KAKS RUUMI. PARADIGMA MUUTUS – 12 RINGI TERVENDAV KESKKOND

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

 Kaks ruumi.

Taas oleme teie ees, täis armastust ja tunnustust. Tänane sõnum on määratud teile ja teie ühiskonnale, milles elate. See sõnum on teist.

Selle vestluse pealkirjaks panin „ Kaks ruumi“ ja  jagan selle kolmeks metafooriks.

Esimeses räägin sellest, mida te teate  kahest ruumist.

Teises räägin avastustest, milliseid teevad paljud oma kahe ruumi kohta.

Kolmandas räägin kahe ruumi olemusest.

Ehk eimesekst räägin, mida kujutavad endast need ruumid.

Esimese ruumi  metafooriks olete teie ise ja sellel on teie nimi. See on teie reaalsus, teie tunnetused, mida valdate ja mis teiega toimub. See on lihtne.

Ruum kaks on tegelikult kõrval, võib olla isegi olla teie enda kehaks.

Need 2 ruumi on sein seina vastu.

Mis siis toimub teises ruumis?

Põhjuseks, miks arvate olevat need eraldi (aga tegelikkuses te ei tea neist midagi), on see, et te teadvustate üksnes seda, mis toimub esimeses ruumis.

Samas teine ruum, töötab iseseisvalt – süda tuksub iseseisvalt ja ka kõik organid töötavad iseseisvalt.

Kuid teile on õpetatud, et nende kahe ruumi vahel, on veel üks keha, milleks on mõistuse keha,  ja seega, te arvate, et kaks esimest ruumi, on teil täiesti eraldi. Kui te ise ei tea nende olemasolust, siis peab olema keegi, kes on nendest teadlik.Teie arstid ja psühholoogid, teavad nende ruumide olemasolust, eriti teisesest ruumist.Teie kultuuris on kinnitatud, et arstid on ainsad, kes teavad informatsiooni teie kehast ja ütlevad, mida selle kehaga, ehk ruumiga, peale hakata.

Kui mõistate seda, siis ehk mõistate ka seda, mida räägin täna kahe stsenaariumi põhjal.

Esimene on see, mida on teile õpetatud  juba sünnist alates.Teie seas leidub palju neid, kes ei usu antud sõnumeid, kuid usuvad kindlalt arste, kes oskavad kanda hoolt ruum kahe eest. Kes on lugenud meie sõnumeid pikemat aega, need on teadlikud ka teisest stsenaariumist.

Seega, te teate, mis on esimene ruum – selleks olete te ise, vaimsusena, kõigi oma tunnetega, oma eluga ja suhetega sellesse.

Kuid teine ruum on teie füüsiline keha, ja te arvate, et seda saab muuta või mõjutada, teatud määral. Keha kohta on palju varjatut informatsiooni. Teie keha omab intellekti, omab mõistust, temaga saab suhelda ja on võimalik teada saada tema vajadustest ning ta võib anda teavet olukorrast, mis võib edaspidi kutsuda esile haigusi.

Esimese stsenaariumi kohaselt te ei teadvusta võimalust, jääda haigeks, ehkki teate, et mööda keha on uitamas mingid haigused, mis kohati isegi annavad endast teada, kuid arsti poole pöördute üksnes siis, kui see lööb välja tõsise haigusena.

Stsenaarium kaks – keha annab järjepidevalt märke, kuid te püüate neid mitte märgata. Samas olete teadlikud, et teie teadvus  mõjutab teie tervist. Kas saate aru, et teist ruumi, ehk teie keha, mõjutab teatud määral, esivanematelt pärandatud bioloogia ning paljus mõjutab teid, teie poolt elatud eelmised elud.

Kas see vapustab teid?

See on vapustav. Nüüd te olete valmis seda mitte üksnes teadvustama, vaid isegi võtma selle kontrolli alla. Nüüd õpite diagnoosima ennast, kuid see ei asenda arsti. Näiteks, kui olete sattunud mingisse avariisse, siis te ei suuda leida ühendust oma kehaga ning siis tõesti vajate arstiabi.

Veel võite avastada, et olete suutelised olema ühel meelel oma tervisega, et on võimalik paluda kehalt, et ta annab märku probleemidest ja  annab teada, mida ta vajab esmasena. Te hakkate mõistma oma keha ja tema koostöö programme teiega. Lõpuks te ehk mõistate, et need kaks ruumi, ei ole eraldi, vaid on ühese avaruses.

Mis saab olla veel parem?

See on see, mida te ei teadnud ja millesse ei uskunud, aga nüüd äkki, hakkab see jõudma kohale aina enamale ja enamale inimhulkadele.

Mis saab olla veel parem?

Edasi, kolmas stsenaarium.

Võib olla olete veel jätkuvalt esimeses ruumis, kuid selgelt teate teisest ruumist ja mõtestate enda jaoks lahti nende olemust ning võib olla olete juba ka  suutelised  nägema mõlemat ruumi ühesena. Nende ühesena võtmine võib muuta teis kõike sedavõrd, et ükski haigus ei pääse ligi, kuid mida võis kergelt juhtuda teise stsenaariumi puhul.

Teie eadvustatus on suuteline muutma ruumide tähendust, mis omakorda aitab muuta kogu teie keha keemiat. Siis ei ole enam mingit tähtsust, milline stsenaariumitest on esmasem. Teine ruum on ühene esimesega ja muud ruumi pole teil olemas, on vaid üksnes ühene avarus.

See ei ole veel kõik.

Ühene keha on mõistusega keha. Üks kasutusviisidest on kinesioloogia, ehk lihaselik testimine. On veel teisigi protsesse, kus saate suhelda oma kehaga. Mõistuse keha pole üksnes intellektuaalne, vaid on teie bioloogiliseks Minaks, mis on osa teie DNAst. Teie KõrgemMina  ootab teid, ta ootab, millal saavad teile, teie ruumid üheseks ja ta ootab, millal lõpetate end eraldamast autonoomsest süsteemist, mis töötab iseseisvalt. Kui suudate võtta ruumid ühesena, siis saate olla ühene kõigega ning saate võtta osa kogu avaruse tööst.

Selline on inimkonna tuleviku võimalus ja see on tulemas. Kui hakkate mõistma seda kõike, siis suudate võta kontrolli alla ka oma keha tervise. Kui ruumid on ühese avarusena, teie keha hakkab muutuma ja tervenema. Siis ehk hakkab sündima midagi vapustavat ja hakkavad tagasi kasvama kaotatud kehaosad. Selline on kolmanda stsenaariumi vägi.

Ma ei räägiks teile sellest, kui seda poleks näha teie tuleviku Väljas, kui seda poleks esinenud varem muudes Ilmades. Ka arstid on siis teistsugused, kui teie tänapäeval.

Mida siis arstid teevad?

Nad aitavad teil olla üks ühese avarusega ja aitavad teha koostööd keemiaga. On õnnistatud arstid planeedil, kes hoolivad inimesest nii väga, et muudavad lõpuks oma programme, muudavad seda, mida ja kuidas on seni teinud ja püüavad paremini täita seda, milleks on nad kehastunud – aidata teisi. Ja see on tulemas.

Siin, tervendavas keskkonnas, on toimunud palju asju, mis on seotud Ilmaruumiga. Teie ümber olev energia on seotud tähtedega, planeetidega ja teie enda päikesesüsteemiga ning see on seotud teiega sedavõrd, et te näete, mida on praegu õige aeg teha. Selline seis näib paljudele teist  veidrana, kuid sellest ajast rääkisid juba iidsed põlisrahvad. Nemad kinnitasid, et planeet ja inimkond on ühene organism ja et kõik selles on sümbiootilises seonduses. Te ise kogete, et käesolevas energias asjad on hakanud muutuma. Paljud asjad, mis minevikus näisid veidratena, uutes energiates on kõigiti kohased. Enamgi veel, teie teadvuses olev energia, teeb läbi muutusi ja seetõttu toimub nihe kogu teie olemuses. See räägib olulisest sellest, et inimolevus on osa suurimast ja võimsamast olemuses, ta on võimeline tegema muutusi, millistega on suutelised muutma mitte üksnes oma elu, vaid muuta ka kõike enda ümber olevate elu.

Kuidas meeldib teile selline kontseptsioon?

Kui oma suhetes elus, muutute heasoovlikeks, kuidas siis kõik see hakkab välja nägema?

Kas ümberolevad märkavad seda?

Kas see teeb neid paremaks?

Kindlapeale, on minu vastus.

Selles seisnebki teie elu programm – tervendada teadvust, mõistmist ja suhteid. Samuti  kuidas tunnetada, kuidas mõelda ja kuidas toimida. Ehk elu ise hakkab avalduma teile ootamatul viisil ja iga inimolevus puutub kokku nende asjadega, kuna selline on inimlik olemus.

Kaheteistkümne Ringis kajastuvad kogu Ilmaruumi energiad. Ringis on palju kaheteistkümne ja nelja energiaid, nähtamatu viie ja kuue energiaid. Sellest koosneb kõik, isegi teadvuse struktuur, mis ei ole veel teile 100% kättesaadav. Seetõttu nimetame seda Kaheteistkümne Ringiks. Tänaseks see tähendab midagi enamat.

Sild, mida oleme siin korduvalt ületanud, on sild vaimse paljumõõtmelise teadvuse ja kolmemõõtmelise keha teadvuse vahel. Teie vaimsus ei ole kunagi teisel pool silda, ta on alaliselt koos teiega.

Kuna olete kolmemõõtmelistena, siis saame esitleda seda teile metafoorina. Silla ületamisega  ühinete enda paljumõõtmelisusega ja avarusega, milles toimivad tegelikult kõik kolmemõõtmelise Ilma asjad. 

Täna püüan teile, silla ületamisega, selgitada paljumõõtmelist kontseptsiooni ja see on üleminek tuntult tundmatule. Teil ei ole vaja kujutleda seda, ega uskuda sellesse, kuna te kõik olete omal ajal näinud ja kogenud seda. Silla keskel olev udu eraldab teid võluilmast. Udu silla keskel on portaaliks, metafooriks, mis aitab teil mõtteliselt minna mõistmiselt üle arusaamale, teise energiasse, mis erineb täiesti senisest. Silla teises otsas näete suure templi ust, mille kohal on helendamas valguskirjas teie nimi. Selle saali keskel seisab tohutu suur ümarlaud. Te olete näinud seda lauda varemgi. Saali ümber on orvad, milliste lõpmatutes sügavustes saate näha, mida iganes soovite. Saalis on vaikus ja te saate kuulda kõike. Laua ümber on  kaksteist tooli ja selliselt nägite te ka esmakordselt Kaheteistkümne Ringi. See laud on metafooriks. Valige endale üks toolidest.  Oma vaimsuse teadvusega näete kõigil toolidel istumas end. Neis kellegis ei ole hierarhilist olekut, toimub üksnes omavaheline energiate vahetus.

Istuge valitud toolile ja lubage ka teistel võtta kohad sisse. Te ise olete üks kaheteistkümnest. Iga kohal istuja erineb teistest ja võtke neid kui oma juhendajaid. Nad võivad olla nagu inglid, võivad olla vormina või, võivad olla energiatena. Nad on teie juhendajateks. Kui kõik on võtnud kohad sisse, muutute ühtseks olemuseks. Ehk teadvustate, et laua ümber  istuvad teie vaimsuse ülejäänud osad.

Kolmemõõtmelisel olemusel on raske mõista paljumõõtmelist olemust, kuna igasugused   mõõtmed on teil kindla määranguga, aga seda ei ole paljumõõtmelisuses – seal  tähendused on määranguteta. Te võtata osa kõiges – kus on üks, seal on kõik, kus on kõik, seal kõik on üks ning see kõik olete üksnes teie ise. Seetõttu kõik on koos teiega ümber laua.

Mõnda aega tagasi rääkisime seemnete külvist. Käes on nihete aeg – seemnete külvamise ja võrsumise aeg. Vastavalt seemnete võrsumisele on käimas muutused. Te olete oodanud seda eoonide aegadest alates. Nüüd algab viljade lõikus ja sellest räägivad paljud. Paljud on hakanud külvama uusi seemneid ja kõik laua ümber istujad räägivad samuti sellest ja aitavad teisiti mõista ja aiatavad sünnitada uusi, teist liiki mõtteid. Kõik laua taga sündinud mõtted võtate kaasa, et kodus viia need ellu. Seda olete oodanud ja palunud ja selline ongi uudse vilja energia. Selline töö käib Kaheteistkümne Ringi tervendavas keskkonnas. Siin laua taga  täitute uutest energiatest, mis aitavad külvata uusi seemneid.

Ei tasu arvata, et piisab vaid külvata, ilma teie osavõtuta nende võrsumist ei toimu. Võrsumiseks on vaja armastavat mõistmist-kastmist, on vaja vaimsuse allika vett. Võrsumine hakkab avalduma teie endi mõistmise muutustest. Selline on teie vaimne pärand. Oleks hea, kui te teadvustaksite seda, teadvustaksite enda mõistmiste muutusi ja tervenemist. Seda ei oleks saanud külvatud muul ajal, mitte kellegi teise poolt, see on võimalik külvata üksnes vanade vaimsuste poolt. Mõnedele see võib kõlada veidralt ja naeruväärselt, kuid teistele see on just see, mida olete oodanud.

Mõelge, kuulake ja võtke vastu – need on vastused teie ammustele soovidele ja küsimustele. Kui jõuate silla tagustest tagasi, siis mõelge, kas olete milleski muutunud.

Kuidas saada teada?

On palju kordi küsitud, kuidas saada teada, kuidas töötab intuitsioon või kuidas töötab Väli?

Sellistele küsimustele olen edastanud mitmeid sõnumeid. Täna kordan seda põgusalt ja selleks kasutan metafoori, mis annab vastuse ammendatud kujul. Oleme varem teile rääkinud, et tunnetades oma välja, saate tunnetada kõike toimuvat teie ümber. Seda tunnetust võiks nimetada super-teadvuseks, milles kajastub kogu planeedi energia, mis ei ennusta küll tulevikku, kuid saab anda viiteid teie võimalustele ehk potentsiaalidele. See on nagu kogu inimkonna mõttetegevus, mis on tabatav intuitiivsel tasandil. On võimalik tabada potentsiaali, et põigata kõrvale, enne takistuse kerkimist, kas inimeste, või sündmuste näol. Seda vaid seetõttu, et olete suutelised muutma reaalsust läbi Välja tunnetuse. Need teist,  kes on seda võimelised tegema, te ütlete, et nad on õnneseened. Kuid vedamisega siin ei ole mingit tegemist. Nad tunnetasid Välja potentsiaali.

Paljud teist teavad, et Ilmas on palju võimalusi, kuid nad ei saa aru, kuidas saada teada, mis töötab, mis mitte ja mis oleks õige?

Kuid siiski, paljud teist, veel ei usalda neile nähtamatut. On vanu vaimsusi, kes ei ole seotud Ühisväljaga, vaid nad on seotud üksnes oma isikliku Väljaga, mis on neile heaks nõuandjaks. Kuid nõu nad saavad vaid teatud ulatuses.

Pööran teie tähelepanu mitte üksnes neile, kes seilavad ookeanite avarustes, vaid neile minevikus elanutele, kellele see oli ainukeseks ellujäämise viisiks. Nende ellujäämine olenes täielikult sellest, kuidas nad suudavad läbida oma tee ohutult. See ei olnud neile mingi pühapäevane meelelahutus. Nad seilasid suurtel laevadel, millel oli palju teisi inimesi ja samuti nad vastutasid lasti eest, mida pidid toimetama sihtkohta. Selleks nad pidid tundma tuuli. Ma kasutan tuult siin metafooriks, Välja metafooriks.

Meremeestel oli suurem oskus teha valikuid ja need olid rasked valikud, kuna eesmärgiks oli  jõuda sadamasse, kuhu pidid toimetama lasti. Meermees pidi tundma ja tegema koostööd nähtamatut väega, et laev liiguks vajalikus suunas.

Selline on ka teie elu metafoor – laveerimine elusündmuste vahel, et jõuda oma elu eesmärgini. Teil töötab selleks teie alateadvus. Nagu meremehed suutsid laine säbru järgi määrata, kust võib oodata tuult, nii ka teil tuleb alateadlikult tabada elu mustreid, et olla valmis uutele muutustele ja võimalustele. Ka teie elus on selline nähtamatu tuul (saatus), millega tuleb arvestada. Nendeks võivad olla inimesed ja sündmused, millised aitavad teil saavutada teile vajalikku.

Kas olete tabamas tuuli?

Tuule tabamisest oleme ka varem rääkinud Kaheteistkümne Ringis.

Kas suudate hoida oma purjed õiges suunas?

Kuid siiski teil tuleb olla valmis kasutama nähtamatuid sündmuste tuuli, mis aitavad teil jõuda vajaliku eesmärgini. Kõikvõimalikud võimalused saadavad teid, neid tuleb vaid õigel ajal tabada. Antud metafoor on teile teejuhiks teie eluteel. Tõepoolest, asjad on hulga paremad, kui need näivad ja seda juba paljudel põhjustel. Aeg on tunnustada oma suursugusust ja rõõmuga võtta see kasutusse.

Paradigma muutmine.

Praegu olete ülemineku ajas, millest on rääkinud iidsed, kuid seda võite kohata ka oma tänapäevastes uudistes. Asjad  muutuvad ootamatul viisil. Kuigi olete võtnud mõningaid sõnumeid kui ennustusi,  oli neis vaid juttu Valgusest, mis tõstab asjade sagedust sedavõrd, et need, kes panustavad pimedusse, püüavad kõike toimuvat hoida endises olekus. Nende jaoks on liiga palju valgust, liiga palju rahutust ja liiga palju seda, mis muudab Ilma.

Seega, te olete ülemineku paradigmas ja see üleminek toimub vaimsuses ja metafüüsikas.

Paljude aastate jooksul on räägitud, et inimkond on võimeline looma mõtete koherentsust (kooskõla), tegema seda mittelineaarsel viisil, peaaegu paljumõõtmelisel viisil, mis hakkab mõjutama palju teisi inimesi. Selle nimel on korraldatud üheaegselt, üleilmseid rahupalveid. Sellega püüti saavutada koherentsus kõigi inimeste vahel, olenemata vahemaast. Ja need andsid märkimisväärseid tulemusi. Nende tulemusi on näha olnud viimase kümnekonna aasta jooksul. Kuid selle mõte on püsinud siiski jätkuvalt lineaarsena.

Hulk inimesi, keskendudes ühiselt kindlale suunale, on suutelised looma erilist valgusenergiat, mida saab levitada üle planeedi, ning mis loob omakord koherentsust, mis võib viia üldise rahuni üle Ilma. Seda on püütud teha juba pikemat aega ja on ka saavutatud mõningat tulemusi. Ajapikku see hakkab mõjutama ka senist paradigmat. Koos muutustega paradigmas, hakkavad põimuma uued paljumõõtmelised põhimõtted ja see võib tõsta  märkimisväärselt arengu taset,

Uue paradigma tulekuga saate oma kätte Valguse Saua, Rahu Saua, ehk üldise Ärkamise Saua ja sellega loote omavahel ühise koherentsuse ja Valguse Saua koherentsus kandub kõikjale üle planeedi.

Vanas paradigmas ei olnud midagi vääriti, puudus vaid koherentsus, puudus Valguse Sau ja kõik oli lineaarne.

Nüüd olete saavutamas koherentsust ja kätte olete saamas Valguse Saua. Tehes muutusi senises paradigmas, muudate kõike paljumõõtmeliseks, mis loob Valguse Saua. Nüüd on teil tarvis endal muutuda Valguse Sauks ja siis muutute millekski teiseks ja seda alatiseks. Valguse Sau saab teie DNA osaks, teie rakustruktuuri osaks ja teie teadvuse osaks – lahustudes valguses muutute ise Valguseks.

Olla Sau, on olla meditatiivses olekus.

Kui meditatiivne olek on ammendunud, milline olete siis?

Olete valgusolevuseks, olete Valguse Sau, lineaarsuseta. Valgus kohereerudes, hakkab muutuma aina võimsamaks ja ta hakkab levima kõikjale üle planeedi, mittelineaarsel viisil.

Ma loodan, et te mõistate seda. Uued atribuudid aitavad vabaneda pimedusest, mis püüab ikka veel pääseda kõigest väest esile ja tuua olnu tagasi. Uued Valguse atribuudid loovad uut paradigmat täis uut elu ja see on teile juba jõukohane. 

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga