TEIE ÄRKAMISE LIIKUMA PANEVAD VÄED

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kaheteistkümne Ring on enese mõistmise metafoor Ilmaruumi struktuuris, võiks öelda, et Kaheteistkümne Ring on teie enda olemine, loovuslik olemine, ehk teie vaimsus. See on struktuur, millesse olete kätketud. See on eriline kontseptsioon, mille kohaselt olete kogu oleva keskmes, ja see on püha. Te ei ole temast eraldi olevana, ehkki planeedi õpetused väidavad teile, et olete Kõige Olemasoleva Loojast  (Jumalast) eraldi.

Olen kõigi 33 aasta jooksul kinnitanud teile, et olete osa Kõige Olemasolevast Loojast. See on eriline ime, mille keskmes on teie vaimsus inimesena. Iga inimese avaldumise keskmeks on vaimsus. Kallid olevused, te olete planeedil inimesena, kellel on vaba valik esitada endale küsimusi – olete keskkonna ja selle kultuuri viljaks. Praegu on käimas teie vaba valiku testimine. Testimine selgitab välja need, kes on suutelised avama valguse. Nendeks on enamuselt noored inimesed, kes esitavad küsimusi, et miks olen siin planeedil ja mida ma siin teen, kas on siin midagi enamat ning kas on selles mingi mõte ? Paljud neist, kelle elu katkes operatsiooni laual, tulles tagasi ellu, on rääkinud paljust, mida on raske uskuda, nad on väitnud, et seal, kus nad viibisid, on midagi palju enamat. Osa neist ei ole rahul, et naasesid tagasi ja süüdistavad arste, et tõid neid tagasi sellesse ellu. Seda vaid sellepärast, mida nägid seal olles. Nad puutusid selles olekus kokku oma vaimsusega, tundsid lähedust temaga, tema väega ja mõistmisega. Ja see oli nende jaoks imeline.

Just seda tutvustamegi teile Kaheteistkümne Ringis. Tänane sõnum on pühendatud teie ärkamise liikuma panevale väele ehk enese tundma õppimisele.

Ka seekord kutsume teid ületama metafoorilist silda teadaolevalt tundmatule, kolmemõõtmelisest mõõtmatusele, sellele, millest teil ei ole teada, ega pole kirjutatud ridagi. Ületades silda, jõuate oma vaimsusse, kus saate kohtuda oma olnud potentsiaalidega. Sild on kõigest osa sellest, mida teate Suure Üleminekuna. Uued energiad ergutavad teid uurima tundmatuid saladusi.

Paljud, kes on pikemat aega tegelenud esoteerikaga ja metafüüsikaga, on ärkamas globaalsemale plaanile, nad mõistavad, et on ärganud, ja et on võimelised palju enamaks, kui arvasid varem. Silla ületamine võtab teie südamelt raskuse, seega teie elu muutub kergemaks. Kui olete läbinud udu keset silda, jõuate oma suursuguse vaimsuseni. Seal kaovad mistahes probleemid. Kuid naastes tagasi, kõik endine on teie päralt. Ometi, läbides silda, kõik näiliselt muutub kergemaks ja lihtsamaks, kuna silla taga on teine reaalsus. Seal on võimalus olla oma jumalikkuses. Seal on võimalus saada kokku oma möödunud eludega ja oma Kõrgema Minaga.

Täna tahaksin teile  tutvustada  ühte inglit, kellest te ei ole veel kuulnud.

Lähme taas üle silla,  avarusse. Teid on seal vastu võtmas ingel Raziel, kes on saladuste ingel. Tema nimi on teile ehk võõras, aga ta on elu saladuste energiate vardja.

Mida te temalt küsiksite ?

Kas küsiksite enda siin, planeedil olemise põhjuse kohta?

Võib olla küsiksite tema käest, elu saladuse kohta või  küsiksite nõu, kuidas käituda edasi?

Mida on tarvis teil teada?

Raziel ei ole kolmemõõtmeline vorm, vaid ta on osake teie Kõrgemast Minast. Te näete enda ees viramas miskit imelisel viisil. Kallis Vana Vaimsus, tänu Üleminekule oled ärkamas ja Raziel jääb sind saatma sellel teel. Tänu inglile hakkab selginema see, kes te olete, kelleks olete olnud ja miks olete siin. Ingli Razieli abil saate teada enda eesmärgist. See kõik on sedavõrd reaalne, kuivõrd reaalselt te seda enda jaoks võtate. Te ei ole kolmemõõtmeline, kuigi te nii arvate. Selle mõistmine muudab teid. Ärkamise liikuma panev vägi annab teie elule indu, käivitab vastuvõtu võime ja toob esile kavatsused. Juhatab teid teile kohasesse hetkesse, kus saate teha sügavat enese analüüsi.

Inimolevuse liikuma paneva väe väljaselgitamine.

Edasi püüame välja selgitada inimolemuse liikuma paneva väe.

Inimolemustel on mõningad esoteerilised võimed, ehk atribuudid, millised võivad olla liikuma panevateks vägedeks. Need loovad energiat, mis paneb liikuma teie füüsilise keha. On teatud asju, mida inimolemused valdavad loomulikul viisil ja need tulevad uute energiatena esile. Teil tõuseb nende tunnetus ja kasutusele võtu võime.

Selle käivitajaks on kavatsuse ja nõustumise energiad. Kas lubate neil energiatel tulla esile ja avada omad funktsioonid, kas lubate neil rakenduda töösse. Siin on kaks asja ja mõlemad on vajalikud. Mõned teist soostuvad vaadata neisse, uurida neid, minna kooli ja õppida neid, olla elukooli tudengiteks. Teised ei võta neid kasutusele mitte kunagi, sest neil jääb puudu kavatsusest võtta neid kasutusele.

Seega, edasi räägin neist vägedest. Liikuma panevaid vägesid on mitmeid ja need mõnevõrra erinevad neist, millistest oleme rääkinud minevikus.

Esmaseks väeks on ärkamise vägi – ärkamine enese teadvusse, kelleks tõeliselt olete.

See on ülimalt suur liikuma panev vägi. Võite ehk arvata, et see on omane kõigile. Kuid on kaks leeri. On neid, kes teadvustavad ennast ja nad tahaksid teada endast enamat. Ja on teised, kes kuuluvad küll vaimsetesse ringidesse, kuid ei poolda ärkamist vaid nemad pooldavad järjepidevust. Nad püüavad teile selgitada, et mis on loovuslus ja  milline on teie roll selles, õpetavad, mida peate tegema ja mida mitte ning mis juhtub siis, kui käitute valesti. Nad võivad karta, et nende oma vägi võib viia kusagile mujale. Kuid see ei ole teie liikuma panev vägi.

Kui te siiski võtate omaks eneseteadvustuse väe, siis see avab teile midagi enamat, kui on teile varem räägitud. See on parim vägi, mis on inimkonnal üldse olemas ja see töötab lakkamatult.

Kuidas see meeldiks teile?

Kas see oleks teile oluline?

Selline on ärkamise vägi. Eneseteadvustamine hakkab avama elu saladusi ja selle mõistatusi.

Milleks olete siin?

Milline pilt on neil, kes on teie ümber?

Mis toimub planeediga?

Kõik see hakkab teile avanema. Te olete selle väe osa. Kes ärkavad, nende vägi kannab neid edasi. Neid vapustab uue Ilma nägemine, mis on midagi muud, kui nägid seni.

See ehk selgitab kõigi pööripäevade, eriti 2012 aasta, protsesse. Teie planeet on ärkamas ja see on peamine. Nüüd on aeg pöörduda oma vaimsuse poole, et ta näitaks, mida olulist on teil tarvis teada. See on parim atribuut, mis viib teid kokku teiste atribuutidega. Kui hakkate tundma huvi selle vastu, mis on teist väljaspool ja kuidas see on seotud teiega, siis jõuate teiste vägedeni. See hakkab looma teie tulevikku, teie uut reaalsust. Kõik see on osa muudest teie vägedest.

Peamine, mida on tarvis teil kuulda – te olete suursugused.

Enamuses olete teadlikud oma vaimsusest, kuid paljudele on räägitud, et olete roojane, et peate kogu elu puhastama end, et olla Jumalale meele kohased.

Ehk siiski mõistate, et teie vaimsus on osa millegist enamast.?

Ehk teie vaimsus on siiski Kõige Olemasoleva Looja osa?

Kui võtate selle tõeks, siis teil on sootuks teine vägi. Seda kinnitab teile, teie oma alateadvus, teie intuitsioon. Tõepoolest, see on midagi palju enamat. See on teie vaimsuse ärkamine, see on oma vaimsuse väe vastuvõtt.

Esimeseks on tarvis tunnistada kõige selle olemasolu.

Teiseks, on tarvis võtta see omaks ja mõista kõike.

Kuivõrd olete ärganud pimeduse koomast, kaovad mistahes mõistatused ja te tõemeeli näete siis hulga enamat. Ärkamise viise on palju.

Veel üheks liikuma paneva  väe energiaks on kavatsus.

Kavatsuse vägi paneb liikuma füüsilise olemise.

Kui hakkate kavandama, hakkate looma energiat, millega saate esile tuua ootamatuid asju, millised panevad tööle liikuma paneva väe. See on võimas vägi ning ta on võimeline paljuks ja ta on vägagi reaalne. See on vägi, mida loob inimteadvus. Ta loob energiat, mis on kohane teie füüsilisele kehale ja sellel on palju aspekte. Selle vägi koosneb kavatsuse energiast, milles on suund tulevikku. See oleks nagu ligitõmbavaks väeks. Ja selles on ootuste energia, mis kannab teid edasi.

See on esoteeriline selgitus neile, kes tahaksid muuta oma tulevikku, kuid kahtlevad toimuvas. Neile on räägitud, et tulevikku muuta ei saa, kuna te ei näe toimuvat, kuigi teil on olemas valiku vabadus. Kuid me anname neile siiski selgituse – on käimas teekonna ehitamine tulevikku, milles teil ei ole mingeid probleeme. Väe energiad sillutavad teed teie tulevikku, kus saate luua oma reaalsust. See on eriline vägi, eriti eriline.

Seega, ka see on vaid üks paljudest võimalustest, milleks on võimeline inimteadvus. Kas olete kunagi mõelnud, et teil on olemas vägi, milline on täis energiaid, millised saavad luua kõike võimalikku. Oma teadvuse vahendusel saate sillutada enda ette tasast teed.

Järgmine teema, ehk teie väe liikuma panevaks jõuks on afirmatsioonid, mis on samuti osa teie loovuslusest. Afirmatsioonid töötavad külgetõmbe seaduse kohaselt. Kõike, mida  kordate, seda kuuleb teie keha ja ta püüab seda teostada ning tuua teie reaalsusesse. Afirmatsioonidega  kinnitate toimuvat ja teie keha kuuleb afirmeeringuid.

Kuidas see toimub?

Inimteadvus loob oma keha keemia protsessidesse, muutuste energiat. Siit  tuleneb ka platseebo efekt. Teadvuse lootuse energia tervendab keha, mitte tabletid. Seda teeb teie ootuste-lootuste vägi.

Oleme varem teile rääkinud, et kui ootate midagi halba, siis see kindlasti ka tuleb. Kui te pidevalt räägite halbadest asjadest, nii lootegi endale seeria negatiivseid vägesid. Ja selle tulemusel peate ennast planeedi ohvriks.

Mõelge sellele. Peaksite teadma, et teie teadvus saab muuta teie keha keemiat. Olgu mistahes hirm, teie keha keemia  muutub negatiivseks ja ka teie meditsiin teab seda. Teie keha on teadlik, mida teiega teeb negatiivne vägi. Teie teadvus on teie keemia potentsiaalide käivitaja. Teie teadvus teab, milline keemia teil on, isegi juhul, kui keha on suremas.

Teie vägi on täis kavatsust olla meelepärane kellele tahes. Selline on teie vägi.

Mis siis oleks, kui pöörata see vägi vastupidises suunas, ehk siis teie keha keemia saaks hoopis pikendada teie eluiga. On palju neid inimesi, kes ise määravad oma teadvusega, enda eluea ja ka surevad vastavalt sellele. Teised teadvustavad endile, et nende elutee kordab vanemate eluteed, et nad elavad ja põevad samu haigusi. Seda kõike  teeb nendega nende endi loodud eluvägi.

Teie oma eluvägi saab teid tervendada ja säilitada teie tervise. Peate teadma, et selline vägi on olemas kõigil, kuid te ise korraldate seda ümber, muudate selle endile kahjulikuks ja negatiivseks.

Paljud teist väidavad, et püüavad liikuda küll edasi, kuid kuidagi ei pääse edasi. See on huvitav teadvuse väide, millest on saanud teie väe osa ning millega rikute kõike.

Kas teadvustate endale seda?

Afirmeerides sõnu, vägi kannab need otse teie ette ja see vägi  muudab teie keha keemiat.

Kas saab olla nii, et saaksite selle, mida te ei afirmeerinud?

Kas teie kehas toimub midagi sellist, mis toimub iseenesest ja mis on seotud teie keha keemiaga?

Vastus on „Jah“  ja seda te nimetate  remissiooniks.

Kõik, mis teiega toimub, kas peavalu või muu haigus, kõik on seotud teie teadvuse keemiaga.

Mis vägi see on, mis on suuteline muutma keha keemiat?

See on teie oma teadvuse vägi.

See on teil olemas ja seda olen teile rääkinud kõik kolmkümmend aastat.

Te olete võimeline olema teadlik, mis toimub teiega ehk teie kehaga. Te olete võimeline jälgima keha tervenemist – kui aeglaselt, või kiiresti toimub keha tervenemine, teie oma  vägi  jälgib, mida ootate ja mis toimub. Teie oma vägi hoiab silma peal teie tervisel.

Teie oma teadvus on energia ja pidage meeles, et te ise olete suursugused.

Ärge nõustuge kellegiga, kes püüab seda ümber lükata.

Selline oli tänane sõnum teile. 

Ja nii see tõemeeli on …

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga