TULGE VÄLJA MUST-VALGEST, SIDE GAIAGA

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Käesoleva aja energia vajab kollektiivset tunnetust, üksnes nii saate tunda, et see on just see, kuhu kuulute ehk see on kohtumine oma Perega. Selle läbi hakkate mõistma, teadvustama ja tunnetama, et on olemas veel mingi tabamatu suhtlemine ja see saab toimuda isegi kaugete maade tagant ja sellega tuleb harjuda. See ei ole isegi suhtlemine, pigem mingi tunnetamine. Vanad Vaimsused ja kogu inimkond on avardamas oma mõõtmete piire. Enamusele see on liiga keeruline, kuid samas, ka huvitav. Mõõtmelisus on teie reaalsus ja see on see, mida saate puudutada, tunnetada ja läbi elada. Seda on teile räägitud ja seda te usute ja see on selle olemus, kelleks olete. Kuid see on nüüd muutumas. Kogu muutuv on nagu lagi, mis kerkib aina kõrgemale ja kõrgemale. Metafoor kerkivast laest ütleb, et teile on avanemas asjad, mis olid seni teile kättesaamatud. Metafoor viitab võimalusele kiigata eesriide tagustesse. Eesriie eraldas teid mitte üksnes teistest mõõtmetest, vaid ka suuremast tõest.

Milline küsimus paneb  teid kõige rohkem mõtlema?

Nii teoloogid, esoteerikud kõikides valdkondades, kui ka intellektuaalid esitavad küsimuse: „mis on elu mõte?“

Teil on kõikvõimalikke raamatukogusid, rohkearvuliste raamatutega, kus on sellest palju räägitud, ometi näib, et otsest vastust sellele küsimusele ei leia kusagilt. Kuid leidub palju neid, kes arvavad, et teavad vastust ja ka usuvad sellesse. Teatud määral nii ka on.

Kui eesriie on veidi kerkinud ja mõnigi teist, kellel on õnnestunud kiigata selle taha, ütleksid, et  seal on palju ennenägematuid asju. Seal avaneb midagi, mida kunagi varem ei ole teatud ja millest ei ole kunagi ka räägitud. Olete avardumas mõõtmetes, milliseid on määramatu hulk. Kuid sõna „mõõtmelisus“ on siiski füüsilise Ilma määratlus ja selle on määratlenud teie teadlased.

Mis tegelikult on  mõõtmelisus ja kui palju mõõtmeid on olemas?

Mõningad uurijad on avastanud mõõtmete aatomstruktuuride erinevusi. Teadlased  kinnitavad, et kõik, mida inimestel on vaja teada ja mida kasutatakse igapäevaselt, on väljendatud neljas mõõtühikus, milleks on – kõrgus, pikkus, laius ja aeg. Kuid samas teadlased  oletavad ka viiendat ja kuuendat mõõdet ja veel enamatki. Mõned aastad tagasi nad hakkasid rääkima, et tänu aatomstruktuuri uuringutele võib oletada mõõtmeid 11 ja  mõni aeg hiljem, hakati rääkima juba 26st. Seega, mida rohkem uuritakse, seda enamate mõõtmeteni jõutakse.

Mida see peaks teie jaoks tähendama, kuhu saab nii jõuda? Võib olla olete reaalsuses, mis on vaid osa mingist suurema reaalsuse ulatusest? Kas olete sellele mõelnud?

Mõned teist usuvad üksnes seda, mida nad näevad ja mida saavad puudutada ning üksnes see on nende jaoks reaalsus. Nad usuvad üksnes seda, mida teavad ja muud jutud ei ole nende jaoks, rääkigu teadlased mida tahes.

Teile on räägitud, et valgus saab olla kahes kohas korraga ja olete kuulnud põimingutest. Kuidas oleks selle reaalsusega, kus saaksite rääkida kellegiga, või millegiga, mis asub kahes kohas korraga, et üks kusagil siin planeedil ja teine, kusagil galaktika avarustes, kusjuures see toimuks teie reaalses ajas. Kas teie arvates see oleks tõenäoline?

Mõelge põimumisele, sest selline on mõõtmete reaalsus. Inimese reaalsuseks on see, mis on temale omane, meelepärane ja on tema jaoks tõene – selline on teie reaalsuse olemus. Kuid uute reaalsuste avanemine tõstab tõenäolisuse taset. Selline mõistmine ei muuda teid valguse vihuks, mis oleks võimeline ei tea milleks. Me ei räägi sellest, me räägime mõõtmelisustest, mis muutuvad aina käepärasemaks ja mis aitavad teil teada saada enamat. Mõõtmelisuste avardumisega, avarduvad teie teadvuse piirid ning te hakkate huvi tundma veelgi enama vastu.

Kuid paljud, kuuldes seda, püüavad väita, et neid see ei huvita, et nemad eelistaksid jääda käesolevasse mõõtmesse. Nad kardavad, et uus teadmine viib harjumuspärasest välja.  Kuid see ei ole üldse nii vaid sellega avardub teie  Ilma vastuvõtu võime.

Teil kõigil on ühesugused algteadmised, erinevate eluvaldkondade kohta. Kas oleksite nõus loobuma matemaatika teadmistest selleks, et õppida tundma midagi muud. Ei, te ei oleks sellega nõus. Üks aitab teist ja täiendades teist, siis see aitab mõista teist ja kolmandat. Nii nagu algkooli teadmised on ülikooli teadmiste alusteks. Nii on ka pääsuga uutesse mõõtmetesse. Te olete valmistumas mõõtmete avardumiseks.

Tere tulemast uutesse mõõtmetesse.             

Kõik uued mõõtmed on teie vaimsuses olemas juba aegade algusest alates. Teie vaimsus ongi teie paljumõõtmeline osa. Seni see oli teie sisemiste veendumuste seina taga varjul. Teis on palju asju, millised saaksid avardada teid ja teha teie elu paremaks. Teis on avanemas oma keha rakustruktuuride mõistmine. Seni vaatasite end ainult lineaarselt. Olete pööranud tähelepanu üksnes oma peale, ajule, millega mõtlete ja millega tunnetate nii valu, kui ka heaolu. Vaadates oma keha alumist osa, mõtlete, loodate, et ehk peab kõigele vastu. Selline on lineaarne lähenemine ja sellest oleme rääkinud varemgi. Ehk nüüd hakkate tunnetama oma keha sõbrana ja ka mõistma seda, et  oma teadvuses olete temale boss ning nüüd saate isegi kontrollida teda. Kas keegi teist mõistab, et, olles selles mõõtmelisuses, teil on võimalus puudutada, ehk isegi tunnetada, oma rakustruktuuri paljumõõtmelisi osi.

Ütleksin seda teile ka metafooriliselt.

Te seisate keset staadioni ja tribuunidel on triljoneid osi, kelle pilgud jälgivaid teid. Väljakul süttib valgus ja te näete, et olete seismas keset oma keha DNA välja. Teie DNA vaatab teile otsa ja ootab bossilt (teilt) korraldust. Teil on käesoleval ajal võimalik soovida enda tervenemist, soovida enda immuunsussüsteemi tugevnemist, soovida, et teie intuitsioon tuleks esile ja annaks juhendusi, kuidas pikendada eluiga. Kas olete kunagi mõelnud sellisele võimalusele?

Mõõtmelisus on piiritu, kus oma mõõtmetega olete ülimalt tilluke osa sellest. Kas soovite jätkuvalt olla oma mõõtmetes, olla lineaarsuses või sooviksite liikuda järgmistesse mõõtmetesse?

Paljumõõtmelisuse mõõtmete hulka ei ole võimalik loendada ja need on omavahel põimunud, nagu supi kooslusosad. Siin teil võib tulla mõte, et selles supis saaksite kanduda kohta, kus oma vaimsust saaks tunnetada kõige paremini.

Kuid, mis te arvate, kas vaimsus kuulub teile või on see Jumala osa? See on huvitav küsimus, kas pole?

Vastuseks on, et teie vaimsus on alati olnud teie keskmeks. Lineaarsuses teile on teada üksnes kõrgus, laius, pikkus ja aeg. Ja nende teadmistega teadvustate vaid tillukest osa sellest, mis on tegelikkus. Kuni nihkeni teie teadvus oli madalal sagedusel, kuid nüüd on nihkumas kõrgemale tasemele. Kui hakkate analüüsima oma praegust seisundit, siis ehk tabate, et nüüd on teil palju kergem olla rahumeelsem, kui olite seda enne nihke algust.

Kas mõistate nüüd oma vaimsuse osatähtsust? Või te ei ole veel selleni jõudnud?

See, mida olete alles hakanud mõistma, on see, et olete hakanud tunnetama seda, mida varem ei ole tunnetanud ja et see ei mahu veel teie loogika piiridesse. Ehk võtaksite seda esmalt kui abi väljastpoolt. Tegelikult see on lähenemine oma jumalikkusele. Teie vaimsuse päritolu on Loomisläte, mida peate Jumalaks ja teie vaimsus on osa nii teist, kui ka Loomislättest. Teie olete osa Loovusest ja selline on teie vaimsus. Seega, teie ette kerkib küsimus, et kuidas minna senisest madalast reaalsusest, millega olete harjunud, üle uude, mis avardab teie tõe mõistmist.

Kuid see ei ole veel kõik. Selleks ongi käesoleval ajal, teie juures Kaheteistkümne Ring.

Ka partnerit, Lee Carolli, suunasin sillale, et ta saaks rääkida teile sellest. See oli tema jaoks miski, millega ta polnud varem kokku puutunud, kuid nüüd ta on harjumas sellega ja teeb seda heameelega. Vaadates oma minevikku, ta küsis, et miks ta ei ole seda märganud kõigi 31 aasta jooksul, et kus see oli varem? Ühest küljest ta on hämmingus., kuid teisest küljest, on ta isegi kergelt solvunud, et miks ta seda varem  ei märganud. Aga seda üksnes seetõttu, et inimkond alles nüüd on valmis seda mõistma. Alles nüüd toimub üleminek ja see saab uue normaalsuse tegelikkuseks.

Kuid siiski on midagi veel enamat. Saage tuttavaks sõbraga, paljumõõtmelise Gaiaga, kelle energiaid on vahendanud teile paljud.

Side Gaiaga.

Mis te arvate, kas Loomisläte on ükskõikne teie suhtes?

Loomisläte kätkeb endas inimolevust, kes väljendab tema armastust ja mõistmist, ja see areneb pidevalt läbi kogu loovuse loomise. Seega, Loomislättele olete te kõik teada, kuna olete tema osa ja teil on olemas vaimsus, mida inimkond  mõistab erilisel viisil. Tegelikult kogu inimkond räägib hingest ja sellest on saanud ka meremeestele termin, kui nad ütlevad, et laeva pardal on nii mitu hinge.

Teie arvates, teie hing on nagu miski, mis on inimesest eraldi. Piiblis on juttu, et inimene lahkub eesriide tagustesse, aga hing jääb eksisteerima jätkuvalt ja ta on surematu. Enamus inimestest on teadlikult, et peale keha on midagi enamat ja sedavõrd tohutut, mis ei saa kunagi surra ja mis on igavene. Selline üksmeelsus on kõikides usundites ja uskumustes üle planeedi. Seega, planeedi inimkond tunnistab Jumalat ja armastab teda, teab, et hing on igavene ja eksisteerib jätkuvalt ka peale keha surma. Kuid ei ole tehtud ühtki uuringut, mis on siis vaim. Tahaksin teile rääkida siiski, mis on hing, mille kohta te ei oska isegi midagi arvata. Te võib olla mõtlete temast kui vaimust endast, kui jumalikust Kõrgemast Minast, mida tunnustab teie usu süsteem.

Kuid on üks asi veel, mida te ei ole iialgi osanud isegi arvata ja see on, osa teist endist ja see on partnerlus, millest tahangi teile rääkida.

Partnerlus on vajalik ja see on sügava tähendusega, kuid te ei ole sellest teadlikud. Maad  võtate kui planeeti, millel astute ja olete. Ja ka Ilma võtate iseenesest mõistetavana. Kuid see ei ole veel kõik. Te olete lasknud oma partneril kaotsi minna  ja ma pean silmas Gaiat. See ei ole planeet, vaid on Gaia. Selline nimi on emakesel Loodusel ja nüüd siis teate, mis see on.

Mis on omane emakesele Loodusele ja kas tal on oma individuaalsus?

Peamiselt kõik, kellel on tegemist loodusega, ütlevad, et loodusel on individuaalsus.

Kas on võimalik, et Gaia, emake Loodus, võiks olla oluline osa teie jumalikkusest?

Kas on võimalik, et Gaia, emake Loodus, on mingil määral esindatud inimeses endas?

Ma kinnitan teile seda, kuna see selgelt väljendub planeedi võrede süsteemis.

Kui õppisite koolis, siis loodustunnis teile selgitati, et puud hingavad sisse seda, mida inimene hingab välja ja inimesed omakorda hingavad sisse seda, mida puud hingavad välja. Tõepoolest, see on tõsi, et kõik, mida loodus hingab välja, teie hingate sisse. Kui vaatate looduses ringi, siis näete, et kõik on omavahel kooskõlas.

Kas see on kokkulangevus? Või te nõustusite sellega üksnes seetõttu, et teile koolis räägiti, et nii see on?

Te ei saa eksisteerida ilma veeta, kuna ise koosnete suuremalt osalt veest. Ookeani vesi oma soolasuse tõttu joogiks ei kõlba. Mage vesi sajab taevast ja täidab jõgesid ja ojasid joomiseks kõlbliku veega.

Kust te saate oma toidu?

Minevikus inimesed kasvatasid ise endale toitu ja emake Loodus varustas samuti neid toiduga. Inimene ja loodus on ülimalt seotud teine teisega ja loodus annab inimesele kõike vajalikku. See on partnerlus – kas pole?

Läheme edasi. Looduse ressursid taastuvad ise. Puude asemele, mida võtsite kasutusse, kasvavad uued, mida paarikümne aasta pärast saavad kasutada teie järglased.

Paljude arvates inimolevus ise on loonud olukorra, vastandseisu teine teisega, seetõttu toimub võitlus maa ja inimese vahel.

Kuid kui küsiksite põlisrahvastelt, et kuidas oli neil?

Nad ütleksid teile esimeseks, et nad suhtusid planeeti kui indiviiti. Nemad olid planeediga harmoonias ja tasakaalus, ning planeet võimaldas neile vajalikke ressursse, toetas nende elukeskkonda sadade tuhandete aastate jooksul. Põlisrahvad, liikudes uutesse elupaikadesse, pidasid kõikjal planeeti kui oma elu partnerit.

Edasi räägiksin taas ühest asjast, mis ei lähe teie arvamusega kokku. Põlisrahvad ei palvetanud kunagi vihma nimel, vaid tegid vihmatantsu. Nad ei pöördunud mingi jumala poole vaid nad lõid keskkonnaga harmoonia, lõid tasakaalu loodusega, võttes kasutusele kõikvõimalikke tantse ja maske. Nemad, jälgides tähtede liikumist, suutsid mõista ja määratleda aastaaegade seisu, suutsid mõista ja näha, et Maa on elav olevus, et tal on oma individuaalsus ja ta on partneriks neile. Ja neil oli õigus.

Teie olete üles kasvanud kaasaegses elukeskkonnas. Kui küsida kaasaegselt lapselt, kus saadakse toit, siis laps vastab, et ema toob poest. Nad isegi ei adu seost inimese ja looduse vahel, seost inimvaimsusega.

Teile on teada, et teie Akasha kroonikates on tallel kogu teie elatud elude ajalugu planeedil.

Kas see ei ütle teile, et teil oli liit oma planeediga? Kas mõistate, mida see räägib teie seosest planeediga?

Kas olete teadlikud, et planeedil on võrede süsteem, kus talletuvad kõik teie emotsioonid?

Nüüd küsiksin teilt, kes kuulavad või loevad seda sõnumit, kuidas teile meeldib järgmine asi?

Kui olete keset mingit niitu, kus kunagi ammu olid sõijalahingud, kuid neid ei ole kusagil ära märgitud, ja teid äkki halvab kummaline äng, hirmutunne – mis see on?

Teist paljud reageerivad ja tunnetavad neid emotsioone. Kuidas see on võimalik, mis seal toimub?

See on Maa kristallvõre, millesse on talletunud sajandite tagune lahing. See on teie kaotsi läinud partner, kes püüab teiega niimoodi ühendust saada. Planeedil on palju asju, mis on varjatud teie eest, aga mis on tegelikult kõigeväline tarkus.

Edasi peamisest. Põlisrahvad olid teadlikud, et mullas on esivanemate tarkus. Ja teil on ka ütlus, et mullast olete võetud ja mullaks ka saate. Põlisrahvad tõstsid peotäis mulda huultele ja nii nad suhtlesid oma esivanematega, läbi partneri. Kõige kurvem, mis on toimunud teie kaasaegses ühiskonnas, ei ole see, et olete unustanud partneri, vaid see, et teile ei ole õpetatud seda. Planeedi töö paraneks, kui te taastaks partnerluse. Teil avaneks vastastikuline koostöö planeediga. Inimene,  kes metsas olles suhtleb puudega, ütleks teile, et olles lihtsalt metsas, on võimalik tunnetada, kuidas puud ja loodus suhtleb inimesega. Mets on teie partner ja metsas olles on üks suhtlusviis loodusega.

Jah, siin on mille üle mõelda. Sellised on minu sõnumid teile, mida olen edastanud juba 31 aastat.

Ja nii see on ….

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga