TEADVUSE MUUNDUS – 12 RING. TEADVUS JA AJU

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Oleme edastanud teile informatsiooni, mis räägivad teie arengust, aga see informatsioon ei räägi teie füüsilise elu plaanidest, vaid need räägivad sellest, mida peaksite tegema, et toimuksid teil sisemised muutused, milliste läbi saate luua oma elus kõike vajalikku. Oleme palju rääkinud asjadest, mida olete oodanud.

Käesoleval ajal on esmasena vaja teadvustada. Seni lõite enamuses seda, mida te ei vajanud, kuid hoopis teine on teadvustada, siis loote üksnes seda, mida tõeliselt vajate.

Selline on silla ületamise metafoor – see on ülemineku metafoor, teadmatult teadlikule. Kuid määravaks on siin see, kuidas ületate silda. – kas mõlemas suunas? Mõnigi teie seast on arvamusel, et mida enam ületate silda, seda ühesemaks muutuvad mõlemad suunad. Paljud teist püüdlevad silla ületamise poole, kuid paljudele see on tundmatu tegevus. See on osa teie vaimsuse tööst, osa kogu olevast. Paljud vaimsed liidrid kinnitavad, et Looja osa on olemas igaühe sisemuses. Mõned nimetavad seda Jumalaks, mõned Loojaks. Sellel vahet ei ole – sõnad ei tähenda midagi.

Kas suudate teadvustada, et teie sisesmuses on energiad, millistel on võime luua kõike?

Vaimsuse alused kinnitavad, et on olemas suurem Teie, mis on teie suurim Läte ja mis  kinnitab teie ühesust Looja ja kõigega. Ühesust tunnustavad paljud teist, üle planeedi. Kuid ühesus ei ole üksnes mõnede asjade ühesus, vaid kõikjal olevate asjade ühesus, millised on olemas. Selline ühesus kinnitab, et olete hulga enamat, kui ise arvate.

Kui hakkate mõistama seda suurust, siis ehk võite küsida, et miks te ei tunneta seda, kus ta on, kuidas selleni jõuda ja mida saab sellega teha?

Tere tulemast Kaheteistkümne Ringi.

Siin käib protsess, mis võimaldab teil jõuda kohta, kuhu varem ei olnud kuigi kerge pääseda. Selleks on uus energia planeedil, mida teil seisab ees veel avada endi jaoks. Kuid osale teist, tuleb veel selle olemasolu, tunnistada endile. On veel neidki, kes püüavad väita, et selles energias ei ole midagi head. Kas olete mõelnud sellele, mida te ise sellest räägite teistele. Võib olla ütlete, et kuigi te ei oodanud sellist tulemust, kuid selline see siiski tuli. Laud on kaetud sellega, mida tellisite.

Kas olete rahul, või tahate midagi muuta selles?

Selleks on teil vaja esimeseks uut menüü, mida uuendatakse muide iga päev. Kaheteistkümne Ringis menüü vahetus käbi iga silla ületusega ja iga ületusel see on teine ja iga kord on selles  midagi uut.

Kas on see reaalne teie jaoks ja kas ikka mõistate, kuidas sellest aru saada?

Kallis paljumõõtmeline olemus, nimega inimolemus, kas sa ikka teadvustad, et teie DNA on paljumõõtmeline ja teie kvantbioloogid kinnitavad seda. Kõik mis käib teie kohta,  kinnitab, et kõik teie sisemuses on paljumõõtmeline energia. Kuigi teis on paljumõõtmelisus, siis elate  siiski veel kolmemõõtmelisuse kohaselt. Just paljumõõtmelisusest tuleb esile teie intuitsioon, mis tuleneb otse teie vaimsuselt. Just sellest tulenevad teie imelised tervenemised, otse eesriide tagusest, teie vaimsuselt. Olete enamat, kui ise arvate.

Edasi hakkame liikuma üle silla. Sillaks võib olla mistahes veendumus, mistahes nägemus, mistahes ulatuses, mille taha teie pilk ei ulatu. Sild ei ole pikk ja tema keskel on udu, mis varjab silla teist otsa. Iga silla ületamine on teile alati uudne. Silla teises otsas on teie endi tundmatu osa, ta on kaunis, see on teie jumalik osa. Astudes mööda silda, samm sammu järel, lähenete udule, milles on armastus, mõistmine ja selles on sinu headus, sinu olemus, millisena oled loodud. See ei ole enam see sina, kes kannab eelmiste elude koormat, kes kannab muresid ja haigusi, mis murendasid sinu keha. Vaid oled sina, koos oma vaimsusega – sina, kes on suurepärane ja kaunis, see sina, kes teab, kuhu on liikumas. See on suurejooneline, kuhu olete jõudmas ja seda on võimatu teile kirjeldada. Seal on teil võimalik kohtuda Täheõpetajatega ja paljude uute kontseptsioonidega – see kõik on teile uudne. Seal on võimalik sisse võtta aktiivne positsioon, et olla valmis kohtuma mistahes olukorraga.

Uus Aeg, teile ja teiega, on kätte jõudnud. Hakkavad käivituma asjad, millest veel paarkümmend aastat tagasi teil polnud aimugi. On alanud Uus Ajastu, Uus Aeg, Uus Maa. On alanud see, millest oleme rääkinud, kui lähenevast. Te olete Rahu lävel planeedil Maa. Te  veel süvenenult ei mõtle, mis saab edasi, kuna käesoleval ajal, teil  käimas sõda. See on inimlik reageering, mis ütleb, et ei iial taas sõda, et see ei ole see, mida tahame meie, ei iial enam.

Sild on portaal, on ülemineku metafoor ühest olekust teise, kus võib toimuda midagi uut. Võiks öelda, et ületades silda, jõuate avarusse, millel ei ole midagi ühist seni olnud ruumiga.  Jõudmas avarusse, mis on teie tõeline kodu, olete jõudnud koju, millel puuduvad seinad. Ehk seinteks on vaid kauguses siravad tähed.

Kas tabate selle mõtet?

Selline on paljumõõtmeline avarus. See avarus on lõputu ja teie olete kogu selle ulatuses – näete ja kuulete kõike. Avaruse keskel on tool, mis ei ole enam tavaline tool, vaid see on teie teadvus, teie mõistmise kohane. See tool on osa teie DNA-st, teie vereringest ja koosneb teie rakkudest ja aktiveerub koos teiega. Sellest toolist saab teie Muunduste Tool. See on esimene paljudest muunduste toolidest, kus saab aktiveeruda ja see tool, on kõige olulisem toolidest. Mida te ette ka ei võtaks, kõik saab olema hetke kohane ja teadvustuse muunduse kohane. Te küll ei ole veel suutelised seda täielikult teadvustama. Kuid esimeseks sammuks oleks, külvata uusi teadvustuse seemneid. Koos seemnete külvamisega, koos paljumõõtmelise DNAga, kaasnevad uued anded ja kõrgeim teadvustus. Kui olete naasenud enda juurde tagasi, oleks hea, kui te teadvustate oma uut teadvust. Kui seda teete, siis teile avaneb nn. uus menüü. Selles menüüs on asjad, mis hakkavad peatselt käivituma. Lubage menüü sisul alustada teie muundamisega.

Mida tunnetate, on see teile reaalne või mitte?

Kui võtate selle menüüd vastu, siis näete, kui tõsine see kõik on. On alanud Uus Aeg, Uue Valgusega. Teil on tarvis võtta seda vastu ja kohe, siis teist võib saada mõistev jumalik isiksus, millisena olite alguste algusest. Selline on Loomise Tempel. Jääge sellesse ja hoomake selles olemist, siis saate näha suursuguseid asju. Selline on algus. Teadvustuse muunduse tool jääb teid saatma ja see on alles esimene.

Olen uhke teie üle, kõige eest, mida olete läbi teinud ja kõige eest, millega olete nõus ka edaspidi.

TEADVUS  ja  AJU – kas üks saab olla teiseta.

Mida tunnetate, kui mõtlete oma Minale?

Kuhu koondub teie teadvuse tähelepanu, kui püüate teadvustada oma Mina?

Mille poolest erineb ühe inimese teadvus teise omast?

Teie Teadvus laiemas mõttes on võimeline määratlema enda olemust ja eraldama end Ilmast, samastamata end sellega. Teadvuse funktsioon on seotud ajuga – kõige keerulisema ja täiuslikuma seadlusega üle kogu ilmaruumi. Aju määrab bioloogilise organismi reflektoorset suunitlust. Arvatakse isegi, et ta määrab inimteadvuse tegevust.

Paraku neurofüsioloogid eitavad sageli sellise küsimuse püstitamise võimaluse, kuigi näiliselt see on juba ammu leidnud tõestuse. Vene neurofüsioolog, akadeemik Natalja Behtereva, seab aju mõtlemise rolli kahtluse alla. Oma raamatus, „Aju maagia ja elu labürindid,“ kirjeldab, et süvenemine aju-uuringutesse, sealhulgas põhimõtteliselt uute tehnoloogiate põhjal, millised ei ole veel lõpuni väljatöötatud, võib anda vastuse küsimusele, kas ajul võib olla mingi mõtlemiskood.

Kui vastus oleks siin eitav, siis see, mida vaatleme, ei oleks otseselt mõtlemise kood. Siis impulsstegevuse ümber struktureerimine, mis suhestub vaimse tegevuse aktiveeritud ajupiirkondadega, kinnitaks, et see on omamoodi sisenemise kood aju süsteemi. Kuid taas eitava vastuse puhul tuleks ümber vaadata üldisemad ja olulisemad seisundid aju ja psüühika arusaamistes.

Kui ajus ei ole midagi seotud mõtlemise peene struktuuriga, siis milline on aju tegevus selles protsessis?

Või see on tandriks millegi muu jaoks, mis ei allu aju seaduspärasustele ja tema protsessidele?

Milles seisneb side ajuga, milline sõltuvus on aju substraadist ja tema seisundist?

Samas on teaduslikult tõestatud, et teadvus on alati seotud ajus toimuvate protsessidega, ega toimu midagi väljaspool neid. Aju on eluliselt tähtis organ. Selle väiksemgi vigastus teeb inimesele tõsist kahju ning võib viia psüühika häireteni, teadvuse kaotuseni, amneesiani. Samas meditsiini praktikas on esinenud aju raskemaid kahjustusi, sealhulgas ka kaasasündinud juhuseid aju puudumisega, kusjuures inimene jätkab normaalset elu. See on pannud üle vaatama tunnustatud dogmasid neurofüsioloogias. Mõned näited ajaloost.

XVI sajandist fakt poisikesest, kellel puudus aju. Ta suri kolm aastat peale rasket pea vigastust, kolju avamisel aju selles ei leitud.

XIX sajandil saksa professor Huflandi poolt oli põhjalikult kirjeldatud ja dokumenteeritud imeline juhtum. Tal tuli avada kolju külalt vana inimesel, kes suri halvatuse tagajärjel. See elas viimase elu hetkeni täie teadvuse juures ja säilitas omad füüsilised võimed. Avades surnu kolju, professor sattus segadusse, kuna aju asemel oli 28 grammi vedelikku.

aastal dr Augusto Iturricha oma ettekandes Boliivia Antropoloogia Seltsi koosolekul rääkis 14-aastasest poisist,  kes viibis tema kliinikus ajukasvaja diagnoosiga. Poiss oli täie teadvuse juures kuni surmani, üksnes kaebas peavalude üle. Kolju avamisel arstid olid täies šokis, kuna aju näis olevat ammu ära mädanenud ja verd sinna ei tulnud. Seega, poisil puudus aju. Meedikutele oli mõistatuseks, kuidas posi mõistus sai töötada.

1980 aastal Ameerika ajakirjas Science oli artikkel, milles oli kirjeldatud juhus, mis oli pea sama üllatav, kui eelmine lugu. Noor tudeng pöördus haiglasse kergete vaegustega.  Arst, kes teda uuris, pööras tähelepanu noormehe ebanormaalsele kolju suurusele. Skaneerimise tulemusena tudengil diagnoositi vesipea, kuigi tema intelligentsuse tase ületas normi kordades.

2002 aastal Hollandis tehti raske operatsioon neiule. Temal eemaldati vasak ajupoolkera, milles arvatakse olevad kõnekeskus. Neiu hämmastas arste sellega, et õppis selgeks kaks keelt, ja õpis ka kolmandat. Väikest hollandlannat jälgiv dr Johannes Borgstein ütleb, et on soovitanud oma õpilastel unustada kõik neurofüsioloogilised teooriad, mida on uuritud ja jätkavad seda ka edaspidi.

2007 aastal ühes Briti meditsiini ajakirjas oli artikkel pealkirjaga „ Ametniku aju „. Selles oli pea ulmeline jutt ühest prantsuse ametnikust, kes pöördus arstide poole. 44-aastasel Marseille elanikul valutas jalg. Pikemate uuringute tulemusel otsustati teha tomograafiline uuring (skaneerida aju), mille tulemuselt leiti, et temal puudub aju, mille asemel on vaid seljaaju vedelik. Kuigi vesipea on meditsiinis tuntud nähtus, siis siin arste hämmastas see, et ametniku, sellise haigusega elutegevus, oli üsna normaalne ja tema IQ ei erinenud tavainimese omast.

Teine juhtum, kus ameeriklane, nimega Carlos Rodriguez, elab pärast õnnetust pea ilma ajuta. Temal eemaldati üle 60% peaajust, kuid see ei ole mõjutanud tema mälu, ega ajutegevust.

Siin toodud faktid sunnivad teadlasi tunnistama, et teadvuse tegevus ei olene ajust. Seda, et teadvus eksisteerib ajust sõltumatult, kinnitavad näiteks Hollandi füsioloogi Pim van Lommeli juhtimisel läbi viidud uuringud…

Suuremahuliste eksperimentide tulemused olid avaldatud ühes Inglise autoriteetseimas bioloogia ajakirjas The Lancet, selles öeldi otse: „ Teadvus funktsioneerib ka siis, kui aju on lakanud funktsioneerimast.“

Seega, teadvus eksisteerib täiesti iseseisvalt. Mis aga puutub ajusse, siis see ei ole üldse mõtlev mateeria, vaid organ, nagu kõik teised organid, mis täidab kindlaid funktsioone. Pim van Lommel, kes juhtib uuringuid, ütleb, et võib olla ka nii, et „mõtlevat mateeriat, kui sellist, ei ole üldse olemas“.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga