ARKTUURLASTE SÕNUM SEPTEMBRIS 2023

 

Me tervitame teid, kallid lugejad… 

Me tunnustame teid ja soovime, et need sõnumid jõuaks teieni ja aitaksid teil mõista toimuvat – siis olete suutelised edukalt läbima ülestõusu kaose aspekte. Teadke, et kõik kulgeb jumaliku kavanduse kohaselt. See on vajalik planeet Maa arenguks ja tema välja tulekuks kollektiivsest illusioonist, mis on aegade jooksul hoidnud inimkonda orjuses. Et saada sellega hakkama, on vaja teil märgata ekslike veendumusi, millised toetavad eraldumist, ja mitte neid enam toetama energeetiliselt. Kõik, kes on vaimsel tõusul, ja ka need, kes pole veel selleni jõudnud, hakkavad tajuma seda pettust, mis oli kõige aluseks ja mida peeti tõeks.

Evolutsioon paneb inimesi üha enam tunnetama ja usaldama oma intuitsiooni, ning mitte järgima enam pimesi eksperte, poliitikuid ja usu liidreid, kes ei ole suutelised kujutlema seda, mis on palju kõrgemal nende mõistmisest. Samas peaksite teadma, et planeedil on palju neid, kes on kõrgema tasemega vaimsed õpetajad. Usaldades oma intuitsiooni, saate mõista, kes teie ümber on tõe tasemel ja kes tegutseb oma ego kolmemõõtmelisel tasemel.

Paljud teist on saavutamas selgust probleemidele ja nende kontrollis. Me ei räägi siin diktaatorite ja röövlite poolset kontrolli, vaid räägime energiate kontrollimist, mida paljud on väljendamas oma elu kõikides aspektides. Üldtunnustatud kontroll avaldub sageli sunnitud tegevustes, isegi kõige lihtsamate küsimuste puhul, mida toetavad kujutlused sellest, mis määrab ohutuse ja õigluse, kolmemõõtmeliste normide vastuvõtus. Kui kõik kulgeb mitte tahte kohaselt, siis sünnib kaos ja kõik läheb valesti. Teatud kontrolli tase on juurdunud teil iga ühe teadvusse juba ajast, kui Ilm ei olnud veel sedavõrd arenenud ning kontrolli oli vaja siis ellujäämiseks. Kuid need ajad on ammu möödas.

Vaimne evolutsioon ei vaja isiklikku kontrolli, mis tugineb egole. Kui inimene teadvustab, et ta on jumaliku teadvuse osa, siis kõik hakkab toimuma iseenesest. Jumalik olemine on üksnes enese väljendumine, mis avaldub vajaduse ja võimaluse kohaselt. Teie, kes te loete neid sõnu, olete küllaldaselt arenenud, et usaldada enese kontrolli, oma enda reaalse Minale. Lubage oma jumalikul Minal juhtida teid.

Lõpetage mistahes enesekontroll, milline on vastavuses kolmemõõtmelistele kujutlustele, oma elust. Teie senine kontroll, oma igapäevases elus, oli kõige üle, mis oli seotud eluga planeedil. Paraku inimene isegi ei teadvusta, et ta kontrollib ennast, pigem, tema arvates, ta aitab sellega teisi enda ümber.

Iga inimene väljendab isiksustatud jumalikku teadvust. Igal inimesel on isiklik kogemus, mis on kujunenud paljude kehastuste ajal. Selle kohaselt, kõigil on kujunenud ka omad eelistused. Inimlik ego, mis ei teadvusta tõelist reaalsust, arvab, et ta vastutab kõige eest, et asjad toimuks kõigi seaduste kohaselt. Ta tegutseb kolmemõõtmelise kollektiivse teadvuse kohaselt, kus kõik veendumused on duaalsed, eraldumuses ja kahe väe usus. Keeldumine duaalsusest võib viia hirmudeni – kontroll aga annab ohutuse ja kaitstuse tunde. Enamus probleeme kontrolliga tuleneb vanast puhastamata energiast, mida olete kandnud endas elust elusse. Isegi väljumine kolmemõõtmelise kontrolli alt, ei kõrvalda teie eelistusi.

Igal inimesel on olemas vaba valiku õigus, ning elada oma valiku kohaselt. Vanemad peavad olema oma laste kõrval vaid nendele turvatunde loomise nimel. Iga pere vajab juhendusi, et elu saaks kulgeda sujuvalt. Sellegi poolest, kontroll on sageli õigustatud eelistuseks, kuna te tunnetate vajadust, seista oma veendumuste eest. Algselt loobumine enda kontrollist, võib kutsuda esile vastuolusid. Peaaegu igaüks teist, kontrollib oma energiat teatud määral, üksnes seetõttu, et kogu oma elu oleks kaitstud kellegi poolt ja nii tunnetasite end turvaliselt.

Väljumine kolmemõõtmelise kontrolli alt on enda teadvustumise protsess, mis aitab teadvustada oma ärkamist ning võtta see oma kontrolli alla, selleks, et keegi ei saaks sekkuda. Ja et kui ei kontrolli, ega võta vastutust enda peale, et siis kõik hakkab lagunema. Siin hirm on tarvis asendada usaldusega – siis elu juhendid hakkavad tulema enda sisemisest energiast. See aitab teil puhastuda vanadest, oma aja äraelanud energiatest. Siis teile hakkab avanema tohutu suur pilt, mis on väljaspool sellest, mida teile on õpetatud ja räägitud. Vastavuses sellele, kuidas õpite elama, kontrollimata oma elu aspekte, avastate, et elu muutub aina kergemaks ja kergemaks. Õppides usaldama oma eneseusaldavat Mina, te saate väljendada end sellena, kelleks te tõeliselt olete ja saate kõrvaldada seda, mis te ei ole. Selline reaalsus toob teile rahu.

Te kõik olete hästi teadlikud, et paljud asjad planeedil ei ole enam harmoonias, nii nagu varem ja seda nii isiklikus plaanis, kui ka globaalselt. Nii inimesed, kui ka riigid, püüavad kinni hoida reeglitest ja veendumustest, millised seni kehtisid, ja püüavad sellega taastada asjade „normaalset olekut.“

Käesolev aeg,  on teil täis segadust, mis sageli  hirmutab isegi neid, kes on vaimselt ärganud. Seda vaid seetõttu, et kõik muutub väga kiiresti ning sageli näiliselt isegi mitte paremuse poole. Need, kes ei ole teadlikud planeet Maa ülestõusu protsessist, püüavad taastada vanu asju, mis töötasid seni näiliselt hästi. Kuid see ei toimi enam üksnes seetõttu, et siis oldi kollektiiviga harmoonias. Kuid paraku minevikus, paljud asjad sündisid tänu eksitustele ja liba veendumustele, siis naaseda tagasi, olnud elule, ei ole, käesoleval ajal, enam võimalik. Seda vaid seetõttu, et teadvus on arenenud edasi ja kollektiivne teadvus on muutumas.

Laske minevikust lahti. Lõpetage oma püüd säilitada kõik endisena – traditsioone, reegleid, tavasid, isegi toitu, mida teie arvates tuleks süüa. Püüd säilitada kõike endisena, on märk jätkuvast eraldumisest ja kõigest uuenevast. See on hirm eralduda traditsioonidest ja praktikatest, mis näiliselt tõid teile kasu. Teil on suur ahvatlus seada korda asju, mis ei taha enam töötada käesolevas elus nii, nagu need töötasid kolmemõõtmelises Ilmas.

Peate teadvustama, et teie mateerialik Ilm on illusioonide kontseptsioon, mis on loodud energiatest, millised on käesoleval ajal lahustumas, tänu inimeste vaimsele ärkamisele.

Planeet Maa on tõusmas sagedustele, milline meenutab loovuslikku olemust.

On veel küllaldaselt neid, kes püüavad säilitada vana status quo’d. Kõigi lahkhelide allikaks on kahe väe kollektiivne teadvus. Inimkond, teadmata vaimset tõde, on lisanud väge praktiliselt kõigele – söögile, kliimale, loomadele ja palju muule.

Peaksite teadma, et on olemas üksnes üks vägi ja selleks on, loovusliku teadvuse vägi, ehk Jumalik vägi, milline ei avalda mõju millegile. On vaid üks vägi, mis on kõikjalolev ja kõiketeadev.

Ühesuse tõde oli mõistetud paljude vaimsete õpetajate poolt. Budha, Jeesus, ja paljud teised püüdsid anda järgijatele edasi, et Looja (Jumal) on kõik, mis on olemas ja on kõigile, tõeliseks loovuseks.

Kuid paljud teist tõlgendasid mõiste „Mina Olen“  kui õpetaja enda olemuse esile toomist, aga mitte Ühesuse olemust. Seetõttu ka seni pühendutakse sõnumitoojasse, aga mitte sõnumisse. Te olete küps loobuma iidolite kummardamisest. Ükski inimene, ei õpetaja, jutlustaja, preester, ega püha inimene pole suurem Jumalast.

Kolmemõõtmeline ususüsteem andis väge halvale, mis  planeedil toimus, ja süsteemi väitel need tulenesid saatanalt või kuradilt. Ei saatanat ega kuradit ole olemas seni, kuni te ei usu nendesse.

Kust said tulla saatan ja kurat, kui Jumal on kõikjalolev ja on kõik, mis on?

Saatana olemus on tulenenud möödunud eludest, kus sellised veendumused tulenesid õpetustest ja said kinnistatud üldisteks teadmisteks. Selline energia on tukkuvas olekus paljudes Väljades, ja on valmis iga hetk aktiveeruma, eriti kui vaatate teatuid filme, loete vastavat materjali, suhtlete enda taolistega, käite kirikus, kus räägitakse reaalsest saatanast, kellele tuleb vastu võidelda.

Jääge kindlaks oma otsustele puhastuda vanadest energiatest, milliste aluseks on usk olemustesse väljaspool teid, millised võivad mõjutada teid ja teha teile kahju. Mõningad teist  usuvad saatana kurjuse väesse sedavõrd, et viivad läbi saatana kummardamise rituaale, lootes, et side saatanaga annab neile väge, aitab saavutada kõike, mida üksnes soovivad – aitab maksta kätte ja saada mateerialikke hüvesid. Tegelikult mistahes tseremooniad tõmbavad ligi madala resonantsiga arenemata olemusi, kes osalevad meeleldi kõiges, mis annab neile energiat.  Kui saatana kummardajad ise on loomingulised inimesed, ja kui nendega juhtub eripäraseid asju, siis arvavad seda saatana tööks.

Väljendamata teadvust ei ole olemas.

Kolmemõõtmeline uskumuste süsteem annab halvale olemisele (haigused, narkootikumid, alkoholism jne) ja heale olemusele (raha, kuulsus, suhted, materiaalne vara) võimu, annab usku, et siis on võimalik kontrollida või mõjutada oma elu. Miski ei saa võimu teie üle, kuni te ise ei anna neile väge.

Olete ise enda peremees.

Looja (Jumal) on teie tõeline olemus – see on ainus vägi, seadus, reaalsus, vajadus ja tulemus, mis  teid juhib. On olemas üks ja ainus vägi, üks ja ainus kõikjalolev, kõiketeadev reaalsus. Usk kahte jõusse on teid viinud eraldumiseni Loojast (Jumalast), avaldudes duaalsusena – olles hea ja halb, rikas ja vaene, terve ja haige.

Evolutsiooni teatud lõigul tuleb lõpetada väe andmine kellegile väljaspoole ennast, teadvustades, et kõik on loovusliku  teadvuse avaldumine. Loovusluse ebatäius tuleneb mõistuse poolt väärast tõlgendusest, kuna on uskumus kahesusse, kaheks väeks eraldumusse.

Teil on tarvis tunnustada oma väe väge, teha seda seni, kuni sellest saab enda mõistuse osa.

Kuidas Kristus sai vaigistada tormi merel, kuidas?

Tema ei tunnustanud ühtegi väge väljaspool Loojat, ta oli teadlik, et tormil ei ole isiklikku väge. Sama põhimõttega tuleb lähtuda kõigesse  ja siis aegamööda neist saab teie teadvuse osa.

Selliselt töötab tõe olemus. Ükskõik mida teete, tuleb teil lähtuda tõest, et „millelgi ei ole võimu teie üle, ei heas, ega halvas.“

Teie elus ohvreid ei ole, vaid on üksnes neid, kes on magavas olekus, oma jumaliku olemuse tões.

Olge veendunud, et jumaliku teadvuse täius pole kunagi lahkunud teist, ega saanud lahkuda kellegist, kuna selleks täiuseks olete teie ise. Tunnustage end ja toetage teisi, juhendudes üksnes seesmistest meendustest. Abi saab tulla mistahes tasemeil, kuid alati peate olema teadlik  oma jumalikust olemusest. Ja pidage meeles, et on olemas üksnes Jumalik loovuslus. 

Oleme Arkturuslaste rühm

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga