ARKTUURLASTE SÕNUM NOVEMBRIS ja PEAINGEL MIIKAELI KANALDUS.

 

Te teate, et meie sõnumid teile, on täis armastust, et oleme toomas teile teadmisi ja innustust, et saaksite saavutada kõrgema tasemega teadvust.

Kõik, kes on tõusnud vaimselt, kes veel mitte, kannavad endas teatud hulka vana energiat, milles on palju eelmiste elude traumasid. Need on tulenenud eelmiste elude vannetest, tõotustest ja lubadustest. Osa teist on olnud nende seas, keda peeti tugevateks ja arenenumateks, kes olid suutelised tegelema mitte üksnes uute energiatega, vaid ka puhastuda intensiivselt, mis aitas joonduda neil kõrgemalt resoneeruvate sagedustega.

Kõik kulgeb kavanduse kohaselt. On oodata paljut, mis aitab ärgata neil, kes veel hoiduvad nägemast uut, mis ei ühti nende isiklike veendumustega. Nemad saavad teatud elusündmustega märguandeid ärkamiseks, millised panevad neid ümbermõtestama oma kujutlust Ilmast, kuid seadma kahtluse alla palju seni kehtivat. Usaldage protsessi, mis toob esile palju seni tundmatut. Teil on vaja tunnistada seda, et on olemas Jumalik kava, eriti siis, kui miski on kaheldav ja tekitab hirmu. Püüdke keskenduda päeva hetkedele, aga mitte  kolmemõõtmelistele tõlgendustele. Meendused võivad tulla isegi vaikusehetkede ajal, kasvõi enda Mina teadvustamisena.

Iga inimese evolutsiooni ajal võib saabuda hetk, kus ta peab tegema valiku. On aeg jätta seljataha vananenud kontseptsioonid, koos paljude eluaspektidega planeedil, eriti kui ollakse siiralt huvitatud vaimsest evolutsioonist. Kui inimene tahab jätkata elu ühe jalaga uues reaalsuses, kuid teise jalaga kolmemõõtmelise hüpnoosi kütkeis, siis tema teadvus jääb paigalseisvaks seni, kuni ta saab teada tõe endast.

Iga inimolevus soovib õnne ja terviklikkust, mis tegelikkuses on vaimne püüd, taas ühineda ja saada üheseks iseendaga. Seda sisemist igatsust, õnne ja rahu järele, kolmemõõtmeline teadvus  tõlgendab kui lõputut igatsust, saavutada väljaspool ennast seda, mis pakuks rahuldust. Just see paneb inimest varastama ja kasutama vägivalda. Praeguse aja kõrgema sagedusega Valguse energia, on avardamas inimolevuse teadvust. Enamus ei ole veel teadlik sellest, mida ta tunnetab ja miks. Kuna inimesed ei ole teadlikud, et tegelikkuses nad on jumalikud, täiuslikud ja terviklikud, seetõttu tõlgendavad seda kõike endile vääriti. Need, kes püüavad jäljendada rikkaid ja kuulsaid, usuvad, et siis neid hakatakse armastama.

Teie poolt loodud religioonid  õpetavad, et inimene on sama vääritu, kui vihmauss. Et saada õnnelikuks, tuleb päästa end ussi seisusest. Kuid samas on teile õpetatud, et kannatused on Jumalale meelepärased ja et õnn saab tulla üksnes peale surma ja sedagi vaid siis, kui te olete elanud oma elu ettekirjutiste kohaselt. Selline asi on teid viinud halvustamiseni ja hukkamõistmiseni, libaarmastuseni ja eneserahulduste otsinguteni.

Kolmemõõtmelise teadvuse püüd terviklikkuse ja tõelise enesearmastuse poole tähendab jumalikku tunnustust otsivat püüdu. Kuna inimene ei ole teadlik, et oma olemuselt on ta jumalik, täiuslik ja terviklik, siis seetõttu ka püüab tõlgendada seda püüdu endale meelepäraseks. Sellest väljumine on vaimne evolutsioon, see on vaimne rännak igale inimesele, kas ta tahab seda, või mitte, kuid ta ei saa seda vältida, kuidas ta ka ei püüaks sellest hoiduda. Maa siiski on aja ja ruumi planeet. Inimene, üksnes intellektuaalse teadvuse abil, ei ole võimeline hüppama kõrgemalt resoneeruvasse teadvusesse, eriti kui seda ei ole saavutatud üheski eelmistest eludest, ega ole meendusi sellest.

Regresseerumine evolutsioonis ei ole võimalik, kuna saavutatud tase kandub järgmisse ellu. Seetõttu mõnede arvates sügavamaid tõdesid saavutada on kerge ja lihtne. Samas, nad ei suuda mõista, miks teistele see on sedavõrd raske. Need, kes on elanud planeedil palju elusid, kuulusid ülestõusu esimesse lainesse, ning olid toetamas neid, kes ei uskunud tõde. Seejärel hakkasid tulema aina uued lained ja see on jätkunud pidevalt.

Teie kaasaja noored on tegelikult ülimalt vanad vaimsused ja neil on raske kohanduda kolmemõõtmeliste kontseptsioonidega. Nemad ei soovi süüvida kolmemõõtmelistesse probleemidesse, sest neile piisab oma valguse kõrgel hoidmisest, mis teeb neid majakateks, millised saadavad oma kõrgelt resoneeruva valguse energiat kõikjale.

Sisemise töö kergus, ei seisne mediteerimises tundide viisi, vaid selles, et olla vaikuses mistahes igapäevases töös. Ühesuse teadvus saab aidata igaühte tema teadvuses. See  töötab eriti siis, kui teine ulatab vastu käe ja on nõus ühinema teadvuse kõrgema tasemega. Teadvus, täis valgust, võib teis mõneski kutsuda esile vastumeelsust ja tunda isegi ohtu valguskandaja poolt. Samas need, kes on valmis enamaks, tunnevad tõmmet kõrgema energia poole, ehk isegi tajuvad tervenemist. Üksnes elage ja tegutsege Jumaliku Ühesuse tões.

Kõik kulgeb kavanduse kohaselt. Vanad energiad  jätkuvalt tõusevad pinnale ja teil on aeg neist vabaneda kõikidel tasanditel. Käesoleval ajal muutuvad paljud asjad, mis näisid seni muutumatutena. Mõned  muutuvad vormilt, mõned lahustuvad sootuks. See toimub seetõttu,, et teadvus, mis enne avaldus vormina, on tänu vaimsele evolutsioonile muutumas. Planeet Maa ei oleks kunagi jõudnud tänavusesse tihkusesse, hüpnootilisse olekusse, kui vaimsused ei oleks otsustanud kogeda eraldumust, kuid eksisid selles näilises reaalsuses, lubades sellel saada nende teadvuse osaks ja saada ise manipuleeringu osaliseks. Eraldumise eksperimendist ei pidanud kunagi saama tihke kolmemõõtmeline ususüsteem.

Pidage meeles, et oma teadvusega te ei ole füüsilised kehad, vaid te oma teadvusega  kasutate mateerialikku keha, mida ise olete valinud, elamiseks järjekordses elus. Te valisite endale füüsilised kehad, veel enne enda sündi, nii enda arenguks, kui ka abiks teistele, nende arengus. Neile, kes elavad eraldumise teadvuses, on vaid võimalus kogeda elukogemusi duaalsuses ja eraldumuses.

Inimestel, käesolevala ajal, on arenemas teadlik elu, mis arenedes edasi, hakkab üha enam vastama Kõrgema Mina  suunitlustele. Seejärel Kõrgem Mina hakkab toetama neid kogemusi, millised on vajalikud vaimseks kasvuks. Teil on tarvis õppida nägema oma elu ja mõista seda sügavuti. Te ise olete valinud endale koha ja võimaluse, mis on kohane teie vaimse arengu jaoks. Peate teadma, et iga uue kehastusega te saavutate pidevalt midagi enamat. Mistahes füüsilised vaegused viitavad tihketele energiatele, milliseid on tarvis tervendada, et tõusta kõrgemale tasemele. Need võivad olla ka energiad eelmistest eludest. Meditatiivse oleku ajal, esitage taotlus, puhastuda vanadest energiatest.

Sageli, vanade energiate esile kerkimine, paneb inimest otsima väljapääsu, kolmemõõtmeliste lahenduste läbi. Kuid need lahendused jäävad alati ajutisteks ning need on kui probleemide puu võre kärpimine, kus tüvi jääb puutumatuks. Kuni tüvi jääb puutumatuks, seni probleemid jätkavad oma esile tulekut, ühel või teisel viisil.

Kas olete valmis eemaldama tüve juurestikku?

Minge sügavamale ja püüdke vabaneda mistahes vannetest, vanade karmade jääkidest, milliste najal püsivad vanad energiad. Vanade energiate blokeeringud kaovad aega mööda, pikema aja jooksul. Ei tasu kurvastada, kui mõningad probleemid ilmnevad taas, kuigi olite arvanud, et olete neist vabad ning ei tasu seetõttu pettuda, ega langeda depressiooni. Õppige naerma absurdsündmuste üle. Võtke neid positiivsetena, kas mõistmises või emotsionaalselt, isegi siis, kui need on füüsiliselt ebamugavad.  Ei tasu unustada, et planeedile kehastumise aja valisite ise ja selle just praegusele ajale.

Planeet Maa on vaimne ilmaruum, milline on täis Looja avaldumise vorme, väljendatuna mateerialiku illusioonina. Teist on saanud Valgus, täis armastuse energiat, mis on vajalik kollektiivse teadvuse tõusuks, kuid mis on kinni jäänud duaalsuse illusioonidesse, eraldumusse kahte väesse, kes alateadlikult otsivad sellest väljapääsu. Kõik vaimsused, kõigil teadvuse tasemetel, püüavad õppida mõistma oma olu reaalsust. Kusjuures enamus neist, ei ole sellest teadlikud. Enesele andestamine on võimas armastuse tahk, mida on vaja kaasata puhastumise protsessi. Kui hinnata minevikku valgustunud pilguga, siis see võib esile kutsuda enesesüüdistusi. Iga inimene on võimeline elama ja tegutsema oma saavutatud teadvuse kohaselt. Ennast tuleks tunnustada sellisena, nagu olete ja sõnad, mida ütlete välja, teod, mida teete, peaksid olema parimad.

Armastus ei ole tegevus, see on teadvuse seisund, milline avaldub tegevusena, millesse on kätketud isiklik Mina.

Iga inimene on tegutsenud illusoorses teadvuses ja teinud vigu, kuid just nii  toimubki evolutsiooniline rännak. Teie prioriteediks on, õppida nägema end Endana. Kui keeldute võtmast end Ühese osaks, siis te ei ole võimelised avalduma ühegi Looja osana. Võtke end armastuse väljendusena, sest midagi muud ei ole olemas. 

Oleme Arktuurlaste rühm 

Kanaldus peaingel Miikaeliga.

Tervitan teid. Näib, et inimkond on kreeni vajunud ja on tarvis aidata teil virguda.

Küsimus: Tasakaalustatud arengu teekond eeldab teatud tasakaalu valguse ja pimeduse vahel, isiksuse ja vaimsuse konstruktiivsuse ja destruktiivsuse vahel. Kuid miks siis rõhutakse tasakaalustatud arengule, aga mitte ühe või teise puhtale valikule?

Kas selles ei ei ole vastuolu.?

Esimiseks on vaja mõista, et mistahes mõõdetud konstruktiivsuse ja destruktiivsuse kooslus ei garanteeri, et arengu olemus oleks tasakaalus. Tasakaalu meisterlikkus ei seisne ideaalse vahekorra leidmises ja tegelikult seda ei olegi olemas. Meistri tasakaalu oleku oskus seisneb hoopis muus – enese valitsemises ja enese väljendamise oskuses.

Iga inimene on puutunud kokku olukorraga, kus ta ei suutnud hoida oma impulsiivsust tagasi, kasutas ta destruktiivsust spontaanselt. Kui inimene ei praktiseeri tagasihoidmist, vaid hoopis mängib kaasa ja peab seda kohaseks, siis siin mingit tasakaalu ei saa olla ega tulla. Kuigi, kui seesmine suhe valguse ja pimeduse vahel on inimesele meeldiv, siis see ei tähenda veel midagi. Tasakaal aga on enese valitsemine.

Tänu inimkonna loomulike omadustele, otse valgusesse väljumist teil ei saa olla, see võib juhtuda  vaid erandjuhtudel. See on võimalik ainult valguse tasakaalustunud meistril.

Üleminek kõrgemale tasemele saab kättesaadavaks inimesele kahel juhul.

Esimesel juhul, kui inimene on küllaldaselt õppinud tundma maist Ilma (on teadlik sellest) ja temal on ülimalt vähe destruktiivseid harjumusi, ta on rahumeelne ja tema destruktiivsed hetked on ohutud, siis saavad kõrgemad väed teda kergusega muundada.

Teisel juhul, kui inimesel on täielik endapoolne kontroll oma destruktiivsete hetkede üle, ainult siis saab toimuda üleminek.

On ka veel erandlik võimalus, mis on kindlustatud arengu süsteemi poolt, kuigi saavutada sellist tulemust pole kuigi kerge. Kui inimene on tugev või jäik, aga kui ta ei kasuta seda kellegi kahjutamiseks, või enda kasuks (enese rahulduseks), siis ka tema saab minna kõrgemale tasemele üle. Kui näiteks inimene oskab käsivõitlust, siis ta valdab kõrget destruktiivset potentsiaali, sellega tal on võime, teha vastane võimetuks, ehk isegi surmavalt. Seetõttu enamus võitluskunste ongi läbi põimitud erilise filosoofiaga, mis hoiab võitlejaid kasutamast spontaanselt oma oskusi ja võimeid. Nende deviisiks on – mitte kahjustada kedagi. Kui käsivõitleja kohtub kurikaelaga, siis, kontrollides end, esmalt ta püüab vaigistada seda inimest sõnadega. Kui see ei too tulemust, alles seejärel rakendab jõudu. Ehk ka selles olukorras, esimeseks ta püüab vaigistada konflikti, aga mitte kohe põrmustada vastast. Võitlus siin enamuselt on lühiajaline ja kurikael saab vaid kergeid vigastusi. See on hea meistri tasakaalu näide.

Kuid see ei ole tasakaalu meistri motivatsiooniks, vaid see on tema terve mõistus ja ettevaatlikkus. Hoopis teine enesevalitsemise tase on saavutatav, kui motiveeringuks on rahumeelne mõttetegevus. Tõeline tasakaal on vaba destruktiivsetest hetketest ja see tuleneb inimese enda tõelisest filosoofiast. Oluliseks näitajaks on automaatne rahumeelne käitumine. Tähelepanu on vaja pöörata mitte üksnes rahulolu positiivsele mõtteviisile, vaid ka ootamatutele ja stressirohketele olukordadele. Siin vaimsuse jaoks, näilisuse ja oleva vahel,  tekib dihhotoomia.

Mõneti, nende seisude vahel, on tuhandete aastate destruktiivsete tsivilisatsioonide evolutsiooni kuristik. Siin on oluline mõista, et inimene ei ole see, mida ta arvab ennast olevat, vaid ta on see, kuidas ta end väljendab. Samas tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, kuidas inimene, suheldes teistega, käitub. Paraku inimestel on kalduvus öelda teine teisele solvavaid ja haavavaid sõnu. Sellise omadusega tuleb teha tööd.

Puhastes Ilmades on kaks põhimõtet – kahjutegemisest hoidumine ja konflikti vältimine. On oluline meeles pidada, et puhaste Ilmade normid erinevad totaalselt maistest normidest. Maapeal eelistatakse jämedusega vastata jämedusele, valitakse rivaalitsemise ja konflikti paisutamise strateegia.

Vaimsuse maiseks atribuutideks on destruktiivsus, mida on kogetud elades rasketes Ilmades. Kuid destruktiivne teekond on põhjuseks, mis takistab tõusmise järgmisele tasemele, eriti juhul, kui inimene on kiindunud šabloonidesse, milliseid koges eelmiste kehastuste ajal. Vabaneda mõtte tasandil destruktiivisusest, on superülesanne, mida seni ei ole saavutanud üksi maine inimene.

Esmaseks aluseks, üleminekuks uuele tasemele, on enesevalitsemine oma käitumises.

Keerulises olukorras, inimene võib valida erinevate variantide vahel, ka destruktiivse variandi, kuid võib teadlikult sellest loobuda. See, et keegi ägestus, või mõtles ühte, aga ütles teist, siis see võib tekitada kontrollimatut kahju ümberolevatele ning võib viia tasakaalust välja veelgi enam ja põhjustab impulsiivset ja spontaanset käitumist. Selline situatsioon võib kajastuda puhastes Ilmades, peale üleminekut energiavahetuse võrkudes, ülekoormuse.

Mida enam saab isiksus end kontrollida, seda rohkem on võimalusi minna edukalt üle kõrgemale tasemele. Kuid enesekontrollil, käitumise üle on oma piirangud ja riskid eksida. Seetõttu, kõige kvaliteetsem, sügavam ja ohutum (nii enesele, kui teistele) on muundus. Meistril, tasakaalu saavutamine, seisneb mõtteviisi muutmises. Ilmaloovuse vaatevinklist on selleks sõltumatus destruktiivsusest. Destruktiivset mõtteviisi on võimalik muuta pikkamööda, paljude kehastuste jooksul. Kuid destruktiivsuses on aktiivsus, mis on võimeline ergutama ja innustama elavaid struktuure. See teeb ülimalt elujõuliseks, stabiilseks ja domineeriva käitumise, enamuses maaelanike jaoks. Seetõttu püüded pikkamööda muutuda, sageli ei anna tulemusi. Sageli destruktiivsel teadvusel, kes tahaks jõuda tasakaalu teele, tuleb nõustuda ülekannetega teadvuses. Ülekanded on järsud, ega ole kuigi ohutud mõtetegevuse muutumisel, kuid võimaldavad kiiresti ja tõhusalt laiendada arusaamist ning süvendada maailmatunnetust. Seega, stabiilseid, destruktiivseid, pikemat aega valitsevaid mõistuse omadusi, on võimalik vahetada ohutumate omaduste vastu, tehes hüppe (läbimurde) vaimsuse arengus. Oma nõusolekut ülekanneteks inimene enamuses ei teadvusta, kuna vaimsus teeb selliseid otsuseid teadvuse kõrgeimal tasemel. Sageli inimesed saavad aru ülekandest vääriti,  mitte kui abi, vaid kui saatuse irooniat, või nagu musta joont, või vastase rünnakuna ja nii edasi. Tõepoolest, keerulised olukorrad on osa ülekande protsessist. Rahumeelne suhtumine katsumusse, kui võimalusse, aga mitte kui karistusse, aitab inimesel läbida sündmused kergemalt ja eksimusteta, mida ei tule hiljem kahetseda.

Kõrgeimaks, meistri tasakaalu väljenduseks, on täielik vabadus kahjutegevatest mõttetegevustest ja täielik valmidus kahju tegemata, enamuse vaimsuste heaolu nimel. Selle keerulise tasakaalufilosoofia valdamise aste on inimeste jaoks esialgu pigem superidee, mida ei suudeta veel kaua täielikult saavutada, seda isegi peale vaimsuste üleminekut, kõrgemale tasemele. Tasakaalu meistri kõrgeimaks tulemuseks on vastuolude sulandamine, mis enamuse inimkonna mõistmise kohaselt, on paradoksaalne arusaamatu idee – teha teisele haiget, lähtudes armastusest vaimsuse vastu.

Samas, sellises arutluses ei ole midagi halba inimese jaoks. Iga vaimsus, kes on omandamas suhteliselt keerulist, kuid hinnalist filosoofiat, suudab mõista omas tempos kogu sügavust, jõudes selleni läbi isikliku kogemise.

Tasakaalust saab rääkida siis, kui ei ole püüdu teha kellegile kahju. Kui antipaatia tõttu inimesel tekib soov teha kellegile valu, kas mingil eesmärgil, või enese rahulduseks, siis see räägib inimese spontaansete, destruktiivsete impulsside väljapääsmisest ja tema enese ohjamatusest.

See on selge, et paljudel lugejatel on raske võtta omaks seda ideed, kuid tasakaalu meistril tuleb tihti jagada valu selle vaimsusega, kellele ta teeb kahju enda hüvangu nimel. See aitab kontrollida survet, et nõrgestada hinge valu, intensiivse mõjutuse ajal. Selline lähenemine on vaieldamatu tõestus sellele, et meister ei näe teist võimalust, kui kasutada nn. piitsa, oma hoolealuste arengu heaks. Ega keegi ei taha kannatada tõsiste põhjusteta. Seetõttu paljud juhendajad, kes on otsustanud võtta kasutusele intensiivse mõjutuse, ühenduvad hoolealuse tunnetustega ja läbivad kogemise koos temaga.

Ühest küljest on see  juhendajale soovituslik, kuid mitte kohustuslik tegevus.

Teisest küljest, on see kõige kindlam viis, kuidas mitte saada jäigaks meistriks. Tegelikult neil on kõrge valulävi ja seega siin ei saa rääkida samastumisest ebamugavuse tekitamiseks. See, mis on jäiga energia meistrile ebameeldiv, on inimesele väljakannatamatu. Ta ei jaga valu inimesega, ta tegeleb nagu muuseas, kaasumata valuga, vastavalt oma olemusele.

Kaasumatuse võimalus on kättesaadav ka tasakaalu meistrile. Selline lähenemine on siis, kui juhendajal ei ole otsest seost, ega emotsionaalset kiindumust hoolealusesse. Kuid järgides seda teed, rangel professionaalsel viisil, ei ole alati võimalik saavutada parimat teadvuse arengut. Samas, efektiivsemat vaimsuste juhendamist, on võimalik saavutada läbi emotsionaalse soojuse ja juhendaja kaasatuse, inimese arengu protsessi, kaotamata samas ratsionaalsust. Vaimsuste muundus on raske ja pikaldane protsess, seetõttu vajab erapooletut professionaalsust, kannatust ja armastust nende vastu, kellele juhendajaks ollakse.

Praegune aeg teie Ilmas ei ole kuigi lihte, kuid on oluline. Just seetõttu kujuneb olukordi, kus küsimusele on  tarvis läheneda suurima mõistmisega. Mõistmine on teile suurimaks saavutuseks, millel tulevikus on oluline tähtsus. Et jõuda ühesuse uutele tasemetele, läheb inimesel vaja suurt kannatust ja kõrget mõistmist. Kuid kaugeltki mitte kõik juhendajad ei ole suutelised püsima tasemel ja see on  tavaline asi. Just seetõttu on oluline avada endas uusi mõistmise tahke, et väed suudaks teha õigeid järeldusi, inimese motiveeringutes ja püüdlustes.

Käesoleva ajal, jooksvad tingimused, avavad inimestes sootuks uusi tahke. Elutingimused on muutumas raskemaks ja inimesed on muutumas julmemaks. Mis ootab ees neid vaimsusi, kelle kehastused teevad kahju ümberolevatele?

Iga vaimsus tõuseb teatud arengu tasemele. Perspektiivsed vaimsused, kes on võimelised tõusma oma tasemelt kõrgemale, võivad käivitada korrigeerivaid sündmusi. Kuid paljud lõpetavad selle kehastuse, jäädes oma destruktiivsuse juurde, sest muud tegutsemise püüdu neil ei ole. Ja seetõttu neil ei saa avaneda midagi, isegi kui juhendajad viivad neid olukorda, kus nad saaksid muuta oma reageeringuid ja käitumist, on ikkagi nende isiksus kinnistunud oma määrangu kohasesse olekusse ja ta jääb sellesse seisundisse seni, kuni ta ise küllastub sellest ja kuni ta ise soovib liikuda edasi oma arengus.

Korrigeeriv kogemine ei avane igaühele,  pigem neile, kes veel kahtlevad. Sellised inimesed  peavad ennast vabadeks ehk mõtlevad, et kui tahan, siis teen, aga kui ei taha, siis ei tee, isegi kui see teeb kahju ümberolevatele. Kuid sellise käitumise tagajärjel, nende vabadus aina väheneb, kuna elu ise, üha enam ja enam, soosib teiste toetamist. Mida märkimisväärsem on destruktiivsus tsivilisatsioonis, seda tungivamalt hakkavad ilmnema sellised olukorrad.

Näiteks tuli vastu kerjus. See on olukord, kus abi andmine on enam vähem vabatahtlik, kuigi selles olukorras, avaldub teatud määral ebameeldiv surve.

Kuid kui keegi lähedane vajab abi, siis abist keeldumine praktiliselt on võimatu.

Samas, kui inimest rööviti, siis see on juba vägivaldne äravõtmine.

Ometi kõigil neil olukordadel on üks ja sama eesmärk – õpetada inimest andma.

Need, kes võtavad Ilmalt palju ja annavad vähe, ei ole lõpuni vabad omas valikutes. Destruktiivsetel olemustel väljapääsu eriti ei ole, kuna nad sõltuvad välistest eluressurssidest. Mida rohkem ollakse võlgu Ilmale, seda raskemad on tema aitamise võimalused. Sellistele võlgnikele saavad osaks keerulisemad ja ebameeldivamad ülesanded.

Meie arusaama kohaselt on valguse Ilmad vabad vägivallast, ega tee kahju teistele olevustele.

See on tõsi, neis ei tehta kellegile kahju. Valguse Ilmades toimuvad intensiivsed mõjutused, läbi lohutavate ja tervendavate protsesside. Kuid valu tekitamist hoolealustele seal ei pooldata. Kogenud tasakaalu meister, suudab summutada destruktiivset avaldumist, muundades seda millekski muuks, väärtuslikumaks ja mõtestatumaks. Selline oskus on saavutatav paljude kehastuste jooksul. Kõrgeima taseme jumalused valdavad seda kunsti, eriti need, kes on teada teile müütide kaudu. Kuid õnnestub see siiski vähestel, vaid neil, kes on puhtad destruktiivsusest. Muide, destruktiivsusel on omadus tõusta. Kõige kindlam ja ohutum viis pidurdada destruktiivsust   on, luua rohkem elu ressurssi ja jagada seda neile, kes ise ei ole suutelised seda tõstma – sellega väheneb destruktiivne pinge.

Kui kõrgema arengu ilmades algab koondumine, kas siis eluressursse jääb neile vähemaks?

Siin toimus konstruktiivi ja destruktiivi tasakaalu kõrvalekalle. Kas mõned destruktiivsed tsivilisatsioonid saavad üldse jääda ellu?

Ma esitan küsimuse tulevastele loojatele, et kas on mõtet luua mõtlevaid, elavaid eneseteadvustavaid olemusi, teades ette, et risk, palju kannatada, on liiga kõrge ja viib hukuni. Vaimsus, vastates sellele küsimusele, saab täpsemalt määratleda koha Ilmaruumis, kus ta saaks täiuslikumalt teostada end. Valguse Ilmad on veendunud, et loovuslus peab suhtuma vaimsustesse sügava hoolega, ega tohi lubada neil kogeda mingeid valusid.

Kas on võimalik, mingi moel soodustada, Antikristuse ilmingu levikut üle planeedi?

Antikristuse tuleku küsimus on küsitav, võib olla ehk ainult põgusa ilmingu näol. See on üks perspektiividest, üks tõenäosustest, kuid mitte toimuv fakt tulevikus. Valguse hierarhia mõjutab vähe teie Ilma, teie ise  avaldate suuremat püüdlust vaimsuse poole. Kõigil teil, kes  püüdlevad ülemineku suunas, on tarvis suuremal määral abistada oma lähedasi. On vaja tõsta oma kannatlikkuse ja mõistmise taset ning tõsta nende prioriteeti.

Kõigil inimestel, selles kehastuses, soovitan mitte üksnes oodata, vaid teha tööd oma valguse tasemega. Kõigil ärganutel see ei ole veel vajalikul tasemel ja peale üleminekut on eriti vajalik omada kõrget valguse sagedust. Käesoleva aja keerulistel aegadel, soovitan kõigil tõsta selgust ja rahumeelset teadvuse seisu. 

 Teid toetav Peaingel Miikael.

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga