NÄGEMUS ELULE JA ELU VISUALISEERING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest...

On õnnistatud inimolevused, kes näevad tõde, kuid mitte seda tõde, mida pakutakse tõe pähe, kellel on küps mõistmine ja kes on suutelised ütlema, et läbime õppetundi, ega ole läbikukkunud, vaid oleme just seal, kus peame olema. Ehk nüüd näete ja teadvustate, mille vastu oleksite pidanud olema ammu, mida pidasite väärtuslikuks, kuigi seda need polnud, mida pidasite tervikuks, kuid milleks see ei olnud.

Kallid, ma  tean, mis toimub teiega käesoleval ajal. Vaimsus ei ole peidetud pimedusse, ega ole kusagil kõrgustes, pilvedes, vaid vaimsus on teie oma südameis, teie oma kehades ja on teie osa. Ma tuletan teile meelde, et valgus võidab, kuigi nii võib olla teile veel ei näi. Valgus on virgumas ja pimeduse varjust välja tulemas ja hirmud tõusevad esile  paljudest kihtidest.

Seekord sellel teemal teeme neli kanaldust ja nende ühtseks pealkirjaks on – Nägemus elule.

Esmalt tooksin metafoorse pildi, et inimkond ja sina, te  kõik olete nagu üks, olete isiksused ja  istute ühise laua ümber. Nagu ollakse koos oma perega. Ehk see oled sina ja sinu kultuur. Ühine laud sümboliseerib elu. Samas kõik, millesse usute, on samuti elu. Ühine laud sümboliseerib otsuseid, milliseid teete ühiselt. Seda lauda hakkasite mõistma juba lapseeas. Teie vanemad rääkisid, et kui teed seda ja teed teist, siis oled kaitstud. Elus võib juhtuda mida iganes ja mistahes ajal. Ega keegi ei taha teist sattuda valesse kohta ja valel ajal. Mõned nimetavad seda juhuseks, teised võtavad seda nagu saatust.

Ühine laud aitab liikuda kindlas ringis, mille kohaselt olete alati ohutus kohas, kus teiega ei saa midagi juhtuda, sest olete alati teadlikud kõigest. Ja see kujundab teis seda, mida  tunnetate enda suhtes, elu suhtes, kõige suhtes, mida teete ja mis kujundab seda, mida saate tunnetada ja need kõik kokku moodustavad teie  elureeglid.

Kuid peamiselt, teis püsis hirm, et äkki siiski võib midagi juhtuda, ehk vale koht, või vale aeg, et peab kogu aeg olema ettevaatlik, et mistahes hetkel on võimalik jääda auto alla jne. Selline hirm esineb teil kõiges, millega tegelete. Te vaid ei märka seda, kuna teid on nii õpetatud ja see nii töötab. Olete veendunud ja teadlikud, et elu on täis juhuseid, täis mistahes saatuseid. Te ju näete, et mõned on õnneseened, mõned mitte.

Seega, tihti ütlete, et  „ma ei kavatse seda teha, ma ei taha seda teha, et minuga midagi juhtuks“. Sellega nõustute oma vanematega, kes on teid hoiatanud, et tõepoolest, iga hetk, näiteks, võib jääda auto alla ning enamus teist järgib neid elureegleid. Seega, selline elunägemus on neil, kes elavad ettevaatlikkuse egiidi all, kes elavad hirmu all, et võib  midagi juhtuda. Häires olek, hirm, ootus – selline oli teie senine eluviis.

Teie ühiskond on jõudnud pandeemiasse ja see mõjutab miljonite inimeste eluviise. Ma ütlen teile, et te olite teadlikud sellest, muretsesite millegi pärast, mis võib peatselt käivituda. Muretsesite sügavalt, et tuleb midagi sellist, mille tagajärjel te ei saa väljuda oma kodust, kogu oma ülejäänud elu. On see nali?

Kuid see on teil käes. Ehk on neidki, kes jäävad kandma maski elu lõpuni, ükskõik kuhu ka nad ei läheks. Kõik üksnes seetõttu, et olete paigutanud end hirmu täis eluviisi ja see praegu teil toimubki.  Meedia ei ole teile abiks, pigem ummistab teie ajusid, edastades üksnes hirmutavaid uudiseid. Mida rohkem vaatate uudiseid, mida enam võtate seda hirmu endasse,  seda enam mõjutate oma elu negatiivselt. Meedia ütleb teile pidevalt, et ole ettevaatlik, peatsel kõik kordub taas, vaata ringi mis on toimumas.

Oleks hea, kui te pööraksite uue lehekülje, kasvõi hetkeks ja räägiksite millestki muust.

Möödunud aastatel toimus teil midagi teaduslikku, mis oli täiesti vapustav avastus ja enamus inimesi, saades sellest teada, ei suutnud mõista, millest on juttu selles avastuses. Selleks avastuseks oli „Mainstream, mis oli maineka Princetoni ülikooli globaalse teadvuse projekt. Ehk viitsite otsida üles neti avarustes oleva ettekande ja uurida seda. Te ei leia sealt selgitust, mida see  näitab, kuid võite saada selgitust, mida see võis tähendada.

Selles projekist jõuti avastuseni ja ka näidati, et „teadvus  muudab saatust“.

Kas mõistate. Vaadake vaid, Princetoni ülikooli, globaalne teadvuseprojekt, juhuslike arvude genereerimisele põhinev teaduslikult toimuv tõendusmaterjal. Metafooriliselt kõik sünkroniseerus hetkele 9:11. Kõik, mis toimus hetkel 9:11, oli massi teadvuse liitumine mõistmisega. See muutis kogu planeedi saatust hetkega. Sündis koherentsus, kus  kõik graafikud läksid hulluks. Ja te veel küsite, et kuidas see oli võimalik?

Lubage viidata teistsugusele vaatenurgale, nende elu nägemusele, kes tõemeeli mõistsid, mida see tegelikult tähendas. Nemad ütlesid, et see, mida me  mõtleme, võib muuta kaootilisust. Milline kontseptsioon!

Jah, see on kontseptsioon, nii metafüüsiline, kui ka esoteeriline. Ja seda on õpetatud teile sajandite jooksul, kõikvõimalikel viisidel. Te ju usute palve jõusse, et inimesed palvetavad ja sündmused toimuvad. Te olete sellega nõus, kuid samas väidate, et selle põhjuseks on kõrgemad jõud, et  kõik on üksnes nende korraldada ja et teie ei suuda selleks midagi teha. Ja nüüd äkki Princetoni ülikooli teadlaste avastus väidab, et „see üksnes näib teile, et te ei ole seda teinud.“

Teine tase nägemus elule, või see on üksnes neile, kes on hakanud mõistma. Me positsioneerime ootused selliselt, et muudame auto oleku kaootilisust. Kas tabate?

See on teadus. Teadus muutub füüsika mänguriks ja muudab seda, mida te ei ole pidanud muudetavaks. Kas see on Saatus… Kaootilisus…või Vedamine…

31 aastat tagasi edastasin teile oma esimesed sõnumid. Siis rääkisin, teile et te olete võimelised muutma oma Ilma, oma reaalsust ja seda üksnes oma mõtte jõul.

Laua taga istujate mõtteviis ja nägemus elule on nüüd muutumas. Nüüd on aeg näha, kuidas kõik tegelikult töötab. Seda võib nimetada külgetõmbe seaduseks, või ükskõik millise muu nimega, kuid see töötab ja see on tõde, et tõmbate ligi seda, mida endale visualiseerite. Tõmbate ligi seda, mis on teie nägemus sellest, millised olete ja mis on teie ümber. Kallid, selline nägemus on avanemas miljonitele inimestele ja  see ongi teie  uus eluviis. Kuid see ei ole see, mida teie arvate, et „Krayon, ma võin siis sõita kuhu tahan ja saada rikkaks?

Kuid ma ei räägi  üldsegi sellest, see ei ole see, mida teie arvate. Me räägime kauniduse koherentsusest, kus asjad asuvad ise oma kohale, me räägime sünkroonsusest, mille tulemusel su nägu on täis rõõmu. Seda ei saa planeerida. Sa üksnes vaata, see on sündinud, see teostub ja toimub ja selles ei ole juhuslikkust. Ükskord sa taipad, et seda kõike oled ise visualiseerinud ja et selline on sinu võime. See on võimas atribuut, mida oled ise täiustanud, igaüks teist neil aegadel.

Selline on teine tase ja ta on veel enamatki. Nägemus elule ulatub hulga kaugemale, kui siin sai räägitud ja seda kõike võite näha paljudes sfäärides.

Olla inimene on kaunis, just sellel ajal ja sellel elu ajal. Ärgake sellest, mis seni teie arvates oli ohtlik ja juhuslik. Saatust ei ole olemas. Teadvustage, et olete häälestatud sellega, mis on tulemas. Mõelge enne, kui lähete ja raputate pead ja ütlete, et see kõik oli vaid suur jamps. Miks mitte püüda mõelda selle võimalikkusele. Miks mitte olla üks neist, kes püüab muuta oma eluviisi ja teha kõike seda, et teostuks kõik, mida  visualiseerite.

Elu visualiseerimine on uus termin, mis on hõljunud teie ümber juba pikemat aega. Uue teadvuse päike on tõusmas ja teie olete uute kogemiste lävel. Ja mina, Krayon, räägin teile seda, mida on tarvis teil kuulda neil aegadel.

Tervis

Oleme varemgi rääkinud, et teie vaimsus ei ole kusagil peidus, ega ole ka pimeduses. Teie elu Loomisläte on teadlik, mida olete läbi tegemas ja mis teiega toimub. Selles me oleme kõik energia partnerid ja ka selles, milles lubate ka meil osa võtta.

Teie seas on paljud langenud nagu põlvili, kurtes, et ei jaksa enam, ega tea, mida edasi teha. Need inimesed on tasakaalust väljas ja neil oleks vaja pöörduda oma vaimsuse poole, et vaimsus võtaks neil käest kinni, et vaim, läbi sünkroonsuse, läbi teadvuse avanemise ja intuitsiooni vahendusel aitaks neil näha, mis tuleb järgmisena ja kuidas selleks valmis olla. See nägemus või teadmine ei tule kohe, ega lange taevast, see areneb aja jooksul, vastavalt sellele, kuidas liigute vanalt paradigmalt uuele. Muutused, mida ootate valitsustelt ja milliseid nõuate endilt ning muutused, milliseid kavatsete läbi teha endaga, need olenevad teievahelistest suhetest nendega, kes on teie ümber ja kes ulatavad teile omad käed, sest nad ootavad, millal võtate nende kätest kinni, et nad saaksid aidata teil läbida kõik muutused. Ka meie oleme teie ümber ja me austame teie vaba valikut ning keegi ei sekku teie otsustesse. Teie inimolevuse teadvus on kaunis ning ta saab teha muutusi kõiges, mida on teile kunagi räägitud, kõiges, mida te oma arvates teate, et muutuda millekski elegantsemaks, millekski enamaks. See ei vähenda seda, mida olete õppinud, pigem teeb selle väärtusetuks.

Eelmises sõnumis rääkisime aluspanevast lauast, mille ümber te istute ja mis oli elu metafoor. Selle laua ümber on teie kultuur, teie esivanemad ja selle laua ümber on räägitud tööst, suhetest ja palju muust ning selle laua vahendusel saate ülevaate kogu oma elust.

Elu esmaseks aluseks on olnud ellujäämine, kuid sellel ei ole midagi ühist teie loomisvõimetega. Need, kes on teelt kõrvale kaldunud, on alati hirmul, peavad end ohvriks ja on veendunud, et selline on nende saatuse poolt määratud elu. On palju räägitud, et teadvuse tasemel olete võimelised omavahel liituma, ning füüsika koherentsuse kohaselt, kõrvaldama juhused oma elust. Ehk teadvuse, alateadvuse, ootuse ja visualiseerimisega saaksite kujundada endale homset elu. Heasoovlikkus ja sünkroonsus hakkavad looma teie ellu, teie poolt visualiseeritud asju. See toimuks nii nagu te istuksite restoranis ja muudkui tellite endale meelepärast. Kallid, saage aru, et mida ootate, seda ka saate.

Kui küsite, et kas teie mõtted saavad muuta teie reaalsust selliseks, millist teil varem kunagi pole olnud, siis vastuseks on, et jah, te olete selleks võimelised, kuna olete koherentsuses planeedi füüsikaga, Väljaga, millesse on kätketud lugematu hulk  loomise potentsiaale. Kui hakkate nägema ette ja vastavalt sellele looma, siis mõjutate oma Välja, mis kajastub teie endi saatuses ehk teie mõistes juhuses.

Edasi arutaks visualiseeringut, mis aitaks mõista, kui kaua on võimalik teil elada. Teie arvates seda ei saa keegi teada, seepärast et eluga võib juhtuda mida iganes. Kuid kui vaadelda teadvust, kui olete terve, siis ka teie immuunsüsteem on tugevam ja te elate kauem.

Kas võib elada kauem, üksnes visualiseerides? Jah, see on võimalik, kas see on teile uudis?

Kõrgem teadvustus, võib tõsta teid tasemele, kus saate teadvustada, et olete võimelised rääkima oma rakustruktuuriga. Kas olete sellele kunagi mõelnud?

Te olete sellisel tasemel, nii oma kehas, selle rakkudes, veres ja kõiges selles, kes te olete. Teil on kalduvus vaadata oma keha ja oma aju kui eraldi olevaid, ning rääkida endast, nagu kellestki teisest ning loodate, et need kõik töötavad teie heaks. Te ju räägite, et teil valutab  sõrm, aga mitte teie ise.

Milline on teie eluviis ja millisena näete oma tervist?

Te olete pidevalt hirmul ja loodate, et ei jää haigeks. Kuidas saaksin teile kinnitada, et kõik eelpool räägitu on tõsi ja et teie teadvus saab mõjutada teie tervise seisu.

Selgituseks vaatame hüpohondrikut, kes kardab puudutada isegi ukselinki, sest ta kardab nakatuda ja kardab haigeks jääda. Ka tema tellib menüü kohaselt ehk hirmu reaalsuste menüü kohaselt. Ja ei leidu kedagi, kes aitaks tal valida hirmudeta menüüd. Kas mõistate, millist rolli tegelikult mängib hirm?

Ma ütlen teile, täie kindlusega, et terveneda on võimalik, visualiseerides tervenemist. Ma olen sellest teile rääkinud juba ka varemgi. Kui kuulete seda esmakordselt, siis mõelge selle üle. Sadu aastaid on selliselt inimesed tervenenud, kuid seni seda ei ole veel mõistetud.

Kuidas mõistate homöopaatia tööd?

Homöopaatias ei kasutata keemiat. Teaduse kohaselt homöopaatilised tõmmised ja segud on ülimalt väikesed, et mõjutada keha keemiat. Homöopaatial erinevate haiguste jaoks on erinevad pillid. Mis siin siis toimub?

Need tillukesed pillid keele all on juhendid teadvusele ja see on sümbolkeel teadvusele. Eurooplased on seda võimalust kasutanud sadu aastaid, kuid ameeriklased on alles avastamas seda. Miks seda ei ole uuritud?

Sest teie meditsiinilised asutused ei ole tahtnud tunnustada selle mõjujõudu.

Miks mitte mõtestada ümber seda, mis on teinud oma tööd juba sajandeid?

Inimesed on hakanud käesoleval ajal selle üle mõtlema ja samuti nad on hakanud tarbima tervislikku toitu. Ärkamas on terve mõistus ja Homöopaatia töötab. Seega, ma rõhutan, et selle tõenäosus töötab mõlemas suunas ning mõjutab teie tervist. Need pillid, on juhendid, mis manustatuna kehasse, on suunatud teadvusele. See ei ole keemiline reaktsioon, vaid teadvuse juhendite kohane toiming kehas.

Mõelge sellele, sest see aitab teil ümber mõtestada elu. On aeg vabaneda neist hirmudest.

Kuid koroona tempel, mis viimastel kuudel on jätnud jäljendi teie teadvusse, ei kustu veel mitme aasta jooksulgi. Paljud jäävad kandma maske üksnes maskide kandmise pärast. Miks siis?

Üksnes seetõttu, et tõemeeli kardetakse nakatuda ning see hirmutab neid. Kuigi nad ei nakatu ei täna, ega homme, kuid võib kindel olla, et kuna nad kardavad, siis võivad nakatuda siiski. Neil on see tellitud, hirmu menüü kohaselt. See kõik on teile uudne. On aeg hakata nägema puhtaid visualiseeringuid, neid tuleb ridamisi ja sellega tõuseb ka teie eluiga.

Kuid samas võite näha inimesi, kes surevad nooremas eas. Üks osa jääb kartma isegi oma varju, sest neid oli nii õpetatud. Teine osa hakkab mõtlema kõrgema teadvuse kohaselt, hakkab realiseerima asju, mida on ise visualiseerinud ja mille tulemusel paraneb nende tervis ja immuunsussüsteem. See ei tulene kusagilt väljastpoolt, vaid see on koherentsus Loomislättega. See on evolutsioneeruva inimese kaunidus. Olete evolutsioneerumas senisest Ilmast välja, hakkate mõtlema väljaspool karpi, milles olete end pidanud saatuse ohvriks. See on karbist välja astumise metafoor, piiride kaotamise metafoor, kus saate vabalt emmata teine teist. See on liblika kookonist väljumise metafoor. Kas mõistate?

Selleks te olete siin. Selleks olen mina siin. Mõelge selle üle, kallid inimolevused. See kõik kuulub teile, see on teie pärand, vanad vaimsused.

VÄLI

Raske on teha täielikku ülevaadet kogu toimuvast, kuid katsume täna arutada, kuidas saaks muuta seda, mida inimene usub ja mida, tema arvates, muuta ei ole võimalik. Paljud inimesed püüavad olla olukorraga rahul ja selline olek on kestnud paljude sajandite jooksul. Oleme rääkinud, et uus tasand võimaldab inimestel mõista, et see, millele pööratakse teadlikult tähelepanu, mida planeeriti ja oodatakse, võib ka täide minna. Need inimesed. kes on hirmul, et jäävad haigeks, nad ka jäävad, sest tõmmatakse ligi seda, mida kardetakse. Kes kardavad oma elus ühte või teist, siis siis nendega see ka juhtub.

Kallid, see tuleneb teie mõtte jõust ja teadvuse tasemest. Mis punktis te praegu olete?

Sellele vastamiseks on vaja elu visualiseeringut.

Eelmises sõnumis arutasime inimteadvuse väe jõudu oma tervise üle, ja vananemise üle. Niivõrd  suur on inimese vägi ning te ise olete võimelised looma oma reaalsust. Mida me ka ei räägiks teile, kuid ikka leidub neid, kes jäävad kindlaks, et midagi muutuda ei ole võimalik ja et inimloomust ei saa muutu. Ma ütleksin selle peale, et teil on olemas kontroll kõikide asjade üle, mitte üksnes interneti vaid kogu sotsiaalse meedia üle. Teie noored inimesed jõudsid millegi suure ja uue avastamiseni. Jõudsid millegini, mis varem ei olnud võimalik ja see oli isegi loogika vastane. Nad lõid mõõtmatu liitumise võimaluse – üks liitub kellegiga, kes on liitunud kellegiga, kes on liitunud omakorda kellegiga jne., selline liitumine kasvab logaritmiliselt. Seda saab vaadata logaritmilise kõverana.

Kui paljudega saaksid rääkida üheaegselt?

Tänu sotsvõrgule, saate suhelda väga paljudega korraga, jagada omavahel uudiseid ja saades nii sõpradeks tuhandetega. Nii saavad kõikidele teada teie huvid ja tegevused ja ka teie ise saate teada teiste huvidest ja kalduvustest. See kõik on väljaspool mistahes paradigmat. Kui tervitate,  siis kohe saate tuhandeid vastutervitusi. See on noorte inimeste poolt loodud uus reaalsus. Selles reaalsuses kujunevad uued sõbrad, kelle kätt te küll ei saa suruda, ega neid kallistada, kuid suheldes nendega, on võimalik saada mida iganes, mida muidu ei oleks see kuidagi võimalik. Sellest on kujunenud teie uus elulaad, mis aitab areneda uuel tasemel ja uues suunas.

Naaseme kanalduse teema juurde tagasi, selle juurde, mida oleme nimetanud Väljaks. Väli on tajutav, on füüsiliselt reaalne, kuid näha ei ole võimalik. See on miski, millega teie teadvus ei ole võimeline veel liituma. Väljas on kõik olemas ja Väljas on ka potentsiaalid. Kuid potentsiaalid ei ole tulevik. Potentsiaalid on see, millest inimesed on mõelnud ja millest võivad kujuneda sündmused. Teadke, et iga mõtte, iga teadvuse, iga projekti arengu alge on olemas Väljas ja seda nii positiivsetena, kui negatiivsetena. Inimene on Väljaga koherentne.

Ehk mõistate, et viimaste aastate jooksul, teatud hulk inimesi, oma mõttetegevusega on mõjutanud paljude inimeste hulkasid. Nendest on saanud asjatundjad, kes kaasavad teisi ja sellega nad mõjutavad Välja, milline on  nagu uueks sotsiaalseks meediaks. Iga idee ja mõte lisandub Välja. See ei saa küll muuta tulevikku, kuid loob sünkroonsust Väljaga. Kas oled seda läbi tegemas ise, või mitte, kuid, olles Väljaga ühtne, saad kujundada teatuid sündmusi, millised ehk aitavad saada isegi ummikust välja. See on osa Välja tööst.

Seega, uude meediasse sukeldud mitte teadmatusest, vaid teadlikult, et kogeda. Kui olete küps suhtlema uue meediaga, siis ta  toob teile asju, nii eluks, suheteks, kui ka tööks. Võib olla toob isegi seda, mis teid rohkem huvitab ning sellega saate muuta oma tegevuse valdkonda. Kus need on, kes nemad on ja kuidas te neid leiate?

Kujutlege nüüd sotsiaalset meediat, milleks on kõigi ja igaühe mõtted. See võib olla ühtne teatud karmaliste ringkondadele. Neis on võimalik märgata edumeelsemaid, kes on alati liikumas tulemuslikkusema poole, mida teised ei ole võimelised märkama. Nii on võimalus saada kokku oma huvide kohaselt, mida ei oleks saanud juhtuda muudes olukordades. Kui olete liidus kõigega, siis olete võimelised visualiseerima kogu ümberolevat elu ja olla ühtne tervikuga.Juba algne mõtisklus Jumalast, tähendas olemist tervikuga ühtne ja see on olemas Väljas juba iseenesest. Olla ühtne, tähendab sünkroonsust, mida te ei osanud isegi ette kujutada. Ehk nüüd mõistate, et olles Väljas, olete sünkroonsuses. See on kõrgema elu visualiseering, mida tavainimesed saavad vaid ette kujutleda. Kuid see on füüsika ja see on avanemas ning paljud seda juba ka kasutavad.

Kuidas on sinuga? Kas oled võimeline visualiseerima elu tervislikkust?

Kui oled liidus Väljaga, siis juba nurga tagant saad leida vajalikke asju. Kas ei oleks mõtekam lõõgastuda. Kas ei oleks mõtekam teadvustada, et kui oled heasoovlik ja tänulik kõige vastu, siis kõik on kättesaadav. Ehk tasuks pöörata tähelepanu asjadele, milliseid varem välistasid. Seda räägin ka neile, kes loevad või kuulavad seda hiljem.

Kuidas  kujutlete end praegu? Mille üle tunnete muret?

Kui kõik on Väljas, ja kui olete liitunud Väljaga, siis näete kogu Ilma. Seda võite teadvustada igal hommikul ärgates ja näha oma elu eesolevaid võimalusi. Paljud inimesed on liikumas selle poole, paljud. Visualiseering on atribuut, mida saate võtta kasutusse ja läbi selle saate lahendada enamus asju. Mitte üksnes enda jaoks, vaid ka ümberolevate jaoks. Kui hakkate kasutama visualiseeringut, siis näete, kuidas  see töötab. Vaadake noorte suhtlust nende meedias ja avage omad silmad ja vaadake, mida on võimalik saada Väljas.

Looja

See on meil viimane sõnum elu visualiseeringu kohta.

Kas olete kunagi mõelnud., millisena näeb Jumal teid.? Mida ütleb teile, teie oma sisemine intuitsioon, et millisena võib teie Vaimsus, või Jumal näha teid?

Tahaksin teile anda nägemuse, millist te ei oska ehk isegi oodata ega ette kujutada. Tahaksin  anda nägemust, milles vaimne õpetus on tagurpidi. See on nägemus, mida näen mina nende kohta, kes istuvad siin, minu ees või, kes istuvad kodus ja loevad neid sõnumeid.

Selle sõnumi edastan teie tööde seisakute tõttu ehk viiruse ajal, kuid seda sõnumit loetakse veel tulevikuski pikka aega. See on vaade eesriide tagustest, teie, kui inimolevuse kohta, mis ei ühti teie vaatega. Vaadates teie poole, me ei näe inimolevust, me näeme hulga enamat, sest meile on näha teie vaimsuse olemus. Selles on näha kõik, millest olete kunagi läbi käinud ja teie olemus on näha meile sellisel tasemel, millisest te ise ei ole teadlikud.

Teie füüsiline keha, millisena tunnete teda, on vaid selleks lühikeseks ajaks, kui kehastusite järjekordselt planeedile Maa. Aga teie vaimsus on näha meile täies mahus, ta on näha, millistes kohtades ja millega olete tegelenud ja tegelemas. Oma lugematud elusid olete elanud mitte üksnes Maal, vaid ka paljudel teistel planeetidel, millistest te ei ole teadlikud, ega saa kunagi teada. See on teile kättesaamatu ja jääb kättesaamatuks seni, kuni te ei naase Koju. Teie vaimsus on hulga enamat, kui arvata oskate, see on nagu võlukunst. See on tarkuste kättesaamatu rikkus, kogemuste näol. Peaksin siiski ütlema, et mõned teist on suutelised seda teadvustama.

Teie elu planeedil Maa, on vaid test elatule ja kogetule. Te läbite testi,  kõik nüüd teie elus toimuv on üksnes testi läbimiseks. Võib juhtuda, et testi ajal nii mõnelegi meenub mõndagi. Ehk mõnigi tajub läbi selle oodatavat, midagi positiivset, midagi valguse taolist. See tunne tuleb sellest, et te olete läbinud korduvaid teste, kuid seda kusagil teistel planeetidel.

Vanad Vaimsused, te olete olnud kõikjal ning teie kogemise kohtade hulk on hingemattvalt suur. Tahaksin, et ka teil kõigil oleks selline nägemise haare. Sellest ei ole keegi teile varem rääkinud, ei lapse eas, ega täiskasvanuna.

Kuid Jumal, nähes teid, näeb teie suursugusust ja teab, et selles on jumalik osake. Selline on teie vaimsus ja see on Terviku osa, Ilmaruumi osa. Selline olete teie.

Elu visualiseering algab teist endast, kes te istute siin, või kodus, laua taga. Laud on nagu elu metafoor. Mis mõõtu on laud, mis on laual, kes on laua ümber ja mis hakkab selle ümber toimuma.

Kas te kardate haigestumist? Kui kardate viirust, siis jääge endaga.Oleme teile rääkinud, milleks on teadvus. Oleme rääkinud, et äärmusi, mida on teile õpetatud, on nii positiivsed, kui ka negatiivsed. Samas te ei suutnud mõista, et teadvus on osa füüsikast ja on liidus Väljaga, seega, teadvus muutub selliseks, kuidas te mõtlete. Ja nii ka on, kõik ülejäänu ei tähenda midagi.

Kas tahate teada, miks on Krayon siin?

Ta on selleks, et teile rääkida, kes te tegelikult olete ja et te teaksite, kuidas Jumal teid näeb.  See, milline on teie tänane nägemus elule, sellisena te näete ka Jumalat. Kui teile ei meeldi sõna Jumal, siis ei ole vaja seda kasutada ning sellest ei olene midagi. Ei ole vaja jääda kinni nimedesse.

Aga kuidas te näete Loomislätet oma elus?

Ilmaruumi Armastust, millest oled tulenenud, võite nimetada kas Esmalätteks, Loomislätteks, Mõistusega Armastuseks, kuid igal juhul, te ei ole siin juhuslikult, mitte ükski teist. Kõik see, ühtses koosluses, on kujundanud teie Elu Olemuse. Ja kõige olulisem selles on see, et teil tuleb sellest kõigest ka läbi käia. Just see on ka kõige raskem. Et teadvustada seda kõike, on tarvis loobuda kõigest õpitust, kõigest, mida on teile räägitud.

Kõik uus, milleks peate valmis olema, on suursugune ja mõõtmatu. Te olete ära teeninud olla suursugune, olete ära teeninud näha ennast tervena ja pakatavana noorusest ja olete ära teeninud olla siin ja praegu. Vaadates oma elu, näete ühtsust Loojaga, suurejoonelist, imelist ja heasoovlikku jumalikkust.

Kas olete suutelised suhtlema oma vaimsusega, suruma tema kätt?

Vaimsus saadab teid kõikjal, saate igal sammul näha oma jumalikku palet, oma elu. Jumala pale on jumalik armastus ja mõistmine. Selline on tõeline inimene – tõeline. Kuid see, mida teist teile räägitakse, need on üksnes võltssõnad. Vanas energias muud ei teatudki ja  räägiti parimat, mida oli teada ja selline teadmine tulenes inimajaloost. Teile anti sellist armastust, milline see sellel ajajärgul oli ja sama tegid ka teie vanemad. Suuremaks saades, õppisite edasi, omandasite kõrgemaid teadmisi, kuni tunnetasite, et olete võimelised omandama midagi enamat. Olete osa sellest, mis on Loojaks ja teie elu on osa Looja loomingust. Olete Terviku osa, olete kõige ühtsus ja olete ise kõige Looja. Kõik seni õpitu muutub nagu laste muinasjuttudeks, sest teie senised mõistmise paradigmad  nihkuvad. Vanas energias oli teil mõistmine, et ei peaks  muretsema homse eest, selleks pidi külluslik rikkus olema pangas.

Uues energias külluseks on  jätkuvus tänasel päeval. Kas tabate, jätkuvus tänaseks päevaks. Seega, kui jõuate homsesse päeva, siis sama kandub küllusena homsesse päeva. Seega, küllus vaid üheks päevaks. Üks päev korraga ongi külluslik elu. Üksnes nii saab vaimsus võtta teie käest kinni ja juhtida teid mööda oma elu. Kui teadvus jõuab küllaldaselt kõrgele tasemele ja DNA aktiveerub küllaldaselt, siis saate astuda uuele teele.

Teie elu kätkeb seda, mis on olemas Loomislättes. Võib olla kahtlete veel selles ja võib olla te ei mõista seda veel lõpuni. Kuid, kui te soovite seda mõista, siis ka mõistate ning see muudab teie perspektiivi täielikult. See ei tule minu poolt edastatud sõnumite pärast, vaid teie oma Akasha ärkab. Teie oletegi see, kes te tegelikkuses olete  ja see tõde ärkab. Teie olete enamat, kui Jumal, kuigi on räägitud teile midagi muud. Teis on suursugusus ja te olete mõõtmatud. Olge järjekindel, sest teid ootab Valgus, tõepoolest ootab.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga