TÜHI KAART ( CARTE BLANCE ) Grand Rapids, Michigan 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Juba mõte ise, et võttes juhuslikke kaarte pakist, saate õige vastuse oma küsimusele, võib näida enamusele võimatuna. Paraku metafüüsika ütleb, et nii see on, tõepoolest on, sest teil on võime juhtida  juhuslikkust ja selles ei ole mingit juhuslikkust. Kõik kaardid, mida te pakist välja tõmbasite, on teile olulised ja tähenduslikud. Katsume mõnda neist tõlgendada.

Esimene kaart  räägib suurest tõest, et Ilmaruum on teie partneriks. Antud juhul Ilmaruum on Vaimu ja kogu oleva Loomislätte metaforiks. Selline tõlgendus räägib, et teil on alati abi olemas. Tõlgendus ütleb, et Ilmaruumis on energia, mis ületab teie kõiki kujutlusi ja see on teiega partnerluses. Paraku paljud teie seast väidavad, et nad  ei tunneta seda. Ja nad ei tunneta seda teise kaardi pärast,  mis on „tühi kaart“ (carte blanche) ehk – „vaba valik.“  Peate mõistma, et tühi ta on seetõttu, et sellel ei ole  mingit ettemääratlust Vabas Valikus. Sellel ei ole midagi sellist, mis näitaks teile, et sul on parem minna seda teed, mitte seda teist teed või et parem on valida see, kui teine. Vaimu vaba valikuga valik on tõesti vaba. Vaba valik tähendab seda, et inimolevus on reaalselt vaba valima mistahes suunda, vastavuses oma teadvuse tasemele.

Need mõlemad kaardid on täis armastust. Esimese kaardi armastus on tõeline ja pakub partnerlust suurima energiaga, mis kannab nime „ Kaasloomine.“ Teise kaardi armastus annab vabadust valida, ilma igasuguse sunnita, see ei arvusta, ega luba autasu. Selles ei ole mingit määratlust vaba valikuks, seega, teil ei ole vajadust esitada mingeid küsimusi. Kuna teil on valiku vabadus, siis mis see on, kui te vaba valiku juures hakkate otsima vastust, et kuhu ja mis suunas ma peaksin minema? Kallid, vanas energias selline vaba valik võis suunata teid kuhu iganes, ning paigutada teid sellisesse kohta, mis on inimloomusele kohane, kuid mitte jumalikkuse kohane. Just sellesse inimkond jäigi kinni paljudeks-paljudeks aegadeks. Jäi kinni seetõttu, et see oli vähem, kui 50% sellest, mida tegelikult oleks olnud võimalik. Teil on vaja saavutada oma arengus teatud taset, veel enne seda, kui suudate tajuda partnerlust, mida võimaldab Vaim teie vaba valiku kohaselt. Kuid pidage meeles, et te ei pea ootama, et Jumal teeb ise midagi teie jaoks. Pidage meeles, et rooliratas on teie enda käes, ja selleks  on teie oma  vaba valik. Kui vaba valik, tänu teie intuitsioonile, hakkab tõstma teie energiat Valguse poole, siis asjad hakkavad sündima hoopis teisel tasemel.

Duaalsuse ületamine.

Ma olen siin vanade vaimsuste seas, kellel kõigil on teatud inimlikud eelistused ja kõik on tulnud siia teatud eesmärgil – kuulata taolisi sõnumeid – ikka oma eelistuste kohaselt. Paljud teie seast võib olla on avastanud, et teie vaba valik tuleneb teie Akašide kogemistest, mis taas ja taas  teevad valikuid, mis  võimaldavad minna mõlemas suunas. Kuid teie olete valinud  võimaluse liikuda Valguse loomise poole ja te hakkate mõistma, et see on partnerluse suund. Nii see  on ja see on hea ning selles seisnebki duaalsuse väljendumise viis.  Kuid, kuidas läbi sisemise inimloomuse tasakaalu ja vaimse partnerluse, kujuneb teie omavaheline suhe, kuidas te näete seda?  Mõned teist võivad arvata, et kui nad on pidevalt kooskõlas kõrgema väega, mõtlevad kõrgemates kategooriates, siis duaalsus taandub ise enesest nende juurest, ehk siis, need vaiksed häälekesed, mis püüavad teid suunata vastassuunda,  tasapisi lahkuvad nende juurest. Kallid, vaba valik ja duaalsus jäävad teiega seni, kuni eksisteerib inimkond. Hääleke, mis  esindab pimedust, mis püüab tirida teid kooskõlast välja, püüab viia teid valgusest kaugemale, tema jääb teiega jätkuvalt alles. Kuid teis olev vaba valik hakkab vähendama negatiivse hääle mõju ning nii saategi pääseda  kõrgemale teele.Te ise suunate selle hääle teise ruumi, et ta ei saaks pidevalt sosistada teile  kõrva.

See on ka tänase arutluse teema, et mida see hääl  teeb sinuga, ükskõik kus sa viibid? Kui ta trummeldab vastu ust, kas oled suuteline naeratama ja ignoreerima teda, ehk metafooriliselt, panema luku sellele uksele, et ta ei pääseks kõrva sosistama. Ehk sa ise oledki see, kes sosistab endale kõrva ajal, kui heitled Pimeduse ja Valguse vahel, teades samas partnerluse olemasolust. Kuid võib olla just seetõttu sa ei ole võimeline pääsema partnerluseni?  Just seetõttu jagangi teile neid nõuandeid. Oleks hea, kui te alustaksite millegi sellise visualiseerimisega, mida te seni ei ole kunagi varem näinud, just seetõttu võtame taas ja taas kasutusele vastavaid metafoore.

Ilmaruum, Vaim ja Loomisläte ei hakka kunagi kallutama teid millegi poole, ega teid mõjutama, sest teil on valiku vabadus. Kui te siiski soovite visualiseerida, millisena näeb välja partnerlus,  siis see näeb välja, nagu teie poole sirutunud käsi. Ta on sirutunud sinu poole ka siis, kui magad ja ärkad, siis, kui sul on probleemid, kui oled rõõmus, isegi söömise ajal. Just sinu poole sirutatud käsi on partnerlus ise. Kutse on sulle olemas alati, ilma eelmääratlusteta. Kutse on isegi ka pimeduse poolt, kui vaid seda soovid. Ja see on, ehk panite tähele – inimloomuse väljendumine. Kuid kutse käsi, mis sirutub valguse poolt, kannab sind alati otse partnerlusse ja  annab mõtte kõigele ülejäänule. Tuleb ka selline aeg, kus hakkate mõistma, et duaalsus ei olnud selleks, et sisemiselt lakkamatult lobiseda vaid, et duaalsus oli  õppimiseks, kuidas sellest välja tulla. Duaalsus kätkeb endas nii negatiivset kui ka positiivset, kuid teil on olemas valiku vabadus, millist teed liikuda. Inimloomus  sageli surub teid vahepealsesse olukorda. Kuid teie jaoks jääb saladuseks see, et teie poole sirutuv käsi aitab teil leida võimalust väljuda duaalsusest. Partnerluse abil saate võtta teie poole sirutunud käest kinni ja see viib teid elus edasi ning aitab riputada uksele luku.

Nüüd kerkib ülesse küsimus, et mida te kardate  või mis on teie jaoks normaalne? Isegi need teie seast, kellel on kõrgem teadvus, võivad aeg-ajalt tunda hirmu ja pettumust ning te peate seda normaalseks. Kuid duaalse inimloomuse madalam osa püüab luua oma normaalsuse, milles te elate pidevas hirmus, et võib midagi juhtuda midagi, või, et  teete midagi valesti.   

Vedamisest.

Edasi ma räägiksin sellest, mis toimub siis, kui paigutada madalam osa oma inimloomusest suletud ukse taha ja räägiksin sellest, mis toimub siis, kui  puhastad tee oma intuitsioonile. Siis intuitsioon hakkab teile teatama parimat tee valikut, et kas pöörata paremale, või vasakule, või hoopis liikuda otse, intuitsioon ütleb sulle seda, mida tume pool ei ütleks sulle kunagi. Selliselt kujunebki vedamine. Sina, nagu iga inimene planeedil, loodad alati  esimeseks vedamisele ja  edukate asjade saamisele. Nii loodad, et ehk siis õnnestub midagi ära teha. Kui oled kinni võtnud Ilmaruumi sirutatud partnerluse käest ja hoiad sellest kinni, siis hakkad ise juhtima oma vedamist. Hakkad teadvustama ja mõistma, et ise  juhid oma reaalsust, mida varem pidasid üksnes vedamiseks. Intuitsioon hakkab tulema esiplaanile siis, kui vabaned olnud duaalsusest, ning hakkad teadvustama, et pendel liigub sinu poolele – hirmu poolelt uue normi poolele. Hommikul, ärgates, mõistad, et oled hirmust vabanenud ja seega, päev tuleb suurepärane. Suurepärane päev on siis, kui suudad tulla duaalsusest välja.  Kallid, see ei tähenda, et päike tuleb pilvede tagant välja ja taevane paradiis jääb saatma teid kõikjal. Partnerlus aitab ette näha takistusi, mis võivad teie teel ette tulla, aitab leida lahendusi probleemidele juba enne nende tulekut. Siis asjad, mis varem viisid hirmude ja pettumusteni,  lahenevad juba eelnevalt ja see hakkab nii toimuma pidevalt. Tunnetades 100% oma intuitsiooni, saad astuda oma eluteel, nähes ette võimalikke takistusi võimalusi, mis tähendab, et lahendad probleeme veel enne nende tulekut.  Kui jääd inimloomuse duaalsusesse, muretsedes ja kurtes jätkuvalt, siis sa ohtusid ei näe ette kunagi, iga kord tulevad need sulle üllatusena ning muutuvad draamadeks. On iseenesest mõistetav, et kui omal vabal valikul otsustad viia kõik tasakaalu ja võtta partnerluse käest kinni, siis sinu eluiga pikeneb tunduvalt. Just nii hakkab kõik töötama.

Elu ja surmast.

Kui vaatate elu ja surma teemadele  vanaviisi, siis te ei suuda kunagi jõuda selle mõistmiseni. Mu partner läheb endast välja, kui keegi tema lähedastest lahkub elust. Ta pöördub vaimu poole ja nõuab minult selgitust, milleks seda oli vaja, et võtta Valgustöötaja eesriide taha, ta oli ju veel  noor ning ta oleks võinud veel palju ära teha.

Nüüd ma annan teile selgitusi sellele otstarbekusele, mis ulatub palju kaugemale kõigest sellest, mida olen teile käesoleval ajal edastanud, rääkides Vaimu sirutatud käest. Vahel lahkuvad eesriide taha ka Valgustöötajad, olles veel noored ja  selle põhjus on teile teadmata. Vaimsuse kiire naasemise põhjuseks on, et tulles Maale tagasi, jätkata samaga, mis jäi eelmise kehastusega pooleli ning arendada oma mõistmist uues kehas. Seda on vaja tema tuleviku jaoks. Nüüd siis teate sellest, seetõttu pöördun mõnede siin istujate poole, et küsida neilt, et kas  suudate nüüd tunda end veidi paremini, olles teadlik eelpool kirjeldatud olukorrast?

Uus seondus Pimeduse ja Valguse vahel.

Seda on raske mõista, kas pole? Kuid siiski, duaalsus, mida endale teadvustate, on juba nii mõneski asjas muutunud. Teie vaba valik on jätkuvalt vaba, kuid esmakordselt hakkate mõistma, et valguse-pimeduse tasakaal maapeal, on jõudnud kaugemale sellest, mis ta kunagi oli. See tähendab, et Valgus hakkab tasapisi võitma, tänu sellele käesoleva aja valiku vabadus  käivitab vanu vaimsusi, neid, kes  on ärganud.

Lootus, millele teil ei olnud varem lootustki, on juba esile tulemas ning peagi  jõuab siia.

Lahendused, milliseid te varem ei teadnud, saavad  lahendusteks ja need on teile kätte jõudmas.

Idee ise on selles, et korjata kõik tumeda poole osad kokku ja panna kõrvaltuppa luku taha ning sellist asja ei ole teil varem kunagi olnud. Kui  teete seda oma vabal valikul ja olete võtnud Looja käest kinni, siis ükski lukk ei avane enam iialgi.  Võib küll leiduda selline hullumeelne intellektuaal, kes ütleks. (Krayon läbi naeru), et pidage-pidage, vaba valik ju tähendab, et keegi võib minna ja avada need lukud.  Jah, võib küll, kuid seda ei tee keegi. Miks siis?

Ei saa keegi ajada kedagi taga, kui on kord otsustatud, et panna need ukse taha kinni. Ükski asi ei saa iseenesest pääseda sealt välja. Omades kõrget teadvust, sul ei ole vajadust avada ust ja kutsuda neid sealt välja. Üksnes poolearune teeks seda. Kuid mu kallid, Valguse Töötajad ei ole poole aruga. Vanad vaimsused hakkavad mõistma, et tark tegutsemine ei saa tugineda mineviku tarkusele, sest ukse taga on kõik tuled kustutatud ning seal on üksnes pimedus.

Just rääkisin Lahendusest, millel praeguses energias on sügav tähendus ja see on – Tühi Kaart (carte blanche). See on sirutatud käe kutse. Kutse lahendada selliseid elu ülesandeid, milliste lahendamisele varem ei julenud te mõeldagi, et neid on võimalik  lahendada.  Võitlus  lõpeb siin. See muutub inimteadvusele katalüsaatoriks, et inimolevuse teadvus saaks evolutsioneeruda edasi ning mõistaks, et võitlus ei ole enam endine. Duaalsus jääb kehtima edasi, nii või teisiti, kuid väljumine sellest on alati käepärast.

Kuid küsiks siiski, et kui paljud teie seast on teadvustanud seda? Kui paljud on teadlikud, et nad ei ole enam inimloomuse ohvrid, ehk iseenda ja oma mõtete ohvrid?  Te ei ole mingid ohvrid. Sirutatud käsi ütleb teile, et võta kinni ja vaata ringi, kuidas kõik  muutub, vaata, kuidas mõtlete ja millised on teie hirmud, kuidas need hajuvad. Vaata, kuidas iga päevaga hakkate aina enam ja enam mõistma, millist teed mööda astute ja kuidas  lahendate oma probleeme. See kõik tõstab teie enesetunnet ja pikendab eluiga. Selline on Lahendus.

Mu kallid, seda kõike olete teinud teie ise. Midagi ei ole laskunud teile taevast, ega puudutanud teid ei mingi taevane hääl. Seda olete teinud ainult teie ise, omal vabal valikul. Muudatused planeedil on juba käimas. See oli hea sõnum. Ja mis teeb seda veelgi paremaks, see on asjaolu, et see on 100% tõde ning te veel näete ja kogete seda.

Lahkudes siit, olete teisetsugused, kui siia tulles.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga