oleks inimliku olemuse tuleviku osa. See on see, mida olete läbinud ja on  ka see, kuhu olete liikumas.

MIDA TÄHENDAB SÕNA INIMESE JAOKS

Kuulutused, olgu need positiivsed, või negatiivsed, poolt, või vastu,  ei kao niisama ning jäävad seinale teie elu lõpuni. Sõnad ei kao niisama, need on nagu kleepsud teie eluruumi seintel, kogu teie elu jooksul. Oleme pidevalt rääkinud, et jälgige oma sõnu, milliseid lasete lendu – sõnadel on väge.

Jälgige oma tundeid – ka neil on väge.

See, mida usute, moodustab teie ilma. Teie kauged esivanemad suhtluseks ei kasutanud sõnu – siis suhtlus käis vaid telepaatia teel. Nüüdseks on kõik  muutunud ja te suhtlete erinevates keeltes.

Näha kogu Ilma, kui tervikut, oleneb sellest, kuidas  mõistate ja kasutate sõnu. Kui hoolega te ka ei kasutaks sõnu, jääb suurem osa siiski teil välja ütlemata. Vastavalt sotsiaalsele tingimustele, inimene loeb ja kuuleb sõnu oma isiklikus kontekstis, mis on ühiskonna poolt määratletud, aga mitte sõna otsese tähenduse mõistmiseks. Kusjuures iga keelt on palju muudetud ja väänatud. Kuid siiski, tänu teie mõtteviisile, püüate leida selgitusi ja lahtiseletusi, mis selgitaksid vaadet teie Ilmale. Teie fanaatikud ei usu paljut, usklikud püüavad kõike võtta puhta kullana ja rumal jääb arusaamatusse. Mistahes sõnad on alati eksitamas ja varjamas tõde.

Võtan näiteks „energiavälja“ mõiste.

On tõenäoline, et kuni pole seda füüsiliselt ise näinud, on seda mõista peaaegu võimatu. Inimmõistmise kohaselt see peaks olema kolmemõõtmeline, kuid on võimatu mõista elektri vormi, et kas see on ümmargune, kandiline, või kolmenurkne. On võimatu mõista, kas see pulseerib, võngub või muundub. Samas on raske määratleda, mida ta peaks teile tähendama.

Kui vaataks seda  teise vaatenurga järgi, kuidas võiks see teile näida?

Muidugi, see aitaks kujundada teie teadmiste taset, kuid selgitada midagi siiski ei õnnestu.

Kuid, nägija, on suuteline tabama energiavälja ühe silmapilguga. Muidugi, võib ta kirjutada mitmeid dissertatsioone sellest, mida nägi ühe silmapilgu jooksul, kuid lugedes läbi kõik tema kirjeldused, inimene ei ole suuteline mõistma seda, kuna ise pole kunagi näinud, ega märganud selle avaldumist.

Seega, sõnad on nagu hüppelauad tõelistele teadmistele, on kui võtmed, mis aitavad pääseda tõelise vastuvõtu ilma. Sõnadesse on tarvis süüvida ja  neid on tarvis panna kõlama. See on sõnade helindamise töö. See pigem on südame töö, mitte mõistuse töö. Palju teie elus on seotud südame tuksetega, kuid see ei ole veel kõik, on tarvis ka tunnetada, kuidas sõnad kõlavad ja kas nende taga pole peitumas vale. Selline vastuvõtt võimaldab teil vastu võtta uskumatuid teadmiste voogusid, seda ise teadvustamata.

Mõneti inimene tunnetab, kuid teie mõistus sekkub ja rikub vastuvõtu ja nii uued teadmised hajuvad ja asemele sigineb uskumatus enesesse ja oma võimetesse. Siin tuleb mainida, et kuna ratsionaalne mõistus võtab seda ohuna tema võimule, siis püüab mõistus sekkuda isegi selle kujutluse loomise võimalusse. Kuid lihtne pilt ja kujutluste kujunemine, tähendab hulga enamat, kui sõnad.

Teie iidsed esivanemad suutsid mõttekujunditega luua suurepäraseid kujundeid, mida te ei ole võimelised ehitama isegi tänapäeva tehnikaga. Kusjuures, see käis neil hulga kiiremini, kui teevad seda tänapäeva arhitektid oma joonistega ja kolmemõõtmeliste mudelitega. Käesoleval ajal, teie hariduse taset,  hinnatakse kõne järgi, aga mitte kõne sisu järgi. Sõnad on muutunud tähtsamateks, kui teadmised ise. Teooria, on tänavu, olulisem osa inimese elus. Palju asju, mis olid varem kättesaadavad, ei ole võimalik kusagilt leida. Teie lapsed on suletud ruumidesse, ega tea isegi, kust tuleb piim.

Sõnade püünis ja selle vägi seisneb selles, et inimene, nähes uut, püüab selgitada sõnadega, millised kinnistuvad ja kujundavad tema enda ilmavaadet. Tähelepanu on tarvis pöörata mitte sõnadele, vaid nende varjatud tähendusele, kuna sõnad on üksnes sisu sümbolid. Ilma võib kirjeldada sõnades, kuid selline ta tõeliselt ei ole. Tähelepanu tuleb pöörata informatsioonile sõnade taga, või ridade vahel, süüvida energia voole, mis saadavad sõnu. Teile aga on sõnad vaid atribuut suhtluseks.

Valgustunute nägemine on energia vastuvõtt, mis kaasneb teadmistele, mis on peidus sõnade taga, või ridade vahel. Algselt sõnad olid täiesti süütud. Kuid edaspidi inimesed hakkasid manipuleerima nendega, saavutades nii võimu teiste üle. Pääs sõnade võimu alt aitab pääseda jäiga ilmavaate ja arvestussüsteemi vangist, annab tõelise tahtevoli ja vabaduse, valida eluks vajalikku. Usaldage ennast ja uskuge endasse. Olge kindlad oma südamele ja oma tunnetele, aga mitte neile, kes püüavad allutada teid sõnade abil.

Selgitasin teile eelnevalt, et sõnadel on vägi, aga suurim vägi on hoopis teie Lootusel.

Oleme rääkinud, et Lootus pole usk, kuna ta on aktiivne. Lootus on kavatsuse energia, kuna  loodate millegile ja sellega ka visualiseerite midagi. Lootus, mida visualiseerisite, muutub avaldumiseks, mida ka lootsite. Lootus on kui võlukepp, millega saate lahendada palju asju planeedil, nii endile kui teistele. See on täielik häälestus ja see on positiivne häälestus. Positiivne häälestus on nagu positiivsed kleepsud seinal, mis iga päev on teie silme all. Need ei ole esoteerilised nähtamatud asjad, need on oodatavad ja tajutavad asjad, mida ilmutate mõttega neist. Just seda tahame teile  näidata, õpetada ja rääkida sellest.

On näiteid, kus lootusetus, muutub lootuseks, seda üksnes seetõttu, et miski läks täide, kuna sattus sünkrooni, mida ei olnud oodata ja mis muutis kõike. Just seetõttu sünnivadki imed teie juures. Sünkroonsused, mis ilmnevad teie teekonnal, need tekivad tänu lootustele.

Toon teile ühe näite.

Teie teel on palju keeldumisi-loobumisi, näiteks ütlete: „ mul ei saa olla seda või seda, ei saa tulla minu ellu, üht või teist“ ja nii edasi. Selline on küünik, kes ei suuda midagi uskuda, ega ka usu ja seetõttu elab nagu pimeduses. Ja sünkroonsus, mis võiks muuta tema elu, läheb temast mööda. See kõik on üksnes seetõttu, et ta on oma teele seadnud ridamisi eitusi.

Inimene, kellel on veendumus ja lootus, et see toimub, leiab end sünkroonsuse embuses, mis on kohane temale just sellel hetkel. Sünkroonsus võib tuua isegi seda, mida ta pole oodanudki. Mis see on ja kuidas see toimub, sellel ei ole tähtsust, kuna sünkroonsus ühendub lootustega. Kui vaid hakkate häälestama oma elu ümber, tõstes positiivsed asjad ette, et need liiguks ees, siis teile kohased asjad ilmnevad energia näol, mis on sünkroonsuse kohased. Selliselt töötab sünkroonsus.

Valgus tõmbab Valgust, mis omakorda tõmbab ligi Lootuse kohaseid asju. Lootuse atribuudid  töötavad nagu liim, mis liimib valikuliselt, teile vajalikku. Kuid see ei ole usk millessegi nähtamatusse, vaid asjade energia tundmise läbi, millega lahendate oma jumalikku mõistatust, mis on teie Lootuse aluseks. Nii saabki lootus ilmseks, saab avalduda ja kuuluda teile.

Kas mõistate?

Te olete selle väärilised, see on teie elus vajalik ning seda oletegi soovinud oma selles elus. Omal vabal volil saate kavandada kõike lootuse kohasel ja näha ka seda toimumas. Kui te ei ole teadlikud lahenduste võimalustest, siis üksnes kujutlege, et need on olemas. Sellega loote ilma, milline võimaldab asjadel seonduda sünkroonsusega. 

Näiteks, sünkroonsuse kohaselt kohtate üht inimest, kes saadab teid sinna, kus kohtate teist ja tema abil saate oma probleemi peatselt lahendatud. Selliselt toimuvad teil imed. Paljud teist  mõistavad, et need imed on võimsad.

Kanalduse lõpuks, ehk läheksime taas sillale. Metafoorilisele sillale, mis viib teid tuttavalt tundmatule, kolmemõõtmelisest ilmast paljumõõtmelisse, oma reaalsusest enda vaimsesse reaalsusesse.

Visualiseerige sild ja tulge kaasa. Silla keskel on udu, mis katab silla teist otsa, kuid läbides udukatte, jõuate ohutusse kohta, kus on teie vaimsus. Seal olev energia näiliselt ei kuulu teile, kuid see on siiski teie oma – see on teie Kodu. Oma Vaimses Kodus olete olnud palju kordi enam, kui planeedil olete olnud. Siin on suurepärane energia, siin on rahu ja kõik on ideaalne ning kõik on püha.

Seekord uks avaneb raudteejaama, kus on palju ronge, kuid raudtee on üks, ta on eriline ja hiilgab. See raudtee  viib tulevikku, planeedi tulevikku.

Olete mitmeid kordi tulnud siia jaama, et minna taas oma uue elu reisile.

Senised elude reisid on olnud täis rahutusi, ahastusi, hirmusi. Kuid seekord teid on ootamas reis, täis rõõme, headust ja mõistmist. Rongi ees on vagun, mis on teie asjade jaoks ja see on vikerkaare värviline.

Imestades küsite, miks just selline?

Aga seetõttu, et see hakkab valgustama teie teed. Rong, nimega „Lootus“, läheb teele, milleks on teie elu, teie tulevik. Kõik teie asjad, esimeses vagunis, annavad valgust, mis valgustab teie teed.

Millised oma asjadest, panete sellesse vagunisse.?

Mida teil on kavas kaasa võtta?

Kindlapeale võtate kaasa tervise ja rahu, headuse ja mõistmise – need on asjad, milliseid on vaja rahus edasi liikumiseks planeedil.Valgustöötajad, te valmistute reisiks, rongile „Lootus.“ Kõik teie kogetu saab paigutatud rongi esimesse vagunisse, et see valgustaks teie teed tulevikku. Sinna saab paigutatud kõik teie lootused ja kavandused.

Mõõtmeteta Ilmas, kus puudub aeg, teie jaoks on palju võimalusi. Jääb üle vaid tõmmata kangist, et rong pääseks liikuma. Las mühiseb masin, liikudes mööda teed, mida  valgustab teie kogetud rikkus.

On õnnistatud inimene, kes mõistab, kuidas saab muuta oma elu, muuta seda oma jõul. Saab muuta seda ehk veel selle elu jooksul. Vaat, kelleks te olete. 

Ja nii see on tõemeeli….

 Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga