ILMARUUMI KOSMOLOOGIA JA VÄLJAD

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Olen rääkinud, et minu jaoks ajalisi raame ei ole. Teie jaoks aeg on lineaarne, minu jaoks kõik on  korraga. Ei ole mingit vahet teil, kes te siin istute või tuhande aasta taguse inimese vahel, kui olite teises kehas. Meie näeme üksnes teie seda vaimsust, kellena olete alati olnud, igavese vaimsusena. Igaüks olete osa Täheperest, mis on hulga suurem, kui oskate arvata.

Täna räägin teist, kuid mitte sellest, mis teid on ootamas ees ja mitte ka sellest, mida olen rääkinud palju kordi varem. Täna räägin teile, teie meeletult pikast ajaloost, kus olete jätkuvalt samas puhtuses, tões ja järjepidevuses, kui olite seda aegade alguses. Kuigi teie teadlased ei ole selle väitega nõus ja on asju, mida inimkond ei suuda ikka veel ette kujutada. Mõiste „lõputa ja alguseta“ sobib meditatsioonile, kuid ei vasta tõelisele tegelikkusele, kuigi mõiste on kõigiti õige, kuid oma olemuselt seda, mida see väljendub, ei ole olemas.

Teaduslik nägemus.

Inimesed  mõtlevad pikkusest nagu köiest, et kui pikk see on. Ta on nii pikk, kui ise tahate. Isegi küsimus selle kohta on teil lineaarne. Teie oletuse kohaselt köiel on kaks ühist joont – algus ja lõpp. Ja nii mõtlete kõige kohta ja siit ka teie küsimus köie pikkuse kohta. Teie vastuvõtus, kõigel on alati algus ja lõpp, nagu teie elus, teie töös jne. Isegi Ilmaruumil on teie arvates algus ja kunagi ka lõpp ning teie arvates isegi teie eksisteerimisel on lineaarne jada.

Kui te saaksite aru ajast, kui paljumõõtmelisusest, siis ehk mõistaksite, et kõik, mida arvate teadvat, ei ole üldsegi nii, see vaid näib teile nii. Aga kui ma ütlen teile, et ka nööril ei ole ei algust, ega lõppu. Siis teie arvates see oleks ring, millel ei ole ei algust, ega lõppu. Inimene püüab lahendada igat kontseptsiooni, oma teadmiste järgi. Te keerate köie ringiks selliselt, et selle kontseptsioon saaks rahuldada teid.

Kas te tahaksite proovida mõelda teisiti?

Kuidas oleks sellega, et miski saab eksisteerida igavesti? Kas see oleks teie jaoks võimalik.?

Te isegi küsite seda ka Jumala kohta?

Jaa, teoloogid ütlevad teile, et Jumal on alati olnud. Vaatame seda loogiliselt.

Kui Jumal on alati olnud, siis kõik tema osad on samuti olnud, samad ja muutumatutena. Teie oma vaimsus on osa temast, seega, ka teie olete igavesed. Kui Looja on olnud igavesti, siis ei ole olnud mingit algust, siis ei ole olnud mingit loomise algust, mille eest ta peaks kandma vastutust. Sellest tulenevalt on kõik ilmaruumid olnud igavesti ja mõelge neile kordistuvalt. On olemas multiuniversumeid, on loovaid süsteeme, mis avalduvad uute ilmaruumidena ja seda järjepidevalt, pidevas jadas. Esimest ilmaruumi ei ole kunagi olnud. See kõik on Jumala osa – on olnud ja jääb olema. Tema mõõtmeis pidevalt kujunevad uued võimalused, mis avalduvad uute ilmaruumidena. Ka teie ilmaruum on üks Multiuniversumite loovustest.

Te võite nüüd küsida, et kas ilmaruumide loomine ise ei olnudki alguste algus?

Ja ma vastan, et see ei olnud algus, vaid loovuse jätkuvus. Üksnes teie mõistus püüab paigutada kõike teile tuttavasse kahe otsaga köie kontseptsiooni. Teie ilmaruumi loomist ei ole olnud, kõik on avaldunud üksnes olnu alustele.

Teie teadlaste arvates multiilmaruumid on loonud mingil põhjusel ka teie ilmaruumi. Kuid see on siiski puhas füüsika, mille mõistmiseni kord jõutakse ka teie juures. Teie teadlased juba praegu vaidlevad Suure Pugu teooria üle ja räägivad multiuniversumite potentsiaalidest. Teadlased, kes olid harjunud uskuma Suure Paugu teooriasse, tõid esile idee, mille kohaselt eimillestki võib ühe hetkega sündida kõik – suure pauguga kogu ilmaruumi mateeria. Mõned neist aga arvavad, et see oli kahe ilmaruumi kokkupõrge. Kuid pigem. seda võiks pidada energiate paisumiseks ja selle lahvatuseks, mis võis olla uue tegevuse avaldumiseks. Teie füüsika kõrval on palju teisigi füüsikaid, mis erinevad teie omast paljus. Iga füüsika seadus töötab oma suletud ulatuses, kuid järgib oma lähtekohta.

Krayon, sinu jutt käib kuidagi ringiratast.

See vaid näib teile nii, sest te ei ole veel suutelised nägema sirget ringina – see ei jõua veel teie teadvuseni. See on nagu teatud kestana-kattena, mõõtlikkust kätkeva kestana, mis määrab ilmaruumi olemuse ulatust, ehk loob ilmaruumi. Multiilmaruum koosneb paljudest ilmaruumidest, milliste kestad puutuvad omavahel kokku. Nende kokkupuutel sünnivad metafoorilised sädemed, millistest kujunevad uued ilmaruumide algused – algilmaruumide hulga jätkuks. Isegi lapse jaoks Suurel Paugul ei ole mingit tähtsust. Lapsele vastuseks inimkonna päritolu kohta teil on seni olnud  väide, et kõik sündis eimillestki.

Kuid laps, mõeldes veidi, küsib, et kas miski ei peaks algama millestki?

Ja füüsik, kes ei oska vastata lapse küsimusele, saadab ta minema.

Ehk siis, teie ilmaruumi alguses oli miskit erilist, mis ei olnud eimillestki loodud mateeria, vaid oli mateeria, mis avardus ja lahvatas mõõtlikkusteks, mida peate ilmaruumideks, mis jätkasid pidevalt avardumist. Selle tulemust näete oma taevalaotuses. Sellise avardumise tulemusel, miljardite aegade jooksul, on kujunenud palju galaktikaid. Samade protsesside tulemusel paljudel planeetidel on kujunenud elu, nagu ka teie omal.

Grandioosne, terve mõistuse tõde.

Kogu elu  kujuneb elementide protsessidest, millised on igapäevaselt teie ümber. Samade elementide perioodiline tabel on kõikjal üle galaktika. Samade elementide alusel on tekkinud elu ka teie planeedil. Kõik on ühtne, kõikide tähtede ja planeetidega. Samad elemendid ja samad keemilised reaktsioonid.

Kuidas sellisel juhul saab väita, et te olete ainsad, kas seetõttu, et keegi ei ole veel tulnud teid tervitama? Kas saab siis järeldada ja väita, et peale teid, ei ole olemas kedagi?

Sellise teooria mõtlesid välja teie planeedi targad teadlased. Vastavuses ilmaruumi järjepidevusele, galaktikad kujunesid omal viisil, areng planeetidel ja tähtedel algas igaühel omal ajal. Loomuliku füüsilise stsenaariumi kohaselt igaühel kujunes oma eluvorm ja nii toimus see kõikjal ning vaadates teie planeedil toimuvat asjade kulgu, muud loogilist arengut teil ei saakski olla.

Hilinenud planeet Maa.

Kus oli planeet Maa, kui galaktika teistel planeetidel kujunes elu?

Sellel ajal, planeet Maa oli veel oma algvormis, tal alles hakkas toimuma see, mis oli teistel juba toimunud. Kuna igal planeedil, elu kujunemiseks, olid oma tingimused, siis neil kõigil kujunemine toimus erinevatel kiirustel. Elu planeedil Maa sündis korduvalt.

Elu kujundavad mikroobid, mis käivitasid elu teistel planeetidel, ei leidnud sobivaid tingimusi, mis soodustaksid elu ahelate arengut planeedil Maa. Teistel planeetidel keemia võimaldas alustada elu arengut varem ja kiiremini. Seega, miljoneid aegu enne teid, seal oli juba elu olemas. Üksnes siis, kui teie planeedi elemendid liitusid, toimus süntees, mille tulemusel hakkas arenema ka teil elu. Elu areng käis teil nagu teistelgi, loomulikul viisil, kuni toimus vaimne sekkumine, nii nagu see oli toimunud paljudes ja paljudes ilmades. Kõikjal, kogu protsess, oli vaba valiku kohane, nagu teilgi – kas võtta omaks jumalik armastus või mitte.

Tõepoolest, neid, keda te peate ingliteks, ükskõik millisel kujul, kujundasid elu sädeme, andsid teile peamised tõed ja jumalikku suursugusust. Kõikjal kujunes Tema olemuse kohaselt ja Tema taoliselt, nii teisel, nagu ka teil. Tsivilisatsioonid kujunesid loova armastuse kohaselt. Ükski tsivilisatsioon teie planeedil ei olnud katsumusteks, pigem energiate arendamise võimaluseks, mille vahendusel toimus ka teie teadvuse arenemine.

Selles arengus peamiseks eesmärgiks oli, et kas need, kelles on jumalikkuse säde, saavad üksinduses jõuda Looja tasemele ja kas nad saavad mõista, et neis on olemas vaimsus. Kas nad suudavad tõusta armastuse kõrgeimate kõrgusteni ja kas nad suudavad avaneda paljumõõtmeliselt ja omal vabal valikul tõusta Kõrgema Teadvuseni ehk kas suudavad jõuda Jumalani enda sisesmuses?

Kõikidel planeetidel olevad mõistused murdsid selle üle päid. Mõned planeetidest, jõudes paljumõõtmelisuse mõistmiseni, jõudsid isegi ülestõusuni. Nemad suutsid muuta oma planeetide füüsikat oma teadvuse väega. Ühed planeedid arenesid kiiremini. ja teised aeglasemalt. Nende arengu ajal kujunes elu ka planeedil Maa.

Kui mõnede teadvuste arengus avanes Looja jumalik omadus, siis neis arenes vajadus anda seda edasi neile, kes olid selleks valmis. Sellega avanes võimalus uue tsükli alustamiseks, kus, olles ülestõusvate planeetide ulatuses õpetaja staatuses, jätkata omal vabal valikul vaimset arengut ning sellega olla toeks ilmaruumi vibratsioonide tõusule. Selline arengu jada kestis aegadest aega. Ka planeet Maa jõudis oma arengus õide puhkemise tasandile ja inimkond sellel hakkas arenema vaimsel teel.  See oli ka aeg, kus taolise arenguga olevused hakkasid kandma oma vaimsust üle inimkonnale, avades igas inimeses vaimsuse, mis andis inimkonnale uue arengu võimalused.

Sellest räägib ka teie lugu Aadamast ja Eevast, mis oma olemuselt oli lähedane inglite tulekule. Teie tsivilisatsioon algas lapsukestena, kellel oli oma, uus ja värske jumalik humaansus. Oma jumalikkuse alge saite pärandiks lähematelt tähtedelt ja hakkasite kogema sama, mida olid kogenud nemad. Olles noorim teadvus galaktikas, jätkasite arenguga, nagu tegid kõik naabrid. Olles hõivatud oma arenguga, te ei märganudki, et tegutsete naabrite valvsa pilgu all. Nemad jälgisid, kuidas te hakkate kasutama oma vaba valikut. Keegi ei saanud otseselt sekkuda teie vabasse valikusse, kuna teie arengu suund oli puhas. Juba teie enda vaba valik andis teile võimaluse kulgeda puhtalt. Üksnes teie enda inimlik teadvus oli võimeline otsustama, kuidas teie areng kulgeb. Naabrid jälgisid teid üksnes seetõttu, et nad jagasid teile jumalikku taju.

Kas teate, et teie DNA-s on osa nende DNA-st?

Paljud teadlased on jõudmas arusaamisele, et inimteadvus ei ole arenenud millestki madalamast bioloogilisest (ahvist inimeseks), ega ole tulnud eimillestki. Teie vaimne ahel oli alanud tähtedelt, mille lülina olete siin. Me tunnustame neid, kes jõudsid selle tõeni. Vaba valiku pall veereb ja seda ei saa miski peatada. Pall võib veereda kas aeglaselt või kiiremini. Uue Lemuuria pall veereb jätkuvalt ja see on  Ülestõusu pall. Ta veereb teie ajas ja teie ajaloos. Teie planeedist on saanud imepärane tander vaimsuse arenguks. Planeet läheb üle ühest mõõtmest paljudele mõõtmelisustele.

Käesolev aeg on teile täis raskusi ja seda näete ka oma laste kasvamisel. Teiegi oma arengus olite sellised. Käesoleval ajal paljud teadlased vangutavad oma päid, kuid ka nemad kord jõuavad selle mõistmiseni. Selle mõistmine ei ole üksnes vaimse taseme mõistmine, vaid on ka füüsilisel tasemel mõistmine, et suurim füüsik on Jumal.

Põhjus, miks Tähepere ei ole teile vastu tulnud.

Olen teile varem rääkinud, miks Tähepered ei ole teid seni veel külastanud.

Esiteks, et te ei usu nende olemasolusse ja te ei ole veel valmis nendega kohtuma. Paljud teie seast küll ootavad nendega kohtumist, kuid mitte nende teadvusega kohtumist. Paljud inimesed võtavad neid kui võõrplaneetide-vallutajaid. Selline on käesoleva aja teie teadvuses valitsev mõtteviis ning selline ta on olnud kogu teie ajaloo vältel.

Teiseks, kuna te olete jätkuvalt vanas energias, siis te olete ohtlikud teine teisele. Olete ju teadlikud, mis juhtuks, kui ükskõik millise suurusega kosmiline laev maanduks Valge Maja ette, te teate ju ise, mis siis juhtuks. Olete ohtlikud, ega ole veel valmis nende vastuvõtuks. Kui te ükskord hakkate kuulma kunagisi Täheemade hällilaule ja mõistma kõike teile räägitut, alles siis nad tulevad. Kui hakkate inimvaimsuse armastust võtma tõena, mis on loodud Looja olemuse järgi, siis nemad tulevad.

Nagu ülal, nii ka all, kuid antud hetkel olete veel all. Teil on käes aeg tõusmiseks ja sulandumiseks ülal olevaga. See juhtub nii, et te isegi ei märka seda. See tuleb, kas nüüd või sajandi pärast, kuid see tuleb. Erinevus tänavuse ja sajandi pärast tulev, on hämmastav.

Tulin teie juurde esimest korda aastal 1989, siis, kui pööripäeva protsessid olid täies hoos. Teie Väljades potentsiaalid selleks olid juba näha ja mis ei lasknud teil hävitada end, kuigi iidsed prohvetid rääkisid sellest ja see on ka teie pühakirjades kirjas. Kuid te ei hävitanud end ja see näitas, et te olete saanud suurejoonelisemateks ja küpsemateks.

Ehk tahaksite teada, kes on need Seemned tegelikkuses?

Teie kõik olete nendeks Seemneteks ja on aeg mõista oma tegelikke potentsiaale.

Mõista, kes te olete? Mõista, kuidas saite siia? Mõista, millega olete tegelenud seni ja mõista, mis tuleb veel ees.?

Need küsimused ootavad vastust ja nende vastustest saavad teie tulevased tõed, avatud tõed.

Veel kord Väljadest.

Mistahes Olemus saab olla avaruses üksnes mõttejõu väljendusena ja eriti inimmõte ilmneb kohe ja avaruse paljudes piirkondades korraga. Selgitan teile seda magneti näitel.

Tuleb aru saada ka järgnevast, et kui Olemus on kehas, siis see ei tähenda, et tema energia  hoiab tema füüsilist keha, vaid, et vaimsuse energia hoiab keha. Looja on selgitanud, et energia ei eksisteeri üksnes füüsilises kehas, vaid on ka kõikjal ümber keha olevas avaruses. Seega, vaimsus ei ole ainult füüsilises kehas, vaid  avaldub keha vahendusel. Ja veel tuleb meeles pidada, et koha määratlus ei ole miski muu, kui iseloomustus, mis annab kehale vormi. Vaimsus avaldub üksnes läbi tegevuse, kusjuures tegevus ei ole üksnes liikumine, vaid ka ühendumine, seondumine ja suhtumine.

Siin on kohased Jumala sõnad, et  ei ole kohta, kus lõppeb üks vaimsus ja kus algab teine. Seega,  kõik tegevused toimuvad Jumal-Vaimsuse ulatuses. Sellekohaselt saaks selgitada ka Väljade omadusi, nende Väljade omadusi, milliste võimaluste väli on kõigi sees ja kõigi ümber. Lähenedes selliselt väljade mõistmiseni, saaks lihtsustatult vaadelda ka väljade endi omadusi.

Gravitatsiooni väli on olemas kogu Ilmaruumis, seega, Ilmaruum on gravitatsiooni väljas.

Elektromagnetiline väli, mis läbistab valgust, kätkeb endas seda, mida ta mõjutab. Me asume elektromagnetilises väljas, mis võimaldab näha mateerialikke asju, milleks oleme ka ise. Tema mõjutab meid ja meie teda.

Seega, vaatleja, antud juhul inimene, mõjutab vaadeldavat objekti. See on selgitatav footoni näitel, mida võiks pidada tegevuse kvandiks ja mida on võimalik lokaliseerida tegevuses. Kuid footon iseenesest ei ole mateeria, kuna tema mass võrdub nulliga. Seega, vaimsused ei ole mateerialikud, on kehatud, kuid ümbritsevad ja täidavad keha, siis see avaldub keha liikumises ja tegevuses. Kõigis inimolevustes see avaldub keha liikumise ja mõistuse töö näol.

Ei saa väita, et Väli on vaimsuses, kuid saab väita, et Väljal on tegevuse ja väe rakenduse võimalus. Väljal on olemas teatud lokaliseerumise võime ja kui sellel on olemas elektron, siis tema ulatus on lõpmatu. Väljal ei ole rangeid piire, ta on nagu avaruslik geomeetria, milles puuduvad teile tuttavad geomeetrilised kujundid. Kõik siseneb ja väljub kõigesse  ja see ka kinnitab kogu ilmaruumi terviklikkust, et miski ei ole eraldunud millestki.

Ka magnetil puuduvad ulatuspiirid, tema vägi üksnes väheneb vastavuses kaugusele. Kosmilistes mõõtmetes on see vaadeldav kõikjal – Maa hoiab Kuud orbiidil, kuid samas mõjutab nii Päikest, kui ka planeete. Ta mõjutab tähti ja galaktikaid, kuid tema mõjujõud on ülimalt väike, mida tabada on peaaegu võimatu.

Võib julgelt väita, et kõik, mis on seotud Ühe Jõu väega (ühtne läte), on ühtne. Seega, kõik, mis on seotud ilmaruumi jumaliku vaimsuse väega, on ühtne ja tervik. Seega, ka Väli on ühtne ja tervik ja selles ei saa esile tuua mingit magnetvälja osa. Magnetit saab küll jagada väikesteks tükkideks, kuid samas, kõik tükid jäävad täisväärtuslikeks magnetiteks, täisväärtusliku magnetväljaga. Kui tükid viia kokku, siis neist saab magnet, millel on üks tervik väli.

Väljadel on omadus liita ja siduda üheks seda, millele nad avaldavad mõju. Ühtne kontekstuaalne Väli ongi kujutamas endast Ühist Võimaluste Välja, mis ilmaruumi mõõtmetes on lõpmatu. Seda kinnitavad gravitatsiooni väljad, milliste omadused on kõikjal ühed ja sama. See määrab ka Terviku kujundi.

Ehk, diferentseerimata energia võtab diferentseeritud seisundi, ehk võtab määratletud parameetreid. Morfogeensete väljade mõjul organism kujundab ühtset tervikut ehk, elavat terviklikku organismi, maist elusolendit.

Kaasaegne väljade teooria kinnitab, et vaimsus kujutab endast iga elava keha olemust korraldavat põhimõtet. Seega vaimsus, valides üht või teist kogemise jada, leiab selleks sobiva keha ja kujundab selle enda olemise kohaseks. Vaimsus, hõivates keha, moodustab selle ümber välja. Seega, vaimsus ei kuulu kehale, vaid keha kuulub vaimsusele.

Selline suund on vaimsuse teadvustatud suund, mis ei ole vanemate lapse soetamise otsus, see on nõusolek vaimsusele, lapse sünniks nende peres. Sellesse samuti kuuluvad vastavad tingimused peres, sugupuu kohta, riigi kohta, kuid seda üksnes sellele vaimsusele kogemiseks selles kehas.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

1 kommentaar

  • Anne ütleb:

    Aitäh ,see selgitab nii mõndagi ,mida olen soovinud taibata.

    Suured tänud ,lugupidamisega Anne

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga