TULEVIKU INIMESE KOLM TSENAARIUMIT

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Seekord tuleb mõnevõrra teistlaadi kanaldus, kus edastan teile tuleviku kolm potentsiaali. Antud kohtumise korraldas ja viib läbi teadlane-futuroloog. Futuroloog on inimene, kes on pühendanud oma elu ja energia selleks, et püüda ette arvata missuguseks kujuneb tulevik.   Tunnustades seda, tahaksin näidata teile pilti, kus saab näha kolme asja, mida te võiksite tulevikus oodata.

Tehnilistesse süsteemidesse lähenemise muutumine.

Te ei tea, mida ei tea – selline on minu vastus teile. Selle all ma mõtlen järgmist, et seda, mis hakkab toimuma tulevikus, seda ei ole võimalik oletada, kuna tuginete kogemusele, mida olete läbi elanud minevikus. Tehnilise süsteemi varustamine tehis intellektiga on arenenud viimase 50 aasta jooksul iseenesest, kuid see ei ole kohandatav sellele, milliseks kujuneb areng järgmise 50 aasta jooksul. Selle põhjuseks on paradigmade muutus, lähenemine tehnilistele süsteemide suhtes.

Kolme stsenaariumit ma edastan teile vastavuses tärminitele, kuid need ei ole määratletavad aastatega, vaid nende seisude järjestusest tulevikus. See, mida mul on kavas  teile edastada, on reaalset toimuv ja need ei ole Krayoni ennustused. See on see, mida Krayon ja teie olete näinud varajasematel aegadel ja muudes kohtades. 

Pea meeles, et oled Vana Vaimsus, väga-väga vana vaimsus. Mõnda aega tagasi saite sõnumi selle kohta, kuivõrd vana olete, et olete rännanud mööda vaba valiku planeete, kus olete läbinud sama Nihet, kuid teistsugustes aegades. Paljud teie seast ärkavad just nüüd ja mäletavad seda, mis on tulemas, mäletavad, mida on vaja teha. Mingil tasemel teile meenub, milleni see võib viia. Tulevik oleneb täiesti teie vabast valikust, teie endi valikust. Ja kui  kiiresti teostate seda, oleneb taas teie vabast valikust. Kas see toimub kiiresti või aeglasemalt, oleneb ainult teist endist. Ja teid ootavad ees mõningad imelised üllatused. Need on tehnoloogilised üllatused, milliseid te ei oska veel vaadelda, ega oletada.  

Tuleviku kolm stsenaariumit.  

Esimene stsenaarium.

See kindlasti ei ole kauge tulevik, kuid see tuleb esimesena ja on esimeseks sammuks. Kõik kolm näidet, mida ma toon, on otseselt seotud teiega. Need on meeldivad tehnoloogiad, mis teevad inimolevuse tervise paremaks. Tulevikus teil tuleb oma tähelepanu suunata sellisele elektroonikale, mis hakkab kindlustama teile head tervist. See saab suunatud inimese sisemusesse, otse keha võimalustele ja sellele, et need uued tehnoloogiad aitavad teil terveneda. Käesoleval ajal elektroonika ei ole suunatud inimese sisemusesse, vaid inimese välisele mõjutamisele. Teil toimub selle arendamine, mis on väljaspool inimest, kuid  areng peaks olema suunatud sellele, mis on pööratud inimese sisemusele, et paremini mõista inimkeha.  

See oleks esimene stsenaarium, mis kätkeb endas selliseid leiutisi, milliseid ei ole veel teil varem tehtud, kätkeb endas selliseid protsesse, mis ei ole teile veel mõistetavad, kuid need on tulekul. Patsient, kellel on avastatud pahaloomuline kasvaja, pöördub haiglasse, kuid kirurgilise sekkumise asemel hakkab toimuma midagi muud. Väikese süstlaga viiakse kehasse väike annus midagi sellist, mida te ei oleks osanud oodatagi. Mõned võivad nimetada seda mikrorobotiteks, kuid see on vana energia mõistete järgi. Kuid see on midagi muud, hoopis midagi uut. Kui te saaksite analüüsida neid miljardeid elemente, mida viiakse verre, oleksite hämmastunud. Siis te küsiksite, et  Krayon, ma ei usu, et tegelikkuses see on üldse võimalik, kas need on suured rakud, mis on väikeste sarnased. Jah, need on veidi suuremad, kuid vaevalt märgatavad palja silmaga. Neid on sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid ja need kõik  liiguvad üheskoos. Kuid need ei ole robotid, neis ei ole midagi tehisliku teadvuse sarnast, vaid see on hoopis midagi muud. Sellest on saanud inimese enda teadvus, mida tervendatakse. Mõelge sellele, mis oleks, kui saaksite võtta oma tüvirakkude osi ja fragmente, milleks olete teie ise ja millel on inimteadvus, mis kaitseb inimest, mis ei luba mingil juhul teha kehale mingit kahjustust. See ei ole tehislik, kuid seda paigutatakse mingisse mikromasinasse. Need raku osad annavad mikromasina elektroonikale inimteadvuse ja väikese osa sellest mehaanikale. Selline teadvus saaks masina abil kanduda mööda verekanaleid sellesse keha ossa, kus asub pahaloomuline kasvaja. Ja veerand tunni pärast kõik mikromasinad kogunevad ühiselt kasvaja ümber. See ei ole mingi robot, ega mingi kunstlik teadvus, vaid teie ise, kes on sisenenud oma kehasse ja seda vaid süsti abil, mida teil veel ei ole. See on osaliselt masin ja osaliselt elektroonika. See töötab ühiselt koos, suurepärase stsenaariumi kohaselt, koguneb kasvaja ümber ning veel tundmatu protsessi kohaselt, lammutab kasvaja, ehk hävitab täielikult.  

Nüüd küsimus teile, mis te arvate, mis see on, mis lammutab haiguse?

See ei ole skalpell ja selliseid asju tulevikus me enam ei näe. Mis siis lammutab haiguse. Esiteks, nagu te ise mõistate, paigutate oma teadvuse vahetult kolde ümber ja kolle hakkab taanduma, lahustuma ning tal muud väljapääsu ei ole, sest igast küljest tema ümber on miljoneid teadvuse suunitlusi, mis annavad informatsiooni tema kadumisele.  

Kas selline asi on võimalik? Kas tõesti saab midagi sellist toimuda? 

Ma edastasin just  teile tõelise reaalsuse sellest, mis hakkab teiega toimuma. Tehke hüpe tulevikku, mõtlemata sellele, kui palju läheb selleks aega. See kõik oleneb ainult teist endist.  

Teine stsenaarium – virtuaalne reaalsus.

Pahaloomulise kasvajaga patsient pöördub vastavasse asutusse, millel võib selle aja klassifitseerimise kohaselt, olla ka kindel nimetus, Täieliku ja Totaalse tervenemise ekspertrühm – komplekskeskus haigestumiste kõrvaldamiseks, ühe akna kaudu. Patsient läheb sinna, kuid seal temale ei tehta mingeid süste, vaid seal on kasutusel Virtuaalse Reaalsuse kõrgemad tehnoloogiad. Käesoleval ajal on teil olemas juba selletaolised seadmed. 

Panete pähe vastavad prillid  ehk virtuaalse reaalsuse projektori. Nende abil saate vaadata reaalsust, vastava programmi kaudu. Võite näha ilma enda ümber 3600 ulatuses. Võite kanduda kaunisse loodusesse, kuulda looduse hääli, tunda, et see on reaalselt, sellel hetkel, teie ümber. Kallid, see kõik on üksnes lapsemäng, võrreldes sellega, millest räägin teile hiljem.  

Patsient jõuab sellisesse kompleksi. Ta pannakse istuma vastavasse seadmesse, mida ei ole võimalik veel kirjeldada, kuna seda veel ei ole teil olemas, sest see seade leiutatakse tulevikus. Seni see on vaid nende mõtetes, nende Akashades, kes teevad sellise leiutise.  

Hetke pärast patsient leiab end hoopis teises kohas, sellises virtuaalses reaalsuses, mis võimaldab tal seista, või käia ringi, olla seal, uues reaalsuses. Kusjuures, see on täiesti reaalne, et ta saab teha koostööd seal olevatega ja mitte programmi genereerijatega, vaid reaalselt elavate inimeste teadvusega. Nemad on temaga, et aidata teda. Selles ei ole kaasatud mingit tehislikku intellekti, vaid kasutatakse reaalselt olevate asjade genereerimist. Ta näeb enda ees vaid Tervendavat Keskust ja sellest hetkest temas algab uus lugu teise loo sees. Seal ta astub Tervendamise Keskusesse, heidab pikali ja tema pea kohal on vastav ekraan, mille abil ta saab jälgida enda kasvajat. Teda paluti heita pikali kindlal eesmärgil, et ta oleks lõõgastunud ja sellega kaasatuna toimuvasse, et miski ei tõmbaks tähelepanu eemale, ega kutsuks esile vere valgumist pähe või jalgadesse. Et ta püsiks pidevalt neutraalses rahulikus olekus. Ekraanil ta näeb oma kasvajat. Tema kätte antakse kaks asjandust, manipulaatorit  (neid ei ole võimalik kirjeldada, sest neid veel ei ole) ja nendega ta peab manipuleerima ja lahustama ja tervendama oma kasvaja.

See ei ole veel kõik, sest ta hakkab tegema teatud hääli, midagi laulmise taolist. Need on omal viisil põhilised häälestused ja neid tuleb hääldada korduvas järjestuses. See kõik on täiesti reaalne, olgugi, et ta tunneb nagu ta oleks hoopis teises ilmas, kuigi istub või lamab ja tunnetab kõike toimuvat reaalsena. Kuid see siiski ei ole reaalne maailm, vaid on virtuaalne. Seejärel, virtuaalses ilmas ta näeb, kuidas ta tervendab oma kasvajat. See hakkab kahanema, inimesele tuleb paranemise tunne, millest tõuseb tema kehasse rõõm. Ta näeb seda kõike toimumas oma silme all ja see on sügav tervenemine ja talle tunnetatav. Inimene mõtleb, et on alles lugu, see on suurepärane, vaata aga, milleks ma olen võimeline. Selline virtuaalne kogemine võib kesta päev, või enamgi veel. See on täiesti reaalne, selles virtuaalses reaalsuses toimub ka söömine ja on kõhu täitumise tunne, niivõrd  reaalne on see kõik. Ja lauldes neid helisid, ta on lahustanud oma kasvaja täiesti ja kasvaja on kadunud tema kehast. Ta tõuseb ülesse. Kuid sellega ei ole veel lõpp, edasi ta suundub testide tegemisele. Istub arsti ette, kes testib, et kas haigus on ikka kadunud. See saab kinnitust. Ta näeb tulemusi, keemilisi markereid ja erinevaid diagramme. Arst surub tema kätt ja õnnitleb teda tervenemise puhul. Ja see kõik toimus virtuaalses reaalsuses.  Edasi on aeg inimesel naaseda tagasi reaalsesse ilma, ta tuleb sellest protsessist välja aeglaselt, aega mööda. Seni midagi sellist virtuaalse reaalsuse taolist teil veel ei ole olemas. See sarnaneb sellega, nagu astuda teise mõõtmesse, kuid mis teile ei ole veel kättesaadav.

Taoline ammendav ja täielik tervenemine saab teostatud siiski vaid virtuaalse mudeli abil. Vaat, milline vägi saab olema tulevikus. Selline tulevik näitab teile, milleks on teie teadvus võimeline ja milline on tema mõjuvõim.  

Nüüd kolmas stsenaarium – inimolevuse paljumõõtmelisus.

Selleks, et rääkida teile sellest, ütlen kohe alguseks, et see on sellest, kuhu te ise suundute, ilma tarkade masinateta, ilma virtuaalsuseta, ilma keemia vahele sekkumiseta ning see on teie evolutsioon. Kui palju see võtab aega, oleneb teist endist.  

Kuid lubage teile näidata midagi, mis on olemas juba teie kehas, kuid seni veel ei funktsioneeri ning te isegi ei tea selle olemasolust. See on teil olemas  ja teie võtate seda iseenesest mõistetavana. Selle nimeks on  kehaKaasasündinud Mõistus.“  

Kuidas on olla kõrgeim loovus üle kogu planeedi, millel on intellekt, mis on võimeline teadvustama iseenda olemust, mõtisklema oma eksisteerimise mõtte üle, sellest, miks olla siin planeedil ning öelda, et  ma olen see, kes ma olen. Tegelikult inimese kehas käib hoopis teine protsess, mis on palju kordi suurema mõistusega, kui su enda oma.

Lihastestimisel te kasutate kinesioloogiat, kasutades seda selleks, et saada vastuseid oma küsimustele. 

Lubage esitada teile puht loogiline küsimus, kas on olemas vähimgi mõte selles, et teid on loodud taolisuse järgi?

Muidugi mitte, on vastus, see ei vasta loogikale. See ei aita mingil viisil teie ellujäämist. Haigus haakub teile külge ja te ei tea sellest enne, kui kusagil keha piirkonnas hakkab valutama. Te olete oma isiklikust „kaasasündinust“ eraldunud, täielikult eraldunud protsesside tõttu, mis on arhailised  ja täiesti vananenud, kas ei ole nii. Kaasasündinu ei ole võimeline rääkima teiega, ta ei ole võimeline andma märku, ega ütlema, et siin või seal teie kehas on midagi korrast ära. Teie kehas on teie  kaasasündinu ja see on teie mõistusega keha osa.

Paljumõõtmeline inimolevus käivitab kromosoomide 24’da paari, mida teie arvates, teil ei ole. Kallid inimesed, 24’s kromosoomi paar on paljumõõtmeline ja ruumidevaheline. Seni see ei ole veel avastatud, veel ei ole nähtud, ära tuntud ega mõistetud. Kuid just tema on see, mida plejaadlased on andnud teile ammustel aegadel. Käesoleval ajal ta hakkab teis tööle. Põlvkond põlvkonna järel, vastavuses teadvuse arenguga, hakkate te nägema kvantilisi asju. See hakkab avama end üha enam ja ilmutama end kaksikspiraali kaudu.

Kuidas see hakkab ilmnema?  

Esmasena, mida hakkate märkama on, et lapsed sünnivad teistsuguse  teadvusega ja koos omakaasasündinuga. Neist saavad iseenda tervendajad. Nad on teadlikud oma vere keemiast ja seda ilma igasuguse testideta. Nad tunnevad kohe, kui mingi haigus püüab end nende kehas sisse seada, kusjuures nad tunnevad seda kohe, juba esimese katse korral. Neist saavad intuitiivsete võimetega inimesed ehk iseenda tervendajad. Inimesed, nähes selle algetappe, imestavad, et selline asi ei ole võimalik, seda ei saa uskuda, et see on mingi tõrge organismis. Seda esmalt eiratakse, kui midagi ebatavalist, kui mingit veidrat. Esmalt püütakse selliseid inimesi isoleerida, kuna see on mingi organismi ebanormaalsus.

Tere tulemast planeedile Maa. See on see, millega puutute kokku praegusel ajal, kas pole? See on see, kuhu olete paigutanud autistid. Kas olete sellest teadlikud? Nii on seetõttu, et te ei näe, mis tegelikult toimub, kas pole? Te ei näe neis kõiketeadjaid tuleviku kohta. Te näete üksnes ebastandartsete laste hulka, kellel on veider suhtlemise viis, kellega on raske suhelda vanas energias.  Te ei ole veel tulevikus, ega tea veel toimuvast midagi. Te ei suuda näha neis endid.  Kuid autistid on ebalineaarselt mõtlejad, vaat, kes nad on tegelikult. Nad hakkavad esile tulema paljus ja erinevatel viisidel. Ainult vaadake mida nad suudavad ja mida ei suuda teie. See annab teile viite, kes nad tegelikult on ja see hakkab juba kohale jõudma.

Teie DNA paljumõõtmeline fragment, mida te seni ei ole võimelised nägema, viib kokku teie Teadvuse ja Kaasasündinu.  Ja ma lõpetan sellega, mis on ühenduses teie Kaasasündinuga, mis on niivõrd salapärane, et teil ei ole kerge pääseda selleni. See on inimolevuse Akashad. Teil seisab ees luua side oma Akashadega.

Mida te teate oma  Akashadest?

Teil on teada, et see on midagi sellist, mis tüütab ja häirib teid. Kuid see on ainult sellepärast, et te meenutate kogu aeg halbu asju oma elus.  Kui Akashid muutuvad sellisteks, et võimaldavad teil täielikku juurdepääsu teie mineviku tarkusele, siis saate kõrvaldada kogu negatiivsuse. Sellest saab märkimisväärne samm inimkonna evolutsioonis. Kui Kaasasündinu ja Teadvus liituvad Akashis, alles seejärel kujuneb paljumõõtmeline inimolevus. Kui see sünnib, siis näete fakti, et tõesti võite pärineda plejaadlastelt ja siis saate teada, kes nad on. Hakkate teadlikult mõistma, et te kõik olete ühe stsenaariumi osad, et olete ühtses koherentsuses kõigi tähtede õdede ja vendadega.  

Inimkonna evolutsioonilise arengu eesmärk.

Selline saab olema Tulevik. Küsite, et Krayon, kui kiiresti see saabub? 

Veel mitte kohe, kuid te jõuate sinna ning seni igaüks teie seast, omal vabal valikul, naaseb maapeale, et iga korraga saada täiuslikumaks ja täiuslikumaks, selles paljulubavas ilmas.

Kuid Krayon, milleks see kõik?

Kallid, jõuab kätte aeg, kus kõik saab teie saavutuseks. Siis teete teie külvi mingile uuele tsivilisatsioonile, mingis kauges ilmaruumi kandis. Panete aluse mõistvale tegevusele kusagil Galaktika nurgas. Kas mõistate selgelt, kui oluline on teie osa sellel ülemineku ajal.  

Liiga palju salapära, ütlete teie. Kuid kõik saladused on selleks, et need avada. Te jõuate sinna. Ärge kartke uusi asju, need tulevad teist endist. Selline oli meie tänane sõnum. 

Ja nii see on….

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga