TERVENDAV KESKKOND – 12 RING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Tänane teema on pühendatud sellele, mida ehk te ei ole mõistnud täielikult, kuna nii mõnigi sõnum on olnud puudulik. Teie jaoks on veel palju varjatut. Palju ei ole veel avastatud, või ei ole veel teadvustatud, kuigi see on alati teile kättesaadav olnud. See on nagu lapsega, kes hingab õhku sünnist peale, seda teadvustamata, kuid alles suureks saades teadvustab seda. Seega,  on teie Ilmas veel palju asju, mida te ei teadvusta.

Täna toon teile ühe metafoori sellest, mida enamus teist mõistab. Kaheteistkümne Ringis oleme koos olnud palju kordi ja  oleme seda ka täna.

Mida kujutab endast Kaheteistkümne Ring, mida ta teile annab?

Vastuseks on, et see  avab teis enamat.

Teie usulised liidrid ja spiritualistid on paigutanud Jumala eesriide tagustesse ja teid siiapoole eesriiet. Neil on erinevat liiki protsesse, milliste läbi on lubatud puudutada selle palet, kes on eesriide taguses. Kaheteistkümne Ringis sai esmakordselt kasutatud seda metafoori, mida olen ikka ja jälle kasutanud selleks, et näidata seda, mis on otse teie ees. Eesriie on vaid sillaks teie ja teie vaimsuse vahel.

Mõnedki teist ehk küsiksid, et kuidas puutub vaimsus eesriidesse, meie ja Jumala vahel?

Vastan sellele nii, et teie vaimsus on Loomislätte osa ja see on teie olulisem osa.

Kui olete võimelised mõistma, mis on teie vaimsus, siis mõistate, et see on teie avarus, milline asub väljaspool eesriiet, paljumõõtmelises avaruses ja kus asuvad kõik teie abilised, aegade algusest alates. Kuid ma ütlen teile, et teie vaimsus istub teil süles, mitte eesriide tagustes. Aga see ei ole paradigma.

Soovin, et te vaataksite minuga koos midagi, mida enamus teist on näinud. See on, palju karpe, mis on teine teise sees. Vaadake, see on ju teile tuttav. Avades neid järjekorras ja jõudes viimase väiksemani, näete, kui imeline ja armas ta on. Siis imestate, miks oli vaja avada hulga karpe, et jõuda selle imelise mõistmise juurde.

Aga mis siis, kui juba varem oleksite seda teadnud?

Seega, metafoori peamine osa on, et tillukene karp, karpide sees, olete teie ise.

Te ei teadvusta enda väliseid karpe, kuna olete ju pimeduses. Kui keegi ütleks teile, et teie ümber on hulk suuremaid karpe, siis te ei usuks seda. Teiegi olete eraldatud Jumalast eesriidega (karpidega). Eesriie, ehk hulk karpe teie ümber – on teie teadvustamise tase.

Looja näeb kõige suuremat karpi, mis on teie ümber ja sellisena ta ka teid võtab. Väiksema karbina olete teie oma olemuse jaoks. Iga karp on üksnes teie teadvuse tase. Oleme rääkinud vaimse sibula koorimisest, mille koorimisel jõuate lõpuks oma olemuseni.

Täna, siin räägime enda vabastamisest karpidest.

Avanedes oma teadvuses, vabanete karpidest enda ümber. Te olete praegu kolmes karbis, mille piirides elate ja teadvustate, et Gaia karp on elav ja teile kohane. Iga karp teie ümber on see, mida on teile räägitud.

Kuid teile pole kunagi räägitud, kes te tegelikkuses olete. Teile on räägitud jutte suurest ja vägevast Jumalas ja teist, kui pisikesest. Neil on reeglite kogum, mille kohaselt on võimalik jõuda Jumala paleni, isegi kui te ei ole selle väärilistena. Ütlen teile, et need reeglid just ongi nendeks karpideks teie ümber, mis ei lase teil näha suuremalt. Nendest tuleb vabaneda, ületada sild ja jõuda karpidest vabadusse, oma vaimsusesse.

Muuseas, kui hakkate uurima karpe enda ümber, hakkate muutuma nendega üheseks, hakkate kasvama iga karbiga koos, aina suuremaks. Iga väiksem karp hakkab liituma iga järgmise suuremaga ja suuremaga – tere tulemast Kaheteistkümne Ringi.

On olemas vaimsus ja inimene, mis kokku on Suur Inimene.

Selle mõistmisega saab vabaneda kolmemõõtmelisusest, mis piiras teid seni. Silla ületamine on midagi erilist, millest ongi meie tänane sõnum. Mida enam kordi ületate silda, seda enam toimub teiega muutusi. Iga silla ületamisega kolmemõõtmeline karp hakkab aina enam haihtuma. Elades kolmemõõtmelisuses, olete jätkuvalt vaimne olemus, seega, olete võimeline liikuma avaruses, vastavuses oma vaimsuse vajadustele. Liikudes mööda silda, võite märgata palju vaimseid asju, mõistma reaalset pilti, tõelist tõe olemust – ei ole enam piiravaid käske ja keelde, ega hirmutusi piinadega põrgutulel, mis  saatsid teid elude jooksul. See ei ole kunagi olnud alustõeks. Tõeks on seda teinud inimesed ise ja määrinud teine teisele kaela. Sellel tõel ei ole midagi ühist Loojaga.

Loodan, et nüüd lõpuks hakkate mõistma, et kogu suure karbi väline, on liidus Loojaga.

Kui vaid võtate selle teadmise omaks, sirutub kohe teie poole Looja jumalik käsi. Kui võtate selle käest kinni, kaovad kohe mistahes karbid. Nii saate kokku oma vaimsusega ning ajapikku sellest saab teile igapäevane elu. Sellest saab tõeline ülestõus, mida olete ise kavandanud veel ammu enne planeedile tulekut.

Selle mõistmine on järjekordne silla ületamine. 

Ja nii see on tõemeeli…

Krayon

 

TERVENDAV KESKKOND   05.10.2022

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Kas teate, et rõõmus meel ja naer on ainus viis, mis läbib eesriiet. Kuid paljud teist ei ole sellest teadlikud. Kas teate, et inglid naeratavad alati, nad rõõmustavad imeliste asjade  üle ja nad rõõmustavad teie saavutuste üle.

Kas olete mõelnud, et milleks on teile naer oluline?

Aga selleks, et naer aitab teil rõõmu tunda paljude asjade ül, kuid kõige enam saate rõõmu tunda selle üle, kui  tunnete rõõmu avastatu üle, mis seni oli olnud avastamata.

Täna räägime lugu Krayonist ja tema partnerist.

Teil ei ole aimugi, kuidas inglid olid rõõmsad ja naersid, kui inimene, kogu oma kolmemõõtmelisuses, kogu oma uskmatuses, sai hetkeks oletada uue reaalsuse võimalust. See hetkeline tunnetus lubas temal märgata midagi uut.

Kuid kas ta oli suuteline võtma seda omaks?

Kui tema ei oleks suuteline, siis selleks oleks olnud keegi teine.

Sellega seoses tahaksin rääkida teile protsessist, milles olete käesoleval ajal – teiepool eesriiet.

Vaimsus selles vestluses on päri arvamusega „aga kui…“. „Aga kui“ suudate vaadata end vaba valiku pilguga, siis võib olla olete suutelised nägema midagi muud ja muutma ka oma elu. Te olete hulga enamat, kui arvate, ja käesoleval ajal toimub hulga enamat, kui arvate. Sellest oleme rääkinud palju kordi. Oleme edastanud palju võimalusi, et seda mõista.

Olete hulga enamat, millest pole teile kunagi räägitud, ega jutustatud. Tõesti, ei ole kedagi planeedil, kellel oleks täit ülevaadet, et näha oma suursugusust. Kõik te olete tulnud siia mingi eesmärgiga, võib olla isegi eesmärgiga mõista, et on olemas midagi enamat, kui Looja armastus. Armastust on erinevat liiki. On armastust, mis on tabamatu – ta on tingimusteta.

Mida tegelikult see tähendab?

Teil piisab üksnes see vastu võtta, ei midagi enamat ja see annab teile avarama vaate.

Partner, Lee Caroll, mõistis seda siis, kui tunnetas Looja armastust, siis sai temale tuttavaks see tunne. Ta oli tundnud selle vastu huvi varemgi, kuid tema jaoks see oli vaid suur pilt ja see teadmine rahuldas teda mõnda aega. Temast sai insener, kelleks ta on ja jääb selleks ka edaspidi. Inseneri loogiline mõistus eitab kõike seda, milles tema jaoks ei ole mõtet.

Teie reaalsuses, paljumõõtmelised sündmused ja protsessid, ei oma mingit mõtet. Teie seas on palju neid, kellel on teine loogika, kuid keegi neist ei ole pööranud tähelepanu, ega küsinud, et mis on paljumõõtlesisuses teisiti?

Oleme paljudel viisidel püüdnud pöörata teie tähelepanu, teie endile, enda omadustele. Oleme sageli käivitanud teie ees uskumatuid, sünkroonsuslikke avaldumisi. See toimub teie juures alaliselt, igaühega. Paljud nähes seda, võtavad neid viirastustena, ega taha sellega üldse tegeleda, kuna neile on räägitud, et see on kurjast.

Vaatamata kõigele, partner soostus pöörama tähelepanu sellele, mida ta nägi. Kuna see jõudis temani läbi tema loogilise mõistmise, siis esmalt ta ei tahtnud uskuda seda, mida nägi ja kuulis. Ta sai sellest üle ja nüüd kutsub teisigi tegema sedasama.

Edasi ta heitis nagu kinda, et näita mulle. Ja ta sai näha. Seda, mida ta nägi, sai ta mõista üksnes  omas isiksuses.

Kui paljud teie seast võiksid küsida sama?

Kui paljud teie seast, olles Kaheteistkümne Ringis, on keeldunud esmalt uskumast toimuvasse, isegi kahelnud kanalduses, mis tuleb eesriide tagusest?

Mis siis tegelikult toimus?

Partneril kulus selle mõistmiseks kolm aastat, enne kui ta sai astuda oma loogika lahtrist välja ja tunnistada seda uue reaalsusena. Kolm aastat kulus harjumiseks sellega, ja samas, mitte näida teiste silmis veidrikuna. Kuid just see hirmutaski teda kõige rohkem. Kuid mida rohkem sai see olukord temale omaseks, siis ta ei suutnud enam peatuda, sest Jumaliku armastuse lumepall oli pääsenud veerema.

Seda saavutust näete nüüd nimega Krayon.

Selliselt on käinud asjad. Ka teil on selleks valiku vabadus. Kuid Vana Vaimsus, tulles taas siia, oli teadlik, et siin on midagi hulga enamat. Partner, kui Vana Vaimsus, kui Lemuurlane, oli valmis kogu avanevale tõele. Ta liikus aeglaselt ja teda tuli suunata ja näidata miskit, mida ta ei suutnud kohe alguses uskuda.

Kuid kõigil on vaba valik. Nii oli ka partneriga, ta hakkas avastama astmeid, mis viisid suurema tõe poole, mis näitas temale, kes ta on ja milleks on siin.

Selline oli tänane sõnum, see oli inimesest, kes istub teie ees ja kelle häält kuulate.

Selline protsess toimub samuti paljudega teie seast, kes jõuavad selleni. Käeoleval ajal miski ei ole enam endine ja keegi ei saa olla endine. 

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga