INIMKONNA ÜLIVÕIMALUSED ja KES ON UUE PÕLVKONNA LAPSED

 

Hüpofüsise aktiveering elavate teadmistega tulevikust.

Meister, kes on algteadvuse kandja, aitab teie algsel Minal jõuda tulemusteni, läbida teadvuse tunneleid ja tegevuste stsenaariume, mis on ühised teie kõigi jaoks. Kuid siin on tarvis meeles pidada, et teadvuses olevat stsenaariumit moonutada ei tohi. See on ühtne kogu tervikajule. Seega, ei mingit aktiveeringut evolutsiooniliseks hüppeks teadvuses, ei saa läbi viia vana teadvuse võre kohaselt. Üksnes teie tõelised algsed DNA seondused, koos meistritega, on suutelised viima teid selleni, kus teie kehades hakkavad vibreerima täiesti uued sagedused, mille tulemusel teid kõikjal hakkavad saatma imed. Läbi usalduse oma südame vastu, läbi kõrgsagedusliku vibreeringu, olete suutelised jõudma teadvusse, kus saate avada mistahes informatsiooni ja saada vastust mistahes küsimusele. Sellest võib saada igapäevane osa teie elust, et kui tahate midagi teada, siis see hakkab avanema ülimal kiirusel ja ülimalt sügavuti – kuid enamus vastustest tuleb teil lugeda ridade vahelt.

Lubades endale vaba üleminekut ja kandes hoolt enda vaimsuse üle, saate ületada korraga palju vajaduste ja tulemuste kihte ning vabaneda paljudest haigustest. Kuid lükates enda ja oma teadvuse eest hoolitsemist homsesse, lükkate te kaugusesse oma õnnelikku homset. Madalamatel teadvuse tasemetel vibreerivad olemused kannavad selle eest hoolt, et saaksite jätkuvalt läbida kõiki negatiivseid stsenaariume. 

Aju.

Aju on paljumõõtmeline struktuur, rikkalike sidemetega ja juhtimissüsteemidega. Arenevale inimesele on tarvis luua selline aju koostöö, mida teil käesoleval ajal praktiliselt veel ei ole. Kõigis maatriksite praktikates püütakse tegeleda aju tööga. Erinevad traditsioonid lähenevad sellele erinevalt. Aju töö lähenemise võtted on erinevad, kuid kokkuvõtlik ülesanne neil on siiski üks – teadvusest peab saama operatsioonsüsteem, arengu peamine atribuut. Kui te ei arenda oma aju, siis automaatselt käivitub paljude elude jooksul kujunenud signaalide töötlemise programm ja selle programmi skeemi põhimõte on kõigil üks, ehk see on stressi  ja ellujäämise programm, mis mõjutab inimese alateadvust ning see programm sisenes  teadvusse juba ema üsas olles.

Kuldgenoom.

See on teekond ühesele ajule, kus kõik ajuosad muutuvad ühesteks ja harmoonilisteks. Aktiveerides koodidega magavaid, blokeeritud faile, saab mitte üksnes avada enda võimeid, millistest teil polnud isegi aimu, vaid ka häälestada ümber oma vastuvõtu võimeid ja elu kvaliteeti.

Mõnede inimese aju osad on magavas olekus, mõnedel aga on aktiivsed. Kuid need on mitte üksnes aktiivsed, vaid on sõprussidemes teine teisega. Kogu rännakute ajal, mööda teadvuse tunneleid, käib käbinäärme aktiveering, mis asub inimese lauba keskel ja mis ühendab inimese mõlemat aju poolkera  ja mis aitab kokku viia avaruse ja aja. Aktiveerides käbinääret, avaneb võimalus liikuda teadvuse avarustes ajatult, valides kohasemat reaalsust, võimalikest reaalsustest. Tasakaalustades poolkerasid kukla osas, nii kukla ülemises kui alumises osas, aktiveerub side hüpotalaamusega, mis aitab inimesel jõuda mõistmisele, tõstes samas aju toidet, kui ka selle rakkude taastumist. Nii saab jõuda kukla punktini, mis on tasemeks, kus inimene leiab väljapääsu aju piiratustest. Siin toimub ülivõimete lahtimõtestus ja side tugevdamine keskse tervikaju keskmega – mis on tõeliseks sidemeks Loojaga. On olemas ka püha punkte, millised aktiveeruvad üksnes peale südame avamise ja selle jõudmisel ühesele rütmile ajuga.

Karma.

Karma, millest on niipalju räägitud, on stsenaariumid, milliseid olete ise kujundanud oma eelmiste kehastuste ajal. Karmat ei saa sulgeda, nagu muuseas. See on teekonna protsess, mis on kooskõlas kogu teie päikesesüsteemiga ja tema harmooniaga. See harmoonia paneb kõik paika  absoluutse korra ja seda täiuslikkuse kohaselt. Paraku teie, koos oma teadvuse ja kehaga, ei ole sünkroonis Ilmaruumi rütmiga. Teie stsenaariumite läbivõtmine käib pidevalt läbi negatiivsete varjundite.

Kuivaid väljute teadvuse piiridest ja sulandute läbi teadvuse, ühese kvantväljaga, sünkroniseerudes ühese lainega, siis muutude üheseks organismiks, mis vaatab teid ja teie ilma sootuks teise pilguga. Siis alles mõistate, et oma probleemide tõttu, teil ei olnud aega pöörata tähelepanu Üliteadvusele. Teie probleemid ei lõppe enne, kui te ei ole üle läinud üliteadvusele. Selline on kord. Kogu inimkonnal on aeg minna üle kõrgematele sagedustele. Inimkond peab olema sünkroonis planeediga.

Kuid. kuna inimest ei ole, on vaid olemus, mis kasutab füüsilist keha, siis sageduse tõusuga muutub ka olemus ehk tõuseb kõrgemale tasemele. Kui te ei lähe tõusuga kaasa, siis sageduse muutused võivad avalduda paljude haigustena, või elu stsenaariumite halvenemistena.

Selline on Ilmaloovuse seadus – teie vardjad juhivad teid, läbi probleemide evolutsiooni poole. Seega, iga üks teist, läbib oma karma, vastavalt vaimsuse vajadusele. Üksnes läbides seda vajadust, saate vabaneda karmast. Igaühel teist, on oma võtmed oma karma uste avamiseks. Meie saame vaid pöörata tähelepanu uksele, milline on otse teie ees. Paraku inimesed, tõe otsingutes, ekslevad oma teadvuse labürintides, milliste käikudes võib ekselda lõputult.

Religioonid käivitasid kõikvõimalikke eraldumise stsenaariume ja seetõttu teadus ei saanud areneda, et tunnistada elava vaimu olemasolu kõiges. Samas, vaimne areng ei saa jätkata, tundmata teadust, ega väljuda dogmadest ja seondustest, jagunemisest rassideks ja usunditeks ja nii edasi. Aeg, mis määrab sageduste muutusi planeedil, lausa kisab – Peatuge!

Sukelduge oma südamesse, teadmistesse planeetidest, galaktikast ja ilmaruumist. Siis ehk märkate, mis on teil puudu.

Läheme nüüd rännakule, kus näete palju uut, mis võiks muuta teie elu.

Kuldses genoomis on võimsad elavad teadmised, millised ühendavad füüsikat, keemiat, bioloogiat, kvantfüüsikat, geomeetriat – neis kõigis on elav vaimsus. Õppides tundma teadust, te ei saa eitada elava vaimsuse juuresolekut selles. Võttes neid ühtse liiduna, saab täielikult selgeks tegelik reaalsus, mis viib teid oma aju piiridest välja, aitab jõuda ühesele mõistmisele Elavast Teadvusest.

Inimkond on võimeline vibreerima ühesel lainel, ehk olla unissoonis ilmaruumiga. Ta on võimeline vabanema mistahes ahelatest, kustutama mistahes piirid, saada tervikorganismiks, ja alustada uut elu uuel planeedil, uue ajakava kohaselt. Inimkond on teinud oma valiku ja jätkab oma teadvuse evolutsiooniga, millega on võimeline muutma inimolemust ennast. Inimolemus lakkab olemast selline, nagu oli seni – muutub hoopis teiseks.

Algav teadvuse evolutsioon viib teid algse Hüper Mina tasemeni, algse avaldumiseni,  kus jõuate otsesesse seondusse Lättega,  milles on kõik vastused teie kõigile küsimustele. Siis tugevneb side ühese teadvuse ja oma vaimsusega, kes juhib teid selles elus.

Kuldse geneetika teadmised on tuleviku teadmised, milliste sagedus on tuleviku sagedustel, uue Maa sagedustel, kus kõik südamed on armastuse laine sagedustel. Seda kõike tuleb inimkonnal taas avastada ja omaks võtta.

Kuidas oma teadvust laiendada?

Teadvuse laienemine algab oma uskumuste ja ellusuhtumise muutmisega. See tähendab välja astumist piiratud uskumustest, et oled ainult inimene, surelik ja patune kes ei saa midagi teha, et seda muuta ja on oma elutingimuste ohver kes elab ellujäämisereziimis.

Kõige olulisem asi on teadmine, et sa oled mitmemõõtmeline olend, hing, ja sinu inim-mina on vaid väike osa sinust. Te olete võimsad Valgusolendid ja teis on väga palju erinevaid kihte ja aspekte, kes kõik oled Sina. Aga teil ei ole nendega ühendust kui viibid ainult inimtasandil, sest eraldatus on ees. Aga aja jooksul kui avate end Ärkamisele ja Ülestõusmise teekonnale saab see teie kogemuseks. Te hakkate samm sammult kehastama neid teadmisi iseendas, kuni see saab teie loomulikuks olemiseks. Tänu praegustele kõrgenenud kosmilistele energiatele on see aina lihtsam. Mitte keegi peale sinu enda ei saa teid muuta. Ja algab see sellest, kas sa seda soovid? Ja kas sa selle teekonna valid?

Kvantüleminek  – erilised märgid, et olete õigel teel.

Surematud vaimsused enne kehastumist, iga kord, määratlevad endale maise teekonna, kus nad saavad läbida neid kogemisi, mis aitavad neil tõusta, vaimses arengus järgmisele tasemele. Paljud teist, võib olla on kehastunud siia viimast korda. Seekord nende püüuks on lõpetada kolmemõõtmeline mäng ja ühineda oma jumaliku lättega. Kui kellegil õnnestub minna koos planeediga kvantilisse olekusse, ning jätkata oma kogemisi Jumalinimesena, enama mõõtmete avaruse ulatuses, siis see oleks neile lisakogemus maisele kogemisele.

Paraku, sündides planeedile kolmemõõtmelise elu tingimustes, teadmised eelmistest eludes on kustutatud  ja seega ei olda teadlikud planeedile tuleku eesmärkidest ja te kasvate üles allutamise süsteemis. Enamus inimkonnast mõtleb üksnes materjalistlikust heaolust. Eriti veel, kui kehastumine on toimud religioosses perekonnas, kus vaimsusel puudub võimalus areneda teadvuse teadvustuse suunas. Sageli inimene ei suuda isegi mõista, miks ta  üldse elab, ega mõtle kunagi sellele, üksnes elab, nagu teisedki ja mõneti isegi õnnelikult. Aga teie teie surematu vaimsus  mäletab oma eesmärki ja püüab teil aidata  meenutada seda. Ta on ju tulnud sellel eesmärgil, et jõuda lõpliku eesmärgini. Selles on teile abiks vaimsed juhendajad, keda peate ingliteks, või ülestõusnud meistriteks ja samuti kogu vaimne kodu hoiab teile pöidlaid, et te jõuaksite vaimsele teele.

Kuidas aru saada, et olete jõudnud vaimsele teele?

On juhuseid, kui olete reisinud esimest korda, mingisse kohta, kus teile tundub, et olete seal varem olnud.  Dežavu  – see on eriline märk, nähtus, mida te ei suuda otseselt mõista. Kui need olukorrad esinevad aeg-ajalt, siis võite olla kindel, et olete õigel teel, et seda olete kavandanud enne sündimise tuultesse astumist. Teie vaimsus on varem olnud nendes olukordades, millised talletusid ja annavad märku lähedaset kogemisest.

Uues energias tuleb teile appi kogu Ilm. On vaja vaid märgata ja võtta vastu märke, kuulda oma vaimsuse märguandeid, mis juhatavad teid õigele teele. Dežavu näitab, et olete tagasi omal vaimsel teel.

Peale Dežavu ja unenägude on veel ka sünkroonsus, mis on toetus Kõrgema Väe poolt. Ka sünkroonsus on tunnuseks, et olete jõudnud oma vaimsuse teele ja tuleks panna tähele, kuhu see teid viib ja mis teid ootab ees. Looge oma ellu sünkroonsust, looge kooskõla oma vaimsusega, siis kaovad mistahes lahkhelid.

Kvantreaalsus.

“Reaalsuse” määratlus muutub täielikult. See, mida kõik tähendab, muutub täielikult. Teie arusaamad ja tajumine muutuvad täielikult. Kui võtate kasutusele teadvuse uue taseme, muutuvad parameetrid ja vanad määratlused enam ei kehti. Läbi avardunud teadlikkuse võite kuulda, näha ja tunnetada kõike täiesti uuel mitmemõõtmelisel tasandil. Sünnib mitmedimensionaalne (kvant) süsteem. Mitmemõõtmeline vundament, mis arvestab kõigi ja kõigega ning loob kõik uued viisid. Need “viisid” ei soosi vanu, kitsaid ja karme, jäiku uskumusi, mis kunagi rajati piiridele, hirmudele, puudusele ja konkurentsile. Nad lähtuvad lahkusest, hoolitsusest, sügavast pühast austusest ja toetusest inimkonnale ja kõik areneb nendest reaalsustest uuteks.  Nii sünnib uus ühiskond.

Kujutage ette ühiskonda, mida julgustatakse, ehitatakse volitatakse ja toetatakse elama vabalt läbi loovuse, avatuse, lahkuse, jagamise, üksteise toetamise, läbi õitsengu, orgaaniliste ja loomulike võimete suurendamise.

Kujutage ette ühiskonda, mida julgustatakse õitsema ilma mõttemängudeta, õitsema ilma piirideta, õitsema rõõmus, rahus ja ülestõusmise kaudu ja seda kõiges toetatakse.

Kujutage ette ühiskonda, mida ei kasvatata ellujäämisviiside, puuduse ja hirmu kaudu. Kujutage ette ühiskonda, mida pole määratletud selle järgi, kui palju kellelgi on või millised staatused on, mis muudavad ühe “paremaks” või “olulisemaks” kui teised .

Kujutage ette Süsteemi, mis toetab inimkonda igal tasandil ja igal viisil. Seal, kus ülestõusmine ja inspiratsioon on prioriteediks ning enam ei kehti piirangud, mis keelaksid igaühel elada vastavalt oma jumalikele sünniõigustele vabaduses, armastuses, rahus ja võrdsuses. See on see, mida te kõik olete tulnud siia looma, ehitama, hooldama ja säilitama. See on võimalik, kui igaüks investeerib ja pühendab oma südame, mõistuse, ressursid, oskused ja energia sellesse, et luua midagi, mis toetab kõike kui armastus.

Seda teevad Valgusehoidjad, Valgusolendid,Tähe-olendid ja mida jagavad Uue Maa sageduse valdajad. Nemad rajavad teed selle saavutamiseni ja see sagedus on olemas igaühe teie DNAs

Uue inimkonna koodid  eksisteerivad teis kõigis. Kõik, mida te peate tegema, on minna sissepoole, ühendada sügavamalt, avada need oma laiendatud südamega ühendatud teadvuse kaudu, et tuua need esile ja rakendada neid oma individuaalses ja kollektiivses maailmas.

Kvant-inimkonnal on võime nihkuda, hüpata, kokku kukkuda ja aktiveerida kõik uued ajajooned ja reaalsused oma tahte järgi. Need mallikoodid on nüüd olemas. Teie enda valgus on seal, kus kõik eksisteerib.

Kes on uue põlvkonna lapsed.

Uue põlvkonna lapsed on need, kes on sündinud peale 2000 aastat. See on esimene põlvkond, kes on sündinud numbrite digitaalses ilmas. Nemad ei suuda elada ilma mobiilse netita ja nutiseadmeteta. Nad juba sünnist alates elavad piirideta ilmas, kuid kahjuks seni nende ilm on piiratud nutiseadmete ekraaniga.

XX sajandi teooriate põlvkond oletas, et inimestel, kes on sündinud ühel ajajärgul ja kogenud  samu kogemusi lapsepõlves, et siis ka väärtused neil kõigil on samasugused. Nende väärtuste arusaam on sootuks teine, kui nendest vanemal põlvkonnal. Siit ka igivana isade ja poegade vastuolud.

Kes siis on uue põlvkonna lapsed?

Nemad otsivad vastuseid Googlest, aga mitte õpetajatelt, teed leiavad GPSi abil, oste teevad neti kaudu ja seda mitte üksnes oma riigi ulatuse. Üheaegselt õpivad ja peavad kirjavahetust kolme sõbraga, kuulavad muusikat ja vestlevad vanaemaga. Võivad vaadata mitut ekraani üheaegselt, mis viib neid selleni, et nende informatsiooni vastuvõtu võime kordistub.

Kuid sellisel omadusel võib esineda ka kõrvalnähte – aju, mis õpib kiiret infotöötlust ja kui infotulv on madala sagedusega, siis ta hakkab tundma igavust, võib olla isegi tundideks. Just informatsiooni töötluse kiirus lastel ja vanematel õpetajatel võib tuua hulga probleeme. Õpetajad ei ole suutelised hoidma laste tähelepanu endal, mistõttu nende suhe võib teravneda.

Vanemad piiravad sageli laste virtuaalset elu, kartes nende psüühika pärast. Aga uuringud, kuidas see mõjub teie laste psüühikat, on pea olematud. Enamgi veel, inimkond elab veel vanade stereotüüpide vangis, seetõttu keelatakse lastel olla arvuti taga üle tunni päevas. Kusjuures ise nad on arvuti taga kogu tööpäeva või üle 8 tunni. Ja pange tähele, et vähestel on nägemine halvenenud, või oleks psüühika langust. Ei tasu rääkida Einsteinidest, kes enamuse oma ajast veedavad netis ja kusjuures.on edukad omas elus. Mõelge Mark Zuckerbergile, või Bill Gatesile.

Kas digitaalne maailm mõjutab laste psüühikat?

Liigute suurel kiirusel uude Ilma, läbides ennenägematuid muundusi. Käesoleva aja lapsed kasutavad igat võimalust, igat nutiseadet, et olla kursis netivooga. Lääne uurijad on märganud, et uue põlvkonna lapsed on kõrgema vastutustundega, kusjuures mitte üksnes enda suhtes, vaid ka ümberoleva maailma suhtes. Nad oskavad paljut ja on suutelised paljuks. Kasvab laste hulk, kes töötavad juba nooruki eas, kusjuures teenivad märkimisväärses ulatuses. Mark Zuckerberg asutas Facebooki 20-aastaselt. Uus põlvkond on suuteline saama miljonärideks 15-16 aastaselt, ning mõned alustavad äriga juba 10’selt. Enamus sellistest edukatest äridest on seotud netiga. Kuid mitte vähem edukad on nad teaduses ja tehnoloogiate uurimistes. Microsofti noorimaks sertifitseeritud spetsialistiks on 8-aastane pakistaanlane Shafai Tobani, kes on noorimaks miljonäriks – rääkimata noortest mänguritest, rahvusvahelistest meistrivõistluste võitjatest.

Uue põlvkonna lapsed kujutavad endast veidrat segu lapsikusest ja täiskasvanute oskustest. Selline laps ei ole see laps, kes elab oma maailmas, vaid nad hämmastavad teid, elu tundmise sügavusega. Uue põlvkonna lapsed on imeliste, unikaalsete võimetega. Nad  reageerivad tabamatutele muutustele välises ilmas, luues sellega suuri probleeme nii vanematele, kui ka õpetajatele.

Indigolapsed on unikaalsete võimetega, kuid neil oli raske iseloom. Kuid mida teha lastega, kellel on kõrgendatud hüperaktiivsus ja kes ei ole võimelised koondama oma tähelepanu, kuna nende energia vohab nn.“ üle ääre.“ Te ei tea kuidas neid aidata iseenese ohjamises.

Nendega ei ole lihtne, kuid kas tasub seda pidada puuduseks nende arengus?

Samas nad sarnanevad multifilmide kangelastega. Omaette küsimus on autistist lastega.

Kas neil ei ole mingi uus ajutegevuse tase ja kas selle taga ei ole peidus geniaalsus?

Kui see on nii, siis kuidas tuua see välja ja panna tööle?

Täiskasvanud autistid on teile rääkinud, et hakkasid märkama ja analüüsima üksikasju ja seaduspärasusi enda ümber, mida tavainimesed ei märganud, kuid see väsitas neid ülimalt. Inimene, kes räägib ühte, mõtleb teist ja tunnetab kolmandat, on lausa väljakannatamatu. Nende aju on suuteline töötlema tohutud informatsiooni, kuid ei ole suuteline tegema koostööd selle ilmaga, milles elab.

On juhuseid, kus autiste on kasutatud IT-tööstuses, kuna nad on suutelised tundide viisi vahtima ekraanil jooksvaid koode ja nii avastades korduvates kombineeringutes viiruseid. Ainus, mis neile selleks vaja on, on. eraldi ruum, kuna inimeste hulk neile on häiriv ja väsitav. Nad on väikesed geeniused, alaealised miljonärid, indigolapsed unikaalsete võimetega, keda te ei oska veel rakendada. Paljud neist on veel avastamata, kuid nendest saab alus tulevasele ilmale, mis teile läheneb. 

Kanaldus on koostatud Krayoneesti materjalide põhjal.

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga