TEIE VÄÄRIKUS. TÕENI PÄÄSEMINE – TERVENDAV KESKKOND

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Seekord räägime teemal, mis puudutab meie olemist teie juures ehk armastust teie vastu.

Seda arutlust võiks võrrelda sibula koorimisega ja see oleks nagu tõeni pääsemise protseduur. See on midagi sibula taolist, milles tõe alus, väärikuse mõistmine, on peidus õpetuste koore all. See on ehtne sibula koorimine, paksu õpetuste koore kihi alt. Te võtate väärikust kui kaunist varamut enda sisemuses, mille ümber on palju uskumuste kihte, mis aga ei ole seatud sellistena, nagu on teile räägitud. Sibula koorimisega, mõtestate ümber alustõdedesid, milliseid on teile räägitud. Nii saate avastada midagi veelgi kaunimat.

Täna alustame millestki üldistatust, millel on seos teie uskumustega. See ei ole seotud vaimse usuga, vaid sellega, kuidas üleüldiselt usute asjadesse. Peaaegu kõik, millesse praegu usute, erineb oluliselt sellest, mida need tegelikult kujutavad.

Mõelge sellele, mida on rääkinud teile, teie vanemad.

Mõelge sellele, mida õpetati teile koolis.

Mõelge sellele, millest räägiti teile kirikus.

Kõige eelpool nimetatud kokkuvõte, kujutabki nagu sibula sisu, mille ümber on teile räägitud asjad, arusaamised jne.

Kas vaadates tähti, olete lootnud näha seal kedagi olevat?

Aga seal on triljoneid päikeseid ja planeete, nagu teiegi oma ja koos eludega neil – kõikjal on olemas elu säde.

Kõiges selles, mida on teile räägitud, enamuses on vasturääkiv loogika. Kõikjal on sama füüsika ja sama keemia ning kõik evolutsioneerub samal viisil. Teie elu on vaid teie planeedil – teistel on nende oma. Kõikjal pulbitseb elu. Teie planeeti on külastatud palju kordi. Vabastage oma pead kõigest, mis on teile räägitud, kõigest, milles leiate vasturääkivust.

Käesoleval ajal teil algab sibula koorimine.

Alustage loogika kuivast koorest, siis jõuate ka jõulisemateni ja seletamatuteni. Siis jõuate nendeni, kus saate kinnitust eluolule. Siis ehk mõistate, miks te polnud varem sellest teadlikud.

Esiteks, olite liiga kauged sellest.

Teiseks, olite oma loogikaga neile ohtlikud.

Kui olete evolutsioneerunud tasemeni, kus te oma unenägudes ei võitle enam, siis kogu teave tuleb ise teie juurde. Siis sünnib suurim eureka inimkonna ajaloos. Siis teadvustate, kuivõrd rumal ja ekslik oli teie usk. Siis teadvustate, et elu arenes kõikjal ühe ja sama malli järgi. See on üks paljudest asjadest, millest tahaksime teiega rääkida.

Kas see pole üldtunnustatud reaalsus nii teie Jumalale, kui ka Loojale?

Kas pole huvitav näha, kuivõrd palju kulus inimkonnal aega, et mõista monoteismi?

Nüüdseks teil on jäänud üks Jumal paljude kunagiste asemele. Nüüd kunagise usu asemel olete jõudnud mõistmiseni. Selline ongi teadvuse evolutsioon. See oli püüd jõuda tasemeni, kus saaks olla kindel, et on olemas vaid üks Looja. Paraku te pole veel suutelised jõudma mõistmiseni – mis on Jumal, mis on tema taotlus ja mida ta endast kujutab ja kuidas kummardada Jumalat. Selle mõistmine tuleb hiljem. Kuid teile jääb siiski üldtunnustatud teadmine, et Jumal on suur, aga teie väikesed.

Asja narratiiv on selles, et kui ilmusite planeedile, teil ei olnud mingit arusaamist Loojast (Jumalast). Teil seisis ees õppida tundma Jumalat, mõista tema armulikust ja mõista, kuidas teda teenida. Selline oli teie üldtunnustatud reaalsus, mis oli puhas narratiiv, tervenisti ja täielikult väär.

Aegade algusest alates, te olete suursugused, olete loovusluse osaks, olete teadvustunud inimkonnana.

Edasi räägin teile, teie väärikusest. Räägin, asjadest, millised on teile olnud narratiivideks, nagu, kas olete võimelised muutma oma elu, või selle möödanikku, kas olete suutelised tervendama end. Need kõik ongi nagu inimolevuse omaduste sibulad, milliseid tuleb koorida. kas siis kiiresti või aeglaselt. Näiteks:

Kuidas olete jõudnud siia, praegusesse aega?

Mida see tähendab teie jaoks?

Milleks olete võimelised?

Mille nimel olete siin?

Praegu kulgev üleminek toob esile küsimused:

Et kas inimesed on tõemeeli sellised, kelleks ennast peavad?

Või, kas on mingi põhjus, milleks olete siin planeedil?

Miks olete inimesena siin?

Võib olla on see nii, mingi tohutu plaani kohaselt?

Või on see positiivne plaan, inimloomuse mõistmise arenguks ja selle realiseerimiseks.

Tänu kõigele, mida olete läbinud, olles siin, eelmiste elude vanades energiates, te olete saavutanud suure väärikuse. Nüüd, jõudes, käesolevasse aega, saate olla hulga teadvustatum ja nüüd hakkate teadvustama palju sellist, mida teile ei ole kunagi räägitud. Paljud usud on rääkinud, et see elu on teil ainus, seetõttu tuleks seda elada, täies väärikuses, et ei järgneks sellele midagi hullu, kui jõuate eesriide taha.

Ehk siiski usute, et olete elanud palju elusid?

Kas on mõtet kujundada suurepärast vaimsust ja paigutada seda kehasse, vaid üheks ainsaks eluks ja seejärel saata igavestesse piinadesse.

Milleks selline narratiiv?

Milleks selline usu loogika?

Selle ümber on sedavõrd palju sellist, mida on teil tarvis koorida. Selles on palju, mida õppida tundma ja mõista. Seetõttu olen ka mina teie juures, et arutada täna väärituse küsimust. See peaks olema üldine probleem vanade vaimsuste ja valgustöötajate jaoks, mis on  nagu vastu nende oma intuitsioonile.

Miks need, kes on avastamas endas, jumalikku suurepärasust, hindavad end siiski madalalt?

Te ehk ütleksite, et need, kes tunnetavad enese väärikust, võiksid tuua esile oma väärikuse ja toetada Akashade avanemisi.  Kuid samas, tunnetades oma vääritust, nad ikkagi võtavad osa ärkamise protsessist.

Edasi hakkame arutlema sibula puhastamist ja see on täielikult seotud Akashadega, mida olete, olles vanad vaimsused, arendanud oma elude ajal. Kuna kõik Vaimsused resoneerivad sellega, siis see kajastub kõiges, mida tuleb kõigi elude ajal kogeda. 

Kuid seoses sellega tuleb esile vaimne probleem, mistõttu mõnedki küsivad, et miks need asjad peavad just sellised olema?

Võimalik, et suurimaks probleemiks, mida te teadvustate esimesena, on see, mis toob esile seda, mida mõnedki teist, peavad ebatäiuslikeks energiateks  ehk Karma energiaks. Karma on see, mida eelmisel kehastuses ei saanud kogeda täielikult, ja mida tuleb lõpuni viia selles kehastuses. Ehk kui eelmisel korral sai tehtud midagi kohatut, siis seekord tuleb see teha heaks. Karma energia on see, mis on enamustel taas kehastuvatel.

Kui tulin siia 33 aastat tagasi, esimeses sõnumis rääkisin, et suurem osa vana paradigma energiast hakkab muutuma. Rääkisin, et algavate muutustega hakkab nihkuma Magnetvõre ja avaneb üleminek ja siis mõistate, millest hakkan teile rääkima. Nüüdseks üleminek on täies hoos ja  te võtate sellest osa.

Kõige esimeseks teil tuleb vabaneda karma mõjudest, need on mineviku energiad, mis tänapäeval ei kõlba millekski. Oleme rääkinud, kuidas vabaneda sellest mõistmise abil ja kuidas luua uusi kavandusi. Oleme jaganud teile soovitusi, kuidas kavandada ja luua muutusi vabanemiseks karmast. See on muunduste üks osa.

Kuid peale karmat teie vaimsuses on midagi veel. Tõeline probleem on peidus muus.

Kui vaataksite reinkarnatsiooni ajalugu, kus olete elanud Maa eri paigus, olles erinevate soode esindajad, on teid alati saatnud see, millesse olete uskunud. Neil aegadel inimese teadmised olid sootuks teised, kui praegusel ajal. Ajastute jooksul teid oli saatmas veendumus, et inimene  sünnib maale väärituna. Selline arvamus oli pea kõigis uskumuste süsteemides. Kuna sündisite vääritutena, siis väärikuse poole pidite roomama palvetes kogu oma elu. Toimides selliselt, püüdsite saavutada Jumala heakskiitu. Mõned püüdsid teile selgeks teha, et te pole väärilised isegi suhtlema Jumalaga otse, et selleks on tarvis vahendajaid kiriku näol. Ja nii elust elusse ja kui sellest paradigmast ei pea kinni, siis peale keha surma eesriide tagustes tuleb kannatada suuri kannatusi. See on talletunud teie vaimsesse DNAsse ja on karmalise karistusena paljude meeltes. Paljud on veendunud, et on elanud puudulikult ja on teinud mõndagi vääritult, nüüd peab kõike seda parandama ja lõpuni viima. Et kuna olen olnud patune, seetõttu olen sündinud siia. Ja nii edasi…

Selline arutlemine aitab teatud määral puhastada mõistmise sibulat.

Ma ütlen teile, et kõikidel aegadel te olete sündinud suursugustena, teisiti ei olnudki see võimalik. Kuid sündides, olete saanud selga väärituse koore. Isegi kui olete sündinud täie teadlikkusega, ega kuulnud kunagi vääritusest, teis siiski on jälg vääritusest, mis talletus teie vaimsusesse eelmiste elude ajal.

Kui tulin teie juurde 33 aastat tagasi, siis esimesena ütlesin, et te kõik olete  suursugused. Kuna Looja on teie sisemuses, siis olete suutelised suhtlema Loojaga otse. Et suhelda Loojaga, teil ei ole vajadust pääseda eesriide taha, või otsida selleks vahendajat. Et suhelda Loojaga, piisab vaid mõelda Loojale.

Teie planeet on monoteistlik – kõik usuvad ühte ja sama Jumalat. Kuid teie sisemine Jumal ei ole täiuslik, et suhelda teiega otse. Teil tuleb veel palju õppida ja paljust veel vabaneda. Teil tuleb vabaneda süüst, mida te pole teinud. Kuigi teile on korduvalt kinnitatud, et olete teinud.

Tõe sibul hakkab pikkamööda puhtaks saama ja see tõde erineb paljus teile varem räägitud tõest.

Esmalt kaovad ideede koored, kuna need tulenesid vääradest mõistmistest. Kes neid teile rääkisid, nad ei püüdnud teid petta, kuna nad ise olid suursugused. Seega, koorte kadumisel avaneb tõe olemus iseenesest. Kui suudate teha sibula koorest puhtaks, siis ei tule teil edaspidi,kunagi enam tegeleda sibula koorimisega. Järgmine taassünd tuleb süütundeta ning jätkub saavutatud väärikuse jätkuv tõstmine. Lähtudes tõe mõistmisest, saate omal vaimsel teekonnal liikuda edasi, ilma mistahes väärituse tundeta ja oma mõistmisega ja tõe tunnistamisega olete kõrgelt hinnatud.

Järgmiseks vestleme intuitsiooni taseme tõstmisest, ehk sibula koore maha võtmisest, et mõista oma suursugusust. See koor on sedavõrd paks, et te ei ole teadlikud paljudest asjadest, millised teil on olemas. Te ei ole teadlikud isegi asjadest, milliseid valdate.

Sibul on teie teadvuse metafooriks, alateadvuse ja teadvuse, millel on väga palju aspekte, koore kihtide näol.

Oleks hea, kui teil oleks miski, mille abil saaksite pääseda oma sibula sisemusse. Kuid selleks on siiski enne tarvis eemalda kõik sibulakoore kihid.

Ehk jõuate kunagi kord selleni. Kuid, et jõuda selleni, praegu peate tegelema iga koore kihiga eraldi. Peate jõudma iga koore kihi mõistmiseni, millega saab need eemaldatud, seni, kuni jõuate tõe sibula sisuni. Sellest sisust teil polnud õiget aimu vaid ühel põhjusel – te õppisite üksnes seda, mida teile õpetati ja niisugune õpetamine ei saanud avada teie suursugusust.

Antud teema alguses rääkisin partnerist, et kui palju kulus temal aega sibula koorimiseks, et mõista temani jõudnud sõnumit.

Algselt, enne uue sõnumi saamist, ta küsis endalt, et kas kõik selles sõnumis on tõene?

Temal läks kolm aastat aega, et saada vabaks esimese koore kihist, et hakata kirjutama raamatut. Seni see näis temale võimatuna ja seetõttu läkski palju aega. Selliselt käis temal sibula koorimine.

Teie teadvus ei ole veel välja kujunenud, eriti kui jutt on füüsilisest reaalsusest. Seetõttu selle üle arutlemist tuleks korrata palju kordi.

Ma sõnastan selle ümber ja küsin teilt, et kas te olete võimelised mõistuse vahendusel muutma oma reaalsust?

Kas te oma mõistuse või teadvuse vahendusel olete suutelised muutma seda, mida peate oma tulevikuks?

Teile on räägitud, et te ei ole selleks võimelised ja et  see on isegi naeruväärne ja totter mõte. Kuid siiski on teil midagi, mida peate juhuslikkuseks. Reaalsus, mis on teile teada, on üksnes rida asju, mida läbite ja need on määratlematud ja juhuslikud. Teil ei ole kunagi teada, kas satute õigesse või valesse kohta, õigel või valel hetkel. Paljud ei julge minna välja, kuna kardavad, et juhuslikult võib nendega midagi toimuda.

Teil on nüüd aeg, alustada sibula koorimisega.

Kuidas seda teha, oleme rääkinud juba palju aastaid. Kuid nüüd, sibula koorimisel tulevad omad erisused, mis seisnevad teatud kontrollis teie tuleviku üle. Teie mõistmine peab olema selline, et koor hakkaks ise eralduma. Selleks peab olema tuleviku nägemine ning oma seose mõistmine tulevikuga. Sellega saate seada ennast tuleviku kohaseks, olenemata mistahes juhuslikkusest.

See juba hakkab, käesoleval ajal, toimuma paljude inimhulkadega. Teile on avanemas põhimõtted, mis veel 30 aastat tagasi olid võimatud ja naeruväärsed. Kuid nüüd olete arenenud sedavõrd, et olete suuteline nägema tuleviku lähenemist.

Mõnigi ehk küsiks, et kuidas on see võimalik?

Mina aga küsin vastu, et kas olete kuulnud külgetõmbe väest?

See  tõmbab ligi asju, millele pöörate oma tähelepanu.

Millest see  tuleneb?

Kõik tuleneb vaid sellest, et teie suursugusus ja teadvus on planeedi energiaks, mida olete ise loonud.

Sibula esimiseks kooreks on teie oma teadvus, mitte vabalt uitavad mõtted, vaid nende energia. Sellest energiast tulenevad asjad, mida te ei oska oodata. Ehk tuleviku muutmise asemel, olete suutelised looma asju, milliseid ei ole vajagi muuta.

Kas märkate siin vahet?

Hakake sillutama teed oma energiatega, millised valgustavad teie teekonda, kuhu te ka ei liiguks. Muutke vaid seda, millega saab kujundada sünkroonsust oma teekonnal, et jõuda õigeaegselt õigesse kohta. Sellega te ei muuda planeedi tulevikku, vaid muudate oma nägemist tulevikule. Sellise energia olete loonud oma teadvusega.

Sibulalt on esimesena vaja maha võtta usu koored. Siis olete suutelised kontrollima käesolevat reaalsust, mis on tuleviku aluseks. Usukihte, millistest tuleb lahti saada, on teil palju. Kõik kihid on tulenenud teile räägitust ja kõiki neid olete delegeerinud homsesse, aastast aastasse ja elust elusse.

Homses tulevikus teid on ootamas Uus Ilm. See on teadvustamise Ilm, kus hakkate mõistma, kes te tõeliselt olete ja milleks olete võimelised. Kui saate koortest lahti, siis mõistate, et olete suuteline kontrollima tuleviku kujunemist. 

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga