TEIE EELMISED ELUD. AKASHA VÄGI

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Üks kõige huvitavamatest, võimsamatest ja aluspanevamatest energiatest, millistega tuleb inimesel kokku puutuda, on möödunud elude energia. Aga teie seas on palju neid, kes ei usu eelmistesse eludesse, kuid see ei ole probleemiks – seda ei uskunud ka möödunud aegade vaimsed liidrid.

Milliseid vaimseid süsteeme te usute ja kas neis usutakse elusse peale surma ja eelmistesse eludesse?

Mu partneril kulus palju aega, et näha, mõista ja uskuda, et suurepärane, keeruline ja lõputu vaimsus ei ilmutu ellu vaid üheks korraks. Tema vaimsuselgi oli oma eesmärk planeedil, mistõttu on olnud siin korduvalt, elust elusse – temagi tegi koostööd kristallvõredega ja ka tema siin olemise energia on toetanud planeedi energia tõusmist.

Gaia ja teie olete partnerid. Naastes taas ellu, kasutate eelmistes eludes saavutatut, mis on tallel Akasha salvestistes. Akasha on energia süsteem, millesse talletub energiate informatsioon eelmistest eludest ning see täieneb  iga uue elatud eluga. Akasha salvestised on need, millele saate toetuda igas järgnevas elus – sellele, kelleks olite, millega tegelesite, mis emotsioone ja tundeid tundsite jne. Aga see on teie eest varjul, kuid rakendub vajaduse korral või mingi sündmuse puhul. See aitab teil selgust saada, miks üks või teine asi teiega toimub. Akashad sulanduvad kokku, kõigi  teie vaimsuse elude energiad.

Seekordses sõnumis ongi rõhuasetus Akashadele.

Teie viimase elu energiad mõjutavad kõige rohkem teie praegust kehastust. Kusjuures Akasha energiad ei ole lineaarsed, seetõttu kaugeima elu energiad, on teie jaoks suurema väärtusega. Kuid teie eelmine elu on teile erandiks – selles on see, mis on teie tänase elu aluse panijaks. Eelmises elus kogetu on põimunud käesoleva eluga, seega, tänavu  jätkate oma eelmist elu. Eelmine ja praegune elu põimuvad omavahel, ja see aitab teil elada praegust elu.

Selle tõuestuseks on see, et te kindlasti olete näinud lapsi, kes on võimelised mängima klaveril suure, sümfoonilise teose, nagu maestro, ehkki nende käed vaevu ulatuvad klahvideni ning nad ei tunne noote. Te nimetate neid imelasteks (Wunderkind) – see on teile arusaamatu asi. Nad on võimelised selleks, milleks täiskasvanul läheb aega aastaid harjutamist.

Kuidas see on võimalik?

Siin tulebki mängu Akasha kroonikad. See võime on neil pärand eelmisest elust, kus ta oli suurepärane muusik ja see talletus tema DNA Akasha. Ümbersündides, juba lapsena jätkavad eelmist elu, kuna vaimsus on ju sama.

Kas mõistate?

Nii on see kõikjal teie ümber. Ehk olete näinud noori, kes maalivad nagu vanad kunstnikud, ise veel oskamata värve segada. Juba kolmesena, või viie aastasena, kasutavad Akashades olevat salvestusi.

Teie eelmine elu, kajastub teie praegusesse ellu. On üle kandunud mitte ainult talent, vaid ka paljud hirmud ja muud negatiivsed energiad. Näiteks hirm teatud surma ees ja te isegi ei aima, kust see võib tuleneda. Te küsite sageli, et miks ma teen seda, kuidas ma seda tean, miks ma olen siin, miks pean sellega tegelema, on palju mikse.

Kas pole need seotud eelmiste eludega?

Kõik vastused on teie enda sees olemas. Te olete ju VÄGEV. Teie teadvus on teile kuningaks, selleks kes te tegelikult olete. Võite pöörduda oma vaimsuse poole, et ta aitaks teil vabaneda kogu möödaniku negatiivsusest, et olla oma täies hiilguses, et ei oleks ühtegi negatiivsest mineviku energiat. Kuid neid siiski on vaja läbielamiseks, teie selles elus.

On olemas eriline süsteem, mida nimetate Karmaks, millega olete tihedalt seotud ja mille kohaselt jätkate ümbersündidega. Käesoleval ajal, elate Uuel Maal, uues energias, kus olete uue inimesena ja karmat te ei vaja enam. Ja  saate sellest vabaneda  ilma  abita. Mõnedki teist tahaksid  näha seda teed, kuidas vabaneda sellest.

Neilt tuleks küsida, et kas nad teavad, kelleks nad olid eelmises elus?

Mis soost olid eelmises elus, võib olla olid vastassoost?

Kehastumisel toimub soode vahetus, kuid mitte iga uue kehastuse ajal. Ollakse ühes soos paljude elude ajal, kuni saavutatakse selle soo vajalik tulemus ja siis tuleb soo vahetus. Te kõik olete teinud soo vahetusi ja seda lugematuid kordi. Käesoleval ajal, hakkavad korraga avalduma mõlema soo tunnused ning nendega tuleb hakkama saada. See tuleneb sellest, et käesoleval ajal, toimub planeedi teadvuse ärkamine – teile hakkavad esile tulema kõik kogemused korraga ja te võite kasutusele võtta kumba vajate. See ei ole kõrvalekalle, vaid see on ärkamine oma terviklikkusesse. Teis on andekus kõigeks. See õppetund oli teil Akashade energiates ja see aitab teil mõista, mida tunnetate. Me ei räägi teie soost, vaid teie suurepärasest olekust siin ja teie tarkusest.

Te võite küsida, et miks ja milleks on suletud inimeste mälestused eelmistest eludest, et kui te mäletaksite eelmisi elusid, siis mõistaksite, milliseid õppetunde on vaja teil läbida?

Ma mõistan, et soovite seda teada ja anna teile selgituse. 

Vaimsus, iga oma kehastuses, läbib sellise elu, mis on temale vajalik jätkuvaks arengu täiustuseks, läbides vajalikke kogemisi. Kuid kogemine ei  kujune  üksnes positiivsetest kehastustest, vaid ka negatiivsetest. On olnud ka selliseid kehastusi, kus elu on olnud puhas negatiivsus. Kuid iga järgnev kehastus on arenenum, kui eelmine.

Mis oleks, kui te mäletaks seda kõike?

Teil oleks meeles iga läbi elatud hetk, kus olete teinud haiget kellegile.

Kas oleksite nõus mäletama, kuidas olete uputanud oma lapse või  seda, kuidas suri teie süül palju inimesi?

Või positiivseid kehastustusi, mis polnud sugugi kergemad.

Kas tahaksite mäletada, kuidas teid põletati lõkkel, või kui olite suremas nälga, või seda, kuidas on teid piinatud ja mõnitatud?

Taas ja taas elada sama õudusi üle. Nüüd ehk mõistate, et mälestuste sulgemisega, teid säästeti, et te ei mäletaks detailselt olnud õudusi, ega elaks sama taas ja taas läbi.

On veel üks oluline asi. Teie vaimsus ise leiab, millisesse kehastusse minna, kus saaks lõpuni läbida pooleli jäänud kogemist, millist on vaja evolutsiooni teekonna läbimiseks.

Kuigi vaimsusele on teada, et tema mälu on välja lülitatud, kuid ta siiski võtab seda taas ette, kuna see viib vajaliku kogemise lõpuni. Vaimsusel ei ole positiivset või negatiivset kogemist, vaid on õppetundide läbimine, edasiseks arenguks, evolutsiooni teekonnal.

Ja nüüd, käesoleval ajal, on teil võimalus meenutada olnud õppetunde, millised jäid mingis elus lõpuni viimata. Nüüd teil on võimalus saada vastavat informatsiooni oma Kõrgematelt Aspektidelt, Juhendajatelt ja Õpetajatelt. Nüüd on võimalus läbida teekond, mis oma tulemustelt võrduks kümnele kehastusele.

Siin on oluline mõista protsesse ja on oluline läbida neid teadvustatult. Aga pidage silmas, et käesolev elu, võib olla teil viimane, vahetu elu, kus saate olla oma täies väes.

Kas naudite seda käesoleval ajal, või mitte?

Kui veel mitte, siis heitke kõik mittevajalik kõrvale ja saage Uueks Hingeks.

Akasha  vägi – Veste Woodiga

Palju aastaid tagasi edastasin Veste Woodiga,  Akasha  väe kohta ja teen seda veel kord, see aitab teil saada sügavama arusaamise Akasha kroonikatest.

Woo mingil imelisel viisil leidis end keset enda Akasha kroonikat. Seal ta nägi oma Akasha salvestusi kujude näol postamendil. Iga elatud elu oli kuju postamendil. Kui Woo vaatas vestes kujule otsa, siis see astus oma postamendilt alla ja rääkis endast.

Kõik need kujud, olid tema eelmised elud.

Ta vaatas neid heldusega, kuna mõistis, et need on tema enda elatud elud, et neid vaadates, ta vaatas endale otsa ja rääkis mineviku endaga. Üks kaugemal seisvatest kujudest tuli postamendilt alla ja ütles Woo’le,  et ma olen olnud sõdalane ja olen tapnud tuhandeid inimesi, ma tegin seda kindal eesmärgil ja tegin seda meie Jumala nimel. Ja seejärel ta naases oma kohale tagasi.

Edasi astus alla teine kuju, kes oli kaunis naine. Ta rääkis, et teda põletati elusalt, kui nõida. Mida enam Woo kuulas, seda enam mõistis, millistest eludest ta oli oma elude ajal läbi käinud.

Kujude seas oli mere kapten, kes armastas meeletult merd, ta lausa jumaldas seda. Ta astus postamendilt alla ja rääkis Woo’le,  et tema vägi voolab ka Woo Akasha kroonikates. Ta ütles, et  sa samuti armastad merd, kas pole see nii?

Woo noogutas. Kapten jätkas, et temal oli palju imelisi seiklusi enne, kui ta uppus.

Woo ohkas raskelt, sest ta vihkas merd.

Nii ta hakkas mõistma ja teadvustama, et iga kuju on omaette Ilm, mille osaks ta on olnud Woo  kujul. Nähes oma eelmisi elusid, Woo nägi, et on elanud kehades erinevate soodena, korduvalt.

Ta nägi kujusid erinevates eludes ja nägi kollektiivseid tarkusi. Vastavalt sellele, kui ta hakkaks jõudma kujude rea lõpuni, ta mõistis, et seal reas seisab ka  tema praegune elu.

Viimane kuju ei astunud postamendilt alla – ta oli teist värvi, helendas teisiti, kui teised.

Ingel, kes saatis Woo’d, ütles, et see kuju jääb Woo’le mõneks ajaks tundmatuks. See kuju  sümboliseeris Woo praegust elu, mille ta võttis vastu Sündimise Tuultes. Selles ta saab läbida Ülemineku muutusi ja koguda siinset tarkust.

Käaesoleval ajal, te oletegi need, kellest oli viimasena juttu.

Mida te arvate, mis on teie Akashades sellist, mis paneb teid istuma siin ja kuulama sõnumit?

Ma ütlen teile, et te olete vanad vaimsused, kes on elanud paljudes eludes ja olete läbi elanud kõige paremaid aegu. Kuid see, mis läks viltu, see jäi Akasha kroonikatesse, et saaksite järgmiste elude ajal õppetunnid tasa teha.

Nüüd olete uues väes, mis aitab teil pääseda oma Akasha kroonikatesse, teha neis korrastusi,  ja leida parima viisi selleks ja liikuda nendega edasi. Lõpuks  saate kõik korda ja saate liikuda edasi oma arengus.

Paljude sajandite jooksul teile on räägitud õpetlikke tarkusi, kuid te olete tõrjunud neid eemale, ning olete reageerinud halvustavalt.

See on nüüd muutumas.

Esmalt tarvis õppida tunnustama. Õppige tunnustama end, et mõista, kes te tegelikult olete ja et saaksite esineda meistrina.

Meister ei reageeri – ta vaatleb. Vaatleb ükskõik kelle tegevust, seejuures ka enda tegevust.

Olete jõudnud Ärkamise aega, kus üha enam teadvustate, et jõudes koostöösse paljudega, on see  IME- tegu. 

Ja nii see on …

Krayon

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga