TEADVUSE TALV – Vancouver BC, Canada 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kui vaid te suudaksite kujutleda, kuidas näeme meie teid nende sõnumite vastuvõtmisel. Kuna teil on valmisolek kuulata, siis te ka saate nende sõnumite kuulamisel endile olulist teavet. Valmidus kuulata on enam, kui kogeda midagi. Selleks on vaja loota, et saab teada midagi enamat. Juba see, et olete tulnud sellesse energiasse, on midagi väärt. Enamus teist on tulnud kuulama, soovist saada midagi teada, kogeda midagi, mis on väljaspool raame, mis oleks enamat, kui ainult istumine neis energiates.

Seega, on käimas ärkamine. See oleks sobivam sõna, mis selgitaks toimuvat teis. Kui vaatame seda sõna teie mõistes, siis see tähendab, välja tulekut teisest reaalsusest – unest ärkamist. Une reaalsuses on teil teised nägemused, teised soovid ja kavatsused, millised ärkamise ajal kaovad. Selline on teie vaimse ärkamise metafoor-sõna. Olete ärkamas metafoorilisest vana reaalsuse letargilise une energiast, mida pidasite tõeliseks reaalsuseks.

Kuid inimesed ei ole suutelised mõistma, et kuidas saab nende reaalsus olla uni ja kas siis sellest on võimalik kunagi täielikult ärgata?

See on kindel, et teie vaimne ärkamine on üleminek kõrgema reaalsuse tasemele. Seda võib nimetada paljumõõtmeliseks nihkeks, ehk mõõtmetevaheliseks nihkeks. Selle nihkega lähete senisest reaalsusest üle kõrgema reaalsuse tasemele. Paljudele see on ootamatu ja üllatuslik. See on ärkamine kõrgemale tõele, kõrgemale reaalsusele.

Eelmistes sõnumites oleme teile rääkinud, et teie pärandiks on jumalik olemine, ei midagi muud. Teie ise olete Jumala pärand, sest olete looja osa. Olete tulnud jumalikena, tulite sealt, kus kõik juba alguste algusest, oli jumalik. Edaspidine olenes õpetustest, mida saite oma vanematelt. Kui hakkate ärkama, siis olete veel neis energiatest, kus teid õpetati. Kuid teil on olemas vaba valik, millega saate valida enamat. Kuigi inimesed, kes elavad samas peres, õed ja vennad, kõik nad saavad ja kuulavad ühte ja sama õpetust, kuid siiski, igaüks erineb teistest ja samuti ärkab erinevalt ja erineval ajal.

Ma küsin teilt, kui palju elusid, te oma arvates, olete üle elanud? Mida olete nendes õppinud? Mida on teie Akashades, mis võiks mõjutada teid edaspidistes eludes?

Edasi räägin teile ühest viitest, mis on teie pärand ja mille kohaselt igaüks teist on jumalik. Enamuselt, teie ärkamise taseme, määrab planeedil elatud elude hulk. Edasi vaataksime metafooriliselt seemnete pakikest, milline on teil kaasas juba sündimisest alates.

Seemned on nagu informatsioonide siirikud, mis on ootel, millal neid hakatakse kastma. Seega, elades planeedil elu-elu järel, saadud kogemustest, saab nagu seenmete kastmine. Vanal vaimsusel, mis on olnud planeedil taas ja taas, on kõige enam kastetud seemneid ning mõned neist on kasvatanud ka võrseid ja need on paljude asjade potentsiaalideks. Üheks potentsiaalidest on, ärgata uude reaalsusesse.

Kaheteistkümne ring on enamuselt selliste jaoks. See on vanade vaimsuste viimane seemnete kastmine ja seda saavad nad teha ainult oma vaba valikul. Võib olla on teil seda raske  mõista.

Seega, omades neid seemneid, mida olete kastnud elust elusse, võite järgmise kehastuse ajal, omal vabal valikul, neid ignoreerida, kuigi need on korralikult kastetud. Kuid samas, teie seas leidub palju neid, kes täielikult eitavad enda suursugusust ja nad kinnitavad, et nende arvamus endast, on sootuks vastupidine. See on klassikaline vaba valik. Selliseid inimesi võib küll nimetada Valgustöötajaks, kuid nad on pugenud peitu. Kuid ka neil on seemned, kuid kas kasta, või mitte – see on nende enda valida.

Nüüd ütleksin teile ühe olulise asja, et ärkamise süsteem oli teiega, kõigi teie elude ajal. Teie vaimne kasv oli paljude ajastute ajal kättesaadav kõigile. Seetõttu paljud on näinud seda, mida ei näinud paljud teised. Seetõttu paljud on läinud meditatsiooni teed, hakanud kanaldama, tegema asju, mis ei olnud tunnustatud nende ühiskonna poolt. Oli ka ärkamisi kõrgemate tõdede poole. See kestis kaua ja pikka aega, kuni jõudsite märgiseni 2012 ja ületasite selle.

Mis teie arvates praegu planeedil toimub? Milliseid otsuseid tuleb teil siin teha?

Üheks olulistest asjadest, mis teil tuleb teha on, et teil tuleb jätkuvalt kasta seemneid, neid enesemõistmise seemneid. Üks seemnetest, mida tarvis eriti kasta praegusel ajal on –  hirmust vabanemise seeme.

Pea igal kohtumisel kellegiga kuulete paanikat, et taevas on alla varisenud, pandeemia on käes, mis tuleb veel, kuhu on kadunud astroloogia kõigi oma ennustustega jne. Hirm  valitseb praegu kõikjal ning seetõttu oodatakse veel hullemat.

Kas on olnud aegu, kus hirm halvas kõiki? Kas on olnud aegu, kus need, kes peaksid teavitama olukorra seisu, nagu meedia, hoopis püüdsid teha teie olukorra veelgi raskemaks? Kuidas teil on seis antud olukorras?

Kallid, teil on aeg teha otsus, kas olla jätkuvalt vanas, hirmu täis energias või astuda sellest välja, kogu oma suursugususes, püsti päi ja julgelt kuulutada kõigile, et see on kõigest ümberlaadimine, ja astuda edasi uue jõuga.

Vana energia pooldajad, hirmudest pimestatud, püüavad teid rünnata. Nemad ütlevad teile, et kui te ei usu neid kanaldajaid ja inimesi, kes räägivad planeedi lõpust, siis kuulake uudiseid meediast. Mina ütleksin neile rääkijatele, et räägime paari aasta pärast, siis näeme, kuidas asjad on kujunenud, siis näeme, kas teil oli midagi karta. Teid ehk hirmutas planeedi puhastumine, hirmutas see, et olid kadumas tarbetud asjad. See kõik puudutab üksnes majandust ja juhtimisviisi. Ajapikku hakkate nägema, mida on tarvis, mida mitte ja mida tahate sellest omaks võtta.

See kõik sai alguse aastast 2012, siis käivitus kastmissüsteem, mis hakkas kastma teie vaimsuse seemneid, mis olid kastmise ootel alates teie tulekust planeedile. Mõned kuulajaist ehk isegi ei mõista veel, mis seemnetest räägin. Neil tuleks lugeda neid sõnumeid mitmeid kordi üle, et hakata mõistma sõnumite metafoore. Ma ütleks veel kord, et ärkamine praegusel ajal on teistsugune, sest energia on uue, kõrgema mõõtme paradigma kohane.

Kas see, mis on praegu toimumas, on teie jaoks normaalne?

Kui mitte, siis ilmselt olete midagi maha maganud. Kõik on muutumas selliselt, et saaksite kõike ümber korraldada. Olete vabanemas pimedusest, olete vabanemas hirmudest, mis tulenesid ootustest. Peatselt hakkate nägema, et asjad taastuvad, kuid tulevad võimsamatena, lakoonilisematena ja parematena. Muutuvad inimeste omavahelised suhted. Mõned inimesed kaovad teie suhtlusringkonnast jäädavalt, teised tulevad asemele ja mõned saavad lähedasemateks.

Selles ei ole midagi juhuslikku, see on energia muutus, mis ajendab uut tüüpi mõtlemislaadi. Lähimate aastate jooksul toimuvad muutused ka rahvaste vahelistes suhetes. See muudab kardinaalselt teie ettekujutust planeedi rahvusest ja teine teisest. Tehnoloogia arenguga tugevneb ka inimestevaheline koostöö ja teine teise mõistmine. Kõigel sellel, mida on räägitud teile seni, kuidas suhelda teiste riikidega, ei ole enam erilist tähtsust. Suhtlus kõigi rahvaste vahel hakkab muutuma võrdväärseks ja olenemata keele barjäärist. Kõiges eelöeldus, on hulga enamat, kui on teile teada.

Mis võib juhtuda, kui üks maailm hakkab suhtlema teise maailmaga?

Suurtel juhtidel hakkab hirm, sest rahvas saab teada seda, mida ta ei tohiks teada, et nendega on manipuleeritud, valetatud jne. Selle tulemusel kõik hakkab muutuma. Kõrvaldate kõik kohatud asjad planeedilt. Ja neid on teie ümber küllaga. Panete meedia vastutama oma tegude eest, nõuate neilt, et meedia edastaks vaid neid uudiseid, mis hoiavad teid eluga kursis.

See kõik on lähenemas. Teie teadvus hakkab tööle teises valguses. Seemned on saanud korraliku kastmise ja peatselt teie ees võrsub Elupuu, milline on kooskõlas kogu planeediga ja kooskõlas inimteadvusega. Sellega kahaneb hirmude vägi. Kõike hakkate nägema loogika valguses ja see aitab teil mõista kogu toimuvat. See kõik aitab kaasa seemnete võrsumisele, aitab muuta paradigma aluseid, aitab aru saada, mis vahe on vana ja uue energia vahel. See on enamat, kui 2012 aasta pööripäeva tähis, see on enamat, kui Maia kalendri määratlus.

Olete üle saamas sillast vana ja uue energia vahel. Uuel energial on potentsiaali muuta kõike planeedil. Keerulisem on siin see, et muutused toimuvad mõneti sedavõrd kiiresti, et näivad tumedate tegudena. Kuid mitte teile, vanad vaimsused, ega neile, kes loevad neid sõnumeid hiljem. Teie olete siin selleks, et kõik saaksid näha teie olemust ja teie otsustusvõimet, näha, kuidas seisate nende muutuste keskel püstipäi. Teil kõigil on tarvis minna sellest kõigest läbi ja näha valguse koitmist. Te kõik olete tulnud sellesse aega, et võtta  sellest osa.

Aastaaja vahetusel, areng aeglustub, taevas tumeneb, puude kasv peatub, lehed langevad maha ja õhk muutub külmaks. Praegune vaimne tase on talvises ajas, seetõttu selle sõnumi pealkirjaks on „Teadvuse Talv.“

Selle talve lõppedes valgus muutub eredamaks ja linnud hakkavad taas laulma. Kõik, mida hakkate nägema on sama, kuid lehed puudel ja õied on eredamad, kui olite näinud varem, linnu laulud on kaunimad, kui olid varem. Isegi päike hakkab särama kaunimalt ja eredamalt.

Sellest talvest oleme teile varem rääkinud, oleme rääkinud, et ta muudab paljutki, ja et selle talve ajal tulevad välja kohatud asjad. Vaat, kuhu olete jõudnud ja just seetõttu olen teie juures.

Nüüd hakkavad võrsuma ülejäänud seemned, millised olid külvatud teisse aegade algusest alates  ja need on, teie jumalikkuse seemned. Selline on teie pärand. Selline on teie küpsus, mõistmine, arusaamine – see on rahu, tervenemine ja pikem iga. Selline on Elupuu võrsumine teis.

Te kõik olete keset toimuvat ja see kõik vastab armastuse disainile.

Ja nii see on ….

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga