TEADVUSE KVANTILINE KUJUND – San Antonio, Texas 2016

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Teile ehk näib, et kanaldus on midagi saladuslikku ja imelikku, kuna siin on kaasatud inimolevuse intellekti ja tema häält, tema küpsust ja tarkust…, kuigi sõnum tuleneb sootuks teiselt tasandilt. Mu partner peab seda alateadlikuks õpetavaks vooks, mis saab läbi tema, lahti tõlgendatud.

Minu partner /Caroll Lee) on siin  ja teisest vaatevinklist, ei ole ka siin.

Kui räägin, et tema astub teie reaalsuset välja, siis see tähendab, et ta avab kui mahuti, kust tema käbinäärme ja Kõrgema Mina kaudu hakkavad voogama sõnumid, mida te kuulete tema hääle kaudu.

Nähtamatud energiad teie ümber

Teid on ümbritsemas energia ja teie ümber on nähtamatuid asju.  Te ei ole suutelised seda  nägema, kuna see on energia. Palju sellest, mida näete, tunnetate, kui võtate neid vastu, on üksnes energia, mis on jõudmas teieni paljudes-paljudes vormides. Te ei ole suutelised seda hindama ei hulgaliselt, ega kvaliteedilt, mõõtma tema vibratsioone. Mõneti teil siiski see õnnestub. Te ei ole suutelised veel mõõtma üksnes seetõttu, et teie endi teadus ei ole jõudnud veel selleni.

Ja nüüd küsimus Krayonile: „Kas teadus on suuteline kunagi kinnitama esoteerilise ilma olemasolu tõesust?“

Ma vastan jah. Käesoleval hetkel planeet Maa ei ole veel saavutanud oma täituvust, paljud asjad on veel eraldunud ja on lineaarsed, kuid tulevikus seda enam ei ole. Me oleme seda ka varem arutanud. Kõrgharidus planeedil, oma ülikoolidega ja teadusinstituutidega, jagab kogu akadeemilise teaduse eri kategooriatesse – Füüsikaks, Keemiaks, Inimbioloogiaks, Psühholoogiaks ja teevad seda selliselt, et need justkui ei oleks omavahel seotud. Kuid need on seotud.

Mõned ehk teist tahaksid väita: „ Aga muidugi, me pidime seda tegema, kuna neis on igal ühel oma ainestik uurimiseks ja ei ole mingit võimalust neid kokku viia.“ (Krayon muigab)

Kuid ma ütlen teile, ert see võimalus on olemas, te üksnes ei ole veel mõelnud sellele.

Üks asi on viimas teiseni. Te uurite üht, kuid see viib teiseni ja sealt juhib tagasi esimese juurde. On olemas võimalusi, et integreerida kõike, eriti füüsikat ja keemiat.

Kallid, kui hakkate seda tegema, siis see viib teid suure avastamiseni. Kuid seda ei tule seni, kuni eraldate neid jätkuvalt. On olemas asjatundjaid ühes valdkonnas, ja asjatundjaid teises valdkonnas. Mõnikord nad kogunevad kokku, teevad ühise söömaõhtu ja sellega kõik piirdubki. Nad ei kogune kunagi selleks, et ühiselt arutada läbi seda, millele nad on spetsialiseerunud. Kuidas saab olla teadlane, ja samas eraldada neid asju teine teisest?

Teadust on tarvis integreerida.

Seega, esimene prognoos, mida anname teile, on akadeemiline. Tuleb uus teadvus, mis näeb, et on mõtet liita need ühese uurimise eesmärgi nimel, kus üks asi on viimas teiseni. Uus teadvus integreerib neid vajalikul viisil, viisil, kus üks viib selleni, mis on peidus teise taga. See on kõik, mida saan teile öelda. Saabub päev, kui kiikate seljataha ja ütlete: „Küll olime rumalad, kuna eraldasime neid valdkondi.

Mis juhtuks, kui keele õppimisel te eralduksite nii, et üks tegeleks tegusõnadega, teine omadussõnadega, kolmas tegeleks nimisõnadega ja nad ei saaks omavahel üldse kokku. (Krayon muigab?). Muuseas, seda keelt oleks õpitud igavesti, ja poleks kunagi selgeks saadud ei kellegi poolt ning keegi poleks suuteline selles keeles rääkima. (Krayon muigab)

Tänases kanalduses räägin teile veidi  Teadvusest. Uued asjad ja nende liik, on see, millest räägin teile ja milliste üle tahaksin arutleda teiega ja millistesse tahaksin aidata teil süüvida, sest inimkonna tulevik muutub tänu neile.

Kas on võimalik näha nähtamatut? Mida teate nähtamatutest asjadest?

Räägin nüüd neist nähtamatutest asjadest, mis ei ole esoteerilised, neist, mis on reaalselt olemas, kuid on nähtamatud, neist, mis ei ole emotsionaalselt nähtavad.kõigest, mida peate oma tavaelus nähtamatuks. On olemas füüsilisi asju, millistega olete kokku puutunud., tunnetate neid, teete nendega tööd päevast päeva, kuid need on absoluutselt ja täiesti nähtamatud teiekui inimolevuste jaoks. Te kasutate ja teete tööd nendega, samas väidate, et muidugi, need on ju nähtamatud. Ja see ei kurvasta teid.

Jutt käib gravitatsioonist, mis on mõjutamas kõike, isegi Maa on sõltuv gravitatsioonist. Oleme rääkinud teile gravitatsioonist palju. Oleme rääkinud gravitatsiooni füüsikast, oleme rääkinud, et tema suurus on muutuv. Lõpuks saate teada, kuidas saab seda kasutada. Gravitatsioon ei ole seotud massiga, seetõttu teda saab juhtida, seda üksnes siis, kui oled teadlik, kuidas seda teha. Tuleviku kvantiline füüsika saab teadlikuks, kuidas seda teha. See kõik on vaid aja küsimus avastuste tegemiseks. Kõik vastab mõistuslikkusele, teaduslikult põhjendatuna ja loogilisena, kus üks asi on viimas teiseni ja see järgmiseni. Lõpptulemusena sünnivad avastused, mis võimaldavad teha asju, mis minevikus võisid näida absurdina, kuid nüüd teile saavad olla nad olla reaalsetena. Kunagi saate gravitatsiooni näha ja mõõta riistade abil, milliseid ei ole veel avastatud. Kui te saate gravitatsiooni füüsikast enam teada, siis saate näha teda tema täies hiilguses, tema kõigi mustrite ja värvidega ja seda nende riistade abil, milliseid teil seisab ees veel luua, kuna seni te veel ei tea, mida te ei tea. Te jõuate selleni.

See muutub teile reaalsemaks, kui suudate näha mustreid (korrastatud struktuursed elemendid), ning leida nendele selgitused. Muuseas, kui hakkate nägema gravitatsiooni mustreid, siis juba mõistate  rohkem, kuidas neid juhtida. Te avate nende mustrite saladuse, milliseid te ei ole praegu võimelised nägema, kuigi nad on olemas. Kvantilised asjad ei eksisteeri sellises variandis, mida saaksite näha kolmemõõtmelisuse ulatuses, näha neid praegu oma elus, oma silmadega, oma teadvusega. Kuid nende vahenditega, millised jõuavad teieni…, milliseid avastab teadus – te näete neid.

Mu partner(Lee Caroll) on pidevalt rääkimas Magnetväljast.

Olete teadlikud, et kompassi osuti on alati näitamas millegi suunas (Krayon muigab selle peale) ja see on nähtamatu. See on teadvuse varjatud ase, millises  viibite praegu, ning  olete seotud planeedi elujõuga, mis on  absoluutselt ja täienisti nähtamatu.

Kuid tuleb aeg, kus kõik on teisiti. Teie silmad esmalt ei näe seda, kuid mu kallid, selleks saavad olema vastavad riistad, et näha. Kujutage võimalust näha gravitatsiooni, näha magnetvälja. Kuidas võiksid need välja näha? Mida saaksid sellised riistad näidata teile värvidest ja vibratsioonidest? Kas need saavad olla mustrid või energia kombud?

Lubage avada teile saladuse, mis ei ole saladuseks ei füüsikule, ega bioloogile -kõigel on olemas muster, kõigel. Fraktaalid on alati olemas ja kõiges, nii suurelt väikeseni, kui ka väikeselt suureni. Mustrite vormid ja nende disain, mida saate näha, lausa näitavad, milleks need loodud on. See viib teid järgmise sammuni. Te mõistate, kuidas see mõjutab võret ja kuidas see töötab. Te mõistate, kuidas on seotud see bioloogiaga. Ehk suudate isegi seda sujuvalt häälestada, seda üksnes tervise nimel. Te jõuate kõige selleni. See on  teadus, aga mitte esoteerika, kuid see viib teid suurepärase esoteerilise avastuseni.

Inimese Merkaba mustrid.

Taas ja taas räägime teile, et tuleb aeg, kui samad riistad saavad suunatud inimolevuse uurimiseks. Siis vaadates inimolevust läbi nende riistade, näete, et teid on ümbritsemas miski kvantiline. Vastavuses riista tundlikkuse tõusuga, avanevad veel paremad võimalused näha, mõõta ja uurida inimese Merkaba mustreid. See on siiski füüsika, kuid samas on ka bioloogia. Teil peatselt tuleb need kaks teadust liita kokku. Kuni need on lahus, teil ei õnnestu mõista nende korrelatsiooni, nende sulandumist ja seda, kuidas käib neil töö omavahel. Ma saan seda teile ette ütelda, kuna potentsiaalid on selleks juba olemas. Neid potentsiaale olime näinud juba varem, teistes ühiskondades, kes olid juba varem jõudnud selleni, kuhu teie nüüd, sama teadvusega, nagu teilgi on. Ma saan seda ütelda ette, kuna see on toimunud ja mõned siin istujatest mõistavad, et pall on hakanud veerema ja see on möödapääsmatu. Teie planeedil on juba teadlasi, kee on hakanud taipama ja nei on nägemus, mis viib teid tulevikus selleni. See on juba liikumas teie poole.

Ilmnevad leiutised

Tahaksin  teile midagi rääkida, kuid ärge vaid ehmuge. Kas on teile teada, et selles ruumis on olemas sellised nähtamatud asjad, mis on ülimalt ohtlikud,  nähtamatud asjad, mida te näha ei saa, kuid need on võimelised esile kutsuma haigusi, kui te ei ole nendega ettevaatlikud? Kas olite teadlikud nendest? Ärge kartke, palun, ärge kartke, need on üksnes mikroobid  (Krayon naerab).

Niisiis, kui ma oleksin seda öelnud sadakond aastat tagasi, siis inimesed hakkaksid hirmust värisema. Mis see on, mis asi see on, ehk mingi esoteeriline vihje, ega see saa olla reaalne? (Krayon naerab). Teadus on teinud selle reaalseks. Kui te saite vastavad riistad, millega saite neid näha, siis saite ka võimaluse hoida neid kontrolli all. Kas mõistate, kuhu ma juhin teie tähelepanu. Kallid, me oleme lähenemas sellele kohale, kus teie teadus, teie füüsika, teie teadmised hakkavad liituma, ning sulanduma tarkusega ja mõistusega ning teil ilmnevad avastused. Ilmnevad sellised avastused, mis on võimelised aitama kogu inimkonda tervikuna ja seda mitte üksnes kui sidevahenditena, telefonidena ja kompuutritena. Ilmnevad sellised vahendid, mis annavad teile vett toiduviljade kasvatamiseks, milliseid on tarvis teile ellujäämiseks. Ilmnevad mõistmised, mis panevad teid mõistma, kuidas juhtida elanikkonna juurdekasvu. Kunagi hiljem, kiigates möödanikku, saate ütelda: „küll olime rumalad maapeal, ei teadnud millestki, on huvitav, kuidas üldse oleme ellu jäänud. See võib juhtuda üksnes tänu alateadlikele leiutistele. Ma räägin seda teile seetõttu, et see on juba lähenemas teile.

Kuidas näeb välja teadvus?

Siin tahaks rääkida inimteadvusest. Mida arvate, mis asi see on? Teie arvates see on ehk mõtlemine, inimeste mõtlemisvõime. Võite ehk väita, et teadvus on mõtlemise paradigma kirjeldus. Mis juhtub, kui ilmuvad riistad, mis võimaldavad seda kõike näha?

„Krayon., kas tahad väita, et seda kõike on võimalik näha?“ Oo, jaa, see on füüsika. Kas on võimalik, et ühine inimteadvus saaks mõjutada kompuutrit, muuta temas midagi ja käivitada avariiolukorra signaale, mõjutada elektroonika tööd, mõjutada kõike. Vastuseks on siin – jah. Kui selline asi on võimalik, siis on võimalik mõõta teadvust,ja teada saada, millist väge ta valdab. Seda on näidanud eksperimendid planeedi ulatuses, sputnikud on seda fikseerinud. Seega, ta on midagi sellist, mida on võimalik näha. Ka teie saate sellega hakkama, kui saate vastavad riistad ja see aeg on lähenemas. Tahaksin avada teile seda, mida kunagi varem pole avatud, näidata, kuidas see võiks välja näha. Seega, tegime kindlaks, et kvantiline füüsika avanedes toob esile mustreid. See ei ole üllatus. Mis te arvate, millisena võiksid välja näha inimteadvuse mustrid, kui saaksite neid näha.?

Kusjuures nii füüsiline, kui ka isiklik teadvus omavad välja, mis on mõõdetav ja nähtav, omab mustreid. Kas peate seda liiast väljamõeldiseks? Oleme teinud faktidega kindlaks, et need on reaalsed ja neil on väge, seega, te olete kunagi suutelised neid mõõtma ja nägema. Millised need  mustrid on ja kuidas nad võivad välja näha?

Toon teile kaks näidet, kaks väga võimast energia ilmnemist inimteadvuses. Üks neis on hirm ja vihkamine ja teiseks on armastus ja kaasaelamine. Mõlemad on ühe spektri eri otsad. Need on teadvuse võimsad energiad, ülivõimsad, millised on võimelised käivitama ohusignaale, rikkuma kompuutreid, teha südame nõrgaks, isegi võivad mõjutada teie keemiat. Need võivad mõjuda kogu ruumi, suurte vahemaade tagant.

Kas oled kunagi olnud ruumis, kus keegi on väga ärritunud? Oled teadlik sellest, seda on märgata ja tunnetada, sa ei taha sinna jääda, pigem on soov sealt lahkuda. Olete võimelised tunnetama seda energiat. Kogu energia koosneb mustritest, mistahes ilmaruumi ulatuses. On olemas võimalusi selle nägemiseks ja mõõtmiseks. Te võite kanda need üle kolmemõõtmelisusesse, et uurida neid ja näha mustreid. Need, kes kunagi on olnud kõrvuti planeedi suurte meistritega, on tunnetanud Loomise Lätte kõikehaaravat armastust ja mõistmist. See kõik tuleb eufooria lainetena, paneb nutma ja rõõmutsema, kuna kõik on ühenduses kõigega.

Selline on see Energia. Kas suudate mõista, millest räägin? Kas on armastust võimalik mõõta? Te olete suutelised seda tegema. Armastusel on omad mustrid ja teie olete suutelised neid nägema.

Minu jaoks need on lummavad. Ma näitan teile neid mustreid. Kuna need on juba lähenemas, siis on võimalik neid ka ette arvata ning tuleb aeg, kui neid saab näha. Kui need mustrid muutuvad nähtavaks, siis saate neid läbi uurida.

Madalama teadvuse mustrid

Esmalt teeme juttu madalamast teadvusest, energiatest, mis on küll madalamad, kuid väga võimsad. Võtke teatavaks, et madal teadvus kätkeb uskumatut väge, nii, nagu kõrgemgi. Seega nimetused kõrgem ja madalam ei näita reaalset väge, nad on üksnes  teadvuse vibratsioonide ja nende mõttekujundite määramiseks, kuhu need on suunatud ja kui piirava,  või avarduva loomuga nad on. Selline vägi on jõul ja ta on sügava tähendusega. Selleks on vihkamise, kurjuse ja pahe jõud. Hirmude vägi on võimeline anastama rahvaid, kui sellega käituda ettevaatamatult. Teil on teada selle vägi.

Räägime mustrist, mida tulevikus toob riist välja, mis hakkab mõõtma isiku välja, kellel on selline jõud. See saab olema kõige lihtsam muster ja selline teadvus moodustab ringi, kuhu sulanduvad energiad, moodustades barjääri, piirde. Selline ring ümbritseb inimest või teadvuse energiat, millist loob inimene ise. Selline ring on vanglaks. See on see, mis hoiab end enda seesmuses, ega võta vastu midagi, mis on väljaspool tema isiklikku ringi. Teiste samalaadsete ringide seas ta tõstab oma väge, et liituda teiste samalaadse teadvustega, luues suurema ringi, kuid jääb siiski vaid üksnes ringiks.

Teie arvates minu keel ei ole teile mõistetav. Küll mõistate. See on ümmargune suletud karbike, mis ei ole suuteline nägema väljaspool end midagi. On võimeline nägema üksnes enda seesmust, teadma üksnes oma kurjust, madalat teadvust ja selle ilminguid ja mitte midagi enamat. Ring saab teha tööd nendega, kelle mõtteviis on sama ning sellega suurendada oma ringi võimet veelgi, kuid oma ringist ta ei ole võimeline astuma väljapoole. Ta ei ole võimeline kiikama temale teadaolevast kaugemale, kuna väljaspool ringi tema mustreid ei ole. Ta on piiratud ja suletud. See on tõenäone ja lihtne, madala vibratsiooniga ja rajatud üksnes ellujäämisele.

Armastuse ja mõistmise muster

Nüüd arutleme teist tüüpi teadvusega, milles esineb kaasa tundmine, armastus, kõrgendatud mõtteviis, terviklikkus.

Kuidas see välja näeb? Järgnege mulle, ma ei saa anda teile kõike korraga. See on loomas fraktaale. Ta loob sellist energia sulandumist, mis loob enamat, kui ise on, ta  kiirgab harmoonia jadasid väljaspool end, püüdes kinni ümberolevat, parendades ja harmoniseerides enda ümber olevat. Selline ring ei ole millegagi piiratud, seetõttu ta on pidevalt avardumas ja kõike haaramas, ta on hargnev, struktureeritud ja kompleksne. Harmoonia read, mis tingivad energiate sulandumist, vibreeriva järgu võrra kõrgemalt, kui energiad ise. Need avaldavad mõju kõigele ja kõikjal. Sellele selgitusele edastan illustreeriva pildi – seisab radar, mis lennukite asemel on jälgimas inimteadvuse mõtteid. Ekraanil on ringpilt, mille keskmest on väljumas hulgim keerulisi harmoonilisi mustreid, ning eemaldudes, need hargnevad üha peenemateks. Kui radari kiir viia ühele punktidest sellel ja suurendada seda, siis ka seal näete ikka sama hargnevat pilti, mida saaks omakord suurendada lõpmatuseni ning pilt jääks ikka samaks.

Suurejooneline pilt.

Seega, te olete liikumas kõige lihtsamast, kõige keerulisema suunas. See, mida näete, on mustrite reaalne vahe. Üks neist – piiratud ja suletud., seejuures – võimas. Teine – avarduv ja piiramatu, seejuures – võimas.

Kallid, tänase päevani inimese teadvusel oli tendents piirata end madalate vibratsioonide ringiga, nagu vihkamine, sõjad, jämedused, hingetus ja see kõik oli ellujäämise režiimiks. Selline viis andis inimesele ellujäämise võimaluse. Üks pool vastandus teisele, üks inimene vastandus teisele inimesele ja see oli teie tavaline eksisteerimine. Ring, mida kujundas muster, oli selline, kus teadvus ei saanud areneda. Seega kõik, mida te ka ei teinud,.oli üksnes enda kordamine. Puudusid harmoonia read, mis leviks väljaspoole. Ei olnud avardumist, ei olnud kasvu.

Teadvus planeedil on avardamas oma mustreid.

Nüüd äkki on planeedi energial  kavas muuta oma mustreid. Selle tulemusel teadvuse muster Magnetvõrel, ehk teie asukoht kosmilises ruumis – kõik muutuvad kõiges. See muundab mõlema teadvuse tüübi mustreid. See kujuneb selliselt, et keerulisem teadvus, koos oma fraktaalidega, muutub veelgi võimsamaks, kui peamine ellujäämise alus. On aeg saada täiskasvanuks. Inimteadvus evolutsioneerub veelgi. Ta ei hakka enam looma sellist mõõtkava, millega saaks mõõta üksnes kurjust, millega saaks mõõta head ja halba..Mõistmine (kaasa tundmine) muutub planeedil kõige võimsamaks, hulga võimsamaks, kui lihtlabane kurjus.

Tahaksin veel kord esitada teile tõestust. Mõnda aega tagasi ma rääkisin Korea noorest liidrist, mida tahaksin korrata veel kord, mille näitel näidata, kuidas pimeduse madalam teadvus ei ole võimeline nägema midagi endast suuremat. Pidades ennast tugevana, targana ja inellektsena, ta ei ole suuteline väljuma oma ringi piiridest. Noor mees, kasvades, nägi oma isa tegusid, ning pärandas endale tema eneseuhkuse ja enesearmastuse. Peale isa surma ta sai võimu enda kätte ning tema ees oli valik, kuid tema valikut ei teinud. Kui ta oleks valinud kõrgema tee, siis temast oleks saanud kõige tuntum ja austatum liider maa peal. Selleks oli tarvis üksnes mõelda väljaspool ringi. Tema oleks olnud võimeline tegema imet – liita Põhja ja Lõuna Korea, kõrvaldada demarkatsiooni tsoon, liita pered, anda rahvale küllust ja toitu, tuua rahu ja rõõmu planeedile. ÜRO seinte vahel oleks aplodeeritud temale. Selline tegu oleks tema enesearmastusele vägevaks palsamiks, olla kõige olulisemaks, kõige paremaks. Selline mõte ei tulnud temal kordagi pähe. Selle asemel ta on jätkuvalt ja kindlalt oma karbikeses. Nüüd ta on esindamas madalamat energiat, kõige piiratuma ja kahaneva energia esindaja planeedil. Kuid see ei kesta kaua.

Madalam teadvus panustab rämedusele.

Kas pole huvitav see, kuivõrd jõuline on ring, mis on hoidmas madalat teadvust madalal vibratsiooni tasemel? Kuid, mu kallid, kõik hakkab muutuma.

Kui vaatate hoolega kindlat inimest, siis näete ja mõistate seda. Esmalt kohtute isikutega, kes on kurjad, rämedad ja halvasoovlikud. Esmalt tõuseb pinnale rämedus. Te tõmbute neist eemale, ning küsite endalt, mis on juhtunud selle inimesega? Ma ütleksin teile, et ei midagi halba, ta üksnes panustab oma üleelamisse. Ja nimelt, hingetus ja rämedus köidavad teie tähelepanu, ning loovad olukorra, kus nemad muutuvad teile olulisteks ning sellega tõstate seda energiat, mis teile ei meeldi ja mis käitub nii üksnes teie tähelepanu köitmiseks. Teile see ehk ei meeldi, kuid neile see on ellujäämise viis ja nemad jäävad seda tegema ikka ja jälle. Vanas energias see oli neile parimaks teeks.

Tänapäeval on veel olemas kultuure, kes arvestavad üksnes rämedusega (Krayon naerab), nemad tunnistavad, et kaastunne ja headus on võrdväärne nõrkusega. Nende vaatevinklist kaastunne ja headus ei ole võimeline kedagi võitma. Sellised inimesed ei ole suutelised kiikama ringi taha, väljapoole. Nemad ka tänapäeval läbirääkimistel ja suhetes lähenevad rämeda jõuga ja neil puudub headuse tunne. Te näete seda ise, isegi tänasel päeval  ja see on segamas teid.

Suhe Valguse ja Pimeduse vahel on muutunud.

Kaasatundev inimene ei ole nõrk, vaid ta on mõistev. Mõistva inimese energia kutsub astuma seesmusesse. Samas rämeda inimese energia välistab teid, jätab väljapoole. Kas mõistate, milles on nende erinevus.

Püüan teile selgitada, et  kuna suhe Valguse ja Pimeduse vahel on muutumas, siis on inimteadvus  hakanud tõusma kõrgemale sellest, milline ta on olnud. Võit on Valguse poolel. Seega – mõistmine, terviklikkus ja headus – nad on säramas valguses, mis on sedavõrd võimsas, et see on inimestele  ellujäämise viisiks. Kuid uueks ellujäämise viisiks saab olema Valgus. Teadvus hakkab nägema üksnes Valgust. Need, kes hakkavad valdama Valguse atribuute, elavad kauem ja on teile liidriteks,  tahate seda, või mitte. Selle tulemusel muutub ärindus ja muutub valimiste protseduur. Te näete enam valgust, enam mõistmist, enam lahendusi, ja seda tänu avardumise efektile ja harmoonia ridade paljunemisele, millised on jooksmas laiali, kõikidesse suundadesse.

Kui oled mõistev inimene (Krayon sosinal), siis seda tunnetavad kõik sinu ümber. Kas on sul teada, et mõistev inimene näeb välja ohutuna (Krayon naerab). Sul tekib soov rääkida selle inimesega, sest ta on meeldiv ja sa tunnetad, milline hea energia on tema ümber. Ta ei hakka kunagi halvustama teid,  ei haava, ega ütle halba, vaid kuulab ja vaatab sulle otsa veelgi armsama pilguga.

Mõistmises peitub uus ellujäämine.

Kallid, teadus ei suuda kõike teha. Teie ülesandeks on püüd väljuda ellujäämise püüust, püüd väljuda pimedusest ning minna üle elegantsemale ellujäämise viisile.Sellisele ellujäämisele, mis kinnitab, et ellu jäävad need, kelle aju ja mõistus on enam võimelised ilmutama mõistmist, need, kes ei arvusta, need, kes on võimelised kõigis nägema Jumalat ning need, kes on ootamas esmalt häid asju, kuid on üllatunud, kui see ei ole nii. See on lähenemas ja mõndagi on juba kohal.

See on nüüd kõik, mida oli mul kavas teile edasi anda. Kus sa asud ja milline on sinu muster? (Krayon naerab). Kas oled juba hakanud tundma selle reaalsust?

Kallid, see on ohutu, lõõgastuge, lõpetage oma kaitseolek, on tarvis vaadata ümberolevat ilma suurima mõistmisega ja suurima headuse pilguga. Mõnedki teie seast on hirmul millegi ees, millegi sellise ees, nagu hirm koopast väljumise ees,et kas on ikka kindel, et bengali tiiger on tõepoolest läinud. Ta on läinud. Kurjuse ja pimeduse üleelamised, mis on veel planeedil, on kokku tõmbumas, nad hakkavad koonduma, end näitama. See on kaunis uudis. See on senise teadvuse lõpu tulek.

Kui teeksite küsitluse planeedi kõigi rahvuste seas, nii meeste, kui ka naiste seas, siis kõik sooviksid rahu. Ükski ei taha hävitada teine teist, võidelda ressursside pärast, või võimu pärast  või millegi muu pärast. Selline mõte jääb valitsema planeedil. Sajad riigid liituks üksnes selleks, et luua rahu ja ühesust, ning olla kõigiga ühisel meelel. Sellist asja teil ei ole olnud isegi sadakond aastat tagasi. Selles seisnebki praeguse aja erinevus, See on juba mõõdetav. Planeedi mustrites hakkavad ilmnema fraktaalid ja mõistmise harmoonia mustrid, ja neid on võimalik mõõdistada.

Tere tulemast UUELE MAALE.

Ja see on tulemas ja nii see on.

Krayon

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga