ADAMA KANALDUS. RÄNNAK SUURDE NEFRIITTEMPLISSE

 

Minu õnnistus teile kõigile, kes te seda materjali loete. Mina olen Telose Ülempreester Adama. Teadke, et me oleme teiega, abistamas teid teie protsessis. Meie südamed igatsevad samuti nagu teie südamedki, olla jälle koos Lemuuria hiilguses. Me innustame nüüd teid tulema toime kogu teega „koju“ Armastuse Südamesse, läbi täieliku alistumise oma ainukordsele rajale ja Püha Isa/Ema Tahtele, Kõigele Mis On.

Täna tahame rääkida viienda dimensiooni võnkesageduses kehtivatest käitumisnormidest, mida on vaja mõista ja nüüd oma igapäevaellu rakendada.

Küsite: „Mida on tarvis teha, et sooritada ülestõustmine viienda dimensiooni tasandile?“ 

Jah, oma teadvusetasandil tuleb teil teha muuutusi ja tõepoolest, ka puhastumine on vajalik. Kuid tegelikult uus reaalsus, viies dimensioon, mis end teie planeedi pinnal praegu sisse seab, ei ole mitte koht, kuhu lähete, vaid pigem saavutatav olemise seisund, mis järk-järgult loob viienda dimensiooni võnketasandi Maa peal.

Viies dimensioon on võnkesagedus, õigemini võnkesageduste ühendus – armastuse, usalduse, kaastunde, ustavuse, armulisuse ja tänulikkuse energiatest, seega kõige puhtamatest energiatest moodustuv võnketasand.

Meie ühiskondade ülesehitus ja elukorraldus viiendas dimensioonis voogab orgaaniliselt seal elavate inimeste energiate ühtesulandumises. Viienda dimensiooni võnketasandil toimiv Lemuuria kogukond Teloses avaldub meie ühenduses, siiras ühtekuuluvuses kõigi oma ligimestega ja selle võnketasandi väärtuste kehastamises.

Meie ei väljunud emaüsast sellise meisterlikkusega ega olemasoleva teadvuse teadlikkusega ning teie samuti mitte. Isegi uued põlvkonnad lapsi, kes iga päev teie üleminekus olevale dimensioonitasandile saabuvad, ei oma täit meisterlikkust, kuigi nad on rohkem ärkvel, kui teie siis, kui tulite. Meie areng toimub nimelt läbi rõõmu ja Maa-kogemuse teekonna.

Iga siia planeedile inkarneerunud hinge üheks evolutsiooni osaks on alati olnud just selle planeedi armulisuse kogemine. Praeguse aja armulisuse kohaselt võite te nüüd täielikult ärgata oma meisterlikkusele ja säilitada selle teadvuse, hinge edasiseks evolutsiooniks, ükskõik kas valite ülestõusmise ja käesolevasse kehastusse jäämise või valite jätkuvalt kogeda kehastumis-tsükleid siin või mujal.

Me soovime jagada teiega juhatusi, mis on olnud meie vaimse evolutsiooni aluseks. Tänase päevani järgime neid ja jagame oma lastega. Need on aluspõhjaks meie pidevalt avarduval teekonnal Looja Allika poole. Nende harjutuste keskseks põhimõtteks on, et kõik me vastutame omaenda energia eest. Enne kui viienda dimensiooni ühtsusteadvuse sagedus saab ülemaailmselt täielikult tervikuks ühenduda, tuleb see töö teil igaühel individuaalselt ära teha, see tähendab tõsta oma võnkesageduse taset. See on teekond, mille iga inimene peab lõpuni käima ja mida keegi ei saa tema eest ära teha. Kõige olulisem nende harjutuste juures on kaastundlikkuse üles näitamine ja vägivallavaba kommunikatsioon oma mõtetes, sõnades, tegudes ja tunnetes. Just nimelt kaastunne enda suhtes, enda mõistmine on nurgakiviks vaimsele ärkamisele, mis on vajalik, kui inimene on nõus omaks võtma ja ühenduma viienda dimensiooni võnkesagedusega. See võnkesagedus juba eksisteerib kogu aeg teie ümber.

Kuna planeedi enda sagedus muutub järjest peenemaks, on iga inimese kohustuseks, ükskõik millises dimensioonis ta ka ei resideeruks, puhastada ja peenendada omaenda võnkesagedus. Toetudes oma südametõele, võime öelda, et nüüd, just praegusel hetkel Maa ajaloos, on lõputu võimaluste aeg. On loomise maagia aeg kõigi jaoks – kõrgeimast jumalikust allikast, kuni teie tihedaima füüsilise reaalsuseni välja. Me tunneme, kuidas teie südamed seda tõde tervitavad, kuigi teie meeled alles pingutavad, et mõista täies ulatuses seda, mida teile räägime. Paljud meistrid on jaganud neid tõdesid selle planeedi ajastuid kestnud evolutsioonikogemuse jooksul. Kuid kõige olulisem on just teie enda kogemus käesoleval eluringil. Tänasel päeval on teil võimalus kuulda taas neid sõnu teravnenud kuulmisega ja tunda nad ära sügavamal südametasandil, kui see teie füüsilises dimensioonis varem võimalik oli. Tänasel päeval on teil võimalus töötada kogu loomingu toetusel ja panna need tõed manifesteeruma. Tegelikult see ongi teie siin olemise põhjus, mistõttu anti teile võimalus kehastuda just praegusesse aega.

Ühel päeval saab elu maapeal olema sama õnnelik, kui Teloses ja teistes maasisestes linnades. Oluline on hakata oma uut elu ette kujutama. Unistama uutest olemise ja elamise viisidest siin planeedil. Lisage ohtralt maagiat sellele uuele elule, millest unistate. Loomisprotsess saab alati alguse mõttest, sellele järgneb mõte juba kujustatud kujul ning seejärel loa andmine selle nägemuse avaldumiseks uue loomingu näol. Uskuge iseendasse ja oma unelmatesse kuni viimaks manifesteeruvad need tõeliselt teie igapäevases elus. Nautige unistamist ja kujutlemist; see ei maksa midagi ja võib rohkem kui ühel viisil olla isegi üsna tulutoov.

See kõik tähendab taasühendumist oma imetabase aspektiga, mis kehastab armastuse ja süütuse puhast last. Teil kõigil on selline aspekt, kuid väga vähesed on sellest teadlikud ning ka neid pole palju, kes on võtnud aega või näidanud üles huvi temaga teadlikult tuttavaks saada.

See sinu aspekt on nii imeline ja nii ilus! Tema hoiab teile võtit universumi kogu toreduse juurde. Kõiges selles, mida sa oled eales tahtnud olla või teha, saab see sinu aspekt sind abistada. See on üks sinu aspektidest ühes teises dimensioonis, kuid see aspekt elab vangistatult sinu Püha Südame sees ja ootab sinu ärkamist oma imepärase kohaloleku reaalsusele, oodates sinu valmisolekut lubada tal sinu sees uuesti sündida ja luua koos sinuga kogu see maagia, mida sa kunagi oskasid. See on sinu aspekt, millest oled sageli loobunud, eitanud ja isegi ära unustanud. See on sinu aspekt, mis on alati jäänud väga lähedaselt ühendatuks sinu jumalikkuse terviklikkusega. See on sinu armastav ja mänguline aspekt, sinu sisemine laps, mida oled nii mitmeid kordi halvustanud oma kolmanda dimensiooni keha tiheduses. See sinu sisemine laps on valgus, piiramatus ja joovastav rõõmuküllasus, ta on samuti SINA.

Lubage endal nüüd, teie valikul, igal oma eluhetkel seda last tervendada, armastades iseennast ja egomeele eraldatuses sündinud last nii väga, et kõik mineviku traumad kihthaaval maha kooritud saavad. Ning ego laps saab järk-järgult teada, et ka tema on Jumala laps ning saab olema õnnelik ja vaba. Ja samuti ka sina. Tea, et need sinu laps-aspektid tõepoolest elavad ka sinu Pühas Südames ja ihkavad saada tingimusteta armastuse poolt ühendatud sinu olemuse kõikide aspektidega. Kui need kaks ühenduvad üheks, läbi sinu mina armastuse ja oma jumalikkuse omaks võtmise, aktsepteerides täielikult seda,  kes sina jumaliku olendina kehastumiskogemuses tegelikult oled, alles siis jõuad sa „koju“.  Teid kutsutakse pöörduma taas tagasi Isakoju nagu kadunud poega teie pühakirjades. „Siis ja alles siis“ tehakse teile kättesaadavaks kogu maagia, kõik imed ja armastus, mida kunagi valdasite. Ning selleks ei pea enam kuluma ajastuid.

Pidage meeles, et maagilise elu tagasitulek, mida te kõik taasleida igatsete, saab olla üksnes jumaliku ühenduse tulemus, Üksolemise tasand kõige elavaga. Valguse kuningriikides poleks lihtsalt võimalik luua endale mitte mingisugustki maagilist elu, ilma täielikult ühendumata sellega, mida soovid luua, mis see ka poleks. See tähendab, et olles saanud Armastuse ja Üksolemise kehastuseks ja kiirates üksnes Armastust, ühendub kogu elu sinuga nagu „Üks“. Sellest seisukohast võite luua ükskõik mida, ükskõik millal. Teil on võimalik kõike saada, kõike teha, mis see ka poleks. Samuti ühinevad teiega kõik kuningriigid nagu Üks ja kõik loodusjõud ja loodusvaimud on igal sammul teie teenistuses, et aidata teie soove täita. See on nende suur rõõm ja elu teenimine.

Tegelikult oleme me olnud siin, teie dimensioonis kogu aja koos teiega, kuid teie sagedus ei võimaldanud teil meid tajuda. Õigupoolest olete teie need, kes tõusete oma jumaliku põhiolemuse kõrgemasse võnkesse ja ühendute taas meie sagedusega, mitte vastupidi.

Kui see hetk saabub, tunnustame me kõik üksteist tõelise perekonnana, kes me ju oleme.

Enne kui täielik väljailmumine teie dimensioonis aset leiab, toimub maapeal palju sündmusi ja transformatsioone. Ja suurimaks väljakutseks, millega praegu silmitsi seisate, on kogu oma soovipagasi tasakaalu viimine, harmooniasse kõikide kõige kõrgema hüvanguga. Igaüks peab saama täielikult teadlikuks sellest loomiseväest, mida ta igas hetkes endas kannab.

Transformatsiooni õnnistused siin planeedil manifesteeruvad täielikult läbi kõrgema vibratsiooni energiate, mis iga päevaga aina suurenevad ja reaalsemaks muutuvad. Mitte-osalemise aeg on möödas ja igaüht teist palutakse sellele suurele seiklusele kaasa lööma. Igaüht kutsutakse mäletama oma minevikku, oma õnnistusi ja kannatust, oma rõõmu ja muret. Kõikidel minevikukogemustel saab teie kosmilises tulevikus olema oma koht, oma tarkus ja oma kasutamisvõimalus.

Suurim  kingitus  on olla kehastunud sellele planeedile, sellesse aega,  sellesse kehasse -inimesena.

Te olete Vaimu jumaliku armulisuse ja potentsiaali füüsiline avaldumine. Te olete Jumala tahte väljenduse maanduspunkt. Ei ole suuremat rõõmu, kui hinnata vääriliselt seda tõde ja igapäevaselt selle järgi elada.

Te väljendate emotsionaalkeha kaudu ka ühendust füüsilise ja eetertasandi vahel, keha ja vaimu vahel. Iga kord, kui sirutute füüsilisel tasandil puudutama teist olendit, ühendudes läbi tema emotsionaalses maatriksis tekitatud võnkesageduste, te taasühendate need tasandid uuel ja imepärasel moel. Te loote värvid ja energiad, armastuse uue väljenduse värviskaalale, mida pole kunagi varem eksisteerinud.

Kui kord arendate oma teadvuse surematuse seisundisse, avastate, et see sünnib lausa pingutuseta. Te avastate, et aastate lisandumine teeb teid vaid elukogenumaks, küpsemaks ja tugevamaks. Jah, ka meie muutume ealt vanemaks, ent me teeme seda kaunilt, hingesuuruse ja väärikusega nagu meistrid.

Ka teie ettemääratuseks on jõuda meisterlikkuse tasandile, säilitades oma füüsilise võimekuse, reipuse ja tugevuse kõikide teile teadaolevate vahenditega. Te märkate, et mida rohkem te tegutsete, seda rohkemaks alati suuteline olete. Ärge laske vanusel või inimeste ütlemisel end piirata. Te olete piiramatud olendid, kes on selle teadmise unustanud.

Ihaldatav nooruse allikas on olemise seisund, mitte niivõrd millegi tegemine.

Selleks, et aktiveerida seda imetabast allikat, peate kõigepealt sellega ühenduma ja seejärel selleks saama. See on teie kõige tähtsam võtiTõeline nooruse allikas on Puhta Valguse allikas, viienda dimensiooni tööriist. Selleks et teda Mina sees aktiveerida, peate suurendama valgust oma füüsilise keha kõikides rakkudes ja samuti ka kõikides oma teistes kehades ja peenkehades. Hakake elama oma uue tõe järgi ning teie ihaldatud eesmärgid teostuvad. Teisiti ei ole see võimalik.. Nooruse allikas on tõeline. Ta asub päris teie enda meeles ja südames. Te saate olema üllatunud ja rõõmsad, avastades kui lihtne on säilitada oma nooruslikku välimust.

Järgnevalt mõned ülestõusmisele pühendumise põhimõtted.

Ülestõusmine on protsess, mis tähendab enda täielikku puhastamist ja tervendamist kõigest, mis pidurdab teie ümberkujunemist, taaselustumist ja ülestõusmist Jumala/Armastuse rüppe; teie väärikuse ja mälu taastamist, et sisenedes „Üksolemise“ maailma, taaskord elada oma taevaliku Isa/Looja jumalike lastena.  

Teadke, et iga dimensioon esindab kindlat sagedust. Viies dimensioon saab teile ligipääsetavaks siis ja ainult siis, kui olete saavutanud selle teadvussageduse ja võimeline seda püsivalt hoidma.  

Elage oma südame järgi, rääkides ja käitudes alati nii nagu teeb seda meister, see tähendab „olemise“ kaudu. Alati küsige endalt, kuidas käituks meister ühes või teises olukorras. Seejärel süüvige endasse ja leidke vastus. Kui vastus ei selgu, võtke pliiats ja paber, soovi korral süüdake küünal ja seadke eesmärgiks leida vastus iseenda sees. Teie sees elav meister on kogu aeg ärkvel ja tähelepanelik, oodates et te ta lõpuks ära tunnete.  

Laske lahti kolmandale dimensioonile omane eraldatuse, duaalsuse, polaarsuse ja draama teadvus nende kõikvõimalikes ilmingutes. Lakake uskumast kahte jõudu, ja andmast ära oma volitusi ja väärtuslikku energiat kolmanda dimensiooni tihedust valitsevale illusoorsuse jõule. Lubage endal jätta kõrvale kõik see, mida olete siiamaani õppinud, mis pole senini viinud teid ihaldatud tulemusteni. Olge valmis ja aldis uuesti õppima ja leidma julgus astuda armastuse ja võlureaalsuse tundmatusse. Jõudke äratundmisele, et ainus tõene jõud on armastus, ja hakake elama sellelt võnkesageduselt lähtuvalt, seespoolt väljapoole.

Laske lahti igasugune hinnangute andmine ja oma ootused enda ja teiste suhtes ning see, millisena peaks teie elu avalduma. Lubage endal märgata ja võtta omaks kõik „MINA“ imepärasused ja majesteetlikkus oma jumalikkuse suursugususes, ja olge valmis suurepäraseks seikluseks, mis teie silme all ääretus rõõmus ja tänulikkuses lahti rulluma ja ümber kujunema hakkab.  

Seadke oma lipukirjaks alandlikkus ja leebe alistumine oma pühadele tõotustele, mis on kirjas teie rakkudes ja DNAs ning teie Püha Südame paljudes kambrites. Leidke aega, et sisse astuda ja järele uurida. 

Seadke sisse teadlik side oma suurepärase Mina Olen Kohalolekuga ja oma jumaliku plaani täitmisega. Ülestõusmine on oma suurepärase Mina Olen Kohalolekuga ühendumine, jumalikku liitu sulandumine. Et kehastada seda iseenda suurepärast aspekti, on ilmselgelt vaja end tuttavaks ja lähedaseks teha Mina selle aspektiga, millega tahate sulanduda.

Kuidas eeldada ülestõusmist ja ühendumist oma Mina aspektiga, mida te pole piisava huviga uurinud ega mõistnud? Meid jahmatavad vastused, mida inimesed annavad küsimusele, et mida ülestõusmisprotsess nende jaoks tähendab. Oleme saanud vastuseks: dimensiooni muutumine, suutmine kõike manifesteerida, rahalistest piirangutest prii olemine, võime teleportida, ja nii edasi. Kuigi need kõik on ülestõusmise tulemused ja sellega kaasnevad hüved, ei ole nad ülestõusmise põhjuseks. Põhjus oled SINA, oma jumalikkuse ära tundmise ja igapäevaelus jumalikuks saamise tasandiga.  

Võtke omaks põhimõte – mitte teha halba, ja austada iga eluvormi pühadust, kes seda planeeti teiega jagab, ja samuti iga siin elava inimese jumalikku õigust.  

Laske lahti oma elu juhtivad vanad programmid, kõik teie teadlikku meelde kuhjunud negatiivsed emotsioonid ja alateadvusse talletunud mälestused, nende hulgas ka ellu kaasa võetud karmajääk. Nendel teemadel olete saanud juba küllalt õpetust.  Kui inimene tunneb, et ta on minevikust kaasa toonud raske võlakoorma, hakkab teda rõhuma mõte oma raskest karmast. Tundes, et see on ainuüksi vaatlemiselgi ülejõukäiv, loob ta teatud tardumuse oma tundekehas, mis blokeerib soovi seda koormat vähendada.  Kui inimene usub, et ta võlg on väike, ja ta läheneb sellele kindla vabanemismeeleolu pühas tules, vallandub tohutu rõõmupuhang, mis läbi ta olemuse voolab. Teadvust täitev rõõmutunne vabastab pinged ja loob vabaduse läbida kõik oma pühitsused suurema kerguse ja kaunidusega.  

Teie isiklik suhtumine oma varjuheitvasse loomingusse e. karmavõlga, on selle tasakaalustamisel kõige suurem abiline, topelt-tähtsusega. On ääretult oluline teha alati kõiki oma igapäevatoimetusi armastuses iseenda, kaasinimeste, planeedi või teiste kuningriikide vastu, kes teiega planeeti jagavad, ja tänutundes loomingu enda vastu ning võtta see elustiiliks. Tänulikkus aitab tohutult.  

Hellitage ja võimendage oma algset soovi ülestõusmiseks ja surematuseks ja näidake oma valmisolekut kõndida rada lõpuni! Kui te ei hellita oma teadvust eheda ülestõusmise ja surematuse sooviga, ja kui te ei ole valmis kõrvale heitma kolmanda dimensiooni eluviise, mis on nii pikka aega teid ja inimkonda piinades hoidnud ega astu tarkusemeistrite poolt teile ette näidatud teele, ei saa teist siseplaanides tõelist ülestõusmiskandidaati.

Ülestõusmisele annab täiskäigu armastusejõud – kirg, mis lahustab surelikkuse alged ja kannab püüdleja võimsasse igavese Armastuse ja Valguse kosmilisse ühendusse.

 

RÄNNAK  SUURDE  NEFRIITTEMPLISSE

Edasi tahaksin käsitleda teile uut lähenemisviisi tervendamisele ning teavitada teid meie imelisest tervendustemplist Telosel – Suurest Nefriittemplist.

Suur Nefriittempel on imeline ja püha paik, kuhu tullakse tervendust saama selle planeedi kõikidest dimensioonidest ja kaugemaltki. Ka valgusmaailmade olendid, kes abistavad inimkonda, käivad seal end puhastamas ja laadimas. Seda silmapaistvat terveNdustemplit, mis on ehitatud peamiselt puhtaima kontsentratsiooniga neffriidist, kasutavad enese tervendamiseks paljud tsivilatsioonid.

Sellesse templisse minekuks on teil vaja püstidada taotlus, kas meditatsioonis või õhtul enne uinumist. Pöörduge oma teejuhtide ja meistrite poole:

Võimas Mina Olen Kohalolek, Looja minu sisemuses, ma palun Sul viia mind , täna öösel Telose suurde Nefriittemplisse. Kallid teejuhid, ülestõusnud meistrid, ma palun teil kanda mind sellesse templisse sellal, kui mu keha päevaaskeldusest puhkab.“

Te võite selle palve ka ise sõnastada. Lihtsalt tehke taotlus, et tahate minna enda laadima, puhastama ja tervendada, juhatust saama või lihtsalt tervendusleegi paistel meie seltsis viibida ja meiega suhelda. NÜÜD 

Lõdvestage oma keha täielikult ning hingake väga sügavalt, keskendudes samal ajal taotlusele, külastada Suurt Nefriittemplit. Kujutage nüüd, et olete juba kohal. Nähke end saabumas selle hiiglasliku templi, puhtaimast ja kõrgeima kvaliteediga nefriitidest valmistatud nelinurkse põhjaga püramiidi sissepääsu juurde.

Ülempreester, selle templi valvur, tervitab teid. Te märkate, et põrand on sillutatud nefriidi ja eheda kullaga. Kuldroheliselt hiilgava valguse fontäänid suunavad teie ümber oma valgusejoad umbes üheksa meetri kõrgusele, luues äärmiselt müstilise õhustiku. Tundke end seal viibimas ja vaadake, mida teile näidatakse.

Tunnetage elustavat õhku, mida te seal sisse hingate ning tajuge jõuduandvat energiat, mida toodavad kõikjal puhast tervendavat energiat purskavad fontäänid. Kui värskendav ja noorendav on see teie kehale!

Ehkki viibite seal oma eeterjäljendis, ankurdate naastes need tervendavad võnked ka oma füüsilisse kehasse. Hingake nüüd sügavalt neid energiaid endasse, ammutades endasse seda tervendavat energiat nii palju kui võimalik.

Hiiglaslikes nefriitpottides kasvavad kõige erinevama kuju, suuruse ja värvivarjundiga lilled, kõrvuti väga mitmesuguste smaragdroheliste taimedega, luues ülimalt maagilise miljöö. Seda kõige ainulaadsemat ilu silmitsedes tajute te selle paiga pühadust. Ammutage endasse selle templi energiaid nii külluslikult kui võimalik.

Ülempreester tutvustab teid ühele meie Telose kogukonna liikmetest, kellest saab teile selle reisi ajal eriline giid ja abiline. Koos oma uue teejuhiga templisse sisenedes märkate väga suurt, umbes 1,85 meetri kõrgust ja 3,1 meetrise läbimõõduga puhtast ovaalse kujuga nefriiti. Sellest kivist kiirgub kõige puhtamat ja kõrgemat tervendavat võnget. Kivi tipus näete te kullast ja nefriidist valmistatud karikat. See ümar, lameda põhjaga, umbes kahekümne viie sentimeetri kõrgune anum, sisaldab smaragdrohelist tervendusleeki, mis on inimkonna abistamiseks juba miljoneid aastaid lakkamatult põlenud.

Tunnetage nüüd seda määratut leeki lõõmamas sügaval oma hinges, oma südame ja emotsionaalkehas. Jah, te võite mõttes ka oma emotsionaalkeha sellesse leeki suunata. See aukartustäratav tuli põleb igavesti, säilitades planeedi jaoks kõige tähtsamat tervendava energia maatriksit. Ja sellel leegil on oma teadvus. Teda toidab lakkamatult nii Püha Vaimu (Suure Jumalanna), inglite, kui ka meie armastus.

Kui te nefriitkivile lähenete, palub Tervendava leegi valvur teil istuda puhtast nefriidist toolile, et võiksite mediteerida ning mõtiskleda selle üle, mis vajab teie elus kõige enam tervendamist.  Meditatsiooni ajal saate te oma teejuhtidelt telepaatilist juhatust ja abi ning nende nõuanded talletuvad teie südamesse ja hinge.

Kui olete juhenduse saanud, siis nähke ja tajuge selles templis olevaid kalliskive, kristalle ja tervendusleegi tervendavaid energiad ning hingake neid võnkeid sisse. Ammutage tervendavad energiad endasse, ankurdades need nii sügavale kui vähegi suudate, siis jõuab tervendus ka füüsilise keha tasandile. Ja nefriidi anumas  leek, koos kristalli energiatega saavad tervendada ka teie füüsilisi vaegusi.

Jätkake tervendava energia sissehingamist. Te viibite selle planeedi kõige pühamas tervendava võnkega paigas. Võtke endale nii palju aega , kui vajate, kiiret ei ole.

Kui olete lõpetanud, tõuske toolilt ning jalutage lihtsalt teile määratud teejuhi saatel templis ringi. Vaadake kogu seda ilu ja ammutage endasse neid tervendavaid energiaid. Tundke end oma teejuhi seltsis vabalt, jagage temaga oma südames olevat muret ja paluge temalt enese tervendamiseks edasist abi.

Olge avatud kõigele, mida teile ilmutatakse. Ärge muretsege, kui te oma reisi hiljem teadlikult ei mäleta. Enamiku jaoks teie seast ei ole veel dimensioonidevaheliste rännakute teadlik mäletamine võimalik.

Kui olete lõpetanud, pöörduge tagasi oma kehasse ja hingake mitu korda sügavalt. Teadke, et võite Nefriittemplisse naasta igal ajal, kui vaid seda soovite. Iga kord abistatakse teid samal viisil.

Mida sagedamini te sinna tagasi pöördute, seda tugevama ühenduse te meiega loote ning seda kiiremini saab kulgeda teie tervenemise protsess.

Me lõpetame nüüd selle meditasiooni, saates teile armastust, rahu ja tervenemist. Armastusega ulatame teile oma abistava käe ja pakume teile juhatust, kui seda vajate. Oleme teist vaid taotlust sisaldava mõtte või teie südamest tuleva palve kaugusel.

Adama

Kategooriad:

3 kommentaari

 • eha ütleb:

  Tänulikkus, mis kiirgab kaugusesse! Vüimas!!

 • Anne ütleb:

  Olen nii tänulik seda kõike lugedes ja kinnitust saades oma mõtetele ja tajudele, suured tänud, olen väga oodanud sellist toetavat sõnumit, aitäh!

 • Evi ja Reimo ütleb:

  Võtame vastu ja ankurdame selle teadlikkuse enda rakumällu!
  Südametänud,armas Jane!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga