KAHETEISTKÜMNE RING – MÕISTMINE JA KÕRGTEHNOLOOGIJA

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

 Mõistmine. 

Kaheteistkümne Ring on kõikide asjade struktuur ja kaunidus. Kaksteist on filosoofia, mis kuulutab, et kõik paljumõõtmelised asjad on struktureeritud sellele arvule. Kogu füüsika, koos Jumalaga, nähtava või nähtamatute asjadega, on kaheteistkümne struktuuris. Olla Kaheteistkümne Ringis tähendab olla osa struktuurist ja siit tuleneb ka süsteemi nimi. Mõnedele see võib tunduda liiga esoteeriline, liiga intellektuaalne ja seetõttu on neile see raskesti mõistetav. Struktuuris olla ei tähenda juhenduste saamist, vaid piisab olla ja hoomata selle armastuse väge.

Kõik tegevuste selgitused on metafoorilised ja neid ei ole vaja analüüsida ning nende mõistmiseks ei ole vaja lähtuda oma intellektist. Paljumõõtmelist informatsiooni ei ole võimalik mõista kolmemõõtmelise mõistusega, sest see ei ole lihtne kolmemõõtmelise mõistmise jaoks.

Tervendavad seansid kannavad teid olekusse, kus kaob vajadus mõista ja kasutada oma loogikat. Miski ei käivitu teie kavatsuse kohaselt, vaid käivitub väljaspool teie loogikat. Jumal on teie loogikast kõrgemal, kuid paljudele see on mõistetamatu. On asju, millistest te ei ole teadlikud, ega ole neid ka kunagi näinud. Te ei tea, mida te ei tea.

Edasi küsiksin teilt, et kas te usute, et Looja armastab teid sellisena, millisena olete, isegi  midagi teilt palumata?

Kaheteistkümne Ringis olemine on rännak üle silla, olenemata sellest, kas hetkel kuulate või  visualiseerite kuuldut. Sellel ei ole mingit vahet, kuna selle kontseptsioon ütleb, et „ teie vaimsus on igavene.“ Iga inimese vaimsus on osa piiritust Loomislättest.

Planeedi paljud usulised süsteemid tunnustavad seda. Seda rääkisid ka Meistrid, kes käisid kunagi planeedil, et te olete osa tervikust. Suurem osa neist kinnitasid, et olete loodud tema pale järgi. Jumala pale on armastus ja mõistmine – te olete kogu oleva osa  ja selline on ka teie olemuse määratlus.

Kuid teie lineaarsus püüab väita, et teil on vaid üks elu, et teie surmaga lõppeb kõik. Teie mõistusesse ei jõua, et see ei ole nii. Teie bioloogiline keha, milles elutsete, pidevalt vahetub uue vastu. Paljud teist on imestunud, kui alateadlikult tajuvad, et mingis kohas oleks justkui varem olnud. Ja nii see on. Te kõik olete elanud lugematuid elusid, kuid vaimsus on teil olnud üks ja sama. Teie vaimsus on igavene mõlemas suunas, nii minevikus, kui ka tulevikus.

Kas olete suutelised saavutama rahu, püüdmata mõista seda, mis see on?

Paljud tajuvad alateadlikult, et kusagil on olemas rahu ja õndsus. Seetõttu tahavad teada oma igavesest vaimsusest rohkem ja tema igavesest Valgusest. Mõningad teevad kõikvõimalikke praktikaid, taas ja taas, et saavutada rahumeelsust ja pääseda mõistmise piiridest kaugemale. Te olete võimelised seda saavutama. Sild iseenesest on teekond võimaliku ja võimatu vahel. Jõudes paljumõõtelisusesse, asjad ei hakka toimima nii, nagu olite harjunud nendega ringi käima. Kui ületate silda mõned korrad, siis olete teatud määral juba teisel pool silda ja olete saanud tugevama kontakti oma vaimsusega.

Kas mõistate, te olete hulga suursugusemad, kui ise arvate oskate?

Kas olete suutelised nägema tõde, mõistmata selle üksikasju?

Kas olete võimelised kinnitama, et olete Jumala osa, kas olete teadlikud sellest?

Kas teate, kes te tõeliselt olete?

Kui teid palutakse tõestada seda, siis see osutub teile keeruliseks, kas pole. Seda teha teil ei ole kuigi lihtne, kuna te ei ole suutelised laskuma detailidesse ja tõestama armastust. Te ei ole suutelised isegi ületama silda. Kõike seda mõistma hakkate üksnes siis, kui saate ületada silla, alles siis saate tunnustada iseennast. Mõnedki teie seast ootavad väga seda üleminekut, kuna on olnud seal korduvalt.

Läheme esmalt silla keskmeni, kus on udu, mis varjab silla teist otsa. Kuni olete neljandas mõõtmes, te ei ole võimelised nägema läbi udu. Teil on tarvis astuda udusse veel enne, kui suudate mõista ja tunnetada seda kõike. Astume udusse. Udu on koht, kus saate kokku oma Perega. Mõnedki teist võib olla on siin esmakordselt, kuid ei tasu karta. Siin avaneb teile midagi kaunist, mida te ei oleks kunagi osanud oodata. Läheme edasi läbi udu. Udu hajub ja oletegi jõudmas tundmatusse  ja see ongi teie enda suursugusus. See on see osa teist, millest te ei olnud kunagi teadlikud, sest keegi ei olnud rääkinud teile sellest. See on  see osa, mille pale kohaselt on loodud teid.

Mida tähendab teie jaoks., et „olete loodud tema pale järgi?“

Kui meistrid rääkisid teile, et olete Loovuse osa, mida see tähendas teie jaoks.?

Tere tulemast oma suursugususse, mis on ülimalt püha ja see olete teie, tõeline teie. Siin on asju, millest ei ole kunagi teile varem räägitud. Siin saate kuulda ja näha valgust, ning mõista, et kogu ilmaruum on täis elu ja seda kõike teab teie enda vaimsus.

Läheme edasi templisse, millest oleme teile varem rääkinud metafoorides. See on armastuse mõistmise tempel. Läheme amfiteatrisse ja laskume selle keskele ja tõuseme lavale. Kohad ümber lava on alati täidetud erinevalt, siin istuvad lähedased ja sõbrad eelmistest eludest. Amfiteater on meeletult suur. Kuid, kuigi siin on paljumõõtmeline olek, te näete ja mõistate kõike kolmemõõtmeliselt. Istute igaühe ees, näoga iga istuja poole. Olete ühtse perena koos ja kõik on teie etteaste ootel.

Seekord siin on mõistmise etteaste. Siin ei ole midagi kolmemõõtmelist, vaid kõik on  paljumõõtmeline, kogu suursugusus on Väljade näol – siin on Väljade suursugusus.

Esmasena siin on mõistmine, mis mõjutab tasakaalu Valguse ja Pimeduse vahel. Mõistmise Valgust vajab kogu planeet. Mõistmist vajavad kõik, kes on teie ümber. On oluline sulanduda Looja teadvusega, olla avatud südamega teine teise vastu. Loobuge põhjuste otsingutest, arvustustest ja arvamustest, mis ei lase teil mõista Loovuse olemust ennast. Olles paljumõõtmelises olekus, avanege mõistmisse kogu avaruse suhtes.

Siis näete, et on Ühtsus. See on Loovuse Ühtsus, mille vaimsuse osa olete ja see on igavene. Teie, esindades planeeti, olete läbimas seda. Oma mõistmise Valgusega aitate ka neid, kes veel ei ole võimelised mõistma seda. Tundes rahu, neil kaovad hirmud ja nad hakkavad tervenema. Teie praeguseks tööks on, tervendada südameid ja selle eesmärgiga olete tulnud siia planeedile. Ärge unustage, et mida rohkem on mõistmist, seda lõõgastunumad on rakud ja seda enam korrastub keemia, mis aitab terveneda  ja seda oletegi otsima tulnud.

 Mis on kõrgtehnoloogia?

Paljude aastate jooksul olen teile selgitanud, teie vastuvõtmise ja tegelikkuse vahet ja see  tuleneb teie mõõtmelisuste kohasest mõistmisest. Elasite duaalses, kolmemõõtmelises reaalsuses, kuid samas, ilmaruumi mõõtmelisuse hulk on määramatu suurus. Teie teadus on jõudnud 20-30 reaalsuse mõistmiseni, mis on määratletavad füüsikute avastustega. Seega, teadlikult elate ülimalt väikeses osas kogu olevast. Mõistate ja otsustate kõike, üksnes teie väikese reaalsuse piirides. Mõningad teist usuvad, et planeetidel, kus olete olnud oma eelmiste elude ajal, ühiskond oli kõrgtehnoloogiline.

Mis on teie arvates kõrgtehnoloogia?

Ehk räägiksin esmalt vanaemadest ja vanaisadest. Mille poolest erines nende elu, kes elasid sajandi jagu enne teid, teie omast?

Teie saate vahetada informatsiooni ja suhelda kaugete maade taha., lennata ühest kohast teise ja teha palju muidki hämmastavaid asju, mis neile olid teadmatud ja kättesaamatud. Nemad üksnes lugesid, vahetasid kirju, mis liikusid mitmeid nädalaid.

Paljud imestavad, et kuhu küll liigub teie ühiskond, eriti veel, kui teadmised hakkavad aina suurenema ja suurenema, et kuhu võib jõuda nii 100 aasta pärast?

Teie mõistus alaliselt tegeleb tehniliste tehnoloogiatega. Kas saaksite kujutada ette oma elu ilma nutitelefonita, või nutitelerita?

Mõned teist on arvamusel, et teil on kunagi olnud kõrgtehnoloogia, kuid mis hävitati. Kuid kõrgtehnoloogia ei ole kunagi olnud teie tsivilisatsiooni loojangu põhjuseks. Mulle pakub meelehead tuua esile eelarvamusi ja avada teile seda, mida te arvate teadvat, kuid tegelikkuses see ei ole nii. Kuid teile ei ole teada, mis teid ootab ees.

Manage end ühiskonda, kus olete kehastunud korduvalt. Te astute sisse ja teid tervitatakse, samas kinnitatakse, et on hea, et tulite tagasi. Vaadates ringi, te ei näe mingit tehnoloogiat, ei mingeid nutiseadmeid, kuid näete muid tehnoloogilisi asju. Üks ruumis olijatest, tervitab teid ja ütleb, et Salli tahab teiega rääkida, kuid ta on kvartali jagu kaugel ja ta palus oodata. Te imestate, et te ei märganud helistamist, kuid selle peale teile öeldakse, et nemad ei kasuta telefoni, vaid suhtlevad otse, kuna on pidevas ühenduses üksteisega. Neil olevat mitmeid kanaleid, milliste kaudu toimub suhtlus. See olevat neil tänu nende kõrgele teadvusele ja seda kasutada saavad vastavalt vajadusele. Seejärel lisab, et Fred, kes on hetkel kusagil Euroopas, ilmub samuti kohe siia.

Kas mõistate, mis siin toimub?

Fred astubki uksest sisse. Te küsite temalt, kuidas lend ka läks?

Fred, vaadetes teid imestunult, ütleb, et ta kandus oma teadvuses siia ja et seda teevad kõik. Seejärel kõik istuvad laua ümber, et einetada. Te tunnete huvi, kust tuleb selline hulk toitu, kuna kusagil ei ole näha ei kööki, ega suuri külmikuid. Teid vaadatakse imestunult. Teile selgitatakse, et seda kõike on võimalik valmistada hetkega, muutes üksnes mõningaid struktuure aatomite tasemel. See toit on puhas ja rikas vitamiinide poolest, kuna selle on määratlenud inimteadvus. Toimub ühe asja muundus teiseks.

Kas mõistate, kuhu kaldub jutt?

See on hoopis teine vastuvõtu tase. See on kõrgtehnoloogiline vastuvõtt, kuid siin ei ole ühtki seadet, mida saaks puudutada.

Mis puutub meelelahutusse, siis siin on sootuks midagi muud. Filmide vaatamisel kandutakse filmi, olles selle osaline. On alles aeg. Ka teie olete neis tehnoloogiates olnud.

Milleks siis rääkida teile sellest?

Aga selleks, et mõtte juures, kuhu liigute, et teil siis sipelgad jookseksid mööda selga.

Olen teile rääkinud, et planeet liigub kõrgema teadvuse poole. Kõrgem teadvus ei ole üksnes terviklikuse teadvustamine. Kõrgem teadvus tuleneb sellest, mille üle tänavu veel muigate ja mis tundub teile ebareaalne.

Seda alget võib näha kaksikute puhul, kes tunnetavad teine teist, olles planeedi eri nurkades.

Mis võimaldab neil seda teha? Või kuidas informatsiooni lugejad tunnetavad Välju?

Sellest oleme teile samuti rääkinud. Väljas, kuhu  pääsete oma teadvusega, võite tunnetada Välja omaniku mõtete energiat ja mõtete tegevuste potentsiaale. Mõelge sellele. Väljade kaudu on võimalik tajuda tuleviku potentsiaale, tajuda võimalusi. Kuid tulevikku ennustada ei saa, saab vaid kirjeldada väljas toimuvat.

Kallid, just see ongi iseenesest kõrge tehnoloogia. Teie teadvus on võimeline tunnetama ja looma, muundama ja edastama.

Seega, mõelge neile Meistritele, kes, edestades planeedi tuleviku arengut, tegid imesid, tervendades rikkusid füüsika seadusi. See oli nagu võlukunst, see oli kõrgema teadvuse tase, mis kahjuks jäi teile tabamatuks. Kuid niisugune tehnoloogia on kättesaadav igale inimesele planeedil – mõelge sellele.

Võib olla selles sõnumis jäi teile paljutki arusaamatuks, seetõttu soovitan seda üle lugeda veel mitmeid kordi. Võib olla kõrgtehnoloogiate tuleku ajal olete sootuks teises kehas, sest see võib toimuda põlvkondi hiljem, siis, kui Maa on muutunud teiseks. Nutiseadmeid siis enam ei ole vaja.

Austage inimkonna suursugusust, mille võimuses on luua seda kõike.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga