INIMOLEVUSE VÄGI. MEISTRI NELI TUNNUST

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Selles sõnumis räägime inimolevuse võimetest. See sõnum on selleks, et soodustada inimarengu protsesse planeedil, et oleksite suutelised aitama end viisidel, millistesse inimkond pole uskunud või on neid isegi kartnud. Oleme aastaid rääkinud ja andnud teile soovituse, et  rääkige oma rakustruktuuriga, rääkige oma rakkudega. See oli eelduse sisendamine, mis ei saavutanud neil aegadel populaarsust. Eeldus tulenes sellest, et inimolevus, tulles planeedile, on võimeline end tervendama ja isegi pidurdama keha vananemist.

Selline vaimsuse suursugusus on iga inimolevuse osaks. Olete juba sündides suursugused.

Teis on palju vapustavat ja uskumatut, kuid selleni jõudmiseks on tarvis teil maha koorida palju eksitavaid, nn. sibula koori, millised räägivad teie võimetusest, et see ei ole reaalne, ega ole teile kohane. See kõik moodustab koore, teie tõe sibula ümber, mis tuleb maha koorida.

Sibulas on Suur Tõde, mis toob esile teie suursugususe ja see on seal alati olnud.

Usk teile räägitusse peab asenduma olemise mõistmisega. Inimolevusel on alati olnud määratlused, mida ja kuidas teha. Seda usuti ja selle kohaselt elati.

Tuleb alustada usu koore maha võtmisega.

Edasi tahaksin teile rääkida spontaansest remissioonist, milles asjad sünnivad peaaegu nagu  ime. Mõnedki haigused kaovad ootamatult ja kiiresti. See ei mahu paljudesse teie reeglitesse, milliste kohaselt, seda  ei oleks saanud kuidagi toimuda. Spontaane remissioon toimub sedavõrd kiiresti, et seda peetakse imeks.

Selline asi saab toimuda üksnes puhastatud sibula puhul ning sellisel juhul see ei saa olla ka imeks. Teie oma suursugusus on suuteline kustutama mingit haigust, kuid seda vaid teie puhastunud teadvuse tõttu. Võib olla seekordne kehastus teil selleks ongi ja selline asi on alati olnud võimalik. See ei ole olnud ime, vaid tegelikkus. Just nn. sibula koorte tõttu see näis teile imena.

Sibula ümber on erinevaid liike koori ning just need koored ei lase olla kõigeks võimelistena.

Kuid teie kultuuris ja meditsiinis on midagi, mis on hulga märkimisväärsem. Olulisem siin on see, mille ees arstid tõstavad üles oma käed – see on platseebo efekt. Siin arst annab haigele tablette, väites, et need on tugeva ravivõimega. Haige, lootusega, et paraneb lõpuks, võtab need sisse ja tõesti haigus taandub. Kuid see tablett  oli üksnes suhkru ja tärklise segu, millel puudusid mistahes ravivõimed.

Kuidas haigus siis taandus?

See oli platseebo efekt, ja neid juhtumeid esineb teil meditsiinis ridamisi.

Mis tegelikult toimus sellisel juhul?

See ongi inimolevuse suursugususe töö, mis paneb keha tööle. Inimene, uskudes öeldusse, paneb oma keha tööle, ise seda teadmata.

Kas mõistate?

Selline ongi inimolevuse vägi.

Kui vabaneda tõe sibulat katvatest koortest, siis olete võimelised suhtlema oma rakkudega ja tervendama oma keha. Selline võime on teil olnud juba sünnist alates. Me kutsume teid märkama koori, oma tõe sibula ümber. Neis koortes on teie uskumatus tõesse, uskumatus enda võimetesse, neis on see, mida on räägitud teile kogu kasvamise ajal Teis on suursugusus, mis juba teie sünnist alates, on võimeline hoidma ära teid mistahes haiguste eest.

Kuid probleemiks on siin usk räägitusse ja uskumatus tõesse. Seda on teil raske uskuda seetõttu, et teie alateadvus on täis väiteid teie võimetusest seda teha. Selleks, et mõista enda võimeid, kulub teil üksjagu aega. Kuna teile ei ole sellest räägitud, siis  elate hirmus, et võite nakatuda millessegi. Tunnete hirmu nakatumise ees, isegi siis, kui teil pole reaalset ohtu millessegi nakatuda.

Aga mis siis, kui teil oleks veendumus, et te ei nakatu iialgi, ei millessegi?

Kuid kahjuks uskumiste sein, teie ümber, räägib vastupidist,  et te ei ole võimelised selleks.

Kuigi ka see on teie suursuguse stsenaariumi osa – teie tervenemise võime.

Platseebo efekti ja spontaanse remissiooni kaudu on teil meditsiinis toimunud ridamisi tervenemisi.

Kuidas see teie arvates on siis võimalik?

Ma ütlen veel kord teile, et see on teie sünnipärane võime, kuna olete suurejoonelised.

Kas paneb imestama?

Seda on teil tarvis rääkida kõigile. Ravimid enamuselt on vana energia idee, mille vajadus on otsa saamas. Olete ise võimelised ennast tervendama ja seda oma teadvuse abil. Ja nii see on.

Kas olete suutelised vabanema hirmudest, mida on pikitud teisse kogu elu jooksul?

Te olete selleks suutelised, see on kindel ja antud sõnum on teile oluline, kuna see toob teieni mõistmise, et peate vabanema kõigest, mida on räägitud teile kogu teie elu jooksul. Teil on aeg ärgata millegisse muljet avaldavamasse. See sõnum on edastatud teile selleks, et saaksite märgata usu koori oma tõe ümber ja vabaneda neist, et pääseda oma suursugususeni ja terveneda.

Edasi täna räägiksin teile Meistri neljast tunnusest ja nende sügavusest.

Esimene neistArmastusväärne suhtumine, tarkus ja mõistmine, isegi kaose keskel.

See meistri tunnus räägib sellest, et olenemata sellest, mis toimub ümberringi, temal on võime selles mitte osaleda.

Kuigi enamus teist, jätkuvalt elab kolmemõõtmelisuses, oma pere probleemides ja ühiskondades, täis lahknevusi mõistmistes. Kuid Meister on suuteline vaatama ja süvenema endasse, isegi keset kaost, ja tunnetama Looja armastust, mis on tema enda sisemuses ning  mõistma, et Looja on nii eesriide taguses, kui ka tema enda sisemistes energiates, et tema vaimsus, mis on tema sees, on Looja osa. Meister mõistab, et ta ei ole Loojast eraldunud, seetõttu temal on Looja omadused.

Need omadused on ka kõigil teil, et saaksite mõista, areneda ja luua. Lubage kõigil duaalsuse asjadel kaduda, et saaksite näha oma seesmist meisterlikkust ja võtta kasutusse mõningaid neist oskustest. Kui suudate võtta midagi kasutusse, siis teie tervis hakkab paranema ja teie eluiga pikeneb. Ehk suudate isegi saavutada asju, mida vältisite senise elu ajal. Ja võib olla selle tulemusel, mõistate ise, et kes te tegelikult olete.

See oli esimene Meistri omadus – säilitada meelerahu kõige toimuva keskel, isegi kaoses.

Teine omadus – Meister ei reageeri, ta üksnes jälgib.

Jälgimise ajal ta püüab mõista tegevuse mõtet. See ei ole kerge tegevus. Kui teie ees on keegi, kes on endast väljas, süüdistab ja kritiseerib teid ning nõuab, et te muudaksite ennast.

Kuidas te käituksite sellises olukorras?

Inimeseks olemise algetapil, esimeseks ülesandeks oli – õppida ellu jääma. Kuid elades nüüd ühiskonnas jutt ei käi üksnes ellujäämisest, vaid enamuses sellest, kuidas säilitada enda puutumatust ja seda, kes te tõeliselt olete. Kuid enamuses teist, mistahes riivamiste puhul, või rünnakul, püüate ennast kaitsta. Kuid Meister ei reageeri, Meister jälgib.

Meister mõistab, et sellel inimesel, kes nii käitub teiega, temale endale miski teeb valu, ja samas mõistab, et temal sellega ei ole mingit seost. Kuid kuna sõna on suunatud Meistrile, siis meister püüab käituda nii, et see vabastaks seda inimest sellest, mis teeb temale valu. Jälgides teda, Meister ütleb mõistvalt, et  „ ma mõistan sind ja austan sinu olemist.“ Sellega ta väljendab oma austust, tema vastu.

Kui paljud teist on suutelised käituma selliselt?

Selline on Meistri omadus.

Kolmas omadus – Meister ümbritseb end valgusega, olenemata sellest, kas ta on ärkamas.

Kuhu Meister ka ei liiguks, valgus on kõikjal ja alati temaga. Ta ei reageeri sündsusetutele asjadele. Ümbritseda end valgusega, see on võti Meistri tunnustele. Kui suudate ümbritseda end Looja Valgusega, siis te ei reageeri toimuvale, isegi elades kaose tingimustes. Olles Valguse Mullis, olete suuteline jälgima toimuvat.

Olles sellises olekus, saate ise aru, et kas te ikka loote oma reaalsust, või loote üksnes illusiooni?

Kui hakkate mõistma kogu toimuvat, siis näete, et kõike loote endale ise ja mõistate, et valgus on aidanud teil saada selliseks. Selline on Meister.

Ja nüüd neljas omadus.

Sellele omadusele tuleks mõelda nii, et meister eirab täielikult kõike  seda, mis võiks alandada inimest. Meister eirab suursugususe alandamise ideed, mistahes olevuse puhul planeedil. Sellele tuleks mõelda, kuna on inimesi, kelle elu seisneb üksnes selles, et kedagi alanda.

Kellele meeldib Meistri valgus, need astuvad temale ligi, et ta aitaks neil saavutada sama valgust ning ta selgitab neile, kuidas seda saavutada. See, mida ta neile selgitab, ei ole mingi doktriin, ega evangeellik õpetus, vaid ta näitab neile elu olulisust. Inimesed näevad Meistris mõistmist, millist ei ole kunagi näinud inimeses. Just seetõttu tema Valgus on ligitõmbava jõuga.

Kuna olete nüüdseks teadlikud, et on olemas midagi hulga enamat, kui üksnes mõista Valgust, seetõttu valisite võimaluse tulla siia ja istuda siin toolidel, et isegi võib olla  saavutada meistri olekut, ka endale.

Kuidas näha suure rahnu sees suurepärast šedöövrit?

See ehk on algus kogu teie järgnevale elule. 

Ja nii see on…

Krayon

ME OLEME UUE MAA LOOJAD.

Sa oled paljud mõõtmed igal hetkel. Ruum mida hõivad ja lubad on määrav. Uus Maa on mitmed mõõtmed, mis ühenduvad üheks. See on nähtav ja interaktiivne. Jalutada vibreerival rohul ja tunda seda elusana oma jalge all on rohkem kui vaimustav kogemus. Uus Maa on nähtav ainult teatud sagedusribades ja et siin mängida pead tõstma oma füüsilise keha sõiduki vastavasse sagedusse. Sa saabud siia läbi sisemise töö, sisemise teadlikkuse ja seejärel saab see holograafiliseks mänguks millega töötada. Sinu mõistus on nagu raadiojaam, mis mängib pidevalt sinu sees. Kui tahad teada mida sa sisaldad, kuula seda. Välismaailm on sinu projektsioon. Siis sa vaatled tõepoolest seda kõike ja küsid: miks ma selle esile tõin? Mis on selle põhjuseks? Kui see pole valgus ega armastus, siis pead selle muutma valguseks. Vali lasta neil minna, ületa need ja ühendu taas armastusega. See on sinu asi näha oma moonutusi ja mõista kust need tulevad.

PÕHJUS JA TAGAJÄRG. See mida sa lubad/teed/mõtled ja millele suunad oma tähelepanu, on see mida toodad iseenda sees ja see loob sinu füüsilise reaalsuse mis „saabub“ su ette. Sinu energia, tegevus ja sõnad on põhjus ja see mis toimub reaalsuses on selle tagajärg ehk vastus sinule vibratsiooniliselt. Kehastumine tähendab et oled füüsiliselt võimeline olema multidimensionaalne Olend ja kõndima paljudes dimensioonides samal ajal. See tähendab et võtad vastutuse oma reaalsuse eest ja tahteliselt muudad seda. Sa saad Loojaks. Pole enam „ohvrit“ ega midagi võimsamat kui mina ise. Ei lubata enam vanu programme oma maailma. See on sinu virtuaalne reaalsusmäng, sinu arvutiprogramm, sinu illusioon ja sinu hologramm, mis tahkestub sellest, mis on sinu sees, sinu kehas, sinu energias. See mis ei ole armastus, mis ei ole valgus, ei ole enam toetatud ja läheb kokkuvarisemisele. Sellest kinni hoidmine põhjustab ka teie kadumist koos sellega. Reaalsus, mida toetad oma mõtete, tegude ja energiaga määrab kuidas sa siin kõike koged. See pole olnud kunagi seal väljas, see on olnud alati siin sees. Sa lähed sisse ja leiad selle ja aktiveerid selle, laiendad ja saad uuesti selleks. Sa ei ole millegagi piiratud. Sa oled see, kes määrab kõik. Need kes seisavad Ärkamise vastu, neil Kõrgem Mina eemaldab midagi füüsilises reaalsuses, et saada „nende tähelepanu“. Nii see toimib. Igaüks on siin et Ärgata, Meenutada ja Ülestõusta. Seda vältides ja mitte kuulates võitled oma sünnipära, õnne ja maagia vastu. Tundmatu ei ole tundmatu vaid unustatu, ja kui amneesiaudu saab eemaldatud, saab kõik uuesti nähtavaks.

/ Lisa Transcendence Brown/

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga